Pedersgata nr. 135

Pedersgata 135

ATK 2010

305

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1780- 75 m² stor tomt.

Eiere: Pedersgata 135
Bernt Baardsen, uten hjemmel
1878 fra Stavanger Støberi & Dok
1882 Auksjons skjøde til Tollef Johan Torbjørnsen
1882 Erklæring om at Svend Tjølsen har oppført hus nr 1780.
1894 Lars Johan Larsen Lyngdals, eide også nr 133
1902 skjøde til Lars Larsen Lyngdal
1900-1901 Enok Oseland, Kjøpt hus av maskinist Lyngdal.
1903 til Knut Danielsen
1912-1955 Gurine Olsen

Fra Panteregisteret. Pedersgata 135
Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret.
Huset er det sjette i en rekke med syv hus. Det ligger med fronten vendt mot selve Møllehaugen der vindmøllen sto. Det har en liten valm på taket. Inngangen er på høyre side mellom dette og nr. 133. Dette er et våningshus, på 1 og ½ etasje, 3 rom i første og kjøkken. I 1900 var det tre hustander som bodde her. De måtte dele kjøkken. Det var vedhus og WC i bakgården.

Folk i huset: Pedersgata 135
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1881 Pedersgata 135
Mats Svendsen, f. 1836, Vats, matros, skibstømmermann
Berthe Marie Hansdtr. F. 1842, Kvitsøy
Mathilde, f. 1861
Marcelius Olaus f. 1867
Selmer Tobias f. 1875
De bodde her da Marcelius ble konfirmert i 1881. I 1875 bodde de i Jorenholmsgaden 3, da var Marie ølhandlerske.

1884 Pedersgata 135
Aadne Helland, søfarende
Sina Salvesdtr.
Jørgen f. 1869
De ble nevnt her i 1884 da sønnen ble konfirmert.

1885 Pedersgata 135
Lars T. Olsen, f. 1818, Aas, Lyngdal Arbeidsudygtig
Malene f. 1824 (1831) Strand
Tea Regine Olsen, f. 1864
Lars Johan f. 1866
Marie Rasemine f. 1870
Mathilde f. 1875
Tørresen, Mangela f. 1880 Hjelmeland
Lars bodde i Strømsteinen i 1875 nr 1620

1885 Pedersgata 135
Larsen, Ole P. f. 1856
Andersen, Elen Talette f. 1856

1894 Pedersgata 135
Knud Rasmussen, f. 1856, Hope Masfjorden, matros, Bødker digslemand hos T. Vaage i 1900.
Ane Serine, f, 1863, det huslige stell
Rasmus, 1886
Karen Olena, f. 1892
Ingval, f. 1897
Olena, f. 30-9-1900
Familien var flyttet til Banevigsgade 10 innen 1900

1894 Pedersgata 135
Rasmus Svendsen, 29, styrm. Farer på England som matros
Marie 25
Har fart på England som matros, har vært hjemme 4 måneder uten anpløi

1895 Pedersgata 135
Lars Larsen, huseier??

1895 Pedersgata 135
Hans Næsa, 50 – uden arbeid på lang tid
Kristine 47
Inger 20
Engelia? 19
Svend 17
Maren 16 (gutt ?)
Karoline 15
Teresia, 13
Kristine 9
Anne 7


1898 Pedersgata 135
Søren Olai Thorsen, 32 skibstømm.
Margrethe 30
Thora 2
Lars 1

1898 Pedersgata 135
Asbjørn Asbjørnsen, 24 malerarb.
Hanna 25
Marius 3
Haakon 1

1898-1899 Pedersgata 135
Ludvig Andreas Thorsen, f. 1850, Vats, opslager støberiet, død 1898
Martha 34
Margrethe 11
Lars Martin, f. Vats, 1894 død 1898, tuberculoses.
Jakob 1

1899 Marte Eriksen, 77 enke, fattighjelp av Wigsnæs

1899 Pedersgata 135
Ole Helgesen, f. 1873, matros S. Nor kom hjem i august
Marie, f. 1876
Paul, f. 1896
Johanna, f. 27-4-1899
Datter, f. 11-2-1900
Innen 1900 var de flyttet til N. Banegt. 12a.

1900-1901 Pedersgata 135
Enok E. Oseland, f. 31-12-1872, Høle, sagbrugsarbeider
Gina, f. 24-10-1872
Anna f. 14-6-1893
Ingebret, f. 7-4-1895
Sigrid, f. 16-9-1896
Kristine, f. 20-2-1897
Sigrid, f. 7-4-1899
Tora, f. 28-2-1900
Emma, f. 28-10-1904, død 15-12-1926, 22 år gammel
Gustav Emil, f. 8-11-1906
Emly Gurine, f. 1-1-1908, død 2-9-1906, 4 år gammel
sønn, f- 21-10-1910
Enok var fabrikarbeider. snedker ved høvelfabrikk. paa Roths høvleri. kom hertil fra Sandnes for 1 ½ aar siden. De 4 eldste barna er født i Høle. Kjøpte huset av maskinist Lyngdal. Innen 1910 var de flyttet til Nedre Banegt. 26.

1900-1901 Pedersgata 135

Nils Nilsen, f. 1875, Skjold, bødkersvend hos Johs. Knudsen
Bertha, f. 1879, Sand
Bjarne f. 1900

1900-1901 Pedersgata 135
Svend Olsen (Svendsen)? F. 1873 fyrbøder ”DS Fridtjof”
Inger, f. 1874
Ingolf, f. 1894
Severine f. 1897
Sven f. 27-8-1900
Sven var fyrbøder på dampskip og i 1900 var han til sjøs, båten var i London.

1901 1902 Pedersgata 135
T Larsen, 47 fra Hjelmeland
Olene 46
Lars 11
1902 Brusfabrikant, kom hertil fra Hjelmeland nov 1901, bliver her kun i vinter og reiser da tilbake til Hjelmeland hvor han eier fabrikk. Bor her kun for skolen.

1901-1905 Pedersgata 135
Torval Samuelsen Berge, f. 1875, Nærstrand, støber
Sanna/Janna 22
Gunhild 3
Marie 1
Torval bodde som leieboer i Pedersgata 139 i 1900. Tjener kr 18 a 20 per uge, opholder sin moder der er på Nærdstrand, (Nedstrand) hos en søster. Han og Sanna giftet seg i oktober 1901. Torvald var sjømann og i 1904 var han til sjøs, han sendte intet hjem, så kona måtte få hjelp av fattigkassen.. I folketellingen 1904 ble det opplyst at barna var i slummen – antakelig var det slumsøstrene som tok seg av barna.
Dette er muligens den familien som bodde i Doksmauet 10 i 1910. Da er faren kalt Ingvald Samuelsen f. 1872, Lura Sandnes. Kona og barna stemmer, Janne, f. 1875, Marie, f. 1899, Gunhild, f. 1901, Olene f. 1909.

1903 – 1907 Pedersgata 135
Knud Danielsen, f. 1815, Nedstrand, 87 år i 1903, huseier, død 11-11-1907, 92 år gammel av alderdomsvakhed.
Anna f. 1810, Tysvær, 95 år, død 5-5-1905, 95 år gammel-
Knud og Anna hørte til i Vennenes samfunn, de var Kvekere. De bodde på Roaldsøy i Hetland i 1865 og 1875. Da hadde de tre barn, Bertil Knudsen, 1849, Berte K. 1854 og Maren K. 1856. Både Knud og Anna ble gravlagt på kvekernes gravsted i Haukeligata .

   

1903 Pedersgata 135
Paul Gundersen Sørnes, f. 1862, Fra Haaland, dokarbeider
Marie G., f. 1872, Sogndal
Gabriel, f. 22-10-1899
Georg, f.4-10-1901
Alegsander, f. 3-7-1903
Elisabet, f. 1-5-1905
Malvin, f. 22-7-1907
Anna, f. 14-3-1909
De bodde i Grenseteinsgt 8 i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Hetland kommune, med bostd på Østheim. Paul var fortsatt støberiarbeider og kona ble kalt støberikone!

1904- 1910 Pedersgata 135
Bertha Larsen Husebø, f. 1844, Nedstrand, 60 enke
Martha, f. 1880, fabp. Hetland, Smørfab. I Amerika gift hj 1910
Selma Bellesen, f. 1887, Hetland, fabp. Sæbefab ikke 1906 flyttet 1910
Bertha bodde i Mellomgaden 7 i 1900. Da levde hun av ”midlerne”. Sønnen Knud Samuelsen, datteren Martha Larsen og fosterdatteren Selma bodde sammen med henne. Det ble opplyst at Selma var Berthas datterdatter. Martha dro til Amerika, men var hjemme i 1910. Da var hun gift. Det var bare Bertha som bodde her til 1910.

1907 -1908 Pedersgata 135
Fredrik Lillegraven, f. 1841, Graven SB, bundtmaker, død 10-11-1911, 72 år gammel.—
Cecilie Gurine Halseide, f. 1847, Skaare
Kristine, f. 1888, Høiland
Jakob, f. 1893, Høiland, bagergut, tjener i 1910
Andreas Torvald Lillegraven, f. 1892, Høiland, fostersønn, arb. Reist til Bergen på underoffiserskole i 1908
Ellen Larsen 33 pleierske, handl. 1908
Familien bodde i 1900 på Frydenlund i Høiland. Både Cecilie og Fredrik bodde han på Soma fattiggård i Høyland. i 1910.

 

1909-1910 Pedersgata 135
Magnus Assersen, f. 28-9-1876, løsarb. Stuert 1910
Marie Gabrielsen, f. 22-10-1880
Mary, f. 23-1-1900
Alfa, f. 6-11-1906
Arthur/Astor f. 23-6-1907
Innen slutten av 1910 hadde familien flyttet til Hafrsfjordsgt 17.

1910 Pedersgata 135
Bolette ? 20 fabarb.
Elias ? 18

1910 -1912 Pedersgata 135
Martin Loholt, f. 18-1-1870 Strinden. Trondhjem, pakkhusmann, Huseier
Olena/Oline, f. 15-10-1870, Etne
Anna 12, bor hos sin bestemor ved Trondheim
Olga, f. 3-1-1904, Trondhjem
Amanda, f. 26-12-1908
Martin bodde i Trondheim i 1900, da var han mekanikus. I årene 1908-1910 bodde de i nabohuset, Pedersgata 137 før de kjøpte dette huset. De hadde en husleie på kr. 10,- pr. måned.

1910 Pedersgata 135
Inger Pedersen, Lyse, f. 11-10-1888, Høgsfjord, blikfabrikarbeiderske, til 1912.
Olga Barka, f. 20-10-1892, Strand, Hermetikarbeiderske,
Lena Barka, f. 7-1-1889, Strand, hermetikarbeiderske
Disse tre jentene var leieboere/ antakelig kostfolk hos familien Loholt. Inger betalte kr. 4,50 i måneden, mens Olga og Lena betalte kr. 4,-.

1910 – 1912 Pedersgata 135
Marie Sjursen, f. 1856, Sandeid, enke, fabarb.
Malene Sjursen, f. 3-10-1866, Sandeid, enke fabarb
Sofie Høie 16 i 1912
Klara Høie 16 i 1912
Disse var også leieboere hos Loholt. De bodde på kvisten og betalte kr. 100,- pr. år.

   1913. Endel kostgutter kan faa plads. Sammesteds et hus billigt tilsalgs.

1912 -1922 -1954 Pedersgata 135
Gurine Nilsen, f. 24-6-1865, huseier fra 1912, skilt, Union Canning av og til, død 13-10-1954, 89 år gammel.
Gustava, f. 9-9-1885, Gift med Karl Norberg.
Ingeborg Gurine Nilsen, f. Bøe, f. 1834, Nærbø, død 1916 av bronkit. 82 år gammel, fikk av fattigvesenet.— Hun var mor til Gurina.

Gurine hadde mange kostgutter i huset. Her er en del av de.
1913 Johan Markussen 34 fabarb
1913 Magnus Olsen Fuglesæth 25 maskinist
1913 Gunnar Ferdinandsen 47 haandlanger
1914 Ole Tveitane 43 skibsbygger dok
1914 Arthur Tveitane 23 skibsbygger dok
1914 Jonas J. Linga 22 hjelpearb. dok
1914 Olaf O Røen 18 hjelpearb. dok
1914 Arne Fosse 20 kularb.
1914 Magnus Magnussen, arbeider
1915 Karl Hauge, 35 arbeider
1916 Kristian Kristiansen, 26 sjauer dokken , fra Porsgrunn
1916 Emil Kristiansen, 23 sjøm. Dokken, fra Rjukan
1916 Johan Paulsen 33 klinker, dokken. kom hertil i sept fra Kristiansand har hustru og 4 barn.
1918-1922 Karl Martin Hauge, klinker
1918 Tønnes Gudmundsen, Totland, cementarb
1920 Hedberg, Gustav f. 1866 Sverige
1920 Larsson f. Jan Erik f. 1859 Sverige
1922 Gustav Hedberg, former

          

——-1918

1913 – 1955 Pedersgata 135
Karl Martinius Norberg, f. 1-1-1883, Visnes, Avaldsnes, pladearb. Død 8-5-1952, 69 år gammel.
Gustava Nilsen, f. 9-9-1885, død 9-3-1962, 76 år gammel. datter til Gurina Nilsen
Sverre, f. 10-1-1907
Alfild, f. 6-1-1909, g.m. Leif Nygaard
Nanda Olene, f. 1911 død 1913
Georg, død 3-4-1939, 19 år gammel.
Nils Olav, f. 30-7-1913, klinker, g.m. Alice Marie
I 1910 bodde de på Egenæs 5d. Denne familien er bare registrert her i 1914, men en annen familie Norberg dukker opp i 1958. Karl bodde på Ladegårdsvein 3 i 1900, faren var fra Sverige. De feiret sølvbryllup i 1931. Nils Olav overtar huset etter sin mor i 1955.
Det er litt uklart om Gurine Nilsen og familien Karl Norberg har bodd her sammenhengende fra 1912 og til 1955.

1914 Plads for 2 a 3 kostgutter

1914 Pedersgata 135
Bernt Gundersen, f. 6-3-1840, Egersund, forhenværende bødker, død 13-8-1929, 88 år gammel.
Johanne Malene, f. Rønneberg, f. 31-8-1868, Sandnes 45 år, fabarb.
Anna, f. 19-10-1893, Arendal, fabarb.
Ellen Gunhilda, f. 22-3-1898, Egersund
Tollef f. 10-6-1900, Egersund
Martha, f. 21-7-1901
Gunnar, f. 27-10-1902
Bernhard, f. 11-7-1906
Tora Sofie, f. 27-10-1910
Bernt og familien bodde i Egersund i 1910. I 1921 bodde de i Ryfylkegata.

1926

1915 -1916 Pedersgata 135
Nils Andreas Throndsen, f. 29-3-1880, Christiania, død 9. april 1934, 54 år gammel, billedskjærer, verksted i Asylgt. 4
Mina, f. 14-11-1877, Drammen, fabarb. Borgen Packing, død 3-7-1962, 85 år gammel
Hugo, f. 3-7-1899, Christiania, hos Borgen Packing 1916
Emil, f. 17-2-1903, g.m. Rakel
Aslaug, f. 27-3-1906, g. m. Frank Strøm
Randi, f. 29-12-1907, g.m. Gunnar Gådeseth
Jakob, f. 4-4-1876,Skien, Treskjærer, leieboer, i 1910.
Kristoffer Kristoffersen, 17 år, træskjærerlærling hos Trondsen fra aug 1914.
Barna er født i Christiania, familien bodde i Ø: Klevegt 16 i 1910. Nils Andreas fikk positiv omtale i avisen, da pavliongen i parken sto ferdig i 1922. “De fordringsløse, men vakre og ornamentale dyregrupper over søilerne har billedskjærer Trondsen skilt seg fra på en meget fordelaktig måte, hva der forøvrig også tør sies om alle dem som har hat med de forskjellige dele av byggearbeiderne at gjøre.” Her kan en lese mer om Nils Trondsen og de flotte dørene han laget som står i Pedersgata 49.

https://pedersgaten.org/pedersgata-nr-049-dorer-laget-av-billedskjaerer-nils-andreas-trondsen/

1922 Pedersgata 135
Anton B. Nilsen f. 1893, Stenarb.
Sara Rebekka Olsen f. 1895
Arne f. 1922

– 1925

Mon tro hvem som hadde fått den?

1926-1947 Pedersgata 135
Peder Hytland f. 27-7-1900, mask.arb., støberiarbeider, død 20-11-1966, 66 år gammel.
Anna Gurine Olsen f. 1905
Konstance f. 8-8-1926, død 13-12-1994, 68 år gammel. syerske/ fabrikarbeider
Rigmor, f. 2-11-1929, syelev, g.m. Endre
Paul
Peder og Anna Gurine Olsen giftet seg i 1926. ”Grisa Gurine” ble hun kalt for de hadde gris i bakgården, fortalte Anna Thelin Løksen

 

— 1920

 

Pedersgata 135
Disse personene er funnet i adressebøker og gatefortegnelser, der er det intet som viser familiene, med foreldre og barn. Kun voksne personer med egen inntekt ble tatt med.
1935 -1944- 1950 Kornelius Østen Sund, f. 16-8-1878, tømmermann
1935 Karl Norgren, jr. kjører.
1935 Elise Wallin, fabrikk arbeider
1938-41 – Ingebrigt Andersen, fabrikarbeider
1938-41 – Judith Andersen, fabrikarbeider
1941 David Dahle, f. 2-9-1916, arbeider
1951-52 – Jenny Hungnes, f. 12-4-1908, hermetikarbeider
1955-1968 Pedersgata 135
Nils Olav Norberg, f. 12-7-1913, fyrbøder, klinker
Alice Marie Norberg, f. 5-7-1911, hermetikarbeider
Anne Marie Norberg, f. 29-5-1936, ekspeditrise
Sven Johan Norberg, f. 11-3-1942, ekspeditør
Knut Norberg, f. 11-3-1942, hjelpearbeider
Anne Berit Norberg, f. 8-12-1943, fakturaskriver
Karl Jan Norberg, f. 17-5-1945, mekaniker
Olav Norberg, f. 30-7-1951
Nils Olav overtok huset i 1955 etter sin mor Gustava Norberg.

1955

2003

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net