Pedersgata nr. 112

Pedersgata 112

Bildet er fra 1924, og vi ser nr 112 til venstre for murbygget.

Samhold overtok huset i 1925, og la dette og nabohuset ut for riving/flytting for de skulle bygge kontor og bakeri.

335

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Gr.nr. 1784

Eiere: Pedersgata 112
1878. Gitlesen, A. selger til
1879. A. Wang , han selger i
1891 Carl Lindboe i 1891. Lindboe selger videre i
1902 til Jens Markus Vikre.
1912 Knud Knudsens hus – uten skjøte.
1920 Johannes Melkevik var huseier i 1920 uten skjøte.
1925 kjøper Samhold det på auksjon.
1909 Johan Didriksen, rengjøring av kjelder, murine —

Folk i huset: Pedersgata 112

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865
1900, 4 familier med til sammen 9 personer.
1910 3 familier med til sammen 6 personer.

I Pedersgata 110 og 112 var det mange som ble nevnt begge steder. Det ser ut som om de flyttet, eller så er det bare en sammenblanding av adressene og hvem som bodde hvor og når.

1879-1888– Pedersgata 112
Peter Andreas Berg Vang, f. 1846, Molde, kjøbmand, huseier, han var rebslager i 1879.
Lovise Kristine Johannesen, f. 1843 død 7-7-1879
Johanna Petrine, f. 1867
Kristoffer Olai, f. 14-6- 1871
Hans Petter Vang, f. 26-4-1874.

1880 Pedersgata 112
Peter Andreas Berg Vang, f. 30-8-1846, enkemand, Molde, søhusmand, bolig Spilderhaug
Inger Abrahamsen Vold, f. 14-3-1850, Haa pige, viet 12-5-1880
Lovise Kristine, f.12-4- 1880
Peter Andras Berg, f. 18-3-1884
Inga Emilie, f. 31-5-1884 (pleiedatter i 1900)
Inga, f. 23-10-1885
Arne, f. 16-4-1887
Johanne Bergitte, f. 26-1-1888
I 1875 var Peter gift med Lovise Kristine, hun døde i 1879. Peter ble gift for andre gang i 1880 med Inger Vold. Hun er mor til de yngste barna. De bodde her da Hans Petter ble konfirmert i 1888. De bodde i 1. etasje. Se Pedersgata 110.
Familien bodde i Doksmauet i 1875. rundt 1900 var de flyttet til Øvre Holmegt 24. Peter kan ha blitt gift for 3. gang for i 1900 heter kona Severine Marie, f. 27-8-1842, Kristiansund.

1885-1898 Pedersgata 112
Martin Egeland, f. 1857, jernstøber ved Stavanger støberi & dok. Død før 1908
Martha Karine, f. 1859, Vigedal
Adolf Severin, f. 1878
Hilda Marie, f. 1880
Karl, f. 1882
Karl Martin, f. 1883
Gustav Andreas, f. 1884
Bertha, f. 1887
Martha, f. 1889
Anna, f. 1892
Margit, f. 1895
Alexander, f. 4-3-1899
Harald, f. 4-3-1899
Jens f. 30-10-1901
De bodde i 2. Etasje. Innen 1900 var de flyttet til Pedersgaten 110. Det kan se ut som om familien flyttet litt mellom nr 110 og 112, eller så er det en sammenblanding av adressene.

1885-1901 Pedersgata 112
Kristian Eriksen Haugland, f. 1830, Thime, skibstømmermand, død 7-3-1901
Rackel, f. 1831, Nærbø
Ingvald, f. 1863, rebslagerlærling
Rackel Marie, f. 1865, sypige
De bodde i 2 etasje. Flyttet til Pedersgaten 110.

1894. En Portomone med en del Sølvpenge er funden.

1894 – Pedersgata 112
Carl Adolf Lindbo, f. 1846, Horten, 1. maskinist S/S Agnar
Amalia Cordavie, f. 1848, Trømsø
Torvald Bergliton, f. 1866, Tromsø
Carl Adolf, f. 1869, Tromsø, arb. støberiet
Aslaug Johanne Odine, f. 1875, Trondheim
Oluf, f. 1873, lære–
Harald Christian, f. 1873, jungman
Magnhild, 9
Helga, 7
Ole, 12
Familien bodde i Trondheim i 1885. Torvald bodde ikke her med foreldrene. Ole var til sjøs i 1900, Carl var gift og bodde i Opheimsgt i 1900.

1894 Pedersgata 112
Nils R. Larsen, f. 1868, Arendal, jernstøber, støberiet
Karoline, f. 1868
Nils R. f. 1891
Inga Thomine, f. 1893
Knud, f. 1894
Ragnhild, f. 1897
Innen 1900 var de flyttet til Dokksmauet 12.

1898 Pedersgata 112
Alexander Jasinski, f. 1843 Polen, maskinist S. Haugesund
Marie, f. 1852
Theresia, f. 1869
Marie, f.1872
Leopold, f. 1877 – S. Gyda – støberiet
Aleksander 21
Familien bodde i Pedersgaten 119 i 1885. Alexander var 1. maskinist på Utstein i 1892-93. Båten gikk på Stavanger England. Han var ute over 30 måneder.

1898 Pedersgata 112
Johan Ingebrigtsen, f. 8-10-1866, 2. maskinist S. Diola??
Anna Regine, f. 6-2-1869, død 14-2-1927 (Pedersgata 110)
Ingrid Marie, 13-1-1895
Sverre, f. 20-2-1897
Gudrun, f. 8-11- 1898
Andreas, f. 16-10-1900
Innen 1900 var de flyttet til Pedersgaten 102, og derfra til Nymansveien 78 i 1910.

1899 – 1900 Pedersgata 112
Fredrik Emil Jakobsen, f. 1869 Skudesnes, Ytterøen i Kinn.styrmand
Gina Susanne Berntsen, f. 1872, sygepleierske (fhv. Diakonisse) Kinn/Thime
Fredrik og Gina giftet seg 9-1-1899, fedrene var:
Fedre: Jakob Jakobsen, styrm. Og Bernt Tønnesen, husm.

1899-1901 Pedersgata 112
Reinert Samuelsen, f. 1835, Gyland sogn, Matros
Anna, f. 1844, Wigeland død 1901
Elisa Andersen/Endresen, f. 1884. pleiedatter
Reinert va 63 år og gikk for det meste ledig.

1899-1901 Pedersgata 112
Botolf Andersen, f. 1860, Nesset, Romsdal, tømmermand til sjøs
Jakobine, f. 1870

1902 Pedersgata 112
Jonas Pedersen Sandve, f. 1875, Ogna, snedker
Bertine Knudsen, f. 1880
Peder, f. 16-5-1902
De bodde i Pedersgaten 141 i 1900.

1903 -1912 Pedersgata 112
Jens Mortens Vikre, f. 26-7-1842, Skudesnes, støberiarbeider v/dokken, tømm. – sygelig vinteren 1905
Lena, f. 2-6-1839, Skudesnes.
Året 19101 betalte de 180 kr. i husleie for kvisten i 2. etasje. Jens var oppført som huseier i 1898, men bodde i Harald Hårfagresgate i «Betesda» – rett over gaten.

1906. En Lommebog er funden. Faaes tilbage.

1910 – 1922 Pedersgata 112
Karen Jorine Berg, f. 1-8-1855, hermetikkfabrikarbeider.
Karen bodde også på kvisten rundt 1910 og betalte kr. 84,- i året i husleie.

1903 Pedersgata 112
John Knudsen, f. 1843, Sola, skibstømmermand/løsarb.
Ingeborg, f. 1852, Høiland
Inga, f. 1883, arbeider v. linvarefabrik
Joakim, f. 1885, Sola, arbeider ved blikembalagefabrik
Cornelius, f. 1890, Sola
De bodde i Pedersgaten 140 i 1900.

1903 – 1904 Pedersgata 112
Johan Mandius Olsen, f. 13-2-1865, Skudseneshavn,
Mathilde Aunli?, f. 29-5-1866, Skudesneshavn
Ole Vig, f.20-6-1891, Skudesneshavn
Sigurd, f. 22-2-1901
Erling Magnus, f. 18-1-1903.
Johan var 1. styrm S/S Tunge i 2mnd nu i 6 mnd Olaus? i 1904 – med kutter Erling på Islandsfiske.
De bodde i Olav Kyrresgt 21 i 1900, før de kom hit og innen 1910 var familien flyttet til Peder Clausensgt 16.

1903. En hjørnestue til solsiden tilleie.

1903 – 1906 Pedersgata 112
Jens Valentinsen, f.14-5-1880, tømmermand Støberi & Dok
Martha Borrevig, f. 5-9-1880, Nedstrand, gift i aug
Gunhild, f. 29-3-1902/1903
Morten, f. 22-5-1907
Innen 1910 var familien flyttet til Nymansgate 80.

1904 Pedersgata 112
Johan Kaltvedt, f. 1872, Jelsa, skomagersv. I Amerika sender lidt – reiste for et og et halvt år siden.
Sina, f. 1880, Nedstrand
Inga, f. 24-3-1900
Georg 1
De bodde i Stenkargt 21 i 1900.

1903 1906 Pedersgata 112
Grete Sømme, f. 1844, Lunde, enke, underholdes av sønnen -kan intet erverv
Ole, f. 1872
Martin, f. 30-7-1879, arb dokk
Anna, f. 1877
Det var bare Martin og moren som bodde her. I 1900 bodde de i Nedre Banegade 34 og da ble Grete underholdt av alle barna. Innen 1910 var Martin gift og bodde i H. Haarfagresgade 7. Moren ble ikke nevnt da.

1903 1906 Pedersgata 112
Tollef Andersen, f. 20-11-1879, blikslager
Sara, f. 27-7-1883
Ingrid, f, 14-10-1901
Borghild, f. 21-10-1904
Trygve, f. 10-7-1910
Innen 1910 var familien flyttet til Avaldsnesgt 49.

1905 – 1907 Pedersgata 112
Sven Sivertsen, f. 24-12-1879, hermetikarbeider
Selma Ingebretsen, f. 14-1-1884
Ingebjørg, f.22-9- 1905
Olga, f. 9-2-1908
Innen 1910 var familien flyttet til Vindmøllebakken 12a.

1907 – 1909 Pedersgata 112
Ole Gaarder, f. 27-3-1851, Ørlandet, elektriker, Støberi & Dok
Martine, f. 28-8-1858, Kristiansund N.
Rasmus, 19 gartner i Danmark
Johannes, f. 28-4-1888, Kristiansund N. Mekaniker – kullemper Dokken – ”Argos” nu sygelig
Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgaten 26.

1910 Pedersgata 112
Ole Hansen Salte, f. 1891, ungkar, sjømand,
Anna Gurien Rolfsen, f. 9-11-1885, pige, bodde i Doksmauet 10.
Alfhild, f. 25-10-1907
Sara Hansine, f. 1-10-1910
Ole bodde her da Sara ble døpt, men står oppført i folketellingen at han bodde i Doksmauet 10. Anna hadde datteren Alfhild fra før.

1910 – 1911 Pedersgata 112
Johan Didriksen, f. 19-1-1864, Værø, Nor. Askvold prgj. kjedelrengjøringsarb./fyrbøder
Ellen, f. 31-8-1864
Ole, f. 1885
Leonora, f. 1888
Emly, f. 19-1-1905
Familien bodde i Bredestølveien 14 i Bergen i 1900. Da de bodde her var det bare datteren Emly som var med de. De betalte kr. 16,- i måneden i husleie i 1910.

1909

1910-1911 Pedersgata 112
Ingvald Emanuel Johannesen, f. 10-8-1856, kjører egen hest.
Bertha Krestine, f. 10-12-1862, Sandnes
Beathe Emilie, f. 28-7-1900
De bodde i Pedersgaten 104 i 1910, mens de hadde bodd i Dokgaden 14 i 1900.

1912 Pedersgata 112
Lars Danielsen, f. 24-12-1832, Kvinesdal, støberiet
Elisabeth, f. 15-1-1847, Klepp
De bodde i Spilderhauggt 26 i 1910.

1912 Pedersgata 112
Karen Larsen, f. 13-6-1818, enke, strikkerske
Elsa, f. 9-1-1901, Gøteborg
Kathinka, f. 23-5-1905
De bodde i Spilderhauggt 26 i 1910.

1912-1924 Pedersgata 112
Johannes Melkevik, f. 10-4-1883, Avaldsnes, løsarbeider, lossearbeider, kullarbeider
Taletta Olava f. Taraldsen f. 8-9-1879, Sandnes
Marta f. 20-12-1901
Thora f. 7-2-1904
Hilmar f. 15-5-1909
Jenny f. 25-4-1911
Omine Juliane f. 23-10-1913
Nelly Konstance f. 19-11-1915
Johannes f. 26-12-1917
Ester Bergliot, f. 16-7-1919
Oskar Magnus, f. 1921
De bodde i Høkergate 3 i 1910.
Johannes var huseier, men det er ikke tinglyst skjøte på huset. Johannes var formann i Losse og lastearbeidernes forening og foreningen hadde adresse her.

1913 Pedersgata 112
Bertha Birkeland, enke

1913 Pedersgata 112
Henrik Henriksen, f. 1-3-1877, Finnaas, skibstømmermand ved skibsbyggeri..
Karoline, f. 12-5-1880, Sogndal
Borghild, f. 8-6-1901
Jakob, f. 20-7-1906
Sigfrid, f. 26-2-1909
Familien bodde i Avaldsnesgaten 49 i 1910.

1913. Tre Værelser på Storhaug med elektrisk lys. Henv. Didriksen

1912-1913 Pedersgata 112
Johan L. Wickstrøm, f. 29-9-1886, fyrbødet på dampskib/ hermetikarbeider
Talia Sivertsen, f. 17-5-1893
Leonard, f. 9-3-1909
Tonny Torvalda, f. 27-2-1913
De hadde bodd i Karlsmindegate 53 i 1910.

1915-1916 Pedersgata 112
Johan/Johne Kristian Handeland, f. 1884, fabrikarbeider
Kaia Severine Hærem, f. 1894
Elen Kristine f. 14-6-1915

1914 Pedersgata 112
Bertine Haaland, 35, vaskekone
Aage 5
Dette kan være den Bertine f. 8-5-1879, Haaland som var tjenestepige i 1910. Hun bodde i Støberigate 33.

1914-1915 Pedersgata 112
Peder Jensen Tollaksen, 31 løsarb.
Anna 26
Bjarne 4
Astrid 2
Sønn f. 1913

1914 Klara Andersen, 15 blikkemb.

1916 Pedersgata 112
Andreas Ingvald Andersen, f. 1883, hermetikarbeider
Larsine, f. 1885
Solveig, f. 30-12-1916

1918-1922 Pedersgata 112
Edvin Johannessen, f. 13-3-1893, Kristiania, lossearbeider
Bolette S. f. Høivik f. 12-6-1894 Jelsa
Olga Helene f. 9-5-1917
Leif Toralf, f. 15-10-1918
Edvin f, 18-3-1920
Olav f. 1921

1924 Pedersgata 112
Magnus Olsen, f. 1898, Maskinarbeider
Gunhild Børgesen 1905
Robert Helmut f. 1924

Etter 1924 har jeg ikke registrert folk boende på denne adressen. Samhold kjøpte opp de fleste husene fra nummer 110 og til 118 og bygget bakeri og kontorbygg her.

1960.

Selv om huset var vekk, så bodde det en vaktmester her.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net