Pedersgata nr. 062

Pedersgata 62

                                                       

268

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

  ATK 2008.  Pedersgaten 62 og 64 ligger som to tvillinger selv om de ikke er like.

Br.nr. 1356    90 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 62
1869 Fra G. F. Gitlesen – selger hus og grund til
1869 til Nils Aslaksen
1882 til Nils Aslaksens enke
1882 til Rakel Rasmusdtr. –
1892 til tømmermann Ole Johansen Arnø –
1892 til Ole J. J. Næsum –
1899 til Rasmus R. Malde –
1901 til Th. M. Ingebretsen –
1905 fra Olava Marie Rasmusdtr. Ingebretsen
1905 til Johan Svihus –
1911 til Rasmus O. Vigrestad –
1923-1930 Andr. B. Berg, frisør. Usikkert om han bodde i huset.
1942 til Olaf Dahl (f. 13-9-1907) inneholdende rett for Olena Vigrestad
til å bo fritt i huset så lenge hun ønsker det. –
1943 Egtepakt Olaf Dahl og h. Olga tinglyst 1943
1952 til Herman Berheim – (f. 3-5-1880)
1952 til Gudmund Ask (f.1911) –
1952 til Herman Berheim, tilbakeføring –
1952 til Johannes Danielsen, (f. 27-8-1897)
fra 25-6 -1952 til 19-12-1952 ble huset tinglyst 4 ganger.
2002 solgt fra Gudbrand Gudbrandsen til
2002 til Åse Kyllingstad og Bjørn Inge Kristensen

Dette huset ligger på venstre side av gaten. Det er et lite hus på 1 ½ etasje. Nede var det ett rom og kjøkken, oppe var det
ett rom på kvisten. I tillegg var det et vedhus i bakgården. Det har bodd relativt få mennesker her ad gangen. Stort sett bare en familie.
1865 var det registrert 7 personer på bostedet:
1875 – 9 personer
1885 – 4 personer.

1891 – 16 personer
1900 – 6 personer
1910 – 5 personer i en familie.

Folk i huset: Pedersgata 62

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865.
De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og
private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her.
Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

****************

Nr 1 – 1865-1882 Pedersgata 62
Niels Aslagsen, f. 1819, Bakke prgj. bødker døde 19-3-1882, fra 1. ekteskap
Berte Jensdtr. F. 1825, Hellands prgj. Død 1867 av vatersott, første kona.
Andreas Nielsen, f. 1844
Toline, f. 1849
Nille, f. 1856
Bertilda, f. 1859
Gerhard, f. 1862
Martinius Nicolai f. 1861 (usikker på om dette er en sønn)
Laurits Johan, f. 1865 død e ½ år gammel
Julius f. 1866
Nils kom fra Bakke prestegjeld og var bødker, han døde i 1882,
63 år gammel. 1. kona Berthe døde i 1867 av vatersott, 44 år gammel.
De fikk 7 barn sammen. Laurits døde bare et halvt år gammel.
Av de tre jentene vet en ikke hvor Toline ble av. Nille var tjenestepige
i Østervaag hos kjøbmand Jakob Olsen og Bertilda var tjenestepige
på Holmen hos captein G. Osmundsen. Sønnen Andreas var matros,
mens Gerhard og Julius bodde sammen med faren og den nye kona.
Etter at Niels ble enkemann i 1867, han giftet seg igjen med Rakel Talette 20-11-1868.

Nr 2 – Niels Aslagsen, f. 1819 Bakke, bødker, død 19-3-1882, fra 2. ekteskap
Rakel Talette, f. 1836
Oline Talette Andreasdtr. F. 1858 Bergen
Talette Emilie, f. 1869
Olava Bergitte, f. 1871
Nilsine Ragnhilde, f 1874
Nils og Rakel giftet seg i 1868. Rakel hadde datteren
Oline Talette Andreassen f. 1858 i Bergen før de giftet seg.
Det står at Oline ble forsørget av faderen. Sammen fikk de 3 barn.
Niels døde i mars 1882 av mavebetennelse. Far til Nils Aslaksen
var Aslak Didriksen og far til Rakel var Rasmus Gundersen.
I 1885 hadde Rakel og hennes 4 barn flyttet til Pedersgaten 96
og bodde i kjelleren.

*****************************
Nr 3 – 1885 Pedersgata 62
Johannes Haaland, f. 1862 Styrmand
Anna f. 1861
Johannes f. 1885
Johannes var på reis i 1885.

******************************
Nr 4 – 1885 Pedersgata 62
Andreassen, Anna f. 1866 Butikjomfru
Hun var 19 år og arbeidet i en butik. Hun bodde sammen med familien Haaland.

**************************

1891 Pedersgata 62
Gustav Martinius Olsen, f. 1856, styrmand
Bergithe Olsen, f. 1854, Fossan.
De bodde i Pedersgata 129 i 1885.
*********************’
1891 Pedersgata 62
Karen Knudsen, f. 1820, enke, kramhamdel, delvis forsørgert av restauratrise
Boyine Knudsen, f. 1850, dampskibsrestauratrise
Sigvald Stakkeland, f. 1884, søn
Karen bodde i Gitlesmauet 2 i 1885

*****************************

Nr 5 – 1895 -1898 Pedersgata 62
Johannes Nesheim, 67 tøm. syg og sengeliggende i lengre tid
Anna 68
Larsine Assersen 62 enke

*****************************
1899-1900 Pedersgata 62
Nr 7 – Rasmus Malde, f. 1831, Malde i Rom. tømmermand. Døde 1901 av bronkit og hjerneslag.
Thalette f. 1833 Klep, død 15-5-1899 av hjertesykdom, 66 år gammel
Olava, f. 1865 – g.m. Martin Torvald Ingebretsen
Rasmus R. Malde, f. 1862, enkemann,
Johan, f. 1874
Rasmus er sannsynligvis født på Malde (Madla) ved Stavanger.
Rasmus Malde bodde sammen med sønnen Rasmus Rasmusen Malde. Begge var enkemenn i 1900. Rasmus f. 1862 var matros ”SS Fulton”, et aar.
«Har et barn udsat på forpleining betaler 14 kr pr. måned.» Han var i «Maabile» (Mobile – USA) i 1900 da folketellingen ble tatt opp.
I 1905 var Rasmus Malde 41år, og enkemann. Han var matros på S/S Katie, har 2 børn at forsørge nemlig Rasmus 10 år går på skolen og Kristian 6 år
opholder sig på Tjensvold. Sønnen Johan var ugift matros i 1900. Dessuten bodde Olava f. 1865 datter til Rasmus og hennes familie i huset.
Rasmus f. 1862 var gift med Elisabeth Tjensvold, som døde 5-5-1898, 31 år gammel. Hun ble kalt Martha Elisebeth i dødsfallprotokollen. Da ble det opplyst at hun etterlot seg ektemann og et barn på 4 år.
Rasmus R. Malde, f. 1862 ble gift for 2. gang 11-10- 1908 med Severine Emilie Torkildsen, f. 1872 i Jaasund Malde sogn.


***********************************
Nr 8 – 1900-1905 Pedersgata 62
Martin Torvald Ingebretsen, 1868 fabrikarbeider hos Braadland, farmer, død 1934, 66 år gammel i Colby, California.

Olava Maria Rasmusdtr, f. 1865
Katrine, f. 1893
Thomas Rasmus, f. 23-6-1899 i Brooklyn, NY USA. Død 2-6-1900 i Stavanger. Av bronkitt.
Tonny f. 1902
De giftet seg i 1892. Det ser ut for at Torvald og familien har bodd en tid i USA siden Thomas ble født der. Thorvald Ingebretsen var arbeider da han reiste til Amerika i 1903, familien bodde her. Han har antakelig kommet hjem, for hele familien flyttet til Amerika i 1906.

1934 

*****************************************

Nr 9 – 1906 – 1912 Pedersgata 62
Johan Gundersen Svihus, f. 18-5-1878, kjører – egen hest
Inga, f. Olsen, f. 7-10-1877, død 6-7-1928, 54 år gammel
Laura, f. 17-10-1899
Thorvald, f. 22-3-1-07
Lars f. 3-12-1909
Johan 1911
Johan og familien flyttet inn i 1906 da familien Ingebretsen dro til Amerika. Johan var kjører og hadde egen hest, om han hadde
stall i bakgården vet en ikke. Johan kjøpte huset i 1906 og solgte det rundt 1912. I folketellingen 1910 ble familiens husleie beregnet til kr 150, for året. Mens Johan bodde her hadde han to leieboere:

1908 Elias Andersen, 15 år, lærling, Har vært noen måneder med S/S Bernadotte, og Andreas Andersen 31 år, enkemann, løsarbeider, har to børn på Waisenhuset – drikfeldig

*******************************************
Nr 10 – 1912 – 1944 Pedersgata 62
Rasmus Olsen Wigrestad, f. 1-5-1861, Vigrestad, død 13-9-1929, 60 år gammel, pladearbeider, Støberi og dok.
Olene Larsen, f. 22-4-1874, Ganddalen
Lotte, f. 16-11-1898, Skjæveland,
Bertha, f. 8-1-1909
Ragna, f. 20-10-1908
Olga, f. 1910
Kitty, f. 1913
Olaf f 1915, død 14-4-1936, 21 år gammel
Elisabeth, f. 4-6-1918,
Ola, f. 16-11-1921, skredderlære 1 1947
De hadde 4 barn fra 2 til 14 år da de flyttet inn. Rundt 1910 bodde de i Pedersgaten 45. Rasmus var pladearbeider.-
Lotte var 15 år og hermetikkarbeider hos Bjelland. Da Rasmus døde ble han kalt forhenværende skibsbygger. Han etterlot seg enken Olene og 7 barn, hvor 2 var under 21 år. Eier hus, sto det i dødsfallprotokollen. Enken satt i uskiftet bo. Da huset ble solgt i 1942 til Ola Dahl, var det med avtale at Olene Vigrestad skulle få bo i huset så lenge hun ønsket.
Kitty ble gift med Kristian Brekke i 1933.

1929

1947   

***********************************
Nr 11 – 1913 – 1918 Pedersgata 62
Jakob Jakobsen, f. 18-8-1853, opslager
Han var 60 år i 1914, og det er sannsynligvis han som bodde
til leie i Sandsgt 70 i 1910. Han var opslager/smed på
Stavanger støberi og dok. Ugift. Han bodde til leie hos Rasmus og familien.

************************************
Nr 12 – 1912 Pedersgata 62
Thomas Tostensen, kjører 1912
Alida Tostensen, 1912
Disse bodde her i 1912 ifølge valgmanntallet, men året før bodde i i nabohuset Pedersgata 64.

1944-1952 Pedersgata 62
Elisabeth, Lende f. 4-10-1918, gummiarbeider
Tønnes Lende, f. 20-10-1916, arbeider

************************************
Nr 13 – 1941-1942-1952 Pedersgata 62
Johan Hytland, f. 18-5-1892, arbeider.
1953-54 Hermann Bærheim, f. 5-3-1880

***********************************

Nr 14 – 1955-1969 Pedersgata 62
Johannes Danielsen, (f. 27-8-1897) Fisker, død 20-7-1974, 77 år gammel
Marie Danielsen, f. Monsen,  død 6-5-1979, 69 år gammel
Johanne Margrethe, f. 30-11-1932, gift med Per Gustavsen.
Sofie Lovise, gift med Gudbarnd Gudbransen.

Nr 15 – 1955-1967 Pedersgata 62
Per Egil Gustavsen. f. 30-6-1928, Han var kvartermester i 1955, senere var han sjåfør.
Johanne Margrete, f. Danielsen, f, 30-1-1932
Jan Erik
Johnny
Annelise, g. Svensson
De giftet seg i 1950, flyttet til Sverige.

1985-2002 Pedersgata 62
Gudbrand Gudbrandsen, f. ca 2-2-1932, død 17-6-2009, 77 år gammel
Sofie Lovise, f. Danielsen

Ernst
Brit Karin, f. 1954

Rolf Johannes

Trine Lise

Sofie arvet huset etter sin far og rev det ned. Det ble bygget opp i 1985, nesten likt- I første etasje er det stue, kjøkke, bod, vaskerom og wc. Oppe er det to soverom, bad og veranda med utsikt over fjorden. Før huset ble revet  var det  et lite tilbygg i bakgården med et rom og et lite kjøkken.
Opplysninger av Brit Gudbrandsen 2019.


Sofie og Gudbrand Gudbrandsen


Riss av rominndelingen i 1. etasje i huset før det ble revet. Tegnet av Brit Karin Gudbrandsen – 2019

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net