Pedersgata nr. 074

Pedersgata 74

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

184

Br.nr. 1470  74 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 74
1870 Andreas Gitlesen selger tomt til
1870 Gunder Iversen da han dør i 1890 overtar konen Inger huset
1890- ca. 1914 Inger Iversen
1916 til sønnen Karl Johan Gundersen, auksjons skjøte
1961 til Karl Gundersen
1987 fra Kristen Nilsen
1987 til Kvitsøy Maritime senter A/S
1987 fra Kvitsøy Maritime senter A/S
1987 til Sin Kwok Sun og Leung Muk Wah
1994 fra Sin Kwok Sun og Leung Muk Wah
1994 til Per Olav Pettersen
1996 fra Per Olav Pettersen
1996 til Hilde Torstensen
2001 fra Hilde Torstensen
2001 til Carsten Hernæs

1901 Det ser ut som om det var en strikkeforretning her i huset.

Folk i huset: Pedersgata 74
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

I 1875 var de 17 personer som bodde i huset, fordelt på 3 familier.
Da det var folketelling i 1900 bodde det to familier her med til sammen 10 personer.

1875-1924 Pedersgata 74
Gunder Iversen, f. 1844, Hetland, Arbeidsmand
Inger Pedersdtr. f. 1-12-1837, Fister, død 1924
Iver, f. 1863
Peder f. 1865, konf 1879
Gunder f. 1867, konf. 1881
Martinius Houeland, f. 1869, konf. 1884
Ingvald f. 1871
Karl Johan f. 1873
Bernhard f. 1875
Inga f. 1877. gift med Jakob Holm
Tendrup f. 1880
Gunder må ha bygget huset rundt 1870, hans familie ble boende her i mange år. Den siste opplysningen som jeg har er fra 1983.
Gunder ble kalt handelsmann, da sønnen Karl Johan ble konfirmert, også da han døde i 1890..
Ved folketellingen i 1875 er det første gang familien ble nevnt. I 1885 bodde ikke de tre eldste barna hjemme. Inger ble enke i 1890, og siden bodde hun og de to yngste barna, Inga og Tandrup her. Tandrup var flyttet før 1900, muligens var han til sjøs. Inga fikk i 1898 datteren Ingrid Holm med Jakob Holm. De var ikke gift. Ingrid bodde her sammen med bestemoren i 1910.
Inger døde i 1924, da var hun 88 år gammel. Da var det bare sønnen Karl Johan og familien som bodde hjemme, de andre søsknene var fraværende.

1903 Pedersgata 74
Jakob Holm, f. 1873 fyrbøder
Inga Gundersen, f. 1877
Ingrid, f. 1898
Jakob var blikksslager og bodde i Bakgata 15 (Bakkegata) da datteren ble født, men reiste senere ut som fyrbøter på ”Uller” i 1901 og i 1902 med Solfond. I 1903 ble det opplyst at han var reist til Amerika sender intet hjem til underhold. Inga ble underholdt av moren.
Inga bodde sammen med moren til rundt 1910. Da var hun flyttet ut, mens datteren Ingrid bodde hos bestemoren.

1916

1909-1950 Pedersgata 74
Karl Johan Gundersen, f. 29-4-1871, sjømann, død 23-9-1931, vaktmann
Inger f. Næss f 12-2-1875, død 6-5-1960
Karl Ingeman. f. 1-2-1904 død 3-4-1983
Inga Johanne, f. 19-12-1905, død 17-5-2011, 105 år gammel. Gift med Martin Tjelta, Se Pedersgata 79
Johanne f. ca 1908 død?
Else Gunvalda f. 8-11-1912, gift 1940 med Gabriel Øglend
Gunnar Jørginius Haualand, f. 1915
Ingfrid Jørgine f. 18-5-1919, gift 23-11-1946 m. Anton Lund Gundersen
Bernhard Næss, 25 kjører, bodde her ca 1909-1911. Han var antakelig bror til Inger.
Løfgren, Carl W. f. 1895 skreddersvend, Sverige ca 1920
Karl Johan var sønn av Gunder og Inger Iversen. Han ble gift med Inger Næss i 18-1-1902. De bosatte seg her og fikk 6 barn. Karl var gassverksfyrbøder for 3 måneder i 1910. Karl var matros, han var i Amerika et år rundt 1910-1912. Han sendte penger men hadde liten fortjeneste. En tid senere jobbet han hos Bjelland, førte en liten motorbaad, lystjakten. (Om det var Bjellands lystjakt vet jeg ikke). Karl står som huseier før 1924, men det ble ikke tinglyst før i 1949. Sønnen Karl Ingeman var postkassetømmer da han var 16 år. Inga var syk, blodfattig da hun var ti år, hun ble senere boende rett over barndomshjemmet. Søsteren Johanne ble ikke nevnt i folketellingene etter 1914. Ingfrid var fabrikkarbeider i 1946.
les mer i Pedersgata 78

 

1961-1983
Karl Ingeman Pedersgata 74
Gundersen f. 1-12-1904, kontrollør, død 3-4-1983, 78 år gammel.
?
Grete Iren, gift med Gunleiv Erga
Kåre M.
Karl I. Gundersen er en av de som er født og levd hele livet i ett og samme hus. Huset var i familiens eie i ca 110 år.

          

Andre folk i huset.

1875 Pedersgata 74
Rasmus Torkelsen, f. 1847, Harestad, Randaberg, smedesvend
Anna Mattea Hansen, f. 1846, Avaldsnes, Vestre Toten
Peder Johannessen, f. 1873, pleisønn
Rasmus var flyttet til Spilderhaugsmauet innen 1885.

1875 Pedersgata 74
Elling Nilsen, f. 1843, rebslager
Berta Johannessen, f. 1848
Johanna Ellingsen, f. 1870
Johannes Ellingsen, f. 1873
Elling Bertinius Ellingsen, f. 1875
Batha! F. 1877
Gustav, f. 1883.
De var flyttet før 1885.

Et godt hus til salgs eller bytte i en liden gaard. Henvendelse Pedersgaden 74. 1900

Hus med fen værelser billig til salgs, næsten hele kjøbesummen staar i huset – 1901

1885 Pedersgata 74
Hans Gudmundsen, f. 1858 Bergen Arbeidsmand
Malene Hendriksdtr. f. 1858 Egersund

1895 Pedersgata 74
Kristian Olsen, 56 handelsm.
Kristine 42
Dette kan være den familien som bor i N. Strandgt 92 i 1900.

1898-1899 Pedersgata 74
Ane Ellingsen, 58 handlerske

1898 Pedersgata 74
Halvor Olsen, 47 styrm. Opholder seg i Amerika
Karen Regine, f. 1856, strygerske
Anna Marie, f. 1883, fabrikarbeiderske
Olga, f. 1893, Chicago
Trygve, f. 1896
Regine og barna bodde i Pedersgata 103 i 1900, da var ikke Halvor hjemme. De hadde nok vært i Amerika, siden Olga ble født der.

1899 – 1901 Pedersgata 74
Iver Torstensen, f. 1843, Helleland, Egersund, tøndebøkdkersvend, På Strømsteinens værft.
Hanna f. 1851, Gjestal
Evald f. 1878, matros. Han har fart fra Amerika, nu gaar han og venter på Horten.
Beathe f. 1883
Inga, f. 1885
Ivar f. 1888
Marta f. 1890 har ondt i fingeren.
Hanna f. 1892
Å vente på Horten, var det samme som å vente på å bli utkalt i det militære. Leiren var i Horten. Familien var flyttet til Kaisegata 4 innen 1910.

1900 Pedersgata 74
Petter Pedersen, f. 29-9-1878, Egersund, tømmermann
Thomasine Aasmundsen, f. 5-10-1876
Thordis f. 2-7-1900
Edith Marie 15-5-1904
Kristian Arnt, f. 4-10-1906
Aadne, f. 8-2-1908
Denne familien er bare nevnt her da Thordis ble født. De flyttet til Kaisegaten 8, rett rundt hjørnet. I 1910 bodde de i Hetlandsgata 39.

Flinke piger i konfirmationsalderen faar stadigt arbeide straks i strikkeforretningen. 1901

–Dygtige syere til at sy strikketøi kan få stadig arbeide. Strikkeforretningen. 1901

1902-1908 Pedersgata 74
Ole Olsen Heske, f. 1854 Tysvær, løsarbeider
Elen Marie Andersen, f 1858, Mosterøy
Oluf Marselius, f. 1887
Anna Malene, f. 1889
Otto Emil, f. 1891
Andreas f. 1893
Reinert f. 1894
Johan Racin, f. 1897
Familien hadde bodd i Salvågergaden 9 tidligere. Da Oluf var 17 år arbeidet han hos ”Braadland”.

En portemone tabtes lørdag i parken. Leveres Pedersgaden 74 -1905

En amerikansk kuffert til salgs. 1910

1910 Pedersgata 74
Olga Olsen, 22 fabarb.
Regine Haraldsen? 25 fabarb.

1910-1911 Pedersgata 74
Asbjørn Wigrestad, f. 27-4-1851, Varhaug. smedeformand støberiet
Ole Wigrestad, g. 8-11-1879, bødkersvend
Racine 18 smedelærl
I 1911 ble det opplyst at Asbjørn har kone og et barn 15 år på Ullandhoug hvor han har gård. Det bedes bemerket at sønnen hans 34 år forvolder faren adskillig udgift, da han til sine tider er mindre normal – bor her fremdeles 17-10 1910

1912 Hanna Johannesen, 71 enke

 

En pram fundet  henvende dem –1914

1913 – 1916 Pedersgata 74
Karine Tøresdal, 14-3-1870, Vats, kjolesøm, syerske Hun bodde i Olavskleven 19 i 1910.

1929 Pedersgata 74
Sigulf Tangen, f. 1897 kokk
Inga Johanne Gundersen, f. 1904
Ingjerd, f. 23-5-1929, gift 31-1-1948 med Harald Halvorsen.
Inga var datter av Karl J Gundersen. Se oppe og Pedersgata 79.
Inga og datteren bodde her fram til ca 1950.
Les mer i Pedersgata 79

1938-1941 Jonny Ness, f. 14-11-1919, fabrikarbeider.
1953-54 Torolf Kindingstad, f. 13-5-1922, læregutt

1953-59 Pedersgata 74
Arne Johan Nærland, f. 25-12-1921, tinnarbeider
Elisabeth Nærland, f. 31-1-1918, kjøkkenpike

1955-57 Nils Amdal, f. 27-5-1931, smelteverksarbeider
1955- 1961– Torger Tollefsen, f. 24-4-1892, baker
1962 – 63 Hjalmar Solvik, f. 1-11-1923
1963 Arnt Greger Jakobsen, f. 14-9-1937
1963-64-Karsten Gregersen, f. 17-12-1908

1971 Rolf Ingemundsen
Rlolf fortalte at han leide ett rom med vindu til gaten, adgang kjøkken og wc. Der var en leieboer jeg delte kjøkken og wc med. En “løsarbeider” på den tiden også han en “voksen” mann. Mener han het Karsten Johannesen. Denne KJ bodde der før meg og fortsatte å bo der i flere år.
Kan det være Karsten Gregersen han mener.

 

1921 seng

1925

1930

1948

 

2001

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net