Pedersgata nr. 073

Pedersgata 73

 

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

490

Br.nr. 1194  88 m² stor tomt.

Eiere: Pedersgata 73
Opplysninger fra Panteregisteret.
1868 T. Gunnarsen tinglyser salg av tomta til Søren Undem.
1865 Søren Undem, han selger til
1877 til Søren Sørensen som selger videre i
1877 til Tollak Tollaksen Stangelands
1902 enke Karen selger i
1905 A.M.Berges hus, eier bor i Hospitalgaden.
1907 til Børre Tostensen. Han selger så i
1917 til Jørgen Eielsen, arvingene selger så på 1960tallet
1961- til Thor Pedersen.
Det ser ut som om det har vært noen huseiere som ikke har tinglyst kjøpet. De er nevnt i folketellinger.
1899 Ove Eliassen
1902 -1907 Anton Marius Bergs hus, senere bor han i Hospitalgt.
1913 – 1916 Jakob Hetland, 56 dreier

 

1899

Eiendomshandel. Hus no. 73 i Pedersgaden er ved O. Pedersen solgt til bødker Ove Eliassen.

1901

Ove Eliassenns hus i Pedersgd. 73 er solgt til postbud A.M. berg for kr. 3300.

1907

Tinglyste skjøder. ved extrating lørdag tinglystes skjøde fra Tollak B. Stangelands enke Kari Stangeland til Børre Tostensen paa Pedersgade 73 for 3400 kroner.

1916

 

Huset var bygd før 1865. Det fortelles at huset er satt sammen av to hus som sto i Riska. De ble revet og bygget opp her. Husene passet ikke helt sammen så innvendig er det en liten høydeforskjell på gulvet. Sengen og andre møbler måtte bygges opp i den ene enden for at den skulle stå beint.

I kjelleren hadde Jørgen Eielsen sitt skomagerverksted, resten av kjelleren var bare en krypkjeller. I første etasje var der stue, kjøkken et kammers og et lite rom. Oppe var det skråtak, der var ”salen” – stua, kjøkken og en sovealkove og et lite kott.

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865.

1865-1877 Pedersgata 73
Søren Olsen Undem, f. 1809, Thime prestegjeld, tømmermand
Walborg Ellingsdtr. f 1806 Helleland, Thime?

1865 Pedersgata 73
Ole Johan Tjølsen f. 1819, Lye, stenarbeider
Berte Marie Torgersdtr. f. 1817 Lye
Gurine, Ole Johannesdtr. f. 1856 Høiland
Karen ” ” f. 1859
I 1875 bodde familien i Strømsteinen.

1865 Pedersgata 73
Tosten Tostensen, f. 1826, Haa, arbeidsmand, brøggearbeider
Liva Tostensdtr. f. 1832, Hetland
Johan, f. 1856, Hetland
Tønnes, f. 1867, Hetland
Christine, f. 1863
I 1875 arbeidet Tosten ved Stavanger Støberi & Dok som fyrbøder ved Landbrugsmaskiner, da bodde de i Dokksmauet 7a.

1873 Pedersgata 73
David Zuslach, f. 1831, Stavanger, sjauer/styrmand, leieboer.
Guri Christophersdtr. F. 1821, Sirdal prg.
Ingevald Olai Gustavsen, f. 1857, stedsøn, Jungmand i 1875
Elen Marie Olsen, f. 1864, Stedatter.
Familien var flyttet til Østervåg i 1875.

1873 Pedersgata 73
Lars Danielsen, f. 1833, Kvinesdal, sjauer, fattig.
Lisebeth, Andreasdtr. F. 1847, Klep
Daniel Chr. F. 1868
Carl, f, 1871
Innen 1875 var de flyttet til Lervig.

1875 Pedersgata 73
Lars Larsen, f. 1834 Hosanger, tømmerm.
Anne Jorine Larsdtr.f. 1841 Hetland
Ingeborg Larsdtr. f. 1862 Hetland
Lava Olufine f. 1864 Hetland
Anne f. 1866
Lovise f. 1875
Marthe Olsdtr. f. 1811 Lye, enke arbeidskone.
Søren Sørensen, f. 1839, Lye, ugift matros, logerende. Han kjøper huset og selger det videre i 1877. De bodde på Buøy i 1965.

 

1897

Brugte Klæder modtages tilsalgs. Pedersgaden 73.

1885 – 1898 Pedersgata 73
Tollak Tollaksen Stangeland. f. 1836 Høyland, Konstabel og Maler,
Karen f. 1843
Ingeborg f. 1869
Berthe, f. 1874
Toralf Magnus f. 1878
Karl Ingvald f. 1881
Berthe f. 1883
Karen var enke I 1898, da bodde hun med sønnene Toralf på 19 år som var “pudser på jæderbanen” og Karl Ingvald 17 år som var jungmand på “Wilhelm Anton”
Familien bodde i 1875 i Nygaten før de kom hit.

1885 Pedersgata 73
Aslak Ommundsen, f. 1860 Høgsfjord, Sømand
Ingeborg f. 1859, Skjold
Oskar f. 1885
Familien bodde i Støberigaten 2 i 1900.

1885 Pedersgata 73
Gunhild Larsen, f. 1828 Finnås Fattiglem
Gunhild hadde vært gift med Peder Larsen, og hadde en datter Petra f. 1864. De bodde på Egenæs 14 i 1875.

1898 Pedersgata 73
Askild Johnsen, f. 1840, Finnaas, stenarbeider.
Anna Olsen, f. 1836, Hetland
Jon Alfred Askildsen f. 1874, døde i 1898 av colera nostra. Det er eneste gangen de er nevnt her. De bodde i Fjeldsmuget 5 i 1900.

1897

2 værelser tilleie i Pedersgaden 73

1899 Pedersgata 73 Lina Folgerø, sydame. Vet ikke mer om henne enn det som kom fram i annonsen.

  1899

Kjolesøm i husene udføres af Lina Folgerø, Pedersgaden 73.

1900 -1901 Pedersgata 73
Christofer Pedersen, f. 1872, Sulen NB, matros, ledig, hjemme. «Egil»
Borghild, f. 1878 Vats.
Dødfødt jente 31-3-1901

1900, da bodde det 4 husstander med 8 personer her. Et ektepar med to halvvoksne barn, et 1900 Pedersgata 73
Margarete Eielsen, f. 1872 arbeider i hermetisk fabrikk.

1900 Pedersgata 73
Johan Jakobsen, f. 1872 Lura, arbeider i Tøndefabrik.

  1900

Kost og Logi. 2 kostgutter faar god og hyggelig plads. Pedersgaden 73.

Det var ofte slike annonser i avisen med tilbud om kostplass eller leie av værelser.

1900- 1901 Pedersgata 73
Owe Eliassen, f. 1855, Aafjords prgj. Trondhjem, Bødker, syg i 1901, død 1925
Ingeborg f. 1858, sygelig, sår i maven
Marthe f. 1880 arbeider ved hermetikkfabrikk.
Svend f. 1886 arbeider ved tøndefabrikk, død 13-6-1912, 26 år gammel
Familien var flyttet til Erfjordsgaten 36 innen 1910.

1901 Pedersgata 73
Daniel Ingebrigtsen, f. 6-1-1868, Strand, sjøman, tømmermand
Martha Henriette Eliassen, f. 20-12-1880
Jensine, f. 17-2-1902
Dagny Mathilde, f. 25-12-1904 Strand
Inga Ovida, f. 17-6-1907
Ingebret, f. 7-8-1910
Daniel og Marthe ble viet i 6-1-1901, om de ble boende her er uvisst. Marthe Eliassanen var datter til Owe Eliassen. I 1910 bodde familien på Eklund i Hetland kommune.

1901-1906 Pedersgata 73
Rasmus Pedersen, f. 1858, Daviken, skomsvend, fattig
Elonora Andersen, f. 1881, fab.arb. Pedergata 73, på sygehuset i 1906
Peder 1 – på pleiestiftelsen
Olga Marie, f. 2-10-1905
I fjor -1905-Skolegaden 18 fattig. De bodde i Pedersgata 109 i 1905. Olga Marie var på pleiestiftelsen i Bredbakken 7 i 1910.

I 1902 bodde det ikke mindre enn 20 personer her. Det var tre ektepar med til sammen 13 barn. To av barna var voksne, 6 var under skolealder og 4 gikk på skolen. En jente ble betegnet som ikke normal og gikk ikke på skolen. Dessuten bodde det en enslig mann som hadde vært sindsyk. Det er utrolig hva folketellingene gir av personlige opplysninger.

1902 Pedersgata 73
Hans Tostensen Aasland, f. 30-8-1872, Høiland, Jæren, løsarbeider , død 21-10-1947, 75 år gammel.
Bertha Jonasdtr. f. 28-7-1866, Klepp, død 29-1-1906, 39 år gammel
Georg, f. 10-5-1889, Høiland, jungmann
Jenny, f. 6-8-1892, Sandnes, til USA i 1912
Trygve, f. 16-11-1894, Sandnes
Thoralf, f. 14-5-1897, Sandnes
Bergliot, f. 28-3–1900, Sandnes, til USA 1919
Hjørdis Konstanse, f. 25-9-1904

Georg f. 1889 var sønn av Andreas Rasmussen Bore, Georg tok senere navnet Andreassen.
Familien hadde bodd flere steder. I Mellomgata 13 og 16, Nygata 15 og Suldalsgata 6. Pedersgata 107, Innen 1910 var familien flyttet til Mellomgaten. 16.
Hans ble enkemann i 1906 og datteren Hjørdis på 2 år ble sendt til Waisenhuset. I løpet av 1910 flyttet de fra i Støberigt 4 til St. Skippergata 15.

1902 Pedersgata 73
Thore Jakobsen, 47 murarbeid, forhenværende gårdbruker, kom hertil “Mikeli” fra Hommersand.
Ane, 42
Jonas, 22 arbeider, eier en ½ part i en liden skøite og fører sand og sten
Ingeborg, 21
Mathilde, 11, ikke begynt på skole, da hun ikke er normal (idiot)
Thomine, 9
Morten, 6
Thore, 3
I den kommunale folketellingen ble det oppgitt ar Thore kom til Stavanger “Mikeli”. Det vil si det samme som rundt den tiden det var Mikkelsmesse, altså 29-september.

1902 Pedersgata 73
Johan Moen, f. 4-6-1866, Vaage i Gudbrandsdalen, arbeider, kommunen
Ingeborg, f. 23-6-1869, Strand
Gudrun, f. 7-7-1897, Strand
John, f. 15-7-1900
Reidar Karolius, f. 10-12-1901
Ingrid, f. 20-6-1903
Jenny, f. 3-3-1906
Johan, f. 16-7-1907
Bergliot, f. 30-1-1909.
I 1900 bodde de i Pedersgata 58. Innen 1910 var familien flyttet til Andasmauet 12a.

1902 Pedersgata 73
Thorvald Johnsen, f. 1861, Christiansund.kramhandler, været sindssyk
I 1900 bodde han i Pedersgata 77 med moren, Karoline Johnsen, f. 1823 i Christiansund. Hun var enke og delvis fattigunderstøttet.

 

1903

En Broche er funden. Pedersgaen 73.

1905 – 1906 Pedersgata 73
Matias Høie, matros f. 1863, Kvitsøy, døde 7-12-1942, 80 år gammel.
Elen Ellingsen , f. 1886, f. Sand
Ingeborg, f. 1892, Kvitsøy
Inga, f. 1895, Kvitsøy
Hans, f. 1897
Magnus, f. 1899
Rangvald, f. 1902
Erling Charles , f. 26-5-1905
I 1900 bodde de på Egenes 59, da var Matias arbeider paa brandstation. Familien bodde i Privatgata 3 i 1905 og i Store Skippergate 17 i 1910.

1903-1907 Pedersgata 73
Anton Marius Berg, f. 1845, Soggnedal postbud, død 23-1-1909, 63 år gammel.
Caroline, f. 1852
Målfrid, f. 1879 syerske
Louise, f. 1881, syerske
Ludvig, f. 1882, kassetømmer ikke 1907
Andreas, f. 1883, barbersv. ”Nu i Bergen efter skoleåret- har egen forr. 1907”.
Ane Martine, f. 1887
Jenny, f. 1889
Caroline, f. 1891
Anton, f. 1894
Anton og familien bodde i Pedersgata 64 i 1900. I 1905 var A.M. Berge «huseier bor i Hospitalgaden.» Familien var flyttet til Verksgaten 12 innen 1910, da var Caroline blitt enke. Hun fikk av postvæsenets pensjon.

1907-1908 Pedersgata 73
Andreas Bransberg Berg, f. 21-4-1883 barber, død 30-9-1935, 52 år gammel.
Laura, f. Olsen, f. 28-2-1885
Alfred, f. 14-3-1907
Ellen Serine, f. 8-4-1908
Olav, f. 21-6-1910
Andreas var sønn av Anton Og Karoline Berg. Andreas var barbermester i 1910 og bodde i Østervaag 16.

1904 Pedersgata 73
Hans Hetland, f. 30-11-1850, Høiland, konstabel
Gurine, f. 14-12-1850, Lye, jordmor
Christian, f. 1875, Høiland, skomagersvend hos Erga
Leonora, f. 1877, Høiland—– g.m. Lars Lomeland
Racin f, 1884, littograflærling, Vestlandske —
Lars, f. 1886, Lye, reist til Amerika 1905
Marie, f. 1888
Mary, f. 1892
I 1900 bodde familien i Skolegata 3, mens i 1910 var ingen av barna hjemme og foreldrene bodde på Kvilheim i Høiland og var gårdbruker og pensjonist.

1904 Pedersgata 73
Lars Lommeland, f. 30-11-1877, Sandnes, skomager for Bredal
Leonora, f. 7-8-1877, Høiland
Betsy, f. 24-3-1891———-f. 3-10-1902 da bodde de I St. Hansgt 13.
Hans, f. 8-10-1894
De bodde i Pedersgata 14 i 1910. Her er det noe rart. Lars og Leonora er begge født i 1877. I folketellingene for 1900 og 1910 er de oppført med en datter som ble født da foreldrene var 14 år. Det er tydeligvis feil, for samtidig bodde Lars sammen med sine foreldre på Ladegaardsvein 23 i 1900, og var ugift. I 1910 bodde han og Leonora i Pedersgata 14. Da var de gift og hadde to barn. Begge barna er fremdeles oppført med fødselsår i 1891 og 1894.
I ft 1904 er lars 26 år Leonora 24 og Betsy 1 år —det harmonerer bedre. De kom fra Karlsminnegt 17 i 1904.

1906 Pedersgata 73
Elisa Stenberg 23 år, fabrikpige

1906 Pedersgata 73
Ingeborg Langeland, enke 40 år, fabrikarbeider
Jakob 18 år, letmatros – Sk. John
Alfred 16 år, – ”Charles Racin”

 

1907

3 a 4 enkle smaaværelser for enlige kvinder tilleie. Pedersgaden 73.

1908 – 1914 Pedersgata 73
Børre Tostensen, f. 12-2-1869, dunkebøkkerman. Hos Steen & co
Karen Andrine Johnsen, f. 9-1-1870, Tysvær, død 20-7- 1911, bronkitt.41 år gammel.
Carl, f. 4-3-1896
Johan, f, 8-8-1898
Børge, f. 17-3-1901
Karoline, f. 22-10-1903, på Waisenhuset 1912
Thorstein, f. 1-9-1905, på Waisenhuset 1912
Olav f. 7-1-1908 død 10-4-1911, 3 år gammel
Andreas f. 1-7-1910 død 24-7-1911, 1 år gammel
Børre og familien bodde i Pedersgata 104 i 1898 og i Langgata 34 i 1900, i Strandgata 17 i 1907. Børre mistet kona og to barn i 1911. Samtidig døde faren hans. De to yngste barna ble sendt til Waisenhuset. I 1913 var det bare Børre og sønnen Karl som bodde her. De 4 andre barna fra 7 til 14 år var på Waisenhuset. Børre og Karl flyttet i 1914. Innen 1920 var de flyttet til N. Klevegate 4. Det må ha vært en stor tragedie å miste kone, to barn og sin egen far i løpet saa kort tid.

1911 1911

1911   1911

1908 1909 Pedersgata 73
Erland Erlandsen, f. 23-11-1895, Vigsnes, malerarb løsarb.
Anna, f. 6-10-1883, Sandnes
De var flyttet til Erfjordsgata 41 innen 1910.

1909 Pedersgata 73
Ingrid Findeland, 21 fab.pige hos Thiis, bodde i Normansgt i fjor.

1909 Pedersgata 73
2 fabrikkpiker i alderen ca 22
Severine? og Anna Egeland, Blikkemballagen
Lars Tou 22 på aktiebryggeriet./Cementfabrik, i fjor til sjøs

1910 Pedersgata 73
Rakel Jakobsen, 32 nåtlerske, hos Nielsen?
Rebekka Jakobsen, 20 fabarb. Bliktrykeriet
De hadde bodd i Mellomgata 14

1910 Pedersgata 73
Marcelius Dyrland, 60 , han hadde bodd i Opheimsgata 62 og Skolegata 15

   1907  1907

 

1910 Pedersgata 73

Olga Haugland, f. 10-1-1878, Haugesund.  Fabrikarbeider.

Hun flyttet til Lysefjordsgata 2 innen slutten av 1910. Kom fra Haugesund i 1909.

  1911

En kvinde kan faa en liden sal frit mod at være lidt tilhjelp i huset.

1911 Pedersgata 73
Anna Rolfsen, 22 år, syerske 1911
Giske Jensen, 23-12-1888, Randaberg, 21 år, fabrikarbeider hos Tjåland,
Hilda Alsvig, 17 år, fabrikarbeider
Marie Amdal, 24 år, fabrikarbeider
Det er sannsynlig at Anna Rolfsen, var f. 8-2-1887, og kom fra Leikvold i Hetland.
Giske og hun var trolig venninner, de bodde sammen med to andre venninner som antakelig kom fra Strand.

1911 Pedersgata 73
Sven Gismervig, 9-12-1878, Gismervik, kjører, på Stavanger Støberi dampbaad
Kom hertil byen i april 1910. har kone og et barn Kopervik. (Kaja, f. 13-1-1883 Kopervik og Sigrund, f. 18-10-1909 Kopervik. De bodde i Hovedgaden)

1912 Pedersgata 73
Ingeborg Johnsen, 37 år, enke, fabrikarbeider, Spilderhauggt 10

1912 Pedersgata 73
Ingvald Kristensen, 25 år, fabrikarbeider
Anna 19 år

1912-1913 Pedersgata 73
Karl Henriksen Huth, f. 24-12-1839, Farnebo/Tarnebo, Sverige, forhenværende sømand. død 7-6-1916, 76 år gammel.
Antonette Kristiansd. F. 11-7-1850, Avaldsnes
Karl Wiktor Huth, 11-10-1885, Vigsnes Karmøy, fyrbøder
Anna Sofie Huth, f. 25-3-1887/89, Vigsnes, fabrikarbeider hos Bjelland
Familien bodde i Risbakken 21 i 1910. Sønnen Karl Wiktor var fyrbøder på stavanger hermetisk fabrik fra juli, før den tid meget ledig, gikk på løsarbeid.

1916

1913 Pedersgata 73
Ole Amdal, 50 år, kularbeider
Karl Berg, 40 år, løsarbeider

1913 Pedersgata 73
Brita Berge, f. 24-8-1888, Etne.
Johanne Stuestad, 33 år
Brita var tjenestepige hos bakermester Nils Langeland på Løkkeveien 71 i 1910.
Begge to hadde fabrikarbeid hos Halleland Canning, fra oktober, de var før i tjeneste.

1914 – 1916 Pedersgata 73
Britha Karlsen ,35 år, rengjøring

1915 1916 Pedersgata 73
Brita Hansen, 36 år, vaskekone

1913-14 Pedersgata 7
Bertha Josefsen, 36 år, fabrikarbeider, enke
Berthine 1 år

1913 -1916 Pedersgata 73
Jakob Hetland, f. 6-9-1858, dreier, bøkker, huseier
Bertha Pedersen, f. 2-12-1868, Rennesøy
Ingvald, f. 10-4-1894, fisker – båtfiske i 1910
Jakob 17 år, fabrikarbeider. Bor ikke hjemme vet ikke hvor i 1916
Konrad, f. 23-9-1902
Inga, f. 15-4-1904
Ranveg, f. 31-12-1906
Johan, f. 29-12-1909
Marton 2 år
Petra Avarda f. 31-8-1915
Familien bodde i Smedgata 4 i 1910.

1914 Pedersgata 73 Ingvald Olsen, arbeider

1915 Pedersgata 73
Torjus G. Valevand, f. 14-7-1853, Sirdal, enkemann, sygelig
Karen, 24 år
Inger, f. 1893, Sirdal, ute i tjeneste
Jorine, f. 27-5-1896, Sirdal, fabrikarbeider
Martin, 15 år, fabrikarbeider
I 1910 var de losjerende i Rosenberggata 9. De hadde bodd i Salvågergata 12, flyttet til Jærgata 33.

1915 Pedersgata 73
Ingvald Johannesen, bøkker 1918
Thomas Sivertsen, kjører 1918

1916

1919-1920 Pedersgata 73
Mæhlin, Johan Andreas, f. 1894 Sverige, murer
Bergit Jørgine Pedersen, f. 1894, Gausel
John Birger. f. 1919-

1920-1922 Pedersgata 73
Pedersen, Laurtiz B. f. 1899, Stenarbeider
Marie Bertine Sivertsen f .1899
Thomas Bernhard. f. 1920

1924 Pedersgata 73 Thoralf Falck, chaffør

Eier 1918 – 1961 Pedersgata 73
Eielsen, Jørgen, f. 4-5-1887, skomakermester og bedemand, død 15-11-1960, 73 år gammel
Gurine f. Johannessen f. 14-9-1891— gift 4-5-1912, død 24-2-1967, 75 år
Gerda Otilie f. 25-3-1913 eller 28-4-1913 Petri, død 20-6-1914, 14 måneder gammel
Ragna Konstanse. f. 10-1-1915
Gudrun Jørgine. f. 24-2- 1917
Gunhild Othilie f. 23-7-1919, død 25-10-1920, 11/2år gammel
Karl Olaus f. 1921 tvilling døpt 1923
Grete Emilie f. 9-9-1921 døpt 19-9-1923 tvilling, de ble døpt da de var to år gamle
Judith f. 11-5-1925 tvilling
Olga f. 11-5-1925 tvilling Død 31-5-1926, 1 år gammel
Olga f. 5-6-1928 tvilling
Jørgen, f. 5-6-1928 tvilling g. m. Berit Birkeland
Sigrid f. 1930
Lars død
Lars f. 1935

1912 1915 1943

1918

  1938

Jørgen bodde med moren Rakel og en søster i Bagergaden 9 i 1910. Barna forsørget moren.

Jørgen og Gurine ble gift i 1912. Da var Gurine 21 år og litografarbeiderske. De første årene bodde de sammen med Jørgens familie i Bakergt. 9. Hit flyttet de i 1918. Jørgen var skomagermester og hadde eget verksted i kjelleren. Han var medlem av Stavanger skomakerlaug, og hadde borgerbrev som selvstendig skomager. En periode var han også bedemann.

De fikk 13 barn, av dem var det 4 som døde som små og 9 som levde opp. De fikk tre sett med tvillinger. Først i 1921 så i 1925 og det siste tvillingparet kom i 1928. Deretter fikk de tre barn til.

     

1914   1920

 

Grete Johannesen f. 1868, Haugesund, mor til Gurine bodde her de siste årene hun levde. Hun døde 18-1-1955, 87 år gammel.

Grete var gift med Ommund Johannesen.

1939

Barn til Jørgen og Gurine.

Gudrun Eielsen ble gift med Christian Sem. De bodde hjemme en tid og hadde leiligheten nede. Christian drev transport og da krigen kom ble han beordret til Dirdal, og var med på trefningene med tyskerne der inne. Etterpå rømte – flyttet de til Årdal en stund, senere bodde de tvers over gaten i Pedersgata 68.

1936-1944 Pedersgata 73
Parly Knudsen, skredder
Ragna Konstanse Eielsen. f. 10-1-1915
Gerd Olene, f. 1936,
Idun Therese, f. 1939,

Viet 24-1-1948 Ingvar Arnesen, f. 20-8-1922, platearbeider, Vidarsgt 7
Grete Emilie Eielsen, f. 9-9-1921, syerske
Tvillingbroren Karl Olaus var forlover.

Viet 10-1-1948 Karl Olaus Eielsen, f. 9-9-1921, støberiarbeider
Henny Michalsen, f. 28-8-1928, Haukeligt 29
Grete var forlover for broren, de ble viet i Domkirken

Sigrid Eielsen gift med Helge Brandshaug bor på Stokka.
Jørgen Eielsen ble gift med Berit Birkeland, de bodde her før rundt 1950.
Lars Ingemund Eielsen f. 1935 gift med Else, de bodde her i 3 år etter de giftet seg og flyttet i 1961.

Thor Egil Pedersen, Pedersgata 73
Han kjøpte huset i 1961. Han la inn vannklosett. Inntil den tid var det utedo i gården. Søster hans Berit Birkeland, ble gift med Jørgen Eielsen.

 

1949

 

Selv om huset var lite, var det plass til leieboere. Fra Sigrund Olsson har jeg fått noen opplysninger.

1958 -1965 Pedersgata 73
Schjeldrup, Olga, f. 16-9-1895, enke. Hun snakket nordlandsdialekt og arbeidet på Mælands ansjosfabrikk. Hun bodde i annen etasje.

1964-1967 Pedersgata 73
Per Olsson, bokbinder hos Litografen
Sigrund Larsen,
Stig Atla, f. 1965
De giftet seg 12-10-1963. Vi bodde her fra 1964 til 1967, fikk vår først sønn Stig Atle i 1965 . Når vi bodde der var det fortsatt utedo og ikke noe baderom i huset. Vi leide stue og soverom og delte kjøkken med fru Eielsen og samtidig bodde Olga Sjeldrup i annen etg. Når hun flyttet overtok vi hennes lille leilighet . Det var utedo så lenge vi bodde der .
Det var Gurine Eielsen som døde i 1967, vi fikk bo i leiligheten i annen etg til huset vårt var ferdig i mai 1967. Olga Schjeldrup tror jeg var enke , og hun snakket nordlandsdialekt og hun arbeidet på Mæland ansjosfabrikk . Hun flyttet ut i 1965. Da flytttet vi opp og der var ikke andre leieboere ihuset så lenge vi bodde der . Vi bygget hus på Madla og flyttet i 1967.
Sigrund er vokst opp i Nedre Dalgata 60, hun arbeidet på Vestlandske gummivare fabrikk.

 

1999

Stavanger Rock ble et begrep.

Torbjørn Grønning som er omtalt her, hadde studio her i huset.

Arild Rein har skrevet om ham. artikkelen finner dere her:

http://www.localmotives.com/hoved/tema/nr_8/groenning.html

Thorbjørn Grønning (1959-1991) – en utstøtt pioner
Av Arild Rein
[print versjon]
Det er mange som fotograferer idag.
De fleste fotograferer på systemets premisser
for å få en posisjon i systemet’. (Torbjørn Grønning 1980)

1)
Mai 1980: Musikkavisen Nye Takter kom med sitt Stavangerensemblet-nummer. Vokalist Frode Rønli på forsiden. Side to: En ekstatisk konsertanmeldelse fra Studentsenteret i Bergen. Lenger ute i avisen en like ekstatisk anmeldelse av bandets debut-skive Ta ein Kjangs! ‘Tyngdepunktet i norsk rock er forskjøvet fra Trøndelag til Stavanger’, forkynner journalisten, og døper ‘den nye bølgen’ banalt nok: Stavangerrock. Begrepet Stavangerrock var dermed et faktum.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net