Pedersgata nr. 072

Pedersgata 72

ATK 2009

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet navnet i feltet som kommer opp.

253

Br.nr. 1364
49 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 72
Det er vanskelig å stadfeste eierforhold enkelte ganger. I forskjellig kilder blir det opplyst at en person er huseier, men eiendommen er ikke tinglyst på vedkommende. Dessuten viser det seg at tinglysningen kunne skje lang tid etter en hadde overtatt huset. Her har det vært mange eiere, jeg tar med de som eiendommen er tinglyst på og de som andre kilder sier at eide huset.
Huset må være bygd en tid før 1865 for det bor folk her dette året.

1866 A. Gitlesen selger tomt til Marie Helberg.
1865 Lars Olsen Skeie oppgir at han er huseier.
1887 Marie Helberg selger til
Tønnes T. Vaaland
1895 Enken Gurine Vaaland selger til Wilhelm Samuelsen Næsheim, etter han er død overtar sønnen
1928. Erling Næsheim Han selger straks til
1929. Elisabeth Tollefsen enke, (hun bodde antakelig i Nymansveien 52) som igjen selger til
1929. Olava Knutsen, hun selger så til
1930. Johan Lerbak, han selger så til
1931. Karen Olsen. Hun ble boende her en tid. Men selger til
1939. Trygve Haave som bodde i Pedersgt 86.
1940. Arnold Selvik kjøper huset, f. 8-9-1910, for så å selge videre til
1941. Ingebret Wee, som selger til
1946. P.E. Oliversen f. 1884, selger til
1947. Peder Gabrielsen, f. 1875, selger til
1952 Birger Larsen.
1987 fra Thordis Larsen
1991 til Ola Raymond Sandanger, på tvangsauksjon
1992 til Rastad og Relling Arkitektkontor As
2003 til Jens Brigt Relling
2015 til Domas Jakavicius og Raimonda Jakaviciene

Jeg har ikke registrert noen form for næringsvirksomhet i dette huset.
Huset ligger på hjørnet med Kaisegaten, og det er et lite portrom mellom det og nr 74. Det er et lite hus på en etasje med en halv etasje oppe, ikke stort mer enn et loft. Det har kjeller med inngang fra Kaisegaten. Den skrår meget så der er grei inngang. Dette er et av de få husene som ennå har trapp på fortauet. Tomtens grunnflate er ikke mer enn 49 m2. Nabohusene var stort sett vanlig bolighus.

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder.

1865, da var det tre husstander i huset, med til sammen 6 personer.

1. 1865-1875 Pedersgata 72
Lars Olsen Skeie, f. 1812 Haaland, bødker, huseier,
Laurense Christine, f. 1846, datter
Mandius, f. 1856, sønn
Ane Bergitte Ivarsen, f. 1869 Christiania, pleiedatter bodde her i 1875
I 1875 oppgir Lars at han er født i Vigedal og gift. Bare pleiedatteren bodde sammen med Lars i 1875. Han hadde vært gift med Kirsten Olsdtr. Stavanger, hun var mor til Laurentse Christine.

2. 1865 Pedersgata 72
Grete Jorine Eriksdtr. ugift f. 1810 Haaland, spinnerske.
Hun bodde her samtidig med Lars og Marie. Grete var logerende. Hun var flyttet til Baggata 11 innen 1875, da fikk hun ½ spesidaler i måneden av fattigkassen og ernærte seg for øvrig ved strikking.

3. 1865-1885 Pedersgata 72
Marie Arnesdtr. Helberg, f. 1814 Vaage prgj. enke, veverske
Modelius Emanuel Arets Olsen, f. 1850, matros, søfarende i 1875. sønn
Iversen, Anne Bergitte f. 1869 Kristiania
Marie var veverske, senere tjenestepige. Hun var huseier i 1885. Da ble det opplyst at hun kom fra Trondheim og at Mandius var sønn av M. Helberg.

4. 1875 Pedersgata 72
Zakarias Olsen, f. 1815 Avaldsnes, arbeidsmand, sjauer, gift, leieboer
Berthe Marie Larsdtr., f. 1820
Ole Johan Zakariassen, f. 1857, søfarende, matros
Ane Jensine Zakariased. F. 1850
De bodde i Pedersgata 78 i 1865. Det bodde en enke Berta Maria Olsen f. 1820 i Bagata 10 i 1885. Hun fikk fattigunderstøttelse. Det er sannsynligvis kona til Zakarias.
Les mer i Pedersgata 78

 

5. 1882 Pedersgata 72
Torjus Eriksen, 1829, Sand, jagtfører
Ingeborg Tjerandsdtr., f. 1824, Vigedal
Torjus Torjusen, f. 1859, Sand, søfarende
Ane Ingebod Torjusen, f. 1862, Sand
Tjerand Toremenius Torgersen f. 1868 konfirmert i 1882
De bodde i Banevigsgata 14 i 1875. Denne familien er bare nevnt her da sønnen ble konfirmert. Da ble adressen skrevet: «nr 1364 Pedersgaten indenfor Nymansveien.»

6. 1885 Pedersgata 72
Aslak Gundersen, f. 1830/35 Sirdal, arbeidmand, gjødselfører
Torborg, f. 1837/43 Røldal
Gustav Adolf, f. 1867
Rakel Bertine, f. 1869
Helmer Torinus, f. 1871 Skomagerlærl.
Ingvald Johan, f. 1875
Adolf, f. 1879
Kornelius, f. 1882
I 1875 bodde familien i Langgata 42.

7. 1886-1890-1891 Pedersgata 72
Tønnes Tønnesen Vaaland, f. 1852, Nærbø, død 5-12-1894, 42 år gammel styrmand
Rakkel Gurine, f. Olsen, Vaaland, f. 1855
Birgit Gurine Vaaland, f. 21-9-1890 datter
Tønnes Vaaland, f. 17-6-1886, død 25-3-1905, 19 år gammel
I 1885 bodde de i Bergelandsgata 1. “En ledig portion av Michael Berentsens legat tildeles enke Gurine Vaaland ” stod det i avisen i 1905.

8. 1897 – 1901 Pedersgata 72
Justine Pedersdtr. Line, f. 10-12-1863, dagarbeider, pige
Heinrich Heiselmeier, f. ca 1861 Tyskland, ungkar
Bernhardine Jemina Stefanie, f. 6-3-1897
Heinrich var ungkar, matros og anleggsarbeider – fra Tyskland – mer vides ikke om ham. Justine bodde nok her en kort tid for i 1900 var hun og datteren flyttet til Time der hun kom fra. I 1910 bodde Justine og datteren Jeminia i Arneageren 10. Justine var syerske.

1900        1901

En sort hat forbyttet i Arbeiderforeningen igaar. Ombyttes.           Kondition tilbydes. Dyktige maskinstrikkersker kan få stadigt arbeid straks.

9. 1898-1901 Pedersgata 72
Peder Larsen, f. 7-8-1875 Støberiarb.
Georgine/Gerhardine, f. 17-2-1875, død 21-3-1960, 85 år gammel
Oskar, f. 17-9-1896
Ivarda Hermanda, f. 26-4-1898
Peder, f. 18-12-1899 død 9-4-1900
Jakob Elim, f. 16-1-1901
Peder, f. 1-8-1905
Peder var støberiarbeider og fyrbøder. Han seilte med S/S Thistle 3 måneder i 1899. Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 140.

10. 1898-1923 Pedersgata 72
Wilhelm Samuelsen Næsheim, f. 3-11-1851, Nærbø, Haa prestegjeld, død 1923, skibstømm.
Inger Monsen, f. 16-3-1853, Refvem Haaland, død 14-10-1933, 80 år gammel
Mandius, f. 1879, tømmerm, død 17-3-1966, 85 år gmmel
Samuel Wilhelmsen Næsheim, f. 24-11-1888,
Inger Wilhelmine Næsheim, f. 28-10-1885, død 6-2-1931, g.m. Eilert Lunde
Erling Jensenius, f. 25-7-1896 —se neste
I 1875 bodde Wilhelm og Inger i Pedersgata 59. Han var han ”driver” i 1898 og året etter ”arbeidet han hjemme”. Mandius hadde gått i lære hos snedker Johnsen og var nylig utlært i 1899, året etter var Mandius i London, og seilte som skibstømmermann på S/S Carl. I 1901 var han om bord på ”Annie”. Han var flyttet hjemmefra i 1904 for da var han gift. Samuel var maskinistlærling i 1910, Inger Wilhelmine var arbeiderske på blikkembalasjen, før hun gikk i sylære og siden var hun butikkbetjent. Samuel gikk i skomagerlære før han tok maskinistskolen. Han var gift i 1912. Erling gikk i snekkerlære, som 14 åring i 1910 var han fabrikarbeider i en blikemballagefabrik, han overtok huset i 1928.
Les mer i Pedersgata 59

  1912    1914

1. 1920-1928 Pedersgata 72
Erling Samuelsen Næsheim, f. 25-7-1896
Ivarda Larsen, f. 1898, død 17-12-1964, 66 år gammel
Dorrit, f. 11-7-1926 – døpt 22-7-1926 – far Erling Næsheim f. 1896 og hustru Ivarda Larsen f. 1898, Pedersgt 72 ( kb s. 238 nr 91)
Irene, f. 15-7-1926 – døpt 5-9-1926 – far Konrad Næsheim f. 1896 og hustru Ivarda Larsen f. 1898, Pedersgt 72. (kb.s. 239 nr 93)
Her må det være en feil i kirkeboken for Johannes. Ivarda får neppe en datter den 11 og den andre 4 dager senere. Dessuten er fedrene forskjellige. Ikke blir de døpt samme dag heller. Det står ingenting i kirkeboken om at de er tvillinger, eller at den ene er født et annet år. Her er dødsannonsen til Ivarda, som viser barna.

Da hun bodde her var det bare de barna som er markert med fet skrift som bodde her med henne. Familien bodde i Oskarsgata 36 i 1910.

1. 1931-1939 Pedersgata 72
Karen Olsen, f. Pedersen, f. 26-4-1873 død 6-1-1940, 67 år gammel
Martha, f. 6-1-1900
Konrad, f. 9-3-1902
Gyda, f. 15-12-1908 1903?
Dagfin, f. 9-7-1904
Olaf, f. 2-1-1906
Georg, f. 19-5-1907
Emilie, f. 1-12-1910
Karl Olsen, f. 25-12-1912—1936-1939
Klara Olsen, f. 4-4-1915, –1934-1939
Karen hadde vært gift med Daniel Olsen, f. 19-7-1872, Tananger, død 23-9-1927, 55 år gammel, lods. Hun kjøpte dette huset i 1931.
Da hun bodde her var det bare de barna som er markert med fet skrift som bodde her med henne. Familien bodde i Oskarsgata 36 i 1910.

 

13. 1940-41 Pedersgata 72
Trygve Haave, f. 9-8-1906, reservebud, støberiarbeider, postbud
Gerda Tollefsen, f. 1907 (familie 43 i Pedersgata 97)
Signe, f. 1925
Signy, f. 1926
Familien bodde i Pedersgata 84 i 1966. De bodde i Langt 6 i 1955. Gerdas foreldre bodde i Pedersgata 97. Trygve bodde i Nedre Dalgata 63 i 1943.
Les mer i Pedersgata 97
Les mer i Pedersgata 84

14. 1940-46 Pedersgata 72
Ingebret Wee, f. 23-1-1903, bestyrer.
Thelma Konstanse, f. Oliversen
Bodil, død 16-6-1942, 11 år gammel
Åge
Han bodde i Laugmandsgata 7 i 1910 sammen med mor og to søsken.

  1940    1941

15. 1943-44 Edel Cederstrøm, f. 5-10-1922, arb.

16. 1946-1952 Pedersgata 72
Peder Gabrielsen, f. 14-11-1875, Sola, død 27-1-1952, 76 år gammel, lagermann
Berte, f. 18-8-1875, Jelsa
Sigrid, f. 25-1-1903
Bjarne, f. 26-2-1904
Anna, f. 3-1-1909
Peder bodde i 1910 på en plass under Tananger, med kone og 3 barn. Om noen av de bodd her vet jeg ikke. Dødsboauksjon etter Peder i 1952

        1952

1952 – 1983 Pedersgata 72
Birger Larsen, f. 18-6-1905, trådstiftarbeider, død 29-1-1983 78 år gammel.
Thordis Margit Knudsen, f. 15-1-1901, Egeland
Oddveig, g.m. John
De giftet seg 7-3-1953

Aftenbladet 1974

 

Aftenbladet 1978

          

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.