Pedersgata nr. 127

Pedersgata 127

158

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

ATK 2009 Kart og oversiktsbilde se artikkel om Møllehaugen.

Br.Nr 1564  – 84 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 127

1900 Ole Torstensen
1909-Nikolai Gunvald Torsteinsen,
1912 N. Torstensen.
1920 og 1943 Lars Hytland
1955 Peder Hytland

Dette er et lite hus, det ligger på Møllehaugen, som nummer 2 i en rekke på 7 mellom Støberigaten og Vindmøllebakken. Det har et vindu nede og et vindu oppe i fronten. Taket har en liten valmet knekk mot gaten. Det er to rom og kjøkken nede og to rom på kvisten. I bakgården var det et vedskjul og utedo. Det er et ”stort mellomrom mellom det og nabohuset nr. 129, mens det er bygd tett inntil huset nedenfor, nr 125.

I 1900 var det 2 familier med til sammen 8 personer i huset.

Folk i huset: Pedersgata 127
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1885-1908-1912-1928 Pedersgata 127
Ole Torstensen, f. 1836 Strandebarm Tømmermand, død 1908
Anne Kristine f. 18-10-1832/1839 Haugesund, død 13-7-1928, 89 år gammel.
Elling Olai f. 1863 Strandebarm, Søfarende
Torsten f. 1864 Strandebarm, Søfarende
Inga f. 1861 Strandebarm, Tjenestepige, g. Holmsen
Ole Severin f. 1866 Skudesnes, Fotografist
Olava Kristin f. 1871, g. m. John Kjølvik
Reinert Bertinius f. 1878
Nikolai Gunvald f. 1881, g.m. Martha
Anna Serine Jensen, f. 1883, Larvik, Fosterbarn (1885)
Gunda, Johnsen, f. 1887 pleiedatter i 1894.
John Johnsen, f. 1885 (pleiesønn 1900)-død 16-1-1912,
De var søsken.
Jan Jansen, f. 3-6-1884, kokk – leieboer i 1910.
Ole Torstensen var født i Strandebarm i Sogn. Han hadde flere arbeidstitler. Han var tømmermann, dykker i 1898, dykkerformann og dokformand ved støberiet. Det ser ut for at de hadde 7 barn og et fosterbarn i 1885. Ane kom fra Haugesund, hun var enke i 1908. De to eldste sønnene Elling og Torsten var sjøfarende i 1885, da var de over 20 år. I 1894 var det bare de tre yngste Olava 22, Reinert 15 og Nicolai 12 på 12 som bodde hjemme. Dessuten hadde de flere pleiebarn.
Anna Serine Jensen var pleiedatter og født i Larvik. Hun arbeidet ved blikkemballasjefabrikk, men dro til Amerika rundt 1907.
John f. 1885 og Gunda Johnsen f. 1887, var søsken, foreldrene var søfarende seilmager Gustav Johnsen f. 1854 og Marie Thorsen, f. 1853, Bersagel. Moren Marie døde i 1889, 35 år gammel. Da bodde de i Pedersgata 30. Hvor faren Gustav Thorsen ble av vet jeg ikke. Den eldste datteren Malene f. 1881 kom i fosterhjem hos sin tante og onkel Gurine og Martin Gunvaldsen i Pedersgata 28. Malene ble gift Ugstad og flyttet til Oslo..
John arbeidet ved blikkemballasjen allerede som 12 åring, i 1910 var han kokk.
Gunda Johnsen 16 år og syerske, pleiedatter hun dro til Amerika 1909.
1911 -1912 Ane Kristine Tostensen, enke 70 år, underholdes av Nicolai Tostensen. Pleiesønnen John Johnsen omkom da dampskipet «Skjold» forliste i 1912.
Anne Kristine bodde i Waisenhusgt. 27 da hun døde i 1928.

1894 Pedersgata 127
Alfred Abrahamsen, 31, matros
Kristine, 30
Alfrida,
De ble bare nevnt her i 1894.

1897 Pedersgata 127
Ivar Johan Olsen Løvaas, f. 1875
Olava Talette Olsen, f. 1872
Ole M. f. 1895, død 1897 bronkit.
De er bare nevnt her da Ole døde. Han ble begravd fra hjemmet uten prestefølge.

1900 -1902 Pedersgata 127
Reinert Bertinius Torstensen, f. 14-11-1878 blikksl.
Olava Emilie Nilsen, f. 22-9-1878
Adeleide f. 11-6-1900
Arthur, f. 29-4-1902
Rolf, f. 4-8-1908.
Reinert og Olava var begge 22 år da de giftet seg i mai 1900. Reinert hadde vært fyrbøder, men var senere ved blikkemballasjen, der arbeidet Olava også. Reinert var sønn av Ole og Ane. Innen 1910 var familien flyttet til Karlsminnegt. 63

1903-1916 Pedersgata 127
Nikolai Gunvald Torsteinsen, f. 6-7-1881, blikenslager.
Martha Hytland f. 29-9-1879 arb. Blikembalagefabrik, Doksmauet 10
Ordin, f. 1900, død 1-5-1901
Magnhild, f. 15-6-1902, g.m. Ole
Tordis f. 28-5-1904
Olav Armand, f. 19-7-1906, g.m. Agnes Bærem
Solveig Gudrun Adele, f.10-6- 1910 død 11-4-1913, difteri-
Øystein, f. 1912, g. Hildur
Solveig Gudrun Adele, f. 15-3-1913
Nicolay og Martha giftet seg i januar 1900. Nicolai var huseier i 1910. Han arbeidet på blikkemballasjen, men i 1905 seilte han med ”Victor”. Nicolay var sønn av Ole og Ane og overtok huset etter at faren døde. Se hus nr 141.

1908 1909 Pedersgata 127
Theodor Thorbjørnsen, 46 sandfører, eier en liden skøite (omstreifer 1909)
Anna Malene 52
Albert 20 bagersv reist til Amerika
2 børn på Høilands fattiggaard
s. Thorbjørn Bertinius 21 matros

1910 Pedersgata 127
Trygve Hytland, f. 3-5-1890, fabarb.
Lorentz Hytland f. 14-8-1892, fab arbeider
De var brødre og bodde med foreldrene Per og Tine i Støberigt 47 i slutten av 1910.

1918-1959 Pedersgata 127
Lars Hytland, f. 27-9-1877/79, fab.arb. død 27-1-1959, 81 år gammel
Karen S. Ommundsen, f. 30-7-1881/1879, hm. Død 28-9-1948, 70 år gammel.
Peder Toralf. f. 27-6-1900 gikk i skibsbyggerlære., g.m. Marie
Lars f. 24-8-1904, g.m. Borghild Helberg
Tonny Synnøve, f. 30-7-1907, død 4-8-1931, 24 år gammel, g.m. Hans Kalmar Larsen

1955-1974 Pedersgata 127
Peder Hytland, f. 27-7-1900, mask.arb. død 20-11-1966, 66 år gammel
Marie f. Pettersen, f. 18-2-1903, død 22-10-1980, 77 år gammel
Konstanse Hytland,f. 8-8-1927, fajansearbeider
Marie, g.m. Sverre
Rigmor, g.m. Endre
Paul Gerhard Hytland. 29-9-1933, Sjømann

1955-56 Pedersgata 127
Sigrid Hornseth, f. 23-10-1927, hjelpearbeider

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net