Pedersgata nr. 137

Pedersgata 137

309

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 2102- 117 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 137
1883 Fra Stavanger Støberi & Dok tomt.
1883 til Ole A. Øklend
1918 til Ivar Barka
1950 Til Olaf Olsen
1954 til Knud Gunleif Bjørnsen.
2002 til Anne Karin Johannessen
2006 til Espen Gabrielsen og May-Lise Holden
Dette huset er det siste i en rekke på 7 hus. Det ligger på hjørnet mellom Pedersgaten og Vindmøllebakken. I 1900 ble det beskrevet som et våningshus med vedhus, WC og hønsehus i bakgården. Det bodde tre husstander i huset. Ole med kone og søster i første etasje. Der var 3 rom og kjøkken. Kjøkkenet ble delt mellom Ole og de andre familiene. Tollef Nilsen hadde kone og 6 barn, de bodde i andre etasje, mens Magel Olsen på nesten 70 år bodde på kvisten. I 1906 ble det opplyst at en leilighet var ledig ”1 bekvem ledig”

Folk i huset: Pedersgata 137
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1885-1923 Pedersgata 137
Ole Asserson Økland, f. 29-12-1833, Høle død 7-12-1924, 90 år gammel—-anannaa
Joren Iversdtr. F. 1823, Forsand, død 1903
Arbeider til dels i dokken i 1895. Ole var ”Driver” i 1898-1902. /enkemann i 1903, forhenværende tømmermann i 1914 og han ble også kalt tømmermann i 1922. (Driver var et spesielt yrke i forbindelse med båtbygging.)
Ole, kona og sønnen Ole Andreas bodde i Lervig i 1875.
Familien til Ole Assersen Økland dominerer i dette huset. Det var antakelig han som bygde huset, for han kjøpte tomten i 1883. Siden bor han og familien her til han dør i 1923. I mellomtiden giftet han seg for andre gang og den kona ble boende her i flere år. Fra 1885 bodde sønnen Ole Andreas med kone og åtte barn her, selv dro han til Amerika.
Noen år senere dukket enken Malene Assersen med to sønner opp. Det er muligens en svigerdatter.
I 1910 var Ole enkemann og forhenværende tømmermand og levde av sine midler.
Ole giftet seg på ny i 1912 med Sofie Johannesen, f. 1848. Da var han 77 år og hun 64 år
Ole Asserson f. 1835 Høle
Sofie Johannesen, f. 1848 Fister, fabrikarbeider – Union.
. Sofie ble nevnt her i adressebøkene fram til 1944.

1885-1914 Pedersgata 137
Sissel/Sanna/Cicile Olene Asserson, f. 25-12-1825 Høle, ugift.
Sissel er sannsynligvis søster til Ole. Sanna/Sissel ble kalt svigerinde og fikk fattigunderstøttelse i 1900-01-02 Hun flyttet til hus nr. 143 og bodde der i 1903, men senere flytter hun tilbake hit og i 1910 var hun sykepleierske. En finner henne i folketellingene fram til 1914. Hun bodde sammen med Ole.

1885 Pedersgata 137
Jørgen Aans, Helan, f. 1815, Hausken sogn, arbeidsmand
Gurine Baardsd., f. 1822
Gerhart Jørgens. F. 1864, støberiarbeider.
Denne familien sammen med Ole og familien. De bodde i Kalhammeren i 1875.

1885- 1903- 1905 Pedersgata 137
Ole Andreas Økland f. 1860 snekker – reist til Amerika
Elisa, f. 1862, Sandnes
Jenny, 1885 fabp. Mauritsen
Bergliot, 1888 fabp.
Olaf, f. 1890
Trygve, f. 1892
Aleksander, f. 1894
Elisa, f. 1897
Andreas, f. 1900
Ella, f. 1902
Ole og familien bodde her i 1885, men i Bergelandsgt i 1900, så flyttet hit til foreldrene i 1903. Ole reiste til Amerika, men sendte penger hjem til familien. I 1906 var han i Amerika, sender penger.

1914 Pedersgata 137
Malene Assersen, 42 enke fabarb.
Johan Selmer 21 kjøregut
Maurits? 12
Samtidig med familien Ole Økland bodde disse personene til leie, kortere eller lengre tid.

1885 Pedersgata 137
Omund Ellingsen Bø, f. 1813, Nærbø, arbeidsmand
Johanna Elisebet Jonsd. F. 1820, Time
Lar? Omundsen Bø, f. 1860, Frue, 2. maskenist
Jakob Omundsen, f. 1867, Frue, fyrbøder
Denne familien bodde i 2. etasje.

1894 Pedersgata 137
Ole Frøiland, 80 år, af fattigkassen
Torborg, 63, død 23-2-1907, 75 år gammel
Johanne, 29 år
Daniel, 30 år, arb. Støberiet, død 25-9-1904
Gustav Gabrielsen, f. 9.2.1886, pleiesøn, barnebarn

1894 Guri Aasland, 63 ugift, af fattigkassen
1894-1898 Ingeborg Olsen, 76, enke, af fattigkassen

1895 Pedersgata 137
Johan Knudsen, 57 arb Støberiet og til dels annet arbeid
Ingeborg 43
Karen 20
Hartvig 16
Bertine 14
Inga 11
Joacim 9 ??gutt 4

1898-1902 Pedersgata 137
Tollef Nilsen, f. 1858 Ogna, løsarb.
Elen Susanna, f. Endresen, f. 1860 Høle
Martha, f. 1882 død 1888
Anna, f. 1883, Høle,
Gurine, f. 1888
Torvald, f. 1891
Alma, f. 1892 tvilling
Elisa Susanna, f. 1892 tvilling, død 14-7-1913, 20 år gammel
Thora, f. 1894, f. Hetland
Tollef var sæbekoger hos Mauritsen, datteren Anna var allerede som 14 åring i arbeid i sæbefabrikken. Da Martha døde i 1888 var faren støberiarbeider. Tollef og Elen feiret sølvbryllup 25-10-1907.

1899-1903 Pedersgata 137
Magel Olsen, f. 1831, Høle enke, hun fikk fattigunderstøttelse.

1899 Pedersgata 137
Ingebrigt Dortæus Strand, f. 1880, Blikslager, Nordbøgt.
Anna Stefania Gunnarson f. 1880, Seydirfjord Island,
Peder, f. 1902, død 5-1-1903, 10 måneder gammel.
Anna bodde her da hun giftet seg i 1899, sannsynligvis bodde hun til leie. Hun var nåtlerske. Fedrene var Henrik Pedersen, Strand, stuert, og Gestur Gunnarson

1899 Pedersgata 137
Anders Rasmussen, f. 1866/56, død 14-2-1914, 56 år gammel.
Laura Steffensen f. 1857, Island
Gjest, f. 1883, Island, død 22-11-1913
Alma Marie, f. 1893
Laurits Andreas f. 1899.
Anna, f. 1880, gift med Ingebrigt Strand
Laura var født på Island og det samme var eldste sønnen. De flyttet til Doksmauet 2 i 1900.

1903 Pedersgata 137
Jens Lyse, f. 1867, Høgsfjord, arb. Støberi & Dok, død 20-5-1951, 91 år gammel.
Talette, f. 1867, Strand, død 3-9-1937
Berthe, f. 1882
Gustav, f. 1890, Amerika
Johan, f. 1896, Amerika
Ida, f. 1899
Jens og familien bodde i Badehusgaden 27 i 1900 og her i 1903. De hadde vært en tid i Amerika for to av barna var født der. De kjøpte Ryfylkegt. 14 i 1910.

1903 – 1905 Pedersgata 137
Peder Larsen, f. 7-8- 1875 cementstøber
Gerhardine/Georgine Tostensen, f. 17-2-1875
Oskar, 17-9-1896, død 1-10-1955
Ivarda hermanda, 26-4-1898
Jakob, f. 16-1-1905, døde 3-5-1905
Peder, f. 1-8-1905
Familien bodde i Pedersgata 72 i 1900. I 1910 var de flyttet til Pedersgata 140. Da var Peder syk og arbeidsudyktig. Gerhardine fikk stemme ved valget i 1904, så Peder må ha hatt en inntekt på minst 400 kr.

En vaskegryte tilsalgs. 1906

1907 Pedersgata 137
Torkel Jørgensen, f. 4-6-1885, kjører
Anna, f. 18-4-1883, Tananger
Albert, f. 15-6-1904
Magnus, f. 25-10-1905
Tordis Agnethe, f. 20-3-1909
Innen 1910 var familien flyttet til Nedre Klevegt 19.

En vugge og en Fretræks Bænk billig tilsalgs. 1906

1907 Pedersgata 137
Otto Pettersen, 30, stenarbeider, fra Narvik Reist til Amerika
Marie 27
Lilly 2

En Pengeseddel er fundet. Faaes i Pedersgaden 137.  1906

1907-1908 Pedersgata 137
Gerhard Amandius Johannesen, f. 29-1-1880, Fuse, bagersv. Idsøe
Gurina Theodora Asbjørnsen, f. 15-3-1885, Kvitsøy
Sigrid, f. 6-6-1905
Alma, f. 8-8-1907
Svend, f. 5-10-1909.
Innen 1910 var familien flyttet til Agent Kiellandsgt 10. Gerhard og Gurina feiret sølvbryllup 30-10-1929, da bodde de i Bakkegt 14.

1908-1910 Pedersgata 137
Martin Loholtz, f. 18-1-1874, Trondhjem, skibsbygger/pakkhusmand fra Trondhjem
Olene, f. 15-10-1870, Etne
Anna 11år, bor hos sin bestemor ved Trondheim
Olga, f. 3-1-1904, Trondhjem
Amanda Bertine, f. 26-12-1908
Martin kjøpte nabohuset Pedersgata 135 og der bodde familien i 1910. Martin bodde i Trondheim i 1900, da var han mekanikus.

1909 Pedersgata 137
Olaus Frafjord, f. 20-9-1873, Forsand, platearbeider
Christiane Frafjord, f. 28-1-1861, Forsand, søster hermetikarbeider
Gabriel Frafjord, f. 29-2-1902, pleiesønn
De bodde i Nedre Banegt. 32 i 1910.

1909 Pedersgata 137
Thorvald Malenius Torgersen Askvig, f. 12-10-1884, Jelsa, fyrbøder
Anna, f. 12-6-1886, Finnøy
Lilly, f. 8-8-1909
Familien var flyttet til Karlsminnegt. 36 innen 1910.

1910 Pedersgata 137
Edvard With, 40 maskinist
Thora over 25 år

1910 Pedersgata 137
Berte Larsen, f. 1841, Skjold, enke.
Berte var enke, levde av midler, ble underholdt av sin sønn.

1910 -1912 Pedersgata 137
Theodor Thorbjørnen, f. 8-5-1865, Bamle, Sjømand, sandfører, løsarbeider
Malena, f. 14-6-1859, Avaldsnes
Thorbjørn Bertinius, f. 9-8-1887, matros
Helena, f. 12-3-1892 Høiland, fabrikarbeider/tjenestepige
Samuel, f. 1897, Høiland, logerende
Lydia, f. 1888, Høiland. logerende
Familien bodde på Stangeland i Høiland i 1900. Da het kona Anne Jørgine Svendsdtr. Om Theodor ble gift 2 ganger vet jeg ikke. Verken Torbjørn, Lydia eller Helena bodde her i 1912.

1911 -1913 Pedersgata 137
Selma Hermansen Husebø, 22, fabarb kom fra Kjøbenhavn ? i april 1911
Gudrun
Bertha Husebø 67 år i 1913 enke

1913 Pedersgata 137
Berta Tøtland, f. 1889, pige
Olav Olsen Løvås, f. 1889, Hommersand, sjømand, ungkar
Bjarne f. 26-1-1913
Berta bodde her da Bjarne ble døpt.

1914 Pedersgata 137
Bertinius Brattebø, f. 1887, former
Bertha Hytland, f. 1890
Sigfrid f. 1913

1915 -1920 Pedersgata 137
Olaf Mathiassen, f. 9-4-1886, Florø, fabarb. Matros 1916 med ”S/S Gansfjord.”
Serine Olsen, f. 17-10- 1888 Finnøy
Margit, f. 5-1-1908
Sigurd f. 3-6-1910
Otto 5 år i 1915 ikke nevnt senere
Harriet Agnes, f. 1914 døde 1919 av difteri.
Henrik Andreas f. 1922
Familien bodde i N. Dalgt 28 i 1910.

Pedersgata 137
Disse bodde her en tid, om de var enslige eller hadde familie her vet jeg ikke.
1914 Andreas Vasbø, 24 støberiet
1914-15 Svend N. Fotland, hermetikkarbeider
1915 Salomon Larsen 18 messgut 1915
1915 Ludvig Kristaland?? 40 1915
1915-16 Waldemar Sletterud 25 1915 støberi dok
1916 A Selmer Bryne 30 støberi dok.

1916-1918 Pedersgata 137
Kåre Pettersen, f. 1895, Sand, død 1916, maler hos Aanonsen
Marie 25
Gudmund 1
Marie Pettersen fab.arb. bodde her ved valget i 1918

1920-1922 Pedersgata 137
Kristian Bærø, f. 1886 Bremnes
Berta f. 1878 Hundvåg
Bergliot f. 1913
Rangvald f. 1914
Ruth f. 1915

1922 Pedersgata 137
Lovise Luthersen, fab.arb.
Regine Luthersen, fab.arb.
Når det gjelder familiene Karlsen og Hjelm, så er her rom for feiltakelser. Det er privatpersoner utenfor familiene som har gitt navnene på de de husket. Der det er årstall har jeg funnet de i folketellinger og kirkebøker.

1935-1944 Pedersgata 137
Aksel Karlsen, f. 9-7-1887, Vigmostad, Nord Audnedal, stenarbeider, fab.arb., Arendal, død 21-8-1937
Marie Barkved, f. 21-5-1895, Strand, enke i 1941-1944 , død 7-3-1973, 78 år gammel
Albert Karlsen, f. 23-6-1915, hermetikkarb. død 16-8-1981, g.m. Evelyn Sandgren Paulsen,
Leif Karlsen, f. 1-11-1917 – død 10-2-1918
Margit (Maggi), f. 10-3-1919, død 20-7-1996, 77 år gammel, g.m. Ludvig Ingebrigtsen – se
Pedersgata 109.
Sigrid, f. 7-1-1921, gift 10-7-1948 med Arne Nordal Halvorsen, f. 13-5-1921
Leif, f. 20-8-1923
Ruth, f. 16-8-1925, g.m. Einar Aske
Martha f. 3-12-1928, gift 25-9-1948 med Odd William Nygård, f. 27-10-1928 Strømsø
Anne Marie f. 27-9-1931, syerske i 1955, g. m. Hans Jensen
Liv, f. 1931
Aksel bodde i N. Strandgt 63, vegarbeider betalte kr 8 pr md 1910 i husleie. Familien har bodd flere steder før de kom hit. Se Pedersgata 97 og Pedersgata 109.
Albert ble gift med Evelyn Sandgren Paulsen, f. 27-3-1920, død 17-4-2007. De bosatte seg på Jørpeland, Albert jobbet på stålverket i 35 år, før de flyttet til Stavanger igjen. De hadde tre barn.

1934 – 1952 Pedersgata 137
Norvald Hjelm, f. 15-7-1906, død 4-6-1987, fabrikarbeider
Betsy Knudsen, f. 1912, død 14-3-1979
Signe Tonny, f. 2-4-1932
Tor, f. 1933 – død 19-2-1940
Paul, f. 2-7-1935, hjelpearbeider
Berit, f. 1941
Tor, f. 1946
Norvald og Betzy giftet seg 14-11-1931

 

1942-43 Gunhild Sigbjørnsen, f. 8-10-1896

1951-1955 Pedersgata 137
Olaf Olsen, f. 18-9-1905, arbeider
Helma Hjørdis, f. 15-12-1910, hermetikarbeider
Bernhard Olsen, f. 9-12-1934, gummiarbeider
Judith, f. 18-3-1932, saapearbeider

1958-2002 Pedersgata 137
Knut Gunleif Bjørnsen, 20-10-1918, mekaniker/hjelpearbeider
Tordis, 27-2-1922, hermetikarbeider
Anne Karin, f. 15-1-1949
Bryllup feires 9-3-1968 av Anne Karin Bjørnsen og Arild Johannessen, Pedersgaten 137.

2002 Pedersgata 137
Anne Karin Johannessen, f. 1949, overtok huset.
Hun selger i 2006 til

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

  2002

  2006

Fra Aftenbladets boligannonser 2011.