Pedersgata nr. 070

Pedersgata 70

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

186

Br.nr. 1365   m² 105 stor tomt

Eiere:

Ukjent byggeår.

1865    Eier Kristoffer Olsen 1865

1869    A. Gitlesens arvinger selger tomt 4-3-1869

1915    Kristoffer Olsen selger til

1915    Karen Larsen, 50 handlende, Colonial kjøpt av K. Olsen

1917    Erik Andersen

1926   avertert til salgs – helt ledig

1927   avertert til salgs

1933   til salgs helt ledig

1934    Marie Andersen, enke etter Erik Andersen

1941    Alf Hinna f. 22-9-1901

1942    makeskifte skjøte fra Hulda Elida Høiland kone gift 21-4-1942

            vedtatt av Alf Hinna og Oluf Johannessen. F. 13-2-1882 mot Pedersgt 77

1942    Reidar Nylund f. 12-7-1899

1946   Torstein Knudsen, f. 3-1-1896

1961   til Peder Myrvåg

1968    til Edvin Isachsen

1968   kommunen kjøper

1975    til Svein M. Hansen

1980    fra Dagmar Gulvik til Olav Henjum

1994    fra Margit Johnsen til Ali Arslan

 

Huset ble flere ganger avertert til salgs, men det er usikkert om det ble solgt . Her er annonsene for kjøp og salg. Skjøter finnes på bunn av siden. Her ser vi at det var helt ledig i både i 1926 og i 1933.

Det viser seg ofte at det er litt motstridene opplysninger om når eiendommer skifter eier. Her blir det opplyst i panteregisteret at A. Gitlesens arvinger selger en tomt til Christopher Olsen i 1869. Men i folketellingen for 1865 ble det opplyst at Christopher var huseier og han og 13 andre mennesker bodde på denne adressen. Årsaken kan være at handelen er gjort mens Gitlesen levde, men det ble ikke tinglyst før arvingene overtok. Slik kan det være med andre overdragelser også.

 

Beskrivelse: nr 70 ligger på venstre side av gaten, ikke langt fra der gaten gjør en knekk og vender østover. Den ligger på hjørnet med Kaisegaten. Det er på 2 etasjer med fire vinduer som vender mot gaten. Det var 4 rom og kjøkken i 1. etasje og 2 rom og kjøkken i 2. Det er kjellerinngang i skråningen mot Kaisegaten. Huset ligger fritt, med et lite gårdsrom mot nr 68, som nå er bygget om til inngang.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

Karen Larsen, 50 år handlende Colonial 1914 – 1917

Kafé Kristiania, 1922-1946

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

Det bodde 14 personer her i 1865 fordelt på 4 leiligheter – husstander.

 

1865 – 1904

Christopher Olsen, f 1834, Røldal, bødker, død 8-4-1926, 92 år gammel.

Laurense/Lorentze Jakobsen f. 1832, død 28-5-1915, 84 år gammel

Christopher kom fra Røldal, mens Laurense er født i Stavanger. Det ser ikke ut som om de hadde barn. Christopher var bødker, men han har også vært jagtefører. Han gikk ledig litt i 1894 og 1902. Han arbeidet både på Strømsteinen verft og hos Waage, ? i 1902. Laurentse fikk stemme ved valget i 1903. Innen 1910 var de flyttet til Jorenholmsgata 8a.

Ane Sivertsdtr. f. 1836 fattigunderstøttelse. Hun bodde sammen med de i fra 1898 til 1904.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1865

Ole Johan Torkelsen, f. 1826, Kristiansand, søfarende

Ane Lisbeth Thorsen, f. 1830

Olava Thomine, f. 1857

Anna Nikoline, f. 1861

Johan Arnt Olsen, f. 1866

Innen 1875 var familien flyttet til Brøndgaten 14.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’””””””””””””””””””””””””””

1865

Enok Sivertsen, f 1835 rebslager, død 6-7-1922, 86 år gammel

Anne Severine Olsdtr. f. Norem, f. 1832 død 24-2-1868–

Olava Margrethe Sivertsen, f 1859

Søvrin Christinius    ”          f. 1862

Enok ble gift for II gang i oktober 1870 med

Anne Johnsdtr, f. 1829.

John, f. 16-2-1872

Severine Norem Olsdtr. repslager

Enok Sivertsens hustru Anne Severine døde 24-2-1868 av tæring. Hun ble gravlagt på Egenes kirkegård. Enok ble gift 3 ganger. Siste gang med Maren Gundersen. I 1871 kjøpte han hus i Arbeidergata 1 og flyttet dit.

   

   

1916.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1865

Ole Torgersen, f. 1837, Sandnes, Høiland, rebslager

Grethe Marie ”   f 1837 Høiland

Torger Olaus Olsen f. 1860

Marthe Olava  ”    f. 1862

Malene Gabrielle, f. 1867

Olene Karoline, f. 1869

Martine, f. 1871

Innen 1875 var familien flyttet til Risbakken 9.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1875

Jakob Sørensen, f. 1842 Nærstrand, tømmermann, død 16-11-1917, 74 år gammel

Gurine Govertsdtr, f. 1840 Sauda/Sand

Søren Andreas Jakobsen, f. 1870

Jakobine Dagmar Jakobsen f. 1874

Berthine, f. 1877

Ole, f. 1881

Innen 1885 var de flyttet til Pedersgata 66.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1875        

Berthe Olsen, f. 1844 Høle, enke,

Christoffer Abrahamsen, søn f. 1862 Høle

Bergitte Abrahamsdtr, f. 1865

Siri Gunnarsdtr, f. 1811 Høle, moder, spinning.

Berthe fikk i 1875 «lidet af Pleien 1 ½ spd. Forresten arbeider i hermetikk» Berta Serinea Kristoffersdtr. Hadde vært gift med Abraham Ohnsen (Johnsen?)

og familien bodde på Selvig i Høle i 1865. Mor til Berthe, Siri bodde sammen med datteren og levde av spinning og håndarbeide.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1875

Lars Tobias Monsen, f. 1841 Høiland, matros

Martha Serine Knudsdtr, f. 1836 Sjernarøy

Mandius Tobiassen, f. 1868

Rakel Serine Tobiasdtr, f. 1870

Knud Tobiassen, f. 1870

Lars bodde under gården Lure i Høiland i 1865 før han ble gift.  I Folketellingen 1875 står det at Serine «Ernæres af manden»

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1885 – 1909

Egeland, Erik Eriksen, f. 1825, Time, Arbeidsmand, død 1909

Knudsdtr, Karen f. 1822 Lunde, Hetland, kone død 1890

Erik ble enkemann i 1890, han var Repslager og arbeidet på Berentsens reperbane. Rundt 1895 arbeidet han ¾ dag. Erik hadde ingen beskjeftelse i 1904. Han døde i 1909 av slagtilfelle og aldersdemens. Han losjerte hos Johanna Olsen i 1900. Da han døde ble han kalt Erik Jakobsen Egeland.   I 1875 bodde familien i Pedersgata 77.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1895-1909

Johanna Olsen, f. 12-2-1846/1848, Egersund.

Laurits Olsen, f. 1883

Johanna opplyste i 1901 at hun var enke, men samtidig at mannen oppholdt seg i Amerika, og sendte intet hjem. Johanna arbeidet på hermetikkfabrikk i 1900, sønnen hennes Laurits arbeidet på kassafabrikk. Han var begynt der allerede som 14 åring. Erik Egeland var enslig losjerende hos Johanna i 1900. Johanna var losjerende i Bødkersmauet 9 i 1910 og da var hun strømpestrikkerske.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1885

Torbjørnsen, Tjerand/Tjæran, f. 1851 Sauda Bødker, død 1933, 84 år gammel

Dorthe Serine Danielsen, f. 1854 Tysvær Kone, død 18-1-1929, 73 år gammel

Tea Begen f. 1879

Olava f. 1882

Thomas f. 1884

Anton, f. 1890

Reinert, f. 1892

Dania, f. 1893

Innen 1900 var familien flyttet til Bjergsmauet 14.

Tjerand Thorbjørnsen fikk Kongens fortjeneste medalje for lang og tro tjeneste i 1921.

    1921.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1885

Hanna Tollagsdtr. f. 1845 Lunde

Olsen, Ole f. 1870

Fredriksdtr. Fredrikke f. 1873

Ingeborg f. 1876

Frida f. 1884

Gustav Fredriksen, f. 1879

Tollag Fredriksenf. 1881

Hanna Olsen/Tollagsdtr. Var enke og bodde i Hetlandsgaden 38 i 1900, sammen med to sønner.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1895

Ingebret Johansen, 33, arbeider

Kristine 31

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1894 og 1903 – 1909

Adolfine Olsen, f. Andersen f. 23-10-1844, enke,

Inger, 25, handels?, og bagerskole? i august 93

Sivert, 20, handelsbetj. Han hjelper søsteren

Sigurd Andersen, f. 1887, Time, pleie barn, død 20-12-1910—–annnnnnnnnnn

Adolfine bodde i N. Klevegaden 4a i 1900 noen år før hun på ny dukker opp i dette huset. Da har hun pleiesønnen Sigurd Andersen f. 1887,  i 1903 var han 16 år og  fyrbøder – 1905  på ”Sandeid” – 1906  med Snefond   – arbeidet senere på ”Stenøens foderfab” – hjelper moderen. Foreldrene til Sigurd var ungkar, maskinist ved sagbruk Johan Peder Andreassen f. 1858 og pige Ingeborg Regine Rasmusdtr. f.1858, Buøy. I 1910 bodde hun og Sigurd Velset Andersen i Pedersgata 79.

  1910

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Rundt 1900 var det bare to familier i huset. Det var Christopher Olsen som eide huset og leieboer Erik Egeland. Til sammen bare 6 personer.

 

1908-1911

Martin Olai Olsen, f. 10-3-1871, maskinist i hermetikfabrik.

Kristiane Bjelland, f. 7-1-1873, Fossand

Peder, f. 11-12-1894, krøbling, død 21-6-1915, 20 år gammel

Signe, f. 4-5-1896, hermetikarbeiderske

Martha, f. 24-10-1897, middelskolen

Hans, f. 22-8-1899

Gustava, f. 25-3-1902

Margit,f. ca 1905

Gabriel, f. 5-4-1906

Kristiane Martine f. 14-9-1907 død 1 dag gammel.

Martin Kornelius, f. 22-9-1908

Agnes Kristine, f. 24-7-1910

Familien bodde i Kaisegata 5 i 1910. I de kommunale folketellingene ble sønnen Peder omtalt som abnorm, krøpling.

Dette er ord som ikke ville blitt brukt i dag, med det var den tids uttrykk for folk som feilte et eller annet.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1910

Wilhelm Øverland, f. 31-0-1886, herm.arb. død 3-10-1912, 26 år gammel

Marta Helland, f. 31-5-1887, Sandnes

Willy Marton,  f. 4-2-1910

Agnes

Familien bodde i Sundgate 29 i Haugesund i slutten av 1910.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1910

Retzius Andersen, f. 4-9-1885, herm.arb. død 1973

Anna Albertine Melbo, f. 2-8-1890

Ragna, f. 9-6-1909

Astrid Alvhilde, f. 10-10-1910

Da Retzius fylte 70 år bodde han i Pedersgata 88. (1955 i nr 88)

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1903 – 1908

Rakel Andersen, 72 ug.

Kan dette være den Rakel, f. 1830, Finnøy som bodde i Bødkersmauet 7 i 1900. Hun var da fattigunderstøttet.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1906 – 1907  Elen, 60 ugift, fabrikpige.

1906     1909

En femkroneseddel tabtes tirsdag aften. fFnderen bedes              En sølvbrystnaal er tabt fra Storm skole til Pedersgade 70.

godhetsfuldt levere den i Pedersgaden 70.

Det var mange som averterte at de mistet penger og annet, det stod også i avisen når de hadde funnet noe.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1909 – 1911

Helmik Olsen, f. 3-5-1840, tøndebødker

Torborg, f. 6-6-1843, død 3-3-1927, 73 år gammel

Oluf, f. 3-2-1885, bødkersvend

Rangvald, f. 4-4-1888, lettmatros

Agnes, f. 1-12-1892, hermetikpike

Anny, f. ca 1897, død 8-8-1919, 22 år gammel

Marie 24 år,  ikke her i 1910

Anny døde 8-8-1919, hun var ugift og hadde hun barnene Ruth og Arthur.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1910

Kristine Nilsen, f. 20-5-1850, enke, hermetikarbeiderske

Karen, f. 1-12-1886, Hermetikarbeiderske

Det er sannsynlig at Kristine var gift med Wilhelm Nilsen og bodde på Ramslandsberget 1 i 1900. Da bodde også barna Rasmus, f. 1888 og Gunhild, f. 1890 der.

1912 – 1914  Kristine Nilsen, 58 enke. Karen 25 år, arb hos Bjelland

“Karen var og er syg, arbeidet ikke i 1913, underholdes av sønnen Rasmus.”

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1910

Ferdinand Johannesen, f. 6-7-1857, Lindholm, Sverige, klinker på skipsbyggeri

Martha f. 11-4-1863

Oluf, f. 1-11-1884 støberiarbeider, klinker

Ferdinanda, f. 13-10- 1887 hermetikarbeiderske

Martin, f. 27-9-1890 støberiarbeider

Margit, f. 8-12-1894, fabrikarbeiderske, bliktrykkeri

Gustava, f. 14-2-1902

Oscar, f. 31-12- 1906

I 1900 bodde familien i Støberigata 13. Inne slutten på 1910 var familien flyttet til Ryfylkegata 20. i 1904-05 bodde de i Pedersgata 140.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1911- 1912

Rasmus Gunerius Nilsen, f. 1888 bager

Karoline Tomine Kallevik f. 1889

Karete Wilhelmina f. 21-1-1911

Margit Sigrida f. 23-8-1912

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 1912 – 1914

Rasmus Nilsen, 23 herm. Huseier

Haraldine 21

Karitha f. 1911

Margit f. 1914

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1911

4 høns og 1 hane tilsalgs.

1911

Nekoline Zakariassen, 25-12-1868, enke, hermetikarbeiderske

Olaf, f. 27-8- 1894

Lars, f. 18-7-1896

Otto, f. 28-10-1899

Nikoline var gift med Olaus Zakariassen f. 1858. De bodde i Pedersgata 100 i 1900. Han døde i 1900 av hjertelammelse. I 1910 bodde de i Karlsminnegata 45.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1912 – 1913

Iver Tostensen, f. 14-10-1843/1853, Helleland, Hetland, bødker

Hanna, f. 30-8-1851 Gjesdal

Hanna, f. 29-1- 1892 sygelig hele tiden

De hadde bodd i Pedersgaten 74 i 1900. i 1910 bodde de i Kaisegata 4.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1912

Karl Svendsen, går ledig, arbeider ikke, drikker

Bertine

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1912

12 hundrede favner line samt en større hængelampe billig tilsalgs.

 

1912

Elen Sofie Cederløf, f. Magnussen, f. 8-5-1870 enke

Josefine, f. 3-4-1888

Børge W. f. 16-5-1890

Frandts G. f. 14-7-1898

Karl f. 20-12-1897

Erling f. 31-7-1898

Carsten Emil, død 10-3-1905, 2 år gammel.

Brita E. f. 1-1-1907

Elen var gift med Karl, de bodde i Pedersgata 105 da sønnen Carsten døde i 1905.

De bodde i Ø. Banegaten i 1900. I 1910 bodde de i Haukeligata 2. Da Elen bodde her i 1912 var nok de tre eldste barna flyttet ut.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

  1913

En gramophon byttes i en baad eller sælges billig.

 

1913 – 1914

Kristian Hansen, 24-8-1875, malersvend

Marie, f. Abrahamsen, f. 13-9-1875, av fattigvesenet

Klara, død 8-7-1905, 4 ½ år gammel-

Karen, f. 6-10-1902

Kristian, f. 27-10-1903

Klara, f. 23-4-1906,

Martin, død 23-4-1909, 2 år gammel-

De bodde i Haukeligata 70 i 1909 da Marthin døde, men i Tårngata 12 i 1910. Da de bodde her i 1913 var Kristian på forbedringshjem, og Marie måtte få hjelp av fattigvesenet.

1905      1909

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1916

 

1914

Marie Hetland, f. Johannesen,
f. 29-9-1880, enke, hermetikkarbeider, død 23-2-1956, 75 år gammel
Ester f. 9-6-1906, gift med Nils Wersland – se Pedersgata 81
Nordal, f. 24-7-1907, gift med Margith Eskeland
Karl Johan, f. 16-5-1910, død 5 måneder gammel
Marie var enke etter Nils Hetland, f. 22-7-1876, han døde 18-3-1911, 34 år gammel. Marie flyttet ofte og bodde flere plasser i  andre steder i østre bydel. Datteren Ester ble gift med Nils Wersland, de bodde i Pedersgata 81. Nordal ble gift med Margith Eskeland, f. 1908. Nordal døde 26-7-1967, 59 år gammel. I 1910 bodde Marie i Haukeligata 1, hun var gift med Nils Hetland, f. 22-7-1879. Nils døde 18-2-1911.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1915 huseier fra April 1916

Karen Larsen, f. 1864 handlende Colonial, ugift

Hun handlet i Pedersgaten 82 i 1900

Karen Larsen er nevnt flere plasser i Pedersgata, i nr 82, nr. 63,  og nr. 104

1917     1917

1922     1924

 

1915 -1916 Kirsten Johannesen, 64 enke fab.arb,

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1915-1916

Dorthea Kristiansen, 64 fab.arb.

Natalie  — Aarre, 27 fab.arb. datter

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

  1927

 

1918

Lovise Svendsen ble nevnt her da hun i 1918 vant noe i en basar. Hun er ikke funnet i andre kilder.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

1918

Sigrid Rørheim, fab.arb. 1918

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1920

Hagen, Marie f. 30-3-1903 Fister butikkdame

Hagen, Siri, 13-1-1896 Fister, sydame

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1918 – 1946

Andersen, Erik f. 29-8-1849 Bergen (Kaféeier), huseier

Marie f. 14-3-1876, Svelvik

Erik og kona? drev kafé her i flere år. Erik døde nok rundt 1934, for da fikk Marie attest på at hun kunne sitte i uskuftet bo.  Marie overtok som huseier.

|Kafeen ble drevet fram til ca 1946.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1922 – 1924 Torvald Jonassen, tømmermann

1924 —Anna Olsen, fab. Arb.

1930 – Nora Pedersen, f. 1880, ugift, diakonisse, utvandret til Amerika 1930

  1921    1926

 

1930-31

Martin Hermansen, f. 4-1-1896, anlegsarbeider, forsørget 2 stk.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1941-1946

Alf Olai Johannessen Hinna, f.22-9-1901, stein og jord arbeider

Paula Christine Sand, f. Osli, f. 23-8-1895

De giftet seg i Stavanger byrett i 1941

Alf Hinna, f. 22-9-1902, arbeider, huseier

+ 1 person

Alf bodde i Karlsminnegt 45 i 1910 sammen med sine foreldre.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1942-1947

 Oluf Johannesen, f. 13-2-1882 forhenværende fabrikkeier.——-annnnnn—1952, død –1962 80 år gammel

Agnes, f. 27-9-1890, død 18-10-1955, 65 år gammel

Reidar Johannesen, f. 18-7-1925, arbeider

Rolf Johannesen, f. 25-5-1930, arbeider

Marit Johannesen, f. 21-9-1925, arbeider

NB. Kan Marit være gift med Reidar eller Rolf. Eller er de søsken, og fødselsåret kan være en skrivefeil?—se dato

1952

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1941-1944 Elisabeth Olsen, hermetikkarbeider

1941-1942 Nils Pedersen, kaiarbeider

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1941-1944 Regine Jansen, enke, fylte 85 år 24-4-1843 i Pedersgata 70, død 7-12-1947, 90 år

Hanna Jørgensen

Sigfred Jørgensen

Bergit Thin Giroux, USA

Ragnhild, Gunvald Henningsen

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1943-1944 Tobias Gundersen,

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1944-46

Magnus Sømme, f. 8-2-1909, arbeider

Herdis f. Hansen, død 28-11-1950

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1945-46

Ole Lund, f. 11-8-1904, arbeider

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1945-46

Hans Sivertsen, f. 1-2-1902, arbeider

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1947-1958

Torstein Knutsen, f. 2-1-1896, gartner

 

Det er vanskelig å finne personer etter krigen, på grunn av personvernet.

I skattelistene har jeg funnet mange. Drer får en navn data og yrke. Ofte står det hvilken

skatteklasse de er i 1-2-3-4- —. Det betyr at de forsørger en familie på eks 4. Prolemet er at de tar ikke navn på ektefelle og barn.

Derfor kan jeg ikke sette familien rett opp.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1947-1950

Hans, Fosse, f. 9-4-1887, skomaker, død 14-7-1955, 68 år gammel

Regine Fosse, f. Danielsen

Ellinor Fosse, f. 14-6-1923, g.m. Erling Johannessen.

De bodde i 1. etasje.

 

1947-1948 -1953

Laurits Fosse, f. 16-12-1912, løsarbeider, sjømann

Bertha Fosse, f. 27-10-1914

Laila Fosse, f. 8-3-1934, ekspeditrise

Bjarne Fosse, f. 21-3-1936

De bodde i 2. etasje.

 

1949

Erling Johannesen, hermetikarbeider

Ellinor Fosse, f. 14-6-1923, trikotasjearbeider

De giftet seg nyttårsaften i 1949

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1944-1946

Hans Sømme, f. 8-2-1909, arbeider

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1945-1946

Ole Lund, f. 11-8-1904, arbeider

Pluss 3 familiemedlemmer

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1945-1946

Hans Sivertsen, f. 1-2-1902, arbeider

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1942    1943

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1946 – 1955

Torstein Knutsen, f. 3-1-1896,  vaktmester/gartner

Han bodde i Bergelandsgata 11 i 1910 sammen med foreldrene.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1951-1956

Finn Nilsen, f. 30-1-1915, blikkslager, førsørger 2

Ida Nilsen, f 3-10-1911, hermetikarbeider, død 9-6-1976,  65 år gammel

Inge

Jakob

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1956

Bernhard Emil Bredesen, f. 6-3-1919, murerarbeid

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1964

Fra Gatefortegnelsen.

Peder Myrvang, f. 7-7-1913

Peder Myrvåg, skredder 1958 -1969

1963

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1960-1961

Jon Are Eskeland, f. 26-4-1931, kamera-tekniker

Vigdis Petra Brannvoll, 31-8-1934, kontorassistent

De giftet seg i 1957/58

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1960-1961

Johan Tørseth, sersjant/flymekaniker

Hjørdis

1960

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1958

Ludvik Endre Stephensen, f. 16-2-1932, flyger, han forsørger 3 personer.

Fra 1965 ble han beordret til tjeneste ved Banak flystasjon.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1958

Inge Edvard Auestad, f. 25-3-1930, flyger, førsørger 3

Kjøpte eiendom i Madla i 1964.

 

1960

 

1959-60

Johan Arne Brannvold, f. 20-3-1936, sersjant

 

1960-

Jan M. De Lange Sponga, 11-7-1937