Pedersgata nr. 031

Pedersgata 31

 Nr 33 og 31 er slått sammen til et hus, i 1998 var det skoforretning, her er det blitt til en video utleiebutikk.

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet7navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1209 – 96 m² stor tomt

Besøk på siden: 470

Eiere:
Skjøde fra
1862 eier T Gundersen selger til
1862 Endre Jakobsen
1901 fra Endre til Johan Jakobsen
1901 Johan Jakobsens dødsbo selger
1901 til Elise Nilsen død 1907.
1907 M. Petersen arver huset og selger til
1907 Amalie Nilsen, død 1920, Jakob og Nils Nilsen arvet huset og selger til
1950 H. Storm Hansen

Huset må være bygget rundt begynnelsen på 1860tallet. Det ligger på høyre side, vegg i vegg med nr 29 og 33. Nå er det en del av nr 33 for Storm Hansen utvidet det slik at han fikk stor butikk. I annen etasje var det i tidligere tider bolig, men senere ble det gjort om til bl. Frisørsalong. Se hus 33. På taket er det i dag en veranda.
Det er ikke funnet noen næringsvirksomhet her før Storm Hansen kjøpte huset og utvidet skobutikken til begge hus.

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.
1865 var det 3 husstander med til sammen 9 personer.

1865 – 1901 Pedersgata 31
Endre Jacobsen, f. 19-2-1819 kjører, arbeidsmann, død 30-1-1901, 82 år gammel
Ane Malene Bellesdtr. f. 1831 Hundvåg, Hetland død 1886, hun var kveker.
Jacob Jacobsen f. 1857
Bertinius ” f. 1861
Severin ” f. 1863
Jonas f. 1866
Johan f. 1873
Anne Bergete Johannesdtr. f. 1856 tjenestepige 1875
Enochsen, Hendrikke f. 1867 Håland Tjenestepige 1885
Elen Ommunsdtr. 41 tj, 1895
Petra Olsen 23, f. Hvittingsø, (Kvitsøy) husholderske. 1898-1901
Ane Malene f. Bjelland, døde i 1886 av mavesygdom. Hun var kveker. Endre var 79 år og blind i 1898, men var løsarbeider. De hadde husholderske i 1900.
Jakob var søfarende i 1875, mens Bertinius var søfarende og Jonas var snekker i 1885.
Da Endre døde i 1901 ble det opplyst at han hadde 3 myndige sønner i Amerika. Han ble gravlagt på Kvekernes gravplass i Haukeligata.

1898-1901 Pedersgata 31
Johan Jakobsen, f. 14-12-1827, skibsreder, død 1901.
Johan var bror til Endre Jacobsen. Han bodde i Rosenkildehagen, Verksgata 17 – sammen med sin mor Johanna i 1875. Han forsørget henne.
Senere bodde han sammen med Cecilia Aanensen – hans søster, som var husholderske.

1865 Pedersgata 31
Georg Olaus Torp, f. 1840, Bergen
Elen Olene Olsen f. 1841
Georg William Torp f. 1862
Elen og sønnen bodde i St. Hansgate 14 og var handlende.

1865 Pedersgata 31
Catarina Baarsen f. 1820 Mandal, hun ernærer sig med madlaving. Hun bodde i Ø. Strandgate 57 i 1875.

1875 — Pedersgata 31
Johannes Lilleland, f. 1839 Solesogn i Haaland, styrmand
Marie Gabrielsdatter, f. 1841 Hetland
Henrik, f. 1870
Olaf L. f. 1874
Gabriel Malvin, f. 1881
Johannes Martinius, f. 1882
Henrik Christiansen, f. 1871, fostersøn
Innen 1885 var familien flyttet til Høkkergata 3. Da var Johannes almindelig arbeidsmand, vexelvis emisær.
Sønnen Johannes Martinius, f. 1882, var skomaker og bodde her i 1900.

1885 — Pedersgata 31-
Omdahl, Serine Rebekka, f. 1819, Sogndal, død 6-11-1900 81 år gammel. fattiglem.
Hun bodde på Løkkeveien 78 i 1875. Da var hun gift med konstabel Johannes Omdahl og 2 sønner.

 

1885—- Pedersgata 31
Ellingsen, Ole f. 1806, Skibsfører
Ane f. 19-7-1838, datter, Handlende, flagsøm og anden sying, død 2-4-1912, 74 år gammel, jomfru (Jomfru står i dødsannonsen)
De hadde bodd i Hetlandsgata 49 i 1875. Hun bodde i Opheimsgata 77 og levde av sin formue i 1910.
Det er kanskje den samme Ane Ellingsen som handlet i Pedersgata 45 – i 1898 til 1903.

1885 — Pedersgata 31
Tollagsen, Elisabeth Sofie f. 1812 Sogndal, Pleiemoder
Mossige, Randulf Emanuel f. 1869 Pleiesøn
Elisabeth var pleiemor til Randulf mor. De bodde i Imslandsbakken i 1875.

1885 Pedersgata 31
Gudmundsen, Lars f. 1858, Skånevik, Søfarende
Ingeborg f. 1864

1898 Pedersgata 31
Mathias Evensen, f. 1873, matros, Perfect, Meling, Bud pr- Molde
Johanne, f. 1875
Einar, f. 1898
Karl, f. 27-6-1900
Innen 1900 var de flyttet til Opheimsgata 63.

1898- 1900 Pedersgata 31
Rasmus Thorsen, f. 1840, Høle, arbeider intet , flytmand
Rakel Gjæsteland, f. 1853, Høle
Thommas, f. 1873, skipper syg – kan intet erverve, ølkjører i 1900
Thore Thorsen, f. 1875, kai arbeider
Rasmus, f. 1879, tanlege lærling
Randol, f. 1881, sjømand matros, døde 30 januar 1902, Pensacola, Florida, 20 år gammel. ———–
Severin, f. 1884
Ingeval, f. 1892
Ragna, f. 1896., død 12-12-1916, 20 år gammel.
Innen 1900 var familien flyttet til St. Hansgata 15. De feiret guldbryllup i 1903

1

 

1902 — Pedersgata 31
Laura Larsen, f. 19-3-1864, Ormøy, enke, strygerske, hermetikarbeider
Lars M. f. 1883, hermetikarbeider
Anna, f. 1886, sygelig, hermetikarbeider
Laurentse, f. 1895
Ole, f. 1894
Familien bodde i Pedersgata 90 i 1900 før de kom hit og innen 1910 var de flyttet til Langgata 62.
Dessuten bodde disse tre damene her i 1902.
Sanna 21 syerske
Lisebeth 19 Naatlerske
Dorthea Thorsen 30 fabp.

1900-1902 Pedersgata 31
Erik Olsen, f. 1879, Kvamstad sogn SB.,
Anna Justine, f. 1873, Klep sogn
Elisa Olene f. 1901
Erik var meget syg i flere mnd, er fremdeles syg og arbeidsudyktig, smedesvend, støberiet er kommet hertil fra Bergen 1900

1903 -1920 Pedersgata 31
Helene Amalie Nilsen, f. 1844 enke. død 1920
Nils f. 1882, arb Stvgr. Høvleri og dampsag
Jakob f. 1884 arb. Stvgr. Høvleri og dampsag
Moderen underholdes av børnene fra 1906. Sønnen Jakob Nilsen 23 ble gift i 1909, hustru og 1 barn bor på Løkkev. Underholder ikke moren i 1913.
Amalie Nilsen kjøpte huset i 1907, hun døde i 1920, arvingene beholdt huset og Jakob og Nils Nilsen solgte det til Storm Hansen i 1950.

1908-1913 Pedersgata 31
Jacob Nilsen fab.arb. f. 1884
Theresia Hansen, f. 1884
Albert Edvard Hansen f. 1908
Arne, f. 1909
Jakob og kona flyttet inn og bodde sammen med mor hans.

1903 -1905 Pedersgata 31
Abraham Thorsen, f. 1880, fyrbøder, politikonstabel i 1910
Gitlaug f. 1879
Hanna Teodora f. 1903
Jonas, f. 1905
Alma, f. 1907
Arthur Georg, f. 1910
Abraham arbeidet i smørfabrikken Victoria. I 1904 paa Horten i militærtjeneste. Innen 1910 var de flyttet til Karlsminnegata 60.
Det bodde også 2 fabrikkpiger her i 1903, men de er ikke nevnt med navn.

1904 – 1909 Pedersgata 31
Dorthe Thorsen, 24 år, fabrikpige Hos T Waagen 1908

1906 – 1909 Pedersgata 31
Georgine Isaksen, 5f- 31-3-1849,, Frøiland, enke, vaskekone. Hun bodde i Skolegata 13 i 1910.

1910 Pedersgata 31 Anna Stensen, 23 fabrikpige

1912 1914 Pedersgata 31
Torger Birkeland, f. 1889, 2. maskinist
Klara Sofie f. 1888
Peder 3
Nancy Kristine f. 1912

1915 Pedersgata 31
Martin Johannesen, 2-9-1845, forhenværende støber, paa nødsarbeid i 1910.
Sanna f. 27-2-1850 død 1914
Agnes, f. 9-12-1889, fab.arb.
Aksel, f. 10-5-1894, barberlærling
Erling Lea, 3 pleiesønn
De bodde på Ladegaardsveien 20 i 1910.

1918-19 Kirsten Johannesen, fabrikarbeider

1916-1922 Pedersgata 31
Mikalsen, Inger f. 1849 enke. Lund
Mikalsen, Marie f. 1875 ug, bestyrinde, hos Houge Thiis, underholder sin mor.
Hovland, Ellen Marie f. 1859 enke Forsand
De bodde i Pedersgata 43 rundt 1910.

1924-1932 Inger Hustvedt, fab.arb.
1932 Ole Hustved,
1949–1955 Henrik Racin Samuelsen, f. 16-3-1876, lyktetender

1932 -1949 Pedersgata 31
Torvald Torkelsen, f. 6-2-1906, sterotypør
Konrad Johan Torkildsen, 3-2-1916, bud
Magne Torkildsen, f. 20-6-1918, ærendsgutt
Sverre Torkildsen, f. 8-10-1921, lagerarbeider

1936-37 Charles Olsen, f. 30-1-1901, maler

1938-39 Olav Andreas Vikse, f. 3-4-1904, arbeider

1942-1946 Pedersgata 31
Lars Johan Egelandsdal, f. 28-4-1914, steinarbeider
Signy Tordis, f. Ueland, f. 16-12-1911, død 17-4-1995
Else Beathe, f. 1935,
Kåre, f. 1937,
Lillian Synnøve, f. 1940, gift Hegre
Liv
Svein Laurits, f. 1945
Jan
De bodde her da Else og Kåre gikk på Johannes skole. Senere flyttet de til Avaldsnesgata 76.
Far til Lars, Severin Egelandsdal bodde i Pedersgata 97,(familie 32) sammen med 1. kona Dorthea og 4 barn. Da han ble enkemann giftet han seg med Emilie,
og fikk tre barn med henne. Severin var i slekt med Sigbjørn Obstefelder, så her var tre ledd av samme slekt bosatt en tid i Pedersgata.
Kåre Egelandsdal ble gift med Svea. Han var lærer i mange år og som pensjonist har han skrevet en del fortellinger. Noen blir lagt ut et annet sted på siden.

 

17 mai i 1950 åra. Kåre står rett foran stolpen. De andre er ukjente.

1944-1946 Pedersgata 31
Ida Hagen, f. 3-10-1911, enke, rengjøring
Inge Hagen, f. 12-1-1931 Lærling
Einar, f. 1934, sønn
De bodde her da Einar gikk på Johannes skole.

1947-1949 Magnus Halvorsen, 5-1-1903, fabrikarbeider

1950-1958 Pedersgata 31
Hans Larsen Fosse, f. 9-4-1887, hermetikarbeider
Lauritz Fosse, f. 16-12-11912, fyrbøter
Regine Larsen Fosse

1951-1955 Erling Johannesen, 12-2-1925, fabrikarbeider

Samme hus fotografert i august 2009 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net