Pedersgata nr. 39 Folk i huset

Pedersgata 39

225

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Det vært mange forskjellige firmaer her, men dette er noen av de menneskene som bodde i huset.
Adressen har variert gjennom årene. I de tidligste årene var det br. nr. 876a. det er ikke lett å finne hvem som bodde her i folketellingene 1865 og 1875 for da finner en bare hus br. nr. 876.

1885 det var tre familier i huset med til sammen 18 mennesker, mens det
i 1900 var 19 personer i 4 husholdninger. I 1910 8 personer i 2 husholdninger.

br.nr. 876a
184 m2 stor tomt.

Huseiere:
1850 til Bendix Hansen/Hauen
1862 til Jakob G?
1862 til Henrik Svendsen (Henrik Svendsen Østervåg kjøbmand i 1865?)
1869 til G: W: Gram (G.W. Gram kjøbmand Tysvær i 1865)
1885 da bor og eier Tormod A. Gilje huset – når ble det kjøpt??? Handelsmand
1900 Anna Gilje. 1911
1915-22 Th. R Osmundsen
1922-23 A/S Laugmandsgatens Conditori Laugmandsgt 3
1933- Hartvig Asheim
1941-55 Bjørn Asheim, eier i 11
1955 Hanne Marie Asheim
1966 Rolf Sirevåg
1986 Reno Karlsen

1885 Pedersgata 39
Ole Jakobsen, f. 1835/1845, Styrman
Severine M. Olsdtr., f. 1836/1847
Anne, f. 1868
Karen, f. 1872
Jakob, f. 1875
Ole, f. 1881
Selma, f. 1884
Jakobine, f. 1885
De bodde i Bjergsmauet 10 i 1875. De bodde i Bjergsmauet 2 i 1900, da var fødselsårene på foreldrene 10 år yngre.

1885 Pedersgata 39
Lars Askelsen, f. 1855, Sand, tømmerman, bortreist i 1885
Karen, f. 1855, Vigedal
Alfred, f. 1879, Sand
Martin, f. 1883

1882 – 1910-1915 Pedersgata 39
Tormod/Thomas A. Gilje, f. 1852, Høgsfjord, handelsmand colonial
Anne Pedersd., f. 21-2-1854, Sandeid
Knud Andreas Svensen, f. 1876
Sven Amalius Svensen, f. 1878
Axel Tormod Gilje, f. 3-4-1882 – død 1904
Berte Pettrine Tormodsdt., f. 1884
Tormod, f. 19-6-1887
Anna, f. 3-10-1893 gift 1914
Ingeborg Jørgensen, f. 1863, Sogndal, tjenestepige
Anna hadde vært gift med tømmermann Svend Knudsen f. 1873, gift 26-12-1875,
og hadde 2 sønner, Knud og Sven. De bodde i Strømsteinen i 1875.
Da Axel ble født i 1882 bodde de i Pederagaden og faren var handelsmand.
Faren ble kalt Thomas. Axel fikk ikke navnet Tormod i dåpen.
Innen 1900 er Tormod død og Anna driver forretningen. Sønnene Knud, Svend og Axel er alle sjømenn, matroser. Petra varbutikdame og Tormod og Anna var hjemme. 1910 da var det bare to av barna som bodde med moren, Anna som drev husgjerning og Tormod som var matros.
Anna Gilje fikk bevilling år etter år for småsalg av øl. 1912.

1904

Avis 1913

Da som nå var det gutter som gjorde hærverk. Fra Aftenbladet i 1913.
—- Ganske umotivert kom jeg til at se henover til nærmeste hus, hvor der drives handel, og ser da 2 gutter i alderen 12-13 aar komme springende, standser 8-10 skritt fra handelsmand T. A. Gilje, Pedersgaten 39, griper en større sten fra gaten og langer den ret i speilglasruten, som knustes under stort rabalder. Da de to haabefulde ynglinger hadde utført denne bedrift, satte de paa sprang med dundrende latter. Klokken var 7. Belysningen fra nærmeste butiker og den fulde maane gjorde det til fuldt dagslys rundt om. Larmen av den knusendes rute hitkaldte straks folk, og fru Gilje, som kom farende ut av huset, kunde meddele, at netop likedan
hadde forvorpne unggutter for nogen tid siden behandlet den andre rute i butikken.

1900 Pedersgata 39
Jakob Bø, f. 26-8-1867, Hetland, Maskinist med dampskib
Dagmar, f. 10-1-1875
Elisabet Johanne, f. 22-5-1895
Ommund, f. 7-2-1898
Arnold J. f. 15-1-1903
Rundt 1910 bodde familien på Ladegaarsv. 48.

1900 Pedersgata 39
Daniel Waald/Wold, f. 27-9-1843, Rennesøy, skibstømmermand
Ingeborg, f. 31-1-1844, Imsland
Peder, f. 1870
Dagmar, f. 1875
Inga, f. 10-5-1877, butikjomfru
Edvard S. f. 1880, kontorist
Alfred, f. 1884, ernesgut
Garda, f. 1886
De bodde i Nedre Blåsenborg 1 i 1885. Det var bare barna Inga, Edvart, Alfred og Gard som bodde hjemme i 1900.
De bodde i Tårngata 37 i 1910.
1900 Anna Larsen, f. 1881, Skjold, fabrikarbeidende, ugift
Anne var losjerende hos familien Waald.

Adresse St. Hansgt 11

1907 -08 Pedersgata 39
Erents Blomberg, f. 24-6-1885, Kristiania, overtrykker
Alfrida, f. 18-10-1891
Edgard, f. 25-8-1909
Ernest var ikke gift da han bodde her i 1907. Han var på Bliktrykkeriet, kom hittil fra Bergen. Innen 1910 var familien flyttet til Langgt. 22.

1907-08 Pedersgata 39
Reinert Sanne, f. 28-2-1857, Haaland, Jæren, malersvend, husagent
Sina, f. 17-5-1864, Høiland
Thorvald, f. 2-11-1884, sjømand, matros («Star»? af Egersund i 1908)
Rasmus, f. 1886, sjømand, fyrbøder, («Skreien av Bergen i 1908 – ikke nevnt i 1910)
Malena, 7-8-1890, butikbetjent hos Gabrielsen i 1908
Jenny, f. 1-9-1895
Agnes, f. 21-4-1898
Sverre, f. 19-7-1900
Kristiane, f. 9-3-1903
Olga, f. 7-3-1905
Konrad, f. 21-5-1908
Reinert med familien bor her i 1907, da var adressen St. Hansgt 11. Han var født i 1857 og gift med Sina, f. 1864.
De hadde 8 barn. Før de kom hit hadde de bodd på Sandnes. Reinert var malersvend og drev som husagent i tillegg.
Alle barna bortsett fra Konrad ble født på Sandnes. Innen 1909 var familien flyttet til Kongsteinsgata 7.

1909 Pedersgata 39
Karine Nilsen, f. 1870, Sauda, hermetikarbeider. Ugift
Hun bodde her da hun døde.

1907 -1908- 1910 St. Hansgt. 11 Pedersgata 39
Edvard Rundjord, 26 år, fiskeformand,
Ude med «Jadar», nu ude med Tjosvolds fiskefartøier, fisker nu, står det i folketellingen 1907. I 1908 var han på S/S Atlas.
D/S Albatros ude med skipet fremdeles i 1910. i 1911 står det i tellingen «Albartos» Nu med et skip som heter S/S Bergen fra Åkrehavn?
om han skal lignes der. Bor ikke her mer, skal tas med da han ikke er lignet i Åkrehavn. Det er alle opplysningen en har om ham.

1907-08 Pedersgata 39
Wilhelm Th. Kissmann, 20 år, tysk, lithograf på blikktrykkeriet.

1909-1910 Pedersgata 39
Ingolf Johanesen, 24 år, maskinist lære.
Kom hertil fra Bodø for at ta verkstedtiden som maskinist paa støberiet – liden ugesløn.

1908 T. Halvorsen, 28 år, støber. Hertil fra Bergen for ca 1 måned – reist 11-10-1906

1907 Pedersgata 39
Sigurd-John Jonson, 26 år, styrmand, seiler med D/S Njaal fra Island 1 ½ år
Karen, 20 år
Flyttet til Egenesveien 13.

1911 Ragnhild Johnsen, 32 år, fabrikarbeiderske, Blikkemballasjen

1911 Pedersgata 39
Oluf Johnsen, 34 år, f. 12-4-1876 organist & malersvend, død 20-12-1948, 72 år gammel.
Beathe, 32 år,f. 18-4-1878
Oluf hadde fast arbeid hos Aanensen, dekorationsmaler, og Hetlands kirke. Elever i orgelspil.
I 1910 bodde han i Christian Jacobsensgt. 23. Han var bror av Karen Gjemre. I 1914 hadde han malerforretning i Verksgatan 25. I 1909 var der en annonse om at han holdt orgelkonsert i Domkirken.

 

1948

1910- 1911 Pedersgata 39
Karen (Kaja) Gjemre, f. Johnsen, / Gimre, f. 29-9-1870, enke, pensjonat, død 31-7-1948, 78 år gammel
Randi, f. 2-7-1897, g.m. Birger Egedal Nielsen
Karen drev et lite pensjonat og disse bodde der i 1910.
Karen Johnsen, f. 12-5-1832, 80 år, enke, Jelsa, pension av Stvgr. Kommune (mor til Karen)
Adolf Sletten, f. 26-8-1886, Stend, elektrisk montør
Alf Sletten, f. 28-11-1885, Stend, elektrisk montør
I 1912 søkte Karen om å bli tildelt penger fra Kaptein Peder Klows og Jonas Jansens legater, og hun fikk kr. 40,-
Kaja hadde tre personer boende hos seg. Hun var enke etter Johannes Gimre og bodde i Løvdalsgt. 13 i 1900. Hun bodde på Løkkeveien i 1912.

1914-15 Pedersgata 39
Aage Clausen, f. 8-2-1885, Danmark, lithograf
Petra, f. 3-9-1887.
Ft 1910 Karlsminngt 49 – Aage Clausen, f. 8-2-1885, Danmark og Petra, f. 3-9-1887.

1915 Pedersgata 39
Svend Melhus, pakhusmann
Malene Krogevold,
Martha, f. 25-10-1915

1924 Pedersgata 39
Ernst Konrad Persen, f. 1889, Lagerarbeider
Adele Alexandra Hitho, f. 1904
Karl August, f. 11-6-1924

1924 Pedersgata 39
Martin Eskedal, f. 1901, fisker
Telma Mikkelsen f. 1903
Borghild Marie, f. 1924

1927 Pedersgata 39
Bernhart Mortensen, 5-5-1879, Hetland, fodermelfabrikarbeider
Kristine, f. Olsen f. 19-12-1873, Skjold, de feiret sølvbryllup mens de bodde her.
Monrad, f. 18-12-1902
Valborg, f. 29-10-1906
Gudrun, f. 2-1-1910
Familien bodde på Løkkeveien 50 i 1910, i 1942 bodde de i Emmausveien 20.

1931 Pedersgata 39
Joakim Johannesen, f. 25-3-1870, Aarstad v. Bergen, døde 30-11-1931, 61 år gammel, maskinist
Taletta, f. 24-2-1871, Birkrem
Da Joakim døde etterlot han seg kona og 2 myndige søsken, Klara Johannesen USA og Ragnhild Simonsen, samt en del barn efter avdøde søsken. Eier intet, intet å skifte. De bodde i Hetlandsgaten 40 i 1910.

1942-43 Pedersgata 39 Anton Lion, f. 16-11-1902, arbeider.
Han er den eneste jeg har funnet i skattelistene han bodde her 1942-43

Hvem som bodde her i 1975 vet jeg ikke. Da var det en brann.

        brann i 1975.

 

Disse personene har jeg funnet i adressebøker , på Gule Sider og i telefon listene til 1881.

1969 Thor I. Gundersen

1969-1972  Odd Hovland

1969 Torleif Nicolaisen

1969 Anton Strand

1989-90 Engset

2016  Linda Kleiberg

2016 Steen Torsteinsbø

2016 Hege Elizabeth Torsteinsbø

2016  Zviad Kakhabrishvili

  1993

Salgsannonse 2012 –

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net