Pedersgata nr. 111

Pedersgata 111

ATK 2009

223

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

136 m2 stor tomt    br.nr. 2161

Eiere Pedersgata 111
1900 Mathias Thime
1912 Ole Rosnæs
1932 Chr. Gjerdrum og Odd Nordmark skjøter til
1932 Marie Wetterhus
1955 Malvin Michaelsen
Kjøpekontrakt inngått 1928
Fra pantebok bb 62 s. 217

Næringsvirksomhet: Pedersgata 111
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.
1894- Mathias Thime, kolonial
1911-1927 Ole Rosnæs, kolonial
1927- ca 1952 Marie Wetterhus, Kolonial.

Folk i huset: Pedersgata 111
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1894 Pedersgata 111
Lars H. Larsen, 35, mekanikus, støberiet, død 3-5-1898
Enger/Inga, f. 1861 enke i 1900
Lars, f. 1887
Ingvald, f. 1893
Oluf Magnus, død 5-1-1896, 2 ½ år gammel
Rafael Trygve, død 5-1-1898, 8 måneder gammel
Oluffe, f. 1897 – datter.
Lars og Inger mistet to barn på samme dag i 1898. Inger var blitt enke og innen 1900 var hun flyttet til Nedstrandsgaten 8.

 

1894 Pedersgata 111
Ole Paulsen, f. 1866, Ryfylke, maskinist, S/S Reseveren?
Grethe, f. 1865
Ingeborg, f. 1891
Godtfred, f. 1892
Paul, f. 1895
Ragnhild, f. 1898
Familien var flyttet til Skolegt. 13 innen 1900.

1894 Pedersgata 111
Iver Martinsen, 50 tøm.
Lena, 50

  1900

1894- 1912 Pedersgata 111
Mathias Thime, f. 25-4-1856, handelsmand og støber ved Stavanger Støberi & Dok , d.20-7-1911, kreft.
Elisabeth Johnsen, f. 30-1-1858 – død 5-4-1907
Rasmus, f. 26-8-1881, lagerbetjent, i Amerika i 1899, 1901 lagersjef hos K. Grude
Johanne, f. 24-2-1883, Kontorist hos Mauritzen, byselger i 1901, ikke i 1904
Mandius7-12-1885, lærling jernstøberiet ikke i 1904
Alfred Kastrup, f. 1890, død 1892
Erling, f. 3-5-1892 ikke 1910
Anna Malene, f. 4-4-1894, 1911 1912
Arne Kristoffer, f. 1896, døde 1897, bronkitt
Arne Kristoffer, f. 2-4-1898, 1911 1912
Bertine, 20 tjenestepige 1898
Rakel Eline Grønnestad, f. 31-12-1883, Skudesnes, tjenestepige. I 1901-
Sofie, 16 år tjenestepige i 1901-1902
Christofa Danielsen 29 husholderske 1908 1909 1910
I 1910 er kona død da bor Matheus og de to yngste barna Anna malene og Arne Kristoffer her. Da Matheus døde i 1911 ble det oppført at han hadde en datter av første ekteskap i USA og 6 barn av annet ekteskap hvorav 4 var i Amerika.
De betalte 120 kr i året i husleie i 1910.

1901

1897  Hussalg Handelsmand O. Lies hus Pedersgaden er ved B. Jonassen solgt til M. Thime.

1894 – 1895 Pedersgata 111
Peder Rikard Olsen, f. 1872, matros, hjemme ledig
Marta Sivertsen, f. 1870
Olaf 2
Einar, f. 31-10-1894
Magnus, f. 25-1-1897
Paul, f. 1898
Erling, f. 17-8-1900.
I 1897 da Magnus ble døpt bodde de i Perdersgata 96. I 1900 bodde de i Baggaten 17.

1896 Pedersgata 111
Sven Svensen, f. 1854, Handelsmand
Anna Olsen, f. 1859
Olav Johan, f. 27-7-1896

1898-1899 Pedersgata 111
Ole Johan Pedersen, f. 1874, Høiland,
Olava Johannesdtr., f. 1873, Klepp
Olga, f. 1896
Margit, f. 15-12-1899.
Ole Johan var fyrbøder, S Dronning Sofie -1899 paa støberiet i maskinlære, 1 kr pr dag. Innen 1900 var de flyttet til Pedersgaten 90.

1899-1902 Pedersgata 111
Ole Michael Nilsen, f. 13-10-1873, Hetland, mekanisk verksted/ dampskibsmaskinist.
Olena Jonassen, f. 3-7-1875, Klep
Agnes Johanne, f. 30-3-1901
Marie, f. 5-1-1906
Olaf Mikal, f. 2-9-1907(gift 1932 m. Ester Stakkestad)
Fyrbøder, 3. maskinist SS Hafrsfjord – 1901 2. maskinist paa Bernadotte- pladearb. Rosenberg. Innen 1910 var familien flyttet til Jelsagate 34.

1903 Pedersgata 111
Gerhard Kuijper/Kopier, f. 1871, Tyskland støber, Stavanger Støberi & Dok
Dina/Hertine Hansen, f. 1870,
Heinrich, f. 1890
Wilhelm, f. 1895
Gerhard, f. 1898
Friedrik, f. 2-7-1899
Gerhardine 2
Meline Fredrikke, f. 25-11-1902
Familien kom fra Tyskland innen slutten på 1900. Da bodde de i Nymandsgaden 51. finner ingen av familien i 1910.

1904  Eiendomshandel. Mons Oftedals hus er ved agent O. Pedersen solgt til maskinist Ole Mikal Nilsen for 6300 kr.

1904- 1912 Pedersgata 111
Ane Madsen, 76 enke, død 8-6-1912, 85 år, enke, fattigkassen.

1903 -1906 Pedersgata 111
John Knudsen, f. 12-9-1843, Sola, Stavanger støberi & Dok
Ingeborg, f. 23-5-1852, Høiland
Rasmus, f. 23-2-1873
Inga, f. 17-6-1883
Joakim, f. 10-9-1885, arbeider v. Blikemballagen
Kornelius, f. 28-9-1890
Gerda, død 22-11-1898, 11 måneder gammel
Inga var hjemme på besøk fra Amerika 1906.
De bodde i Pedersgaten 140 i 1900, men var flyttet til Spilderhauggate 3 innen 1910.

1898

1907- 1909 Pedersgata 111
Herman Hermansen, f. 28-6-1840, Vigedal, skibstømmermand. Ustadig arb.
Rakel Elisabet Olsen, f. 28-10-1840, Næs ved Flekkefjord, død 6-9-1915, 75 år gammel
Ragna Hermanda, f.16-1-1885, hun var sygelig
Andreas, f. 1871
Helmik, f. 22-4- 1878, matros – på ”Corten” nå med ”Nor” omkom 18-11-1930
De bodde i Banevigsgade 12 i 1900 og var flyttet til Jæderensgate 78 innen 1910.

1908-1911 Pedersgata 111
Johan Tungland, f. 12-12-1879, Strand, skomagersvend, død 28-8-1939, 59 år gammel
Marie Tungland, f. 23-5-1881, Strand
Charsten, f. 23-7-1900.
De betalte 15,- kr måneden i husleie i 1910

1908 Pedersgata 111
Hans Hansen Sæthre, f. 1880, lokomotivfører
Anna Magdalena Osmundsen, f. 1890
Hans Racin, f. 1908

1909-1911 Pedersgata 111
Olaf Andersen, f. 1881, hermtikarbeider
Anna Larsen f, 1883
Johanna, f. 1902
Valter 5
Anny 3
Olaf f. 1909
Denne familien reiste til Amerika april 1910

1910-1911 Pedersgata 111
Sofie Larsen, f. 29-6-1883, Egersund, hermetikarbeider, Hun var tjenestepige i Øvre Strandgade 26 i 1900.
Hun betalte kr 5,- i husleie i måneden i 1910.

1912 Pedersgata 111
Karl I Rosland, 22
Sofie, 28

1912 Pedersgata 111
Johan Byberg, f. 29-4-1886, Farsund, konditor
Han bodde tilleie i Haukeligt 66 i 1910.

1911- 1913 Pedersgata 111
Geovani Pisani, 22-4-1878, Trondheim, klinker/støberiarbeider, død 4-12-1915, 39 år gammel
Hanna, f. Johnsen, 19-6-1880, Foldøen
Anton, f. 14-6-1899
Georg, f. 20-5-1904
Herdis, f. ca 1911, død
Wallentin Wallentinsen 15 pleiesønn kom fra Waisenhuset 1912. I 1909 bodde de i Avaldsnesgata 94. Familien bodde i Støberigaten 4 i 1910.

  1915

1913 Pedersgata 111
Thomas Thorp, 40 smed
Magnus Wold, 24 støberiarbeider 1913

1914-1920 Pedersgata 111
Iver Gundersen Wetterhus, f. 1839, Kinsarvik Hardanger, arbeider, 1914: Syg og sengeliggende fremdeles. Død 2-5-1914, aareforkalkning
Inger Karine Bjørnsen. f. 5-11-1845 Kvitsøy, enke, død 17-4-1931, 85 år gammel
Emma Iverine, f. 45-11-1875 Avaldsnes, fabrikarbeider, blikktrykkeri død 6-2-1930, 54 år gammel
Thomas William f. 9-4-1882 Avaldsnes, fabrikarbeider, blikktrykkeri
Bojine Marie f. 13-2-1889 Avaldsnes, fabrikarbeider blikktrykkeri – 1914 fikk en forbrent arm, ledig lenge. .
De bodde i Støberigate 4 i 1910.
Da Emma døde i 1930 etterlot hus seg, mor og 4 myndige søsken, Gerhart, Thomas, Alice og Marie. Hun eide intet.
Da Inger Karine døde i 1931 var hun enke etter maskinist – etterlot hun seg 4 myndig barn, Marie, Alice Hen– USA, Gerhart i USA og Thomas. eide intet.

   1962

1914-1962 Pedersgata 111
Bojine Marie Wetterhus, f. 13-2-1889 død 22-6-1962,
Marie drev kolonialhandelen etter foreldrene.

1937-39 Pedersgata 111
Thomas William Gundersen Wetterhus, f. 9-4-1882 arbeider, død 25-10-1954 gift 26-2-1921
Olga Jacobsen, f. 1891, død 21-12-1963, 72 år gammel
Thordis Ingfrid, f.13-5- 1921, g.m. med Malvin Michaelsen (Se lenger ned)
Mary,f. 31-12-1922, g.m Olav Høiland
Edith, f. 1924, g.m. Leif Fossum
Da Konrad Wetterhus døde 27-6-1961, sto det I annonsen : Vår kjære bror, svoger og onkel.
Konrad, død 27-6-1961
Carl, Lilly Hall
Hermann, Olga Hall, Canada.
Thordis Ingfrid, f.13-5- 1921, g.m. med Malvin Michaelsen (Se lenger ned)
Mary, g.m Olav Høiland
Edith, f. 1924, g.m. Leif Fossum
Om disse Konrad, Carl og Hermann er sønner av Thomas og Olga er uklart.
Da Thordis ble født bodde de i Erfjordsgt. 50. Familien bodde i Pedersgaten 104 i 1935, 1941 i Koparviksgata 16, Han bodde i Karlsminnegt. 43 i 1955.
1916-1920 Marie og Emma Vetterhus

  

1947 Pedersgata 111
Mary Kristine Wetterhus, f. 31-12-1922, gift 1956 med Olav Høiland, Nærbø.
Hun var fiskematarbeider ekspeditrise i 1955, muligens var hun datter av Thomas.

1914-1922 Pedersgata 111
Ole Erlandsen, f. 7-8-1879 Avaldsnes, malersvend, hos Øvregaard
Han bodde i Høkergt 13 sammen med sin mor i 1910.

1912 – 1924 Pedersgata 111
Rosnæs, Ole f. 27-1-1871 Rennesøy, kolonialhandel, huseier. Død 8-7-1939, 69 år gammel
Serine f. Østensdtr. f. 8-12-1896 Kvitsøy, død 31-10-1934, 65 år gammel
Dagny Marie, f. 15-9-1899, g.m. Lars Wåge
Øystein f. 3-11-1905, letmatros
Sigrid f. 28-2-1907, g. m. Gjerluf Pedersen
Skaraas, Marie f. 27-3-1910 (foreldre: Herman Hansen Skaraas og Edvarda)
Familien bodde i Kirkebakken 25 i 1910.
Sven Rosnes, f.?? skofabrikarbeider i 1924

1922 Pedersgata 111
Lars Larsen Vaage, f. 1898, konstabel
Dagny Marie Rosnes, f. 15-9-1899
Eli Laila f. 1922

1922-1929 Pedersgata 111
Olai Torgersen, f. 24-8-1905, maskinarbeider, død 10-6-1996, 90 år gammel
Charlotte Josefine Olsen, f. 1897, død 21-11-1986, 89 år gammel
Gunvald, f. 1918
Åge, f. 1924, død 20-10-1978, g.m. Astrid
Tonny Kristine f. 1926, g.m. Helge Nederud han død 1978
De giftet seg i 1925. Muligens bodde Olai og familien i Pedersgaten 120 i 1935.
Eva Laurine Torgersen, f.12-10-1911, handelsbetjent

  1931

1930-31 Helga Olsen, f.15-9-1892, fabrikarbeider

Ragnhild T. Olsen, f. 1898, syerske

1930-31Arnt Torbjørn Gundersen, f. 21-11-1911, mekaniker

1934-1937 Pedersgata 111
Sigurd Risa Svendsen, f. 26-5-1911, arbeider, kokk, død 9-6-1993, 82 år gammel
Selma Iren Gundersen,
De giftet seg i 1934
– g. m. Anne-Marie
Solveig, g.m. Finn
Berit
Han bodde i Pedersgaten 65 i 1941.-1965

1935 Pedersgata 111
Bertine Waagedahl, enke
1936
Ektesk—-

1940-41 Meinhard Berge, f. 14-11-1914, murer
1941-42 Sveinung Sperrestokke, anleggsarbeider
1942-43 Tjærand Bertelsen, f. 28-2-1920, arbeider

1938

1941-42  Andreas Andreassen, anleggsarbeider

1941-42  Arthur Lund, f. 7-11-1912, anleggsarbeider

1942-43 Olaf Arthur Eidem, f. 26-5-1920, arbeider

1941

1948-49 Selma Karlsen, f 6-7-1921, fabrikarbeider

1943-44  Leif Pedersen, arbeider.

1949-50 Karluf Østerhus, f. 9-8-1914, tekniker

1943-1967-1969 Pedersgata 111
Malvin Michaelsen, f. 14-8-1920, sveiser, død 1-12-1993, 73 år gammel
Tordis Ingfrid, f. 13-5-1921,Wetterhus, død 21-1-1964, 42 år gammel
Torild
Kari Margret, f. 30-7-1941, g.m. Alfred Breiland (1962)
Malvin ble gift på ny med Karin P. Grundvold. Død 1-10-2008, 86 år gammel.
I 1971 ble huset overtatt av Kari Breiland og Torild Michaelsen. Torild bodde her i 1998.

1943-1977 Pedersgata 111
Alfred Breiland, f. 1-12-1943
Kari M. Michaelsen, f. 30-7-1941
Tone
Helge
Kenneth

1989-1998 Pedersgata 111
Karl M. Breiland, f. 30-7-1941
1953-54 Erland Holmdal, f. 23-11-1885, arbeider

1969-70 Pedersgata 111
Øyvind Olsen, rørlegger
Torunn Klara f. Strand, f. 1947
Kirsti, f. 1969
Jan Erik, f. 1973
De giftet seg i 1968

1971 Pedersgata 111
Mardon Rasmussen
Grete

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net