Pedersgata nr. 063

Pedersgata 63

195

SØKETIPS

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1295   109 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 63
1861 Huset var nyopført 10-10-1861
T. Gundersen har solgt til Jakob Dahl uten at det ble tinglyst.
1865 Jacob Dahl, tok opp pantelån på huset flere ganger,
men han fikk ikke tinglyst skjøte før 1896. Han døde 1912.
1898 Da var Jakob Dahls hus ubeboet ??
1912 Enken og sønnen Martinius skjøter huset over på
1913 Anna Dahl
1933 Anna Dahl Jonhsens dødsbo selger til
1933 Karl Olsson f. 1894 – skjøtet ble tinglyst 1937
1937 Theoline Engelstad, f. 23-9-1882, skjøter og overdrar eiendommen til Karl Olsen.

Dette er et lite trehus som ligger på det høyeste punkt i gaten,
der den gjør en liten sving. Herfra kan en se både gatenes utspring
og til endes på Møllehaugen. Huset har en utvendig trapp fra fortauet,
og ligger med gavlen mot gaten, med en liten takvalm. Det er 2 rom og
kjøkken i første etasje og rom på kvisten. Det ligger mellom to andre
småhus, vegg i vegg med nr. 61, mens det er et lite smau mellom 63 og 65.
I 1865 bodde det 9 personer i huset, mens det i 1900 bodde det kun 4 personer.

Folk i huset: Pedersgata 63
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder.  Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

NR 1 – 1865 — 1912 –1933 Pedersgata 63
Jacob Tobiassen Dahl, f. 16-5-1835 skipper død 1912
Karen f. 15-10-1833, Hetland, død 26-11-1918
Ane Marie f. 18-9-1860, død 1933 huseier, syerske
Martinius Nikolai f. 1-4-1864
Jacob Kornelius f. 1863, død 1891
Thomas f. ca 1869. Han ble ikke nevnt i folketellingen 1875
Jakob var skipper, senere kystlos eller kjentmann. Han var med
E. Berentsens jagt i 1873. Han var bortreist i 1885, men gikk meget ledig om vinteren 1894.  10 år senere var han også meget ledig på sommeren. Alderen tok på, da han var 72 år var han syk og måtte ha daglig tilsyn av lege i flere måneder, samtidig var konen også syk. Anna Marie måtte være hjemme og pleie foreldrene. Broren Martinius bodde også hjemme. Han hadde vært sjømann, men var syk og arbeidsudyktig. Han ble betegnet som ikke «ganske normal». Den yngste sønnen Jakob Kornelius var styrmann
20 år gammel. Han døde av tæring i 1891, i en alder av 28 år.
Thomas ble ikke nevnt i 1875.
Jakob døde i 1912 av hjertefeil. Kona Karen døde i 1918 av
lungebetennelse. Både Jakob, Karen og Martinius fikk stemme ved
valget i 1904, så de må ha hatt inntekt over 400 kr. eller formue for
at Karen skulle få avgi stemme.
Anna Marie var den som tok seg av familien etter hvert som
sykdom innhentet de. Hun ble kalt husholderske og syerske. Hun
hadde en ”syforretning” i 1900. Hun underholdt både moren og broren.
Dessuten fikk de litt av fattigkassen. Anna overtok huset og bodde
her fram til hun døde i 1933. Da dødsboet etter henne ble gjort opp
ble hun kalt Anna Marie Dahl Johnsen. Det kan tyde på at hun hadde
giftet seg mellom årene 1920-1933. Huset hadde da vært i samme
families eie i nær 70 år.
Disse detaljerte opplysningene om denne familien er funnet i
de kommunale folketellingene. Det var vanlig å oppgi problemer
med sykdom, slik at de kunne få nedsatt skatten, eller få hjelp
fra fattigkassen.

        

    1912

Dødsfald. En kjent mand her i byen, forhenværende skibsfører Jakob Dahl er igaar afgaat ved døden i en alder af 76 aar, efterladende sig hustru og to barn. Fra sin tidligste ungdom for Dahl til sjøs i Køhlers rederi, hvor han avancerte til fører. Senere kom han over i Berentsens rederi og førte en række større og mindre fartøyer. I de senere aar har han tjenestegjort som kystlods, især om bord i turistskibe. Saadant erindres lodset han den belgiske kongeyacht, da kong Leopold for en del aar siden besøgte Norge. Afdøde var kjendt som en djerv og flink sjømand og var for øvrig en elskværdig og afholdt mand.

——-karen dahl

   1918

Nr 2 – 1865 Pedersgata 63
Ole Rolfsen, f. 1839, Jelsa, Matros
Lina f. 1837, Jelsa
Grethe f. 1861, Jelsa
Tomine f. 1862, Jelsa
Ole og familien bodde sammen med Jakob og familien.
Da var det 9 personer i huset, 4 voksne og syv småbarn i alder fra 7 til 2 år.
De var flyttet til Dalgata 8 innen 1875.

Nr 3 – 1875 Pedersgata 63
Karen Endresen, f.1809, Haa, enke, var losjerende i 1875. Hun levde
Av håndarbeide og var fattigunderstøttet, 1 spd. Pr. måned.
Karen bodde sammen med familien Dahl, hun kan ha vært mor
til enten Jakob eller Karen.

Nr 4 – 1885 Pedersgata 63
Hamre, Gabriel, f. 1822 Kvinesdal, støberiarbeider
Thorvald f. 1857 Kontorist på Toldboden
Martha f 1862 – kone

Nr 5 – 1904 Pedersgata 63
Thorvald Ingebretsen, f. 1868, arb – reiste til Amerika i mai
Olava, f. 1865
Katrine, f. 1893
Tonny 2
De bodde i Pedersgata 62 i 1900.

1910

Nr 6 – 1913-1920 Pedersgata 63
Jakob Berg, 27-2-1885, Tasta, skomager/teleforarbeider, død 10-6-1919, 34 år gammel
Har kone og 3 barn der bor i Lervig – 1916
Anna, f. Nilsen,  Berg, f. 28-5-1885
Torleif Berg, f. 12-4-1905
Jakob og familien bodde i Lervig 7 i 1910.

jakob —

— arti–

1914 Pedersgata 63
Axel Andersen, murer
Laurits Haar, 19
Otto Bjørnsen – ?
Disse tre leide hos familien Dahl.

Nr 8 – 1918-1922 Pedersgata 63
Garman Bærheim, f. 1887, Høyland, Løsarbeider
Han bodde på Bærheim i Høyland i 1910, ugift.

1921

Nr 9 – 1920-1924 Pedersgata 63
Olga Jacobsen, f. 1882, fabrikkarbeider.
Garman og Olga var ugifte og de bodde sammen med Anna Dahl og broren.

1930-1931  Karl Fuglestad, f. 26-9-1899, arbeider

1933-1934  Thorvald Alsvik, f. 18-4-1905, arbeider

1934 — Pedersgata 63
Alfred Johannessen, f. 1898, Tromsø, tinnfabrikkarbeider, død 17-10-1984, 86 år gammel

Pauline Hjelm, død 7-2-1964, 68 år gammel
Herdis, f. 1926, g. Nilsen
Martin, f. 1927, død 2006, g.m. Tordis
Alfred og familien bodde her fra 1934 og noen år, til de flyttet til Normannsgata 17, for senere å kjøpe Pedersgata 90 i 1941.
1935, Pauline Hjelm, fabrikarbeider

1935  Nils Strøm, båtsmann
1941-42  Arthur Olsson, murer.

1935 Pedersgata 63
Martin August Engelstad, drosje eier, hermetikarbeider, død 9-8-1973, 77 år gammel
Tilla Jonassen, død 7-4-1987, 94 år gammel
Marit, g.m. Sivert Worren
Margrethe, g.m. Olav Nærheim
Gullbryllup 8-3-1969 ble feiret i Lysefjordsgt 11, Tilla fylte 90 år 25-9-1982,

Nr 10 – 1933-1969 Pedersgata 63
Karl August Olsson, f. 11-2-1894, Sverige
Gerda M. Hustvedt, hermetikkarbeider, død 16-7-1985, 85 år gammel.
Odd Jan, f. 1935, murer
Karl kjøpte huset etter at Anna Dahl døde og familien bodde her i
1969 og sikkert enda lenger.
Karl og Gerda feiret sølvbryllup 8 mai 1941. Det ble annonsert i avisen.

Fjermestad, drosjesjåfør skal ha bodd her en før Olsson overtok huset. 

        ”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

          ”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det

 lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du

opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

{rt}