Pedersgata nr. 111

Pedersgata 111

ATK 2009

136 m2 stor tomt

2161

1900  Mathias Thime

1912 Ole Rosnæs

1932  Chr. Gjerdrum og Odd Nordmark skjøter til

1932 Marie Wetterhus

1955  Malvin Michaelsen

Kjøpekontrakt inngått 1928

Fra pantebok bb 62 s. 217

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1894-                   Mathias Thime, kolonial

1911-1927           Ole Rosnæs, kolonial

1927- ca 1952      Marie Wetterhus, Kolonial.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1894

Lars H. Larsen, 35, mekanikus, støberiet, død 3-5-1898

Enger/Inga, f. 1861 enke i 1900

Lars, f. 1887

Ingvald, f. 1893

Oluf Magnus, død 5-1-1896, 2 ½ år gammel

Rafael Trygve, død 5-1-1898, 8 måneder gammel

Oluffe, f. 1897 – datter.

Lars og Inger mistet to barn på samme dag i 1898. Inger var blitt enke og innen 1900 var hun flyttet til Nedstrandsgaten 8.

 

1894

Ole Paulsen, f. 1866, Ryfylke, maskinist, S/S Reseveren?

Grethe, f. 1865

Ingeborg, f. 1891

Godtfred, f. 1892

Paul, f. 1895

Ragnhild, f. 1898

Familien var flyttet til Skolegt. 13 innen 1900.

1894 

Iver Martinsen, 50 tøm.

Lena, 50

  1900

1894- 1912

Mathias Thime, f. 25-4-1856, handelsmand og støber ved  Stavanger Støberi & Dok , d.20-7-1911, kreft.

Elisabeth Johnsen, f. 30-1-1858 – død 5-4-1907

Rasmus, f. 26-8-1881, lagerbetjent, i Amerika i 1899, 1901 lagersjef hos K. Grude

Johanne, f. 24-2-1883, Kontorist hos Mauritzen, byselger i 1901, ikke i 1904

Mandius7-12-1885, lærling jernstøberiet ikke i 1904

Alfred Kastrup, f. 1890, død 1892

Erling, f. 3-5-1892 ikke 1910

Anna Malene, f. 4-4-1894, 1911 1912

Arne Kristoffer, f. 1896, døde 1897, bronkitt

Arne Kristoffer, f. 2-4-1898, 1911 1912

Bertine, 20 tjenestepige 1898

Rakel Eline Grønnestad, f. 31-12-1883, Skudesnes, tjenestepige. I 1901-

Sofie, 16 år tjenestepige i 1901-1902

Christofa Danielsen 29 husholderske 1908 1909 1910

I 1910 er kona død da bor Matheus og de to yngste barna Anna malene og Arne Kristoffer her. Da Matheus døde i 1911 ble det oppført at han hadde en datter av første ekteskap i USA og 6 barn av annet ekteskap hvorav 4 var i Amerika.

De betalte 120 kr i året i husleie i 1910.

1901

1897  Hussalg Handelsmand O. Lies hus Pedersgaden er ved B. Jonassen solgt til M. Thime.

1894 – 1895

Peder Rikard Olsen, f. 1872, matros, hjemme ledig

Marta Sivertsen, f. 1870

Olaf 2

Einar, f. 31-10-1894

Magnus, f. 25-1-1897

Paul, f. 1898

Erling, f. 17-8-1900.

I 1897 da Magnus ble døpt bodde de i Perdersgata 96. I 1900 bodde de i Baggaten 17.

1896

Sven Svensen, f. 1854, Handelsmand

Anna Olsen, f. 1859

Olav Johan, f. 27-7-1896

1898-1899

Ole Johan Pedersen, f. 1874, Høiland,

Olava Johannesdtr., f. 1873, Klepp

Olga, f. 1896

Margit, f. 15-12-1899.

Ole Johan var fyrbøder, S Dronning Sofie -1899 paa støberiet i maskinlære, 1 kr pr dag. Innen 1900 var de flyttet til Pedersgaten 90.

1899-1902

Ole Michael Nilsen, f. 13-10-1873, Hetland, mekanisk verksted/ dampskibsmaskinist.

Olena Jonassen, f. 3-7-1875, Klep

Agnes Johanne, f. 30-3-1901

Marie, f. 5-1-1906

Olaf Mikal, f. 2-9-1907(gift 1932 m. Ester Stakkestad)

Fyrbøder, 3. maskinist SS Hafrsfjord – 1901 2. maskinist paa Bernadotte- pladearb. Rosenberg. Innen 1910 var familien flyttet til Jelsagate 34.

1903

Gerhard Kuijper/Kopier, f. 1871, Tyskland støber, Stavanger Støberi & Dok

Dina/Hertine Hansen, f. 1870,

Heinrich, f. 1890

Wilhelm, f. 1895

Gerhard, f. 1898

Friedrik, f. 2-7-1899

Gerhardine 2

Meline Fredrikke, f. 25-11-1902

Familien kom fra Tyskland innen slutten på 1900. Da bodde de i Nymandsgaden 51. finner ingen av familien i 1910.

1904  Eiendomshandel. Mons Oftedals hus er ved agent O. Pedersen solgt til maskinist Ole Mikal Nilsen for 6300 kr.

1904- 1912

Ane Madsen, 76 enke, død 8-6-1912, 85 år, enke, fattigkassen.

1903 -1906

John Knudsen, f. 12-9-1843, Sola, Stavanger støberi & Dok

Ingeborg, f. 23-5-1852, Høiland

Rasmus, f. 23-2-1873

Inga, f. 17-6-1883

Joakim, f. 10-9-1885, arbeider v. Blikemballagen

Kornelius, f. 28-9-1890

Gerda, død 22-11-1898, 11 måneder gammel

Inga var hjemme på besøk fra Amerika 1906.

De bodde i Pedersgaten 140 i 1900, men var flyttet til Spilderhauggate 3 innen 1910.

1898

1907- 1909

Herman Hermansen, f. 28-6-1840, Vigedal, skibstømmermand. Ustadig arb.

Rakel Elisabet Olsen, f. 28-10-1840, Næs ved Flekkefjord, død 6-9-1915, 75 år gammel

Ragna Hermanda, f.16-1-1885, hun var sygelig

Andreas, f. 1871

Helmik, f. 22-4- 1878, matros – på ”Corten” nå med ”Nor” omkom 18-11-1930

De bodde i Banevigsgade 12 i 1900 og var flyttet til Jæderensgate 78 innen 1910.

1908-1911

Johan Tungland, f. 12-12-1879, Strand, skomagersvend, død 28-8-1939, 59 år gammel

Marie Tungland, f. 23-5-1881, Strand

Charsten, f. 23-7-1900.

De betalte 15,- kr måneden i husleie i 1910

1908

Hans Hansen Sæthre, f. 1880, lokomotivfører

Anna Magdalena Osmundsen, f. 1890

Hans Racin, f. 1908

1909-1911

Olaf Andersen, f. 1881, hermtikarbeider

Anna Larsen f, 1883

Johanna, f. 1902

Valter 5

Anny 3

Olaf f. 1909

Denne familien reiste til Amerika april 1910

1910-1911

Sofie Larsen, f. 29-6-1883, Egersund, hermetikarbeider, Hun var tjenestepige i Øvre Strandgade 26 i 1900.

Hun betalte kr 5,- i husleie i måneden i 1910.

1912

Karl I Rosland, 22

Sofie, 28

1912

Johan Byberg, f. 29-4-1886, Farsund, konditor

Han bodde tilleie i Haukeligt 66 i 1910.

1911- 1913

Geovani Pisani, 22-4-1878, Trondheim, klinker/støberiarbeider, død 4-12-1915, 39 år gammel

Hanna, f. Johnsen, 19-6-1880, Foldøen

Anton, f. 14-6-1899

Georg, f. 20-5-1904

Herdis, f. ca 1911, død

Wallentin Wallentinsen 15 pleiesønn kom fra Waisenhuset 1912. I 1909 bodde de i Avaldsnesgata 94. Familien bodde i Støberigaten 4 i 1910.

  1915

1913

 Thomas Thorp, 40 smed

Magnus Wold, 24 støberiarbeider 1913

1914-1920

Iver Gundersen Wetterhus, f. 1839, Kinsarvik Hardanger, arbeider, 1914: Syg og sengeliggende fremdeles. Død 2-5-1914, aareforkalkning

Inger Karine Bjørnsen. f. 5-11-1845 Kvitsøy, enke, død 17-4-1931, 85 år gammel

Emma Iverine, f. 45-11-1875 Avaldsnes, fabrikarbeider, blikktrykkeri død 6-2-1930, 54 år gammel

Thomas William f. 9-4-1882 Avaldsnes, fabrikarbeider, blikktrykkeri

Bojine Marie f. 13-2-1889 Avaldsnes, fabrikarbeider blikktrykkeri – 1914 fikk en forbrent arm, ledig lenge. .

De bodde i Støberigate 4 i 1910.

Da Emma døde i 1930 etterlot hus seg, mor og 4 myndige søsken, Gerhart, Thomas, Alice og Marie. Hun eide intet.

Da Inger Karine døde i 1931 var hun enke etter maskinist –  etterlot hun seg 4 myndig barn, Marie, Alice Hen– USA, Gerhart i USA og Thomas. eide intet.

   1962

1914-1962

Bojine Marie Wetterhus, f. 13-2-1889  død 22-6-1962,

Marie drev kolonialhandelen etter foreldrene.

1937-39

Thomas William Gundersen Wetterhus, f. 9-4-1882 arbeider, død 25-10-1954  gift 26-2-1921

Olga Jacobsen, f. 1891, død 21-12-1963, 72 år gammel

Thordis Ingfrid, f.13-5- 1921, g.m. med Malvin Michaelsen (Se lenger ned)

Mary,f. 31-12-1922,  g.m Olav Høiland

Edith, f. 1924, g.m. Leif Fossum

Da Konrad Wetterhus døde 27-6-1961, sto det I annonsen : Vår kjære bror, svoger og onkel.

Konrad, død 27-6-1961

Carl, Lilly Hall

Hermann, Olga Hall, Canada.

Thordis Ingfrid, f.13-5- 1921, g.m. med Malvin Michaelsen (Se lenger ned)

Mary, g.m Olav Høiland

Edith, f. 1924, g.m. Leif Fossum

Om disse Konrad, Carl og Hermann er sønner av Thomas og Olga er uklart.

Da Thordis ble født bodde de i Erfjordsgt. 50.  Familien bodde i Pedersgaten 104 i 1935, 1941 i Koparviksgata 16, Han bodde i Karlsminnegt. 43 i 1955.

1916-1920  Marie og Emma Vetterhus

  

1947

Mary Kristine Wetterhus, f. 31-12-1922, gift 1956 med Olav Høiland, Nærbø.

Hun var fiskematarbeider ekspeditrise i 1955, muligens var hun datter av Thomas.

 

1914-1922

Ole Erlandsen, f. 7-8-1879 Avaldsnes, malersvend, hos Øvregaard

Han bodde i Høkergt 13 sammen med sin mor i 1910.

1912 – 1924

Rosnæs, Ole f. 27-1-1871 Rennesøy, kolonialhandel, huseier. Død 8-7-1939, 69 år gammel

Serine f. Østensdtr. f. 8-12-1896 Kvitsøy, død 31-10-1934, 65 år gammel

Dagny Marie, f. 15-9-1899, g.m. Lars Wåge

Øystein f. 3-11-1905, letmatros

Sigrid f. 28-2-1907, g. m. Gjerluf Pedersen

Skaraas, Marie f. 27-3-1910 (foreldre: Herman Hansen Skaraas og Edvarda)

Familien bodde i Kirkebakken 25 i 1910.

Sven Rosnes, f.?? skofabrikarbeider i 1924

1922

 Lars Larsen Vaage, f. 1898, konstabel

Dagny Marie Rosnes, f. 15-9-1899

Eli Laila f. 1922

1922-1929

Olai Torgersen, f. 24-8-1905, maskinarbeider, død 10-6-1996, 90 år gammel

Charlotte Josefine Olsen, f. 1897, død 21-11-1986, 89 år gammel

Gunvald, f. 1918

Åge, f. 1924, død 20-10-1978, g.m. Astrid

Tonny Kristine f. 1926, g.m. Helge Nederud han død 1978

De giftet seg i 1925. Muligens bodde Olai og familien i Pedersgaten 120 i 1935.

Eva Laurine Torgersen, f.12-10-1911, handelsbetjent

  1931

1930-31 Helga Olsen, f.15-9-1892, fabrikarbeider

Ragnhild T. Olsen, f. 1898, syerske

1930-31Arnt Torbjørn Gundersen, f. 21-11-1911, mekaniker

1934-1937

Sigurd Risa Svendsen, f. 26-5-1911, arbeider, kokk, død 9-6-1993, 82 år gammel

Selma Iren Gundersen,

De giftet seg i 1934

–             g. m. Anne-Marie

Solveig, g.m. Finn

Berit

Han bodde i Pedersgaten 65 i 1941.-1965

1935

Bertine Waagedahl, enke

1936

Ektesk—-

1940-41 Meinhard Berge, f. 14-11-1914, murer

1941-42 Sveinung Sperrestokke, anleggsarbeider

1942-43 Tjærand Bertelsen, f. 28-2-1920, arbeider

1938

1941-42  Andreas Andreassen, anleggsarbeider

1941-42  Arthur Lund, f. 7-11-1912, anleggsarbeider

1942-43 Olaf Arthur Eidem, f. 26-5-1920, arbeider

1941

1948-49 Selma Karlsen, f 6-7-1921, fabrikarbeider

1943-44  Leif Pedersen, arbeider.

1949-50 Karluf Østerhus, f. 9-8-1914, tekniker

1943-1967-1969

Malvin Michaelsen, f. 14-8-1920, sveiser, død 1-12-1993, 73 år gammel

Tordis Ingfrid, f. 13-5-1921,Wetterhus, død 21-1-1964, 42 år gammel

Torild

Kari Margret, f. 30-7-1941, g.m. Alfred Breiland (1962)

Malvin ble gift på ny med Karin P. Grundvold. Død 1-10-2008, 86 år gammel.

I 1971 ble huset overtatt av Kari Breiland og Torild Michaelsen. Torild bodde her i 1998.

1943-1977

Alfred Breiland, f. 1-12-1943

Kari M. Michaelsen, f. 30-7-1941

Tone

Helge

Kenneth

1989-1998

Karl M. Breiland, f. 30-7-1941

1953-54 Erland Holmdal, f. 23-11-1885, arbeider

1969-70

Øyvind Olsen, rørlegger

Torunn Klara f. Strand, f. 1947

Kirsti, f. 1969

Jan Erik, f. 1973

De giftet seg i 1968

1971

Mardon Rasmussen

Grete

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.