Pedersgata nr. 074

Pedersgata 74

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

145

Br.nr. 1470  74 m² stor tomt

 

Eiere:

1870    Andreas Gitlesen selger tomt til

1870    Gunder Iversen da han dør i 1890 overtar konen Inger huset

1890-   ca. 1914 Inger Iversen

1916    til sønnen Karl Johan Gundersen, auksjons skjøte

1961    til Karl Gundersen

 

1987    fra Kristen Nilsen

1987    til Kvitsøy Maritime senter A/S

1987    fra Kvitsøy Maritime senter A/S

1987    til Sin Kwok Sun og Leung Muk Wah

1994    fra Sin Kwok Sun og Leung Muk Wah

1994    til Per Olav Pettersen

1996    fra Per Olav Pettersen

1996    til Hilde Torstensen

2001    fra Hilde Torstensen

2001    til Carsten Hernæs

 

1901 Det ser ut som om det var en strikkeforretning her i huset.

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

 

I 1875 var de 17 personer som bodde i huset, fordelt på 3 familier.

Da det var folketelling i 1900 bodde det to familier her med til sammen 10 personer.

 

 

1875-1924

Gunder Iversen,  f. 1844, Hetland, Arbeidsmand

Inger Pedersdtr. f. 1-12-1837, Fister, død 1924

Iver, f. 1863

Peder f. 1865, konf 1879

Gunder f. 1867, konf. 1881

Martinius Houeland, f. 1869, konf. 1884

Ingvald f. 1871

Karl Johan f. 1873

Bernhard f. 1875

Inga f. 1877. gift med Jakob Holm

Tendrup f. 1880

Gunder må ha bygget huset rundt 1870, hans familie ble boende her i mange år. Den siste opplysningen som jeg har er fra 1983.

Gunder ble kalt handelsmann, da sønnen Karl Johan ble konfirmert, også da han døde i 1890..

Ved folketellingen i 1875 er det første gang familien ble nevnt. I 1885 bodde ikke de tre eldste barna hjemme. Inger ble enke i 1890, og siden bodde hun og de to yngste barna, Inga og Tandrup her. Tandrup var flyttet før 1900, muligens var han til sjøs. Inga fikk i 1898 datteren Ingrid Holm med Jakob Holm. De var ikke gift. Ingrid bodde her sammen med bestemoren i 1910.

Inger døde i 1924, da var hun 88 år gammel. Da var det bare sønnen Karl Johan og familien som bodde hjemme, de andre søsknene var fraværende.

 

1903

Jakob Holm, f. 1873 fyrbøder

Inga Gundersen, f. 1877

Ingrid, f.  1898

Jakob var blikksslager og bodde i Bakgata 15 (Bakkegata) da datteren ble født, men reiste senere ut som fyrbøter på ”Uller” i 1901 og i 1902 med Solfond. I 1903 ble det opplyst at han var reist til Amerika sender intet hjem til underhold. Inga ble underholdt av moren.

Inga bodde sammen med moren til rundt 1910. Da var hun flyttet ut, mens datteren Ingrid bodde hos bestemoren.

 

1916

1909-1950

Karl Johan Gundersen, f. 29-4-1871, sjømann, død 23-9-1931, vaktmann

Inger f. Næss f 12-2-1875, død 6-5-1960

Karl Ingeman. f. 1-2-1904 død 3-4-1983

Inga Johanne,  f. 19-12-1905, død 17-5-2011, 105 år gammel. Gift med Martin Tjelta,  Se Pedersgata 79

Johanne f. ca 1908 død?

Else Gunvalda f. 8-11-1912, gift 1940 med Gabriel Øglend

Gunnar Jørginius Haualand, f. 1915

Ingfrid Jørgine f. 18-5-1919, gift 23-11-1946 m. Anton Lund Gundersen

Bernhard Næss, 25 kjører, bodde her ca 1909-1911. Han var antakelig bror til Inger.

Løfgren, Carl W. f. 1895 skreddersvend, Sverige ca 1920

Karl Johan var sønn av Gunder og Inger Iversen. Han ble gift med Inger Næss i 18-1-1902. De bosatte seg her og fikk 6 barn. Karl var gassverksfyrbøder for 3 måneder i 1910. Karl var matros, han var i Amerika et år rundt 1910-1912. Han sendte penger men hadde liten fortjeneste. En tid senere jobbet han hos Bjelland, førte en liten motorbaad, lystjakten. (Om det var Bjellands lystjakt vet jeg ikke). Karl står som huseier før 1924, men det ble ikke tinglyst før i 1949. Sønnen Karl Ingeman var postkassetømmer da han var 16 år. Inga var syk, blodfattig da hun var ti år, hun ble senere boende rett over barndomshjemmet.  Søsteren Johanne ble ikke nevnt i folketellingene etter 1914. Ingfrid var fabrikkarbeider i 1946.

les mer i Pedersgata 78

 

 

1961-1983

Karl Ingeman Gundersen f. 1-12-1904, kontrollør,  død 3-4-1983, 78 år gammel.

?

Grete Iren, gift med Gunleiv Erga

Kåre M.

                  Karl I. Gundersen er en av de som er født og levd hele livet i ett og samme hus. Huset var i familiens eie i ca 110 år.

          

 

Andre folk i huset.

1875

Rasmus Torkelsen, f. 1847, Harestad, Randaberg, smedesvend

Anna Mattea Hansen, f. 1846, Avaldsnes, Vestre Toten

Peder Johannessen, f. 1873, pleisønn

Rasmus var flyttet til Spilderhaugsmauet innen 1885.

 

1875

Elling Nilsen, f. 1843, rebslager

Berta Johannessen, f. 1848

Johanna Ellingsen, f. 1870

Johannes Ellingsen, f. 1873

Elling Bertinius Ellingsen, f. 1875

Batha! F. 1877

Gustav, f. 1883.

De var flyttet før 1885.

Et godt hus til salgs eller bytte i en liden gaard. Henvendelse Pedersgaden 74. 1900

Hus med fen værelser billig til salgs, næsten hele kjøbesummen staar i huset – 1901

 

1885

Hans Gudmundsen, f. 1858 Bergen Arbeidsmand

Malene Hendriksdtr. f. 1858 Egersund

 

1895

Kristian Olsen, 56 handelsm.

Kristine 42

Dette kan være den familien som bor i N. Strandgt 92 i 1900.

 

1898-1899

Ane Ellingsen, 58 handlerske

 

1898

Halvor Olsen, 47 styrm. Opholder seg i Amerika

Karen Regine, f. 1856, strygerske

Anna Marie, f. 1883, fabrikarbeiderske

Olga, f. 1893, Chicago

Trygve, f. 1896

Regine og barna bodde i Pedersgata 103 i 1900, da var ikke Halvor hjemme. De hadde nok vært i Amerika, siden Olga ble født der.

 

1899 – 1901

Iver Torstensen, f. 1843, Helleland, Egersund,  tøndebøkdkersvend, På Strømsteinens værft.

Hanna f. 1851, Gjestal

Evald f. 1878, matros. Han har fart fra Amerika, nu gaar han og venter på Horten.

Beathe f. 1883

Inga, f. 1885

Ivar f. 1888

Marta f. 1890 har ondt i fingeren.

Hanna f. 1892

Å vente på Horten, var det samme som å vente på å bli utkalt i det militære. Leiren var i Horten. Familien var flyttet til Kaisegata 4 innen 1910.

 

1900

Petter Pedersen, f. 29-9-1878, Egersund, tømmermann

Thomasine Aasmundsen, f. 5-10-1876

Thordis f. 2-7-1900

Edith Marie 15-5-1904

Kristian Arnt, f. 4-10-1906

Aadne, f. 8-2-1908

Denne familien er bare nevnt her da Thordis ble født. De flyttet til Kaisegaten 8, rett rundt hjørnet. I 1910 bodde de i Hetlandsgata 39.

Flinke piger i konfirmationsalderen faar stadigt arbeide straks i strikkeforretningen. 1901

–Dygtige syere til at sy strikketøi kan få stadig arbeide. Strikkeforretningen. 1901

 

1902-1908

Ole Olsen Heske, f. 1854 Tysvær, løsarbeider

Elen Marie Andersen, f 1858, Mosterøy

Oluf Marselius, f. 1887

Anna Malene, f. 1889

Otto Emil, f. 1891

Andreas f. 1893

Reinert f. 1894

Johan Racin, f. 1897

Familien hadde bodd i Salvågergaden 9 tidligere. Da Oluf var 17 år arbeidet han hos ”Braadland”.

En portemone tabtes lørdag i parken. Leveres Pedersgaden 74 -1905

En amerikansk kuffert til salgs. 1910

 

1910

Olga Olsen, 22 fabarb.

Regine Haraldsen? 25 fabarb.

 

1910-1911

Asbjørn Wigrestad, f. 27-4-1851, Varhaug.  smedeformand støberiet

Ole Wigrestad, g. 8-11-1879, bødkersvend

Racine 18 smedelærl

I 1911 ble det opplyst at Asbjørn har kone og et barn 15 år på Ullandhoug hvor han har gård. Det bedes bemerket at sønnen hans 34 år forvolder faren adskillig udgift, da han til sine tider er mindre normal – bor her fremdeles 17-10 1910

 

1912 Hanna Johannesen,  71 enke

En pram fundet  henvende dem –1914

 

1913 – 1916

 Karine Tøresdal, 14-3-1870, Vats, kjolesøm,  syerske Hun bodde i Olavskleven 19 i 1910.

 

1929

Sigulf Tangen, f. 1897 kokk

Inga Johanne Gundersen, f. 1904

Ingjerd, f. 23-5-1929, gift 31-1-1948 med Harald Halvorsen.

Inga var datter av Karl J Gundersen.  Se oppe og Pedersgata 79.

Inga og datteren bodde her fram til ca 1950.

Les mer i Pedersgata 79

 

1938-1941 Jonny Ness, f. 14-11-1919, fabrikarbeider.

1953-54 Torolf Kindingstad, f. 13-5-1922, læregutt

 

1953-59

Arne Johan Nærland, f. 25-12-1921, tinnarbeider

Elisabeth Nærland, f. 31-1-1918, kjøkkenpike

 

1955-57 Nils Amdal, f. 27-5-1931, smelteverksarbeider

1955- 1961– Torger Tollefsen, f. 24-4-1892, baker

1962 – 63 Hjalmar Solvik, f. 1-11-1923

1963 Arnt Greger Jakobsen, f. 14-9-1937

1963-64-Karsten Gregersen, f. 17-12-1908

 

1971 Rolf Ingemundsen

Rlolf fortalte at han leide ett rom med vindu til gaten, adgang kjøkken og wc. Der var en leieboer jeg delte kjøkken og wc med. En “løsarbeider” på den tiden også han en “voksen” mann. Mener han het Karsten Johannesen. Denne KJ bodde der før meg og fortsatte å bo der i flere år.

Kan det være Karsten Gregersen han mener.

 

 

 

 

1921 seng

1925

1930

1948

 

2001

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.