Pedersgata nr. 031

 Nr 33 og 31 er slått sammen til et hus, i 1998 var det skoforretning, her er det blitt til en video utleiebutikk.

Br.nr. 1209 – 96 m² stor tomt

Besøk på siden: 387

Eiere:

Skjøde fra

1862 eier T Gundersen selger til

1862 Endre Jakobsen

1901 fra Endre til Johan Jakobsen

1901 Johan Jakobsens dødsbo selger

1901 til Elise Nilsen død 1907.

1907 M. Petersen arver huset og selger til

1907 Amalie Nilsen, død 1920, Jakob og Nils Nilsen arvet huset og selger til

1950 H. Storm Hansen

Huset må være bygget rundt begynnelsen på 1860tallet. Det ligger på høyre side, vegg i vegg med nr 29 og 33. Nå er det en del av nr 33 for Storm Hansen utvidet det slik at han fikk stor butikk. I annen etasje var det i tidligere tider bolig, men senere ble det gjort om til bl. Frisørsalong. Se hus 33. På taket er det i dag en veranda.

Det er ikke funnet noen næringsvirksomhet her før Storm Hansen kjøpte huset og utvidet skobutikken til begge hus.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1865 var det 3 hustander med til sammen 9 personer.

1865 – 1901

Endre Jacobsen, f. 19-2-1819 kjører, arbeidsmann, død 30-1-1901, 82 år gammel

Ane Malene Bellesdtr. f. 1831 Hundvåg, Hetland død 1886, hun var kveker.

Jacob Jacobsen f. 1857

Bertinius ”  f. 1861

Severin  ” f. 1863

Jonas f. 1866

Johan f. 1873

Anne Bergete Johannesdtr. f. 1856 tjenestepige 1875

Enochsen, Hendrikke f. 1867 Håland Tjenestepige 1885

Elen Ommunsdtr. 41 tj, 1895

Petra Olsen 23, f.  Hvittingsø, (Kvitsøy) husholderske. 1898-1901

Ane Malene f. Bjelland, døde i 1886 av mavesygdom. Hun var kveker.  Endre var 79 år og blind i 1898, men var løsarbeider. De hadde husholderske i 1900.

Jakob var søfarende i 1875, mens Bertinius var søfarende og Jonas var snekker i 1885.

Da Endre døde i 1901 ble det opplyst at han hadde 3 myndige sønner i Amerika. Han ble gravlagt på Kvekernes gravplass i Haukeligata.

1898-1901

Johan Jakobsen, f. 14-12-1827, skibsreder, død 1901.

Johan var bror til Endre Jacobsen.  Han bodde i Rosenkildehagen, Verksgata 17 – sammen med sin mor Johanna i 1875. Han forsørget henne.

Senere bodde han sammen med  Cecilia Aanensen – hans søster, som var husholderske.

1865

Georg Olaus Torp, f. 1840, Bergen

Elen Olene Olsen f. 1841

Georg William Torp f. 1862

Elen og sønnen bodde i St. Hansgate 14 og var handlende.

1865

Catarina Baarsen f. 1820 Mandal, hun ernærer sig med madlaving. Hun bodde i Ø. Strandgate 57 i 1875.

1875 —

Johannes Lilleland, f. 1839 Solesogn i Haaland, styrmand

Marie Gabrielsdatter, f. 1841 Hetland

Henrik, f. 1870

Olaf L. f. 1874

Gabriel Malvin, f. 1881

Johannes Martinius, f. 1882

Henrik Christiansen, f. 1871, fostersøn

Innen 1885 var familien flyttet til Høkkergata 3. Da var Johannes almindelig arbeidsmand, vexelvis emisær.

Sønnen Johannes Martinius, f. 1882, var skomaker og bodde her i 1900.

1885 —

Omdahl, Serine Rebekka, f. 1819, Sogndal, død 6-11-1900 81 år gammel. fattiglem.

Hun bodde på Løkkeveien 78 i 1875. Da var hun gift med konstabel Johannes Omdahl og 2 sønner.

1885—-

Ellingsen, Ole f. 1806, Skibsfører

Ane f. 19-7-1838, datter,  Handlende, flagsøm og anden sying, død 2-4-1912, 74 år gammel, jomfru (Jomfru står i dødsannonsen)

De hadde bodd i Hetlandsgata 49 i 1875. Hun bodde i Opheimsgata 77 og levde av sin formue i 1910.

Det er kanskje den samme Ane Ellingsen som handlet i Pedersgata 45 – i 1898 til 1903.

1885 —

Tollagsen, Elisabeth Sofie f. 1812 Sogndal, Pleiemoder

Mossige, Randulf Emanuel f. 1869 Pleiesøn

Elisabeth var pleiemor til Randulf mor. De bodde i Imslandsbakken i 1875.

1885

Gudmundsen, Lars f. 1858, Skånevik, Søfarende

Ingeborg f. 1864

1898

Mathias Evensen, f. 1873,  matros, Perfect,  Meling, Bud pr- Molde

Johanne, f. 1875

Einar, f. 1898

Karl, f. 27-6-1900

Innen 1900 var de flyttet til Opheimsgata 63.

1898- 1900

Rasmus Thorsen, f. 1840,  Høle, arbeider intet , flytmand

Rakel Gjæsteland, f. 1853, Høle

Thommas, f. 1873, skipper syg – kan intet erverve, ølkjører i 1900

Thore Thorsen, f. 1875, kai arbeider

Rasmus, f. 1879, tanlege lærling

Randol, f. 1881, sjømand matros, , døde 30 januar 1902, Pensacola,  Florida,  20 år gammel. ———–

Severin, f. 1884

Ingeval, f. 1892

Ragna, f. 1896., død 12-12-1916, 20 år gammel.

Innen 1900 var familien flyttet til St. Hansgata 15. De feiret guldbryllup i 1903

1902 —

Laura Larsen, f. 19-3-1864,  Ormøy, enke,  strygerske, hermetikarbeider

Lars M. f. 1883, hermetikarbeider

Anna, f. 1886,  sygelig, hermetikarbeider

Laurentse, f. 1895

Ole, f. 1894

Familien bodde i Pedersgata 90  i 1900 før de kom hit og innen 1910 var de flyttet til Langgata 62.

Dessuten bodde disse tre damene her i 1902.

Sanna 21 syerske

Lisebeth 19 Naatlerske

Dorthea Thorsen 30 fabp.

1900-1902

Erik Olsen, f. 1879, Kvamstad sogn SB.,

Anna Justine, f. 1873, Klep sogn

Elisa Olene f. 1901

Erik var meget syg i flere mnd, er fremdeles syg og arbeidsudyktig, smedesvend, støberiet er kommet hertil fra Bergen 1900

1903 -1920

Helene Amalie Nilsen, f. 1844 enke. død 1920

Nils f. 1882, arb Stvgr. Høvleri og dampsag

Jakob f. 1884 arb.  Stvgr. Høvleri og dampsag

Moderen underholdes av børnene fra 1906. Sønnen Jakob Nilsen 23 ble gift i 1909, hustru og 1 barn bor på Løkkev. Underholder ikke moren i 1913.

Amalie Nilsen kjøpte huset i 1907, hun døde i 1920, arvingene beholdt huset og Jakob og Nils Nilsen solgte det til Storm Hansen i 1950.

1908-1913

Jacob Nilsen fab.arb.  f. 1884

Theresia Hansen, f. 1884

Albert Edvard Hansen  f. 1908

Arne, f. 1909

Jakob og kona flyttet inn og bodde sammen med mor hans.

1903 -1905

Abraham Thorsen, f. 1880, fyrbøder, politikonstabel i 1910

Gitlaug f. 1879

Hanna Teodora f. 1903

Jonas, f. 1905

Alma, f. 1907

Arthur Georg, f. 1910

Abraham arbeidet i smørfabrikken Victoria. I 1904 paa Horten i militærtjeneste. Innen 1910 var de flyttet til Karlsminnegata 60.

Det bodde også 2 fabrikkpiger her i 1903, men de er ikke nevnt med navn.

1904 – 1909

Dorthe Thorsen, 24 år, fabrikpige Hos T Waagen 1908

1906 – 1909

Georgine Isaksen, 5f- 31-3-1849,, Frøiland,  enke, vaskekone. Hun bodde i Skolegata 13 i 1910.

1910

Anna Stensen, 23 fabrikpige

1912 1914

Torger Birkeland, f. 1889, 2. maskinist

Klara Sofie f. 1888

Peder 3

Nancy Kristine f. 1912

1915

Martin Johannesen, 2-9-1845, forhenværende støber, paa nødsarbeid i 1910.

Sanna f. 27-2-1850 død 1914

Agnes, f. 9-12-1889,  fab.arb.

Aksel, f. 10-5-1894, barberlærling

Erling Lea, 3 pleiesønn

De bodde på Ladegaardsveien 20 i 1910.

1918-19  Kirsten Johannesen, fabrikarbeider

1916-1922

Mikalsen, Inger f. 1849 enke. Lund

Mikalsen, Marie f. 1875 ug, bestyrinde, hos Houge Thiis, underholder sin mor.

Hovland, Ellen Marie f. 1859 enke Forsand

De bodde i Pedersgata 43  rundt 1910.

1924-1932  Inger Hustvedt, fab.arb.

1932 Ole Hustved, 

1949–1955 Henrik Racin Samuelsen, f. 16-3-1876, lyktetender

1932 -1949

Torvald Torkelsen, f. 6-2-1906, sterotypør

Konrad Johan Torkildsen, 3-2-1916, bud

Magne Torkildsen, f. 20-6-1918, ærendsgutt

Sverre Torkildsen, f. 8-10-1921, lagerarbeider

1936-37 Charles Olsen, f. 30-1-1901, maler

1938-39 Olav Andreas Vikse, f. 3-4-1904, arbeider

1942-1946

Lars Johan Egelandsdal, f. 28-4-1914, steinarbeider

Signy Tordis, f. Ueland, f. 16-12-1911, død 17-4-1995

Else Beathe, f. 1935,

Kåre, f. 1937,

Lillian Synnøve, f. 1940, gift Hegre

Liv

Svein Laurits, f. 1945

Jan

De bodde her da Else og Kåre gikk på Johannes skole. Senere flyttet de til Avaldsnesgata 76.

Far til Lars, Severin Egelandsdal bodde i Pedersgata 97,(familie 32) sammen med 1. kona Dorthea og 4 barn. Da han ble enkemann giftet han seg med Emilie,

og fikk tre barn med henne. Severin var i slekt med Sigbjørn Obstefelder, så her var tre ledd av samme slekt bosatt en tid i Pedersgata.

Kåre Egelandsdal ble gift med Svea. Han var lærer i mange år og som pensjonist har han skrevet en del fortellinger. Noen blir lagt ut et annet sted på siden.

17 mai i 1950 åra. Kåre står rett foran stolpen. De andre er ukjente.

1944-1946

Ida Hagen,  f. 3-10-1911, enke, rengjøring

Inge Hagen, f. 12-1-1931 Lærling

Einar, f. 1934, sønn

De bodde her da Einar gikk på Johannes skole.

1947-1949 Magnus Halvorsen, 5-1-1903, fabrikarbeider

1950-1958

Hans Larsen Fosse, f. 9-4-1887, hermetikarbeider

Lauritz Fosse, f. 16-12-11912,  fyrbøter

Regine Larsen Fosse

1951-1955  Erling Johannesen, 12-2-1925, fabrikarbeider

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Samme hus fotografert i august 2009