Støperigata 33

Støperigata 33

Her ser vi i front Støperigata 39, to hus bygd i ett, litt bakover til høyre viser  Støperigata 33 et grått kassahus, ved siden av Hermetikkfabrikken Mercantil. Byarkivet utsnitt 1951.

102

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Støberigata 33

1899 da var det 28 personer i huset, fordelt på 4 familier.
1. familie med 4 barn
2. familie med 5 barn
3. Enke med 3 barn
4. familie med 8 barn

1899-1901’1903’1904’1905’1906’ Støberigata 33 
Kristoffer Kristiansen, f. 1846, stenarb.
Ingeborg Roaldsdtr. f. 1847 f. Aarthun
Kristian, 11 år, i 1901
Thea, 10 år
Nils, 9 år
Rangvald, 7 år
Else Kristofa, f. 1899 støb 33
Ingeborg, f. 1906
Anna 9 år pleiedtr. I 1905
Daniel, 12 år, pleiesøn i 1905
Kristoffer mistet et ben i mars 1900.

1899 Støberigata 33
Gurine ?, 33 år ?, enke, af Vigsnes fattigkasse
Elise, 18 år
Olava, 13 år
Karl, 3 år
Vet ikke mer om denne familien, de har nok bodde på Vigsnes i Karmøy siden hun fikk fattigstøtte derfra.

1897-1898’1899’Støperigata-33
Ole Ormsen Øverland, f. 1853, Sauda, skom.mester, trebundskofabrikant
Ingeborg Bertha f. Vilhelmsen, Kleppelid, f. 1854 Helleland
Olava Vilhelmine, f. 1880
Olaf, f. 1884
Wilhelm, f. 1886
Ordin, f. 1888
Knud, f. 1890
Theodor, f. 1892—-Brattebergbakken
Bjarne, f. 1895
Ragnhild, f. 1897—da bodde de i Lervig 3-
Juel, f. 1898
De hadde bodd i Brattergbakken før de kom hit. Innen 1900 var de flyttet til Salvagergaden 9. og i 1910 i Nymansgade 68.

1989-1899-Støberigata 33
Samuel Tollefsen, Josdal, f. 1864, blik.arb., sygelig arbeider lite, fattikassen
Maren Johanne Larsen, f. 1865
Olava Elsine, f. 1898 ok kb

1891’1912’ Lervig 19 de bodde i Støperigt 33 i 1898-1899
Samuel Tollefsen Viig, f. 1863, Fjære v. Grimstad, blikslager for egen regning i 1891, Fattig, 1907 i Bergen paa sygehus for spedalske, død 10-7-1908 i Bergen
Maren Jørgensen Viig, f, 24-6-1864, enke i 1910’ Metodist 1891’sildearbeid
Bertha Larsine Theresia Viig, f. 29-11-1889
Tollevine, 12 år, i 1905
Sigurd Tollefsen, f. 26-1-1896
Samueline Tollefsen, f. 8-3-1896, 8 år
Olava Elsina, f. 16-7-1898-
Inger Jørgine Tollefsen, f. 8-5-1902
Berthe Sofie Jørgensen, f. 1830, Kvinesdal, svigermor, fattigv.1891’
Lava Jørgensen, f. 1872, sildearb. Svigerinde, 1891’

1901’Støberigata 33
Jonas Kristensen, f. 1857, Espedalen Høgsfjord, pudser på støberiet det nye
Kristine Tostensen, f. 1864
Ingvald, f. 1887
Leonora, f. 1889
Jonas, f. 1890
Kristian, f. 1892
Thorvald, f. 1895
Bergit, f. 1899
Jenny Kristine, f. 19-12-1902
Innen 1910 var de flyttet til Arbeidergata 5.

1901’Støberigata 33
Jørgen Johansen, f. 1870, Kristiansand, skomager hos Erga
Hanna, f. 1874, Erga
Jørgine, f. 1898
Christoffer, f. 1899
Gunhild, f. 1900
Johan Helmer, f. 1902
Jørgen, f. 1904
Hans, f. 1906
Thelma Leonora, f. 1909
Peder Asbjørnsen, 22 år, arb. cementfab.
De bodde i Øvre Strandgate 70 i 1900. Innen 1910 var de flyttet til Oscarsgate 84.

1901’Støberigata 33
Rasmus Gutormsen, f. 1866, Dirdal, enkem, smed
Bergit, f. 1891
Johan, f. 1893
Kirsten, f. 1896
Ellen, f. 1873, søster, husholderske
Edvind, f. 6-7-1902-
Innen 1910 var de flyttet til Dokgata 14.

1903-1904’1905’1906’1907’1908’Støberigata 33
Sven Ingebretsen, f. 1866, støb.arb. st.dok.
Kristine Helgesen, f. 1865, Sogndal
Agnes, f. 1893, Vigsnes
Ingrid Endrine, f. 1903 — død 1905-
De bodde i Ryfylkegt 12 i 1910 før i Gitlsesmauet 2.

1903’Støberigata 33
Torleif Sanstøl, f. 1870, ungkar
Olava Malde, f. 1858, pige
Ragna Sivertsen, f. 1888
Olaf Sivertsen, f. 1892
Jenny, f. 1903
I 1900 bodde Olava i Pedersgata 109.

1903’Støberigata 33
Anders Hetland, f. 1876, Ogna, arb, st.dok.
Grethe, f. 1874, Ogna
Gurine, f. 1894, Ogna
Ole Johan f. 1897
Olava, 2 år
Conrad, 1 år
I 1900 bodde i Risbakken 26.

i 2008 hadde huset vært tomt lenge og sto til nedfalls, ikke lenge etterpå brant det ned. Eget bilde.

1904’1905’1907’1908’Støberigata 33
Olava Malde, 45 år, arb.
Olaf, 11 år
Datter f. 16-11-1903 ——??? død

1905’Støberigata 33
Ole Stangeland, 33 år, skomager, arb. for seg selv
Olava, 28 år
Olga, 10 år
Severine, 7 år
Før Høkerg. 6

1906’1907 Støberigata 33
Martin T. Salte, f. 1860, Haa, herm.arrb. Bjelland
Ellen, f. 1858, Haa
Tobias M., f. 1883, bliksl.
Petra, 17 år, tj.
Olaf, f. 1893
Sverre, f. 1903, dtr.søn
Elling Nilsen, 62 år, rebslager, fattig og drikfeldig i 1907.
Innen 1910 var de flyttet til Kirkebakken 25.

1906’Støberigata 33-
Konrad, Kristensen, 27 år, støb. Arb, Rosenberg
Mathilde, 27 år
Jenny, 5 år
Marty, 4 år
Karsten, 2 år
Marcelius 1 år
Før i Lervigsveien. 17.

1907’Støberigata 33
Hans Mikalsen, 35 år, smed. St.dok
Bertine, 32 år
Arne, 8 år
Leif, 7 år
Petra, 5 år
Harald, 1 år
Fra Ryfylkegt 20 til Ryfylkegt 3.

1908’Støberigata 33
Hans Peder Hansen, f. 1879, Saaby, Danmark, matros
Karen, f. 1882, Varhaug
Anna, f. 1903
Hansine, f. 1905
Innen 1910 var de flyttet til Kirkebakken 33.

1910*1911’1912’ 1914’Støberigata 33-
Henrik Andreas Marius Madsen, f. 1876, støberiarb.
Martine Olea Olsen, f. 1877
Anny, f. 1901
Magnhild, f. 1903
Harald, f. 1905
Hanna, f. 1907
Haakon Malvin, f. 1910, død 1910 3 måneder gammel, før dåp.
Hildur Marie, f. 1911

1910*1911’1912’ Støberigata 33
Ingebret Gundersen, f. 1871, støb.arb. beslagsmed
Tabitta Villasen, f.1871
Gunnar, f. 1895
Birger, f. 1897
Ingrid Therese, f. 1900
Hanna, f. 1902
Johan, f. 1904
Ingvald, f. 1906
Edvard Henry, f. 1911
De hadde bod i nabohuset Støperigata 31. i 1920 var de flyttet til Øvre Banegata 27.

1908’1909’1910* 1911’1912’1914’1915’1916’-Støberigata 33
Peder Arvid Petrus Andersen, f. 1869, Valdesmevig, svensk,smed, støberi
Emma, f. 1873, Malchin, Tyskland
Astri Andersen, f. 1900, pleiedatter forsørges av husfar
Erik Andersen, f. 1904, pleiebarn
Kom fra Ryfylkegt. 10 inne 1920 var de flyttet til Pedersgata 104.

1910*1914’ Støberigata 7
Kirsten Sigbjørnsen, f. 1856, Haaland, enke, vaskekone
Rasmus Sigbjørnsen Steinberg, f. 1885, Egersund, matros
Bertine Haaland, f. 1879, Haalaand, tjenestepige
Aage S. Øxnevad, f. 1907, Nærbø

1911’Støberigata 33
Helene Thostensen, 26 år, arbeiderske, Er på Redningshjemmet i Bergen fra August 1910
Thomine Thostensen, 29 år, tjener, kr. 5 pr. måned, kom fra landet i april 1910.
Disse to har jeg ikke funnet ut mer om, hvor de kom fra og ble av senere. Helene var på Redningshjemmet i Bergen, det ble også kalt Magdalenahjemmet i Laksevåg. Grethe Egenes fra Stavanger var aktiv der med å hjelpe unge kvinner ut av prostitusjon.

1915’Støberigata 33
Alfred Vessel, 31 år, løsraab.
Emilie, 33 år
Erna, 2 år
Hanna, 1 år

1915’støberigata 33
Sivert Olaus Olsen, f. 20-2-1866, kalkbrenner
Inger Olsen, f. 26-1-1866, Jørpeland
Bertel Johan Olsen, f. 19-10-1893
Aadne Olsen, f. 21-5-1895
Inga Marie Olsen, f. 12-11-1900
Sigrid Olava Olsen, f. 18-7-1902
Ane Gurine Olsen, f. 16-9-1905
Tobias Olsen, f. 16-12-1898
De hadde bodd i Lervig 20, så Kopervigsgt. 4, Innen 1920 var familien flyttet til Buøy 115.

1915’Støberigata 33
Selma Totland, 20 år, flaskeskyllerske på Tou

1915’ Støberigata 33
Karl Knudsen, skomakerverksted her, adr. Rosenbergg.

1916’Støberigata 33
Trygve Olsen, 20 år, støb.arb., fra Kristiania

1916’Støberigata 33
Mille Egeland, f. 1865, vaskekone
Gudrun, f. 1895, fab.arb.
Bergit, f. 1900, fab.arb.
Jenny, f. 1905
De bodde i Høkergate 16 i 1910

1916’Støberigata 33
Martine Olsen, 30 år, fab.arb.
Sylvia, 7 år
Jens, 1 år

1919-1926-Støberigata 33
Hans Olsen, f. 1882, herm.
Karen Skjoldine Gundersen, f. 1886
Georg, f. 1919

1912 Støberigata 33
Henriette Larsen Jakobsen, f. 1893, gift kone
Samuel Ivar – f. 1891, sjømann, ungkar
Agnes Tonny, f. 1912

1919-1924-Støberigata 33
Hans Martin Hansen, f. 1881, Bergen, mek.
Trine Waage, f. 1880, Hermansverk
Martha, f. 1905, Hermansverk
Malvin, f. 1907
Harry, f. 1909
Haakon Antony Waage, f. 1919
De bodde i Opheimsgate 17 i 1910

1920-Støberigata 33
Ernst Walter Nordhaug, f. 1885, svensk, mek.
Hanna Nikoline Haneberg, f. 1884, Flekkefjord
Hans Gustav, f. 1920

1920* Støberigata 33
Thomas Aanensen Lervik, 1894, Tysvær, kai.arb.
Rakel Kristine, f. 1897, Dirdal
Aage, f. 1918
Laurentius Olai, f. 1920

1920* 1926-Støberigata 33
Olaf Ferdinand Nilsen, f. 1890, Hadsel, løsarb.
Constanse Eline, f. 1891, Hadsel, bryggeriarb.
Gunnar Kristian, f. 1816, Kristiania

1920* Støberigata 33-ok
Elisabeth Aske, f. 1877, Avaldsnes, enke, strygerske
John, f. 1900, typograf
Ole, f. 1907
Elise, f. 1909
Karl, f. 1912
Bertha, f. 1914
Elisabeth var gift med Ole Aske, og i 1910 bodde de i Clausegata.

1920* 1922-Støberigata 33
Sverre Jordbræk, f. 1899, herm.arb.
Gudrun Nilsen Mundal, f. 1899, Bergen
Gerd Sylvia, f. 1919
Øyfryd Margrete, f. 1917
Kari, f. 1929, død 1929, 4 måneder gammel

1923’1924-Støberigata 33
Enok Hansen, f. 1899, Skien, innredningssnekker
Sigrid Olene Tvedt, f. 1899
Magnus Kristian, f. 1923

1929 Støberigata 33
Erik Bergeland, f. 1845, død 1929, 84 år gammel, fhv. gårdbruker
Margrethe f. Foss
Begravelse på Jelsa.

1919’Støberigata 33
Anna Kringlen, f. 1875, Gloppen, gift kone
Alf Ernto, f. 1890, ungkar
Odd Adolf, f. 1919
Anna bodde med mann og 7 barn i Løvdalsgate 45 i 1920

1960? Støberigata 33
Leif Wikre, død 1992, 70 år gammel
Ruth
Rolf
Anne-May
Lars-Helge

1943-1952 1961-Støberigata 33
Lars Lommeland, f. 1877, Sandnes, skomagersv., død 1958, 81 år gammel, feiret 75 årsdag i 1952
Leonora (Nelly) Lommeland, f. 1877, Høiland
Betsy, f. 1891
Hans, f. 1894
I 1910 bodde de i Pedersgata 14.

1935-1955- Støberigata 33
Ole Johan Jørgensen, død 1956, 57 år gammel, fab.arb.
Rakel f. Espedal, Jørgensen, død 1959, 58 år gammel, 50 år 22-1-1951
Olaf Reidar, f. 1937, død 2 måneder gammel
Ivan og Bodil
Ruth og Odd Danielsen
Odd og Thordis
Thordis og Kristian Økland
Karen og Waldan Severinsson

1950-1961, Støberigata 33
Anders Gjermundsen
Gerd Svendsen
Helge Gjermundsen

1961 Støberigata 33 Hilmar Johansen, 

1965 Støberigata 33, gift 1964
Nils Topland, g. m.
Bjørg Evertsen

1969—1977 Støberigata 33
Karl Jørgen Pettersen, f. 1935, arb.
Aaltje Anne, f. 1941
Gerhard, f. 1963
Synnøve Lillian, f. 1966
Svein Martin, f. 1973

1977  Støberigata 33 salg
Fra Karl Pettersen og Gerd Olsen til Esab A/S

1968-1970 Støberigata 33,  
Helge Helgeland
Otilie P. Helgeland

1970 ½ del av Støperigata 33 solgt fra Helge Helgeland til Gerd Olsen
1970-1975–Støberigata 33
Thorleif Olsen
Gerd Synnøve Olsen, død 2001, 77 år gammel
Brit Jane f. Olsen, g. Eie, død 2022, 71 år gammel
Tove Iren Jansen, f. 1959, gift Brekke

1975-1977 Støberigata 33

Ivar Eie, død 2016, 65 år gammel
Brit Jane f. Olsen, g. Eie, død 2022, 71 år gammel
Tor Ivar Eie, f. 1969
Rikard Eie, f. 1977

Fra Adressebøkene: Støberigata 23

33 Jordebrek, Sverre, kjører 1922
33 Olsen, Hans, fabrikant 1924
33 Andersen, Henrik, murer 1921
33 Andersen, Peder A. stø.arb 1910 1913 1914
33 Berentsen, Alfred Emanuel Wessel, treskjærer 1914
33 Christiansen, Christoffer, stenarb 1903
33 Danielsen, Odd, fyrb. 1943 1948
33 Eide, Andreass, herm.arb. 1925
33 Engelstad, K. Kristiansen, stenarb. 1903
33 Hansen, Hans, mek. 1921 1924
33 Hanssen, Enok, snekker 1924
33 Hetland, Anders, arb. 1903
33 Ingebretsen, Sven, arb. 1903
33 Jakobsen, Martin, støb.arb. 1913 1914
33 Johannesen, Malene, fab.arb. 1926
33 Johannesen, Oskar, herm.arb. 1926
33 Johansen, Alfred, kjører 1913
33 Jørgensen, Odd 1948
33 Jørgensen, Ole, herm. 1935 1948
33 Kluge, Olaus, slakter 1924
33 Kluge, Thoralf 1924
33 Knutsen, Lars, arb. 1935
33 Lindqwist, Erik, verkst.arb. 1921
33 Lomeland, Lars, skom. 1943 1948
33 Madsen, Henrik, fyrb. 1910
33 Nilsen, Anton B. fisker 1922 1924
33 Nilsen, Elling, rebslager 1907

33 Nilsen, Oluf, anlegsarb. 1922
33 Olsen, agnes, fab.arb. 1926
33 Olsen, Hans, herm.arb. 1926
33 Pedersen, Peder, murersv. 1913
33 Salte, Martin, skom. 1907
33 Stenberg, Rasmus, arb. 1913
33 Sæther, Lars, stenarb. 1903
33 Sørensen, August, fab. 1935
33 Tollefsen, Toralf, fisker 1935
33 Vik, Petra, herm. 1935
33 Wiig, Ingvald, løsarb 1907
33 Gjermundsen, Anders, herm.arb. 1961
33 Johansen, Marit J. frue 1961
33 Jørgensen, Ivan, T. herm.arb. 1961
33 Lommeland, Nelly, pensj. 1961
33 Evertsen, Bjørg 1968
33 Helgeland, Helge 1968
33 Helgeland, Otilie P. 1968

1980 Støberigata 33 Caleb Brett Norge AS

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net