Pedersgata nr. 047

Pedersgata 47 

Br.nr. 1187 – 148 m2

Besøk på siden: 199

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Eiere: Pedersgata 47
1865 T. Gundersen selger tomt til
1865 Torkild T. Vigesaa
1875 Torkild T. Vigesaas enke. Hun selger til
1879 Johan Vesten
Anne M. Vesten overtar uten hjemmel, hun selger til
1898 Hans Qvia. Som selger til
1911 Martha Vignes, hun selger til
1919 Hans Brandt som selger ved auksjonsskjøte til
1924 Stavanger privatbank. De selger videre til
1925 Ole Forgaard.

Aftenbladet 1922. 

Næringsvirksomhet: Pedersgata 47
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1865 Else Wigeså, småhandel
1865 Marthe H. Hansen, selvstendig husflidhandel
1898 Hans Quie, frukt og grønnsaker
1914 Martha Vigsnes, colonial og frukthandel, frihandel
1915 Arne Achre, fiskehandel
1922 Hans Brandt & co. Stentøy, kjøkken og utstyrsforretning.
1924 Fritz Jensen, Cigar og frukthandel
1941 St. Svithun Bakeriutsalg, Paulsens etterfølgere
1943 O. Bergeland, Frukt og grønnsaker, detail
1943 O. Forgård, frukt og tobak.
1947 Thorstensen & Forgaard, Barnesykler og dukkevogner
1955 Grønnsakhuset/delikatesseforretning
1955 Dagny Schadberg, delikatesseforretning / grønnsakhuset.
1960 Forgaards Østre elektro
Verken Hans Brandt, Fritz Jensen eller O. Bergeland bodde i huset, de leide kun forretninglokaler.

Reklame i Det Norske Næringsliv, 1950

Dette er et våningshus med butikklokale og i 1900 var der også hestestall.
I 1865 var det 17 personer som bodde her, de var fordelt på fire husholdninger, ti år senere var det fortsatt fire husholdninger, men nå var antall folk øket til 19. 25 år senere var det bare 2 husholdninger med 8 personer i huset. Det samme gjaldt for 1910, men da var det to familier og en enslig.

Folk i huset: Pedersgata 47
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865-1875 Pedersgata 47
Torkel T Wigeså, 1807 Bjerkreim, Helleland, tøndemaker
Else Halvorsdtr, f. 1816 Birkrem
Torkel, f. 1838, sjømand
Wilhelm, f. 1844, sjøfarende seilmager. Enkemann
Elise, f. 1852
Thomas, f. 1855, styrmand ”Dagmal” ??
Ole Gabriel, f. 1857, jungman- årlig løn 4 S? Fenlue?
Laurits, f. 1860, seilmagerarbeid
Halvor, f. 1863
Wilhelm, f. 1870
Torkel var død før 1875, kona drev en liden småhandel. Sønnen Wilhelm var sjøfarende seilmager, han var enkemann i 1875 og sannsynligvis far til Wilhelm f. 1870. Thomas var styrmand, mens Ole var jungmand om bord i ”Fenlue”. Lauritz var 15 og jobbet med seilmagerarbeid. Thomas seilte muligens med ”Dagmal” hvis det er et båtnavn. I de forskjellige folketellingen står det at familien kom fra Helleland, men også Bjerkreim. Det siste er nok rett siden de kalte seg Wigeså. Laurits bodde i Mellom Dalgaten 10 i 1900 og var ”fører av eget jagte fartøi”
Det er ikke lett å tyde håndskriften i folketellingene så her er rom for feiltakeleser.

1865 Marthe Helene Hansen, ugift f. 1837, selvstendig husflidhandel

1865 Pedersgata 47
Tosten Gundersen, f. 1829 Sirdal/Skjold, sømand
Johanne, f. 1833 Lye
Inger Amalie, f. 1856
Her er det stor tvil om hvor han kommer fra. Sirdal ligger i Vest Agder, mens Skjold ligger nord i fylket.

1865-1875 Pedersgata 47
Sivert Mathiesen, f. 1831, Matros, Jelsa/Sand/Sandeid
Ingeborg Torkelsdtr, 1834, Birkrem/Helleland
Mathias, f. 1863
Thora Elisa, f. 1865
Bertha, 1867
Muligens var Ingeborg datter av Torkel og Else Torkelsen Wigeså.
Sivert og familien bodde i Ø. Strandgt 92 i 1900

1873-1875 Pedersgata 47
Lars Børresen, 70 år, arb Birkreim enkemann
Tønnes Larsen, f. 1843, ugift, Matros
Lars ble ikke nevnt i 1875, sannsynligvis død.

1873-1875 Pedersgata 47
Adolf Joakim Sørensen, f. 1844, sjømann, skib ”Maryland”?? Fra Kobervik
Gurine Larsdtr, f. 1836, Birkrem
Søren, f. 1867
Anna Leonora, f. 1871
Lars, f. 1874

1875  Johanna Karine Pedersdtr, f. 1812, logerende. Lever dels av strikking og dels av fattigunderstøttelse.

1884-1894 Pedersgata 47
Johan Severin Mikal Westen, f. 1841, Egersund.
Ane Marie Iversen Vesten, 1845, enke
Sofie, f. 1870
Ingval, f. 1871, fyrbøder, går på maskinistskolen
Helene Gurien, f. 1874
Hilda, 19 år
Hans, f. 1876, Blikslagerlærling han bodde i Opheimsgaten 63 i 1900.
Ane var blitt enke i 1894. De bodde her da Sofie og Ingvald ble konfirmert i 1884 og 1886. Familien hadde bodd i Bergelandsgaten rundt 1875.

1894 Pedersgata 47
Lars Jakobsen, 38 år, styrmann., farer fra Amerika
Gurine, 35
Jakob, 7
Georg, 5
Haakon, 1

1898-19– Pedersgata 47
Tollef Kvie, f. 1832, Haa prgj. kjører
Bertha Kristine Hansdtr, f. 1842, Ogna, Haa
Kristine Therese, f. 1869
Hans, f. 1873, Ogna stasjon, kjører
Talete, f. 1883, hjemme i huset
Benjamin, f. 1881, urmagersvend, ugift, logerende
Inger Knudsen, f. 1824, enke, logerende, forsørges av Tollef.
Tollef må ha dødd rundt 1900, for han ble ikke nevnt i den kommunal folketellingen for 1900. Alderen på sønnen Hans er usikker. De forskjellige folketellingene oppgir forskjellige år. Da de bodde på Ogna i 1875, ble fødselsåret 1874, i 1900 både 1871 og 1873, mens det i 1910 het at han var født i 1866. Datteren Kirsten Therese giftet seg i 1900 med Peder Olsen Buene, fra Talgje/Strand. Tollef hadde vært gift tidligere og hadde et par døtre som bodde i Klepp.

1898-1911 Pedersgata 47
Hans Quie, f. 1873, 29 år, kjører, huseier, borgerskap fra 10.nov 1902
Berthe Quie 61 moderen – underholdes av sønnen, 1910
Thalette, f. 1883, husholderske hos broderen. Har frukt og melkeudsalg.
Malene 18 tjenestepike, 1906
Marthe 15 tjenestepike, 1907 1908
Ragna Stormen 16 tjenestepike, 1909 1910
Hans kjøpte huset i 1898 og bodde her sammen med familien. Han hadde frukt og grønnsakforretning, og fikk borgerskap i 1902. Han underholdt moren etter at hun var blitt enke, og søsteren Thalette var husholderske hos han og drev melkeutsalg. I 1906 fikk Hans rett til småsalg av vin, frugtvin og mjød. Dessuten hadde han tjenestejenter. Hans og moren flyttet til Pedersgaten 22 da han solgt huset i 1911.

Aftenbladet 1922. 

1900 Pedersgata 47
Nils Reinert Nilsen, f. 1874, skipper
Severine Marie Osmundsen, f. 1873.
Solveig f. 27-8-1899 døde 17-4-1900
De bodde her da Solveig døde, tidligere hadde de bodd i Brattebergaten 15.

1900 Pedersgata 47
Tosten T. Tobiasen, f. 1838, tømmermand
Karen, f. 1831, Hetland.
Thomas, f. 1876. bødker
De bodde her da Thomas giftet seg i 1900 med
Ingeborg Alida Enoksdtr, Grude, f. 1873, Hetland

1903 Pedersgata 47
Severin Skeivig, f. 1866, Forsand, – aktiebryggeriet
Anna, f. 1877, Forsand.
De hadde bodd i Bratteberggaden 25 i 1900.

1903-1909 Pedersgata 47
Christine Torgersen, 61 år, arbeiderske, 1904 fattig
1904 Olene Rasmussen, enke, 73 år, fattig
1904-1905 Elen Berge, 24 år, ugift, syerske

1904-1905 Pedersgata 47
Helene Norem, f. 1827, Nærbø, enke, i 1900 bodde hun i Øvre Dalgade 3 og fikk understøtelse af Byen og arbeider lit med Væving.

1905 -1906 Pedersgata 47
Enevald Opstad, 30 år (f. 1874) løsarb. – ophogningselskapet
Anna, f. 1883
Johanne, f. 1904
Denne familie flyttet sannsynligvis til Nærbø innen 1910.

1906 Christine Torgersen, 67 år, ugift

1907 Pedersgata 47
Joakim Haaland, f. 1858, Nærbø, død 15-4-1911, 53 år gammel
Ingeborg, f. 1880 Grødem
Hjalmar, f. 1904
Ingrid, f. 1906
De bodde i Trafikkgaten 5 i 1910
Se Pedersgata 53

1907-1908 Pedersgata 47
Hartvig Marcelius Bjørnsen, f. 1880, Hetland, skibsfører.
Bertine Pedersen, f. 1882, Nærbø
Trygve, f. 1905
Margrete, f. 1907
Hartvig var skipper på ”Olga Pauline” i 1907, mens han var om bord på ”Fritjof” av Stavanger på fiske i 1910. De var 17 mann om bord.
Da bodde familien i Furrasgate 28.

1909-1911 Pedersgata 47
Bernhard Høgelid, f. 1859, maskinist hos Myhre i 1909, mens han i 1910 ”eier slæbebåt”, død 16-6-1914, 63 år gammel
Ane Malene, f. 2-2-1867, Thime

Erling, død 17-4-1903, 14 måneder gammel, pleiesøn
Bertha, f. 1-4-1903
Thora Rosine, f. 1907
De bodde I 2. etasje og betalte kr 120 i husleie I året 1910
De bodde flere steder i Pedersgata se i Pedersgaten 53 i 1902-1914. og fra 1918-42 i Pedersgata 46.  Pedersgata 50

Det er nok Ane Malene som ble gravlagt på Kvekernes gravsted i 1955. Ane Malene hadde vært gift med Bernhard R. Høgeli. Han var 1.maskinist på Stavanger dampskib ”Tor” i 1900. Da bodde de i Brødregaten 13. I 1910 var Bernhard eier av slæbebaad. I hus nr 50 finner en omtale av Malene fra 1966.

1910 Pedersgata 47
Bertha Thorsen Vatne, f. 1850, Sirdal, enke gaar ute i vaskearbeid”. Hum bodde på kvisten og betalte kr 60 i årlig husleie.

1910-1919 Pedersgata 47
Martha Vignes, f. Hauge, f. 1879, Hjelmeland, enke huseier
Thora 5 år
Lars, f. 1909, død 1910 litt over året gammel av bronkitt.  ————
Borghild Bøe, 16 år butik, 1911-1913
Bertha Hognestad, 20 år, fabarb.1910
Bergitte Bøe, f. 1894, Finnøy, tjenestepige, og butik i årene fra 1910-1915
Thomine Aa??stein 17 år, tjenestepige 1916
Martha drev frihandel, frugt og colonialforretning, hun var enke etter Thomas Vignes som døde 11-4-1910, 33 år gammel. I folketellingen for 1910 er det ikke opplyst at hun hadde barn, men i de kommunale listene har hun to barn i 1910.  Hun bodde i 1 og 2 etasje husleie kr 400 i 1910

1912 Pedersgata 47
Olaus Fjelde, f. 1878, Strand, hustømmerm
Rasmus Barka, Strand, 22 år tømmerm.

1912-1918 Pedersgata 47
Knud Johan Thorkildsen, f. 1885, Viksnes, murer hos Njaa
Karen, f. 1883, Høgsjord
Thor, f. 1905
Knud, f. 1909
Johanne f. 1914
Konrad Johan f. 1916
Magne Lanæs f. 1918

1913 Bog, Lisa f. 1890, Erfjord, syerske. Hun bodde i Baadegaten 10 i 1910.

1914 Pedersgata 47
Ole Bothne, 24 år, kjører egen hest
Anna, 26 år, fabarb. 1914
I 1900 fikk en vite at det var stallbygning til huset, men Ole er det første som en vet med sikkerhet hadde hest i stallen.

1914-15 Pedersgata 47
Martha Kvaløy, syerske
Petra Kvaløy, Syerske
1914-15 Torger Mosby, kommunearbeider.1915
Martha Waagen, 68 syerske 1915
Britha ??ervig 30 handelsbtj. 1915
Margit Bøe, 22 fabarb. 1915
1916-19 Bertha Knudsen, 23, fabarb, blikktrykkeriet

1918-19 Severine Næsvig, handelsbetjent

1919-1921 Pedersgata 47
Olsen, Osvald Emanuel, f. 1892 Kristiania
Berta Marie, f. Andreassen 1896 Ålesund
Evelyn S. f. 1917
Lillian f. 1919
Oddvar Svenning f. 1920
Andreassen, Ruth f. 1898 Ålesund

Aftenbladet 1922.

1929-30 Pedersgata 47
Johan Skjæveland, arbeider
?
Henry, f. 1922

1930-34 Olaf Johan Kindingstad, f. 27-3-1888, treskjærer

1930-31 Gudrun Jørgensen, f. 4-10-1907, pakkerske

1933-34 Oskar Wilhelm L. Hansen, f. 25-6-1892, losse og lastearbeider

1936-39 Bertine Hamre, f. 6-8-1887, fabrikarbeider

1939-1955– Pedersgata 47
Håkon Forgård,  f. 29-9-1915, fabrikarbeider
?
Synnøve, f. 1939
De hadde bodd i Normannsgt. 26

1943 Pedersgata 47
Olaf Bergeland, f. 7-9-1888, meieribestyrer
Han bodde i Salvågergaten 9 i 1941.

1944-48 Aagot Gundersen, f. 20-6-1907, syerske

1948-49 Hugo Skandsen, f. 11-5-1922, arbeider

1955 Pedersgata 47
Dagny Schadberg, f. 8-8-1899, oldfrue, Pedersgt 48 i 1949-1982

1947-1980 Pedersgata 47
Finn Forgaard, f. 28-12-1924
Rønnaug Haaland. f. 18-4-1929, død 1999
De hadde bodd i Nymannsveien 40.

1956-57 Otto Forgaard, f. 26-4-1931, maler

Aase Margrethe, f. 28-6-1932, stenograf

1962-64 Roar Forgaard, f. 10-10-1951

1959-60 Oddvin M. Djupevik, f. 20-10-1925, regnskapskontorist

1966 Pedersgata 47 Alma Larsen, pensjonist

 

Huset var på salg rundt 2005, da sto denne beskrivelsen i annonsen.
I Stavanger sentrum. Området rundt Pedersgata ble utbygd mellom 1820 og 1900.
Her finner du flere sjarmerende eldre bygninger og butikker.
Kort vei til buss, båt og tog og alt hva Stavanger by har å by på av servicetilbud.
Inneholder:
Butikk og leilighetslokale:
1. etg.: P-rom – 62 kvm: gang, wc, kjøkken, 3 rom (soverom)
2. etg.: P-rom – 54 kvm: gang, bad, 4 rom (soverom)
Kjeller: Sekundærrom – 64 kvm: butikk med bakrom/kontor og w.c.
Uthus/anneks/tilbygg:
1 etg.: P-rom – 30 kvm : stue, kjøkken
2 etg: P-rom – 10 kvm: gang, bad. Sekundære rom: boder
Primærrom inneholder
U.etg. 64 kvm. – 1.etg. 92 kvm. – 2.etg. 70 kvm.
Standard: Bygningen er opprinnelig oppført i ca 1858 med 2 etasjer og kjeller. Bygningen ble i følge opplysninger betydelig oppgradert og fornyet i ca 1988. Butikklokalene er nylig oppgradert betydelig.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net