Pedersgata nr. 109 folk fra 1880 til 1900

Pedergata 109

Folk i huset fra 1876 til 1900, del 1

.357

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Har du opplysninger eller finner feil, vennligst send meg en mail. Hilsen Lisa lisatk@lyse.net
Her har det bodd så mange mennesker opp gjennom årene at jeg deler dett inn i flere bolker. Det er umulig å finne alle som
kan funnet seg husly her i kortere eller lengre tid. Spesielt i årene før 1900. Huset er stort, med full kjeller to etasjer og loft.
I tidligere tider rundt 1899 bodde det ikke mindre enn 44 personer her. De må ha bodd “oppå” hverandre, og har nok hatt lite privatliv.

************************************************************

1880 Pedersgata 109
Lars Tormodsen, matros
Karen Malene Hansdtr.
Hans Gunvald Severin f. 7-2-1866
I 1875 var det en Gunvald Larsen f. 1866, som var på sykehuset i Bergelandsgt. Om det er denne Gunvald vet jeg ikke sikkert. Da sønnen ble konfirmert i 1880 bodde de her.
*************************************************************
1876-1885-1894 Pedersgata 109
Mork, Ole Torkelsen, f. 18-9-1843, Høle, Handelsmand, kolonial, huseier
Elen Torkelsen, f. 1833, Gjesdal, død 28-3-1905, 76 år gammel
Elen var enke i 1894 og bodde sammen med søsteren Marie Kluge.
De bodde i kjelderen og hadde 1/3 av kjøkkenet. Ole Mork var svoger til Tobias Fløysvig som sto som en av huseierne. Enok Mork, bror til Ole var og medeier. Ole og kona flyttet nok inn da huset var nytt, uten at en kan finne opplysninger om det.

1891 Pedersgata 109
Marie E. Kluge, f. 1846, Gjesdal, ugift, tjenestepige, kjøkkenpige, p.t. syg, hos handelsmand.
1.easje, 1 rom, ½ kjøkken

*************************************************************
1882- 1894 Pedersgata 109
Margrete Berggraf, 53, var enke. Og bodde sammen med Amalie 21 år. Hun fikk av fattigkassen.

1885-1891-1899 Pedersgata 109
Berggraf, Martin f. 1813 Kongsberg Mekanikus, fattigunderstøttet i 1891. død 11-4-1891, som forhenværende handelsmand.
Dagmar Mathilde Nilsen, f. 1840, Holbæk, Danmark, døde 20-11-1920
Adolf f. 1865, død 2-4-1946, 81 år gammel
Martin f. 1868
Amalie f. 1872 Helsingør, ernærer sig ved kjolesøm, går ude og syr
Hans Sundt f. 1874, Helsingør, læregut i hjulmageri v. vognfabrik, han ble oppfinner, død 23-1-1941, 67 år gammel.
I 1880 ble Adolf Berggraf konfirmert to år senere ble Martin Berggraf konfirmert. Begge var født i Danmark. Foreldrene var Martin Berggraf fra Helsingborg og Matilde Nilsen. Da Adolf ble konfirmert ble moren kalt Dagmar, men hun hadde vel to navn. De bodde i Pedersgaten 94 da Adolf ble konfirmert og her i huset fra 1882. Innen 1900 var de flyttet til Nedstrandsgaten 8. Da ble Dagmar Matilde forsørget av sønnen. 1910 bodde de i Stengaten 25.
*************************************************************
1882-1891-1894 Pedersgata 109
Hanna/Karen Knudsen, f. 1842, 53, enke, og sønnen
Nils Theodor, f. 1879, 14 år. (Lars Nilsen?)
Hun fikk av fattigkassen.
*************************************************************
1885 Pedersgata 109
Engh, Mons, f. 1836, Stange Kjedelsmed, død 1905
Gunhild Marie Antonethe, f. 1833 Aker
Fritjof f. 1870 Mandal
Albert f. 1873 Kristiania
Alf f. 1880
Mons og familien bodde I 1. etasje. De bodde i Strømsteinen i 1875. Mons var kjedelsmed ved Stavanger støberi dok. De bodde i Harald Hårfagresgt. 9 og 11 i 1900.

1905

Begravelse. Lørdag begravedes fra kapellet under stor deltagelse spesielt fra støberiarbeidernes forening Mons Engh. Støberiarbeidernes forening var mødt med florombunden fane. Pastor Høyer forrettede. På den rikt blomstersmykkede kiste nedlagdes krans fra Yngre afholdsforening – Afdøde indehavde stillingen som formand for kjedelsmedjen ved Støberi & dok. Hanvar kjendt som en dygtig mand i sit fag og var agtet og afholdt af baade over-og underordnede.

*************************************************************

1885 Pedersgata 109
Ingebretsen, Andreas M., f. 1836 Sandnes, Søfarende
Guro f. 1833 Sauda
Johan f. 1866
Marie f. 1869
Andrea Gurine f. 1873
De bodde i Pedersdalen i 1875, men var flyttet til Bakkeland 8 innen 1900. Familien bodde i 1. etasje.
*************************************************************
1885 Pedersgata 109
Olsen, Paul f. 1833 Sauda, død 1900, sjauer/laste-losse arbeider på kaien
Ingeborg f. 1841 Tonstad
Anna f. 1860 Forsand
Ole f. 1861 Forsand, Fyrbøder
Torger f. 1864 Forsand
Serine f. 1872 Forsand
Gunder f. 1876 Forsand
Johan f. 1880 Høle
Paul og familien var gårdbrukere på Moen Hatleskog i Fossan i 1875. Denne familien bodde i 1. etasje. Ingeborg og de to yngste sønnene bodde i Pedersgt 118 i 1900.
***********************************************************
1885 Pedersgata 109
Pedersen, Peder f. 1822, Flekkefjord, arbeidsmand
Berthea f. 1843, Flekkefjord
Peder f. 1868, Flekkefjord
Anna, f. 1871/72, Flekkefjord
Bertha f. 1872
Torger f. 1874
Juliane f. 1880
Denne familien kom fra Flekkefjord, de tre yngste barna er født her i byen. De bodde også i 1. etasje. Peder var blitt enkemann innen 1900, og bodde da i Hetlandsgaten 17.
*************************************************************
1885 Pedersgata 109
Gunnar Aslagsen, f. 1859, Forsand, Støberiarbeider
Gunhild Tonette Gjermundsen, Valevand, f. 1857 Sirdal, død 27-10-1928, 72 år gammel
Gunnarsen, Alfred f. 1881 Sirdal
Karen f. 1884
Johan, f. 1890
Anna, F. 1892
Magnus, f. 1895
Gudrun, f. 1897
Familien bodde i kjelderen. De flyttet til Nymandsgaden 59 innen 1900.
*************************************************************
1885 Pedersgata 109
Lyse, Jens Ingebretsen f. 1860, Høle, Støberiarbeider
Ingebretsen, Talette f. 1859/67 Strand
Berthe f. 1881
Gustav, f. 1890
Johan, f. 1896
Ida, f. 12-9-1899
De bodde i 2. etasje. Familien var flyttet Badehusgaden 27 innen 1900.
*************************************************************
1885 Pedersgata 109
Reijer Tønnesen, f. 1856, Helleland, støberiarbeider, 2. etasje.
*************************************************************
1885 Pedersgata 109
Sigbjørnsen, Ole f. 1853, Lye, Søfarende
Ane Marie f. 1856
Olsdtr. Ane f. 1878
Olsen Sigbjørn f. 1883
Alma f. 1885
*************************************************************

1. 1883-1885-1894 Pedersgata 109
Hansen, Hans Salte, f. 1845 Klepp, Smed støberiarbeider. død 3-11-1912
Olsdtr. Sara, f. 1852 Hetland kone
Rakkel, 26 år, sindsvag
Marthe Kristine, f. 1881
Grethe Jorine, f. 1883
Hans, f. 1884
Berta, f. 1887
Ole, f. 1891
Jorine f. ca 1892
Johannesdtr. Malene, f. 1868 Høyland

Hans og kona Sara bodde her i 1894. Hans var smed ved støberiet. De var flyttet herfra før 1900. De hadde 7 barn. Datteren Rakkel var 26 år. Hun var sindsvag.

Fra Gaute Klepp har jeg fått disse opplysningene.

            Her har jeg laget en omtale om Hans Hansson Salte sin familie. Husk, jeg kjenner bare familien fra kirkebøker, folketellinger og bygdebøker.  Når det gjelder Arne Salte har jeg to som passer med alder, men den ene giftet seg i 1954 med Aslaug Vigre.  Den andre er Arne Marin Salte f. 1930, men han tror jeg reiste til Amerika.. mvh Gaute Klepp

Smed Hans Hansson Salte

Hans er født 4 nov. 1845 på husmannsplassen Heio, Store Salte, Klepp. Foreldrene var husmann Hans Knutson fra Viste, Randeberg og Berta Klausdatter fra Øvre Åse, Klepp.

I FT-1865 finn vi Hans som tjenestekar på Nedre Horpestad, Klepp. 1869 melder han utflytting til Sandnes, og den 9 april 1870 gifter han seg med Grete Jorine Gabrielsdatter, f. 1845 fra Killingstad i Høyland. Høsten 1870 flytter han til Nesheim, Nærbø, og da datteren  Berte Karoline blir født i 1871 er han nevnt som husmann. I FT-1875 bor familien i Værksgaden, Stavanger, nå er Hans smedesvend . Her bor også Rakel Malene, f. 1868, som Grete Jorine har fra et tidleger forhold. Grete Jorina døde i 1880.

Den 7. oktober 1880 gifter Hans seg med Sara Olsdatter Gausel i Hetland kirke. Sara er født 10 oktober 1849 på Gausel og er datter av tømmermann Ole Knutson Gausel og Maria Kristine Olsdatter Rønneberg. Hun finn vi som tjenestepige på en gård på Gausel i FT-1865.

Hans og Sara ble foreldre til 6 barn.

1. Marta Kirstine, f. 2 mai 1881, som 11 mai 1898 giftet seg med Svend Svendsen fra Austrått, Sandnes.

2. Grete Jorina, f. 3 desember 1883 i Pedersgata. Hun giftet seg 21 november 1904 med Tomas Solskjær fra Tustna, Møre og Romsdal. De fekk 9 barn, alle født i Stavanger, men familien emigrerte til Amerika i 1926. Grete Jorina døde 16 oktober 1965 i Indiana.

3. Hans er født i Pedersgaten den 20 april 1885.

4. Berta, f. 7 okober 1887 i Pedersgaten giftet seg 21 januar 1905 i Moss med Svend Malvin Larsen fra Stavanger.

5. Ole Gausel er født i Pedersgaten  30 august 1891. Han reiste til Amerika i 1910 og døde i Alaska 21 juni 1870. Han var en ugift sjømann og fyrbøter. Et barn i Norge.

6. Kornelius er født 31 august 1894 i Doksmuget og døde 29 november s. å.

I 1894 bodde familien i Pedersgaten 109. Mye tyder på at familen bodde her fra 1883. Høsten 1894 bodde familien i Doksmuget.

Ved FT-1900 bor familien i Doksmuget 8: Hans d. e. er hf og Støberiarbeider, Sara er husmoder arbeider ved hermetikfabr, Marta arbeider ved hermetikfabr, Jurina arbeider ved hermetikfabr, Hans d. y. er  støberiarbeider, Berta, OleGrete Johnsen, f. 1892 er pleiedatter som underholdes af hf,  Berta Karoline som Tj & Moder og Tjenestetyende og Selma Olsen, f. 1900, som er Datter til B Han og underholdes af B Hansen.

Smed Hans Hansson Salte døde 3 november 1912. Adresse var Suldalsgaten 101.

************************************************************

Folketellingen i 1891 viser at det bodde 40 personer her, fordelt på 10 husholdninger, både enslige og familier. To av familiene hadde 6 barn, hvor de yngste var ca 5 år. Her bodde folk i kjelleren, hvor butikken var, de var 3 som delt kjøkken. I første etasje 4 familier som hadde et rom hver og delte kjøkken. Det samme gjaldt for de i 2. etasje, 1 rom og delte kjøkken.

 

1891 Pedersgata 109
Gabriel Tollaksen, f. 1831, lever af pengemidler, er sjauer ved varelodsing, gift
Kjeller, 1 rom, 1/3 kjøkken.

 

1891 Pedersgata 109
Hans Eriksen Bjeland, f. 1839, Hetland, Søhusmand, v. varelager, gift
Sikke Tolasdtr Bræke Bjelland, f. 1844, Fossand, død 30-3-1918, 74 år gammel
Erik Hansen Bjeland, f. 1876
Kristiane Hansen Bjeland, f. 1873
Rakel Hansen Bjeland, f. 1874
Severin Hansen Bjeland, f. 1877
Hans Celius Hansen Bjeland, f. 1886
Thomas Hanse Bjeland, f. 1880
1. etasje, 1 rom, ½ kjøkken.

 

1891 Pedersgata 109
Torger Eriksen, f. 1851, Høle, støberiarbeider, død 1-10-1936, 85 år gammel —-omtale
Kjerstine Eriksen, f. 1851, Høiland
Regine Torgersen, f. 1872, Høle, går moren til hånde
Kjesten Torgersen, f. 1873
Tommas Andrias Torgersen, f. 1875, fyrbøder
Ingeborg Torgersen, f. 1878
Erik Torgersen, f. 1882
Reier Torgesen, f. 1884
Bendiks Torgersen, f. 1886
Amanda Krestine Torgersen, f. nov. 1889
1. etasje, 1 rom, ½ kjøkken
Torger og familien bodde i Lervig i 1875. Innen 1885 var de flyttet til Pedersgaten 107 og så innen 1891 i Pedersgata 109. Herfra flyttet de til Pedersgata 118 i 1894. Han arbeidet på Stavanger Støberi & Dok. I 1925 fikk han fortjenestemedalje for lang og trofast tjeneste. Les mer i Pedersgata 118.

1891 Pedersgata 109
Sille Brat-en , f. 1820, enke, Klep, får sit underhold af fattigkassen, 1. etasje,1. rom, ½ kjøkken

 

1891 Pedersgata 109
Martin Fanuelsen, f. 1840, Høgsfjord, støberiarbeider, enkemand, død 9-4-1913, 75 år gammel, på Stavanger aldershjem.(Arbeidsgården i Hillevåg)
Martha Karine Johannesdtr, Fanuelsen, f. 1855, Tysvær, død 1-7-1886
Gonvinda? Fanuelsen, f. 1879
Carl Johan Fanuelsen, f. 1882
Bertha Larsen, f. 1846, Tysvær, husholderske – i 1891
Gunvald Fanuelsen, f. 1888
2. etasje, 1 rom, ½ kjøkken
Han bodde i Pedersgata 121 i 1885.

 

1893-95 Pedersgata 109
Ole Andreas Olsen, f. 1855, Skjold, stenarb.
Alette, f. 1854
Serine 16
Anne, f. 1880
Olena, f. 1882
Inger 12
Johanne, f. 1884
Oskar, f. 1887
Agate, f. 1890
Ole 1
Olga, f. 1895
Denne familien flyttet til Ladegårdsveien 32a innen 1900. Da hadde de 7 barn, men det er ikke de samme navnene som i 1900. De som står oppført med alder er ikke nevnt i 1900, de som er ført med rød farge var ikke nevnt i 1895.
*************************************************************

Folketellingen 1894
Det bodde flere enker og enkemenn i huset, de fleste måtte gå tiggerstien og få hjelp til livets opphold av fattigkassen. De pengene rakk snaut til husleien og litt mat. Det året bodde det 37 personer i huset.

*************************************************************

*************************************************************
1894-1899 Andreas Halvorsen, 66, arb, enkemand, fikk av fattigkassen
1894-1899 Marie Nilsen, 66, enke, fikk av fattigkassen
*************************************************************

1891-1897 Pedersgata 109
Christian Christiansen, f. 1815, Sjernarøy, gift, snedkersvend, ved støberi og dok
Ragnhild Larsen Kristiansen, f. 1818 Sjernarøy
Caroline Olsen, f. 1883, pleiedatter
Han var enkemann i 1894, og fikk fattigunderstøttelse
2. etasje, 1 rom, ½ kjøkken

*************************************************************

1891-1894 Pedersgata 109
Thore Salvesen, f. 1811, Fossand, gift, arb.m. sjauer ved varelodsing, Fattig i 1894
Karen Jørgensdtr. Salvesen, f. 1852, Hetland, gift
Olaf Thoresen Salvesen, f. 1873
Josefine Salvesen, f. 1875, kjøkkenpige
kjeller. 1/3 kj.

*************************************************************
1894 Pedersgata 109
Ole Pedersen, 69, arb. Fikk av fattigkassen
Marie på 52 år fikk av fattigkassen.
Karl Halvorsen, 23, år, arbeider, ugift, bodde hos dem.
*************************************************************
1894 – Pedersgata 109
Peder Olsen, 20 år, lettmatros
Marta på 23 år
Oluf på 1 år.
*************************************************************
1895-1900 Pedersgata 109
Jørgine Osmundsen, f. Jørgensen, f. 1859, f. Regefjord, Mandals Amt, enke. af fattigkassen, død 23-3-1934, 78 år gammel.
Marius Toralf, f. 1881
Herkulus, f. 1884
Georgia Elsebet, f. 1886
Nikolai, f. 1890
Georg, f. 1892
Hansine, f. 1894
I dødsannonsen ble disse barna nevnt: Thoralf, Harry; Malvin; Georg og Hansine Malmin, f. Osmundsen. Under guttenes navn sto det USA – om det gjelder alle eller bare noen er uvisst.
Jørgine bodde her under folketellingen i 1900.
Jørgine kom fra Regefjord. Hun var enke i 1894. Jørgine fikk penger av fattigkassen til livets opphold, både i 1895 og 1900. Hun hadde 4 sønner og to døtre. Eldste sønnen Marius var 19 år og snekker, hos Carl Olsen Bergeland. Herkules var 16 år og arbeidet i hermetikken hos Conradsen. De hadde ett rom og delte kjøkkenet med en annen familie. I 1895 hadde hun en sønn Toralf på 13 år. Han bodde ikke sammen med familien i 1900, så han kan være død eller ha flyttet ut – evt. reist på sjøen.
*************************************************************
1895 -1899 Pedersgata 109
Anton Theodor Eriksen, f. 1846, arbeidsmann, han var syg og måtte få hjelp av fattigkassen. Død 1897 av leversygdom.
Else 45
Erik 9
Osmund 7
Bertin 4
Familien bodde i Lervig i 1897 da Theodor døde. Kona til Teodor kan hete Else/Amalie. For i 1898-99 bor enken Amalie Eriksen her med tre sønner Erik, Osmund og Bertin. Men Osmund og Bertin ble ikke nevnt i 1899. De kan være døde eller i pleie. Amalie fikk fortsatt hjelp fra fattigkassen.
*************************************************************
1895 -1896 Pedersgata 109
Jakob Svendsen, f. 1849, Aarsland, Haa,
Marta Helene Thorsdtr/Bjørnsen, f. 1857, Gilje (Dtr. Av Thore Bjørnsen)
Hansine Regine, f. 6-1-1883 Gilje
Tomine Regine Rakel Jakobine, f. 23-1-1886
Jakob Malvine, f. 1889
Theodora Laurenze Ragnhild Olefine Beathe, f.15-11-1892
Berta 2 år i 1895.
Martha hadde et omskiftelig liv. Hun fikk flere barn, før hun giftet seg med Jakob Svendsen. Han var forhenværende kontorist, ingenting – bestiller intet, hjelp af byen. (fattigkassen), men har nok hjelp til nogle af børnene som han ikke er far for.
Marthas Barn:
Hansine f. 6-1-1883
Pige Martha Elene Thorsdtr/Bjørnsen Gilje
Thore Johannesen, ungkar, veiarbeider av Røldal, for tiden Søndfjord

Tomine, f. 23-1-1886,
Pige Martha Helen Thorsdtr/Bjørnsen
Jens Jensen, Egersund, f. 1857, enkemand, veiearbeider

Martha skal også ha fått datteren:
Hansine Regine, f. 12-4-1880
Torstein H
Jeg har ikke funnet henne døpt eller død så det kan være en feil.

Folketellingen 1885
Jens Jensen, f. 1850 Askevold Søndfjord, veiearbeider
Marthe Helene Bjørns, f. 1858 kone og
Hansine Johannesen, f. 1882
De var tilreisende, og bodde i Store Skippergt 29. Hun ble ført som kone og kan ha vært gift med Jens Jensen.

Viet 18-2-1891
Jakob Svendsen, f. 1849, Varhaug, maler
Marthe Helene Bjørnsen, f. 1857, Fossan, borgerlig intet samfund.

Theodora Laurentse Ragnhild Olefine Beathe, f. 15-11-1892
Støberiarbeider Jakob Svendsen, f. 1850
Hustru Martha Helene Bjørnsen, f. 1857
De bodde i Pedersgaten 105 i 1900.
*************************************************************
1895 Pedersgata 109
Laurits Fredriksen, 22 år !? arbeider. Han var ledig i 1895.
Elisabet 44,
Berta 18
Engen 15
Hans 12
Harald 8
Teodor 5
I folketellingen for 1895 står det at Laurits er 22 år, mens kona er 44 år. Eldste datteren er 18 år, så her er det en feil. Jeg har ikke funnet familien i andre folketellinger, eller i kirkebøkene for Johannes.
*************************************************************
1895 Pedersgata 109
Lars Svendsen, 49 var skibstømmermand
Berta 44
Svend 22 matros, S/S Fulton
Rakkel 20
Hans 19
Marta 13
Berta 7
Lars, f. 1896, døde 1-3-1897 4 1/2 måned gammel.
Lars hadde vært hjemme over et år. Sønnen Svend 22 år var matros på S/S Fulton

*************************************************************

1895-1896 Pedersgata 109
Hans Rygge, 37 år var Maskinist på S/S Hermes ?
Karen Regine, f. 1855
Klara, f. 1880, døde 15-2-1909, 29 år gammel.
Laura, f. 1883
Anton 8
Hans, f. 1890, døde 6-7-1910, ved et ulykkestilfelle, 19 år gammel
Peder 2
Regine var blitt enke i 1900. Da bodde hun og tre barn i Asylgaten/Nygaten 17, på fattighuset. Da var Regine, Klara og Laura var fabrikarbeidere, mens Hans var skolegutt.
*************************************************************
1896 Pedersgata 109
Knud Hansen, 76 år, enkemand, arbeider, har af kassen.
*************************************************************
1896 Pedersgata 109
Eilef Ommundsen, 76 år, enkemand, af kassen
*************************************************************
1896-1897 Pedersgata 109
Gunhild Johannesen, 31 år, ugift.
Thilla, 11
Alma, 9
Ingrid, 6
Karsten, 5
Gudrun ½
Jeg har ikke funnet denne familien i andre kilder enn folketellingen for 1896.
*************************************************************
1896-1897 Pedersgata 109
Rasmus Danielsen, f. 1854, Klep, blikkslager hos Helvig, fattig.
Elen, f. 1850, Sola, Haaland
Daniel, f. 1877, Sandnæs, ingenting
Maren, f. 1879
Ingeborg, f. 1882
Theodor, f. 1884
Regine, f. 1888
Familien var flyttet til Øvre Dalgt. 5 innen 1900.
*************************************************************
1896 Pedersgata 109 Ingeborg Johnsen, 82 år, enke, fattig
*************************************************************
1896Pedersgata 109
Jakob Pedersen, 49, skjærer, fattig
Berta, 40
Inger, 18
Letta, 16
Ingvald, 10
Martha, 6
Berta, 6 – skal muligens være en gutt.
Peder, 1
Har ikke funnet denne familien i andre kilder enn folketellingen 1896.
*************************************************************
1897 Pedersgata 109
Cecilie Nilsdtr, syerske
Cecilie f. 9-3-1897 død 17-5-1897
Fader ukjent, medfødt svaghed.
*************************************************************
1896-1897 Pedersgata 109
Gurine Knudsen, f. 1855 Kopervik, enke, fattiglem. Død 1897. Hun var fyrbøterenke, og ble bare nevnt her da hun døde av lungebetennelse i 1-6-1897.
Sammen med Gurine finner en Walgjer 11 år og Svein Gudbrandsen 9 år og en datter Gurine 2 år. Hvordan dette henger sammen vet jeg ikke. De ble ikke oppført som hennes familie/arvinger i dødsfallsprotokollen.
*************************************************************
1896-1897 Pedersgata 109
Ole Olsen Smeland, f. 1835, Aaseral sogn, gift, dagarbeider, Døde 20-4-1897, 62 år gammel av lungetæring. i 1896 het det at han var syg, helseløs, trengt extra hjelp, fattig. Han etterlot seg intet. Dødsfallet ble anmeldt av fattigvesenet.
Berta, 50,
*************************************************************
1897 Pedersgata 109
Lars Larsen 38, matros
Emilie Larsen, 37, kone
Larsine, 16
Inger, 14
Hartvig, 9
Emil Lindtner f. 1894 død 23-1-1897, 2 1/4 år gammel
Emilies uegte barn, Emil, hadde bronkit, begraves fra hjemmet uten prestefølge.
Lars farer fra England, Emilie får intet fra ham, har av kassen.
*************************************************************
1898 1899 Pedersgata 109
Johan Vervig, 40 løsarbeider/kalkbrender, hos Fugelli, fattigkassen.
Marta, 43, – tilsyneladende fattig.
Martin, 15 arbeider på reberbanen
Marta, 14
Berta, 10
Lars, 8
Bergethe, 3
*************************************************************
1898 1899 Pedersgata 109
Olava Olsen, 36, enke, fattigkassen
Thora 13
Ragna 10
Olaf 6
*************************************************************
1896-1898 Pedersgata 109
Jørgen Elias Jørgensen, f. 1845. løsarb. fattigkassen
Borghild Gotskalksdtr. F. 1868,
Johan, 5 år
Karen Olava, f. 1894, død 1897, bronkit.
Berge Julius, f. 1896
1898, Indmeldt i Statskirken: Elias Jørgensen, arbeidsmand, gift, f. 1845. Pedersgade 109. Han hadde ikke vært medlem av noe annet kirkesammfund, har afgived egenærklæring derom. Ektefellen tilhører intet samfund. 2 børn der tilhører statskirken, optaget paa sygeleie. Familien bodde i Lervig i 1894.
*************************************************************
1898 1899 Pedersgata 109
Martha Stenberg, f. 1845, Helle i Høle, enke av fattigkassen
Petra, f. 1881
Tollef/Tollak, f. 1882 løsarbeider. Idiot
Ole, f. 1884 (han bodde ikke her, muligens død)
Martha og mannen Peder Stenberg, f 1845 bodde i Kongsteinsgt. 48 i 1885. Martha drev med klæsvask og rengjøring, men fikk tildels offentlig understøttelse. Innen 1900 var de flyttet til Nedre Klevegt. 28
*************************************************************
1898-1900 Pedersgata 109
Bertel Egeland, 44 løsarbeider, sjauer
Malene 33
Ingrid 9
Kristian 6
Gudrun 9
*************************************************************
1898 Pedersgata 109
Nils Østensen, 45 løsarb. Fattiglem
Marie 55
Sesilia 22
Andreas 15
Johan 10
*************************************************************
1898 Pedersgata 109
Nils Jakobsen, stenarb.
Marie Jakobsen Østrem f. 1840 død 1898 av vatersott, fattiglem
*************************************************************
1897-1898 Pedersgata 109
Ragnhilde Asbjørnsen, 60
Torval, 33, hantlanger – arbeider lidet
Marie, f. 1872
Ragnhild hadde to barn. Datteren Marie fikk tre barn uten å være gift. Hun bodde sammen med moren.
Martin Smith, 5 år. Han var sønn av Marie.
Marie Asbjørnsen, f. 1872, pige, dagarbeider
26-5-1897 dødfødt gutt, opgiven barnefader, ungkarl, sømand, Jens Thorsen, f. 1872, sjømann, ungkar, oppholdsted ukjent.
Marie Asbjørnsen, f. 1872
15-2-1898 dødfødt jente (abort) opgiven barnefader, ungkarl, blekkslager Daniel Danielsen, f. 1878,
Dette var Maries 3. leiermål.
*************************************************************
1898 Pedersgata 109
Tønnes Akselsen, f. 1854, ingenting, bestiller intet
Berta Smedal, f. 1863, Høiland sogn. enke
De bodde i Arbeidergaten 5 i 1900, da ble Tønnes kalt styrmand.
*************************************************************
1896-1898 Pedersgata 109
Anton Emanuelsen, f. 27-10-1851, Laurvig, død 1898, fattiglem
Han var sjømann, matros, fraskilt?. Druknet, fantes død utenfor et sjøhus.
*************************************************************
1897-1899 Pedersgata 109
Karine Rasmusdtr. Karlsen, 52 enke fattigkassen
Oskar Emanuelsen 18 jungmand . ”Drot??
Anna 14
Anton 10
Karl 7
Olaf 5
Theodor 3
Søren?
*************************************************************
1898 1899 Pedersgata 109
Amalie Eriksen, 52 år, enke i 1899, fattigkassen
Erik, 12 år
Ommund, 10 år, ikke i 1899
Bertin, 7 år, ikke i 1899
*************************************************************
1899Pedersgata 109
Andreas Halvorsen, f. 1832, Selvig, Høgsfjord, uden virksonhed
Karen Kjestina, f. 1852, Avaldsnes
De var flyttet til Øvre Tjensvold innen 1900.
*************************************************************
1899 og 1907-1911 Pedersgata 109
Lisbet Nilsen Kortsen, f. 1843
Hun bodde i Pedersgata 37 i 1885. Da fikk hun pensjon av byen.
Frederikke Kortsen 65 år bodde her i 1909
Hun bodde i Clausegaden 1 i 1900 og levde av egne midler.
Kan dette være en og samme person-
Lisbeth levde av egne midler og var flyttet til Kaisegaten 1 i 1900, men i 1910 står hun oppført på denne adressen, så det er ikke godt å vite hvor lenge hun bodde her.
*************************************************************
1899 Pedersgata 109
Sikke Rugland, 47 enke fattigkassen
Inga 16
Johan 13
Andreas 10
Jonas 8
Sigrid 5
*************************************************************
1899 Pedersgata 109
Ingeborg Larsen, f. 1870, enke, vaskekone, sildeskjæring, fattig
Marie, 7
Julie, f. 1894
Lars, f. 1898
Lovise Andersen, f. 25-12-1899
Far til Lovise var Ludvig Andersen, f. 1872, dampskibsfyrbøder, gift mand. Dette var Ingeborgs 1. leiermål. 1900 Ingeborg Eriksen, f. 1937, Egersund fattig. De var flyttet til Pedersgaten 106 innen slutten av 1900.
*************************************************************
1899 -1900 Pedersgata 109
Sivert Olaus Olsen, f. 1865, sjauer, fattigkassen
Inger, f. 1865, Strand
Gunnar, f. 1889, Strand
Johan, f. 1893
Aadne, f. 1894
Ane Marie f. 21-6-1899 død 24-12-1899 bronkitt
Datter f. 12-11-1900
Innen 1900 hadde familien flyttet til Nymannsgaden 37.
*************************************************************
1899 Pedersgata 109
Kristian Odland, f. 1848, Haa, bagersvend
Sikke Marie Thorsdtr, f. 1850, Høle, død 19-1-1934, 83 år gammel.
Karl Johan, f. 1876, døde 19-1-1897 21 år.
Sigurd f. 5-3-1893 død 22-3-1899 bronkitt
De bodde i Nedre Dalgt da Sigurd ble født i 1893, men her da han døde.

 

*************************************************************

1900 Pedersgata 109

Torvald Johannesen, f. 1867, sjauer

Gurine, f. 1863, Haugesund

Nils, f. 1893

Ane,  4 år

Bolette, f. 1895

Anne 1 ½ år.

Denne familien bodde her da den kommunale folketellingen ble tatt opp i 1900. De var flyttet til Amtmandsveien 10a i slutten av 1900 da den statlige tellingen var.

*************************************************************

Folketellingen fra 1900 viser at det bodde 11 familier eller husholdninger med til sammen 41 personer her i huset. De bodde i kjelleren, første og annen etasje og sikkert noen på loftet. Alle måtte dele kjøkkenet med en eller flere familier.

Her var 4 enker i alder fra 23 til 83 år. Det var bare Berthe Hendriksen på 83 år som ikke hadde familie, hun fikk hjelp av fattigkassen.. To enker hadde voksne barn, mens Marie Mauritsen på 23 år nylig var blitt enke, og måtte gå på fattigkassen. Et ektepar med en sønn trengte hjelp av fattigkassen for å overleve. Det samme gjaldt for Jørgine Osmundsen som var alene med 6 barn.

Det var 4 ektepar og 7 voksne ugifte personer som bodde med sine foreldre eller var leieboer/kostgutt, slik som Johan Borstad. Det var mange som tok imot såkalte ”kostgutter” for å ha noen å dele husleie og matutgifter med. Det bodde 19 barn i huset. 8 var under skolealder, mens det var 11 som var fra 15 år og yngre. De seks ungdommene under 20 år var stort sett i arbeid.

 

Tellingsår: 1900              Gatenavn: Pedersgaden 109   Antall leiligheter: 11                     Antall personer registrert på bostedet: 41

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Elen Torkelsen hm e Handlende Colonial Enke 1832 Gjestal Sta
Marie Rasmusdatter d ug Husholderske 1846 Gjestal Sta
Maren Dalen hm e Uderstøses af Fatigvesen Enke 1839 Moserø Sta
Martin Johnsen ug Løsarbeider 1869 Hetland Sta
Olava Malde hm ug Arbeiderske ved Salteri 1856 Stavanger Sta
Ragna Sivertsen d ug Pige 1888 Stavanger Sta
Olaf Sivertsen ug Søn 1892 Stavanger Sta
Amund Smedstad hf g Uderstøs af Fatigvesenet 1831 Agvalsnæs Sta
Boletthe Johnsen hm g 1853 Augvalsnæs Sta
Thorvald Johnsen ug 1887 Augvalsnæs Sta
Johan Peder Borstad b ug Løsarbeider 1872 Throndhjem ST
Jorgine Osmundsen hm g Fatigunderstøtes 1856 Regefjord Mandals Amt LM
Marius Thoralf Osmundsen ug Snedker 1881 Stavanger Sta
Herklus Osmundsen ug Hermetikarbeider 1884 Stavanger Sta
Giorga Elisebet Osmundsen d ug 1886 Stavanger Sta
Nikolai Osmundsen ug 1890 Stavanger Sta
Georg Osmundsen ug 1892 Stavanger Sta
Hansine Osmundsen d ug 1894 Stavanger Sta
Johan Rasmusen hf g Løsarbeider 1858 Strand Sta
Martha Rasmusen hm g Hustru 1855 Strand Sta
Martin Rasmusen ug Løsarbeider 1882 Strand Sta
Martha Rasmusen d ug Fabrik arbeiderske 1884 Strand Sta
Bertha Rasmusen d ug 1887 Strand Sta
Lars Rasmusen ug 1889 Strand Sta
Bergit Rasmusen d ug 1894 Strand Sta
Nils Jørgensen hf g Foreviser Lysbilleder 1855 Stavanger Sta
Grethe Jørgensen hm g Klædevask 1855 Stavanger Sta
Martin Jørgensen ug Barbersvend 1869 Stavanger Sta
Karl Johan Jørgensen ug Guldsmed lerling 1871 Stavanger Sta
Andreas Jørgensen ug Løsarbeider 1874 Stavanger Sta
Maren Ellingsen hm ug Brødhandlende 1849 Stavanger Sta
Marie Mauritsen hm e Fatigundestøtet 1877 Stavanger Sta
Malvin Larsen ug 1897 Stavanger Sta
Torkild Mauritsen ug 1900.09.16 Stavanger Sta
Olaus Mauritsen ug 1900.09.16 Stavanger Sta
Rasmus Olsen hf g Løsarbeider 1872 Strand Sta
Karoline Olsen hm g Hustru 1869 Strand Sta
Inga Othilie Olsen d ug 1893 Stavanger Sta
Nikolai Olsen ug 1895 Stavanger Sta
Lovise Olsen d ug 1900.05.19 Stavanger Sta
Berthe Hendriksen hm e Fatigunderstøttet 1817 Bergen

 

Familie 1

1898-1911 Pedersgata 109

Elen Marie Torkelsen Kluge, f. 1832 var enke, død 28-3-1905, 76 år gammel. —anana

Marie Rasmusdtr. Kluge f. 1846 ug.

Elen var enke i 1894 og bodde sammen med den ugifte søsteren? Marie. De har antakelig bodd her en stund. Elen var handlerske og huseierske i 1903.

Marie Kluge var huseier fra 1892 til 1911, og det var nok derfor huset ble kalt for «Klugehuset»

I FT. 1900 ble det opplyst at Elen Torkelsd. var 68 år og kom fra Gjesdal. Hun var kolonialhandlende, og ”datteren” Marie Rasmusdtr på 54 år. Marie var husholderske. Om hun var husholderske hos Elen er usikkert. De bodde i kjelleren og hadde to rom og delte kjøkken med to andre husholdninger. Rundt 1906 står det at Maries søster Elen som hadde borgerskap var død og at huset var ubebodd for øvrig. Elen døde i 1905, 73 år gammel.

Da overtok Marie som huseier fram til 1911. Elen fikk stemme ved valget i 1904, og Marie i 1910. (Jeg er usikker på hvordan slektsforholdet var mellom Elen Marie Kluge og Marie Kluge.)

Olaus Kluge var forstander for militærrode nr 2 i 1911, i 1913 var han fraflyttet byen og Reinert Olsen Lund, i Spilderhauggate 26 overtok.

 

  1911

*************************************************************

Familie 2 1900 – 1905 Pedersgata 109
Maren f. Rasmussen, Johnsen Dalen, f. 1839, enke
Johan Martin Johnsen, f. 1-6-1878, død 1901 av tæring, ugift arbeider.
Den andre familien i kjelleren var enken Maren Dalen 61 år fra Mosterøy og sønnen Martin Johnsen på 31 år. Maren ble understøttet av fattigkassen, mens Martin var løsarbeider og tok det arbeidet han kunne få. De hadde 1 rom og delte kjøkken med Elen Torkelsen og Olava Malde. Maren hadde vært gift med John Johnsen Engøy.
Den 30-8-1900 var det en: «Fortegnelse over de mandskaber, der ikke fremmødte ved sesjonen i Stavanger den 2 og 3 august.» i Aftenbladet. Her ble der nevnt 24 menn. Johan Martin Johnsen var en av dem. Grunnen har nok vært at han var syk av tæring.
*************************************************************
Familie 3 1898 – 1901 Pedersgata 109
Olava Malde, f. 1856, enke
Ragna Sivertsen, f. 1888 uekte, g.m Svend Svendsen, se Lervig 39
Olaf Jakobsen, f. 1892 uekte
Den tredje familien i kjelleren var Olava Malde 44 år og hennes to barn Ragna 12 år og Olaf 8 år. Olava arbeidet vet et sildesalteri. Olava delte kjøkkenet med Elen og Maren. Datteren Thora ble ikke nevnt i 1900-1901

I 1903 fikk hun datteren Jenny, da bodde hun i Støberigata 33.
*************************************************************
Familie 4.1900-1901 Pedersgata 109
Amund Smedstad, f. 1831, Avaldsnes, blind
Bolette Johnsen, f. 1853, Avaldsnes
Ingeborg, 18 år
Torvald, Johnsen, f. 1887, Avaldsnes
Johan Peder Borstad, f. 1872, Trondhjem løsarbeider
I årene 1898-1899 bodde familien i Pedersgata 143. De flyttet til byen i oktober 1897. Amund/Osmund var blind, og hadde vært gruvearbeider, han fikk fattigstøtte af Wigsnæs Wærk. Amund og Bolette bodde i 1910 på Thuestads fattiggård i Avaldsnes, de var begge helt fattigforsørget. Datteren Ingeborg ble ikke nevnt i 1901. Johan P. Borstad 28 år, han kom fra Trondheim og bodde sammen med denne familien. Han var løsarbeider.
*************************************************************
I første etasje bodde det fire familier. Det var familien Smedstad, Amund 69 år og Bolette 47 år med sønnen Thorvald på 13 år. De kom fra Avaldsnes. De ble understøttet av fattigkassen, Johan P. Borstad 28 år, han kom fra Trondheim og bodde sammen med denne familien. Han var løsarbeider. De hadde et rom og delte kjøkken med en annen familie.
*************************************************************
Familie nr 5. 1894 -1901 Pedersgata 109
Jørgine Osmundsen, f. 1856, Regefjord, Mandals amt. Enke. Død 1934
Hun bodde her i 1900 med sine 6 barn. Se lenger opp år 1894 for hele familien. Jørgine og de tre yngste barna var flyttet til Trafikkgata 1 innen 1910.
*************************************************************
Familie 6. 1900-1901 Pedersgata 109
Johan Rasmussen, f. 1858, Vervik, Strand, 43 år arbeider /kolkjører. Paa byens arbeide, løsarbeider, død før 1910.
Martha, f. 1855, Mellolmstad Bratteli, Forsand
Martinius/Martin, f. 1882, Strand løsarb
Martha, f, 1884, fabp. Strand
Lars Vervik, f. 1889, Strand
Bertha, f. 1887, Strand
Bergit, f. 1894, Strand
Fra Strand kom denne familien på 7 personer i 1898. Johan var løsarbeider, det sammen var sønnen Martinius på 18 år, mens datteren Martha 16 år var fabrikkarbeiderske. De bodde på ett rom og måtte dele kjøkkenet med andre. Martha var blitt enke før 1910 og sammen med de tre yngste barna var hun flyttet til Stiftelsesgate 34 innen 1910. (Se Folk i Strand b. side 423 Lekvam om familien)
*************************************************************
Familie nr 7. 1900-1903 Pedersgata 109
Nils Jørgensen, f. 1855 død ca 1901
Grethe Jørgensen, f. 1855, enke fattigkassen
Jørgen, 21 år i 1901, snedkersvenn hos A. Larsen
Martin , f. 1869, barbergut,
Carl Johan f. 1871 lærling
Andreas f. 1874
I 1903 ble det opplyst at Martin var pukkelrygget og hadde ingen beskjeftigelse. Carl var lærling hos guldsmed Soma. Andreas var 14 år og barberlærling hos Eriksen. Jørgen ble ikke nevnt det året, så han var nok flyttet.
Nils og Grethe Jørgensen, begge 45 år og 3 sønner. Nils arbeidet med noe så uvanlig som å vise lysbilder. Akkurat da folketellingen i 1900 fant sted var han i Bergen. Grethe drev med klesvask. Enten hun tok imot klær for vask hjemme eller om hun gikk rundt og vasket for folk vet jeg ikke. Da hun ble enke måtte hun ha hjelp av fattigkassen. Martin var pukkelrygget, han arbeidet som barbersvenn hos Danielsen, men gikk mye ledig. Karl Johan 29 år var i gullsmedlære hos Soma, mens Andreas på 26 år var løsarbeider.
Her ser det ut til at det er noe feil. Hvis moren og farens fødselsår er rett, har de fått barn da de begge var 14 år. i folketelling for 1903 ble sønnenes alder oppgitt til å være Martin 20 år, Carl Johan 19 år og Andreas 14 år.
Jeg har ikke funnet familien i kirkebøkene, når det giftet seg eller da barnene ble døpt I 1903 var Grethe Jørgensen blitt enke. Martin var barbergutt uten noe å gjøre. Carl var lærling hos guldsmed Soma, og Andreas var barbergutt hos Enoksen. I 1910 bodde Grethe i Nordbøgaten 10 sammen med sine to sønner som forsørget henne. Sønnene var født i Evanger prgj.
*************************************************************
Familie 8 1900 1902 Pedersgata 109
Maren Ellingsen f. 1849, 51 år ugift. Død 12-3-1926, 76 år gammel
Hun handlet med brød., om hun hadde et lite utsalg her i huset er uvisst. Maren bodde i 2. etasje og hadde ett rom og delte kjøkken. Hun bodde i Øvre Banegate 17 i 1910.
*************************************************************
Familie 9 1900-1903 og i 1909 Pedersgata 109
Inga Marie Mauritsen f. Jakobsen f. 1877, enke.
Malvin Larsen, f. 1897
Torkel f. 16-9-1900 tvilling, død 1901
Olaus Ingvald, f. 16-9-1900 tvilling
Marie f. 1905
Haakon f. 1908
Hun hadde sønnen Malvin på 3 år og tvillinger på 3 måneder. Hun måtte få hjelp til livets opphold av fattigvesenet. Marie bodde i 2. etasje på et rom og delte kjøkken. Hun var enke etter løsarbeider Olaus Mauritsen f. 1859 som ”faldt udenfor en trap og døde på stedet” 23-10-1900 en måneds tid etter at de hadde fått tvillinger. Da bodde de i Ramslandssmauet, så Marie må ha flyttet hit rett etter han døde. Den ene av tvillingene Torkel døde 9-6-1901 bare 9 måneder gammel. Det ser ut som om Inga flyttet ut og kom tilbake hit i 1909. Da var ene sønnen på Lindøy. Hun hadde også fått to barn til men det står ikke oppført hvem som er faren. . Rundt 1910 var Olaus pleiebarn og bodde i Bergelandsgaten 40-42. Han gikk på Johannes skole.
*************************************************************
Familie 10 1900-1903 Pedersgata 109
Rasmus Olsen, f. 1872, Nærstrand, sjømann
Karoline Nilsdtr, f. 1869, Varland, Strand
Inga Otelia, f. 21-7-1893
Nicolai, f. 1895
Lovise, f. 19-5-1899
Karsten, f. 1-6-1900
Rasmus Kornelius, f. 6-7-1902
Racin f. 6-7-1903
Karl, f. 14-2-1905
Henny, f. 20-6-1907
Rasmus var løsarbeider, senere kjører kom fra Nedstrand og kona fra Strand. De bodde på Buøen da Inga ble født i 1893. Karoline var fra Varland i Strand, hun meldte utflytting til Amerika rundt 1887. Det er usikkert om hun reiste, for hun giftet seg med Rasmus og ble boende her. De hadde også ett rom og halvt kjøkken til rådighet i 2 etasje. Familien bodde i Rosenberggate 5 i 1910. (Se Folk i Strand b. 1 side 408 om Karoline)
*************************************************************
Familie 11.1900-1905 Pedersgata 109
Berthe Hendriksen, f. 1817, Bergen, var 83 år og enke,
Berthe var fra Bergen. Hun hadde eget hushold og delte kjøkken med andre. Hun fikk av fattigkassen, og levde som de fleste som fikk hjelp av det offentlige på et minimum.
*************************************************************

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net