Pedersgata nr. 129

Pedersgata 129

280

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Nr 129 og 131  ATK 2009

Br.nr. 1545 – 78 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 129
1868 Philip Philiphson, uten hjemmel
1868 Andreas Gitlesens arvinger selger tomten
1870 til A. Cederberg som selger videre
1871 til Ole Johnsen
1888 til Karoline Johnsen, enken til Ole
1896 til Edvard Andreassen
1898 til Iver Johannessen uten hjemmel
1899 til Johan Rønneberg
1904 til Halvor Mikalsen
1919 til Johan Hauan
1935 til Jenny Hauan.

Fra Panteregisteret. Pedersgata 129
Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.
Huset ligger på Møllehaugen som nr 3 i en rekke på 7 hus, regnet fra Støberigaten. Dette er et lite våningshus på 1 og ½ etasje. Det har bare et vindu i fronten mot gaten både oppe og nede. Det er en liten valm i fronten. Her er inngang på høyre siden av huset. I bakgården var det vedhus og wc (utedo). I 1875 bodde det en familie, foreldre og 8 barn her. Foreldrene var i 50 årene og barna fra 22 til 7år. I 1900 bodde det to familier med til sammen 13 personer. Det var to rom og kjøkken i første etasje og to rom og kjøkken på kvisten.
Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1875-1895 Pedersgata 129
Ole Johnsen, f. 1827, rebslager død før 1885
Karoline f, 1826, Kristiansand
Ingeborg Johanna, f. 1853?, tjenestepige
Olava Marie, f. 1855, fraværende, tjenestepige
Gustav Martinius, 1856, rebslager
Jonas, f. 1858, rebslager
Carl, f. 1860
Ranghilda Kristine, f. 1861
Ane Marie, f. 1868
Ole var rebslager ved Stavanger Reberbane. Kona var fra Kristiansand. De to eldste døtrene ble forsørget av faderen, men samtidig var de tjenestepiger. Olava var fraværende ved tellingen. De to eldste sønnene var rebslagere som faren, mens det for de yngste barna står det: ”Af sin fader forsørget”. Gustav var gift i 1885 og han og kona bodde også her.

1885 Pedersgata 129
Olsen, Gustav Martinius f. 1856 Sømand, styrmand
Bergitte f. 1854, Fossan
De bodde i Pedersgata 62 i 1891.

1895 Pedersgata 129
Andreas Nøsen, f. 1870, Frænen pr. Molde, maskinist støberiet
Susanna Alette, f. Christensen, f. 1874. de ble gift i 1893.
Sverre f. 1894

John, g.m. Asta
Eli Nøsen, f. 1897. død 11-12-1956
Arne

Solveig, g.m. Einar Berge
Familien var flyttet innen 1900 til Gade no. 9 8. Andreas holdt festtalen 1.mai 1907 på Folkefesten i Haandverkerhallen.

1898 Pedersgata 129
Edvard Andreassen, f. 1842, ingenting – før skolelærer i Høiland
Olivia f. 1857, Bergen
Gina f. 1884 tvillinger ?
Oskar f. 1884, i sinkegraf lære i 1900
Jakob f. 1889
Selma f. 1892
Gerhard f. 1895
Sally f. 1900
De flyttet til Banevigsgaten 14 før 1900.

1898 Pedersgata 129
Ludvig Andersen, 25 støberiarb.
Pernille 20
Anna 1
Kristina Pedersen, 61, enke svigermor

1899 Pedersgata 129
Iver Johannesen, 38,
Lene 32
Johan 3
Osmund 2
Magnus 1
Iver kom til byen påske, har arbeid paa østlandet til i høst, en tid på byens arbeide

1900. Det er ikke godt å vite hvem som ville hente gjødsel.

1900 1904 Pedersgata 129
Johan Arent Olsen Rønneberg, f. 15-12-1852, Sandnes, kjedelsmed, død 5-10-1928, 76 år gammel
Justine Berntsen, f. 2-2-1873, Time, død 11-4-1956, 83 år gammel.
Erik, f. 1882
Ole, f. 1885, død 31-1-1927, 42 år gammel
Johan f. 1887
Carl, f. 1891
Ingebret , f. 2-10-1901
Bertha 1
Johannes, f. 30-7-1904, død 15-10-1948, 45 år gammel, g.m. Alma
Haakon, f. 26-4-1906
Bernhard, død 29-5-1909, 10 måneder gammel.
Berta, f. 15-12-1909
Lina 19 tj, i 1903
Anne 20 tj. 1904
Johan hadde vært gift tidligere med Karoline Eriksdtr. f. 1853, hun døde i juli 1899. Da bodde de i Doksmauet 2. Johan og Justine giftet seg i oktober 1900 og de fikk to barn.. Johan var jern støberiarbeider, modelsnekker. Sønnen Ole var også jernstøber, men så blikkslager. Erik var blikkenslager hos Bjelland hermetikkfabrikk i 1900 og tjente 12 kr på uge. Johan på 13 år var naglegutt. . Erik Rønneberg 19, kullemper ”S/S Storfond” i 1903, Ole Rønneberg 16, fyrbøder ”S/S Breifond” i 1903.
Innen 1910 var familien flyttet til Suldalsgt. 9.

1904. Dette er det eneste spor etter en butikk i dette huset. Det er uklart hvem som drev den.

1899 -1901 Pedersgata 129
Rasmus Thorkildsen, f. 1861, Sand, kjører
Alette, f. 1862, Sauda i Ryfylke
Marta, f. 1887
Oskar, f. 1892
Inger, f. 1896 i Amerika
Trygve f. 1900
Inger Rørvig, f. 1879, Sand, søsterdatter, sypige.
Rasmus kom fra Amerika i juni 1899 med familie og har siden arbeidet her, 1901 kjører, 1902 eier huset

1902

1903

Det var ca 14-15 annonser om sal tilleie oppgjennom årene.

1903 Pedersgata 129
Karen Johannessen, f. 1836, Bømlo enke, understøttes av datter.
Thea Marie Thorsen, f. 1871, Hetland, arb. Linvarefabrikken
De bodde I Spilderhauggt. 26 I 1900.

1904-1906 Pedersgata 129
Edvard Johannesen, f. 1872, Bjung, død 10-4-1906 av tæring. matros jagt ”Malen Sofie ” fra Trondheim på sygehus i 6 mnd. Gift 18-des. 1903. med
Dorthea Maria Pedersen, f. 8-9-1875, Rennesøy, syg  i 1906 tæring, død 20-6-1916.

1904-1913 Pedersgata 129
Halvor Michaelsen, f. 12-5-1858, støberiarbeider dreier v. støberiet
Emilie, f. 28-2-1858
Torvald, f. 4-11-1887, arb blikkemballasjen
Conrad Emil, f. 14-8-1889, død 24-5-1912, 23 år, arb blikkemballasjen
Hanna, f. 24-8-1891
Agathe, f. 7-3-1895
Ole, f. 25-9-1900
De bodde i Støberigt. 8 i 1900. Hanna var butikpige Coop forening i 1910. De var den eneste familien i huset i 1910.

1911. Hva er dette, skal det være Vaabenkjole eller Daabenkjole  med bue billig  til salgs.

1913-1916 Pedersgata 129
Lars Lorentz Lindvig, f. 21-2-1882, cemntarb. På nøytralitetsvakt i 3 ½ mnd. Paa cemntvarefab. død 16-1-1963, 80 år gammel
Amanda Elvira Hansen, f. 17-9-1878, død 26-11-1937, 59 år gammel
Laura, f. 18-10-1908, til Amerika, g.m. Ludvig Bratli i Brooklyn, NY

Peder Ingolf f. 4-8-1911, død 5-10-1975, g.m. Ingeborg Halvorsen
Anker Leonard, f. 1-10-1913, død 19-7-1985, g.m. Frida Østbø, f. 13-10-1916
Henry Fridtjof, f. 1915
Harry f. 1916
De bodde i Lervig 1 i 1910. De flyttet til nabohuset Pedersgata 125 innen 1918.

1913 -1916 Pedersgata 129
Marie Gundersen, f. 10-5-1851, enke, fattig
Alf Gundersen, f. 12-10-1897, fostersønn
Som 16 åring var han jungmann på “S/S Marie Rande”. De bodde også i Lervig 1 sammen med familien Lars Lindvik i 1910.

1913 En portomonæ med nogle penger i taptes lørdag i Parken, Bedes levert —

  1916

1914 Pedersgata 129
Reinert Nicolai Bøe, f. 18-9-1887, løsarb.
Jenny, f. 9-9-1885
Ruth, f. 28-9-1910
De bodde i Mellomgt. 13 i 1910.

191 Pedersgata 129
Kastberg Olai Tollefsen, Herm.arb
Mary Jenny Hildur Hedin
Harald Hedin f. 1914

1918-1924 Karl Johan Fossum, sjøm. 1918

1918-1935 Pedersgata 129
Johan Andreas Hauan, f. 24-7-1874/84, støper, død 26-6-1921
Karoline Matilde f. 6-3-1875 Håland, enke i 1922, 22-5-1934
Alf, f. 28-5-1896
Anna f. 2-9-1904, gift Dybing
Olaf, død 23-2-1906, 8 dager gammel
Jenny f. 23-6-1907
Olav f. 18-10-1908
Da Olaf døde bodde de i Stiftelsesgt 25 i 1906, men bodde i Støberigt. 21 i 1910.
Datteren Jenny ble boende her en tid etter at de giftet seg.

       

1920-1922 Neraas, Johan Larsen f. 1882 Vestnæs, fisker

1920-1921 Eltervaag Sigurd Andreassen f. 1893 Håland

1922 Pedersgata 129
Gunvald ? f. 1899, snekker
Ranghild Iversen f. 1903
Frida f. 1922

1924 Pedersgata 129

Ole Dybing, f. 8-2-1900, modelsnekker, død 4-4-1969
Anna Hauan, f. 2-9-1904
De giftet seg 1-6-1928

1925

1935-1969– Pedersgata 129
Karl Kristian Gundersen, f. 4-6-1901, fyrbøder
Jenny Hauan, f. 23-6-1907, ekspeditrise, død 17-10-1979, 72 år gammel
De giftet seg 2-11-1935.

1933

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net