Pedersgata nr. 046 Broderiforretning

Pedersgata 46

Dette huset var tidiligere en broderiforretning.

Br.nr.  1122

123 m² stor tomt

Besøk på siden: 288

Eiere: Pedersgata 46
1852 Tjøl Mauritsen selger hus og grund til
1852 Peder Mauritsen får skjøde på tomt
1878 Peder Mauritsen Kartevold, får skjøde fra Tomteforeningen
1880 Fra Peder Mauritsen skjøde til Lars Johnsen (muligens en del av tomta) og bygger hus nr 48
1896 Fra Peder Mauritsen til datteren Wilhelmine Pedersen.
Hanna Aarek har antakelig også vært medeier i huset.
Det ble lagt fram skifteattest etter henne og mannen da Wilhelmine selger huset i
1954 til Tonny Helstrup
Wilhelmine hadde rett til å bo i huset så lenge hun levde.
1969 fra Tonny Helstrup
1969 til Otto Olsen & Søn A.s
1990 fra BBL-Bygg A/S
1990 til Odd Holst
1998 fra Odd Holst
1998 til Hans Hjalmar Merkesdal
2006 fra Gunvor Synnøve Merkesdal
2006 til Trond Eltervåg Hansen, Kjersti Eltervåg, Jan Arne Hansen og Eva Karin Hansen

Næringsvirksomhet: Pedersgata 46
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøker, Norges Næringsliv, folketellingene og andre kilder. Firmaene kan ha startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Mange firma averterte i avisene. Her har jeg tatt med en del av notisene. Med forbehold av mulige feil.

1915- Wilhelmine Pedersen, broderiforretning
1954 – Tonny Helstrup, broderiforretning
1971-72 Nylunds renseri og vaskeri (de hadde mottak av klær her)
1975-76 Alt i skrapmetaller (de annonserte fra denne adressen)

 

  1971    1975

Folk i huset: Pedersgata 46

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865 Da bodde det 4 familier og 17 personer i huset.
1875 Da bodde det 15 personer her fordelt på 4 familier.
1900 Da bodde det 6 personer med 2 husholdninger.
1910 Da bodde det 6 personer fordelt på 3 husholdninger.

1865 Pedersgata 46
Carl Olai Olsen, f. 1828, sjømand/handelsfuldmegtig, død 1906, 75 år gammel, fabrikeier
Gjertine Malene, f. 1831, fra Sokndal, død 21-6-1882, 51 år gammel
Olava Amalie, f. 1857, Sokndal.
De bodde i Pedersgaten 38 i 1875, se der for hans annet ekteskap.

1865 Pedersgata 46
Wilhelm Christoffersen, 41 år fra Jelsa, han var Søfarende
Malene 36 år
Konrad, 1 år.
Konrad døde sommeren 1867 av strubehoste 2 ½ år gammel.

1865 Pedersgata 46
Severin N. Eilertsen, f. 1832, Lillesand, fra Moland prgj. Han var skipper
Rakkel Bore, f. 1832
Grethe 3 år
Jacob, f. 1864
Ragnhild, f. 1871
Familien var flyttet til Langgaden innen 1875. Datteren Grethe ble ikke nevnt da.

 

1910  1913

 

1865-1895 Pedersgata 46
Peder Mauritsen Kartevold, f. 1816, Lye, Time, huseier, tømmermand, omkom i brann 26-9-1901 84 år gammel, Da bodde han i Pedersgata 30
Guri Pedersen, f. 1824, Lye, Nærbø
Hanna Martine, f. 1846, g. Elias Kloster
Laurits, f. 1851
Gabriel, f. 1853
Mandius, f. 1855
Gina, f. 1860, gift med Martin Johannesen
Peder, f. 1864
Josefine Helene, f. 1868
Peter Mauritsen, 22, seilmager, skib Gustav
Gabriel Mauritsen, 20, Jungmand, skib Berto?
Peder kalte seg Kartevold i 1875. Han eide huset og i 1875 var det 4 leiligheter og 17 mennesker som bodde her.
I 1885 bodde Peder og datteren Josefine her, sammen med Elias Kloster og Hanna og barna deres.
Det ser ut for at flere av barna har to navn, men de oppgir bare det ene i folketellingene, Laurits var født i 1851, mens i 1873 er Peter 22 år og skulle således vært født i 1851, kan han hete Laurits Peter?. Peter var seilmager på skipet ”Gustav” i 1873.
To av døtrene hans, Hanna og Gina bodde her en tid etter at de giftet seg. Gabriel var som 20 åring jungmand på ”Berto”. Bare Peder og datteren Josefine som var sypige bodde her i 1885 og 1895. Peder var bestefar til Petra Kloster som hadde blomsterforretning i Pedersgata 30. Peder flyttet til henne før 1900, der omkom han i en brann.

  1901

1873-1875 Pedersgata 46
Gilbert/Gullik Reiersen, f. 1838 skibstømmand, Bjerkreim
Maren, f. 1838, Jelsa
Matilde Antonia, f. 1871
Gustava Marie, f. 1875
Gunhilde, f. 1882
Innen 1885 var de flyttet til Langt. 29. Da Heter kona Pauline, f. 1843, i Flekkefjord.

1875 Pedersgata 46
John Fredrik Vilhelmsen, f. 1846, Frue sogn, matros
Ingeborg Andrea, f. 1848

1875- 1895 Pedersgata 46
Elias Johannesen Kloster, f. 2-3-1846, Styrmand
Hanna Martine Mauritsen, f. 1848
Petra Gurine, f. 1875
Johanne f. 11-12-1879
Elise f. 1884
Hanna var datter av Peder Mauritsen. I 1895 var Elias skipper – uden fartøi at føre, og vært hjemme et år. Innen 1900 bodde de i Pedersgaten 30.

1885 Pedersgata 46
Larsen, Ole f. 1852 Tananger Styrmand
Laura f. 1857
Jørgine, f. 1889
Innen 1900 var de flyttet til Normansgaden 21.

1887 Pedersgata 46
Martin Johannesen, f. 1852, styrm.
Gina Mauritsen, f. 1860
Jenny, f. 3-3-1887
Gina var datter av Peder Mauritsen Kartevold

1894-1895 Pedersgata 46
Marie Larsen, 34 enke. får af kassen
Agnes 14

1897-1898 Pedersgata 46
Ole Eide, f. 1855, Sand, skipper – Galeas Banko i 1897, skonnert ”Elida” i 1898
Serine, f. 1861, Sand
Arne, f. 1892
Gunda, f. 1893
Elisabeth, f. 1896
Familien var flyttet til Opheimsgaden 66 i 1900.

1898 – 1920 Pedersgata 46
Wilhelm Pedersen, f. 16-3-1837, Bergen, død 1915, smedemester, hos Hansen og Pedersen
Helene Gjertine Hansdtr., f. 1834, Hiterø, Flekkefjord. død 1907
Wilhelmine Gjertrud., f. 1-3-1867, 1901 butikjomfru hos Bryne
Hanna Elisa, f. 2-5-1872, Vigsnæs, 1901 butikjomfru hos Michalsen, g.m. Erik Aarek, se under.
Hjalmar Ch. F. 1874.
Berte, f. 1878
Wilhelm var smedemester hos Hansen og Pedersen verksted ved Fisketorvet rundt århundre skiftet. Han eide huset. I en alder av 67 år var han arbeidsledig og sa opp borgerskapet i 1907. Kona Helene døde i 1907. Wilhelm og kona var dissentere, det vil si at de ikke tilhørte statskirken. De og datteren Hanna var medlemmer av Vennenes samfunn – også kalt Kvekere.
Datteren Wilhelmine oppga at hun underholdt sin far fra 1911. Hun var butikkjomfru hos Bryne 1901-1910, senere hos grosserer Salmon Eriksen. Hjalmar og søsteren Berte ble ikke nevnt i folketellingen i 1897.
Wilhelmine hadde startet sin broderi og tegne forretning her i huset i 1915, og drev den i 25 år.. Den andre datteren Hanna ble født på Vigsnes på Karmøy. Så familien bodde der i 1872. Hun var butikjomfru hos Michaelsen i 1901, men var hjemme i senere. Hanna ble gift med Erik Aarek og ble boende her.
Wilhelm ble gravlagt på Kveker samfunnets gravplass i Haukeligaten. Det er to Wilhelmine Pedersen som er gravlagt samme sted. Wilhelmine død 1876 – 7 år gammel. Wilhelmine død 1955 uten alder. I 1910 Hadde de en husleie på kr 200, i året. De bodde på kvisten og hadde også kostfolk.
I 1875 bodde Wilhelm i Arbeidergt 5 også kalt «Aadlandstykket nr. 1684». I 1885 bodde han i 11 rode hus 1053 – finner ikke det nummeret.

  1915

1910-1911 Pedersgata 46
Ingvald Slåttebrek, f. 4-5-1880, Skudesnes, Maskinist, logerende.
Inga, f. Anda, f. 2-2-1886
Sigurd, f. 11-11-1911

Reidar, f. 22-9-1916

Olene Ingebjørg, f. 26-8-1919
Ingvald bodde på kvisten, samtidig med Wilhelm og Wilhelmine i 1910-1911..
Innen 1913 hadde han giftet seg og fått en sønn, da var han flyttet til nabohuset Pedersgata 44, og jobbet som høvleriarbeider hos Anda.

 

1915 Martinius, 28 år i 1915, styrmand.

  1916

1918-1955 Pedersgata 46
Wilhelmine Pedersen, f. 1-3-1868 Broderiforretning, død 16-11-1955, 88 år gammel, ugift.
Bergitte Aursland, f.21-10- 1902 Skjold tjenestpige rundt 1920.

Wilhelmine kjøpte huset etter farens død. Hun startet broderiforretning i 1915 og drev den i 25 år. Det var opphørsalg i 1940.
Hun hadde tjenestejente i 1920.
Hva som skjedde med lokalene i årene fra 1940 til 1952 da Tonny Helstrup hadde broderiforretning vet jeg ikke.

1940

     1955

1897 -1907 Pedersgata 46
Erik Aarek, f. 4-4-1867, Skjold, handelsbtj. død 6-6-1948
Berta Aarvig, f. 1858, Skjold, ugift, søster, husholderske, død 3-5-1905
Marie Aarvig, 32, søster ikke her i 1901 gift med Svein Idsø
Erik var hos Bryne, han sluttet i 1899 hos Bryne, nu lærer på Vennenes skole. Han bodde en tid sammen med sine 2 søstre. Han giftet seg med Hanna Pedersen, f. 1872, datter til husverten Wilhelm Pedersen i 1907. Det var hennes 2. giftermål. Erik Flyttet til Store Skippergate 4 der skolen var, men kom tilbake hit i 1914

  1905

1914 – 1916 Pedersgata 46

Erik Aarek, f. 4-4-1867, Skjold, død 6-6-1948, 81 år gammel, agent for Gundersens Beurau

Hanna Gjertine Pedersen, f. 2-5-1872, død 5-3-1940

Wilhelm, 17-4-1907

Inga Helen, f. 27-4-1908

Thorhild, f. 1912

De var medlemmer av Vennens Samfunn. Både Erik og Hanna er gravlagt på Kvekernes gravplass. Kvekerskolen ble startet i 1844 av Elias Tastad, og var i virksomhet til 1912. Asbjørn Kloster tok over som leder i 1848. Dette var en tid Stavangers største privatskole, med opptil 100 elever i 1850 årene. Skolen bygget nytt hus i Store Skippergate 4 i 1867. Her var det også lærerbolig og internat for elever fra landsbygda. Erik var lærer ved kvekerskolen fra 1898 til den ble lagt ned i 1912. De bodde der i årene fra 1907 til 1912 før de flyttet hit igjen. (Stavanger byleksikon)

1907 -1912 Pedersgata 46
Ane Jorine Thime f. 1-5-1838, enke, handlende, syerske, død 19-11-1912, 74 år gammel
Anna Time, f. 10-10-1870, sydame, ugift.
Ane sa opp borgerskapet i 1907, da hadde hun ingen forretning. Hun ble forsørget av datteren i 1910. Ane døde i 1912 av hjertelammelse. De betalte kr 144,- i årlig husleie i 1900.
De bodde her sammen med Wilhelm og Wilhelmine Pedersen og Ingv. Slåttebræk i 1910,
Datteren Anna var med å stifte Stavanger Fredsforening sammen med blant andre Wilhelmine Pedersen og Gustav Gundersen som handlet i Pedersgata 25 i 1912.
Var med i fredsforeningen – mot alkohol-

 

  1912

1910 – 1913 Pedersgata 46

Anna Helgeland, f. 30-11-1877, Sandeid, hermetikarbeider, hos Bjelland i 1913,  hun betalte kr 60, i årlig husleie.

Anna bodde i Kirkegt 46 og var butikpige i 1900.

 

1909 Pedersgata 46

Ingeborg Jaatten, f. Pedersen, f. 20-6-1827, Randaberg, enke, fattig. Død 4-5-1915, 84 år gammel. Hun var flyttet til Stiftelsesgt 17 (understøttelsen) i 1910 og drev med husets sysler.

  1915

 

1918-1942 Pedersgata 46
Høgelid, Ane Malene, f. Oma, f. 2-2-1867, enke, Time
Erling, død 17-4-1903, 14 måneder gammel, pleiesøn
Berta Høgelid, f. 1-4-1903
Thora Rosine Høgelid, f. 26-9-1907
Sammen med Wilhelmine bodde enken vaskekonen Malene Høgelid og hennes to barn her i årene 1918-1922. Det er nok hun som ble gravlagt på Kvekernes gravsted i 1955. Ane Malene hadde vært gift med Bernhard R. Høgeli, f. 1851, død 16-6-1914, 63 år gammel.  Han var 1.maskinist på Stavanger dampskib ”Tor” i 1900. Da bodde de i Brødregaten 13. I 1910 var Bernhard eier av slæbebaad. Da bodde de i Pedersgaten 47. Malene har nok flyttet hit etter at hun ble enke.

 

1914

1930 -1931 Pedersgata 46

Marie Kristine Hatleim, f. 23-12-1881,  fabrikarbeiderske

Anna Hatleim, f. 26-3-1893, fabrikarbeiderske

Marie bodde i Støberigata 36 i 1922.

 

1935 Pedersgata 46

Thea Tharaldsen, 5-10-1886, handelsbetjent. Død 21-10-1968, 82 år gammel. Dette er muligens den Thea som bodde i Nygaten 11 i 1910. Det er fortsatt landets eldste bedehus som er i bruk.

Hun flyttet til Nedstrandsgata 10.

   1929

1941 – 1955 Pedersgata 46

Georg Viggo Jensen, f. 1881?, vaktmester / stukkatør

Inga Jensen, f. 1881?, syerske

1958   1962

 

1955 1971 Pedersgata 46

Tonny Helstrup, f. Askildsen, f. 29-3-1895, død 1-7-1982, 86 år gammel. Methodist

Carl Christian, f. 8-11-1925, død 1988, 62 år gammel g.m. Haldis

Tonny hadde vært gift med Carl A. Helstrup, f. 1898. De bodde i Haakon Jarlsgt. 13 i 1925 da sønnen ble født.  Hun kjøpte dette  huset i 1954.

Tonny overtok  broderi og tegneforretningen rundt 1954. Selv bodde hun i Torbjørn Hornklovsgate 34.

Tonny var initiativtaker for å få opprettet et Kontaktsenter for kvinner med alkoholproblemer –  se egen artikkel!

  1954

  1982

1958-1971 Pedersgata 46

Margit Askildsen. F. 9-2-1899, ekspeditrise, død 2-1-1997, 98 år gammel, metodist,

Margit var søster til Tonny Ulstrup og de drev broderiforretningen sammen.

1997

1958 A. J. Larsen

1960-1961 Pedersgata 46
Karl Jørgen Jørgensen, f. 22-4-1899, tekstilarbeider

Solveig, f. 5-4-1918
Inger Charlotte Jørgensen, f. 20-4-1923, kartonasjearbeider
Einar Jørgensen, f. 21-11-1929

1964, Alma Josefine Larsen, f. 16-7-1888

1969 Kjell Kvaleberg

1969 Ole Gabriel Usken

1977 Gerda Haave

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

 

 

Kjøp og salg

1969

1990

1998

1998

  2006

 

ATK 2008