Pedersgata nr. 49 Svela kolonial

Pedersgata 49 

7 bilder fra butikken ute og inne er utlånt av Torstein Svela. Bildene er tatt i 1983. Foto: Fam. Svela.

Br.nr. 1188 – 315 m² stor tomt

Besøk på siden: 516

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.


Eiere: Pedersgata 49
1857 til Rasmus A. Riis.
1873 Aanen Wisteds hus (kun oppgitt i folketellingen 1873)
1875 til Peder Olsen, bager
1898 Østen Kleibergs hus – pedell på skolen
1898 Joakim Tjensvold’s hus før Kleibergs hus
1899 Reinert Nilsen
1901 Eilert Berges hus bor i Vaalandsgt 1902
1916 J. Maaland
1920 Olaus Østebø
1921 Fritz Jensen
1943 Tønnes Svela
Arnold Svela

Eindoms-overtakelsene finner en i panteregisteret, men de er ofte vanskelige å forstå. Ofte får en opplyst hvem som eier huset i folketellingen, men det stemmer ikke med pantregisteret. Ikke alle tinglyste kjøp og salg med en gang. Derfor er det til tider stor forskjell i opplysningene om når huset skiftet eier.
Huset ligge på høyre side, ikke langt fra Normannsgaten. Det ble betegnet slik i 1900: Våningshus, bagerbygning, forretningslokale og vedboder. Det er et stort hus som ligger på hjørnet med Risasmauet. Det ligger med fronten mot gaten og har Stavangerark. I fronten er det to flotte dører med utskjæringer og ovale glass i som fører inn til butikkene. Det var to butkklokaler. Svela hadde kolonial i den høyre delen og fiskehandel i den venstre delen. Det er et stort tilbygg i bakgården som har vært brukt til bakeri.

Folk i huset etter krigen. Pedersgata 49

Frysediskene er kommet inn i daglivarebutikkene, for her er det reklame for Diplomis på fortauet, og for Findusfisk i vinduet. Tilbudsplakater henger i vinduet, og over døren er det et lysskilt.


Næringsvirksomhet: Pedersgata 49
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.


-1885- Peder Olsen, bager
-1894 Hans Lode, bager
-1901- B. Lundes, (paraplymagerforretning) værksted.
-1901- Paul Fløgstad, 25 bagerm.
1902 -1904 Jakob Jakobsen Lura, 44 enkemann Bager uden borgerskap kom fra Sandnes
1903- 1914 Andreas Lind, 35 bager arbeider lidt for seg selv – bager småkager og går og selger selv.
1906-1907 Stavanger Meieri, udsalg
1914 -1918 Elonora Ulfeldt, strikkerske, syr hjemme
1922- Jakob H. Aase, Sadelmaker 1922 –
1922-1932 Fritz Jensen, Frugt, tobak og cigarforretning og koloniavarer en detalj.
1920-1922 Kamilla Langaker, barneutstyrsforretning. –
1922-1927 Johs. Rasmussen, Metalstøberi
-1940-1984 Arnold Svela, Kolonial, frukt og tobakk,

 

Andre folk i huset fra 1885 til 1922

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1933 – 1965 Pedersgata 49
Tønnes Laksesvela, f. 28-4-1880-1965, kjører – sjåfør.
Ingeborg Slettebø, 1885-1958
Arnold f. 20-9-1909
Nicolai f. 20-6-1916-1986, g.m. Olga
Ada f. 1923 g.m. Per Tønnesen


1933 -1984 Pedersgata 49
Arnold Svela, f. 20-9-1909- handelsmann
Johanna f. 1910-2009
Åse Karin f. 13-3-1947
Tønnes og Ingeborg bodde øverst, Arnold hadde annen etasje og butikken var på gateplan. Nikko og Ada flyttet ut da de giftet seg.
Arnold og Nikko hadde forretningen sammen. Nikko kalte seg “erendsgutten” i Pedersgaten. Han kjørte varer med en trehjulsmotorsykkel med kasse. Senere fikk de varebil – en rød Opel Olympia. Det var Nikko som kjørte. De leverte varer fra butikken til Cementen – folk i Ryfylkegaten, Mariero, Vaulen, Stokka, Bekkefaret og andre stede rundt i byen.
Torstein, sønn til Nikko forteller at han var ofte med faren og leverte og hentet varer. Ukeblad måtte hentes. Det var dårlig med kjølemuligheter i de første årene etter krigen. Derfor måtte de hente gjær ofte.
Butikken var delt i to – Kolonial til høyre og fisk på venstre side. De hadde hver sin inngang. I årenes løp var det mange ekspeditriser som jobbet der kortere eller lengre tid. De vekslet nokså ofte. Butikken ble drevet fram til 1983
Torstein Svela har skrevet litt om butikken som han husker det.
Pedersgaten 49.
Dette hus er som så mange andre i strøket bygd med butikklokaler ut mot gaten. Det var nok ikke alltid lett å tjene til livets opphold. Derfor så en muligheten i forretningsvirksomhet.
Første etasje, kjelleren, var mot fortauet delt i to store rom, butikklokalene med to store vakkert utskårne dørene. Ingen nå kjenner til deres historie. Inngangspartiet er noe inntrukket slik at dørene står noe skrått og tørt for vær og vind.
Det største rommet (mot sør, mot byen) var kolonialforretningen. Hele sørveggen var dekket av hyller for alle slags matvarer. Innerst var et lite vindu mot Risasmauet. Her stod også den store kaffikverna med sin gode lukt. Hyllene fortsatte på bakveggen (øst).
Foran hylle veggene gikk så personalet fram og tilbake og hentet de varene som kundene skulle ha. De hadde da en lang disk der en pakket og veide og ekspederte. I de senere år var her en kjøledisk.
Under disken var der mange skuffer av forskjellige størrelser. Disse var fylt av matvarer inkl. sukker og melsorter. Sistnevnte kom inn i stort og måtte utveies i smått etter hva kundene ønsket.
Foran bakveggen (med bla plass for brød og telefon) var der disk med glass foran. Her hadde en forskjellig kjeks og kakesorter. Denne stod kloss i den store skorsteinen som nok var brukt mer tidligere.
Rundt denne kom en ut i kunderommet og til utgangsdøra. Først traff en på et lite hol med bla. bruskasser og en foreløpig plass for inn- og utgående varer. Så til en disk som innholdt snop, sjokolade osv. Her var også et skap med tobakk og sigaretter. Det stod foran veggen som skilte de to butikkene. Denne veggen hadde glassruter slik at en kunne se inn i fiskeforretningen.
Når en kom inn i denne forretningen var det alltid en god, lun varme og lukt.
Slik var det ikke de senere år i det andre forretningslokalet. Der var det en fiskeforretning med sine lukter og fuktighet. Her måtte også temperaturen holdes lavere. Kjøleanleggene var ikke så avanserte den gang.
I tidligere år var her imidlertid salg av godterier, tobakk med mer. Min farmor (død 1959) stod her i mange år. Hun lagte krumkaker som ble solgt med is i.
Her var også bakdøren til kontoret og spiserom. Og videre dør ut i kjellerhalsen med trapp opp til bakgården. Samt dør med smal mørk gang tilbake til kolonialforretningen. Ringen er sluttet.
I andre etasje var der to stuer ut til Pedersgaten. Bestestuen hadde også vindu vendt mot Risasmauet. Kjøkken og bad og soverom lå inn mot bakgården på nordsiden av huset.
Den store trappeoppgangen ledet opp til tredje etasje med stue, kjøkken, soverom og bad i samme mønster som andre etasje. Som så mange andre steder var det bygd tilbygg på baksiden fra kjeller til loft som inneholdt bad og WC.
Midt i den store bakgården stod, står, en (mindre) murbygning. Den ble brukt som lager for butikken og vaskeplass (for klesvask).
På nordsiden av bakgården, langs grensen til Pedersgt. 51 var der satt opp et langt ”skur”.
Her var egne rom for tomesker, ved, mm og garasje innerst.
Bilen hadde fast plass i Risasmauet og stod lite ute i gaten pga (buss)trafikken. Dette smau kunne ikke kjøres igjennom da det øverst stod to trapper som stengte.
Takk til Torstein Svela for at han ville dele denne historien med oss.
1935 Martha Nordby, fabrikarbeider
1941- 1955 Anna Sola, fabrikarbeider
1941 – 1944 Selma Sola, strykerske
1958 Lillian Våge
1969 Kristine Løland

***************************************
Andre folk i huset fra 1885 til 1922 Pedersgata 49
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

              Pedersgatenes flotteste dører.

 

1873 Pedersgata 49
Antonette Riis, 47 Fødde?
Ane Torette, 14


1873 Lisebeth Mæland, 72 Flekkefjord, enke

1873 Pedersgata 49
Johanne Mæland, 49, enke
Andreas Halv, 18


1873 Pedersgata 49
Svend L. 61, Sauda fattig
Gunhild, 50 Mandal
Svend, 16
Ole 7


1873-1875 Pedersgata 49
Berent Baardsen, f. 1840 skomager. Ø. Sogn, Lavig prg.
Ane, f. 1841, Høiland
Elias, f. 1866
Familien var flyttet før 1875.


1873 Pedersgata 49
Ferdinand Qvale, 69 bødker, Bergen
Anna, 69, Flekkefjord


1873 Pedersgata 49
Hans Jakobsen, 1830, Hitterø, (Kvitsøy)fattig
Ane Elisabeth, f. 1828 Hitterø
Julius Gerhard, f. 1860 i smedelære
Axel, f. 1862
Alette Emilie, f. 1864
Haakon, f. 1866
Gunda, f. 1870
Hanne Benedikte f. 1873
Familien var flyttet til Nedre Blåsenborg i 1875
Da det var folketelling i 1875 bodde det 25 personer her i huset i 3 leiligheter.


1875-1885 Pedersgata 49
Olsen, Peder, f. 1843 Flekkefjord, Bagermester
Inger, f. 1847
Pauline, f. 1871
Ingvald f. 1875
Inga f. 1879
Olaf f. 1881
Torvald f. 1882
Valdemar f. 1885
Susanne Larsen, f. 1852, Sogndal, butikjomfru – 1875
Hanna Andersen, f. 1856, tjenestepige – 1875
Bernt Torbjørnsen, f. 1857, Finnaas, læredreng -1875
Theodor Tollagsen, f. 1859, Hetland, læredreng, – 1875
Meling, Tobias f. 1862 Finnøy Bagersvend -1885
Peder var bager og hadde flere folk i arbeid, både i bageriet og butikken.

1875 Pedersgata 49
Børre Røiland, f. 1841, Aaseral prg. Handelsmand, logerende
Marie, f. 1843
Karoline, f. 1871, Avaldsnes prg.
Ole, f. 1874
Ane Jensen, f. 1840, tjenestepige ugift.
Thomas Jensen, f. 1860, logerende, urmagerlære.


1875 Pedersgata 49
Martin Amundsen, f. 1839, Hetland prg. Skipper.
Hanna, f. 1847, Hetland, logerende
Olav, f. 1868, Hetland
Inger, f, 1870, Hetland
Bertha, f. 1875, Hetland
Rakel Bjørnsen, f. 1857, Rennesøy, tjenestepige.
Denne familien har bodd i Hetland, for alle er født der. De må ha flyttet inn i løpet av 1875, for yngste datteren ble også født i Hetland. Hanna var logerende, så det var mulig at mannen var på sjøen.


1875 Pedersgata 49
Aanen Faltinsen, f. 1844, Skudesneshavn, styrmand
Gunhild, f. 1846, Hetland, logerende
Ane, f. 1872
Bertihne, f. 1875
Barbra Danielsen, f. 1803, Hetland, hos sin datter.
Ane var logerende og begge døtrene ble oppgitt å være hos sine foreldre. Muligens var mannen til sjøs. Ane hadde også moren boende sammen med familien.


1885 Pedersgata 49
Halvorsen, Sofie, f. 1841 Kvinesdal Smaahandel
Ingeborg f. 1865 Bjerkreim Butikjomfru
Anne f. 1870 Bjerkreim
Josefine f. 1873 Bjerkreim
Sina f. 1875
Serine f. 1877


1885 Pedersgata 49
Didriksen, Sivert, f. 1818 Lunde Bødker
Karen f. 1835 Rennesøy
Larsen, Gunvald f. 1865 Handelsbetj. Søn
Larsen, Amalie f. 1867 dtr.
Didriksen, Kristian f. 1863 Sømand søn


1885 Pedersgata 49
Wetteland, Iver, f. 1805 Høgsfjord Arbeidsmand
Bertha f. 1803 Strand
Jorine f. 1849 Hægsfjord


1885 Pedersgata 49
Johannessen, Lars, f. 1850 Tysvær Matros
Bertine, f 1854 Tysvær
Daniel f. 1876 Tysvær
Gunda f. 1878


1885 Pedersgata 49
Pedersen, Peder, f. 1807 Trondheim Sømand
Johnsdtr., Guri f. 1828 Vikedal Tjenestepige

             Gammel og ny tid. Den gamle tredisken med skuffer i gjør fortsatt nytten, men har fått et påbygg av glass oppå. Moderne kassaapparat, elektrisk vekt og kjøledisk, preger interiøret. Frukten ligger delikat i en kurv på disken, En eske med varer er pakket og klar til utkjøring. To smilende kunder prater fornøyd med ekspeditrisen.

1894 Pedersgata 49
Østinius Kleiberg, 42, skibsbygger, støberiet
Marie, 45
Dorthea, 16
Theodor, 14
Kristine, 12
Olga, 8
Oskar, 6
udeskseiet fra Støbeiet for ¼ aar siden nu uden arbeide 1895


1894 Pedersgata 49
Hans Lode, 41, bagermester
Johanne, 45
Elen18
Johanne16
Ludvig, 14
Marie, 12
Ommund, 9
Harald, 1
Hans var bagermester, sønnen Ludvig var mekanikuslærling og i 1898 seilte han med SS ”Snefond”
Otto Bø, 16 lærl. nylig kommet til byen i 1898 og bodde med familien.


1894 Pedersgata 49
Torger Meling, 46, tømm. F. Høgsfjord. Kom fra Amerika for 2 måneder siden,
Berte, 53
Berger, 12
1898
Nils Nilsen, f. 1869, Bergen, skomagersvend, hos “Olsen”, ikke udlært
Elisa, f. 1871
Wilhelm Olav Martin Nilsen f. 5-4-1895 Nykirken, Bergen død her 24-10-1898 tuberkulose.
Johan, f. 1897
Wilhelm, f. 1900.
Innen 1900 var de flyttet til Stengaden 28.


1898 – 1902 Pedersgata 49
Selma Theresia Norland, f. 1870, enke, sypike. Selma averterte i avisen i 1902 at hun var tilflyttet Slagter Øglends Murgård i Pedersgata 14.
1898 Johan Larsen, 21, sjauer hos Racin
Anna 23


1898 Pedersgata 49
Helmik Olsen, 47 – manden er på Malde, konen og børnene er i byen, kom nu i nov.
Amalie 42
Hilda 10
Birger 6
Gunda 3
Helmik var i militære på Malde – “Madlamoen”

1894 Pedersgata 49

Østinius Kleiberg, 42, skibsbygger, støberiet

Marie, 45

Dorthea, 16

Theodor, 14

Kristine, 12

Olga, 8

Oskar, 6

udeskseiet fra Støbeiet for ¼ aar siden nu uden arbeide 1895

 

        Her ser vi kjøledisken med melk og fløte i kartong, foran disken er hylla som kundene kunne sette handlevesken på mens de fylte den med varer. Hyllene er fylt med daglilivets varer.

 

1900 bodde det 15 personer i 3 leiligheter, mens det for 25 år siden bodde 25 personer i 3 leiligheter.


1900 Pedersgata 49
Thore Osmunsen, f. 1948, Fossan, tømmerm. snikker
Karine f. 1851 Rennesø
Kornelius f. 1876 Høle
Tobias, f. 1878 Høle
Marie f. 1880
Selma Theresia Norland f. 1870, enke, syerske. Leieboer.


1900 Pedersgata 49
Paul Fløgstad, 1875, Sauda, bakermester
Ingeborg f. 1873
Samson f. 1899
Ane Aanensen f. 1843, Ogna enke, opholdes av T. ? leieboer


1900 1901 Pedersgata 49
Ole Wersland, f. 1867 Berkrem, paa skibsbyggeriet ved Stavanger Støberi & Dok13,20 kr pr uge
Marie f. 1872 Sauda
Sigvart f. 1888 Berkrem
Olaf f. 1891
Inger Olsen, f. 1875, Sand, sygepleierske. leieboer


1900Pedersgata 49
Reinert Nilsen, skibsfører
Inger Nilsen f. 1870 død 1900


1901- 1902 Ane Aanensen, 53 enke arbeiderske, fattig
1901 Inger Olsen, sygepleier
1901 B. Lundes, (paraplymagerforretning) værksted.


1901 Pedersgata 49
Paul Fløgstad, 25 bagerm.
Gunborg 27
Samson 1


1901 Pedersgata 49
Thore Brathetland, 50 tømm.
Karine 52
Kornelius 24 tømm Aktiebryggeriet
Tobias 22 tømm. ”
Marie 19 sypige


1902 Pedersgata 49
Osmund Brathetland, 27 tømm.
Anna 28
Kornelius 4
Karoline 2
Thor 1
Et barn døde i mai – før de kom hit?


1902 Pedersgata 49
Carl Olsen, 52 bager og handelsm
Ingeborg 48
Jenny 13 krøbling


1902 Pedersgata 49
Knud Knudsen, f. 1873, Sand, skomagermester, «i andres tjeneste» Han kom hertil fra Sand i mai -hos Holgersen.
Bergitte f. 1872, ble kalt for »skomagerkone». De hadde to barn. I 1910 bodde de på Mellomstranden.
Karoline 3 år
Sverre 1 år


1902 Pedersgata 49
Gjessine Bang, 49 enke, arbeiderske, frihandel
Henning 15, hjemme
Gurine Osmundsen, 77, enke, moder, handlende


1901 Pedersgata 49
Osmund Helland, tømm.
Laura Kristine Helland f. 16-12-1899 død 23-4-1901 – dødsted Askøy Rennesøy, bopæl Pedersgt. 49

             En ung jente har handlet litt i en pose.  Bak disken står Nikolai Svela.  I hyllene på veggen gjenkjenner vi en del varer. Hermetikk – fiskeboller på øverste hylle.  Ellers ser vi Sanasol, Ideal flattbrød, og syltetøyglass, rosiner, sennep og ketchup, Colgate tannkrem og Lipton te.  Sigaretter, Tidemanns gul og rød tobakk og Petterøes blåe “badler” var en del av utvalget.  Det var nok slutt på kaffe i løs vekt, for det ligger mange poser ved siden eggekartongene.  ,På disken ligger boksene med makrell i tomat og Sunda og Ha På pålegg lett tilgjengelig.

 

1902 – 1905 Pedersgata 49
Martin Frøiland, 48 bager
Marie 43
Dina 18
Matheus 16, bagerlærling hos Idsø
Margit 11
Johan 9
Trygve 7
Casper 6
Marthea 4
Josias 2
Martin hadde sluttet hos A. Idsø har gått ledig, han var adventist, fattig i 1905. Hos O. Stangeland nu hos Johannesen.


1902 og 1904 Pedersgata 49
Jakob Jakobsen Lura, 44 enkemann, Bager uden borgerskap kom fra Sandnes, reist til Rennesø 1905
Sigurd 13
Agnes 10
Ruth 6, syg fri fra skoen et år
Malen Jakobsen, 30 husholderske


1903 Pedersgata 49
Lars Tollefsen, 58 rebslager – stvgr reberbane ikke 1904
Kristine 55


1903 Pedersgata 49
Osmd. Brathetland, 28, arb Mauritsens lysfabrikk
Kornelius 5
Karoline 3
Thor 2


1903 Pedersgata 49
Gurine Bang, 50 enke,
Henning 6


1903- 1914 Pedersgata 49
Andreas Lind, 35, bager arbeider lidt for seg selv – bager – småkager og går og selger selv.
Sikke 34
Hans 8 – 1912, Kjøregut hos dr. Scholl
Agnethe 7
Lars 6
Anna 3
Svanhild 1
Nelly 1911
Andreas og Sikke fikk stemme ved valget i 1903 på grunn av at Andreas hadde en inntekt over kr 300 i året.


1904 Pedersgata 49
Emilie Hetland, enke 38 fabr.
Karen 20 syerske
1904 -1906
Alfred Andersen, 40 enkemann, tobakspinder hos Gundersen
Oskar 17, har vært på Island
Petra 15
Jenny 12
Karoline – handlerske
Jakobine 45 1906 – Kan Alfred ha giftet seg på ny


1904 Pedersgata 49
Bjørn Samuelsen, 47 ?? paraplymager, før Pedersgt. 109
Kristine 53


1904 Pedersgata 49
Ruth L. Jakobsen, f. 1898 Fredrikstad, død 11-7-1904 – bagers dtr.


1905 Pedersgata 49
Eilert Nilsen, løsarb.
Inger Nilsen f. 1856 Berkreim død 1905

                Butikklokalen var delt i to.  Den største delen var kolonialbutikk, den andre og minste parten var fiskehandel.  Der var det kjølig, med fliser på veggen.  På disken ligger det bøkling og røykemakrell.  På veggen henger tavlen med oversikt over varene.  De hadde.: Salt fisk, fersk torsk, fersk sei, seifilet, røkefisk, røkesild, røkemakrell, bøkling og makrell.

1906 Pedersgata 49
Johan Johnsen, herm.arb f. 1875
Anna tomine Olsen f. 1878
Kristoffer f. 1906/07
1905 Marthe Birkeland, 24 på Stavanger Meieris udsalg
1905 – 1906 Emilie Hetland, 40 fabp. Ugift


1906 Pedersgata 49
Kristian Kristensen, 20, arb N.B. Sørensen kultomt
Karen 21
Anna 1
1906 Anna Solberg, 24 butikj. – Stvg meieris udsalg her.


1907 – 1913 Pedersgata 49
Jakob Nilsen, 58 bøkker Stvgr smørfab.
Ane 53 år – i 1912 syg i et år sengeliggende
Karl 16, arb Bjelland
Nelly 13, 1912 syg
Både Ane og datteren Nelly var syge i 1912.


1907 -1908 Pedersgata 49
Emil Eriksen, 35 fyrb. F. i Sverige, S/S Ansgarius – S/S Heim avmønstret i Kjøbenhavn i mai og har ikke hørt fra ham siden –
Anna 23
Hedvig


1907 Pedersgata 49
Ingeborg Mikkelsen, 28 syerske
Sverre 5

 

 Fra 2009, hus nr 49, 51 og 53. ATK

1907 Pedersgata 49
Johan Johnsen, 31 herm arb. Rønneberg
Anna 27
Elisabeth 5
Marie 3
Jenny 1
Kristoffer f. 1906


1907 Pedersgata 49
Kristine Olsen, 58 enke . fattig
Tanderup Johan Olsen, 27, fyrb. S/S Rogaland har kone og 1 barn et annet sted


1907 Anna Solberg, 25 butikj. Stvgr Meieris udsalg


1908 Pedersgata 49
Emil Alexius Eriksen, fyrbøter f. 1871
Anna Nilsine Nilsen f. 1883
Edny Asta f.1908


1908 Karl J. Petersen, f. 1855, Stockholm, urmager. Ble funnet død ved – antagelig – sig i hjel.


1908 1909 Pedersgata 49
Nicoline Jakobsen, 48
Amanda 23, fabarb. Stvgr Sardine
Sine 18, fabarb
Inga 15, fabarb
Idius Jakobsen 24, arb – cementvarefab.
Betzy 20, hj. sylære


1908 – 1910 Pedersgata 49
Osmund Egeland, 33 kjedelsmed Støberi & Dok
Maren 36
Thormod 2
Olga 1
Osmund 1908
Karen Egeland, 67, moren underholdes her


1908 – 1913 Pedersgata 49
Johan Johannesen Jaasund, 68, arb dok


1908 Pedersgata 49
Bertha Rasmussen, 54
Kristine 26 fab
Ragna 19, gift flyttet i løpet av året.
Johan 1


1909 – 1918 71 år Marie Hansen, 63, frihandel
1909 – 1918 56 år Olava Aanonsen, 48– skilt 1914, frihandlerske


1909 Pedersgata 49
Ingebret Hansen, 35 snekker fra Bergen
Elise 27
1909 – 1917
Ole Lode, 72 gartnerarb. Død 1910
Ane 69 år
sønnedatter Johanna 8, 1916


1910 – 1916 Pedersgata 49
Lars Olsen Lode, 34 stenarb enkemann. i 1912
Anna 35 død 1912
Agnes 10
Margit 9
Johanne 6
Olaf 3
Lars hadde 2 barn på Josefinestiftelsen og 1 gut på Waisenhuset


1910 Pedersgata 49
Gunnar Johnsen, 71, kjedelsmed støberiet
Ane 58
Gunnar 21 fyrb

 

 Fra baksiden hvor det var bakeri og verksted før i tiden. 2009 ATK.

 

1911 – 1912 Pedersgata 49
Ingvald Nilsen, 29, dunkebødker, i Amerika fra 1910
Anna 31
Frank 3
Ingvald 1
Ingvald var bøkker og lagte dunker, eller tretønner.


1911 Rakel Sjursen, 40 enke fabarb. Skal reise til Amerika 1910


1913 – 1919 Pedersgata 49
Petter Karlsen, 30 løsarb
Rakel 28
Sofus f. 1910
Else f. 1912
Peder tv. F. 26-4-1913 død 29-8-1913 kikehoste
Einar tv. F. 26-4-1913 død 23-9-1913 bronkit
Einar f. 29-8-1914 død 27-1-1915
Peder f. 1916


1914 -1918 Elonora Ulfeldt, 48 strikkerske/syerske 1914 syr hjemme


1914-1915 Pedersgata 49
Johan Andreas Pedersen, losse arb.


1914 – 1918 Pedersgata 49
Ellen Olsen, 50 enke, væverske, rengjøringskone
Thoralf 15 kjøreg.
Jenny 14 – ute i tjeneste 1916
Bjarne 9
Anton 8
Elisabeth 20
datterdatter Herdis 1
Tandrup Olsen, fyrbøder, nevnt i 1914, kramhandel i 1917


1915 Ingeborg Johnsen, 39 fabarb.


1915 1916 Pedersgata 49

Taver?? Olsen, 36 fyrbøder
Kristina 37
Anton 13
Thorvald 7
Konstanse 6
sønn f 1915


1916 Kristine Olsen Munda, 62 enke
1916-17 Karl Hafsø


1916-1919 Pedersgata 49
Marie Halvorsen, enke
Hanna Halvorsen, arb.
Halvor halvorsen, sjømann


1918 Ole Johan Iversen, platearb.
Elisabeth Iversen,


1918 Ellen Hansen


1919 -1922 Pedersgata 49
Langaker, Borghild f. 1884 Bergen enke. Handel
Jakobine Edit f. 1907 Bergen
Borghild f. 1909 Bergen
Harald f. 1911 Bergen
Else f. 1914
Olga f. 1916 Bergen
Liv f. 1918 Bergen


1920-1921  Haarenæs, Aagot f. 1903 Suldal bevertningsdame


1920 -1922 Pedersgata 49
Taraldsen, Sigurd T. f 1893
Aasta Marie f. 1898


1920 – 1921 Pedersgata 49
Olaus Østebø, død ca 1920
Inger Olava Østebø.


1921-1932 Pedersgata 49
Fritz Jensen, 28-4-1884, kjøbmann
Benny Olava, f. Henriksen, f. 1891
Gerd Rigmor, f. 22-9-1920
Fritz, f. 1-5-1922,
Fritz handlet med frugt, tobak og cigarforretning og koloniavarer en detalj.
Hvor lenge familien bodde her er uvisst, men i hvertfall er de nevnt her til 1932, da barna gikk på Johannes skole. Da barna ble født bodde familien i Johan Thorsensgt. 67 og hadde utsalg her. Senere mens barna gikk på skolen bodde de her eller i en periode i Opheimsgata.
Rundt 1932 flyttet butikken til Pedersgata 39 og kalte seg Fritz Jensen Eft. A/s

1930-1937 Martha Nordby, f. 18-8-1868, fabrikarbeider
1938-41 Karl Knudsen, f. 28-11-1902, assistent
1942-56 Anna Sola, f. 24-9-1912, hermetikarbeider
1942-52 Selma Sola, f. 28-3-1908?, fabrikarbeider
Jeg har ikke opplysninger om de som bodde i årene mellom ca 1920 og 1940.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net