Pedersgata nr. 064

Pedersgata 64

335

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Nr. 62 og 64 ligger som tvillinger hus i hus. ATK 2008
br.nr 1353   
77m2 stor tomt.

Eiere: Pedersgata 64
1866 Elling Ellingsen Øvestad
1883 til Halvor Halvorsen
1893 til Halvor Halvorsens enke
1893 til Anton Berg
1903 ? og Oluf Dahl
1906 fra Joakim og Olaf Dahl
1906 til Asjer Liland Thorsen
1911 til Thomas Thostensen
1917 til Olaus Østbø
1921 fra Inger Oalva Østbø, enke
1922 til Jonas Aarvik
1943 til Hans Peder Hansen
1950 til Robert Hansen f. 26-1-1926

Eiendomshistorikken er litt uoversiktelig. Handelen ble sjelden tinglyst
samtidig med at folk overtok huset flyttet inn eller ut. Derfor står det ofte i folketellingene at en eier huset, men det stemmer ikke med tinglysingen.
Olaus Østbø og kona Inger Olava bodde ikke i huset, men leide det ut.
De bodde i Musegt 57. Heller ikke Jonas Aarvik bodde i huset.

Næringsvirksomhet har det vært lite av her i huset.
1928 Frukt og tobak, Bærendtsen, H. Han hadde telefonnummer 2091.
1940-41 M. Hansen var dame og herre skredder
1950 O. Kindingstad var treskjærer

I 1865 var det 4 personer bosatt i huset,
1875 var det 8 personer bosatt her.
1900 bodde det 11 personer her, mens det i
1910 bare var 2 personer.
Folk i huset: Pedersgata 64
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865.  De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker,
valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene.  Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde.
Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her,  ble funnet i folketellingen 1865.

Nr 1 – 1865 Pedersgata 64
Elling Ellingsen Øvestad, f. 1839, Haa, bager
Ane Marie Johnsdtr. f. 1846
Niels Henriksen, f. 1847, Avaldsnes, tjener bager
Johan Monsen, f. 1848, Klep, tjener bager.
I 1875 bodde Elling og familien i Pedersgt 66, nabohuset.
Da var han bagermester.

Nr 2 – 1875 Pedersgata 64
Ole Tormosen, f. 1827, Tysvær, jagt eier og Farer
Berthe Elisabet Gunnarsdtr. f. 1841, Haaland
Olaf Laurentsius, f. 1867
Gonval, f. 1873
Tomine, f. 1863
Johanne, f. 1865
Anna, f. 1869
Hulda Marie, f. 1875
Innen 1875 var familien flyttet til Grensesteinsgata 8.

nr 3 – 1880 -1893 Pedersgata 64
Halvor Halvorsen, f. 1832, Sjernarøy,/ Nedstrand tømmermand
Ane Martha Hans Pedersdtr. F. 1833, Malde
Anna Kornelia, f. 1863
Henrikke Marie, f. 1865
Petra, f. 1868
Amalie, f. 1871
Gunda Hansine, f. 1875
Halvor kjøpte huset av Ellingsen. De bodde i Badehusgata 16 i 1875. Familien flyttet litt, for i 1885 bodde de i Bratteberggt. 3, et hus rett i nærheten. Da Ane Martha var blitt enke solgte hun til Anton Berg.

1891 Pedersgata 64
Kristofer Halvorsen, f. 1828, Forsand, hustømmermand
Ingeborg Johannes Halvorsen, f. 1844, Forsand
Karl Johan Halvorsen, f. 1879
Kristine Marie Halvorsen, f. 1880

1891 Pedersgata 64
Ernst Fredrik Valdemar Blomkvist, f. 1860, Stockholm Sverige, matros, opphold på havet.
Wilhelmine Petrine Blomkvist, 1859
Rebekka Elisabeth Johnsen, f. 1820, Vanse, ljoserende, forsørget av fattigkassen
Jens Schaning Smith Johansen, f. 1865, sømand i marinen, opholdsted Nord Amerika, losjerende

 

Nr 4 – 1893 -1900 Pedersgata 64
Anton Marius Berg, f. 1845, Sognedal, postbud, død 23-1-1909, 63 år gammel
Karoline, f. Jensen, f. 1852, død 13-7-1928, 76 år gammel
Johanne, f. 1876, damesøm
Malmfrid, f. 1878, bogbinderske
Lovise, f, 1880, damesøm
Ludvig, f. 1882, kontorist ved Privatfr.
Andreas, f. 1883, barberlærling
Martine, f. 1886
Jenny, f. 1888
Karoline, f. 1891
Anton, f. 1894
De hadde bodd i Vævergaten 33 i 1885, da var Anton handelsmand.
Innen 1910 var Karoline blitt enke og bodde i Verksgt. 12.

1900–

1928

Nr 5 – 1900 Pedersgata 64
Johan Johnsen, f. 1867
Ingeborg Thorsen, f. 1869
Johan Toralf, f. 15-7-1900
De bodde her da sønnen ble døpt.

Nr 6 – 1903 – 1905 Pedersgata 64
Benedikte Dahl, f. Rasmussen, f. 7-4-1841, enke
Sigurd Dahl, 21 stvg. Pr. co ikke i 1905
Joacim, f. 1884 – blikslager hos Conradsen
Oluf, f. 1885, blikslager
Katrinius, f. 1887
Ingrid, f. 1889
Hermann, f. 1890
Benedikte Dahl var enke og bodde sammen med sine barn. De bodde i Jærgata 59 i 1900,  da ble ikke mora nevnt, og Sigurd ført som f. i 1850
Huset var tinglyst på barna og Joakim og Olaf står som selgere i 1906.
Familien var flyttet i 1910 til Haukeligt. 61.

Nr 7 – 1903 -1905
Dorthea Eliassen, f. 1835, Sogendal, enke, arbeiderske. Hun bodde i St. Hansgt. 5 i 1900

Nr 8 – 1904-1911 Pedersgata 64

Asgjerd Thorsen/Torgersen, f. 21-1-1845, Fjotland
Tomas Thorsen, f. 26-2-1874, løsarbeider
Asgjerd bodde med mannen Ole Torgersen, f. 1833 og pleiesønnen
Staale Staalensen f. 1872 på Rossebø i Skåre. I 1900. Det ser ut for
at Asgjerd giftet seg med Thomas Thorsen som var ca 30 år yngre.
Året 1910 ble det beregnet en årlig husleie på 200,- kr.
Rundt 1904 opplyste folketellingen at dette var Asjer Lilands hus,
men ingen folk var notert her.

Han brukte selv kniven!

Inde hos Gjerd Liland og gemal i Pedersgaden 64 var det igaar et syndigt spetakel. Der havde rottet sig sammen en hel del omstreifere og andre løse eqistenser for at drikke, og det vedblev de med, saalenge de havde noget at drikke for. Under dette blev de rent vilde, og en af deltagerne ved navn Erik Eriksen, den samme, som i sin tid blev stukket på Marøen – hvilken sag skal fore paa det paagaende lagmandsting – trak kniven og brugte den på en ældre mand, hans kones stedfar. Denne blev stukket i brystet og maatte af politiet indlægges på sygehuset; saaret skal ikke være saa svært farlig. De øvrige deltagere blev bragt i arrest, 4 af dem pr. kjærre, mens 1 gik ved siden af.

Aftenbladet 25-9-1910.  Det var mye skriveri i avisene om saken som ble ført for lagmannsretten.  1910.

Nr 9 – 1905 Pedersgata 64
Staale Olsen, sjauer f. 1872
Ingeborg Knudsen, f. 1874
Svend Elias født og døde 12-5-1901
Sverre Ingvard, f. 6-5-1905
Staale og kona bodde i Skudesneshavn i 1900. Da Svend døde bodde
de i Pedersgt. 109. Han var født i Kopervik. Han var pleiesønn i fam. Nr 8.

Nr 10 – 1908 Pedersgata 64
Bertha Marie Hendriksen. f. 1817 Bergen?, enke, 86 år,
død av alderdomssvaghed.
Hun bodde her da hun døde, Bertha var fattigunderstøttet og
hadde vært gift med maskinist Halvor Hendriksen.
Hun bodde i Pedersgata 109 i 1900.

Nr 11 – 1910 Paul Hansen, 65 snekker

Nr 12 – 1911-1912 Pedersgata 64
Thomas Torstensen, f. 15-4-1876, kjører, huseier
Alida Grude, 9-7-1878
Thoralf, f. 25-12-1900
Einar, f. 7-1-1901
Karl, f. 24-2-1903
Ingfrid, f. 24-6-1905
Borghild, 22-6-1907
Thordis, 18-12-1909
Thelma, f. 13-11-1911.
Familien bodde på Grønlund i Hetland i 1910.

Nr 14 – 1912 Pedersgata 64
Gurine Ommundsen, f. 1-2-1824, Skjold, 86 år.
I 1910 bodde hun i Sømmesmauet og ble understøttet av det offentlige og av sønnen.

Nr 15 – 1913  Malena Olsen, 23 år, rengjøring

1917-18 Oskar Andersen, maler

Nr 16 – 1917-1923 Pedersgata 64
Lars Johan Lauritsen Rosnæs, f. 1871 Rennesøy, Lossearbeider
Inger f. Berntsen Voster, f. 1873 Strand
Elen Kristine, f. 1896 – gift m. Oskar W. Hansen – se nedenfor.
Birgit, f. 1898, hermetikkarbeider
Inger Agnete. f. 1900, fabrikarbeider
Larsine f. 1902, hermetikkarbeider, død 1923 , 20 år gammel
Gudrun f. 1905
Inger Martine f. 1907
Lauritz f. 1909
Rasmus Johan f. 1911
Rasmus Johan ble sendt til Strømvik friluftskole i 1922. (for tuberkuløse)
Datteren Inger Agnete fikk fikk to barn med ungkar Erling Gustav Aske, f. 1898. Det var Ernst , f. 1924 og Marcelia, f. 1922. Familien bodde i Ø. Banegt 17 i 1910.

l

Nr 17 – 1913 – 1916 Pedersgata 64
Ole Andreas Stavnem, f. 4-1-1854, kjører hos Idsøe
Marie, f. 12-7-1861, død 31-10-1924, 63 år gammel
Matilde, f. 15-12-1887, fab. Hos Borgen
Andreas, 11-8-1889, vet intet om han (1912) – kom hjem fra skonnert “Kristine” des 1913 etter 15 mnds tur. 1914, død 5-12-1916, 27 år gammel-
Daniel, f. 11-7-1892, arb.
Anna, f. 15-7-1895 fabarb.
Olga, f. 10-1-1898 fabarb i 1916
Rasmus, f. 7-5-1899
Ole var huseier. Familien bodde i Sangesandsgt 9 i 1910. Datteren Anna fikk et barn
Margit f. 20-2-1915 som døde en måned gammel, medfødt svag.

Rasmus  1919-

Nr 18 – 1913 Pedersgata 64
Lisebeth Stavnem, 61 enke, fattig får til leien.
Bertin 23 fabarb.
Olaf Konrad 20

Nr 19 – 1918-1920 Pedersgata 64
Oskar Wilhelm Leonard Hansen, f. 1892 Glemmen, lossearbeider
Ellen Kristine, f. Rosnæs f. 1896, død 6-7-1925
Josefine Amalie Konstanse, f. 1917
Lars Ingolf, f. 1918
Oskar Willy, f. 1920
De bodde sammen med hennes foreldre.

Nr 20 – 1923 Pedersgata 64
Ludvig Kr. Bech, f 1896, Handelsmand
Bertine Wilhelmsen f. 1894
Arne Martin f. 1923

Nr 21 – 1924-1925 Pedersgata 64
Ingvald Jakobsen, maskinist, fly
Anthon, f. 1917, sønn
De bodde her da Anthon gikk på skolen i 1924-25

Nr 22 – 1924 – 1959 Pedersgata 64
Hans Peder Hansen, f 18-3-1877, dameskrædder, tilskjærer, død 11-2-1956,
Emma, f,Paulsen-Dybedal,  f. 28-4-1885, død 2-2-1960, 75 år gammel
Neda? f. 1910
Valborg Johanne, f. 1912, g-m- Olaf Løland
Robert Alexander f. 26-1-1926
Hans kjøpte huset i 1943, sønnen Robert overtok i 1950. Valborg giftet seg i 1932 med Olaf Løland, f. 1906

mseland, forhenværende handelsmand. Han har nok bodd her en kort tid. Det en kjenner til ham er bare en annonse i avisen i 1938.

1930-31 Elisabeth Olava Pettersen, f. 15-11-1888, handlende.
1940-41 Thor Nilsen, f. 5-7-1904, elektriker
1942-50 Olaf Kindingstad, f. 28-3-1880, treskjærer
1948-49 Elsa Engel Møller, f. 14-8-1929, kontorist
1950-57 Ulla Ingeborg Røde Hadland, f. 7-6-1910, vaskeriarbeider
 ca 1962-63 Selma Thelin, f. 9-4-1888, hun bodde her en kort tid

Nr 24 – 1958-1969 Pedersgata 64
Agvald Salomonsen, f. 8-12-1926, agent, død 18-1-2014, 88 år gammel
Lill Salomonsen, 30-1-1924

Nr 25 – 1966 Pedersgata 64
Sigbjørn Salomonsen, f. 18-4-1917, presser
Mary Salomonsen

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net