Gitlesmauet 2, 3, 4 og 5

Gitlesmauet 2, 3, 4 og 5

I skyggen av bybrua finner vi et lite kvartal med to små smau. I front ser vi Pedersgataog i bakkant Øvre Banegate. Til venstre ligger Gitlesmauet, mot høyre finner vi Spilderhaugsmauet og helt til høyre et glimt av Harald Hårfagresgata. Google 2022.

Gitlesmauet er en liten gatestubb mellom Øvre Banegata og Pedersgata. Her er bare 4 hus. Jeg Har gått gjennom kirkebøkene for døpte i St. Johannes menighet og notert alle som er ført opp med adresse i smauet. Dessuten har jeg tatt med alle som bodde her da det var folketellinger i 1900*, 1910* og 1920*. I tillegg har jeg tatt med folk som er funnet i adressebøkene. Disse bøkene kom ikke ut hvert år, så det kan ha bodd mange forskjellige folk innimellom. Kun voksne folk ble nevnt og ingen fødselsår. Jeg legger ved tabeller som viser hvem jeg har funnet. For årene etter 1945 har jeg lite opplysninger.

155

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Jeg er litt forvirret når det gjelder husnummer i Gitlesmauet.  I dag finner vi hus nr 1 og  hus nr 3. Men i alle kildene finner jeg ikke nr. 1 men nummer 5. Derfor er jeg i tvil, men bruker de nummere som kildene gir.

Gitlesmauet 1 i 2022-

Gitlesmauet 2

1920* Alfred A. Reilstad, huseier.

1885* 1887- 1900* 1910* Gitlesmauet 2   se oppslag i Folk i bydelen
Jørgen Gundersen, f. 1841, Bergen, død 1917, 78 år gammel, rebslager, enkem. i 1900
I. kone. Bertha Serine f. Johannesen, 1849
Bergitte Albertine, f. 1869
Rakkel Isakmine, f. 1871
Anne Marie, f. 1875
Nils Martin, f. 1879
Johan Jørg, f. 1879
Bernhard Gundersen, f. 1882, arb. kassafab. Død 1903, 21 år gammel.
Jørgine Gundersen, f. 1884
Johanne Serine, f. 17-5-1887, hjemdøpt. Død 1887

Her kan en lese om Jørgen.

https://pedersgaten.org/jorgen-gundersen-f/

Jørgen Gundersen, f. 1841, gift 1906 med
II. kone. Grete Helene Hansdtr. Braasund, f. 1870, død 1910, 40 år gammel
Bertha Serine, f. 16-7-1905
Georg Gundersen, f. 15-8-1907
Anna Eriksen, f. 20-8-1877, tjenstepige

1891-1901 1900* Gitlesmauet 2
Ingebret Ingebretsen, f. 1865, malersv. død 1951, 86 år gammel
Rakel Everine Gundersen, f. 1871, død 1935, 64 år gammel
Bergit Serine, f. 24-2-1891
Inga Endrine, f. 31-3-1893
Johanne, f. 28-2-1895
Johan Georg, f. 6-1-1897
Ingvard, f. 1-4-1899
Ragnhild, 1-6-1901

Innen 1910 var de flyttet til Karlsminnesgt 38.

1900* Gitlesmauet 2
Kristine Helgesen, f. 1864, Haugesund, herm, og delvis af fattigkassen
Agnes Olava Braata, f. 1892, Vigsnes

1903-1917 Gitlesmauet 2
Kristian Gundersen, f. 1883, herm, gift 1902
Jørgine Svendsen, f. 1884
Ingrid, f. 28-2-1903
Bernhard Severin, f. 21-6-1911
Gudrun, f. 27-6-1913
Johan Georg, f. 19-11-1915
Hanna Jørgine, f. 21-6-1917

1907- Gitlesmauet 2
Johan Georg Gundersen, f. 1861, rebsl
Grete Helene Gundersen, f. 1871
Johan Georg, f. 5-9-1907

1906 Gitlesmauet 2
Aksel Hjalmar Iversen, f. 1866, platearb.
Anna Tobia Thorsen, f. 1873
Karl Johan f, 13-4-1906

1910* Gitlesmauet 2
Rasmus Korneliussen, f. 11-2-1862, Høiland, herm.
Olene Korneliussen, f. 28-8-1869, Soma
Harbo Soma, f. 11-10-1895, jungm.
Karoline Soma, f- 30-10-1897, herm
Karen Soma, f. 6-3-1899

1913—1920* Gitlesmauet 2
Georg Andreassen, f. 1889, sjøm
Agnes Abrahamsen, f. 1890
Borghild, 19-10-1913
Baby, f. 5-1-1920

1918-1920*-Gitlesmauet 2/3
Thoralf Abrahamsen, f. 1896, herm, død 1925, 29 år gammel
Kirsten Josefa Guttormsen, f. 1896
Randi Marie, f. 7-6-1918
Knudhild Severine, f. 16-11-1920

De flyttet til Pedersgata 97.

1913-1915-Gitlesmauet 2
Karl Johan Larsen, f. 1887, kjører, gift 1913
Hansine Osmundsen, f.1888
Johan, f. 13-7-1913
Anna Sofie, f. 13-9-1915

1920* Gitlesmauet 2
Johan Serinius Jørgensen, f. 17-5-1894, murer
Bergliot Therese, f. 21-1-1896
Torleif Johan, f.7-7-1916

1920* Gitlesmauet 2
Mathilde Lundekvam, f. 12-8-1891, Etne, skilt, fab.
Borghild Løland, f. 29-3-1913, Eiane
Magnus Johan, f. 2-3-1910, Hetland
Ingeborg Jakobine Kristensen, f. 8-12-1892, Haaland.

Adressebøker:

2 Oskar Johnsen, klinker 1935 1930
2 John Johnsen, sjåfør 1935
2 Alfred Rilstad, møbelsn. 1935
2 Gundersen, Jørgen, rebsl. 1901 1913 1917
2 Ingebretsen, Ingebret, malersv. 1901
2 Gundersen, Kristian, herm. 1913 1917
2 Olsen, Johe, arb. 1913
2 Reilstad, Bertine, pens. 1961
2 Ellefsen, Margit 1968
2 Ellefsen, Severin 1968
2 Tingvik, Tomine. 1968

Gitlesmauet 3

Gitlesmauet 3
1920* Ole S. Abrahamsen huseier

1885* 1900* 1910* Gitlesmauet 3
Torger Larsen, f. 1821, Suldal, kaiarb. død 1909, 86 år gammel
Elen Larsen, f. 1837, enke i 1910
Lars Teodor, f. 1868
Engval Olai, f. 1870
Ane Knudsine, f. 1872
John Teodor, f. 1874
Signe Larsen, f. 1880, herm.
Inger Larsen, f. 1882, herm, død 1903, 19 år gammel.
Peder Bendixen, f. 1850, rebslager, 1910
Inger Olene var gift med Theodor Olsen og hadde et barn.

1920*1925* Gitlesmauet 3
Ole Severin Abrahamsen, f. 26-1-1864, død 1939, 75 år gammel, røker, huseier
Ane Knudine, f. Palmegren, f. 10-4-1872
Olav, f. 25-7-1896, matros
Johan, f. 27-9-1901, bliks.lærl.
Anna Severine, f- 28-7-1904, fab.
Torger, f 7-4-1907

Inger Olene, død 1911, 13 måneder gammel.

De bodde i Pedersgata 97 i 1911.

Adressebøker:

3 Trygve Haave, hjelparb. 1930
3 Severin Abrahamsen, herm. 1925 1917
3 Hjalmar Pettersen, sjøm. 1935
3 Fredrik Schau, fisker 1935
3 Ole Aalen, løsarb. 1943
3 Inholf Pettersen, anleggsarb. 1943
3 Torgersen, John, matros 1901
3 Bendiksen, Peder, fab 1913
3 Larsen, Ellen, enke, huseier 1913
3 Abrahamsen,Olaf, styrm 1917
3 Frøland, Daniel, fab. 1961 1968
3 Frøland, Sigrid, frue 1961 1968
3 Frøland, Jakob, skibstømm. 1961 1968
3 Johnsen, Johnny, fab. 1961
3 Viig, Malena, pensj. 1961

Gitlesmauet 4

1920* John T. Torgersen, huseier

1899-1900* Gitlesmauet 4
Stefanius Olsen, f. 1879, slagter
Hanna Larsen, f. 1879
Johan Arnulf, f. 21-3-1899
Helmine Lauretnse, f. 1-11-1900

1899-1900* 1902 Gitlesmauet 4
Ole Jansen, f. 1868, kjører, vognmand
Olava Hausken, f. 1873
Jenny Serina, f. 15-12-1899
Bertha Helene, f, 25-10-1902

1900* 1901-1909 1910* 1920* Gitlesmauet 4
John Theodor Torgersen, f. 1874, stuert til sjøs, huseier
Gjertine Serine Olsen 1876
Torger Emil, f. 19-1-1901
Sigrid Johanne, f. 21-4-1902
John, f. 7-11-1905
Tor Serinius, f. 18-3-1909
Elen Sofie, f. 18-6-1914
Marie Pedersen, f. 1842/48, fattigstøtte, 1910

1902 Gitlesmauet 4
Johannes Olsen, f. 1879, slagter
Hanna Larsen, f. 1879
Lars, f. 26-7-1902

1903 Gitlesmauet 4
Torger Torgersen, f. 1876 arb
Thomine, f. 1879
Martha, f. 29-6-1903

1904-1910* 1916 Gitlesmauet 4
Mandius Nygaard, f. 1881, fisker
Judith Albertine Olsen, f. 1882
Magnus, f. 13-8-1902
Jenny Serine, f. 21-8-1904
Olga, f. 30-9-1906
Monrad, f. 30-4-1909
Judith, f. 25-2-1916

1906 Gitlesmauet 4
Maurits Mikkelsen Nygaard, f. 1881, tømm
Judit Mikkelsen Olsen, 1882
Olga Nilsine, f. 30-9-1906

1907 Gitlesmauet 4
Søren Sørensen, f. 1872, dreier
Marie Larsen, f. 1880
Valborg Konstanse, f. 28-7-1907

1914 Gitlesmauet 4
Halvor Marselius Mikkelsen Nygaard, f. 1887
Judithe Albertine Olsen, f. 1882
Ingolf, f. 15-1-1914

1920* Gitlesmauet 4
Marcelius Waage, f. 8-10-1876, ugift, sjøm.
Jakobine, f. 25-7-1872, ugift
Rakel Gurine Vaaland, f. 9-8-1855, enke, pension

 

1961-2007 Gitlesmauet 4

Jakob Føyn Simonsen, f. 1915, død 11-4-2010, 97 år gammel
Svenny Olsen, f. 5-11-1918, død, 22-2-1996, 77 år gammel
Føyn, f. 1957

Johanna Olsen, f.11-10- 1883 Randaberg, 73 år, død 19-8-1960, 77 år gammel.

 

Adressebøker: Gitlesmauet 4

4 Karl Olsen, dreier 1930
4 Marie Olsen, arb. 1930
4 John Torgersen, herm. 1935 1930
4 John T. Torgersen, stuert 1935 1925 1930 1917
4 Thor S. Torgersen, metallstøber 1935 1930
4 Torger Torgersen, kokk 1925 1930
4 Jakobine Michaelsen, fab.arb. 1925
4 Gurine Vaaland, enke 1925
4 Herman Karlsen, mask. 1935
4 Høie, John O, kjører 1901
4 Høie, Johs O., garversv. 1901
4 Høie, Ole. O. kjører 1901
4 Høie, Stefanius, pølsem. 1901
4 Hole, Martin, O. kjører 1901
4 Johnsen, John, tømm. 1913
4 Nygaard, Mandius, fisker 1913 1917
4 Olsen, Johanne, pensj. 1961
4 Simonsen, Jakob, arb. 1961 1968
4 Simonsen, Svenny 1961 1968

Gitlesmauet 5

1920* Anna Frette, huseier

1900* Gitlesmauet 5
Edvard Angel, f. 1871, maskinist til sjøs
Elen Angel, f. 1851
Andreas Sjeveland, f. 1884, smedlære
Ane Sjeveland, 1884
Elen Sjeveland, f. 1887
Katinka Sjeveland, f. 1893
Ane Olsen, f. 1819, enke, husindtekt

1909 Gitlesmauet 5
Kristian Meland, f 1884
Andrea Larsen, f. 1890
Martin, f. 25-2-1909

1910* 1920* Gitlesmauet 5
Ola Frette, f. 27-9-1857, Etne, løsarb
Anna, f. 30-9-1863, Etne
Thorbjørn, f. 4-3-1894, blikemballage.arb
Ole, f. 1-11-1896, løpegutt i stentøyforr.
Thorbjørg, f. 20-9-1899
Astrid, f. 20-6-1901
Sønneva Helene, f. 16-10-1903
Jens Gjerde, f. 29-12-1905

1910* Gitlesmauet 5
Inger Jakobsen, f. 30-5-1872, Buøen, enke, herm
Osmund Jakobsen, f. 30-9-1892, brislingfisker
Ole Jakobsen, f. 4-2-1897
Sigfred Jakobsen, f. 10-3-1901
Malvin, f. 26-2-1904
John Jakobsen, f. 28-9-1906

Adressebøker: Gitlesmauet 5

5 Astrid Frette, handelsbtj. 1930
5 Jens Frette 1935 1925 1930
5 Synnøve Frett, handelsbtj. 1935 1925 1930
5 Thorbjørn Frette, maskinist 1935 1930
5 Johnsen, John 1948
5 Johnsen, Gitle 1948
5 Angel, Edvar, maskinist 1901
5 Breivig 1913
5 Frette, Ole, fab. 1913 1917
5 Frette, Thorbjørn, fab. 1913 1917
5 Breivik, Svend, herm. 1917
5 Johnsen, Benny, frue 1961
5 Johnsen, Leif, selger 1961
5 Johnsen, Lovise, frue 1961
5 Stakkaland, Rosie 1968

Gitlesmauet uten husnr.

1885 Gitlesmauet ??
Alfred Olsen, f. 1851, støb.arb
Rakel Marie, f. Kristiansen, 1859
Mathilde, f. 16-1-1885, tvilling
Oluf, 16-1-1885, tvilling

1889 Gitlesmauet
Peder Ordin Olsen, f. 1867, rebsl
Emma Marie Hansdtr. F. 1867
Anna Olufine, f. 12-1-1889

1891 Gitlesmauet ???
Johan A. Olsen Rønneberg, f. 1852, sjøhusform.
Kristine, f. Eriksen, f. 1853
Karl Emilius, f. 19-1-1891

1892-93 Gitlesmauet
Kristian Olaus Olsen, f. 1867, stuert
Anna Marie Gundersen, f. 1874
Johannes, f. 13-8-1892
Beathe, f. 25-9-1893

1896 Gitlesmauet
Olaus Aseus Olsen, f. 1865, støb
Bergitte Albertien Gundersen, f. 1869
Berthe Serine, f. 19-3-1896

1891- Gitlesmauet
Torkel Olsen Eidsvåg, f. 1861, seilmager, ungkar
Bergithe Pedersen, pige, f. 1869
Karl Johan, f. 25-10-1891

1893 Gitlesmauet
Peder Pedersen Strand, f. 1868, bank kontorist
Amanda Pedersen, f. 1870
Bergit Henriettef, 30-9-1893

1908 Gitlesmauet ??
Albert Ingvald Jørgensen, f. 1878, herm
Klara Gustava Rasmussen, f. 1884
Rangvald Jakob Helvig, f. 18-5-1908

 

“Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net