Pedersgata nr. 110 Samhold

Pedersgata 110

br. nr 1658.

           Bildet er fra 1924, og vi ser såvidt toppen på nr 110, litt mer av nr 112, murbygget må være nr. 114 og huset rett imot må være nr 116. Bare murbygget ble bevart da Samhold bygget sitt kontor og barkeri anlegg.

Huset forsvant rundt 1925, da Samhold kjøpte det og bygde sitt kontorbygg.

Eiere: Pedersgata 110
1875 skjøte fra Andreas Gitlesens arvinger til
1875 Svend Svendsen—
Martin Egeland 1906—
1909 Martin Egelands enke 1909
1911 Thomas O. Ingebretsen
1913-15 Ane Monsen, huseierske – uten tinglyst skjøte
1916 Olai Ingebretsen huseier fra april 1915
1925 fra Thomas Ingebrigtsen
1925 til Produksjonslaget Samhold
Rundt 1925 ble huset solgt til Produksjonslaget Samhold og huset ble revet.
Solland

Det er til tider vanskelig å tyde når hus ble solgt og kjøpt. I folketellingene er det ofte opplyst at en person er huseier, men det er ikke tinglyst.

Folk i huset: Pedersgata 110
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865. I Pedersgata 110 og 112 var det mange som ble nevnt begge steder. Det ser ut som om de flyttet, eller så mer det en sammenblanding av adressene og hvem som bodde hvor.
I 1875 var det 20 personer fordelt på 3 husholdninger som bodde her.
I 1885 var det 11 personer i 2 husholdninger.
I 1900 var det 11 personer i en familie.
I 1910 var det 5 personer i 3 husholdninger.

1875 -1885 Pedersgata 110
Svend Svendsen, f. 2-6-1833, Thime i Lye sogn, Rebslager, Stavanger Reberbane, død 21-2-1895
Aase Regine Pedersdtr, f. 22-3-1835, Mandal, 5-3- 1912, 77 år gammel.
Peder Ingvald.T., f. 4-10-1863, repslager
Andreas Martin, f. 14-10-1866
Anne Regine, f. 1869, død 14-2-1927, g.m. Johan Ingebrigtsen
Petrine Tomine. f. 7-11-1871
Severine, f. 17-8- 1874, død 27-10-1946, g.m. Martin Andersen
Theodor, f. 21-5-1877, død 31-1-1901
Svend eide huset og de bodde i første etasje. Svend og familien bodde på Øvre Blåsenborg i 1865, så i Pedersgaten 29 i 1873. I 1900 bodde Regine i Stiftelsesgaden 17 og var off. understøttet. Det er bare døtrene Regine og Severine som ble nevnt og så På fraværende børns vegne da Aase Regine døde. Det kan jo tyde på at sønnene enten er til sjøs eller har emigrert.

1875 Pedersgata 110
Søren J. Aanensen, f. 1852, Åkre sogn, Skudesnes
Berte K. f. 1852, Avaldsnes
Oscar M. f. 1874, Avaldsnes
Kolben Jakobsen, f. 1825, Avaldsnes, enkemann, tømmermand, tilreisende
Svend O. Kolbensen, f. 1860, Avaldsnes, snedkerlærling, tilreisende.
Jakob Kolbensen, f. 1855, Avaldsnes, smedearbeider ved mekanisk verksted, logerende.

1875 Pedersgata 110
Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, rebslager, Stavanger Reberbane
Anne Marie, f. 1842
Theodor, f. 1867
Andreas, f. 1870
Alfred Mathias. f. 1872
Lovise Ovidia. f. 1875
Elen Christine Johnsen, f. 1824, ugift, vaskekone, logerende.
Innen 1885 var familien flyttet til Verksgaden 61.

1885 Pedersgata 110
Pedersen, Anton T. f. 1860 Søfarende
Emilie f. 1861
Trygve f. 1883
De bodde i 2 etasje.

1885 Pedersgata 110
Wang, Peter Andreas Berg f. 1846 Molde, Handelsbetjent, repslager i 1879
Inger f. 1850 Hå
Hans Peter f. 1874
Kristine Lovise f. 1880
Peter Andreas Berg f. 1884
Inga f. 1885
Se Pedersgata 112 . Peter er oppført med kona Lovise Kristine, som døde i 1879 og tre barn. Her bor han med ny kone og har fått tre barn til. Innen 1900 var familien flyttet til Øvre Holmegate 24.

1885 Pedersgata 110
Eriksen, Kristian f. 1830 Time, Skibstømmermand, død 7-3-1901.
Rachel f. 1831 Nærbø
Rachel Marie f. 1865 Sypige
Ingvald f. 1863 Rebslagerlærl.
Da Kristian døde i 1901 bodde de i nabohuset Pedersgata 112.

1885- 1900-1909 Pedersgata 110
Martin Asbjørnsen Egeland, f. 1857, støber ved dok, død 1908
Marthe Karine, f. 4-1-1859, Wigedal
Adolf Severin, f. 1878, støberiarbeider
Hilda Marie, f. 1880 gift 1900
Karl Martin, f. 6-3-1882, støberi lære
Gustav Andreas, f. 30-7-1884, støberi lære
Bertha, f. 1887
Martha, f. 20-3-1890
Anna, f. 26-7-1893
Margit, f. 30-3-1896
Alexander, f. 3-4-1899
Harald, f. 3-4-1899
Jens f. 30-10-1901
Martin kjøpte huset av Svend Svendsen, enken overtok da han døde, men solgte i 1909. Det var bare denne familien som bodde her i 1901. Karl tjente kr 8,- pr uke i 1901. Karine og åtte av barna bodde i Nymannsveien 99 i 1910.

1895 Pedersgata 110
Jakob Isak Egeland, f. 1871, støber
Severine, f. 1871, Time
Innen 1900 var de flyttet til Normandsgt 30.

1896 Pedersgata 110
Hans Kristian Nilsen, f. 1870
Marie, f. 1871, død 30-3-1906
Konrad f. 14.04.1895, Johannes, Pedersgd., Døde 27.05.1895, Pedersgaden, ikke oppgitt d.årsak.
Astrid f. 25.06.1896, Johannes, Pedersgd., Stenkargd. 8 i 1898/99 Josephinestift. i 1910
Sigrid, f. 15.02.1898, Petri, Stenkargd. 8, Stenkargt. 8 i 1899, Josephinestift. i 1910
Morten, f. 20.11.1899, Petri, Bredbk. 1, Langgd. 1902, Waisenhuset i 1910
Inger Solveig, f. 03.09.1901, Johannes, Langgd. 66 Død 19.04.1902, Langg. 66, Joh.
Hans Kristian, f. 30.09.1903, Petri, Værksgt. 12, Waisenhuset i 1910.
Mikal Anker, f. 01.12.1904, Petri, Værksgt. 12. Død 30.04.1905, Værksgt. 12, lungebetennelse.
Denne familien bodde muligens her en tid, for da barna Konrad og Astrid ble døpt oppgav de Pedersgaten som adresse. Noen av fadrene til Astrid, Martin Egeland bodde her, og det er mulig de bodde i samme hus.
Vi finner Astrid i Pedersgata 140 i 1923 og i Pedersgata nr 97 i 1915. Opplysninger om barna kommer fra Erling T. Endresen.

1902 Pedersgata 110
Hilda Jensen, f. 1880 enke.
Hun var gift med Jens Bjørn Jensen, f. 1875. Manden bortkom ved «SS Nors» af Haugesund forlis. 12-3-1901 i Atlanteren.
Magda, f. 5-10-1900
De giftet seg 11-4-1900.
Hilda har nu sit underhold af Martin Egeland faderen. De bodde i N. Dalgt. 66 i 1900

 

1894 Pedersgata 110
Kristoffer Lebak, f. 1831, Bergen, Rebslager/peleslager, død 17-4-1911, 79 år gammel
Berte Marie Olsd, f. 1838, Bergen
Johan Christian, f. 1867, rebslager
Familien bodde i Baneviksgt 6 i 1885, men var flyttet til Bratteberggt. 7 i 1900.

1904 Pedersgata 110
Reier Hetland, 27 støberiarb fra Sandnes
Elen 25
Søren 1

1906 Pedersgata 110
Ole Grødem, f. 1874, Randaberg, smed
Regine, f. 12-4-1881, Høgsfjord
Olga, f. 7-5-1900, Høgsfjord
Edvard, f. 13-12-1902
Rasmus, f. 10-8-1908
Familien var flyttet til Brattebjerggt. 14 innen 1910

1909 Pedersgata 110
Marinius Olsen, f. 15-8-1875, skomakersvend
Johanne, f. 25-12-1879, arbeiderske
Olaf, f. 6-12-1898
Erik, f. 24-2-1900
Magnus, f. 17-4-1902
Gitlaug, f. 29-4-1904
John, f. 19-8-1906
Datter f. 19-11-1910.
Familien bodde på Risbakken 6 i 1900 og var flyttet til Mellomgt. 16 innen 1910.

1906-1908 Pedersgata 110
Amanda Larsen, f. 1867, pike, strykerske
Martin Hansen, 1885, ungkar Martos
Lars, f. 1906

1909

1910

1910 Pedersgata 110
Torvald Haugvaldstad, f. 28-2-1879, hermetikarbeider

1910-1911 Pedersgata 110
Josefine Olsen, f. 29-1-1856, enke 1910
Ingolf Lange, f. 15-6-1893, pleiesønn, deksgut ”Storfond”
De bodde i Spilderhaugt. 19 før de kom hit i 1910.

1911 Pedersgata 110
Karen Pedersen, f. 12-5-1855, Imsland, rengjøring, gift.
John Pedersen, f. 12-5-1855, Stegen i Norland
John var sindsyg i 9 år i Bodø – kom her i september 1910 fra Bodø.
De bodde først i Karlminnegt 32 før de flyttet hit.

1911 Pedersgata 110
Aslag Osmundsen. F. 26-1-1860, Fossan, løsarbeider
Ingeborg, f. 25-5-1859, Vats
Alette, f. 15-10-1893
Ingrid, f. 9-10-1895
Ingvald, f. 22-5-1899
Georg, f. 8-12-1901
De bodde i Verksgt. 49 i 1910.

1911-1912 Pedersgata 110
Øyvind Alsager With, f. 20-8-1887, Hammerfest – klipper blikktrykkeriet, fabrikarbeider, sjømand, død mars 1965 i Stavanger
Petra Theodora Lindø, f. 24-10-1891, Vigsnes, Karmøy, død Juli 1960, Stavanger
Arthur, f. 24-4-1911
Torleif, f. 24-12-1912, død 1975
Einar Thoralf, f. 11-12-1914 g.m. Astrid Josefine Ferdinansen, f. 11-8-1914
Hjørdis Elfrida, f. 3-2-1918, død 18-11-2002
Anny Gerda Kristofa, f.31-5-1920, død 9-7-1991
Øyvind og Petra giftet seg 10-12-1910. Arthur ble født mens de bodde her, Torleif i Ryfylkegt. 11 og Einar og de to søstrene i Johannesgt. 17.
De fleste opplysningene og datoer har ef fått fra Finn Andersen. Takk.

1913-1915 Pedersgata 110
Ane Monsen, 62, enke, huseier
Thomasine, 16, butik
Ane står oppført som huseier, men hun hadde ikke Tinglyst skjøte.

1913 -1915 Pedersgata 110
Charles G. Lundstrøm, f. 15-2-1877, Kjøbenhavn, stentrykker
Marie, f. 26-7-1881
Borghild/Brynhild, f. 1-12-1900
Thorbjørn, f. 8-7-1902, Odense Danmark
Asta, f. 4-4-1904, Odense, Danmark
Hildur, f. 26-9-1906, Kjøbenhavn
Yrsa 1
Rolf Helge, f. 14-2-1911 – død 25-8-1912
Familien bodde i Rosenkrantzgate 12 i 1910.
.
1914-1915 Pedersgata 110
Ludvig Larsen, 25 skomager
Martha Dørheim, 30
Racine 4
Lilly, f. 13-4-1914 – død 27-3-1915

Pedersgata 110

Dette var sannsynligvis kostgutter som bodde her kort tid.
Magnus Wold, 24 støbarb. 1913
Karl Nilsen, 30 blikemba. 1914
Jakob J. Helvig, 28 fabarbeider. 1915
Emil Eliassen 28 fabarbeider. 1915 paa nøytralitetsvakt fra 11-12-1914
Tønnes H. Rosland 28 fabarbeider. 1915
Iver Tollefsen 17 fyrbøter 1915
Sverre Tollefsen 17 fabarbeider. 1915

1910-1912 Pedersgata 110
Tomas Gjertsen Ingebrigtsen, f. 7-8-1844, Finnås, støberiarbeider ved Stavanger Støberi & Dok, huseier
Cesilie, f. 21-10-1849.
De bodde i Brattebjergt. 12 i 1900

1910-1912 Pedersgata 110
Tomas Ingebretsen, f. 21-5-1887, kjører, egen hest.
Marie, f. 3-6-1881

1915 – 1926 Huseier
Tønnes Olai Ingebretsen, f. 26-3-1880
Anna f. 23-4-1885
Anton f. 19-2-1912
Olaf Anker, f. 1-9-1913
Torvald Odd, f. 18-10-1915
Paul Alf, f. 15-3-1917
Anton Kristian, f. 1920
Olai har hatt mange sorter arbeid gjennom årene, vedskjærer, lagerarbeider Strømstenens værft, trelastarbeider

1916-1924 Pedersgata 110
Ingebret Paulsen, f. 20-1-1850, Arendal, gaardsmann, Stvgr Blikktrykk. Fra Arendal
Elen, f. 29-10-1856, Skodje, Sunnmøre
Olaf Andresen 17 fabarb. NOR
Ingebret og Elen bodde i Kristiansand i 1910.

1916-1924 Pedersgata 110
Marie Lundbø Skjodje, f. 1867, vask, rengjøring
Johan Gustav Lundbø, f. 1905 fra Skodje

Samhold kjøpte dette og nabohuset i 1925 og bygde deretter sine kontorer her.

Firmaet Solland dukker opp rundt 1985, de kjøpte bygningene, og drev firmaet herfra.

 

19?? – 1960 Pedersgata 110
Karl Jakobsen, f. 1910,  baker, død 25-12-1976, 66 år gammel
Margrethe f. Kristensen, f. 1909,  død 2-1-2002, 92 år gammel, vaskeriarbeider

Arne, f. 1933

Berit Synnøve, f. 1938
Kjell Magne, f. 1943, g. m. Kari Johannesen, telegrafarbeider
Alf Henning, f. 1950, g. m. Jorunn

Karl var baker og samtidig vaktmester på Samhold, de flyttet til Pedersgata 25, i 1963 kjøpte de Vindmøllebakken 10.

1985.

1985.

 

ATK 2008

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net