Pedersgata nr. 035 slakter Grøsfjeld

Slakter Grøsfjeld

Slakter Grøsfjeld var en kjent og populær forretning.

ATK – 2009

Br.nr. 1093- 144 m² stor tomt

Besøk på siden: 465

I følge folketellingen for 1865 bodde det 26 personer fordelt på  7 husholdninger her. 10 år senere i

1875  var det 23 personer i 6 husholdninger.

I 1900 var det 3 husholdninger med til sammen 7 personer som bodde her.

I 1900 var det 3 husholdninger med til sammen 7 personer som bodde her.

I 1910 var det 7 personer som bodde her. Det var familien Tollef Gundersen, Lars og Martha Christoffersen og Anna Thorsen..

Eiere

Eierforhold, fra panteregisteret.

  1.       Skjøte på tomt – hvorpå oppføres hus, fra Myhrebø ? til  Nils Axelsen
  1.      Autionsskjøte til Axel Abrahamsen
  1.          skjøte til Tollef Gundersen
  1. Skjøte fra Berta Gundersen til P. J. Hansen.
  1. Skjøte til Bernhard Grøsfjeld, USA

1932 ?       Skjøte til Dagmar Jakobsen Grøsfjeld. USA

1933          Sigvald Grøsfjeld

1960          Per Grøsfjeld

1992         Fra Per Todnem Grøsfjeld til

                  Thi Huong Vu og Trung Tan Tran

2016         fra 1881

Andre på samme adresse

1917

1955      Grøsfjeld ført opp som eier av nabohuset Pedersgata nr. 37

(Per fortalte at faren kjøpte nabohuset av hattemaker Abeland for han klarte ikke sitte med det.)

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950. (NN)

og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt.

1900    Tollef Gundersen hadde bagerforretning her i 1900

1918  Stavanger kommunale matsalgs – Kjødhandel nr. 2 Pedersgten 35 – telefon 1198

Før 1920 startet Peder Hansen med slagterforretning.

1920-1986      Grøsfjeld slakterforretning

1986-87          Bygg rent  1918

2007 -2009     Taxi Pizza DA holder til på besøksadressen Pedersgata 35,

Foretaket ble startet i 2009-05-12 og registrert i Brønnøysund.

Lamore pizza  – Asian food Vu Thi Huong   – Manni Matvarer Sing Mui Man

Disse tre firma er eid? Av  Thi Minh Tran Thu og Trung Tan Tran

1918

Folk i huset:

I folketellingene (FT) finnes opplysninger om hvem som bodde i huset. Her er brukt FT. fra 1865, 1894-95 og 1900. I kirkebøkene (Kb.)

er det funnet folk som ble født, konfirmert, gift og døde, mens de bodde på denne adressen. I tillegg er det tatt med de som er funnet

i Adressebøkene (Adr.)

Fram til 1900 har det vært store forandringer i folketallet i huset.da bodde det bare tre familier her, i alt syv personer.

Huset ble beskrevet slik:

Våningshus med bagerbygning, Krambod,  2 etasjer

1. etasje 4 rom og 1 kjøkken

2. etasje 4 rom og 1 kjøkken

3. etasje 2 rom og 1 kjøkken

1865

Da bodde bøkker Axel Abrahamsen og kona Inger her med 3 døtre. Axel og Inger var i begynnelsen av 40åra, de kom fra Lund.

Døtrene var 13- 4 og 1 år.

Ane Johanne Knudsdtr var 76 år og enke. Hun fikk hjelp av fattigkassen til livets opphold. Ane bodde sammen med en ugift

pike Kjesten Rasmusdtr på 53 år. Hun livnærte seg med forskjellig håndarbeid. Det var muligens mor og datter.

Anton Theodor Steinkopf var også bøkker. Han var gift med Abel Marie, begge i 40 årene. Abel kom fra Kristiansand. De hadde 4 sønner

og en datter. De eldste sønnene på 15 og 17 år var bøkkere som faren. Datteren var skolepike på 9 år, mens de to yngste sønnene var på 5 og 1 år.

Skomaker Rasmus Rasmussen og kona Karen var rundt 40 år, de hadde 2 døtre på 6 og 3 år og en sønn på 1 år. Dessuten hadde de en

leieboer eller logerende hos seg. Det var Severin Christensen på 20 år, han var repslager.

Ane Malene Fanuelsen var 55 år og enke etter Fanuel Lie. Hun kom fra Bakke sogn. Hun fikk understøttelse av fattigkassen og litt hjelp av

barnene til livets opphold. Sammen med henne bodde 2 voksne sønner som var sjømenn og en datter på 19 år som var syerske.

Jomfruene Guri på 50 år og Marta Olsdtr. på 40 år, var fra Egersund. De var muligens søsken. Begge var væverske.

Her ser vi et hus med 7 forskjellig husholdninger. De tre ekteparene var i 40 års alderen, de hadde til sammen 6 smårollinger, og tre skolebarn.

To enker måtte få hjelp av fattigkassen, de andre livnærte seg ved forskjellig håndarbeide.

Hvordan kunne 27 mennesker trenge seg sammen i et hus?

Godtfred Borghammer forteller i en av sine bøker om sin oppvekst rundt 1920 årene. De hadde det så trangt at han og moren lå i uttrekksengen,

og bestemoren lå nederst ved benene deres. De har nok krøket seg sammen i sengene både her og i andre hus.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1865-1873-1875

Axel Abrahamsen, f. 1823, bødker, Eik, Lunde sogn

Inger Olsd., f. 1823, Lunde

Olava Josefine, f. 1861

Anna, f. 1865

Axel og Inger bodde i Sømmesuget 4 i 1885.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1865-1873-1875

Ane Johanne Knudsdtr. f. 1789, enke

Kirsten Rasmussen, f. 1812, ug fattiglem

Ane fikk opphold av fattigvesenet i 1865, hun ble ikke nevnt i 1873. Kirsten var muligens datteren hennes. Hun levde av forskjellig

handarbeid i 1865, men var fattiglem i 1873-75. Kirsten bodde i St. Skippergt 20 i 1885.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1865

Anton Theodor Steinkoph, f. 1824, bødker

Abel Marie, f. 1824, Kristiansand

Johan Hendrikk, f. 1848, bødker

Carl Martinius, f. 1850

Anton Theodor, f. 1860

Bernthard Marselius, f. 1864

Theodora Marie, f. 1856

Anton og familien var flyttet til Kalhammeren innen 1875.  I 1899 kjøpte han Pedersgata 68.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1865- 1875 

Rasmus Rasmussen, f. 1822, skomagersvend

Karen Kristine Olsdtr. F. 1824

Ane, f 1859

Knudine, f. 1862

Ole Martin, f. 1864

Rasin, f. 1865

Severin Kristiansen, f. 1845, rebslager ugift i 1865, men ble gift og bodde her i 1875.

I 1873 var Rasmus fattiglem. Se Pedersgata 50

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1865

Ane Malene, f. 1806, Bakke sogn, enke

Torger Fanuelsen, 1840, Hetland, Styrmand, søfarende

Tommas Fanuelsen, f. 1842, Hetland, søfarende

Juditta Fanuelsdttaer, f. 1846, Hetland, syerske

Ane var enke etter Fanuel Lie og ble understøttet av ”Fattigcassen og til dels af Børnene.” Sønnen Torger ble gift og i 1875

finner vi han og familien i Pedersgata 22.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1865  

Guri Olsdtr, f. 1815, Egersund, jomfru, væverske

Marta Olsdtr, f. 1824, Egersund, Jomfru, væverske.

Dette er muligens to søstre som bodde sammen. Begge ble kalt jomfru i folketellingen. Om de hadde vev hjemme eller

arbeidet hos andre vet en ikke.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1873-1875

Jonas Søyland, f. 1843, styrmand, med ”Liver–  jagt, nylig forlist

Inger Helena, f. 1842 Heskestad

Elen Marie f. 1872

Halvar, f. 1875

Elisa, f. 1881

Johanna, f. 1884

Jonas var skipper i 1875. Han bodde med foreldrene i Østervåg i 1865. I 1885 bodde de i N. Strandgate 92.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1873

Josefine Hjort, f. 1826, manden i Amerika

Morten Hjort, f. 1826

Ane Malene, 1860

Knud, 1863

I 1875 var mannen Morten Hjort kommet hjem fra Amerika, da bodde familien i Dalgaten 10,  1885 St. Skippergt 24

1875 Kirsten Rasmussen, f. 1812, pige, fattigvesenet. I 1885 bodde hun sammen med denne familien.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1865-1873-1875

Severin Christiansen, f. 1845, rebslagersvend

Ane Malene, f. 1848 Hetland

Andreas f. 1869

Karen 1872

Bertha f. 1873

Karen ble ikke nevnt i 1875, så hun var sannsynligvis død. Severin bodde her allerede i 1865 før han giftet seg.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1875

Tobias Rasmussen, f. 1824, Lyngdal, murmester

Martha f. 1826, Lyngdal

Rasmus f. 1865

Innen 1885 var de flyttet til Brødregata 23.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1885         

Marie Iversen, f. 1847 Høgsfjord Sypige

Hans Pedersen, f. 1879

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1885  

Ingeborg Maria Olsen, f. 1830 Hetland, enke

Inger Serine f. 1864

Ingeborg f. 1870

Ole f. 1859 Seilmager

Torvald f. 1862 Matros

Marcelius Torgersen,  f. 1855 Log. Stuert

De bodde i Jorenholmsgaden i 1875.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1885 

Sven Ingebretsen, f. 1859 Klepp Seilmager

Karen f. 1861 Lund

Sven bodde i Dalgaten 13 sammen med moren og en bror i 1875. innen 1900 var de flyttet til Bagergaden 10.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1885

Bernt Olsen, f. 1810 Kristiansand, Fløtmand

Ane f. 1818 Sirdal

De bodde på Nedre Blåsenborg i 1875.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1885  

Lina Rasmussen, f. 1844, enke

Bernt Andreas, f. 1875 (sindsyg)

Rasmus f. 1877

Olaf f. 1881

Lina og mannen Ole Rasmussen fra Lyngdal bodde I Tårngaten i 1875. Innen 1900 var familien flyttet til M. Dalgade 8.

Lina vasket for fremmede.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1917

1885-1900-1913-1916

Tollef Gundersen, f. 1842, Varhaug sogn, bagermester, bagerforretning. Død 15-5-1915, 73 år gammel.

Bertha f. Olsen, f. 1852, død 27-11-1924, 72 år gammel

Ella, f, 1883

Trygve Bertinius, f. 1885, død 4 år gammel av meslinger.

Gustav Adolf, f. 1888, død 4 måneder gammel av tæring

Gudrun, f. 1893

Olsen, Ane f. 1863 Tjenestepige, 1885

Olsen, Tobias f. 1866 Bagerdreng, 1885

Olsen, Elling f. 1867 Bagerdreng, 1885

I 1910 får en vite at familien brukte både 1 og 2. etasje og deres husleie i eget hus var beregnet til kr. 350,- i året. Tollef ble bare nevnt

fram til 1913, i 1916 var kona huseier og drev bagerforretningen. Begge døtrene hjalp til i butikken i 1910. Ella arbeidet på blikktrykkeri i 1916.

Gudrun kom hjem fra et institutt i 1907. Hun var hjemme uten arbeid i 1916. Tollef og kona Bertha og deres eldste datteren Ella var metodister.

De hadde både tjenestejente og to bagerdrenger i 1885. I 1909 vant Bertha Gundersen i Pedersgata 35 en tobakspung.

      

  1910

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1899

Laurits Kornelius Sørensen, f. 1874, støberiarbeider

Johanna Perina Lie, f. 1866, Skudesnes

Søren, f. 1899.

De var flyttet til N. Dalgaten 40 innen 1900.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1898-1916

Lars Kristoffersen, f. 1834, Tysvær, kjører, død 5-4-1916, 82 år gammel

Martha, f. 1833, Fister, hun var sygelig i 1903

Anna Kristofa Kristoffersen, f. 1873, fabrikarbeiderske døde 1898 av meningites.

Enok Olai, f. 1870, baadsmand. Død 1897, ugift.

Karen, f. 1877

Carl, f. 1888

Familien bodde i Brattebergt. 16 i 1900 og har nok flyttet tilbake hit senere. Lars fikk av fattigvesenet til husleien, han ble kalt

”forhenværende kjører nu for gammel og uden erhv” i 1910 og 1914. Marta var sygelig fra 1903 til 1916, da var hun blitt 84 år,

hun var ”uden særlig Erhv.” i 1910. De bodde på kvisten og betalte kr. 96 i husleie i året. Lars døde i 1916 av kreft. Enok Olai var

baadsmand og omkom på sjøen i 1897. Det var et ”ulykketreff han falt af riggen, begravet i søen.  Dødsted 70*NO 60*

på seilskuten ”Noach VI” af Stavanger.” Båten ble eid av Georg T. Monsen. Enok mønstret på i 1887, skipet gikk mellom Stavanger,

Dublin, Fredrikstad og på udlandet. Han ble gravlagt i Atlanterhavet.

   1913  

Guldbrylllup feires torsdag den 5. ds. Af et i arbeiderkredse kjendt og agtet egtepar, nemlig Lars Kristoffersen og hustru Martha.

Han er født i Tysvær og hun i Fister. De er begge noget over 80 aar gamle. De blev egteviet i Hetlands kirke for 50 aar siden og

har hele tiden bod her i byen; fortiden er deres bopæl Pedersgaden 35. Det gamle egtepar har strævet haardt og redelig;

i den senere tid har han havt sygdom at kjæmpe med.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1900-1915                           

Anna Thorsen, f. 1826, Strand sogn, enke.

I 1900 oppga hun at hun levde av sin formue, i 1915 var hun blitt 88 år og greide seg selv. Anna bodde på kvisten og betalte

kr 96,- i årlig husleie. Anna bodde sammen med Lars og Martha.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

I 1900 var det 3 husholdninger med til sammen 7 personer som bodde her.

Tollef Gundersen var 58 år og kona Berta var ti år yngre. De hadde 2 døtre på 7 og 17 år. Tollef og eldste datteren Ella var metodister.

Den andre familien var Lars Kristoffersen på 64 år og kona Martha på 70 år. Lars var kjører. Det vil si at han kjørte med hest og

kjerre for en eller annen fabrikk–. De hadde mistet to voksne barn før 1900. Det var datteren Kristofa og sønnen Enok Olai som omkom til sjøs.

Lars døde i 1916 av kreft.

Anna Thorsen var den tredje husholdningen, men hun bodde sammen med Lars og kona. Hun var 74 år og enke. Anna levde av sin formue.

I 1900 var det 3 husholdninger med til sammen 7 personer som bodde her.

I 1910 var det 7 personer som bodde her. Det var familien Tollef Gundersen, Lars og Martha Christoffersen og Anna Thorsen..

1903 Bertha Monsen vant et sybord med teppe. Hvem hun var er ukjent.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1914

Olaus Fjelde, f. 1879, Jørpeland, snekker/hustømmermand.

Han losjerte i Baadegaden 10 i 1910. I 1900 var han snedker ved Tou Brug i Strand.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1918-1922  

Peder J. Hansen, f. 1878, slagtermester

Andrea f. Andersen, f. 1875, Nedstrand, død i des 1925, 50 år gammel.

Marta A. f. 1902

Margit Marie f. 1905

Ragnhild Kvastad, tjener, 1918

Bergitte Sørbø, f. 1899, Rennesøy, butikkdame, 1920

Agny Austbø, f. 1901 tjenestepike, 1920

Sigvald Grøsfjeld, f. 1893 pølsemaker, fra Heskestad, 1920

I 1900 bodde han i Nygaden 35 og var stuert.  I 1910 hadde Peder slagterforretning i nabohuset Pedersgata 37.

  1917     1917

  1917

  1920

 

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1922   

Martha Roaldsvik, f. 23-9-1837, Nedstrand. enke.

I 1910 bodde hun i Pedersgata 37 og gikk til hende i huset hos slagtermester Peder Hansen.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1920-1960

Sigvald Grøsfjeld, f. 12-11-1892, Heskestad, slaktermester, død 23-4-1972, 78 år gammel

Bertha Todnem, f. 1900, Høyland, død 1980, 79 år gl.

Sigvald f. 29-1-1931, g m. Liv Romsbotten, f. 1929

Per, f. 5-6-1933, g. m. Klara Fatland, f. 1933

Abigael, f. 22-2-1937 g. m. William Brandal

Abraham, f. 18-4-1940 g. m Solveig, f. 1945

Anna f. 1945, g.m Arne Høiby, f. 1945

Hansine Larsen, tjener i 1937

Sigvald kom fra Heskestad og bodde og arbeidet hos slakter Peder Hansen som hadde utsalg her. Sigvald overtok forretningen ca 1920

og drev den til 1960. Sigvald og Bertha giftet seg 12-10-1929. De fikk fem barn og sønnen Per overtok slakterforretningen rundt 1960 og drev

den fram til 1986. Sigvald var medlem av

Stavanger mesterforening for slaktere og pølsemakere. Han drev som slakter på Helleland før han kom til byen.

Det var mange som gjennom årene arbeidet hos Grøsfjeld. De gikk i lære og ble slaktere og pølsemakere. Blant annet Bjarne Gundersen

og Ole Slettebø hadde sin læretid her, før de startet for seg selv i Pedersgata 20.

Se egen del nederst om familien

1930-1941

            Bernhard Grøsfjeld,  f. 12-11-1893

Han var bror til Sigvald og bodde i Amerika, han kjøpte huset og hjalp broren slik at han kunne starte forretning her. Dessuten kjøpte

han et hus i Egersund og hjalp en annen bror. Før jul var det stor handel i butikken og det hang mange skrotter rundt om. Det kunne merkes

på handelen, når det var dårlige tider i fabrikkene.

  1922

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1960 – 1986

Per Grøsfjeld, f. 5-6-1933

Klara Fatland, f. 1933, død 25-1-1994, 60 år gammel

Eva, f. 1954, g.m. Sturle

Anne, f. 1958, g.m. Lasse

Per overtok forretningene etter faren ca 1960 og drev den til 1986. Da sluttet han av.

Datteren Eva gikk i pølsemakerlære og fikk svennebrev i 1973-74.  Se egen artikkel.

Det var  brann i huset rundt 1970. Etterpå ble huset bygget litt om. Taket ble snudd og en trapp flyttet. Dessuten byttet de ut vinduer.

  1938

  1980    1984

Til og med jur, kalvedans, sauahåver og hestabiff var å få kjøpt her.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1924  

Gabriel Sagland, slakter.  F. 19-1-1903, Sandnes – er dette rett

Gabriel ble forlovet med Astrid Olsen Pedersen i 1922. De feiret sølvbryllup i 1949, da bodde de i saauda.

Hans Strømstad, slakter,  f. 6-4-1901, Helleland, død 15-6-1957, 55 år gammel. Han var gift med Ingebjørg Haugland, de bodde på Bryne.

Disse har nok arbeidet for Sigvald.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1925

Herkules Sivertsen, f. 1894 smed,

Marie Vik f. 1896

Bjørg f. 1925

De bodde her da Bjørg ble døpt.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1940-41

Sofie Sørheim, f. 19-2-1908, Utstein Kloster, tjener

Hun ble i 1940 gift med Tolleiv Skjæveland, Gandal.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1942-43 

Gunda Vier, f. 18-1-1914, tjener

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1948-49 

Brynhild Framnes, f. 21-2-1929, hushjelp

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1951-52

Konstance Hovland, f. 28-10-1921, hushjelp. Hun ble i 1951 gift med Torstein Riise

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1953-54 

Gudrun Riise, f. 13-11-1935. Hun var datter av Arne Riise som bodde tvers over gata, i Pedersgata 28.  Hun ble gift med Torleif Kyllevik.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

Kopier fra: Marit Karin Alsvik: Glimt fra degamle album i StavangersØstre Bydel, Bind 2

Oksehodet over døren var spesielt.

GRØSFJELD

SKJOLD: I gull et rødt oksehode med sølv horn.  Hjelmklede rødt foret med gull.
HJELMTEGN: En stående oppslått bok med rød dexter side og gull sinister side.

Utført av Sigvald Grøsfjeld jr, Håbakken 15, 4041 Hafrsfjord.

Våpenet ble komponert i 2000, og er inspirert av det rødbrune oksehodet med hvite horn som hang over inngangen til familiens slakterforretning

i Pedersgaten 35 i Stavanger. Oksehodet i skjoldet viser dermed til familiens tradisjoner som slaktere. En stående oppslått bok som hjelmtegn

henviser til familiens akademiske tradisjoner. Tinkturene henspeiler på oksehodet i rødt og hvitt mot fasaden i gul.

DENNE OVERSIKTEN HAR JEG FÅTT FRA FAMILIEN OG TAR ALT MED HER.

Familien i Pedersgaten 35

Sigvald Grøsfjeld,  Født 12.11.1893. Død 23.04.1972.

Sønn av lærer og gårdbruker Sigvald Larsson fra Bjørnemo i Heskestad og Abigael Børildsdtr. fra Grøsfjell i Heskestad.

(Valand og Heskestad: Hetland Skipreide i 450 år – bd 1: Heskestad sokn – gard, ætt og folk, 1971, s. 228 (nr. 108e)).

Sigvald var slaktermester og pølsemakermester. Flyttet i 1919 inn i Pedersgaten 35 i Stavanger hvor han etter hvert med økonoisk hjelp fra sin eldre

bror Bernhard (Ben) (1885–1974), etablerte Sigvald Grøsfjeld Kjød og Pølseforretning. Huset var på den tiden eid av slakteren Peder Johan Hansen.

Noen år senere kjøpte han hele huset. Familien Hansen flyttet da til Løkkeveien 73 – der man i den dag i dag kan se initialene P.J.H. i inngangspartiet.

Sigvald drev forretningen frem til ca. 1960.

Gift 12.10.1929 i St. Johannes kirke i Stavanger med

Berta Todnem,  fra Todnem i Høyland ved Sandnes.  Født 16.10.1900. Død 18.03.1980.

Datter av styreformann i Høiland Sparebank og gårdbruker Peder Adolf Pederson fra Todnem i Høyland og Anna Maria Abrahamsdtr.

fra Helland i Sola. (Aurenes: Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år – 1500-1900, 1952, s. 424 (nr. 41f)).

Sigvald og Berta fikk 5 barn:

1) Sigvald                 Født 29.01.1931. Bosatt i Madlamark, Stavanger.

Gift med sykepleier Liv Romsbotn fra Romsbotn i Jelsa. 2 barn.

2) Per Todnem        Født 05.06.1933. Bosatt i Stavanger. (se neste nr.)

3) Abigael                Født 22.02.1937. Bosatt på Storhaug, Stavanger.

Gift med inspektør, senere rektor ved Storhaug skole William Martin Brandal fra Ålesund/Stavanger. William var i flere perioder

medlem av Stavanger Bystyre for FrP.

4) Abraham             Født 18.04.1940. Bosatt i Göteborg, Sverige.

Gift med sosionom i Göteborg kommune Solveig Linnéa Holsten fra Göteborg. 2 barn.

5) Anna                     Født 31.08.1945. Bosatt i Lørenskog utenfor Oslo.

Gift med assisterende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Ernst Arne Høiby fra Oslo. 3 barn.

Per Todnem Grøsfjeld  Født 05.06.1933.

Pølsemakermester.

Overtok ca. 1960 familiens slakterforretning i Pedersgaten 35. Forretningen nedlagt i 1986.

Gift 08.05.1954 med

Klara Fatland

fra Stavanger.

Født 26.07.1933. Død 25.01.1994.

Datter av baker Lars Fatland fra Arnavik i Sunnhordaland og Cesilia Fatland f. Lea fra Saudasjøen i Sauda.

Barn:

1) Eva                        Født 01.12.1954. Bosatt i Stavanger.

Eva var første kvinne i Norge som tok svennestykket i pølsemakerfaget og er i dag leder av opp­læringskontoret for matfagene i Rogaland.

Gift med oversykepleier i Stavanger kommune Sturle Jørgensen fra Bergen. I sin tid vakte det en del forvirring og munterhet at hun hadde

et typisk mannsyrke og han et typisk kvinneyrke. Familien skiftet i 2004 etternavn fra Jørgensen til Grøsfjeld. 2 barn.

2) Anne         Født 07.06.1958. Bosatt på Hundvåg, Stavanger.

Gift 11.02.1978 med personalsjef i Fabricom A/S, Stavanger, Svein Lasse Mauritzen

fra Stavanger. 2 barn.

Diverse opplysninger

Folketellingen 1920

Pedersgaten 35.

Hansen Peder Johan Slagter Gift F. 26.11.1878 Stavanger
Hansen Andrea f. Andersen Gift F. 17.02.1875 Nedstrand
Hansen Marta Andrea Kontorarbeider F. 28.04.1902 Stavanger
Hansen Margit Marie F. 09.02.1905 Stavanger
Sørbø Bergitte Butikdame F. 25.03.1899 Rennesøy
Austbø Dagny Tjenestepike F. 13.02.1901 Stavanger
Grøsfjeld Sigvald Pølsemaker F. 12.11.1893 Heskestad

Kirkebok for St.Johannesa

Brud: Berta Todnem, hjemmeværende datter, født 1900 i Høyland.

Brudens forlover: Marie Todnem, Skogn. (søster av bruden)

Brudgom: Sigvald Grøsfjeld, slakter, født 1893 i Heskestad.

Brudgommens forlover: Børild Grøsfjeld, Heskestad. (fetter av brudgommen)

Lyst: 28.09.1929.

Dødsannonser og nekrologer

Slaktermester Sigvald Grøsfjeld (1893-1972)

Berta Grøsfjeld f. Todnem (1900-1980)

Liv Grøsfjeld f. Romsbotn (1929-1991) og Klara Grøsfjeld f. Fatland (1933-1994).

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

Hvem som har bodd her i årene etter at familien Grøsfjeld ssolgte huset er usikkert, men en kan regne med at

1992 —

Thi Huong Vu og Trung Tan Tran som kjøpte huset og har drevet catering også bodde her.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.        lisatk@lyse.net