Pedersgata nr. 135

Pedersgata 135

ATK 2010

Br.nr. 1780

75 m² stor tomt.

Eiere:

            Bernt Baardsen, uten hjemmel

1878    fra Stavanger Støberi & Dok

1882    Auksjons skjøde til Tollef Johan Torbjørnsen

1882    Erklæring om at Svend Tjølsen har oppført hus nr 1780.

1894    Lars Johan Larsen Lyngdals, eide også nr 133

1902    skjøde til Lars Larsen Lyngdal

1900-1901 Enok Oseland, Kjøpt hus av maskinist Lyngdal.

1903    til Knut Danielsen

1912-1955 Gurine Olsen

Fra Panteregisteret.

Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.

Huset er det sjette i en rekke med syv hus. Det ligger med fronten vendt mot selve Møllehaugen der vindmøllen sto. Det har en liten valm på taket. Inngangen er på høyre side mellom dette og nr. 133. Dette er et våningshus, på 1 og ½ etasje, 3 rom i første og kjøkken. I 1900 var det tre hustander som bodde her. De måtte dele kjøkken. Det var vedhus og WC i bakgården.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1881

Mats Svendsen, f. 1836, Vats, matros, skibstømmermann

Berthe Marie Hansdtr. F. 1842, Kvitsøy

Mathilde, f. 1861

Marcelius Olaus f. 1867

Selmer Tobias f. 1875

De bodde her da Marcelius ble konfirmert i 1881. I 1875 bodde de i Jorenholmsgaden 3, da var Marie ølhandlerske.

1884

Aadne Helland, søfarende

Sina Salvesdtr.

Jørgen f. 1869

De ble nevnt her i 1884 da sønnen ble konfirmert.

1885

Lars T. Olsen, f. 1818, Aas, Lyngdal Arbeidsudygtig

Malene f. 1824 (1831) Strand

Tea Regine Olsen, f. 1864

Lars Johan f. 1866

Marie Rasemine f. 1870

Mathilde f. 1875

Tørresen, Mangela f. 1880 Hjelmeland

Lars bodde i Strømsteinen i 1875 nr 1620

1885

Larsen, Ole P. f. 1856

Andersen, Elen Talette f. 1856

1894

Knud Rasmussen, f. 1856, Hope Masfjorden,  matros, Bødker digslemand hos T. Vaage i 1900.

Ane Serine, f, 1863, det huslige stell

Rasmus, 1886

Karen Olena, f. 1892

Ingval, f. 1897

Olena, f. 30-9-1900

Familien var flyttet til Banevigsgade 10 innen 1900

1894

Rasmus Svendsen, 29, styrm. Farer på England som matros

Marie 25

Har fart på England som matros, har vært hjemme 4 måneder uten anpløi

1895

Lars Larsen, huseier??

1895

Hans Næsa, 50 – uden arbeid på lang tid

Kristine 47

Inger 20

Engelia? 19

Svend 17

Maren 16 (gutt ?)

Karoline 15

Teresia, 13

Kristine 9

Anne 7

  1897 En Pengetaske med en del Penge fundet igaarsaftes. Faaes tilbage i —

1898

Søren Olai Thorsen, 32 skibstømm.

Margrethe 30

Thora 2

Lars 1

1898

Asbjørn Asbjørnsen, 24 malerarb.

Hanna 25

Marius 3

Haakon 1

1898-1899

Ludvig Andreas Thorsen, f. 1850, Vats, opslager støberiet, død 1898

Martha 34

Margrethe 11

Lars Martin, f. Vats, 1894 død 1898, tuberculoses.

Jakob 1

1899 Marte Eriksen, 77 enke, fattighjelp av Wigsnæs

1899

Ole Helgesen, f. 1873, matros S. Nor kom hjem i august

Marie, f. 1876

Paul, f. 1896

Johanna, f. 27-4-1899

Datter, f. 11-2-1900

Innen 1900 var de flyttet til N. Banegt. 12a.

1900-1901

Enok E. Oseland, f. 31-12-1872, Høle, sagbrugsarbeider

Gina, f. 24-10-1872

Anna f. 14-6-1893

Ingebret, f. 7-4-1895

Sigrid, f. 16-9-1896

Kristine, f. 20-2-1897

Sigrid, f. 7-4-1899

Tora, f. 28-2-1900

Emma, f. 28-10-1904, død 15-12-1926, 22 år gammel

Gustav Emil, f. 8-11-1906

Emly Gurine, f. 1-1-1908, død 2-9-1906, 4 år gammel

sønn, f- 21-10-1910

Enok var fabrikarbeider. snedker ved høvelfabrikk.  paa Roths høvleri. kom hertil fra Sandnes for 1 ½ aar siden. De 4 eldste barna er født i Høle. Kjøpte huset av maskinist Lyngdal. Innen 1910 var de flyttet til Nedre Banegt. 26.

1900-1901

Nils Nilsen, f. 1875, Skjold, bødkersvend hos Johs. Knudsen

Bertha, f. 1879, Sand

Bjarne f. 1900

1900-1901

Svend Olsen (Svendsen)? F. 1873 fyrbøder ”DS Fridtjof”

Inger, f. 1874

Ingolf, f. 1894

Severine f. 1897

Sven f. 27-8-1900

Sven var fyrbøder på dampskip og i 1900 var han til sjøs, båten var i London.

1901 1902

T Larsen, 47 fra Hjelmeland

Olene 46

Lars 11

1902 Brusfabrikant, kom hertil fra Hjelmeland nov 1901, bliver her kun i vinter og reiser da tilbake til Hjelmeland hvor han eier fabrikk. Bor her kun for skolen.

1901-1905

Torval Samuelsen Berge, f. 1875, Nærstrand, støber

Sanna/Janna 22

Gunhild 3

Marie 1

Torval bodde som leieboer i Pedersgata 139 i 1900. Tjener kr 18 a 20 per uge, opholder sin moder der er på Nærdstrand, (Nedstrand) hos en søster. Han og Sanna giftet seg i oktober 1901. Torvald var sjømann og i 1904 var han til sjøs, han sendte intet hjem, så kona måtte få hjelp av fattigkassen.. I folketellingen 1904 ble det opplyst at barna var i slummen – antakelig var det slumsøstrene som tok seg av barna.

Dette er muligens den familien som bodde i Doksmauet 10 i 1910. Da er faren kalt Ingvald Samuelsen f. 1872, Lura Sandnes. Kona og barna stemmer, Janne, f. 1875, Marie, f. 1899, Gunhild, f. 1901, Olene f. 1909.

1903 – 1907

Knud Danielsen, f. 1815, Nedstrand,  87 år i 1903, huseier, død 11-11-1907, 92 år gammel av alderdomsvakhed.

Anna f. 1810, Tysvær, 95 år, død 5-5-1905, 95 år gammel-

Knud og Anna hørte til i Vennenes samfunn, de var Kvekere.  De bodde på Roaldsøy i Hetland i 1865 og 1875. Da hadde de tre barn, Bertil Knudsen, 1849, Berte K. 1854 og Maren K. 1856. Både Knud og Anna ble gravlagt på kvekernes gravsted i Haukeligata .

   

1903

Paul Gundersen Sørnes, f. 1862, Fra Haaland, dokarbeider

Marie G., f. 1872, Sogndal

Gabriel, f. 22-10-1899

Georg, f.4-10-1901

Alegsander, f. 3-7-1903

Elisabet, f. 1-5-1905

Malvin, f. 22-7-1907

Anna, f. 14-3-1909

De bodde i Grenseteinsgt 8 i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Hetland kommune, med bostd på Østheim.  Paul var fortsatt støberiarbeider og kona ble kalt støberikone!

1904- 1910

Bertha Larsen Husebø, f. 1844, Nedstrand, 60 enke

Martha, f. 1880, fabp. Hetland, Smørfab.  I Amerika gift hj 1910

Selma Bellesen, f. 1887, Hetland, fabp. Sæbefab ikke 1906 flyttet 1910

Bertha bodde i Mellomgaden 7 i 1900. Da levde hun av ”midlerne”. Sønnen Knud Samuelsen, datteren Martha Larsen og fosterdatteren Selma bodde sammen med henne. Det ble opplyst at Selma var Berthas datterdatter. Martha dro til Amerika, men var hjemme i 1910. Da var hun gift. Det var bare Bertha som bodde her til 1910.

1907 -1908

Fredrik Lillegraven, f. 1841, Graven SB, bundtmaker, død 10-11-1911, 72 år gammel.—

Cecilie Gurine Halseide, f. 1847, Skaare

Kristine, f. 1888, Høiland

Jakob, f. 1893, Høiland, bagergut, tjener i 1910

Andreas Torvald Lillegraven, f. 1892, Høiland, fostersønn, arb. Reist til Bergen på underoffiserskole i 1908

Ellen Larsen 33 pleierske, handl. 1908

Familien bodde i 1900 på Frydenlund i Høiland.  Både Cecilie og  Fredrik bodde han på Soma fattiggård i Høyland. i 1910.

 

1909-1910

Magnus Assersen, f. 28-9-1876, løsarb. Stuert 1910

Marie Gabrielsen, f. 22-10-1880

Mary, f. 23-1-1900

Alfa, f. 6-11-1906

Arthur/Astor f. 23-6-1907

Innen slutten av 1910 hadde familien flyttet til Hafrsfjordsgt 17.

1910

Bolette  ? 20 fabarb.

Elias ? 18

1910 -1912

Martin Loholt, f. 18-1-1870 Strinden. Trondhjem, pakkhusmann, Huseier

Olena/Oline, f. 15-10-1870, Etne

Anna 12, bor hos sin bestemor ved Trondheim

Olga, f. 3-1-1904, Trondhjem

Amanda, f. 26-12-1908

Martin bodde i Trondheim i 1900, da var han mekanikus. I årene 1908-1910 bodde de i nabohuset, Pedersgata 137 før de kjøpte dette huset. De hadde en husleie på kr. 10,- pr. måned.

1910

Inger Pedersen, Lyse, f. 11-10-1888, Høgsfjord, blikfabrikarbeiderske, til 1912.

Olga Barka, f. 20-10-1892, Strand, Hermetikarbeiderske,

Lena Barka, f. 7-1-1889, Strand, hermetikarbeiderske

Disse tre jentene var leieboere/ antakelig kostfolk  hos familien Loholt. Inger betalte kr. 4,50 i måneden, mens Olga og Lena betalte kr. 4,-.

1910 – 1912

Marie Sjursen, f. 1856, Sandeid, enke, fabarb.

Malene Sjursen, f. 3-10-1866, Sandeid, enke fabarb

Sofie Høie 16 i 1912

Klara Høie 16 i 1912

Disse var også leieboere hos Loholt. De bodde på kvisten og betalte kr. 100,- pr. år.

   1913. Endel kostgutter kan faa plads. Sammesteds et hus billigt tilsalgs.

1912 -1922 -1954

Gurine Nilsen, f. 24-6-1865,  huseier fra 1912, skilt, Union Canning av og til, død 13-10-1954, 89 år gammel.

Gustava, f. 9-9-1885,  Gift med Karl Norberg.

Ingeborg Gurine Nilsen, f. Bøe, f. 1834, Nærbø, død 1916 av bronkit. 82 år gammel, fikk av fattigvesenet.— Hun var mor til Gurina.

           Gurine hadde mange kostgutter i huset. Her er en del av de.

1913 Johan Markussen 34 fabarb

1913 Magnus Olsen Fuglesæth 25 maskinist

1913 Gunnar Ferdinandsen 47 haandlanger

1914 Ole Tveitane 43 skibsbygger dok

1914 Arthur Tveitane 23 skibsbygger dok

1914 Jonas J. Linga 22 hjelpearb. dok

1914 Olaf O Røen 18 hjelpearb. dok

1914 Arne Fosse 20 kularb.

1914 Magnus Magnussen, arbeider

1915 Karl Hauge, 35 arbeider

1916 Kristian Kristiansen, 26 sjauer dokken , fra Porsgrunn

1916 Emil Kristiansen, 23 sjøm. Dokken, fra Rjukan

1916 Johan Paulsen 33 klinker, dokken. kom hertil i sept fra Kristiansand har hustru og 4 barn.

1918-1922 Karl Martin Hauge, klinker

1918 Tønnes Gudmundsen, Totland, cementarb

1920 Hedberg, Gustav f. 1866 Sverige

1920 Larsson f. Jan Erik f. 1859 Sverige

1922 Gustav Hedberg, former

——-1918

1913 – 1955

Karl Martinius Norberg, f. 1-1-1883, Visnes, Avaldsnes, pladearb. Død 8-5-1952, 69 år gammel.

Gustava Nilsen, f. 9-9-1885, død 9-3-1962, 76 år gammel. datter til Gurina Nilsen

Sverre, f. 10-1-1907

Alfild, f. 6-1-1909, g.m. Leif Nygaard

Nanda Olene, f. 1911 død 1913

Georg, død 3-4-1939, 19 år gammel.

Nils Olav, f. 30-7-1913, klinker, g.m. Alice Marie

I 1910 bodde de på Egenæs 5d. Denne familien er bare registrert her i 1914, men en annen familie Norberg dukker opp i 1958. Karl bodde på Ladegårdsvein 3 i 1900, faren var fra Sverige. De feiret sølvbryllup i 1931. Nils Olav overtar huset etter sin mor i 1955.

Det er litt uklart om Gurine Nilsen og familien Karl Norberg har bodd her sammenhengende fra 1912 og til 1955.

1914 Plads for 2 a 3 kostgutter

1914

Bernt Gundersen, f. 6-3-1840, Egersund, forhenværende bødker, død 13-8-1929, 88 år gammel.

Johanne Malene, f. Rønneberg,  f. 31-8-1868, Sandnes 45 år, fabarb.

Anna, f. 19-10-1893,  Arendal, fabarb.

Ellen Gunhilda, f. 22-3-1898, Egersund

Tollef f. 10-6-1900, Egersund

Martha, f. 21-7-1901

Gunnar, f. 27-10-1902

Bernhard, f. 11-7-1906

Tora Sofie, f. 27-10-1910

Bernt og familien bodde i Egersund i 1910. I 1921 bodde de i Ryfylkegata.

1926

1915 -1916

Nils Andreas Throndsen, f. 29-3-1880, Christiania, død 9. april 1934, 54 år gammel, billedskjærer, verksted i Asylgt. 4

Mina, f. 14-11-1877, Drammen, fabarb. Borgen Packing, død 3-7-1962, 85 år gammel

Hugo, f. 3-7-1899, Christiania, hos Borgen Packing 1916

Emil, f. 17-2-1903, g.m. Rakel

Aslaug, f. 27-3-1906, g. m. Frank Strøm

Randi, f. 29-12-1907, g.m. Gunnar Gådeseth

Jakob, f. 4-4-1876,Skien, Treskjærer, leieboer, i 1910.

            Kristoffer Kristoffersen, 17 år, træskjærerlærling hos Trondsen fra aug 1914.

Barna er født i Christiania, familien bodde i Ø: Klevegt 16 i 1910.  Nils Andreas fikk positiv omtale i avisen, da pavliongen i parken sto ferdig i 1922.  “De fordringsløse, men vakre og ornamentale dyregrupper over søilerne har billedskjærer Trondsen skilt seg fra på en meget fordelaktig måte, hva der forøvrig også tør sies om alle dem som har hat med de forskjellige dele av byggearbeiderne at gjøre.”

1922

Anton B. Nilsen f. 1893, Stenarb.

Sara Rebekka Olsen f. 1895

Arne f. 1922

– 1925

Mon tro hvem som hadde fått den?

1926-1947

Peder Hytland f. 27-7-1900, mask.arb., støberiarbeider, død 20-11-1966, 66 år gammel.

Anna Gurine Olsen f. 1905

Konstance f. 8-8-1926, død 13-12-1994, 68 år gammel. syerske/ fabrikarbeider

Rigmor, f. 2-11-1929,  syelev, g.m. Endre

Paul

Peder og Anna Gurine Olsen giftet seg i 1926. ”Grisa Gurine” ble hun kalt for de hadde gris i bakgården, fortalte Anna Thelin Løksen

— 1920

Disse personene er funnet i adressebøker og gatefortegnelser, der er det intet som viser familiene, med foreldre og barn. Kun voksne personer med egen inntekt ble tatt med.

1935 -1944- 1950  Kornelius Østen Sund, f. 16-8-1878, tømmermann

1935 Karl Norgren, jr. kjører.

1935 Elise Wallin, fabrikk arbeider

1938-41 – Ingebrigt Andersen, fabrikarbeider

1938-41 – Judith Andersen, fabrikarbeider

1941 David Dahle, f. 2-9-1916, arbeider

1951-52 – Jenny Hungnes, f. 12-4-1908, hermetikarbeider

1955-1968

Nils Olav Norberg, f. 12-7-1913, fyrbøder, klinker

Alice Marie Norberg, f. 5-7-1911, hermetikarbeider

Anne Marie Norberg, f. 29-5-1936, ekspeditrise

Sven Johan Norberg, f. 11-3-1942, ekspeditør

Knut Norberg, f. 11-3-1942, hjelpearbeider

Anne Berit Norberg, f. 8-12-1943, fakturaskriver

Karl Jan  Norberg, f. 17-5-1945,  mekaniker

Olav Norberg, f. 30-7-1951

Nils Olav overtok huset i 1955 etter sin mor Gustava Norberg.

1955

2003

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.