Pedersgata nr. 070

Pedersgata 70

243

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1365 m² 105 stor tomt

Eiere: Pedersgata70
Ukjent byggeår.
1865 Eier Kristoffer Olsen 1865
1869 A. Gitlesens arvinger selger tomt 4-3-1869
1915 Kristoffer Olsen selger til
1915 Karen Larsen, 50 handlende, Colonial kjøpt av K. Olsen
1917 Erik Andersen
1926 avertert til salgs – helt ledig
1927 avertert til salgs
1933 til salgs helt ledig
1934 Marie Andersen, enke etter Erik Andersen
1941 Alf Hinna f. 22-9-1901
1942 makeskifte skjøte fra Hulda Elida Høiland kone gift 21-4-1942
vedtatt av Alf Hinna og Oluf Johannessen. F. 13-2-1882 mot Pedersgt 77
1942 Reidar Nylund f. 12-7-1899
1946 Torstein Knudsen, f. 3-1-1896
1961 til Peder Myrvåg
1968 til Edvin Isachsen
1968 kommunen kjøper
1975 til Svein M. Hansen
1980 fra Dagmar Gulvik til Olav Henjum
1994 fra Margit Johnsen til Ali Arslan

Huset ble flere ganger avertert til salgs, men det er usikkert om det ble solgt . Her er annonsene for kjøp og salg. Skjøter finnes på bunn av siden. Her ser vi at det var helt ledig i både i 1926 og i 1933.
Det viser seg ofte at det er litt motstridene opplysninger om når eiendommer skifter eier. Her blir det opplyst i panteregisteret at A. Gitlesens arvinger selger en tomt til Christopher Olsen i 1869. Men i folketellingen for 1865 ble det opplyst at Christopher var huseier og han og 13 andre mennesker bodde på denne adressen. Årsaken kan være at handelen er gjort mens Gitlesen levde, men det ble ikke tinglyst før arvingene overtok. Slik kan det være med andre overdragelser også.

Beskrivelse: nr 70 ligger på venstre side av gaten, ikke langt fra der gaten gjør en knekk og vender østover. Den ligger på hjørnet med Kaisegaten. Det er på 2 etasjer med fire vinduer som vender mot gaten. Det var 4 rom og kjøkken i 1. etasje og 2 rom og kjøkken i 2. Det er kjellerinngang i skråningen mot Kaisegaten. Huset ligger fritt, med et lite gårdsrom mot nr 68, som nå er bygget om til inngang.

Næringsvirksomhet: Pedersgata70
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Karen Larsen, 50 år handlende Colonial 1914 – 1917
Kafé Kristiania, 1922-1946

Folk i huset: Pedersgata70
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.
Det bodde 14 personer her i 1865 fordelt på 4 leiligheter – husstander.

1865 – 1904 Pedersgata 70
Christopher Olsen, f 1834, Røldal, bødker, død 8-4-1926, 92 år gammel.
Laurense/Lorentze Jakobsen f. 1832, død 28-5-1915, 84 år gammel
Christopher kom fra Røldal, mens Laurense er født i Stavanger. Det ser ikke ut som om de hadde barn. Christopher var bødker, men han har også vært jagtefører. Han gikk ledig litt i 1894 og 1902. Han arbeidet både på Strømsteinen verft og hos Waage, ? i 1902. Laurentse fikk stemme ved valget i 1903. Innen 1910 var de flyttet til Jorenholmsgata 8a.
Ane Sivertsdtr. f. 1836 fattigunderstøttelse. Hun bodde sammen med de i fra 1898 til 1904.

1865 Pedersgata 70
Ole Johan Torkelsen, f. 1826, Kristiansand, søfarende
Ane Lisbeth Thorsen, f. 1830
Olava Thomine, f. 1857
Anna Nikoline, f. 1861
Johan Arnt Olsen, f. 1866
Innen 1875 var familien flyttet til Brøndgaten 14.

1865 Pedersgata 70
Enok Sivertsen, f 1835 rebslager, død 6-7-1922, 86 år gammel
Anne Severine Olsdtr. f. Norem, f. 1832 død 24-2-1868–
Olava Margrethe Sivertsen, f 1859
Søvrin Christinius ” f. 1862
Enok ble gift for II gang i oktober 1870 med
Anne Johnsdtr, f. 1829.
John, f. 16-2-1872
Severine Norem Olsdtr. repslager
Enok Sivertsens hustru Anne Severine døde 24-2-1868 av tæring. Hun ble gravlagt på Egenes kirkegård. Enok ble gift 3 ganger. Siste gang med Maren Gundersen. I 1871 kjøpte han hus i Arbeidergata 1 og flyttet dit.

Br.nr. 1365   m² 105 stor tomt

 

   

   

1916.

 

1865 Pedersgata 70
Ole Torgersen, f. 1837, Sandnes, Høiland, rebslager
Grethe Marie ” f 1837 Høiland
Torger Olaus Olsen f. 1860
Marthe Olava ” f. 1862
Malene Gabrielle, f. 1867
Olene Karoline, f. 1869
Martine, f. 1871
Innen 1875 var familien flyttet til Risbakken 9.

1875 Pedersgata 70
Jakob Sørensen, f. 1842 Nærstrand, tømmermann, død 16-11-1917, 74 år gammel
Gurine Govertsdtr, f. 1840 Sauda/Sand
Søren Andreas Jakobsen, f. 1870
Jakobine Dagmar Jakobsen f. 1874
Berthine, f. 1877
Ole, f. 1881
Innen 1885 var de flyttet til Pedersgata 66.

1875 Pedersgata 70
Berthe Olsen, f. 1844 Høle, enke,
Christoffer Abrahamsen, søn f. 1862 Høle
Bergitte Abrahamsdtr, f. 1865
Siri Gunnarsdtr, f. 1811 Høle, moder, spinning.
Berthe fikk i 1875 «lidet af Pleien 1 ½ spd. Forresten arbeider i hermetikk» Berta Serinea Kristoffersdtr. Hadde vært gift med Abraham Ohnsen (Johnsen?)
og familien bodde på Selvig i Høle i 1865. Mor til Berthe, Siri bodde sammen med datteren og levde av spinning og håndarbeide.

1875 Pedersgata 70
Lars Tobias Monsen, f. 1841 Høiland, matros
Martha Serine Knudsdtr, f. 1836 Sjernarøy
Mandius Tobiassen, f. 1868
Rakel Serine Tobiasdtr, f. 1870
Knud Tobiassen, f. 1870
Lars bodde under gården Lure i Høiland i 1865 før han ble gift. I Folketellingen 1875 står det at Serine «Ernæres af manden»

1885 – 1909 Pedersgata 70
Egeland, Erik Eriksen, f. 1825, Time, Arbeidsmand, død 1909
Knudsdtr, Karen f. 1822 Lunde, Hetland, kone død 1890
Erik ble enkemann i 1890, han var Repslager og arbeidet på Berentsens reperbane. Rundt 1895 arbeidet han ¾ dag. Erik hadde ingen beskjeftelse i 1904. Han døde i 1909 av slagtilfelle og aldersdemens. Han losjerte hos Johanna Olsen i 1900. Da han døde ble han kalt Erik Jakobsen Egeland. I 1875 bodde familien i Pedersgata 77.

1895-1909 Pedersgata 70
Johanna Olsen, f. 12-2-1846/1848, Egersund.
Laurits Olsen, f. 1883
Johanna opplyste i 1901 at hun var enke, men samtidig at mannen oppholdt seg i Amerika, og sendte intet hjem. Johanna arbeidet på hermetikkfabrikk i 1900, sønnen hennes Laurits arbeidet på kassafabrikk. Han var begynt der allerede som 14 åring. Erik Egeland var enslig losjerende hos Johanna i 1900. Johanna var losjerende i Bødkersmauet 9 i 1910 og da var hun strømpestrikkerske.

1885 Pedersgata 70
Torbjørnsen, Tjerand/Tjæran, f. 1851 Sauda Bødker, død 1933, 84 år gammel
Dorthe Serine Danielsen, f. 1854 Tysvær Kone, død 18-1-1929, 73 år gammel
Tea Begen f. 1879
Olava f. 1882
Thomas f. 1884
Anton, f. 1890
Reinert, f. 1892
Dania, f. 1893
Innen 1900 var familien flyttet til Bjergsmauet 14.
Tjerand Thorbjørnsen fikk Kongens fortjeneste medalje for lang og tro tjeneste i 1921.

    1921.

 

1885 Pedersgata 70
Hanna Tollagsdtr. f. 1845 Lunde
Olsen, Ole f. 1870
Fredriksdtr. Fredrikke f. 1873
Ingeborg f. 1876
Frida f. 1884
Gustav Fredriksen, f. 1879
Tollag Fredriksenf. 1881
Hanna Olsen/Tollagsdtr. Var enke og bodde i Hetlandsgaden 38 i 1900, sammen med to sønner.

1895 Pedersgata 70
Ingebret Johansen, 33, arbeider
Kristine 31

1894 og 1903 – 1909 Pedersgata 70
Adolfine Olsen, f. Andersen f. 23-10-1844, enke,
Inger, 25, handels?, og bagerskole? i august 93
Sivert, 20, handelsbetj. Han hjelper søsteren
Sigurd Andersen, f. 1887, Time, pleie barn, død 20-12-1910
Adolfine bodde i N. Klevegaden 4a i 1900 noen år før hun på ny dukker opp i dette huset. Da har hun pleiesønnen Sigurd Andersen f. 1887, i 1903 var han 16 år og fyrbøder – 1905 på ”Sandeid” – 1906 med Snefond – arbeidet senere på ”Stenøens foderfab” – hjelper moderen. Foreldrene til Sigurd var ungkar, maskinist ved sagbruk Johan Peder Andreassen f. 1858 og pige Ingeborg Regine Rasmusdtr. f.1858, Buøy. I 1910 bodde hun og Sigurd Velset Andersen i Pedersgata 79.

  1910

Rundt 1900 var det bare to familier i huset. Det var Christopher Olsen som eide huset og leieboer Erik Egeland. Til sammen bare 6 personer.

1908-1911 Pedersgata 70
Martin Olai Olsen, f. 10-3-1871, maskinist i hermetikfabrik.
Kristiane Bjelland, f. 7-1-1873, Fossand
Peder, f. 11-12-1894, krøbling, død 21-6-1915, 20 år gammel
Signe, f. 4-5-1896, hermetikarbeiderske
Martha, f. 24-10-1897, middelskolen
Hans, f. 22-8-1899
Gustava, f. 25-3-1902
Margit,f. ca 1905
Gabriel, f. 5-4-1906
Kristiane Martine f. 14-9-1907 død 1 dag gammel.
Martin Kornelius, f. 22-9-1908
Agnes Kristine, f. 24-7-1910
Familien bodde i Kaisegata 5 i 1910. I de kommunale folketellingene ble sønnen Peder omtalt som abnorm, krøpling. Dette er ord som ikke ville blitt brukt i dag, med det var den tids uttrykk for folk som feilte et eller annet.

1910 Pedersgata 70
Wilhelm Øverland, f. 31-0-1886, herm.arb. død 3-10-1912, 26 år gammel
Marta Helland, f. 31-5-1887, Sandnes
Willy Marton, f. 4-2-1910
Agnes
Familien bodde i Sundgate 29 i Haugesund i slutten av 1910.

1910 Pedersgata 70
Retzius Andersen, f. 4-9-1885, herm.arb. død 1973
Anna Albertine Melbo, f. 2-8-1890
Ragna, f. 9-6-1909
Astrid Alvhilde, f. 10-10-1910
Da Retzius fylte 70 år bodde han i Pedersgata 88. (1955 i nr 88)

1903 – 1908 Pedersgata 70
Rakel Andersen, 72 ug.
Kan dette være den Rakel, f. 1830, Finnøy som bodde i Bødkersmauet 7 i 1900. Hun var da fattigunderstøttet.

1906 – 1907 Elen, 60 ugift, fabrikpige.

1906     1909

En femkroneseddel tabtes tirsdag aften. Fnderen bedes              En sølvbrystnaal er tabt fra Storm skole til Pedersgade 70. godhetsfuldt levere den i Pedersgaden 70.

Det var mange som averterte at de mistet penger og annet, det stod også i avisen når de hadde funnet noe.

 

1909 – 1911 Pedersgata 70
Helmik Olsen, f. 3-5-1840, tøndebødker
Torborg, f. 6-6-1843, død 3-3-1927, 73 år gammel
Oluf, f. 3-2-1885, bødkersvend
Rangvald, f. 4-4-1888, lettmatros
Agnes, f. 1-12-1892, hermetikpike
Anny, f. ca 1897, død 8-8-1919, 22 år gammel
Marie 24 år, ikke her i 1910
Anny døde 8-8-1919, hun var ugift og hadde hun barnene Ruth og Arthur.

1910 Pedersgata 70
Kristine Nilsen, f. 20-5-1850, enke, hermetikarbeiderske
Karen, f. 1-12-1886, Hermetikarbeiderske
Det er sannsynlig at Kristine var gift med Wilhelm Nilsen og bodde på Ramslandsberget 1 i 1900. Da bodde også barna Rasmus, f. 1888 og Gunhild, f. 1890 der.
1912 – 1914 Kristine Nilsen, 58 enke. Karen 25 år, arb hos Bjelland
“Karen var og er syg, arbeidet ikke i 1913, underholdes av sønnen Rasmus.”

1910 Pedersgata 70
Ferdinand Johannesen, f. 6-7-1857, Lindholm, Sverige, klinker på skipsbyggeri
Martha f. 11-4-1863
Oluf, f. 1-11-1884 støberiarbeider, klinker
Ferdinanda, f. 13-10- 1887 hermetikarbeiderske
Martin, f. 27-9-1890 støberiarbeider
Margit, f. 8-12-1894, fabrikarbeiderske, bliktrykkeri
Gustava, f. 14-2-1902
Oscar, f. 31-12- 1906
I 1900 bodde familien i Støberigata 13. Inne slutten på 1910 var familien flyttet til Ryfylkegata 20. i 1904-05 bodde de i Pedersgata 140.

1911- 1912 Pedersgata 70
Rasmus Gunerius Nilsen, f. 1888 bager
Karoline Tomine Kallevik f. 1889
Karete Wilhelmina f. 21-1-1911
Margit Sigrida f. 23-8-1912

1912 – 1914 Pedersgata 70
Rasmus Nilsen, 23 herm. Huseier
Haraldine 21
Karitha f. 1911
Margit f. 1914

1911

4 høns og 1 hane tilsalgs.

1911 Pedersgata 70
Nekoline Zakariassen, 25-12-1868, enke, hermetikarbeiderske
Olaf, f. 27-8- 1894
Lars, f. 18-7-1896
Otto, f. 28-10-1899
Nikoline var gift med Olaus Zakariassen f. 1858. De bodde i Pedersgata 100 i 1900. Han døde i 1900 av hjertelammelse. I 1910 bodde de i Karlsminnegata 45.

1912 – 1913 Pedersgata 70
Iver Tostensen, f. 14-10-1843/1853, Helleland, Hetland, bødker
Hanna, f. 30-8-1851 Gjesdal
Hanna, f. 29-1- 1892 sygelig hele tiden
De hadde bodd i Pedersgaten 74 i 1900. i 1910 bodde de i Kaisegata 4.

1912 Pedersgata 70
Karl Svendsen, går ledig, arbeider ikke, drikker
Bertine

 

1912

12 hundrede favner line samt en større hængelampe billig tilsalgs.

1912 Pedersgata 70
Elen Sofie Cederløf, f. Magnussen, f. 8-5-1870 enke
Josefine, f. 3-4-1888
Børge W. f. 16-5-1890
Frandts G. f. 14-7-1898
Karl f. 20-12-1897
Erling f. 31-7-1898
Carsten Emil, død 10-3-1905, 2 år gammel.
Brita E. f. 1-1-1907
Elen var gift med Karl, de bodde i Pedersgata 105 da sønnen Carsten døde i 1905.
De bodde i Ø. Banegaten i 1900. I 1910 bodde de i Haukeligata 2./Støperigata 25 Da Elen bodde her i 1912 var nok de tre eldste barna flyttet ut.

 

  1913

En gramophon byttes i en baad eller sælges billig.

1913 – 1914 Pedersgata 70
Kristian Hansen, 24-8-1875, malersvend
Marie, f. Abrahamsen, f. 13-9-1875, av fattigvesenet
Klara, død 8-7-1905, 4 ½ år gammel-
Karen, f. 6-10-1902
Kristian, f. 27-10-1903
Klara, f. 23-4-1906,
Martin, død 23-4-1909, 2 år gammel-
De bodde i Haukeligata 70 i 1909 da Marthin døde, men i Tårngata 12 i 1910. Da de bodde her i 1913 var Kristian på forbedringshjem, og Marie måtte få hjelp av fattigvesenet.

 

1 1905      1909

 

1916

1914 Pedersgata 70
Marie Hetland, f. Johannesen, f. 29-9-1880, enke, hermetikkarbeider, død 23-2-1956, 75 år gammel
Ester f. 9-6-1906, gift med Nils Wersland – se Pedersgata 81
Nordal, f. 24-7-1907, gift med Margith Eskeland
Karl Johan, f. 16-5-1910, død 5 måneder gammel
Marie var enke etter Nils Hetland, f. 22-7-1876, han døde 18-3-1911, 34 år gammel. Marie flyttet ofte og bodde flere plasser i andre steder i østre bydel. Datteren Ester ble gift med Nils Wersland, de bodde i Pedersgata 81. Nordal ble gift med Margith Eskeland, f. 1908. Nordal døde 26-7-1967, 59 år gammel. I 1910 bodde Marie i Haukeligata 1,/Støperigata 23 hun var gift med Nils Hetland, f. 22-7-1879. Nils døde 18-2-1911.

1915 huseier fra April 1916 Pedersgata 70
Karen Larsen, f. 1864 handlende Colonial, ugift
Hun handlet i Pedersgaten 82 i 1900
Karen Larsen er nevnt flere plasser i Pedersgata, i nr 82, nr. 63, og nr. 104

 

1917     1917

1922     1924

 

1915 -1916 Kirsten Johannesen, 64 enke fab.arb,

1915-1916 Pedersgata 70
Dorthea Kristiansen, 64 fab.arb.
Natalie — Aarre, 27 fab.arb. datter

  1927

1918 Pedersgata 70
Lovise Svendsen ble nevnt her da hun i 1918 vant noe i en basar. Hun er ikke funnet i andre kilder.

1918 Pedersgata 70
Sigrid Rørheim, fab.arb. 1918

1920 Pedersgata 70
Hagen, Marie f. 30-3-1903 Fister butikkdame
Hagen, Siri, 13-1-1896 Fister, sydame

1918 – 1946 Pedersgata 70
Andersen, Erik f. 29-8-1849 Bergen (Kaféeier), huseier
Marie f. 14-3-1876, Svelvik
Erik og kona? drev kafé her i flere år. Erik døde nok rundt 1934, for da fikk Marie attest på at hun kunne sitte i uskuftet bo. Marie overtok som huseier.
|Kafeen ble drevet fram til ca 1946.

1922 – 1924 Torvald Jonassen, tømmermann
1924 –Anna Olsen, fab. Arb.
1930 – Nora Pedersen, f. 1880, ugift, diakonisse, utvandret til Amerika 1930

 

  1921    1926

1930-31 Pedersgata 70
Martin Hermansen, f. 4-1-1896, anlegsarbeider, forsørget 2 stk.

1941-1946 Pedersgata 70
Alf Olai Johannessen Hinna, f.22-9-1901, stein og jord arbeider
Paula Christine Sand, f. Osli, f. 23-8-1895
De giftet seg i Stavanger byrett i 1941
Alf Hinna, f. 22-9-1902, arbeider, huseier
+ 1 person
Alf bodde i Karlsminnegt 45 i 1910 sammen med sine foreldre.

1942-1947 Pedersgata 70
Oluf Johannesen, f. 13-2-1882 forhenværende fabrikkeier.——-annnnnn—1952, død –1962 80 år gammel
Agnes, f. 27-9-1890, død 18-10-1955, 65 år gammel
Reidar Johannesen, f. 18-7-1925, arbeider
Rolf Johannesen, f. 25-5-1930, arbeider
Marit Johannesen, f. 21-9-1925, arbeider
NB. Kan Marit være gift med Reidar eller Rolf. Eller er de søsken, og fødselsåret kan være en skrivefeil?—se dato

1930-31

Martin Hermansen, f. 4-1-1896, anlegsarbeider, forsørget 2 stk.

1952

 

1941-1944 Elisabeth Olsen, hermetikkarbeider
1941-1942 Nils Pedersen, kaiarbeider

1941-1944 Pedersgata 70
Regine Jansen, enke, fylte 85 år 24-4-1843 i Pedersgata 70, død 7-12-1947, 90 år
Hanna Jørgensen
Sigfred Jørgensen
Bergit Thin Giroux, USA
Ragnhild, Gunvald Henningsen

1943-1944 Tobias Gundersen,

1944-46 Pedersgata 70
Magnus Sømme, f. 8-2-1909, arbeider
Herdis f. Hansen, død 28-11-1950

1945-46 Pedersgata 70
Ole Lund, f. 11-8-1904, arbeider

1945-46
Hans Sivertsen, f. 1-2-1902, arbeider

1947-1958 Pedersgata 70
Torstein Knutsen, f. 2-1-1896, gartner

Det er vanskelig å finne personer etter krigen, på grunn av personvernet.
I skattelistene har jeg funnet mange. Drer får en navn data og yrke. Ofte står det hvilken
skatteklasse de er i 1-2-3-4- —. Det betyr at de forsørger en familie på eks 4. Prolemet er at de tar ikke navn på ektefelle og barn.
Derfor kan jeg ikke sette familien rett opp.

1947-1950 Pedersgata 70
Hans, Fosse, f. 9-4-1887, skomaker, død 14-7-1955, 68 år gammel
Regine Fosse, f. Danielsen
Ellinor Fosse, f. 14-6-1923, g.m. Erling Johannessen.
De bodde i 1. etasje.

1947-1948 -1953 Pedersgata 70
Laurits Fosse, f. 16-12-1912, løsarbeider, sjømann
Bertha Fosse, f. 27-10-1914
Laila Fosse, f. 8-3-1934, ekspeditrise
Bjarne Fosse, f. 21-3-1936
De bodde i 2. etasje.

1949 Pedersgata 70
Erling Johannesen, hermetikarbeider
Ellinor Fosse, f. 14-6-1923, trikotasjearbeider
De giftet seg nyttårsaften i 1949

1944-1946 Pedersgata 70
Hans Sømme, f. 8-2-1909, arbeider

1945-1946 Pedersgata 70
Ole Lund, f. 11-8-1904, arbeider
Pluss 3 familiemedlemmer

1945-1946 Pedersgata 70
Hans Sivertsen, f. 1-2-1902, arbeider

 

1942    1943

 

1946 – 1955 Pedersgata 70
Torstein Knutsen, f. 3-1-1896, vaktmester/gartner
Han bodde i Bergelandsgata 11 i 1910 sammen med foreldrene.

1951-1956 Pedersgata 70
Finn Nilsen, f. 30-1-1915, blikkslager, førsørger 2
Ida Nilsen, f 3-10-1911, hermetikarbeider, død 9-6-1976, 65 år gammel
Inge
Jakob

1956 Pedersgata 70
Bernhard Emil Bredesen, f. 6-3-1919, murerarbeid

1964 Pedersgata 70
Fra Gatefortegnelsen.
Peder Myrvang, f. 7-7-1913
Peder Myrvåg, skredder 1958 -1969

 

1963

 

1960-1961 Pedersgata 70
Jon Are Eskeland, f. 26-4-1931, kamera-tekniker
Vigdis Petra Brannvoll, 31-8-1934, kontorassistent
De giftet seg i 1957/58

1960-1961 Pedersgata 70
Johan Tørseth, sersjant/flymekaniker
Hjørdis

1960

 

1958 Pedersgata 70
Ludvik Endre Stephensen, f. 16-2-1932, flyger, han forsørger 3 personer.
Fra 1965 ble han beordret til tjeneste ved Banak flystasjon.

1958 Pedersgata 70
Inge Edvard Auestad, f. 25-3-1930, flyger, førsørger 3
Kjøpte eiendom i Madla i 1964.

1960

1959-60 Pedersgata 70
Johan Arne Brannvold, f. 20-3-1936, sersjant

1960- Pedersgata 70
Jan M. De Lange Sponga, 11-7-1937

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net