Pedersgata nr. 072

Pedersgata 72

ATK 2009

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

197

Br.nr. 1364

49 m² stor tomt

 

Eiere:

Det er vanskelig å stadfeste eierforhold enkelte ganger. I forskjellig kilder blir det opplyst at en person er huseier, men eiendommen er ikke tinglyst på vedkommende. Dessuten viser det seg at tinglysningen kunne skje lang tid etter en hadde overtatt huset. Her har det vært mange eiere, jeg tar med de som eiendommen er tinglyst på og de som andre kilder sier at eide huset.

Huset må være bygd en tid før 1865 for det bor folk her dette året.

 

 

 

 

 

1866    A. Gitlesen selger tomt til Marie Helberg.

1865    Lars Olsen Skeie oppgir at han er huseier.

1887    Marie Helberg selger til

Tønnes T. Vaaland

1895    Enken Gurine Vaaland selger til

Wilhelm Samuelsen Næsheim, etter han er død overtar sønnen

 1.      Erling Næsheim Han selger straks til
 2.      Elisabeth Tollefsen enke, (hun bodde antakelig i Nymansveien 52) som igjen       selger til
 1.           Olava Knutsen, hun selger så til
 2.          Johan Lerbak, han selger så til
 3.           Karen Olsen. Hun ble boende her en tid. Men selger til
 1. Trygve Haave som bodde i Pedersgt 86.
 2. Arnold Selvik kjøper huset, f. 8-9-1910, for så å selge videre til
 3. Ingebret Wee, som selger til
 1. P.E. Oliversen f. 1884, selger til
 2. Peder Gabrielsen, f. 1875, selger til

1952          Birger Larsen.

1987          fra Thordis Larsen

1991          til Ola Raymond Sandanger, på tvangsauksjon

1992          til Rastad og Relling Arkitektkontor As

2003          til Jens Brigt Relling

2015          til Domas Jakavicius og Raimonda Jakaviciene

 

Jeg har ikke registrert noen form for næringsvirksomhet i dette huset.

Huset ligger på hjørnet med Kaisegaten, og det er et lite portrom mellom det og nr 74. Det er et lite hus på en etasje med en halv etasje oppe, ikke stort mer enn et loft. Det har kjeller med inngang fra Kaisegaten. Den skrår meget så der er grei inngang.  Dette er et av de få husene som ennå har trapp på fortauet.  Tomtens grunnflate er ikke mer enn 49 m2. Nabohusene var stort sett vanlig bolighus.

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder.

Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall

 

1865, da var det tre husstander i huset, med til sammen 6 personer.

 

 1. 1865-1875

Lars Olsen Skeie, f. 1812 Haaland, bødker, huseier,

Laurense Christine, f. 1846, datter

Mandius,  f. 1856, sønn

Ane Bergitte Ivarsen, f. 1869 Christiania, pleiedatter bodde her i 1875

I 1875 oppgir Lars at han er født i Vigedal og gift.  Bare pleiedatteren bodde sammen med Lars i 1875. Han hadde vært gift med Kirsten Olsdtr. Stavanger, hun var mor til Laurentse Christine.

 

 1. 1865

Grete Jorine Eriksdtr. ugift f. 1810 Haaland, spinnerske.

Hun bodde her samtidig med Lars og Marie. Grete var logerende.  Hun var flyttet til Baggata 11 innen 1875, da fikk hun ½ spesidaler i måneden av fattigkassen og ernærte seg for øvrig ved strikking.

 

 1. 1865-1885

Marie Arnesdtr. Helberg, f. 1814 Vaage prgj. enke, veverske

Modelius Emanuel Arets Olsen, f. 1850, matros, søfarende i 1875. sønn

Iversen, Anne Bergitte f. 1869 Kristiania

Marie var veverske, senere tjenestepige. Hun var huseier i 1885. Da ble det opplyst at hun kom fra Trondheim og at Mandius var sønn av M. Helberg.

 

 1. 1875 

Zakarias Olsen, f. 1815 Avaldsnes, arbeidsmand, sjauer, gift, leieboer

Berthe Marie Larsdtr., f. 1820

Ole Johan Zakariassen, f. 1857, søfarende, matros

Ane Jensine Zakariased. F. 1850

De bodde i Pedersgata 78 i 1865. Det bodde en enke Berta Maria Olsen f. 1820 i Bagata 10 i 1885. Hun fikk fattigunderstøttelse. Det er sannsynligvis kona til Zakarias.

Les mer i Pedersgata 78

 1. 1882

Torjus Eriksen, 1829, Sand,  jagtfører

Ingeborg Tjerandsdtr., f. 1824, Vigedal

Torjus Torjusen, f. 1859, Sand, søfarende

Ane Ingebod Torjusen, f. 1862, Sand

Tjerand Toremenius Torgersen f. 1868 konfirmert i 1882

De bodde i Banevigsgata 14 i 1875. Denne familien er bare nevnt her da sønnen ble konfirmert. Da ble adressen skrevet:

«nr 1364 Pedersgaten indenfor Nymansveien.»

 

 1. 1885

Aslak Gundersen,  f. 1830/35 Sirdal, arbeidmand, gjødselfører

Torborg, f. 1837/43 Røldal

Gustav Adolf, f. 1867

Rakel Bertine, f. 1869

Helmer Torinus, f. 1871 Skomagerlærl.

Ingvald Johan, f. 1875

Adolf, f. 1879

Kornelius, f. 1882

I 1875 bodde familien i Langgata 42.

 1. 1886-1890-1891

Tønnes Tønnesen Vaaland, f. 1852, Nærbø, død 5-12-1894, 42 år gammel styrmand

Rakkel Gurine, f. Olsen, Vaaland, f. 1855

Birgit Gurine Vaaland, f. 21-9-1890 datter

Tønnes Vaaland, f. 17-6-1886, død 25-3-1905, 19 år gammel

I 1885 bodde de i Bergelandsgata 1.  “En ledig portion av Michael Berentsens legat tildeles enke Gurine Vaaland ” stod det i avisen i 1905.

 

 1. 1897 – 1901

Justine Pedersdtr. Line, f. 10-12-1863, dagarbeider, pige

Heinrich Heiselmeier, f. ca 1861 Tyskland, ungkar

Bernhardine Jemina Stefanie, f. 6-3-1897

Heinrich var ungkar, matros og anleggsarbeider – fra Tyskland – mer vides ikke om ham. Justine bodde nok her en kort tid for i 1900 var hun og datteren flyttet                           til Time der hun kom fra. I 1910 bodde Justine og datteren Jeminia i Arneageren 10. Justine var syerske.

1900        1901

En sort hat forbyttet i Arbeiderforeningen igaar. Ombyttes.           Kondition tilbydes. Dyktige maskinstrikkersker kan få stadigt arbeid straks.

 

 1. 1898-1901

Peder Larsen, f. 7-8-1875 Støberiarb.

Georgine/Gerhardine, f. 17-2-1875, død 21-3-1960, 85 år gammel

Oskar, f. 17-9-1896

Ivarda Hermanda, f. 26-4-1898

Peder, f. 18-12-1899 død 9-4-1900

Jakob Elim, f. 16-1-1901

Peder, f. 1-8-1905

Peder var støberiarbeider og fyrbøder. Han seilte med S/S Thistle 3 måneder i 1899. Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 140.

Les mer i  Pederagat 140

 

 1. 1898-1923

Wilhelm Samuelsen Næsheim, f. 3-11-1851, Nærbø, Haa prestegjeld, død 1923, skibstømm.

Inger Monsen, f. 16-3-1853, Refvem Haaland, død 14-10-1933, 80 år gammel

Mandius, f. 1879, tømmerm, død 17-3-1966, 85 år gmmel

Samuel Wilhelmsen Næsheim, f. 24-11-1888,

Inger Wilhelmine Næsheim, f. 28-10-1885, død 6-2-1931, g.m. Eilert Lunde

Erling Jensenius, f. 25-7-1896 —se neste

I 1875 bodde Wilhelm og Inger i Pedersgata 59.  Han var han ”driver” i 1898 og året etter ”arbeidet han hjemme”. Mandius hadde gått i lære hos snedker Johnsen og var nylig utlært i 1899, året etter var Mandius i London, og seilte som skibstømmermann på S/S Carl. I 1901 var han om bord på ”Annie”. Han var flyttet hjemmefra i 1904 for da var han gift. Samuel var maskinistlærling i 1910, Inger Wilhelmine var arbeiderske på blikkembalasjen, før hun gikk i sylære og siden var hun butikkbetjent.  Samuel gikk i skomagerlære før han tok maskinistskolen. Han var gift i 1912. Erling gikk i snekkerlære, som 14 åring i 1910 var han fabrikarbeider i en blikemballagefabrik, han overtok huset i 1928.

Les mer i Pedersgata 59

  1912    1914

 

 1. 1920-1928

Erling Samuelsen Næsheim, f. 25-7-1896

Ivarda Larsen, f. 1898, død 17-12-1964, 66 år gammel

Dorrit, f. 11-7-1926 – døpt 22-7-1926 – far Erling Næsheim f. 1896 og hustru Ivarda Larsen f. 1898, Pedersgt 72 ( kb s. 238 nr 91)

Irene, f. 15-7-1926 – døpt 5-9-1926 – far Konrad Næsheim f. 1896 og hustru Ivarda Larsen f. 1898, Pedersgt 72.  (kb.s. 239 nr 93)

Her må det være en feil i kirkeboken for Johannes. Ivarda får neppe en datter den 11 og den andre 4 dager senere. Dessuten er fedrene forskjellige. Ikke blir de døpt samme dag heller. Det står ingenting i kirkeboken om at de er tvillinger, eller at den ene er født et annet år.  Her er dødsannonsen til Ivarda, som viser bartna.

 

 1.  1931-1939

Karen Olsen, f. Pedersen, f. 26-4-1873 død 6-1-1940, 67 år gammel

Martha, f. 6-1-1900

Konrad, f. 9-3-1902

Gyda, f. 15-12-1908   1903?

Dagfin, f. 9-7-1904

Olaf, f. 2-1-1906

Georg, f. 19-5-1907

Emilie, f. 1-12-1910

Karl Olsen, f. 25-12-1912—1936-1939

Klara Olsen, f. 4-4-1915, –1934-1939 

            Karen hadde vært gift med Daniel Olsen, f. 19-7-1872, Tananger, død 23-9-1927, 55 år gammel, Lods. Hun kjøpte dette huset i 1931.

Da hun bodde her var det bare de barna som er markert med fet skrift som bodde her med henne. Familien bodde i Oskarsgata 36 i 1910.

 

 

 1. 1940-41 

Trygve Haave, f. 9-8-1906, reservebud, støberiarbeider, postbud

Gerda Tollefsen, f. 1907  (familie 43 i Pedersgata 97)

Signe, f. 1925

Signy, f. 1926

Familien bodde i Pedersgata 84 i 1966. De bodde i Langt 6 i 1955. Gerdas foreldre bodde i Pedersgata 97. Trygve bodde i Nedre Dalgata 63 i 1943.

Les mer i Pedersgata 97

Les mer i Pedersgata 84

 1. 1940-46

Ingebret Wee, f. 23-1-1903, bestyrer.

Thelma Konstanse, f. Oliversen

Bodil, død 16-6-1942, 11 år gammel

Åge

Han bodde i Laugmandsgata 7 i 1910 sammen med mor og to søsken.

 

  1940    1941

 

 1.  1943-44  Edel Cederstrøm, f. 5-10-1922, arb.

 

 1.  1946-1952

Peder Gabrielsen, f. 14-11-1875, Sola, død 27-1-1952, 76 år gammel, lagermann

Berte, f. 18-8-1875, Jelsa

Sigrid, f. 25-1-1903

Bjarne, f. 26-2-1904

Anna, f. 3-1-1909

Peder bodde i 1910 på en plass under Tananger, med kone og 3 barn. Om noen av de bodd her vet jeg ikke. Dødsboauksjon etter Peder i 1952

       1952

 1.  1952   – 1983

Birger Larsen, f. 18-6-1905, trådstiftarbeider, død 29-1-1983 78 år gammel.

Thordis Margit Knudsen, f. 15-1-1901, Egeland

Oddveig, g.m. John

De giftet seg 7-3-1953

Aftenbladet 1974

 

Aftenbladet 1978

          

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.