Pedersgata nr. 035 slakter Grøsfjeld

Pedersgata 35

Slakter Grøsfjeld var en kjent og populær forretning.

ATK – 2009

Br.nr. 1093- 144 m² stor tomt

Besøk på siden: 625

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

I følge folketellingen for 1865 bodde det 26 personer fordelt på 7 husholdninger her. 10 år senere i
1875 var det 23 personer i 6 husholdninger.
I 1900 var det 3 husholdninger med til sammen 7 personer som bodde her.
I 1900 var det 3 husholdninger med til sammen 7 personer som bodde her.
I 1910 var det 7 personer som bodde her. Det var familien Tollef Gundersen, Lars og Martha Christoffersen og Anna Thorsen..

Eiere Pedersgata 35
Eierforhold, fra panteregisteret.
1854. Skjøte på tomt – hvorpå oppføres hus, fra Myhrebø ? til Nils Axelsen
1867. Autionsskjøte til Axel Abrahamsen
1885. skjøte til Tollef Gundersen
1916. Skjøte fra Berta Gundersen til P. J. Hansen.
1919. Skjøte til Bernhard Grøsfjeld, USA
1932 ? Skjøte til Dagmar Jakobsen Grøsfjeld. USA
1933 Sigvald Grøsfjeld
1960 Per Grøsfjeld
1992 Fra Per Todnem Grøsfjeld til
Thi Huong Vu og Trung Tan Tran
2016 fra 1881

Andre på samme adresse

1917

1955 Grøsfjeld ført opp som eier av nabohuset Pedersgata nr. 37
(Per fortalte at faren kjøpte nabohuset av hattemaker Abeland for han klarte ikke sitte med det.)

Næringsvirksomhet: Pedersgata 35
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950. (NN) og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt.

1900 Tollef Gundersen hadde bagerforretning her i 1900
1918 Stavanger kommunale matsalgs – Kjødhandel nr. 2 Pedersgten 35 – telefon 1198
Før 1920 startet Peder Hansen med slagterforretning.
1920-1986 Grøsfjeld slakterforretning
1986-87 Bygg rent 1918
2007 -2009 Taxi Pizza DA holder til på besøksadressen Pedersgata 35,
Foretaket ble startet i 2009-05-12 og registrert i Brønnøysund.
Lamore pizza – Asian food Vu Thi Huong – Manni Matvarer Sing Mui Man
Disse tre firma er eid? Av Thi Minh Tran Thu og Trung Tan Tran

1918

Folk i huset: Pedersgata 35
I folketellingene (FT) finnes opplysninger om hvem som bodde i huset. Her er brukt FT. fra 1865, 1894-95 og 1900. I kirkebøkene (Kb.)
er det funnet folk som ble født, konfirmert, gift og døde, mens de bodde på denne adressen. I tillegg er det tatt med de som er funnet i Adressebøkene (Adr.) Fram til 1900 har det vært store forandringer i folketallet i huset. Da bodde det bare tre familier her, i alt syv personer.
Huset ble beskrevet slik:
Våningshus med bagerbygning, Krambod, 2 etasjer
1. etasje 4 rom og 1 kjøkken
2. etasje 4 rom og 1 kjøkken
3. etasje 2 rom og 1 kjøkken

1865 Pedersgata 35
Da bodde bøkker Axel Abrahamsen og kona Inger her med 3 døtre. Axel og Inger var i begynnelsen av 40åra, de kom fra Lund.
Døtrene var 13- 4 og 1 år.
Ane Johanne Knudsdtr var 76 år og enke. Hun fikk hjelp av fattigkassen til livets opphold. Ane bodde sammen med en ugift
pike Kjesten Rasmusdtr på 53 år. Hun livnærte seg med forskjellig håndarbeid. Det var muligens mor og datter.
Anton Theodor Steinkopf var også bøkker. Han var gift med Abel Marie, begge i 40 årene. Abel kom fra Kristiansand. De hadde 4 sønner
og en datter. De eldste sønnene på 15 og 17 år var bøkkere som faren. Datteren var skolepike på 9 år, mens de to yngste sønnene var på 5 og 1 år.
Skomaker Rasmus Rasmussen og kona Karen var rundt 40 år, de hadde 2 døtre på 6 og 3 år og en sønn på 1 år. Dessuten hadde de en leieboer eller logerende hos seg. Det var Severin Christensen på 20 år, han var repslager.
Ane Malene Fanuelsen var 55 år og enke etter Fanuel Lie. Hun kom fra Bakke sogn. Hun fikk understøttelse av fattigkassen og litt hjelp av barnene til livets opphold. Sammen med henne bodde 2 voksne sønner som var sjømenn og en datter på 19 år som var syerske.
Jomfruene Guri på 50 år og Marta Olsdtr. på 40 år, var fra Egersund. De var muligens søsken. Begge var væverske.

Her ser vi et hus med 7 forskjellig husholdninger. De tre ekteparene var i 40 års alderen, de hadde til sammen 6 smårollinger, og tre skolebarn.
To enker måtte få hjelp av fattigkassen, de andre livnærte seg ved forskjellig håndarbeide.
Hvordan kunne 27 mennesker trenge seg sammen i et hus?
Godtfred Borghammer forteller i en av sine bøker om sin oppvekst rundt 1920 årene. De hadde det så trangt at han og moren lå i uttrekk sengen,
og bestemoren lå nederst ved benene deres. De har nok krøket seg sammen i sengene både her og i andre hus.

1865-1873-1875 Pedersgata 35
Axel Abrahamsen, f. 1823, bødker, Eik, Lunde sogn
Inger Olsd., f. 1823, Lunde
Olava Josefine, f. 1861
Anna, f. 1865
Axel og Inger bodde i Sømmesuget 4 i 1885.

1865-1873-1875 Pedersgata 35
Ane Johanne Knudsdtr. f. 1789, enke
Kirsten Rasmussen, f. 1812, ug fattiglem
Ane fikk opphold av fattigvesenet i 1865, hun ble ikke nevnt i 1873. Kirsten var muligens datteren hennes. Hun levde av forskjellig handarbeid i 1865, men var fattiglem i 1873-75. Kirsten bodde i St. Skippergt 20 i 1885.

1865 Pedersgata 35
Anton Theodor Steinkoph, f. 1824, bødker
Abel Marie, f. 1824, Kristiansand
Johan Hendrikk, f. 1848, bødker
Carl Martinius, f. 1850
Anton Theodor, f. 1860
Bernthard Marselius, f. 1864
Theodora Marie, f. 1856
Anton og familien var flyttet til Kalhammeren innen 1875. I 1899 kjøpte han Pedersgata 68.

1865- 1875 Pedersgata 35
Rasmus Rasmussen, f. 1822, skomagersvend
Karen Kristine Olsdtr. F. 1824
Ane, f 1859
Knudine, f. 1862
Ole Martin, f. 1864
Rasin, f. 1865
Severin Kristiansen, f. 1845, rebslager ugift i 1865, men ble gift og bodde her i 1875.
I 1873 var Rasmus fattiglem. Se Pedersgata 50

1865 Pedersgata 35
Ane Malene, f. 1806, Bakke sogn, enke
Torger Fanuelsen, 1840, Hetland, Styrmand, søfarende
Tommas Fanuelsen, f. 1842, Hetland, søfarende
Juditta Fanuelsdttaer, f. 1846, Hetland, syerske
Ane var enke etter Fanuel Lie og ble understøttet av ”Fattigcassen og til dels af Børnene.” Sønnen Torger ble gift og i 1875 finner vi han og familien i Pedersgata 22.

1865 Pedersgata 35
Guri Olsdtr, f. 1815, Egersund, jomfru, væverske
Marta Olsdtr, f. 1824, Egersund, Jomfru, væverske.
Dette er muligens to søstre som bodde sammen. Begge ble kalt jomfru i folketellingen. Om de hadde vev hjemme eller arbeidet hos andre vet en ikke.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈
1873-1875 Pedersgata 35
Jonas Søyland, f. 1843, styrmand, med ”Liver– jagt, nylig forlist
Inger Helena, f. 1842 Heskestad
Elen Marie f. 1872
Halvar, f. 1875
Elisa, f. 1881
Johanna, f. 1884
Jonas var skipper i 1875. Han bodde med foreldrene i Østervåg i 1865. I 1885 bodde de i N. Strandgate 92.

1873 Pedersgata 35
Josefine Hjort, f. 1826, manden i Amerika
Morten Hjort, f. 1826
Ane Malene, 1860
Knud, 1863
I 1875 var mannen Morten Hjort kommet hjem fra Amerika, da bodde familien i Dalgaten 10, 1885 St. Skippergt 24
1875 Kirsten Rasmussen, f. 1812, pige, fattigvesenet. I 1885 bodde hun sammen med denne familien.

1865-1873-1875 Pedersgata 35
Severin Christiansen, f. 1845, rebslagersvend
Ane Malene, f. 1848 Hetland
Andreas f. 1869
Karen 1872
Bertha f. 1873
Karen ble ikke nevnt i 1875, så hun var sannsynligvis død. Severin bodde her allerede i 1865 før han giftet seg.

1875 Pedersgata 35
Tobias Rasmussen, f. 1824, Lyngdal, murmester
Martha f. 1826, Lyngdal
Rasmus f. 1865
Innen 1885 var de flyttet til Brødregata 23.

1885 Pedersgata 35
Marie Iversen, f. 1847 Høgsfjord Sypige
Hans Pedersen, f. 1879

1885 Pedersgata 35
Ingeborg Maria Olsen, f. 1830 Hetland, enke
Inger Serine f. 1864
Ingeborg f. 1870
Ole f. 1859 Seilmager
Torvald f. 1862 Matros
Marcelius Torgersen, f. 1855 Log. Stuert
De bodde i Jorenholmsgaden i 1875.

1885 Pedersgata 35
Sven Ingebretsen, f. 1859 Klepp Seilmager
Karen f. 1861 Lund
Sven bodde i Dalgaten 13 sammen med moren og en bror i 1875. innen 1900 var de flyttet til Bagergaden 10.

1885 Pedersgata 35
Bernt Olsen, f. 1810 Kristiansand, Fløtmand
Ane f. 1818 Sirdal
De bodde på Nedre Blåsenborg i 1875.

1885 Pedersgata 35
Lina Rasmussen, f. 1844, enke
Bernt Andreas, f. 1875 (sindsyg)
Rasmus f. 1877
Olaf f. 1881
Lina og mannen Ole Rasmussen fra Lyngdal bodde I Tårngaten i 1875. Innen 1900 var familien flyttet til M. Dalgade 8. Lina vasket for fremmede.

1917

1885-1900-1913-1916 Pedersgata 35
Tollef Gundersen, f. 1842, Varhaug sogn, bagermester, bagerforretning. Død 15-5-1915, 73 år gammel.
Bertha f. Olsen, f. 1852, død 27-11-1924, 72 år gammel
Ella, f, 1883
Trygve Bertinius, f. 1885, død 4 år gammel av meslinger.
Gustav Adolf, f. 1888, død 4 måneder gammel av tæring
Gudrun, f. 1893
Olsen, Ane f. 1863 Tjenestepige, 1885
Olsen, Tobias f. 1866 Bagerdreng, 1885
Olsen, Elling f. 1867 Bagerdreng, 1885
I 1910 får en vite at familien brukte både 1 og 2. etasje og deres husleie i eget hus var beregnet til kr. 350,- i året. Tollef ble bare nevnt
fram til 1913, i 1916 var kona huseier og drev bagerforretningen. Begge døtrene hjalp til i butikken i 1910. Ella arbeidet på blikktrykkeri i 1916.
Gudrun kom hjem fra et institutt i 1907. Hun var hjemme uten arbeid i 1916. Tollef og kona Bertha og deres eldste datteren Ella var metodister. De hadde både tjenestejente og to bagerdrenger i 1885. I 1909 vant Bertha Gundersen i Pedersgata 35 en tobakspung.

      

  1910

1899 Pedersgata 35
Laurits Kornelius Sørensen, f. 1874, støberiarbeider
Johanna Perina Lie, f. 1866, Skudesnes
Søren, f. 1899.
De var flyttet til N. Dalgaten 40 innen 1900.

1898-1916 Pedersgata 35
Lars Kristoffersen, f. 1834, Tysvær, kjører, død 5-4-1916, 82 år gammel
Martha, f. 1833, Fister, hun var sygelig i 1903
Anna Kristofa Kristoffersen, f. 1873, fabrikarbeiderske døde 1898 av meningites.
Enok Olai, f. 1870, baadsmand. Død 1897, ugift.
Karen, f. 1877
Carl, f. 1888
Familien bodde i Brattebergt. 16 i 1900 og har nok flyttet tilbake hit senere. Lars fikk av fattigvesenet til husleien, han ble kalt ”forhenværende kjører nu for gammel og uden erhv” i 1910 og 1914. Marta var sygelig fra 1903 til 1916, da var hun blitt 84 år, hun var ”uden særlig Erhv.” i 1910. De bodde på kvisten og betalte kr. 96 i husleie i året. Lars døde i 1916 av kreft. Enok Olai var baadsmand og omkom på sjøen i 1897. Det var et ”ulykketreff han falt af riggen, begravet i søen. Dødsted 70*NO 60* på seilskuten ”Noach VI” af Stavanger.” Båten ble eid av Georg T. Monsen. Enok mønstret på i 1887, skipet gikk mellom Stavanger,
Dublin, Fredrikstad og på udlandet. Han ble gravlagt i Atlanterhavet.

   1913  

Guldbrylllup feires torsdag den 5. ds. Af et i arbeiderkredse kjendt og agtet egtepar, nemlig Lars Kristoffersen og hustru Martha. Han er født i Tysvær og hun i Fister. De er begge noget over 80 aar gamle. De blev egteviet i Hetlands kirke for 50 aar siden og har hele tiden bod her i byen; fortiden er deres bopæl Pedersgaden 35. Det gamle egtepar har strævet haardt og redelig; i den senere tid har han havt sygdom at kjæmpe med.
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1900-1915 Pedersgata 35
Anna Thorsen, f. 1826, Strand sogn, enke.
I 1900 oppga hun at hun levde av sin formue, i 1915 var hun blitt 88 år og greide seg selv. Anna bodde på kvisten og betalte kr 96,- i årlig husleie. Anna bodde sammen med Lars og Martha.

I 1900 var det 3 husholdninger med til sammen 7 personer som bodde her.
Tollef Gundersen var 58 år og kona Berta var ti år yngre. De hadde 2 døtre på 7 og 17 år. Tollef og eldste datteren Ella var metodister.
Den andre familien var Lars Kristoffersen på 64 år og kona Martha på 70 år. Lars var kjører. Det vil si at han kjørte med hest og kjerre for en eller annen fabrikk–. De hadde mistet to voksne barn før 1900. Det var datteren Kristofa og sønnen Enok Olai som omkom til sjøs.
Lars døde i 1916 av kreft.
Anna Thorsen var den tredje husholdningen, men hun bodde sammen med Lars og kona. Hun var 74 år og enke. Anna levde av sin formue.
I 1900 var det 3 husholdninger med til sammen 7 personer som bodde her.
I 1910 var det 7 personer som bodde her. Det var familien Tollef Gundersen, Lars og Martha Christoffersen og Anna Thorsen..

1903 Bertha Monsen vant et sybord med teppe. Hvem hun var er ukjent.

1914 Pedersgata 35
Olaus Fjelde, f. 1879, Jørpeland, snekker/hustømmermand.
Han losjerte i Baadegaden 10 i 1910. I 1900 var han snedker ved Tou Brug i Strand.

1918-1922 Pedersgata 35
Peder J. Hansen, f. 1878, slagtermester
Andrea f. Andersen, f. 1875, Nedstrand, død i des 1925, 50 år gammel.
Marta A. f. 1902
Margit Marie f. 1905
Ragnhild Kvastad, tjener, 1918
Bergitte Sørbø, f. 1899, Rennesøy, butikkdame, 1920
Agny Austbø, f. 1901 tjenestepike, 1920
Sigvald Grøsfjeld, f. 1893 pølsemaker, fra Heskestad, 1920
I 1900 bodde han i Nygaden 35 og var stuert. I 1910 hadde Peder slagterforretning i nabohuset Pedersgata 37.

  1917     1917

  1917

  1920

 

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1922 Pedersgata 35
Martha Roaldsvik, f. 23-9-1837, Nedstrand. enke.
I 1910 bodde hun i Pedersgata 37 og gikk til hende i huset hos slagtermester Peder Hansen.

1920-1960 Pedersgata 35
Sigvald Grøsfjeld, f. 12-11-1892, Heskestad, slaktermester, død 23-4-1972, 78 år gammel
Bertha Todnem, f. 1900, Høyland, død 1980, 79 år gl.
Sigvald f. 29-1-1931, g m. Liv Romsbotten, f. 1929
Per, f. 5-6-1933, g. m. Klara Fatland, f. 1933
Abigael, f. 22-2-1937 g. m. William Brandal
Abraham, f. 18-4-1940 g. m Solveig, f. 1945
Anna f. 1945, g.m Arne Høiby, f. 1945
Hansine Larsen, tjener i 1937
Sigvald kom fra Heskestad og bodde og arbeidet hos slakter Peder Hansen som hadde utsalg her. Sigvald overtok forretningen ca 1920 og drev den til 1960. Sigvald og Bertha giftet seg 12-10-1929. De fikk fem barn og sønnen Per overtok slakterforretningen rundt 1960 og drev
den fram til 1986. Sigvald var medlem av Stavanger mesterforening for slaktere og pølsemakere. Han drev som slakter på Helleland før han kom til byen.
Det var mange som gjennom årene arbeidet hos Grøsfjeld. De gikk i lære og ble slaktere og pølsemakere. Blant annet Bjarne Gundersen og Ole Slettebø hadde sin læretid her, før de startet for seg selv i Pedersgata 20.

Se egen del nederst om familien

1930-1941 Pedersgata 35
Bernhard Grøsfjeld, f. 12-11-1893
Han var bror til Sigvald og bodde i Amerika, han kjøpte huset og hjalp broren slik at han kunne starte forretning her. Dessuten kjøpte han et hus i Egersund og hjalp en annen bror. Før jul var det stor handel i butikken og det hang mange skrotter rundt om. Det kunne merkes
på handelen, når det var dårlige tider i fabrikkene

  1922

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1960 – 1986 Pedersgata 35
Per Grøsfjeld, f. 5-6-1933
Klara Fatland, f. 1933, død 25-1-1994, 60 år gammel
Eva, f. 1954, g.m. Sturle
Anne, f. 1958, g.m. Lasse
Per overtok forretningene etter faren ca 1960 og drev den til 1986. Da sluttet han av.
Datteren Eva gikk i pølsemakerlære og fikk svennebrev i 1973-74. Se egen artikkel.
Det var brann i huset rundt 1970. Etterpå ble huset bygget litt om. Taket ble snudd og en trapp flyttet. Dessuten byttet de ut vinduer.

  1938

  1980    1984

Til og med jur, kalvedans, sauahåver og hestabiff var å få kjøpt her.

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1924 Pedersgata 35
Gabriel Sagland, slakter. F. 19-1-1903, Sandnes – er dette rett
Gabriel ble forlovet med Astrid Olsen Pedersen i 1922. De feiret sølvbryllup i 1949, da bodde de i Sauda.
Hans Strømstad, slakter, f. 6-4-1901, Helleland, død 15-6-1957, 55 år gammel. Han var gift med Ingebjørg Haugland, de bodde på Bryne.
Disse har nok arbeidet for Sigvald.

1925 Pedersgata 35
Herkules Sivertsen, f. 1894 smed,
Marie Vik f. 1896
Bjørg f. 1925
De bodde her da Bjørg ble døpt.

1940-41 Pedersgata 35
Sofie Sørheim, f. 19-2-1908, Utstein Kloster, tjener
Hun ble i 1940 gift med Tolleiv Skjæveland, Gandal.

1942-43 Pedersgata 35
Gunda Vier, f. 18-1-1914, tjener

1948-49 Pedersgata 35

Brynhild Framnes, f. 21-2-1929, hushjelp
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1951-52 Pedersgata 35
Konstance Hovland, f. 28-10-1921, hushjelp. Hun ble i 1951 gift med Torstein Riise
⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

1953-54 Pedersgata 35
Gudrun Riise, f. 13-11-1935. Hun var datter av Arne Riise som bodde tvers over gata, i Pedersgata 28. Hun ble gift med Torleif Kyllevik.

 

Kopier fra: Marit Karin Alsvik: Glimt fra degamle album i StavangersØstre Bydel, Bind 2

Oksehodet over døren var spesielt.

GRØSFJELD

SKJOLD: I gull et rødt oksehode med sølv horn.  Hjelmklede rødt foret med gull.
HJELMTEGN: En stående oppslått bok med rød dexter side og gull sinister side.

Utført av Sigvald Grøsfjeld jr, Håbakken 15, 4041 Hafrsfjord.
Våpenet ble komponert i 2000, og er inspirert av det rødbrune oksehodet med hvite horn som hang over inngangen til familiens slakterforretning i Pedersgaten 35 i Stavanger. Oksehodet i skjoldet viser dermed til familiens tradisjoner som slaktere. En stående oppslått bok som hjelmtegn henviser til familiens akademiske tradisjoner. Tinkturene henspeiler på oksehodet i rødt og hvitt mot fasaden i gul.

DENNE OVERSIKTEN HAR JEG FÅTT FRA FAMILIEN OG TAR ALT MED HER.
Familien i Pedersgaten 35
Sigvald Grøsfjeld, Født 12.11.1893. Død 23.04.1972.
Sønn av lærer og gårdbruker Sigvald Larsson fra Bjørnemo i Heskestad og Abigael Børildsdtr. fra Grøsfjell i Heskestad.
(Valand og Heskestad: Hetland Skipreide i 450 år – bd 1: Heskestad sokn – gard, ætt og folk, 1971, s. 228 (nr. 108e)).
Sigvald var slaktermester og pølsemakermester. Flyttet i 1919 inn i Pedersgaten 35 i Stavanger hvor han etter hvert med økonoisk hjelp fra sin eldre bror Bernhard (Ben) (1885–1974), etablerte Sigvald Grøsfjeld Kjød og Pølseforretning. Huset var på den tiden eid av slakteren Peder Johan Hansen. Noen år senere kjøpte han hele huset. Familien Hansen flyttet da til Løkkeveien 73 – der man i den dag i dag kan se initialene P.J.H. i inngangspartiet.

Sigvald drev forretningen frem til ca. 1960.
Gift 12.10.1929 i St. Johannes kirke i Stavanger med
Berta Todnem, fra Todnem i Høyland ved Sandnes. Født 16.10.1900. Død 18.03.1980.
Datter av styreformann i Høiland Sparebank og gårdbruker Peder Adolf Pederson fra Todnem i Høyland og Anna Maria Abrahamsdtr.
fra Helland i Sola. (Aurenes: Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år – 1500-1900, 1952, s. 424 (nr. 41f)).
Sigvald og Berta fikk 5 barn:
1) Sigvald Født 29.01.1931. Bosatt i Madlamark, Stavanger.
Gift med sykepleier Liv Romsbotn fra Romsbotn i Jelsa. 2 barn.
2) Per Todnem Født 05.06.1933. Bosatt i Stavanger. (se neste nr.)
3) Abigael Født 22.02.1937. Bosatt på Storhaug, Stavanger.
Gift med inspektør, senere rektor ved Storhaug skole William Martin Brandal fra Ålesund/Stavanger. William var i flere perioder medlem av Stavanger Bystyre for FrP.
4) Abraham Født 18.04.1940. Bosatt i Göteborg, Sverige.
Gift med sosionom i Göteborg kommune Solveig Linnéa Holsten fra Göteborg. 2 barn.
5) Anna Født 31.08.1945. Bosatt i Lørenskog utenfor Oslo.
Gift med assisterende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Ernst Arne Høiby fra Oslo. 3 barn.

Per Todnem Grøsfjeld Født 05.06.1933.
Pølsemakermester.
Overtok ca. 1960 familiens slakterforretning i Pedersgaten 35. Forretningen nedlagt i 1986.
Gift 08.05.1954 med
Klara Fatland
fra Stavanger.
Født 26.07.1933. Død 25.01.1994.
Datter av baker Lars Fatland fra Arnavik i Sunnhordaland og Cesilia Fatland f. Lea fra Saudasjøen i Sauda.
Barn:
1) Eva Født 01.12.1954. Bosatt i Stavanger.
Eva var første kvinne i Norge som tok svennestykket i pølsemakerfaget og er i dag leder av opp¬læringskontoret for matfagene i Rogaland.
Gift med oversykepleier i Stavanger kommune Sturle Jørgensen fra Bergen. I sin tid vakte det en del forvirring og munterhet at hun hadde et typisk mannsyrke og han et typisk kvinneyrke. Familien skiftet i 2004 etternavn fra Jørgensen til Grøsfjeld. 2 barn.
2) Anne Født 07.06.1958. Bosatt på Hundvåg, Stavanger.
Gift 11.02.1978 med personalsjef i Fabricom A/S, Stavanger, Svein Lasse Mauritzen
fra Stavanger. 2 barn.

Diverse opplysninger
Folketellingen 1920
Pedersgaten 35.
Hansen Peder Johan Slagter Gift F. 26.11.1878 Stavanger
Hansen Andrea f. Andersen Gift F. 17.02.1875 Nedstrand
Hansen Marta Andrea Kontorarbeider F. 28.04.1902 Stavanger
Hansen Margit Marie F. 09.02.1905 Stavanger
Sørbø Bergitte Butikdame F. 25.03.1899 Rennesøy
Austbø Dagny Tjenestepike F. 13.02.1901 Stavanger
Grøsfjeld Sigvald Pølsemaker F. 12.11.1893 Heskestad
Kirkebok for St.Johannes
Brud: Berta Todnem, hjemmeværende datter, født 1900 i Høyland.
Brudens forlover: Marie Todnem, Skogn. (søster av bruden)
Brudgom: Sigvald Grøsfjeld, slakter, født 1893 i Heskestad.
Brudgommens forlover: Børild Grøsfjeld, Heskestad. (fetter av brudgommen)

Utført av Sigvald Grøsfjeld jr, Håbakken 15, 4041 Hafrsfjord.

Våpenet ble komponert i 2000, og er inspirert av det rødbrune oksehodet med hvite horn som hang over inngangen til familiens slakterforretning

i Pedersgaten 35 i Stavanger. Oksehodet i skjoldet viser dermed til familiens tradisjoner som slaktere. En stående oppslått bok som hjelmtegn

henviser til familiens akademiske tradisjoner. Tinkturene henspeiler på oksehodet i rødt og hvitt mot fasaden i gul.

 

Dødsannonser og nekrologer

Slaktermester Sigvald Grøsfjeld (1893-1972)

Berta Grøsfjeld f. Todnem (1900-1980)

Liv Grøsfjeld f. Romsbotn (1929-1991) og Klara Grøsfjeld f. Fatland (1933-1994).

⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈ ⎈

Hvem som har bodd her i årene etter at familien Grøsfjeld solgte huset er usikkert, men en kan regne med at

1992 —

Thi Huong Vu og Trung Tan Tran som kjøpte huset og har drevet catering også bodde her.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net