Pedersgata nr. 033 Storm Hansen

Pedersgata 33

Br.nr. 1092  – 86 m² stor tomt

Besøk på siden: 301

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Eiere: Pedersgata 33
1853 skjøde fra Myhre til
1853 Rasin Torgersen Meling på tomt med oppført hus.
Lars Johnsen, hjemmel (om det betyr at Lars Johnsen overtok huset men at det ikke ble tinglyst vet jeg ikke)
1875 Dorthea Meling
1883 Ærklæring om at eieren af nærværende eiendom der er forpligtet til efter forlangende at borttage gesimsen paa huset paa den side der
vender mod Endre Jakobsens eiendom.
1908 Attest om at Lars Johnsen er gift med Karen Torgersdtr. Melings eneste arving.
1910 Skjøde til H. Storm Hansen fra Lars Johnsen.
Rasin Torgersen Melings familie eide huset i 55 år til de solgt til H. Storm-Hansen i 1908. Hans familie eide huset mellom 60-70 år. Det er sjelden at et hus langs Pedersgata har hatt så få eiere.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 33
Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her, eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.
1898-1901 Daniel Gabrielsen, husholdningshandlende
1903 Thomine Botne, f. 1859, Strand, enke, handlm. + forreting
1885-1908 Lars Johnsen, handelsmand. Kona Dorthea handlet, hun fikk borgerskap i 1905, sannsynligvis var det kolonialhandel hun drev.
1908- 1976 H. Storm-Hansen, skomager og skotøiforretning. Medlem av Stavanger Skomagerlaug. Omsetter skotøy og gummifottøy.
1941-1944 Osmund Rasmussen, verktøiforretning
1960– Torkild Tvedt, salgskontor
1963 til 1978 Tellny damefrisør, Telma Hodne som var utdannet frisør, startet 8-11-1963, sammen med sine tre søstre – Else, Gudny og Sonja Løland, (de var fra Kvinesdal) salongen i annen etasje. Den ble drevet fram til mai 1978. Tre av søstrene hadde arbeidet i salongen Pygmalion i Pedersgata 66.
1977— Stavanger Sparekasse hadde filial her noen år fra 1977.

Huset ligger med fronten mot gaten vegg i vegg med nr 31. Disse to husene ble etter krigen bygget sammen til ett av H. Storm Hansen som hadde skoforretning her. Det var krambu i første etasje, 3 rom og kjøkken. De som bodde oppe måtte dele kjøkken. I 1865 bodde huseieren og 2 familier her. Til sammen 9 personer. Om der var krambod da vet jeg ikke.
I 1900 var det krambod og da var det 15 personer som bodde her.

Folk i huset: Pedersgata 33
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1865-1875 Pedersgata 33
Karen Torgersdtr Meling, f. 1805 Høle prgj. Død 1875
Dorthea f. 1845
Karen var enke etter bødker Vilhelm Larsen Røiland, hun livnærte seg som væverske. Rasin Torgersen Meling som kjøpte huset var nok far hennes. Datteren Dorthea ble ikke nevnt ved folketellingen i 1865, men dukker opp i huset igjen i 1882 da hun får en sønn med mannen Lars Johnsen. Lars var enkemann, se nedenfor.
Fra Panteregisteret: ”1908 Attest om at Lars Johnsen er gift med Karen Torgersdtr Melings eneste arving”.
I 1865 bodde Karen her og leide ut til to familier med småbarn. Det var til sammen fem voksne og fire barn i huset. Denne familien eide huset fra i 55 år fra 1853 og til 1908. Karen var flyttet til Øvre Blåsenborg i 1875.

1865 Pedersgata 33
Knud Knudsen, f. 1824, Finnøy, matros
Inger Torsdtr., f. 1822, Finnøy
Knud, f. 1861
Tommas f. 1864
Berte f. 1865

1865 Pedersgata 33
Sigbjørn Aslagsen, f. 1835, Bakke prgj. bødker
Bolette Olsdtr., f. 1836, Gyland prgj.
Lisebet, f. 1865

1873 Pedersgata 33
Rasmus Thorsen, 46 Høiland
Ane Malene, 43
Ingeborg, 21
Mathias 17
Amalie, 14
Regine 13
Ane Christine, 11
Karoline 3

1873 Pedersgata 33
Tron Gunleifsen, 53, sjauer, Sirdal, fattig, gjødselfører
Joren, 54, Sirdal
Ole 17 rebsl lærling
Tønnes 15 – idiot
Inga 12 – Lunde skole
Tron Gunleifsen med familie hadde flyttet til Øvre Blåsenborg før 1875.

1875 Pedersgata 33
Dorthea Meling, f. 1845.
Hm. Og huseier, ernærer sig av husets indtægter.

1875 Pedersgata 33
Torger Torgersen, f. 1844, Høgsfjord, matros
Berthe Bjørnsen, f. 1840 Høgsfjord
Inger f. 1875

1875 Pedersgata 33
Tollef Jondsen, f. 1824, Haa, tømmermann
Maria Tollefsdtr, f. 1845, Frue sogn

1885 Pedersgata 33
Aadnesen, Carl Severin, f. 1848, Handelsborger
Christiane f. 1849
Iverine Helmine f. 1877
Carl Christian f. 1881
Theoline Olava f. 1883
Ole Andreas f. 1885

1885 Pedersgata 33
Finkelsen, Fredrik Tobias, f. 1850, Lyngdal, Skibsfører
Caroline Sofie f. 1850
Marie Sofie f. 1884
Carl f. 1853 Skibsfører

1885-1908 Pedersgata 33
Lars Johnsen, f. 1843 Egersund, Ogne sogn, tømmermand, matros, handelsmand.
Amalie Mauritzen, f. 1852
Davidine Helene, f. 1871
Josefine Elisabeth, f. 1874
Lars og Amalie ble gift i 1870. Amalie døde rundt 1880 for i 1882 var Lars gift på ny og fikk en sønn. Davidine var i strykelære hos Frk Thilo (Thilo Urgadens Strygeri) i 1898. Hun reiste til Amerika i 1905.
Lars Johnsen, f. 1843
Dorthea Wilhelmsdtr. f. 1845 død 1908
Carl Wilhelm f. 1882
Lars og Dorthea ble gift rundt 1880-82. Lars ble kalt både tømmermann, matros og handelsmann. Dorthea handlet, hun fikk borgerskap i 1905, det er uklart hva hun solgte. Om Lars bodde her med den første konen vet jeg ikke. Han gikk ledig en tid i 1902.
Dorthea fikk stemme ved kommunevalget i 1904, så da hadde hun/han en inntekt/formue på rundt 400 kr. Sønnen Karl var i murerlære som 16 åring hos murer Mortensen, senere hos Luktes og så i malerlære hos maler Larsen.
Fra Panteregisteret: ”1908 Attest om at Lars Johnsen er gift med Karen Torgersdtr. Melings eneste arving”. Dette sto i forbindelse med salg av huset.
Lars Johnsen ble kalt ”Skipper” i 1889 da Torvald Olsen druknet. Se nedenfor.

1885 – 1902-1908 Pedersgata 33
Christoffersen, Knud, f. 1835 Jelsa, skræddersvend
Marie f. 1833 Egersund
Kristoffer f. 1862, Jelsa, Kjører
Johan f. 1865
Knud kom fra Jelsa, han var skreddersvend og arbeidet hos Berge Larsen som hadde ”Skrædder og Klædehandel” i Kirkegaten 18. Marie kom fra Egersund. De bodde en tid på Jelsa, for eldste sønnen Kristoffer ble døpt der. Knud var kjører i 1885. Knud var blitt enkemann i 1900 og da logerte han i Smedegaden 6 hos postfører Jakobsen. Knud flyttet tilbake hit og bodde fra 1902 til 1908. Han gikk i kosten hos Jakobsen i Smedegaten etter at han var flyttet hit.

1888 Pedersgata 33
Johannes Iversen, matros
Elen Regine Rasmusdtr.
Rasmus Olai Iversen, f. 1874
Denne familien bodde her da Rasmus ble konfirmert i 1888.

1889 Pedersgata 33
Torvald Olsen Bram??, styrmann
I dødsfallprotokollen for 1898 står det oppført : Styrmand Thorvald Olsen Bram meldes den 15de des 1888 at være falden over bord og druknet fra Dampskipet ”Norden” i Af?? nær 33 aar gl og efterlader Enke og 1 umyndigt Barn. Bopæl: Skipper Lars Johnsen i Pedersgaden.
Jeg har ikke klart å finne ut mer om Torvald og hans familie.

1898 Pedersgata 33
Tollag Rasmussen, 35 seilmager, kom hjem fra Amerika i oktober
Petra 33
Margit 5
Rasin 3

1898 Pedersgata 33
Augustinius Lunde, 28 snedker hos Stavanger Smørfabrikk (Verksgaten 42)
Olava 22
Lars 5

1898-1901 Pedersgata 33
Daniel Gabrielsen, f. 1826, Hetland, handlende
Kristine, f. 1850 Egersund
Karel, f. 1882, sadelmagerlærling
Helene Jørgensdtr, f. 1880, Egersund, tjenestepige 1900
Ingval Holgersen, f. 1876, leieboer, sjømann, 1900
Daniel var ”husholdnings-handelsmann” (kolonial) og hadde forretning her. Han eide et hus i Nedre Dalgaten 40. Karl var sadelmagerlærling hos sadelmager Nils Dahl i Hospitalgaten 5.

1900-1901 Pedersgata 33
Daniel Sundstrøm, f. 1838, Alten i Finnmark,
Berte, f. 1844, Sønhaardaland
Emil, f. 1876, Bergen
Laura, f. 1880, Bergen
Daniel Stormar, f. 1883 Bergen
Anton Elias. F. 1880, Bergen
Daniel var fra Alta, han var makinist på dampskip ”DS Fjordbuen” Både han og kona var metodister, men det ser ut for at barna var i statskirken. Berta var fra Sunnhordland. Emil var sjømann og var i New York i 1900. Datteren Laura var hotell tjener. Det bodde to unge menn sammen med denne familien. Det var Daniel Stormar, han gikk i børsemakerlære. Han var også metodist. Den andre leieboeren var Anton Elias. Han var barbersvend, bodde vanligvis i Bergen.

1902-1903 Pedersgata 33
Bernhard Olsen, 21 skibstømmermand
Alida 21
Anna f. sept 1903
Bernhard var om bord 8 mnd hjemsendt syg, hyre kr 70 pr mnd. paa ”Souverain” i 1902. Året etter var han på – ”Thereseteoks”? Av Tvedestrand.

1902 Sina Sedberg, 21 syerske

1903 Pedersgata 33
Thomine Botne, f. 1859, Strand, enke, handlm. + forreting
Gunhild f. 1887
Thomine og datteren bodde i Pedersgaten 131 i 1900. Da arbeidet hun ved hermetisk fabrik. Det ser ut som hun handlet og hadde forretning her.

1904 -1905 Pedersgata 33
Erik Nilsen, 28 stenarb. Veivokter i kommunen
Selma 30
Nils 3
Anna 1
Trygve 1905
Selma fikk stemme ved kommunevalget i 1904, så de må ha hatt en inntekt over 400 kr.

1904 -1905 Pedersgata 33
Sven Tjølsen, f. 1869. Høiland, støberi og dok
Thomine Tjølsen, f. 1866, handl fra mai, fra Sandnes i mai
Thelma, f. 1897
Marie, 1900, Sandnes
Sverre, Sverre f. 1902
Olga, f. 1908
Svend Tjølsen, garver 1902
I 1910 bodde Sven og famlien i Vevergaten 9. (Søragaten) Da var han garversvend.

1905 Pedersgata 33
Kristian Kornelius Larsen herm.arb., f. 1878
Alma Kristine f. Pedersen, f. 1884
Leif Karl f. 1905

1906 Pedersgata 33
Paul Tjensvold, 38 mekanikus hos Helvig – (Helvig, J. blikk og rørlegger, Verksgaten 29)
Gurine 38

1907- 1908 Pedersgata 33
Adolf Abrahamsen, 22 hermarb.
Regine 22
Martha 5
Arne 1

1909 Pedersgata 33 
Andreas Pedersen, 50 matros “S/S Sigurd”
Betha 52
Andreas 27 fyrb, kom hjem fra Amerika efter 6 aars fravær.
Karen 22 fabarb. blikktr
Bernt 20 fyrb. ”S/S Storfond”
Bostrup 17
Therese 13
Agnes 8

1909-1970 tallet Pedersgata 33
Storm Hansen, Harald P. f.17-6- 1883, skomager, død 21-12-1969, 86 år gammel
” Jakobine Beate f. Rasmussen f. 1882, død 1961
Harald, f. 1910
” Borghild Talette, f. 1913
” Harry Cornelius f. 7-3-1917
Marie Stensø, f. 1891, Stensø, sypike – logerende
Ellen Stensø, f. 1893, Stensø, strikkepike – logerende
Storm Hansen kjøpte huset I 1910. Han var skomager og hadde skomagerforretning her. I 1950 kjøpte han nabohuset nr. 31 og utvidet butikken slik at han fikk et stort flott lokale. Han solgte blant annet Bally sko. De fleste damer og unge jenter stirret lengselsfullt etter de elegante høyhælte skoene som sto utstilt.
Butikken ble drevet til rundt 1970?? senere kom det bank her.

1910 Pedersgata 33
Anton Hansen, f. 1866, Norland, løsarbeider
Karoline, f. 1876, Haugesund
Anna, f. 1903

1910 Pedersgata 33
Marie Stensø, f. 1891, sypike
Ellen Stensø, f. 1893, strikkepike

1909 Engel Slinde, 35 frihandel til Bergen

1909 -1910 Pedersgata 33
Kristian Larsen, 29 fabarb.
Alma 23
Leif 1
Lars C. Larsen 25 tømm – hos byggm. Christensen 1909

1910 Pedersgata 33
Omie – Orrie ? Christian Folgerø 47 handlm. Forr her.
Annik 45
Annik Sølga 16
Solveig 14
Klarissa 7
Thordis 4
Marie 2
Den familien kan ha bodd i Langgaten 2 i 1900. da besto den av far Jens Jensen. Det er ikke andre familier nevnt i 1900 hvor både mor og datter heter Annik.
Jens Jensen, Maskinist til søs f. 1869
Annik Jensen f. 1875
Milrid Jensen, f. 1895
Annik Jenssen, f. 1897

1910 Pedersgata 33
Sikke Odland, 55 enke
Andreas 22 kokk
Johan Bernhard, 22 fyrbøder
Jonas 18 kokk
Børnene underholder moren
Inga Amanda Marie 28 fabarb. datter til Sikke, hun hadde to barn.
Ingrid Gundersen 7
Anny Olsen 3

1910 Pedersgata 33
Daniel Hovland, f. 1850, Hetland, bager – huseier
Daniel bodde her da han døde av mavekreft 58 år gammel. Han ble nevnt som huseier i valgmanntallet for 1910, men det var ikke tinglyst noe skjøte på han.

1910-1911 Pedersgata 33
Olena Olsen, 81, enke, moder
Lava Olsen 46 enke fab.arb.
Nora Olsen 19 fab.arb.
Othilie 13
Kirstin 5

1911 Pedersgata 33
Tollef Andersen, 24 kaiarbeider
Bertha 24

1913 Gurine Klungland, kokkepike. Hun ble bare nevnt her i 1913.

1910-1912 Pedersgata 33
Engman Johannnesen, f. 1885, Farsund 25 bagersvend
Maren, f. 1885, Egersund
Erling, f. 1905, Vigrestad
Erna f. 1911

1912-1913 Pedersgata 33
Nils Jonassen Tau, f. 1872, Strand, skomagersvend
Marie, f. 1866
Andrias, f. 1903
Boletta, f. 1905
De bodde i Nedre Blaasenborg 8 i 1910.

1910 -1916 Pedersgata 33
Anton Hansen, 45 løsarb.f. 1866 Nordland
Karoline 34, f. 1867 Haugesund
Anna, f. 1903

1913 – 1914 Pedersgata 33
David E Pettersen, 29 år, svensk. skofabrikarbeider.
Jenny, 32 år, naatlerske

1915 – 1916 Pedersgata 33
Johannes Lie, 29 lagerarb./ støberiarbeider
Olava 23
Thoralf f. 1915
Agnes Helene, f. 1915 død 1916 1 år gammel.
datter f. 1916

1918-1922 Pedersgata 33
Gudmund Hinderager Larsen, f. 1854 Avaldsnes, maskinist/verksmester ved brannvesenet
Grete Kristine f. Gjesteland f. 1862 Høle
Leif Olav, f. 1889 . kontorist (D.S. expd.tion)
Halfdan Georg f. 1891, blikslagersvend
Alfa Gunhilde, f. 1893
Lars Magnus, f. 1900, revisor
Gudrun Kristine f. 1903
Rolf Fridtjof f. 1908
Denne familien bodde i Nymannsveien 52 i 1910.Da brukte de Larsen som etternavn.

1924 Anna Solheim, diakonisse.

1909 Pedersgata 33
Alf Louis Poulsen, f. 1908 død 1909, 3. måneder gammel.
Han var sønn av ungkar Maurits Poulsen, blikkslager. De er bare nevnt her da Alf døde.

1912 Pedersgata 33
Konrad Hansen, skomager
Konrad Kornelius f. 1910 død 1912 av lungebetennelse. De er bare nevnt her da Konrad døde.
1930-30 Berta Voster, f. 2-10-1893, syerske

1941-1944 Pedersgata 33
Osmund Rasmussen, f. 25-8-1852, verktøiforretning
Dette er funnet i adressebøkene. Jeg vet ikke om Osmund bodde her eller bare hadde forretning.

1954 Pedersgata 33
Oskar Carl Rasmussen, f. 1884, enkemann, pensjonist. Reiste til Amerika i 1954
Oskar var statsborger i USA. Han bodde i Banegt 4a i 1910. Da var han gift med Cecilie, f. 1887. De hadde barna Otto Bernhard, f. 1905 og Ingrid f. 1908.
Det er mulig at han var hjemme på besøk. Det står i utvandringprotokollen at han utvandret først gang i 1952. Det virker litt rart at han i løpet av 2 år og i en alder av 70 år utvandret og fikk nytt statsborgerskap. Jeg vet ikke om han var i familie til Osmund Rasmussen.
Oskar var bror til Jakobine Beate f. Rasmussen f. 1882. Hun var gift Storm Hansen og bodde i huset.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.no