Pedersgata nr. 112

 

Samhold overtok huset i 1925, og la dette og nabohuset ut for riving/flytting for de skulle bygge kontor og bakeri.

Bildet er fra 1924, og vi ser nr 112 til venstre for murbygget.

Gr.nr. 1784

 

  1. Gitlesen, A. selger til
  2. A. Wang , han selger i

1891 Carl Lindboe i 1891. Lindboe selger videre i

1902 til Jens Markus Vikre. 

1912 Knud Knudsens hus – uten skjøte.

1920 Johannes Melkevik var huseier i 1920 uten skjøte.

1925 kjøper Samhold det på auksjon.

 

1909 Johan Didriksen, rengjøring av kjelder, murine —

 

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865                        

1900, 4 familier med til sammen 9 personer.

1910 3 familier med til sammen 6 personer.

 

I Pedersgata 110 og 112 var det mange som ble nevnt begge steder. Det ser ut som om de flyttet, eller så er det bare en sammenblanding av adressene og hvem som bodde hvor og når.

 

1879-1888–

Peter Andreas Berg Vang, f. 1846, Molde, kjøbmand, huseier, han var rebslager i 1879.

Lovise Kristine Johannesen, f. 1843 død 7-7-1879

Johanna Petrine, f. 1867

Kristoffer Olai, f. 14-6- 1871

Hans Petter Vang, f. 26-4-1874.

           

1880

Peter Andreas Berg Vang, f. 30-8-1846, enkemand, Molde, søhusmand, bolig Spilderhaug

Inger Abrahamsen Vold, f. 14-3-1850, Haa pige, viet 12-5-1880

Lovise Kristine, f.12-4- 1880

Peter Andras Berg, f. 18-3-1884

Inga Emilie, f. 31-5-1884 (pleiedatter i 1900)

Inga, f. 23-10-1885

Arne, f. 16-4-1887

Johanne Bergitte, f. 26-1-1888

             I 1875 var Peter gift med Lovise Kristine, hun døde i 1879. Peter ble gift for andre gang i 1880 med Inger Vold. Hun er mor til de yngste barna. De bodde her da Hans Petter ble konfirmert i 1888. De bodde i 1. etasje. Se Pedersgata 110.

            Familien bodde i Doksmauet i 1875. rundt 1900 var de flyttet til Øvre Holmegt 24. Peter kan ha blitt gift for 3. gang for i 1900 heter kona Severine Marie, f. 27-8-1842, Kristiansund.

 

1885-1898

Martin Egeland, f. 1857, jernstøber ved Stavanger støberi & dok. Død før 1908

Martha Karine, f. 1859, Vigedal

Adolf Severin, f. 1878

Hilda Marie, f. 1880

Karl, f. 1882

Karl Martin, f. 1883

Gustav Andreas, f. 1884

Bertha, f. 1887

Martha, f. 1889

Anna, f. 1892

Margit, f. 1895

Alexander, f. 4-3-1899

Harald, f. 4-3-1899

Jens f. 30-10-1901

            De bodde i 2. Etasje. Innen 1900 var de flyttet til Pedersgaten 110. Det kan se ut som om familien flyttet litt mellom nr 110 og 112, eller så er det en sammenblanding av adressene.

 

1885-1901

Kristian Eriksen Haugland, f. 1830, Thime, skibstømmermand, død 7-3-1901

Rackel, f. 1831, Nærbø

Ingvald, f. 1863, rebslagerlærling

Rackel Marie, f. 1865, sypige

            De bodde i 2 etasje. Flyttet til Pedersgaten 110.

 

1894. En Portomone med en del Sølvpenge er funden.

1894 –

Carl Adolf Lindbo, f. 1846, Horten, 1. maskinist S/S Agnar

Amalia Cordavie, f. 1848, Trømsø

Torvald Bergliton, f. 1866, Tromsø

Carl Adolf, f. 1869, Tromsø, arb. støberiet

Aslaug Johanne Odine, f. 1875, Trondheim

Oluf, f. 1873, lære–

Harald Christian, f. 1873, jungman

Magnhild, 9

Helga, 7

Ole, 12

            Familien bodde i Trondheim i 1885. Torvald bodde ikke her med foreldrene. Ole var til sjøs i 1900, Carl var gift og bodde i Opheimsgt i 1900.

 

1894 

Nils R. Larsen, f. 1868, Arendal, jernstøber, støberiet

Karoline, f. 1868

Nils R. f. 1891

Inga Thomine, f. 1893

Knud, f. 1894

Ragnhild, f. 1897

            Innen 1900 var de flyttet til Dokksmauet 12.

 

1898

Alexander Jasinski, f. 1843 Polen, maskinist  S. Haugesund

Marie, f. 1852

Theresia, f. 1869

Marie, f.1872

Leopold, f. 1877 – S. Gyda  – støberiet

Aleksander 21

            Familien bodde i Pedersgaten 119 i 1885. Alexander var 1. maskinist på Utstein i 1892-93. Båten gikk på Stavanger England. Han var ute over 30 måneder.

 

1898

Johan Ingebrigtsen, f. 8-10-1866, 2. maskinist S. Diola??

Anna Regine, f. 6-2-1869, død 14-2-1927 (Pedersgata 110)

Ingrid Marie, 13-1-1895

Sverre, f. 20-2-1897

Gudrun, f. 8-11- 1898

Andreas, f. 16-10-1900

            Innen 1900 var de flyttet til Pedersgaten 102, og derfra til Nymansveien 78 i 1910.

 

1899 – 1900

Fredrik Emil Jakobsen, f. 1869 Skudesnes, Ytterøen i Kinn.styrmand   

Gina Susanne Berntsen, f. 1872, sygepleierske (fhv. Diakonisse) Kinn/Thime

Fredrik og Gina giftet seg 9-1-1899, fedrene var:

            Fedre: Jakob Jakobsen, styrm. Og Bernt Tønnesen, husm.

 

1899-1901

Reinert Samuelsen, f. 1835, Gyland sogn, Matros

Anna, f. 1844, Wigeland død 1901

Elisa Andersen/Endresen, f. 1884. pleiedatter

            Reinert va 63 år og gikk for det meste ledig.

 

1899-1901

Botolf Andersen, f. 1860, Nesset, Romsdal, tømmermand til sjøs

Jakobine, f. 1870

 

1902

Jonas Pedersen Sandve, f. 1875, Ogna, snedker

Bertine Knudsen, f. 1880

Peder, f. 16-5-1902

            De bodde i Pedersgaten 141 i 1900.

 

1903 -1912

Jens Mortens Vikre, f. 26-7-1842, Skudesnes, støberiarbeider v/dokken, tømm. – sygelig vinteren 1905

Lena, f. 2-6-1839, Skudesnes.

            Året 19101 betalte de 180 kr. i husleie for kvisten i 2. etasje. Jens var oppført som huseier i 1898, men bodde i Harald Hårfagresgate i «Betesda» – rett over gaten.

1906. En Lommebog er funden. Faaes tilbage.

1910 – 1922

Karen Jorine Berg, f. 1-8-1855, hermetikkfabrikarbeider.

Karen bodde også på kvisten rundt 1910 og betalte kr. 84,- i året i husleie.

 

1903

John Knudsen, f. 1843, Sola, skibstømmermand/løsarb.

Ingeborg, f. 1852, Høiland

Inga, f. 1883, arbeider v. linvarefabrik

Joakim, f. 1885, Sola, arbeider ved blikembalagefabrik

Cornelius, f. 1890, Sola

            De bodde i Pedersgaten 140 i 1900.

 

1903 – 1904

Johan Mandius Olsen, f. 13-2-1865, Skudseneshavn, 

Mathilde Aunli?, f. 29-5-1866, Skudesneshavn

Ole Vig, f.20-6-1891, Skudesneshavn

Sigurd, f. 22-2-1901

Erling Magnus, f. 18-1-1903.

            Johan var 1. styrm S/S Tunge i 2mnd nu i 6 mnd  Olaus? i 1904 – med kutter Erling på Islandsfiske.

            De bodde i Olav Kyrresgt 21 i 1900, før de kom hit og innen 1910 var familien flyttet til Peder Clausensgt 16.

1903. En hjørnestue til solsiden tilleie.

1903 – 1906

Jens Valentinsen, f.14-5-1880, tømmermand Støberi & Dok

Martha Borrevig, f. 5-9-1880, Nedstrand, gift i aug

Gunhild, f. 29-3-1902/1903

Morten, f. 22-5-1907

            Innen 1910 var familien flyttet til Nymansgate 80.

 

1904

Johan Kaltvedt, f. 1872, Jelsa, skomagersv. I Amerika sender lidt – reiste for et og et halvt år siden.

Sina, f. 1880, Nedstrand

Inga, f. 24-3-1900

Georg 1

            De bodde i Stenkargt 21 i 1900.

 

1903 1906

Grete Sømme, f. 1844, Lunde, enke, underholdes av sønnen -kan intet erverv

Ole, f. 1872

Martin, f. 30-7-1879, arb dokk

Anna, f. 1877

            Det var bare Martin og moren som bodde her. I 1900 bodde de i Nedre Banegade 34 og da ble Grete underholdt av alle barna. Innen 1910 var Martin gift og bodde i H. Haarfagresgade 7. Moren ble ikke nevnt da.

 

1903 1906

Tollef Andersen, f. 20-11-1879, blikslager

Sara, f. 27-7-1883

Ingrid, f, 14-10-1901

Borghild, f. 21-10-1904

Trygve, f. 10-7-1910

            Innen 1910 var familien flyttet til Avaldsnesgt 49.

1905 – 1907

Sven Sivertsen, f. 24-12-1879, hermetikarbeider

Selma Ingebretsen, f. 14-1-1884

Ingebjørg, f.22-9- 1905

Olga, f. 9-2-1908

            Innen 1910 var familien flyttet til Vindmøllebakken 12a.

 

1907 – 1909

Ole Gaarder, f. 27-3-1851, Ørlandet, elektriker, Støberi & Dok

Martine, f. 28-8-1858, Kristiansund N.

Rasmus, 19 gartner i Danmark

Johannes, f. 28-4-1888, Kristiansund N. Mekaniker – kullemper Dokken – ”Argos” nu sygelig

            Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgaten 26.

 

 

1910

Ole Hansen Salte, f. 1891, ungkar, sjømand,

Anna Gurien Rolfsen, f. 9-11-1885, pige, bodde i Doksmauet 10.

Alfhild, f. 25-10-1907

Sara Hansine, f. 1-10-1910

            Ole bodde her da Sara ble døpt, men står oppført i folketellingen at han bodde i Doksmauet 10. Anna hadde datteren Alfhild fra før.

 

1910 – 1911

Johan Didriksen, f. 19-1-1864, Værø, Nor.  Askvold prgj.  kjedelrengjøringsarb./fyrbøder

Ellen, f. 31-8-1864

Ole, f. 1885

Leonora, f. 1888

Emly, f. 19-1-1905

            Familien bodde i Bredestølveien 14 i Bergen i 1900. Da de bodde her var det bare datteren Emly som var med de. De betalte kr. 16,- i måneden i husleie i 1910.

1909

1910-1911

Ingvald Emanuel Johannesen, f. 10-8-1856, kjører egen hest.

Bertha Krestine, f. 10-12-1862, Sandnes

Beathe Emilie, f. 28-7-1900

            De bodde i Pedersgaten 104 i 1910, mens de hadde bodd i Dokgaden 14 i 1900.

 

1912

Lars Danielsen, f. 24-12-1832, Kvinesdal, støberiet

Elisabeth, f. 15-1-1847, Klepp

            De bodde i Spilderhauggt 26 i 1910.

 

1912

Karen Larsen, f. 13-6-1818, enke, strikkerske

Elsa, f. 9-1-1901, Gøteborg

Kathinka, f. 23-5-1905

            De bodde i Spilderhauggt 26 i 1910.

 

1912-1924

Johannes Melkevik, f. 10-4-1883, Avaldsnes, løsarbeider, lossearbeider, kullarbeider

Taletta Olava f. Taraldsen f. 8-9-1879, Sandnes

Marta f. 20-12-1901

Thora f. 7-2-1904

Hilmar f. 15-5-1909

Jenny f. 25-4-1911

Omine Juliane f. 23-10-1913

Nelly Konstance f. 19-11-1915

Johannes f. 26-12-1917

Ester Bergliot, f. 16-7-1919

Oskar Magnus, f. 1921

            De bodde i Høkergate 3 i 1910.

Johannes var huseier, men det er ikke tinglyst skjøte på huset. Johannes var formann i Losse og lastearbeidernes forening og foreningen hadde adresse her.

 

1913

Bertha Birkeland, enke

 

1913

Henrik Henriksen, f. 1-3-1877, Finnaas, skibstømmermand ved skibsbyggeri..

Karoline, f. 12-5-1880, Sogndal

Borghild, f. 8-6-1901

Jakob, f. 20-7-1906

Sigfrid, f. 26-2-1909

            Familien bodde i Avaldsnesgaten 49 i 1910.

1913. Tre Værelser på Storhaug med elektrisk lys. Henv. Didriksen

1912-1913

Johan L. Wickstrøm, f. 29-9-1886, fyrbødet på dampskib/ hermetikarbeider

Talia Sivertsen, f. 17-5-1893

Leonard, f. 9-3-1909

Tonny Torvalda, f. 27-2-1913

            De hadde bodd i Karlsmindegate 53 i 1910.

 

1915-1916

Johan/Johne Kristian Handeland, f. 1884, fabrikarbeider

Kaia Severine Hærem, f. 1894

Elen Kristine f. 14-6-1915

 

1914

Bertine Haaland, 35, vaskekone

Aage 5

            Dette kan være den Bertine f. 8-5-1879, Haaland som var tjenestepige i 1910. Hun bodde i Støberigate 33.

 

1914-1915

Peder Jensen Tollaksen, 31 løsarb.

Anna 26

Bjarne 4

Astrid 2

Sønn f. 1913

 

1914 Klara Andersen, 15 blikkemb.

 

1916

Andreas Ingvald Andersen, f. 1883, hermetikarbeider

Larsine, f. 1885

Solveig, f. 30-12-1916

 

1918-1922

Edvin Johannessen, f. 13-3-1893, Kristiania, lossearbeider

Bolette S. f. Høivik f. 12-6-1894 Jelsa

Olga Helene f. 9-5-1917

Leif Toralf, f. 15-10-1918

Edvin f, 18-3-1920

Olav f. 1921

 

1924

Magnus Olsen, f. 1898, Maskinarbeider

Gunhild Børgesen 1905

Robert Helmut f. 1924

 

Etter 1924 har jeg ikke registriert folk boende på denne adressen. Samhold kjøpte opp de fleste husene fra nummer 110 og til 118 og bygget  bakeri og kontorbygg her.

 

1960.

Selv om huset var vekk, så bodde det en vaktmester her.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.