Pedersgata nr. 39 forskjellige firma (2)

Pedersgata 39

Et hus som har rommet mange firma.

Pedersgata 39 ligger på hjørnet mellom Pedersgata og St.Hansgata.  fra 2008 ATK

147

JEG TRENGER HJELP.

Her har jeg lagt ut det jeg har funnet om firma / forretninger og kontorer som har vært her gjennom årene.

Problemet er at det er vanskelig å finne alle i årene etter krigen og spesielt  fra ca 1970 og framover.

Kjenner du – vet du eller husker du noen firmaer som jeg ikke har nevnt, så vil jeg gjerne høre fra deg.

Jeg er spesielt interessert i firmanavnet,eventuelt hvem som drev det og ca år de holdt til her.

Hvis du har noen opplysninger – mye eller lite tar jeg imot med takk.  Send mail til meg.

lisatk@lyse.no

På forhånd mange takk. Hilsen Lisa.

             I dette huset har det vært mange forretninger, tannleger, doktorer og andre firma opp gjennom årene. Her er tatt med de som er funnet i forskjellige kilder, både folketellinger, adressebøker og ikke minst gjennom et søk i avisene. Det vil alltid være noen som ikke har satt spesielle spor etter seg, så det er bare å beklage hvis de er glemt/gjemt. Tidligere hadde huset adresse St. Hansgate 11, det har gjort det litt vanskelig å finne alle.

Annonsene i avisene er den viktigste kilden til å finne hvem som handlet eller drev firma fra et hus. Annonsene er som ferkvare. En kan følge et firma gjennom mange år. Stavanger Aftenblad kom ut fra 1894, og mange handelsmenn var flinke til å annonsere. Her finner en hva de handlet med og adressen. De passet på å endre adressen når de flyttet og det gir oss anledning til å følge et firma gjennom mange år og skiftende adresser. Svært mange flyttet ofte. Her vil en finne de firmaene som det har vært råd å spore opp via annonser og andre kilder. De firmaene som ikke kommer med her har ikke lagt mange spor etter seg i kilder som er tilgjengelige.

Den første forretningen en kjenner til er fra 1882.

–1882 til 1914   Tormod Gilje, f. 1852, handelsmand i colonial.

Han var gift med Anna, f. 1854.

Da sønnen Tormod ble født i 1882 var faren “handelsmand” i St. Hansgt. 11 som er dette huset. Så en kan gå utfra at han hadde startet som handelsmand før 1882.  Innen 1900 var Tormod død og Anna drev forretningen. Sønnene Knud, Svend og Axel var alle sjømenn, matroser. Petra var butikdame og Tormod og Anna var hjemme. Denne familien bodde selv i huset. Anna leide ut værelser og tok imot  kostfolk, hun hadde flere annonser som viser det. Det er ikke funnet annonser fra forretningen.

1897

3 eller 4 pene værelser og gode soverum er fra høsten tilleie i Pedersgaden 39.

Da som nå ver det rampunger som drev hærverk og knuste vinduer. 1913

—- Ganske umotivert kom jeg til at se henover til nærmeste hus, hvor der drives handel, og ser da 2 gutter i alderen 12-13 aar komme springende, standser 8-10 skritt fra handelsmand T. A. Gilje, Pedersgaten 39, griper en større sten fra gaten og langer den ret i speilglasruten, som knustes under stort rabalder. Da de to haabefulde ynglinger hadde utført denne bedrift, satte de paa sprang med dundrende latter. Klokken var 7. Belysningen fra nærmeste butiker og den fulde maane gjorde det til fuldt dagslys rundt om. Larmen av den knusendes rute hitkaldte straks folk, og fru Gilje, som kom farende ut av huset, kunde meddele, at netop likedan hadde forvorpne unggutter for nogen tid siden behandlet den andre rute i butikken.

lenke

Dette var et stort hus og en ser at det var flere virksomheter samtidig. En tid var det to colonial forretninger side om side.

1902-1904  Enok Houeland, colonialvarer

Enok Houeland hadde kolonialforretning her i huset noen få år i begynnelsen av 1900.  Før den tid handlet han i Baggt 10. Innen 1905 drev han handelen fra Fisketorvet og Verksgt 13. Han handlet med «Fedevarer», her var både ferskt og salt kjøtt, dessuten margarin, ost og ikke minst innført frukt og nøtter. Han hadde tidlig fått innlagt telefon. Nr 912. Det nummeret tok han med seg da han flyttet forretningen til andre lokaler.

Enok Houeland var født i 1867 og gift med Marie Andersen, f. 1870.  De hadde flere barn, 3 døde som ganske små, mens 5 bodde med foreldrene i 1910. Marie døde  som enke i 1937. De bodde i mange år i Baggt.10. Vi vet ikke om familien bodde her i Pedersgata eller om det bare var forretningene som var her. Senere flyttet familien til Verksgata 13.  Enok ble kalt  forhenværende handelsmann i Verksgt i 1917.

       1902-og 1904.

Houeland hadde flere annonser da han handlet i Baggt og etterpå fra Verksgt.

lenke

1907-1909  Reinert Sanne, Husagent.

Reinert  Sanne formidlet salg av hus. «Husagent»  han annonserte ofte i 1. Mai  og Aftenbladet. Reinert med familien bodde her i 1907, da var adressen St. Hansgt 11. Han var født i 1857 og gift med Sina, f. 1864. De hadde 8 barn. Før de kom hit hadde de bodd på Sandnes. Reinert var malersvend og drev som husagent i tillegg.

Reinert hadde to annonser samme dag i 1907. Huse store og smaa tilsalgs ved R. Sanne Pedersgaden 39 og – Huse, nye  gode huse til godt kjøb og gode konditioner tilsalgs straks ved R. Sanne pedersgaden 39.

Eiendomshandel Støberigaden 47 er ved R. Sanne solgt for ca. kr 7000,-

Huse. Mange gode huse, store og smaa tilsalgs nu ved R. Sanne.

lenke

 

Mellom årene 1915 til 1922 var det to papirhandelere. John Larsens bok og papirhandel – Papirfilialen.

De solgte skolemateriel. Hoved forretningen var i Kirkegata 11.

  1915  1916

Etter John Larssens forretning kom

Arbeiderpartiets bok og papirhandel  i årene 1918 til 1922.

         1918

 

Rundt 1917 og til cirka 1920 var en av gatas mest kjente forretninger her, mens de bygget sitt eget hus i Pedersgata 14.

lenke

19178-1920  Osmundsen & Trodahl

De hadde mange annonser i avisene med et stort vareutvalg, alt fra verktøy, bildeler til elektriske lamper og ovner.

1917  1917

1920

1920—1955  Kristoffer Asheim , f. 1868, kjøbmand,

han var gift med Hanna Maria, f. 1860.

         De hadde 5 barn. I 1910 bodde de på Løkkeveien 76.  Da var Kristoffer handlende med colonial. Senere ser en i annonsene at det var manufakturhandel og skomager han drev her i huset. Det går fram at både konen Hanna og sønnen Hartvik drev forretningen en tid.  I 1942 ble det meldt til firmaregisteret at firmaet opphørte. De hadde mange annonser, men var ikke å finne i adressebøkene. Det er usikkert om de bodde her. I årene 1941-1955 hadde Hanna Marie Pedersgatens kolonial og frukforretning – frukt og tobak.

  1928  1925

1925

      Svindlere finnes overalt. Det var ikke uvanlig at en satte inn annonser hvor en fraskrev seg ansvaret for gjeld som andre stiftet i ens navn.

1927    1926

I 1927 annonserte Asheim at han hadde stort lokale til leie.  Antakelig la de ned forretningen da.

1919-1920  Henriette Andersen

Hun hadde en kort tid en eksklusiv modeforretning med guldstoffer og hatter med fjærer.

Henriette Andersen, f. 19-5-1878,  Hattepynterske / modepynterske. Hun bodde i Egenesv. 22 i 1900 sammen med foreldrene og 12 søsken og i Vaalandsgaten 53 i 1910. Innen 1928 flytter hun til Rektor Steensgt. 11.

  1919 1920

 

1922- 1924   Oskar A. Olsen, filial,

skomaker og skotøiforretning – Nygaten 25. Adr 1924 – privat Nils Juelsgt. 53.

       1922

 

1923  H. A. Danielsen.

Denne annonsen tyder på at det var  bakeri eventuelt bakerutsalg her, men det er det ikke andre bevis på, men Danielsen åpner på Tasta året etter.

1923

1915-1925  Poppy,   Frøken Clara Nielsen, f. 19-1-1877  – død 1957.

        Hun startet drogeriforretning rundt 1914.  Hun bodde sammen med sine foreldre og 12 søsken i Stenkargaden 4 i 1900 og 1910. Clara var «sorenskriverkontorist» i 1910.  Clara kjøpte Pedersgata 22 rundt 1915 og bodde der sammen med en del av søsknene. Hun drev også med sprogundervisning. «Poppy» flyttet litt rundt i Pedersgata, ikke mindre enn i fire forskjellig hus. Det kan en se ved å følge annonsene.  Rundt 1916-1926 finner en familien i hus nr 22 : Nielsen & Nielsen, drogeri – sykeartikler – parfumeriforretning og teknisk kemisk fabrikk – agentur og kommisjon 1916-1926. Hun brukte den adresse i 1924, men i 1925 har hun flyttet forretningen hit.

  1925  1926

  1925         1927

Hos Poppy kunne en få det utroligste. Flytende pudder, haarolje og parfyme i løs vekt. De solgte også kniplinger.

Etter 1930  forsvinner Poppy fra Pedersgata, men dukker opp i Vevergata 22 og 33 i 1935. Da annonserer de blonder og kosmetikk, for deretter å holde til i Laugmannsgt. 6 rundt 1946.

lenke til fam

1928-1968

Paula Gabrielsen hadde maufakturforretning i 40 år. Mange av de følgende firma var her samtidig med henne.

Se egen artikkel om hennes forretning.

 

1929-1930   Arnold D. Bø Musikk        

1931 deltok han på en utstilling i radio i håndverks industri utstilling. Han ble nevnt som musikkhandler i adressebok for 1929-30.

Muligens bodde han privat Kongsgt 18, kontorist .

1928-29 Pedersgatens Stentøiforretning.

   1928   1928-29

            Hvor lenge dette firmaet holdt til her er uvisst.  Sverre Gitlesen, f. 19-2-1903. I 1910 bodde han sammen foreldre og søsken i St. Svithunsgt 16, faren Gustav Gitlesen var kjøbmand og hadde stentøihandel. De bodde begge i Kannikgt. 42 i 1930.

Det var ikke bare forretninger her i huset. Både tannleger og leger hadde praksis her. De holdt til i 2. etasje.

Sverre Opsahl hadde sin tannlegepraksis her i årene 1928-31.

  1928

Christian August Landmark, f. 28-2-1902, I Oslo, død 1-2-1959- Han var gift med Ruth, de bodde i Storhaugveien 30 da han startet legeraksisen her i 1928. Rundt 1934  flyttet han til Pedersgata 26.

 

        1930

1930-1949  Tannleæge Knut Adelbart Bredahl hadde kontor her i flere år.

Knut  A. Bredahl, f. 18-7-1907.  Han hadde tydeligvis praksis i tannlege Opsahls kontor. Bredahl holdt til her fram til 1949.

Innen 1950 hadde han flyttet til Kirkegata 30.

 

1932  Fritz Jensen Eft.

Fritz Jensen f. 28-4-1884,  hadde Cigar og frukthandel i Pedersgata 47 rundt 1924, før den tid hadde han forretning i Pedersgata 49 i årene 1922-1932.

lenke–

1933 A/S Sonja var en butikk med kort levetid.

 

September 2016. ATK

1935 -1937  Hans Knutsvik f. 18-3-1911,

Han hadde fruktforretning her i årene 1935-37. Dessuten en i Nygata 10. I 1938 hadde han fruktforretning i Nygata 46.  Det ser ut som at det var flere aktører som drev frukthandel her i huset. Om noen var samtidige eller overtok etter hverandre er litt vanskelig å finne ut av. Det samme gjelder om hvor lenge de holdt på før de la ned.

  1935    1935

 

I årene 1939-1955 hadde Hanna Marie Asheim  Pedersgatens kolonial og frukforretning – frukt og tobak.

Det er samme familie som hadde manufaktur og sko i 1920 årene.

 

  1939 1939

 

1940  Theodor Nesvik Pedersgatens frugtformidling!

Er dette samme forretning, eller er det andre som driver med frugtformidling.

1944 Babymagasinet – Kjenner ikke noe mer til denne butikken.

1946-1958  Tannlege Ada Weigner,

Ada hadde praksis her i mange år. I 1958 fikk hun jobb som skoletannlege. Hun bodde i Holbergsgt. 52.

  1946       1958

  1958

 

1958-1968 Rogalandsbanken  Filial . Banken hadde filial her i 11 år.

1957    1958

 

1959

 

1958 1965–  Doktor Johan S. Pettersen.

Han hadde hatt kontor i Pedersgata 40 tidligere. Han praktiserte til han døde i 1966.

 

  1966

 

1968 ble det åpnet en snackbar. Jeg vet ikke hvor lenge den var åpen.

 

Byggmester Torjus Torjussen hadde kontor her fra 1968 til ca 1974

  1968

  1974

i årene 1981 – 1989 kunne en leie film hos Blinken video.

  1981

1984

 

Ases malerfirma holdt til i 2. etasje i 1984.

 

i 985 åpnet Pedersgatens snarkjøp. De la ned innen 1991.

Terje Håkon Knutsvik hadde forretningen i samme lokale som H. Knutsvik handlet i rundt 1935.

Han hadde hatt et lite frukt og tobakk utsalg på hjørnet av Normannsgata og Nedre Dalgata tidligere.

1985    1991

 

1986  Reno M. Karlsen, lege

Han kjøpte i 1986 huset og flyttet sin legepraksis hit. Han hadde kontor i pedersgata 32 tidligere. lenle—-

   1986

2005 Alanya import ANS

2005

Jeg kjenner ikke mer til dette firmaet, hva de importerte eller hvor lenge de var aktive.

 2007-2012 — Håvard Hølland, kunstner.      The Artic Gallery Håvard Hølland

2012 Håvard Hølland, billedkunstner hadde galleri her i flere år, til 2012, da han flyttet tilBarcelona og åpnet galleri der.

Håvard forteller: Jeg har startet og drevet 3 kultursenter i barcelona og nà starter opp ett nytt utrolig senter,

som heter The Friend Ship.  Hvis noen er i Carcelona så bare stikk innim og hils på en ekte kunstner fra Rogaland.

september  2016 ATK

Aureja frisørhuset startet salong i 2015.