Pedersgata nr. 032

 Pedersgata 32, Lindstrøms magasin

Bildene er utlånt av Franc Ole Olsen.

Besøk på siden: 463

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1131 – 120 m² stor tomt
Huset ble revet da Bergelandstunellen skulle bygges. I dag er der bygget leiligheter på denne og naboenes tomter.

Eiere: Pedersgata 32
1857 Langbers enke selger til
1857 Ole Holts
1858 Ole Holts arvinger selger til
1858 Mads Madland
1865 Madam Jondahl, gårdeier uten skjøte
1874 Anton Christian Jacobsen
1881 Josef Larsen
1900 Lars Risvold
1903 Hilmar Abrahamsen
1952 Victor Svend Lindblom arver huset.
1956 O.A. Lindstrøm

Næringsvirksomhet: Pedersgata 32
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1865 Engel Nielsen, f. 1830, Jædes prgj., logerende handelsmand
1875 Anton Christian Jacobsen, Handelsmand
1900-1903 Lars Risvold, handelsmand og postbud se Pedersgata 78
1903-1933 S. Abrahamsen Delikatesseforretning ( Sven V. Lindblom) Telefonkatalogen
1928-1955 Abrahamsen Delikatesseforr. Tlf 25123 i 1947
1956-1969 Lindstrøms Magasin.
1958-1969 Einar Nordaker, kjøpmann til rundt slutten av 1960 og noen år inn på 1970
1970-1980- Den Norske Creditbank filial, Rundt 1970
1972-1986 Dr. Reno Karlsen hadde legekontor her i 2. etasje.

  1972  1986

Folk i huset: Pedersgata 32

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

Det bodde 19 personer her i 1865 fordelt på 5 familier. Det var huseier og enke Kornelia med 4 barn og tjenestepike. Eldste datteren var lærerinde og sønnen på 19 var allerede styrmann. De underholdt sin mor og søsken. Samtidig hadde Kornelia logerende. Det var familien Nilsen, med 4 barn fra 11 til 3 år og tjenestepige. I tillegg var den en familie med et lite barn som logerte der. Så var det en enke med datter og tilslutt en gammel kone på 74 år som fikk av fattigkassen. Huset var ikke stort så de må ha hatt det trangt. 10 år senere var det ingen av disse som bodde her.

1865 Pedersgata 32
Kornelia Maria Jondal, f. 1817, Hevne prgj. enke
Barbara Martilde Jondal, f. 1844 lærerinde
Christofer Johan Lassius O. Jondal, f. 1846, styrmand
Johanne Sofie O. Jondal, f. 1854, Wefsn prgj.
Niels Fritjof O. Jondal, f. 1856 Wefsn prgj.
Marie Pedersen, f. 1841, Wefsen, tjenestepige
I folketellingen ble det opplyst at Kornelia var huseier, men hun hadde ikke tinglyst skjøte. Kornelia var bager O. Jondahls enke, ble underholdt av børnene. På tross av at Kornelia’s barn underholdt moren hadde hun en tjenestejente.

1865 Pedersgata 32
Engel Nielsen, f. 1830, Jædes prgj., Bømelsogen Findas pr. logerende handelsmand
Ane Osmundsdtr. f. 1826, Sokndal prgj.
Nilsine Marie f. 1854
Ole Martinius f. 1857 døde 1861, strubehoste
Engel Andreas, f. 1858
Ane Serina, f. 1860
Ole Martinius Engel Nilsen f. 1862
Edvard Karl f. 1865 død 7 uger gammel.
Edvard Kaias, f. 1866
Eemma Alida, f. 1870
Olena Pedersdtr, f. 1848, Wigedals prgj. Tjenestepige.
Engel var såkalt “logerende” hos Kornelia Jondahl, men det var han som drev forretning i huset. Antakelig en liten kolonial. De hadde også tjenestepike. Inne 1875 var familien flyttet til Skræddersmuget 3.

1865 Pedersgata 32
Elias Tollevsen, f. 1838, Jelsa, tømmermand, logerende
Berta Andersen, f. 1826, Bukken, Vardals prgj.
Ane Albertine Eliasdtr. f. 1865 død 1866, brystbennelse
Innen 1875 var de flyttet til Haugvaldstadgade 525b.

1865 Pedersgata 32
Engeborg Everts, f. Linde, f. 1826/39, syerske, styrmand Evertsens enke
Martine Evertsdtr, f. 1851
Ingeborg bodde sammen med sin datter og svigersønn Jakob Ellefsen Dyrnæs, i Bergelandsgata 30 i 1875.

1865  Kirsten Winterfeldt, f. 1791, enke efter tollbekiendt Winterfeldt. Fattiglem.

1874-75 Pedersgata 32
Anton Christian Jacobsen, f. 1835 Soggendal, Handelsmand
Elise Laurense, f. 1841
Elisabeth f. 1861
Karen, f. 1871
Ingeborg Halvorsen, f. 1854 Jelsa tjenestepige
Tollag Andreas Aarrestad, 1853 Soggendal, styrmand, logerende

Ikke 1865 Innen 1885 var de flyttet til Vævergata 7 og Antton var samlagsbestyrer.

1900 – 1 eller 2 Værelser tilleie for enslige Folk i Pedersgaden 32.

1875 Pedersgata 32
Bendix Thorsen, f. 1847, restauratør
Kristine f. 1845
Bertine f. 1867
Carl f. 1871

1875 Pedersgata 32
Helge Helgesen, f. 1836, Kvinherred
Karoline, f. 1849 Tromsø
Valdemar f. 1870
Sofie f. 1872
I 1885 bodde de i Langgata 1 og Helge var kjæntmand.

1875 Pedersgata 32
Malene Larsen, f. 1848, sypige
Laura Larsen f. 1850, sypige

1885- 1899 Pedersgata 32
Josef Larsen, f. 1848, Soggendal, skipper – hjemme syg et år uden fortjeneste, skipper på ”Banita”? I 1895
Johanne Severine, f. 1851, Sogndal i Dalarne, handlerske
Lisa Bergitte, f. ca 1875
Josef, f. 1880 – jungmand 1899 kom hjem i juni fra Ideal, siden 2 turer fra England
Johan Severin, f. 1882 visergutt 1899 hos gartner Paulsen
Mary Ludvine, f. 1885
Ella f. 1889
Serine Omdal, 74 enke, svigermor.
I 1900 bodde Josef i Øvre Strandgate 92 – sjømannshjemmet. Han var forhenværende skibsfører, nu vagtmand. Det ble opplyst at han bodde alene, for konen bodde andetseds. Johanne Larsen bodde i Sandeidgaden 52 sammen med barna Josef, Johan, Mary og Ella. Hun levde av å leie ut til kostfolk.

1898 -1899 Pedersgata 32
Ole Reinhardt Dreier, f. 1869, postbud, død 18-12-1951, 83 år gammel
Hilda Martine, f. 1870, død 16-7-1950, 80 år gammel.
Osvald f. 1894
Hedvig f. 1895
Rudolf f. 1897
Ole Reinhardt f. 3-10-1899
Hildur f. 4-12-1900, død 5-7-1930, 30 år gammel, gift med Nils Pedersen
Innen 1900 var familien flyttet til Normandsgade 38.

1898-1899 Pedersgata 32
Ole Olsen Dreyer, f. 1836, sjauer, fattig, død 1899
Inger Malen Dreyer, f. 1833, Sandnes
Marie Gitlaug Dreyer, f. 1871
Ole Ingard Dreyer, f. 1898
Kristian Kristiansen, f. 1859
Ole ble kalt Johannessen Dreyer da han døde. Han var forhenværende trearbeider, former. Malene flyttet til Pedersgata 82 innen 1900. se der. Marie Gitlaug var pige og arbeidet som syereske, Kristian var ungkar og fabrikarbeider, i Amerika, Sandy Hill Wash.
Les mer i Pedersgata 82

1900 – 1903 Pedersgata 32
Lars Risvold, f. 17-8-1869, Sauda, handelsmand og postbud, død 1929 se Pedersgata 78
Inger Nødland f. 17-1-1867 Fossand
Lars f. 27-1-1895
Rasmus f. 12-3-1897
Malmfrid f. 23-10-1898
Marie f. 26-6-1900
Fredrika Varland, f. 1875 Strand, tjenestepige
Olene, 26 år tjenestepige 1902
Kostfolk:
Peder Nødland, f. 1873, Fossand, smedesvend, støberiet, 1900-1902
Peter Erga, 22, smed 1902
Innen 1910 hadde familien flyttet til Salvagergade 8.
Les mer i Pedersgata 78

  1901 – Et parti prima Gammelost netop ankommer fra Røldal og anbefales i større og mindre salg hos L. Risvold.

  1903 – Sommerbolig, 10 minuters gang fra Saudasjøen, 3 værelser og kjøkken. Henvendelse til L. Risvold.

1900 – 1901 Pedersgata 32
Rangvald Johnsen, f. 1869, 1. styrmand, oppholdt seg på Bornæs, Skottland, død 1906———
Johanne Kristine Bjelland, f. 1874, Bergen
Bergliot, f. 8-1-1900
Rangvald seilte som 1. styrmand på Skonnert Bauta i 1901. De var dissentere, (sto ikke i statskirken) I 1910 var det en Bergljot Johns. F. 4-5-1900 som var pleiebarn og bodde på barnehjem i Bergelandsgate 38. Kan det være datteren, jeg finner ikke foreldrene i folketellingen 1910.?

1900- 1902 Pedersgata 32
Konrad Nikolaisen, f. 1873, skibstømmermand, oppholdt seg i Cardif England
Gurine Osmundsen, f. 1873, Tysvær
Borghild f. 1901
Malla Larsen, f. 1866, Rennesøy, sykepleierske, leieboer. Hun hadde bodd i Spilderhauggt. 5.
De bodde på kvisten. Se Pedersgata 78, bark Athene
Les mer i Pedersgata 78

1902-1903 Pedersgata 32
Svend Laurits Gundersen, f. 1847, Avaldsnes, baadsmand seiler fra England
Malla Johanne Larsen, f. 1864, Avaldsnes, syerske/sykepleierske, død 112-1922, 57 år gammel.
Malla bodde sammen med Konrad Nilsen og familien da hun 25-4-1901 giftet seg med Svend, han var 17 år eldre enn henne. Tidligere ble det oppgitt at hun kom fra Rennesøy. Faren var Tollef Larsen gårdbruker. Svends far var Gunder Baardsen. I 1910 var Malla enke og bodde i Suldalsgate 60.

1902-1904 Pedersgata 32
Abraham Topdal, f. 13-12-1875 arbeider – Stvgr. Smørfabrik
Hansine, f. Ween, f. 8-11-1877, død 25-2-1953, 75 år gammel.
Margit f. 3-6-1898, g.m. Alf G. Hadland
Ole f. 4-9-1900, g.m. Nola USA
Bergliot f. 1903
Karen Ween f. 1838, Sogndal i Dalerne, moren underholdes her. Død 27-12-1907, 71 år gammel.
Olava Ween, f. 1-9-1863/72, ugift nåtlerske på skomagerbutik
Ole Olsen Ween, f. 7-10-1869, sjøfarende.
Familiene Topdal og Ween bodde i Saudagaden 47 i 1900. Hansine Topdal og Olava Ween var søstre. Karen Ween var deres mor. De forsørget henne. De var flyttet til Mellom Dalgate 5 innen 1907. Hansine sto på arbeiderpartiets valgliste i 1910.

1905 og 1910 Pedersgata 32
Edvard Kanestrøm, 22 blikslager hos Houge Thiis (fra Finland ?) 1910, diakon
Johanne 20
Bjarne 2
Edvard og familien? Var reist til Kristiansand i 1905, men dukker opp her igjen i 1910

1905 Pedersgata 32
Ole G. Berven, 51 styrmand ”Skonnert Solvang” – fra Hardanger, død 11-11-1905
Brita 70
Brita Thorsen 18 tj.
Ole omkom da «Solvang» forliste 11-11-1905

1903 Pedersgata 32
Peder Rasmussen, f. 8-1-1878 Styrmand ”Vanadis” til mai siden hjemme standset for høsten? død 18-1-1929,51 år gammel,
Kaia Karlsen, f. 25-4-1879 – gifte i mai 1903, død 1961
Magnhild f. 19-2-1903
Innen 1910 var de flyttet til Jelsagata 8.

  1929

1902-1903 Pedersgata 32
Ingvald Børresen, f. 28-9-1861, Madla, Haaland, løsarb. død 26-12-1951, 90 år gammel
Rakel, f. Endresen, f. 20-6-1862, Høle, død 4-1-1925, 62 år gammel
Birger, f. 6-10-1892
Ragna, f. 26-12- 1894
Rundt 1900 bodde de i Vinkelgata 14. Innen 1910 hadde de flyttet til Nedre Dalgate 15.

1906 -1907- Pedersgata 32
Endre Eliassen, f. 25-8-1867 styrm. ”S/S Strand” / dampskibsfører, død 11-9-1941, 74 år gammel
Inger, f. 7-4-1871
Magnus
Innen 1910 var de flyttet til Store Skippergate 4.

  1941

1908 Pedersgata 32
Johan Tharaldsen, f. 5-3-1884, kjører hos R. A Idsøe
Johanne, f. Haave, f. 25-3-1886, død 9-5-1929, 43 år gammel
Magnhild, f. 11-9-1905. Familien var flyttet til Birkremsgate 9 innen 1910.

1908-1909 Pedersgata 32
Sigurd Nilsen, f. 19-7-1871, stuert
Johanne Olsen, f. 18-6-1873
Agnes, f. 12-10-1895
Otto, f. 29-10-1898
Sigurd, f. 23-1-1905
John, f. 8-10-1908
Arne, f. 4-10-1909
Innen 1910 var familien flyttet til Trafikgate 2.

I årene fra 1904 til 1955 var Hilmer Abrahamsen og hans familie og tjenere som bodde her.

1904-1952 Pedersgata 32
Hilmer Abrahamsen, f. 14-1-1867, Lysekil i Sverige, død 1951, arb i forretningen,
Inger Sofie Kristiansen, f. 9-3-1868, Stavanger, død 25-6-1929, 61 år gammel,
delikatesseforretning – borgerskap
Agnethe f. 1899, pleiedatter nevnt 1. gang i 1914 – hun var senere delikatessearbeider.
Hilmer og Sofie kom fra Kristiansund og slo seg ned her. Sofie hadde handelsbrev og drev delikatesseforretning. De hadde visstnok ikke barn, men tok til seg en pleiedatter. Butikken står oppført i fagfortegnelsen fram til 1955. Svend Viktor Lindblom var sønn av Hilmers søster og i henhold til testament arvet han alt etter dem. Da Inger døde i 1929 etterlot hun seg ektemann Hilmer. De hadde skrevet gjensidig testamente. Hun etterlot seg to søsken, Ole Kristiansen på sjømannshjemmet og Marie Johansen på aldershjemmet i Hillevåg.
Hilmer og Svend eide huset i ca 55 år og drev delikatesseforretning her. Opp gjennom årene hadde de mange tjenestepiker som arbeidet i butikken.
I 1910 var det tre tjenestepike og en altmuligmann i huset.

Marthe, 20 år, tjener. 1904-05
Marthe, 19 år, tjener. 1904-05
C. Søndenaa, 22 år, tjener. 1906
Karoline L. 22 år, tjener, 1906
Petra, 22 år, tjener, 1906
Selma, 21 år, tjener. 1906
Petra Iversen, 23 år, tjener.1907 -1908
Jette Johnsen, 26 år, tjener 1907
Olava Berge, 19 år, 1908
Martha Sørhus, 22 år, tjener, 1908
Laura Olsen, 20 år, tjener, 1908
Sofie Kristiansen, 21 år, tjener, 1908
Theoline Landa, f. 9-11-1883, Finnøy, tjener, 1908 – 1911
Amanda Sverdrupsen, 21 år, butik 1909
Ovidia Kristiansen, f. 10-10-1890 tjenestepike 1910
Severine Landa, f. 12-4-1888, Finnøy, 1910-1911
Janne Myklebust, 19 år, tjener, 1911 – 1913
Gurine Klungland, 22 år, tjener, 1911 – 1916
Marie Mathiesen, 24 år, tjener. 1912
Karen Hansen, 19 år, tjener. 1913
Martha Breiland, 24 år, tjener, 1914 – 1915
Guro Stople, 23 år, tjener. 1914
Josefine Tastad, 22 år, tjener. 1915
Jonny Hustøl, 18 år, tjener, 1915
Kirsten Landa, 21 år, tjener, 1916
Martha Klungland, f. 1894 Ølen, kjøkkenpike 1914-1922
Malene Knudsen, 27 år, tjener,. 1916
Gunda Hermandsen, 17 år, tjener, 1916
Gurine Grimslid, fabrikarbeider, 1918
Eli Heggebø, f. 1895 kjøkkenpige, ugift, Ølen 1920
Sigrid Nilsen, f. 1901 kjøkkenpige, ugift, 1920-1922
Jenny Hustøl, f. 1896 kjøkkenpige, ugift, 1920
Agnete Hustøl, butik. 1922
Gunda Slotten, hermetikarbeider. 1924
Betzy Våge, 1928
Elisabeth Gabrielsen, ekspeditrise, 1935-1947
Helga Varnes,f. 11-11-1910, tjener
Kritine Eik, f. 8-2-1904, tjener – 1930-34
Sofie Eik, f. 11-12-1907, kjøkkenpike, 1930-34
Asta Mathiesen, f. 8-8-1912, tjener, 1930-41
Elisabeth Gabrielsen, f. 9-11-1903, ekspeditrise 1935-1947
Gudrun Pauline Nilsen, f. 7-3-1897, tjener, 1936-43
Gudrun Nilsen, f. 11-12-1907, tjener 1933-41
De fleste tjenestpigene var rundt 20 år, og de skiftet nok jobber nokså raskt, for de var ikke stort lenger en ett til to år i tjenesten.
1910 Oskar Nilsson, f. 26-5-1863, arbeider i huset med hva som helst.
Oskar bodde hos Hilmar Abrahamsen og gjorde sikkert en stor del av tungarbeidet i butikken.

1920–1969 Pedersgata 32
Svend Wiktor Lindbom, f. 2-10-1896, Lysekil i Sverige, røkeriarbeider, død 9-7-1967, 71 år gammel.
Sigrid Olava Nilsen, f. 25-5-1902, død 22-7-1970, 69 år gammel
Hildur Wictoria, f. 13-2-1923, gift Olsen, døde 2011
Greta Synnøve, f. 7-5-1926, gift Cornelius Engelsen
Svend Wiktor overtok forretningen og huset. Døtrene Hildur og Greta bodde i i Pedersgata etter at de giftet seg.

1951-1959 Pedersgata 32
Ingvald Olsen, f. 8-6-1913, død, 18-8-1980, tømmermann
Hildur Wictoria Lindbom, f. 13-2-1923, død 2011
Franc Ole Olsen, f. 19-9-1951
Sven Wictor Olsen / Lindbom. f. 29-11-1952

Cornelius Engelsen, død 25-8-1999, 74 år gammel
Greta Synnøve Lindbom, f. 7-5-1926
Inge Bjørn Engelsen, f. 1950
De giftet seg i 1949.

 

 

                         

Sven Wiktor Lindbom                                                                                   Sigrid Olava Lindbom

                      

Bildene er utlånt av Franc Ole Olsen.

         

17. mai – Moster og onkel

Francs mor, Hildur,  mormor Sigrid, moster Greta og ???

Sigrid med døtrene Hildur og Greta.

    

Hildur gift med Ingvald Olsen                                                       Ingvald Olsen

 

Hildur med hunden Påsan                                         Franc Ole og Svein Wictor

Svein Wictor og Inge Bjørn

Juleselskap hos mormor.

   Ingvald var bokser.

På dette bildet skal også Ole Røisland være. Han var det “største” bokseren i Stavanger i sin tid.

 

1955 Pedersgata 32

Torbjørn Mortvedt

1958-1969 Pedersgata 32

Lindstrøms Magasin.

  1956

1958-1969 Pedersgata 32

Einar Nordaker, kjøpmann

1980

2000       2009

Det var mange som ikke likte at butikken Love Shop etablerte seg i Pedersgata.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net