Pedersgata nr. 073

Pedersgata 73

 

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

340

Br.nr. 1194  88 m² stor tomt.

Eiere:

Opplysninger fra Panteregisteret.

1868 T. Gunnarsen tinglyser salg av tomta til Søren Undem.

1865    Søren Undem, han selger til

1877    til Søren Sørensen som selger videre i

1877    til Tollak Tollaksen Stangelands

1902    enke Karen selger i

1905    A.M.Berges hus, eier bor i Hospitalgaden.

1907    til Børre Tostensen. Han selger så i

1917    til Jørgen Eielsen, arvingene selger så på 1960tallet

1961-   til Thor Pedersen.

Det ser ut som om det har vært noen huseiere som ikke har tinglyst kjøpet. De er nevnt i folketellinger.

1899    Ove Eliassen

1902 -1907 Anton Marius Bergs hus, senere bor han i Hospitalgt.

1913 – 1916 Jakob Hetland, 56 dreier

1899

Eiendomshandel. Hus no. 73 i Pedersgaden er ved O. Pedersen solgt til bødker Ove Eliassen.

1901

Ove Eliassenns hus i Pedersgd. 73 er solgt til postbud A.M. berg for kr. 3300.

1907

Tinglyste skjøder. ved extrating lørdag tinglystes skjøde fra Tollak B. Stangelands enke Kari Stangeland til Børre Tostensen paa Pedersgade 73 for 3400 kroner.

1916

 

Huset var bygd før 1865. Det fortelles at huset er satt sammen av to hus som sto i Riska. De ble revet og bygget opp her. Husene passet ikke helt sammen så innvendig er det en liten høydeforskjell på gulvet. Sengen og andre møbler måtte bygges opp i den ene enden for at den skulle stå beint.

I kjelleren hadde Jørgen Eielsen sitt skomagerverksted, resten av kjelleren var bare en krypkjeller. I første etasje var der stue, kjøkken et kammers og et lite rom. Oppe var det skråtak, der var ”salen” – stua, kjøkken og en sovealkove og et lite kott.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894-1900-1910 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

1865-1877

Søren Olsen Undem, f. 1809, Thime prestegjeld, tømmermand

Walborg Ellingsdtr. f 1806 Helleland, Thime?

 

1865

Ole Johan Tjølsen f. 1819, Lye, stenarbeider

Berte Marie Torgersdtr. f. 1817 Lye

Gurine, Ole Johannesdtr. f. 1856 Høiland

Karen   ”       ”              f. 1859

I 1875 bodde familien i Strømsteinen.

 

1865

Tosten Tostensen, f. 1826, Haa, arbeidsmand, brøggearbeider

Liva Tostensdtr. f. 1832, Hetland

Johan, f. 1856, Hetland

Tønnes, f. 1867, Hetland

Christine, f. 1863

I 1875 arbeidet Tosten ved Stavanger Støberi & Dok som fyrbøder ved Landbrugsmaskiner, da bodde de i Dokksmauet 7a.

 

1873

David Zuslach, f. 1831, Stavanger, sjauer/styrmand, leieboer.

Guri Christophersdtr. F. 1821, Sirdal prg.

Ingevald Olai Gustavsen, f. 1857, stedsøn, Jungmand i 1875

Elen Marie Olsen, f. 1864, Stedatter.

Familien var flyttet til Østervåg i 1875.

 

1873

Lars Danielsen, f. 1833, Kvinesdal, sjauer, fattig.

Lisebeth, Andreasdtr. F. 1847, Klep

Daniel Chr. F. 1868

Carl, f, 1871

Innen 1875 var de flyttet til Lervig.

 

1875

Lars Larsen, f. 1834 Hosanger, tømmerm.

Anne Jorine Larsdtr.f. 1841 Hetland

Ingeborg Larsdtr. f. 1862 Hetland

Lava Olufine f. 1864 Hetland

Anne f. 1866

Lovise f. 1875

Marthe Olsdtr. f. 1811 Lye, enke arbeidskone.

Søren Sørensen, f. 1839, Lye, ugift matros, logerende. Han kjøper huset og selger det videre i 1877. De bodde på Buøy i 1965.

 

1897

Brugte Klæder modtages tilsalgs. Pedersgaden 73.

1885  – 1898

Tollak Tollaksen Stangeland. f. 1836 Høyland, Konstabel og Maler,

Karen f. 1843

Ingeborg f. 1869

Berthe, f. 1874

Toralf Magnus f. 1878

Karl Ingvald f. 1881

Berthe f. 1883

Karen var enke I 1898, da bodde hun med sønnene Toralf på 19 år som var “pudser på jæderbanen” og Karl Ingvald 17 år som var jungmand på “Wilhelm Anton”

Familien bodde i 1875  i Nygaten før de kom hit.

 

1885

Aslak Ommundsen, f. 1860 Høgsfjord, Sømand

Ingeborg f. 1859, Skjold

Oskar f. 1885

Familien bodde i Støberigaten 2 i 1900.

 

1885

Gunhild Larsen, f. 1828 Finnås Fattiglem

Gunhild hadde vært gift med Peder Larsen, og hadde en datter Petra f. 1864. De bodde på Egenæs 14 i 1875.

 

1898

Askild Johnsen, f. 1840, Finnaas, stenarbeider.

Anna Olsen, f. 1836, Hetland

Jon Alfred Askildsen f. 1874, døde i 1898 av colera nostra. Det er eneste gangen de er nevnt her. De bodde i Fjeldsmuget 5 i 1900.

 

1897

2 værelser tilleie i Pedersgaden 73

1899

Lina Folgerø, sydame. Vet ikke mer om henne enn det som kom fram i annonsen.

  1899

Kjolesøm i husene udføres af Lina Folgerø, Pedersgaden 73.

1900, da bodde det 4 husstander med 8 personer her. Et ektepar med to halvvoksne barn, et par uten barn og to enslig leieboere. Kjøkkenet måtte de dele på.

 

1900 -1901

Christofer Pedersen, f. 1872, Sulen NB, matros, ledig, hjemme. «Egil»

Borghild, f. 1878 Vats.

Dødfødt jente 31-3-1901

 

1900

Margarete Eielsen, f. 1872 arbeider i hermetisk fabrikk.

 

1900

Johan Jakobsen, f. 1872 Lura, arbeider i Tøndefabrik.

 

  1900

Kost og Logi. 2 kostgutter faar god og hyggelig plads. Pedersgaden 73.

Det var ofte slike annonser i avisen med tilbud om kostplass eller leie av værelser.

1900- 1901

Owe Eliassen, f. 1855, Aafjords prgj. Trondhjem, Bødker, syg i 1901, død 1925

Ingeborg f. 1858, sygelig, sår i maven

Marthe f. 1880 arbeider ved hermetikkfabrikk.

Svend f. 1886 arbeider ved tøndefabrikk, død 13-6-1912, 26 år gammel

Familien var flyttet til Erfjordsgaten 36 innen 1910.

 

1901

Daniel Ingebrigtsen, f. 6-1-1868, Strand, sjøman, tømmermand

Martha Henriette Eliassen, f. 20-12-1880

Jensine, f. 17-2-1902

Dagny Mathilde, f. 25-12-1904 Strand

Inga Ovida, f. 17-6-1907

Ingebret, f. 7-8-1910

Daniel og Marthe ble viet i 6-1-1901, om de ble boende her er uvisst. Marthe Eliassanen var datter til Owe Eliassen. I 1910 bodde familien på Eklund i Hetland kommune.

 

1901-1906

Rasmus Pedersen, f. 1858, Daviken, skomsvend, fattig

Elonora Andersen, f. 1881, fab.arb. Pedergata 73, på sygehuset i 1906

Peder 1 – på pleiestiftelsen

Olga Marie,  f. 2-10-1905

I fjor -1905-Skolegaden 18 fattig. De bodde i Pedersgata 109 i 1905. Olga Marie var på pleiestiftelsen i Bredbakken 7 i 1910.

 

I 1902 bodde det ikke mindre enn 20 personer her. Det var tre ektepar med til sammen 13 barn. To av barna var voksne, 6 var under skolealder og 4 gikk på skolen. En jente ble betegnet som ikke normal og gikk ikke på skolen. Dessuten bodde det en enslig mann som hadde vært sindsyk. Det er utrolig hva folketellingene gir av personlige opplysninger.

 

1902

Hans Tostensen Aasland, f. 30-8-1872, Høiland, Jæren, løsarbeider , død 21-10-1947, 75 år gammel.

Bertha Jonasdtr. f. 28-7-1866, Klepp, død 29-1-1906, 39 år gammel

Georg, f. 10-5-1889, Høiland, jungmann

Jenny, f. 6-8-1892, Sandnes, til USA i 1912

Trygve, f. 16-11-1894, Sandnes

Thoralf, f. 14-5-1897, Sandnes

Bergliot, f. 28-3–1900, Sandnes, til USA 1919

Hjørdis Konstanse, f. 25-9-1904

Familien hadde bodd flere steder. I Mellomgata 13 og 16, Nygata 15 og Suldalsgata 6. Pedersgata 107, Innen 1910 var familien flyttet til Mellomgaten. 16.

Hans ble enkemann i 1906 og datteren Hjørdis på 2 år ble sendt til Waisenhuset. I løpet av 1910 flyttet de fra i Støberigt 4 til St. Skippergata 15.

 

1902

Thore Jakobsen, 47 murarbeid, forhenværende gårdbruker, kom hertil “Mikeli” fra Hommersand.

Ane, 42

Jonas, 22 arbeider, eier en ½ part i en liden skøite og fører sand og sten

Ingeborg, 21

Mathilde, 11, ikke begynt på skole, da hun ikke er normal (idiot)

Thomine, 9

Morten, 6

Thore, 3

I den kommunale folketellingen ble det oppgitt ar Thore kom til Stavanger  “Mikeli”. Det vil si det samme som rundt den tiden det var Mikkelsmesse, altså 29-september.

 

1902

Johan Moen, f. 4-6-1866, Vaage i Gudbrandsdalen, arbeider, kommunen

Ingeborg, f. 23-6-1869, Strand

Gudrun, f. 7-7-1897, Strand

John, f. 15-7-1900

Reidar Karolius, f. 10-12-1901

Ingrid, f. 20-6-1903

Jenny, f. 3-3-1906

Johan, f. 16-7-1907

Bergliot, f. 30-1-1909.

I 1900 bodde de i Pedersgata 58. Innen 1910 var familien flyttet til Andasmauet 12a.

 

1902

Thorvald Johnsen, f. 1861, Christiansund.kramhandler, været sindssyk

I 1900 bodde han i Pedersgata 77 med moren, Karoline Johnsen, f. 1823 i Christiansund. Hun var enke og delvis fattigunderstøttet.

 

1903

En Broche er funden. Pedersgaen 73.

 

1905 – 1906

Matias Høie,  matros f. 1863, Kvitsøy, døde 7-12-1942, 80 år gammel.

Elen Ellingsen , f. 1886, f. Sand

Ingeborg, f. 1892, Kvitsøy

Inga, f. 1895, Kvitsøy

Hans, f. 1897

Magnus, f. 1899

Rangvald, f. 1902

Erling Charles , f. 26-5-1905

I 1900 bodde de på Egenes 59, da var Matias arbeider paa brandstation. Familien bodde i Privatgata 3 i 1905 og i Store Skippergate 17 i 1910.

 

1903-1907

Anton Marius Berg, f. 1845, Soggnedal postbud, død 23-1-1909, 63 år gammel.

Caroline, f. 1852

Målfrid, f. 1879 syerske

Louise, f. 1881, syerske

Ludvig, f. 1882,  kassetømmer ikke 1907

Andreas, f. 1883,  barbersv. ”Nu i Bergen efter skoleåret- har egen forr. 1907”.

Ane Martine, f. 1887

Jenny, f. 1889

Caroline, f. 1891

Anton, f. 1894

Anton og familien bodde i Pedersgata 64 i 1900. I 1905 var A.M. Berge «huseier bor i Hospitalgaden.» Familien var flyttet til Verksgaten 12 innen 1910, da var Caroline blitt enke. Hun fikk av postvæsenets pensjon.

 

1907-1908

Andreas Bransberg Berg, f. 21-4-1883 barber, død 30-9-1935, 52 år gammel.

Laura, f. Olsen, f. 28-2-1885

Alfred, f. 14-3-1907

Ellen Serine, f. 8-4-1908

Olav, f. 21-6-1910

Andreas var sønn av Anton Og Karoline Berg. Andreas var barbermester i 1910 og bodde i Østervaag 16.

 

1904

Hans Hetland, f. 30-11-1850, Høiland, konstabel

Gurine, f. 14-12-1850, Lye, jordmor

Christian, f. 1875, Høiland, skomagersvend hos Erga

Leonora, f. 1877, Høiland—– g.m. Lars Lomeland

Racin f, 1884, littograflærling, Vestlandske —

Lars, f. 1886, Lye, reist til Amerika 1905

Marie, f. 1888

Mary, f. 1892

I 1900 bodde familien i Skolegata 3, mens i 1910 var ingen av barna hjemme og foreldrene bodde på Kvilheim i Høiland og var gårdbruker og pensjonist.

 

1904

Lars Lommeland, f. 30-11-1877, Sandnes, skomager for Bredal

Leonora, f. 7-8-1877, Høiland

Betsy, f. 24-3-1891———-f. 3-10-1902 da bodde de I St. Hansgt 13.

Hans, f. 8-10-1894

De bodde i Pedersgaten  14 i 1910. Her er det noe rart. Lars og Leonora er begge født i 1877. I folketellingene for 1900 og 1910 er de oppført med en datter som ble født da foreldrene var 14 år. Det er tydeligvis feil, for samtidig bodde Lars sammen med sine foreldre på Ladegaardsvein 23 i 1900, og var ugift. I 1910 bodde han og Leonora i Pedersgata 14. Da var de gift og hadde to barn. Begge barna er fremdeles oppført med fødselsår i 1891 og 1894.

I ft 1904 er lars 26 år Leonora 24 og Betsy 1 år —det harmonerer bedre.   De kom fra Karlsminnegt 17 i 1904.

 

1906

Elisa Stenberg 23 år, fabrikpige

 

1906

Ingeborg Langeland, enke 40 år, fabrikarbeider

Jakob 18 år, letmatros – Sk. John

Alfred 16 år,  – ”Charles Racin”

 

1907

3 a 4 enkle smaaværelser for enlige kvinder tilleie. Pedersgaden 73.

 

1908 – 1914

Børre Tostensen, f. 12-2-1869, dunkebøkkerman. Hos Steen & co

Karen Andrine Johnsen, f. 9-1-1870, Tysvær, død 20-7- 1911, bronkitt.41 år gammel.

Carl, f. 4-3-1896

Johan, f, 8-8-1898

Børge, f. 17-3-1901

Karoline, f. 22-10-1903, på Waisenhuset 1912

Thorstein, f. 1-9-1905, på Waisenhuset 1912

Olav f. 7-1-1908 død 10-4-1911, 3 år gammel

Andreas f. 1-7-1910 død 24-7-1911, 1 år gammel

Børre og familien bodde i Pedersgata 104 i 1898 og i Langgata 34 i 1900, i Strandgata 17 i 1907.  Børre mistet kona og to barn i 1911. Samtidig døde faren hans. De to yngste barna ble sendt til Waisenhuset. I 1913 var det bare Børre og sønnen Karl som bodde her. De 4 andre barna fra 7 til 14 år var på Waisenhuset. Børre og Karl flyttet i 1914. Innen 1920 var de flyttet til N. Klevegate 4. Det må ha vært en stor tragedie å miste kone, to barn og sin egen far i løpet aa kort tid.

1911 1911

1911   1911

 

 

1908 1909

Erland Erlandsen, f. 23-11-1895, Vigsnes, malerarb løsarb.

Anna, f. 6-10-1883, Sandnes

De var flyttet til Erfjordsgata 41 innen 1910.

 

1909

Ingrid Findeland, 21 fab.pige hos Thiis, bodde i Normansgt i fjor.

 

1909

2 fabrikkpiker i alderen ca 22

Severine? og Anna Egeland, Blikkemballagen

Lars Tou 22 på aktiebryggeriet./Cementfabrik, i fjor til sjøs

 

1910

Rakel Jakobsen, 32 nåtlerske, hos Nielsen?

Rebekka Jakobsen, 20 fabarb. Bliktrykeriet

De hadde bodd i Mellomgata 14

1910

Marcelius Dyrland, 60 , han hadde bodd i Opheimsgata 62 og Skolegata 15

   1907  1907

 

1910

Olga Haugland, f. 10-1-1878, Haugesund.  Fabrikarbeider.

Hun flyttet til Lysefjordsgata 2 innen slutten av 1910. Kom fra Haugesund i 1909.

 

  1911

En kvinde kan faa en liden sal frit mod at være lidt tilhjelp i huset.

1911

Anna Rolfsen, 22 år, syerske 1911

Giske Jensen, 23-12-1888, Randaberg, 21 år, fabrikarbeider hos Tjåland,

Hilda Alsvig, 17år, fabrikarbeider

Marie Amdal, 24 år, fabrikarbeider

Det er sannsynlig at Anna Rolfsen, var f. 8-2-1887, og kom fra Leikvold i Hetland.

Giske og hun var trolig venninner, de bodde sammen med to andre venninner som antakelig kom fra Strand.

 

1911

Sven Gismervig, 9-12-1878, Gismervik, kjører, på Stavanger Støberi dampbaad

Kom hertil byen i april 1910. har kone og et barn Kopervik. (Kaja, f. 13-1-1883 Kopervik og Sigrund, f. 18-10-1909 Kopervik. De bodde i Hovedgaden)

 

1912

Ingeborg Johnsen, 37 år, enke, fabrikarbeider, Spilderhauggt 10

 

1912

Ingvald Kristensen, 25 år,  fabrikarbeider

Anna 19 år

 

1912-1913

Karl Henriksen Huth, f. 24-12-1839, Farnebo/Tarnebo, Sverige, forhenværende sømand. død 7-6-1916, 76 år gammel.

Antonette Kristiansd. F. 11-7-1850, Avaldsnes

Karl Wiktor Huth, 11-10-1885, Vigsnes Karmøy, fyrbøder

Anna Sofie Huth, f. 25-3-1887/89, Vigsnes, fabrikarbeider hos Bjelland

Familien bodde i Risbakken 21 i 1910. Sønnen Karl Wiktor var fyrbøder på stavanger hermetisk fabrik fra juli, før den tid meget ledig, gikk på løsarbeid.

1916

1913       

Ole Amdal, 50 år, kularbeider

Karl Berg, 40 år, løsarbeider

 

1913

Brita Berge, f. 24-8-1888, Etne.

Johanne Stuestad, 33 år

Brita var tjenestepige hos bakermester Nils Langeland på Løkkeveien 71 i 1910.

Begge to hadde fabrikarbeid hos Halleland Canning, fra oktober, de var før i tjeneste.

 

1914 – 1916

Britha Karlsen ,35 år, rengjøring

 

1915 1916

 Brita Hansen, 36 år,  vaskekone

 

1913-14

Bertha Josefsen, 36 år,  fabrikarbeider, enke

Berthine 1 år

 

1913 -1916

Jakob Hetland, f. 6-9-1858, dreier, bøkker, huseier

Bertha Pedersen, f. 2-12-1868, Rennesøy

Ingvald, f. 10-4-1894, fisker – båtfiske i 1910

Jakob 17 år, fabrikarbeider. Bor ikke hjemme vet ikke hvor i 1916

Konrad, f. 23-9-1902

Inga, f. 15-4-1904

Ranveg, f. 31-12-1906

Johan, f. 29-12-1909

Marton 2 år

Petra Avarda f. 31-8-1915

Familien bodde i Smedgata 4 i 1910.

 

1914 Ingvald Olsen, arbeider

 

1915

Torjus G. Valevand,  f. 14-7-1853, Sirdal, enkemann, sygelig

Karen,  24 år

Inger, f. 1893, Sirdal, ute i tjeneste

Jorine, f. 27-5-1896, Sirdal, fabrikarbeider

Martin, 15 år, fabrikarbeider

I 1910 var de losjerende i Rosenberggata 9. De hadde bodd i Salvågergata 12, flyttet til Jærgata 33.

 

1915

Ingvald Johannesen, bøkker 1918

Thomas Sivertsen, kjører 1918

1916

1919-1920

Mæhlin, Johan Andreas, f. 1894 Sverige, murer

Bergit Jørgine Pedersen,  f. 1894, Gausel

John Birger. f. 1919-

1920-1922

Pedersen, Laurtiz B. f. 1899, Stenarbeider

Marie Bertine Sivertsen f .1899

Thomas Bernhard. f. 1920

 

1924 Thoralf Falck, chaffør

 

1918 Familien Eielsen

 

Eier 1918 – 1961

Eielsen, Jørgen, f. 4-5-1887, skomakermester og bedemand, død 15-11-1960, 73 år gammel

Gurine f. Johannessen f. 14-9-1891— gift 4-5-1912, død 24-2-1967, 75 år

Gerda Otilie f. 25-3-1913 eller 28-4-1913 Petri, død 20-6-1914, 14 måneder gammel

Ragna Konstanse. f. 10-1-1915

Gudrun Jørgine. f. 24-2- 1917

Gunhild Othilie f.  23-7-1919, død 25-10-1920, 11/2år gammel

Karl Olaus f. 1921 tvilling døpt 1923

Grete Emilie f. 9-9-1921 døpt 19-9-1923  tvilling,  de ble døpt da de var to år gamle

Judith f. 11-5-1925 tvilling

Olga f. 11-5-1925 tvilling Død 31-5-1926, 1 år gammel

Olga f. 5-6-1928 tvilling

Jørgen  f. 5-6-1928 tvilling g. m. Berit Birkeland

Sigrid f. 1930

Lars død

Lars f. 1935

 

1912 1915 1943

 

1918

 

  1938

Jørgen bodde med moren Rakel og en søster i Bagergaden 9 i 1910. Barna forsørget moren.

Jørgen og Gurine ble gift i 1912. Da var Gurine 21 år og litografarbeiderske. De første årene bodde de sammen med Jørgens familie i Bakergt. 9. Hit flyttet de i 1918. Jørgen var skomagermester og hadde eget verksted i kjelleren. Han var medlem av Stavanger skomakerlaug, og hadde borgerbrev som selvstendig skomager. En periode var han også bedemann.

De fikk 13 barn, av dem var det 4 som døde som små og 9 som levde opp. De fikk tre sett med tvillinger. Først i 1921 så i 1925 og det siste tvillingparet kom i 1928. Deretter fikk de tre barn til.

     

1914   1920

 

 

Grete Johannesen f. 1868, Haugesund, mor til Gurine bodde her de siste årene hun levde. Hun døde 18-1-1955, 87 år gammel.

Grete var gift med Ommund Johannesen.

 

1939

 

Barn til Jørgen og Gurine.

Gudrun Eielsen ble gift med Christian Sem. De bodde hjemme en tid og hadde leiligheten nede. Christian drev transport og da krigen kom ble han beordret til Dirdal, og var med på trefningene med tyskerne der inne. Etterpå rømte – flyttet de til Årdal en stund, senere bodde de tvers over gaten i Pedersgata 68.

 

1936-1944

Parly Knudsen, skredder

Ragna Konstanse Eielsen. f. 10-1-1915

Gerd Olene, f. 1936,

Idun Therese, f. 1939,

 

Viet 24-1-1948  Ingvar Arnesen, f. 20-8-1922, platearbeider, Vidarsgt 7

Grete Emilie Eielsen, f. 9-9-1921, syerske

Tvillingbroren Karl Olaus var forlover.

 

Viet 10-1-1948 Karl Olaus Eielsen, f. 9-9-1921, støberiarbeider

Henny Michalsen, f. 28-8-1928, Haukeligt 29

Grete var forlover for broren, de ble viet i Domkirken

 

Sigrid Eielsen gift med Helge Brandshaug bor på Stokka.

Jørgen Eielsen ble gift med Berit Birkeland, de bodde her før rundt 1950.

Lars Ingemund Eielsen f. 1935 gift med Else, de bodde her i 3 år etter de giftet seg og flyttet i 1961.

 

Thor Egil Pedersen,

Han kjøpte huset i 1961. Han la inn vannklosett. Inntil den tid var det utedo i gården. Søster hans Berit Birkeland, ble gift med Jørgen Eielsen.

 

1949

 

Selv om huset var lite, var det plass til leieboere. Fra Sigrund Olsson har jeg fått noen opplysninger.

1958 -1965

 Schjeldrup, Olga, f. 16-9-1895, enke. Hun snakket nordlandsdialekt og arbeidet på Mælands ansjosfabrikk. Hun bodde i annen etasje.

 

1964-1967

Per Olsson, bokbinder hos Litografen

Sigrund Larsen,

Stig Atla, f. 1965

De giftet seg 12-10-1963. Vi bodde her fra 1964 til 1967, fikk vår først sønn Stig Atle i 1965 . Når vi bodde der var det  fortsatt utedo og ikke noe baderom  i huset. Vi leide stue og soverom og delte kjøkken med fru Eielsen og samtidig bodde Olga Sjeldrup  i annen etg. Når hun flyttet overtok vi hennes lille leilighet . Det var utedo så lenge vi bodde der .

Det var Gurine Eielsen som døde i 1967, vi fikk bo i leiligheten i annen etg til huset vårt var ferdig i mai 1967. Olga Schjeldrup tror jeg var enke , og hun snakket nordlandsdialekt og hun arbeidet på Mæland ansjosfabrikk . Hun flyttet ut i 1965. Da flytttet vi opp og der var ikke andre leieboere ihuset så lenge vi bodde der . Vi bygget hus på Madla og flyttet i 1967.

Sigrund er vokst opp i Nedre Dalgata 60, hun arbeidet på Vestlandske gummivare fabrikk.

1999

Stavanger Rock ble et begrep.

Torbjørn Grønning som er omtalt her, hadde studio her i huset.

Arild Rein har skrevet om ham. artikkelen finner dere her:

http://www.localmotives.com/hoved/tema/nr_8/groenning.html

Thorbjørn Grønning (1959-1991) – en utstøtt pioner
Av Arild Rein
[print versjon]
Det er mange som fotograferer idag.
De fleste fotograferer på systemets premisser
for å få en posisjon i systemet’. (Torbjørn Grønning 1980)

1)
Mai 1980: Musikkavisen Nye Takter kom med sitt Stavangerensemblet-nummer. Vokalist Frode Rønli på forsiden. Side to: En ekstatisk konsertanmeldelse fra Studentsenteret i Bergen. Lenger ute i avisen en like ekstatisk anmeldelse av bandets debut-skive Ta ein Kjangs! ‘Tyngdepunktet i norsk rock er forskjøvet fra Trøndelag til Stavanger’, forkynner journalisten, og døper ‘den nye bølgen’ banalt nok: Stavangerrock. Begrepet Stavangerrock var dermed et faktum.

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.