Pedersgata nr. 118

Pedersgata 118

Dette var et av de husene som Samhold

kjøpte og rev for å bygge ut bakeriet.

De la stor vekt på detaljer når de bygde hus før i tiå. Se på vinduene og ikke minst porten.

Br.nr. 2176

Eiere:

Ukjent byggeår, men var bebodd i 1894.

1894          Edvard Kleppe og Torger Eriksen kjøpt hver sin halvdel i huset.

1932           Tobie Kleppe selger sin halvdel etter hun ble enke.

1932          til Kristine og sønnen Thomas Andreas Eriksen

1939           Produksjonslaget Samhold. De averterte huset til rivning i 1939, men det ble vel utsatt på grunn av krigen, for                   det bodde folk her i begynnelsen av 1950tallet.

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1900 4 familier 20 personer

1910 2 familer 14 personer.

1894 –1895

Daniel Smith Balcken, f. 1858, Werksmester f. Bergen

Anna Johanne, f. 1860, Christiansund N. død 5-4-1947 87 år gammel.

Inga Christine Salhus, f. 1890, Bergen, pleiedatter.

Ingeborg, 1

Daniel Smith Rosenlund, f. 1894.

Ingeborg, Gundersen? 18, tjenestepige i 1894

Lene Olsen, 20 tjenestepige i 1895

Daniel var verksmester for Stavanger Støberi & dok. Innen 1900 var familien flyttet til Dokksmauet 3. i 1900

En sal til solsiden tilleie — 1905

1894-1939–

Torger Eriksen, f. 22-5-1851, Hølenes, Høle, død 1-10-1936, platearbeider, skibsbygger

Kristine Reiersdtr., f. 15-3-1851, Høle/Høiland, død 9-12-1939

Regine, f. 9-2-1873, Høle

Tomas Andreas, f. 28-11-1875, Frue sogn, Hetland. (19 år i 1895 lam og syg) død 21-2-1895

Kirsten, f. 28-11-1875 Tvilling

Erik, dødfødt 1877/78

Ingeborg, f. 1878, død 1892

Erik, f. 22-6-1882, død 7-8-1959

Reier, f. 28-9-1884, død 5-3-1964

Bendiks, f. 3-2-1887, død 23-4-1979

Amanda Katrine, f. 12-11-1889, død 2-7-1891

Amanda, f. 17-3-1892

Ingeborg, f. 2-12-1894, død 14-4-1974

Thommas Andreas, f. 14-3-1898, død 12-8-1985

Ragnhild Torgersdtr, Eriksen, f. 7-12-1820 Høle, enke, moder, ble underholdt her døde  2-11-1911. 91 år gammel, intet efterlat.

        1933

Torger og  familien bodde i Lervig i 1875. Innen 1885 var de flyttet til Pedersgaten 107. Hit kom de rundt 1894 og ble boende i mange år. Torger eide halve huset og bodde i 1 etasje. Han hadde en husleie på kr. 300,- i året.  Han arbeidet på Stavanger Støberi & Dok. Det samme gjorde sønnene Erik og Reier, etterhvert som de vokste til. Familien Eriksen var stor, og mange av barna ble boende  her en stund etter at de giftet seg. Torger sto på Arbeidetpartiets liste i 1903.

Regine giftet seg med Østen Larsen, hun døde i 1913.

Tomas var lam og syg, ble det opplyst i 1895.

Kirsten f. 28-11-1875, død 1952, emigrerte til Illonois i 1895.

Ingeborg f. 1878 død 9-1-1892

Erik, f. 1884 gift i 1913 med Anna Nilsen

Reier dro til Amerika, men kom hjem i 1905. Han ble gift 5-1-1913 med Gurine Nilsen, f. 1888, fabrikpige. (faren var sæbekoker Tollef Nilsen. De bodde i Pedersgaten 133.)

Brødrene Erik og Reier ble gift med søstrene Anna og Gurine Nilsen.

Bendiks var blitt 2. Maskinist i 1910, han bodde her i 1922. Han var gift med Selma Nielsen.

Amanda gikk på Kongsgård skole og husket godt, like til hun døde nesten 100 år gammel, kan barnebarnet Astrid Ellingsen fortelle. Amanda var butikpige i Coop forening i 1910.  Amanda ble gift i 1913 med Ivar Ellingsen, f. 16-11-1890. De bodde i Nedstrandsgaten 19. Amandas svigermor Ane Ellingsen hadde butikk i Pedersgaten 45, før de flyttet til Spilderhauggaten 4.

Ingeborg f. 1894 var i hermetikken i 1910 og arbeidet på Cape Canning i 1916. Hun ble gift med Ernst B. Hinna. 1922

Thomas f. 1898 var naglegutt i 1916, da var han 17 år. Han ble gift med Thora Amdal.

Flere av barna ble boende her kortere eller lengre tid etter de ble gift.

Det er funnet en del om denne familien i avisene.

    1925

    1936

1895 og 1913-1914

Østen Larsen, f. 1872, Avaldsnes, sjømand

Regine Eriksen, f. 9-2-1873, hun døde 12-8- 1913, fabrikarbeider.

Bergit, f. 1895

Klara, f. 1898

Lars Gismervik, f. 20-8-1902

Trygve, f. 6-3-1906

Østen Reinhard, f. 1913

Da de giftet seg i 1895 var begge 22 år og det ble opplyst at Østen var hjemme, men at han skulle på Horten i sommer. (På Horten – det samme som i det militære). De bodde i Nymannsveien 32 i 1900, men i Karlsminnegt 68 i 1910. Østen var sjømand i „Amerikansk Jcck.tj.“ Kom fra Amerika okt 1913 for at treffe sin hustru der døde 2 oktober. Bergit den eldste datteren på 18 år var husholderske og tok seg av familien. Regine har nok flyttet hjem en stund før hun døde siden mannen var vekkreist.

  

En portemone med en del smaapenge tabt 1904              1 pengetaske med en del penge fundet lørdag. 1907

Et dameuhr tabtes lørdag i strøget Strømstenen – Pedersgaden – Forbrugsforeningen Økonom. Bedes mod dusør levert i Pedersgaden 18. 1909

Både når de mistet og fant noe så annonserte de det i avisen.

1917 -1951

Ernst Birger Hinna, f. 1893, maskinist

Ingeborg Eriksen, f. 1894

Torger Erik, f. 25-11-1917

Einar Bernhard, f. 1921

Kåre, f. 1930

Ernst og Ingeborg feiret sølvbryllup 13-5-1942, da bodde de i Lysefjordsgt 28.

1924 -1951

Thomas Andreas Eriksen, f. 14-3-1898, kjører, (Telefonkatalogen 1928 – 2684 Eriksen, Thomas, bolig,) død 12-8-1985, 97 år gammel

Tora, f. Amdal

Tor Kristian, f. 1930

Ingeborg, f. 1932

Kirsten

1918-1922

Bendiks Eriksen. , f. 3-2-1887, maskinist, død 23-4-1979, 92 år gammel

Selma, f. Nilsen

Thorbjørn, sønn, død 15-2-1950 17 år gammel

Marit

Bendiks og familien bodde i Hillevåg i 1937.

1894

Katrine Tvedt, 35, enke

Karl, 10

1894

Aage Nikolai Tvedt, f. 1869 snekker , støberiet

Tomine Hansine Pedersen, 1873 – st. Skippergt

Kann være han som bor i Opheimsgate 59 i 1900 kona heter da Tomine – og Harald Hårfagresgt 8 i 1885?

De ble Viet 20-5-1894

Fedre: snekker Jens Tvedt og Peder Haaland

1895

Helene Gurine Mauritsen, Johnsen, f. 1851, Høle,  hjelp af kassen

Anna, 11

Gunda, f. 30-11-1889

Da Gunda ble født bodde de i Pedersgaten 101. Faren var Andreas Johnsen, f. 1848, tømmermand  Innen 1900 var Helene og datteren Gunda flyttet til Skreddersmauet 2 hvor hun drev et fæstekontor samt at hun fikk offentlig understøttelse. Hvor Anna ble av vet jeg ikke.

1900- 1930-1932

Edvard Thomas Kleppe, f. 20-3-1856, Kleppe i Forsand, død 22-9-1930, 74 år gammel, Kjedelsmedform  st.dok eier halve huset.

Tobia T. f. 23-12-1859, Høle, de giftet seg i 1880

Martha, f. 1880

Hilda Karoline, f. 21-1-1884, – død 1963

Thora, f. 5-5-1885, g.m. Thoralf Sivertsen, gift 1909

Trygve Olaus, f. 13-6-1889, død 24-3-1915 av tæring

Tonny Edvine, f. 11-3-1893 død 17-6-1917 av tuberkulose,

Helena Ivarsdtr., f. 18-9-1890, Brekken i Gjesdal, i sylære, logerende.

Familien bodde i Dokksmauet 12 i 1885. Edvard eide halve huset. Han bodde i 2. etasje og hadde en husleie på 300,- kr i året.

Datteren Martha var hjemme i 1914 og 1916 sto hun i butik. Hilda hadde tjeneste annetsteds, men sov hjemme i 1911, fra 1914 var hun kontorist. Datteren Thora var gift med Thorvald Sivertsen og bodde i Haukeligate 71 i 1910. De hadde sønnen Anker Sverdrup, f. 1910. Trygve og Tonny døde begge av tæring i ung alder. Tonny var tidligere handelsbetjent i 1914-16. Edvard og Tobia feiret gullbryllup 4-1-1930. Tonny vant et par barnesko i 1915 på en basar. Innen 1921 hadde familien Kleppe fått telefon, nr 1931.

Edvard bodde fortsatt her da han døde I 1930.  Det ser ut som om døtrene Martha og Hilda ikke var gifte.

Edvard etterlot seg enke Tobie og 3 myndige barn, Martha, Hilde og Thea/Thora Sivertsen. Enken fikk erklæring om uskifte.

  1926

    1917                    1930

1963

1900-1908

Ingeborg Olsen, f. 1841, Tonstad, enke. arbeider.  Underholdes her

Gunder O. f. 1876, Forsand, Fyrbøder – Navigator – S/S Habil – nu hjemme – i Amerika 1907

Johan, f. 1880, Høle,  støberiarbeider,  Støberi & Dok i 1906 +1908

Familien bodde i Pedersgaten 109 i 1885. Ingeborg var gift med Gunder Olsen som døde i 1900.

1902

Johan Paulsen, bare nevnt her da han vant et skjørt på en basar.

1903-1905

Ingvald Rasmussen, 39, Høle?,  støberiarb. st.dok

Thomine, 29, død 1958, 84 år gammel i Høle

Rasmus, 2

Alida, 1 mnd.

De kan ha bodd i Dokkgt 14  men da var ikke kona nevnt

1906 1907

Jakob Sunde, 55 løsarb., død 24-1-1919, 71 år gammel

Ingeborg, f. Seldal,  48

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.