Pedersgata nr. 109 folk fra 1900–

Folk fra 1900 og opp mot ca 1980-1990

210

Har du opplysninger eller finner feil, vennligst send meg en mail. Hilsen Lisa    lisatk@lyse.net

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Fra Stavanger Aftenblad

1908

Helseraadet inspiserer. To av byens mere bekjendte  leiehuse Pedersgaden 109 (Klugehuset) og Høkergaden 16 – er i dag

inspiceret af helseraadet. Der vil antagelig bli beordret hovedrengjøring og betydelige forbedringer.

27-10-1910

” Klugehuset ryddet  baade for eiere og leiere. Pedersgaden 109, det saakaldte Klugehus, har i lengre tid staat under

myndighedernes observation. Det har længe vært kjent som indryk for et temmelig blandet publikum, og da man i fjor foretog

en systematisk husundersøgelse for at bringe renslighedsforholdene omkring i byen paa det rene, kom man derhos efter,

at huset i sin nuværende stand lidt egned sig som bopæl for mennesker.

Værelserne mangler i stor udstrækning dører og vinduer, og underetagen staar fuld av stinkende sager som fylder hele

huset med lugt. Helseraadet fandt derfor at maatte skride ind og paala eiersken diverse udbedringer.

Hun overhørte imidlertid paalæggene, og hun er noget rar af sig, blev hun tat under observation med det resultat, at man

fandt tilregnelig. Men paabudene blev fremdeles ikke efterkommet, og saa blev der git ordre til, at huset skulde ryddiggjøres

for samtlige beboere.

Igaar fandt udkastelsen sted. Saavel eiersken som en anden enlig kvinde, som bodde i huset, samt familie blev sat

paa gaden. Det hele gik dog noksaa fredelig for sig, idet de gik du godvillig, da politiet indfandt sig, hvorefter fattigvæsenet

maatte skaffe dem en anden bopæl. Saavidt vides vil sagen bli forfulgt videre,”

  Huseier var Maria Rasmusdtr. Kluge. Søsteren Elen Kluge hadde eid huset til hun døde i 1906.

*************************************************************

1900

Thorvald Johansen / Johannessen, f. 1865 / 67, bryggearb. Sjømann

Gurine, f. Nilsen, f. 1864, Haugesund

Niels, f. 1893

Bolette, f. 1895

Anna Laurine f. 12-2-1899 døde 14-4-1900 av bronkit.

De bodde i Munkehagen 1 da Anna ble født, men var flyttet hit innen Anna døde, og ved slutten av 1900 finner vi dem i

Amtmandsveien 10a. Det er en tverrgate ned fra Lagårdsveien.

*************************************************************

1901 1902

Tron Larsen, f. 22-4-1860, Avaldsnes, skræppekar, omreisende handelskar, arbeider

Kathrina, f. Bertelsen,  f. 13-8-1867, Lindaas, døde 11-3-1914, 47 år gammel

Ingeborg, f. 9-11-1899, Bergen

Trygve, 23-11-1900

Lars, f. 15-10-1902

Thora, f. 6-1-1904

Tron, f. 1-10-1906

Erik Rangvald, f. 1907 død 22-12-1907 1 måned gammel

Erik, f. 10-1-1908

I 1900 bodde de på Egenes 70. Tron var tarmsyg i 2 år, han ble kaldt skræppekar i 1900, mens han i 1901 ikke var

i arbeid og måtte få hjelp av fattigkassen, Innen 1910 var de flyttet til Nedre Klevegate 19.

 

*************************************************************

1901    

Edvard Ludvig Altonen, f. 1878, Finland, støberiarbeider

Ingeborg Pettersdtr, f. 1882, Froland, tj.pike

Viet 29-7-1901 begge bodde her da de giftet seg. Fedrene var Edvard Karlsen, inspektør og Peter Olsen, stenarbeider

*************************************************************

1901 – 1906

Staale Olsen, f. 1872,  støberiarbeider/matros

Ingeborg, f. 1874

Svend Elias f. 1-5-1901 død 13-7-1901

Sverre 1

Har dessuten 2 barn på pleiestiftelsen. De bodde på Stykket  i Skudesneshavn i 1900.

*************************************************************

1902

Karoline Tjølsen, f. Edland, 51 enke

Selma 14

Anna Marie f. 1892 syg ikke begynt på skolen død 21-12-1902, 10 år gammel.

  1902

*************************************************************

1902

Gurine Johansen, 31 år. manden er reist fra hende, sender intet.

Sigurd, 10 år

Alfred, 8 år

{Jeg lurer på om Gurine Johansen kan ha flere navn. Når jeg søker i folketellinger og kirkebøker dukker det opp

personer som kan være foreldre til Sigurd og Alfred. Jeg finner ikke Gurine nevnt mer enn her i huset i 1902 med sønnene.

 Jeg har søkt i kirkebøkene etter henne og barna når de ble døpt, men finner det ikke. Det står ikke hvem hun var gift med.

*************************************************************

1896-1903- 1905 og 1909  –

Isak/Enok Ottesen Hauge, f. 1863, kolportør, reist fra konen.

Jørgine, f. Nilsen, f. 1863, død 5-12- 1940, 77 år gammel, får av fattigkassen, hun hadde barna:

Nelius Berg, f. 29-9-1896, død 24-1-1970, 74 år gammel

Ingolf Jørginius, f. 5-9-1898, død 28-8-1903, 5 år gammel

Otto Selmer, f. 23-1-1901

Familien bodde her i 1896 da sønnen Nelius ble født, men de har sannsynligvis flyttet ut og kommet tilbake hit igjen

et par ganger. Da Otto ble født i 1901 bodde de de på Buøy. De bodde her i 1903-05 og dukker opp igjen i 1909. Otto ble ikke

nevnt i 1909, han var muligens død. Sønnen Carsten var 13 år i 1909, men ble ikke nevnt i folketellingene tidligere. Jørgine var

alene med barna i 1903-05 og opplyste at manden var reist ifra henne. Han var fhv. kolportør paa Nordland. Hun fikk hjelp

av fattigkassen.  (kolportør – bokagent) Fra 1910 til 1912 bodde Jørgine i Pedersgata 92.  og i Pedersgata 81

*************************************************************

1902

Ole Olsen Waagedal, f. 1867, Hetland, løsarb, sjauer på kaien

Bertine, f. 29-5-1855

Sanna Sivertsen, f. 1879,  fabrikpige

Ida Olava, f. 7-4-1888

Emma Bertine, f. 5-10-1892

Olga Bertine, f. 30-8-1895, død 26-6-1920

Oluf Berthinius, f. 5-4-1898

Betsy Olava, f. 9-11-1900, datter datter – Sannas datter

Betsys foreldre var pige Sanna Sivertsen f. 1879 og ungkar tømmermand til sjøs Tomas Tostensen, f. 1878. Ole og familien

bodde i Haukelidgaden 2 i 1901. Innen 1910 var Bertine og barna flyttet til Pedersgata 101.

Ole og Bertine flyttet en del. De bodde Normandsgt 14 i 1898, i Haukelidgaden 2 i 1901. I årene 1908-1910 bodde Bertine i Pedersgata 106.

Innen 1910 var Bertine og barna flyttet til Pedersgata 101. rundt 1913 var de i Pedersgat 121. Rundt 1925 til 1930 bodde de på ny i Pedersgata 101.

Les mer om familien i Pedersgata 101.

*************************************************************

1902-1905        

Sven Larsen, f. 1864, 37 år,

Severine, f. 1863, 38 år.

Severin, f. 1885, blikslager hos Knudsen,

Malvin, 1888

Emil, f. 1892

Charlotte, f. 1896

Mary, g. 25-1-1900

Gudrun, f. 1-6-1902

Antonia, f. 27-4-1906 tvilling

Sylvia, f. 27-4-1906 tvilling

Sven var kramhandler og tobaksspinder (ledig hele året) fattig.   Sven og familien bodde i Asyl og Nygaden 17 i 1900

før de kom hit, og flyttet til Haukelig. 2 innen 1910. Sønnen Severin ble i 1903 gift med Ingeborg Olene Tollefsen, f. 1881.

*************************************************************

1904

Anton Østensen, f. 15-11-1854, Vesteraalen, kramhandel, fattig

Olufine, f. Olsen 1861 død 28-11- 1910,  51 år gammel

Andreas, 19 år, sjømann, farer med et av Simonsens småfartøyer med ??

Adolf, f. 1889

Ingeborg, f. 1882, Grimstad

Agnes, f. 1883, Grimstad

Sigrid, 2 år

Anton var blitt enkemann innen 1910, da bodde han og tre av barna i St. Hansgate 1.

  last opp

*************************************************************

1904 – 1905

Magel, 71 år,  enke

Det bodde en Magel Olsen, f. 1831, Høle, i Pedersgaten 137 i 1900. Jeg vet ikke om det er denne Magel.

*************************************************************

1904 – 1905

Sina Scipios, 52 år, manden (Peder Olsen) bor et annet sted, fra Kopervik

Fredrik, 19 år, arbeider. fattig

Petra, 16 år, fabrikpige

Andreas, 13 år

Mecander, 7 år

*************************************************************

1904 – 1905

Nils Kristian Nilsen, f. 1832, skreddermester, fattig

Sigrid, f. 1827, Kviteseid

Hansine Andersen, 35 år i 1905, enke

Olaf Lundgreen, f. 1889, pleiesønn

Familien bodde i Nedre Klevegt 19 i 1900.

*************************************************************

1905.  Da bodde det 28 mennesker her, fordelt på 9 husholdninger.

Det var før huset ble stengt fordi forholdene var så dårlige at det nesten var ubebolelig for for folk.

*************************************************************

1905

Rakel Gilje, enke 55

Svend, 24 år, skomagesvend

*************************************************************

1905

Andreas Østebø, f. 12-10-1877, Fredrikstad – skomagersvend, fattig

Hilda, f. 16-5-1876. Sverige

Christian, f. 7-5-1900, Moss

Arvid, f. 29-7-1901, Sverige

Oscar, f. ca 1902

Martha, f. 27-9-1903

Anna, f. 4-7-1904

Jonas, f. 27-11-1906

Petra, f. 8-12-1908

Hilda, f. 2-1-1910.

Familien var flyttet til Lervik 1 innen 1910.

*************************************************************

1905

Rasmus Pedersen, f. 9-11-1858, Davig, Norfjord, skomakersvend

Elenora Andersen, f. 17-6-1881-død 15-4-1909, 28 år gammel, tæring

Olga Marie, f. 3-10-1905, hun ble hjemmedøpt

Olga Marie Pedersen var pleiebarnog bodde i Bredbakken 7 i 1910. Det var Betahniastiftelsens barnehjem. Her bodde

hun sammen med 4 voksne og 22 barn. De fleste barna var på hennes alder. Antakelig kunne ikke faren ta seg av henne da

han ble alene.

Da Elonora døde i 1909 bodde de i Nedre Klevegt. 4.Rasmus hadde bodd i Peder Klausensgade 22 i 1900 før han giftet seg.

Han ble i 1910 omtalt som husfar, ugift, skomagersvend, f.1858.

Eleonora var fosterdatter hos Peder og Martha Hølland i 1900. De bodde i Hølleberggata 14.  I dødsfallprotokollen sto det

da Eleonora døde:        «Manden lever, intet efterlatt, ved fattigforstanderen».

*************************************************************

1906

Marie Kluge og Staale Olsen med kone og et barn. Huset sto forøvrigt ubebodd.

1907

Da var det 12 personer som bodde her.

Det var Marie Kluge, Lisbet Kortsen, Nils Thorsen m. familie og Christian Johannesen med familie.

1908- I begynnelsen av 1908 huset nesten tomt.

Det var bare Marie Kluge, huseierske.

Frk. Kortsen 64 år

Oskar Kverneland, 31 år, kjører og kona Borgny 43 år med sønnen Ole på 4 år som bodde her i 1907. Ingen flere beboere i huset

nu står det i folketellingen.

*************************************************************

            Grunnen til at huset var nesten ubebodd, var at det i årenes løp var blitt så lite vedlikeholdt at selv

helserådet kom inn i bildet og krevde hel opprenskning og reparasjoner. Huset luktet av kloakk og vinduer

og dører manglet. Huset var helstubeboelig og kommunen ville stenge det. Uansett, så var det noen som klorte

seg fast for det var ikke lett å få et annet sted å bo. Det tok noen år før folk flyttet inn igjen og huset fyltes opp påny.

*************************************************************

1906

Stine Hagstrøm, enke

Hjørdis Serine, f.7-7-1894 datter

Hun ble indmeldt på Johannes skole i 1902. Hvor de kom fra eller flyttet hen vet jeg ikke.

Stine og datteren kan ikke ha bodd her lenge for i 1906 var huset delvis ubebodd.

*************************************************************

1906 – 1907

Nils Thorsen matros f. 1872, løsarbeider

Kristine Knudsen, f. 1871

Nora,  12 år

Bergit, 8 år

Thor, 5 år

Alfa 2 år, død 1-8-1910, 9 år.

Ole, f. 1906-07

1910 bor Alfa Thorsen, f. 3-6-1904 i  Øvre Klevegt 6  i pleiestiftelsen

for smaabørn, der bor også Thor f. 27-4-1901 ???

I 1908- 09 bodde de i Avaldsnesgata 94.

*************************************************************

1907

Christian Johannesen, Gyland 43 murersv., død 18-4-1911, 48 år

Inger, f. 25-3-1864, Kathus, hermetikarbeiderske

Olaf Brinkmand, f. 14-4-1898

Charles Brinkmand, f. 27-10-1900

Ingolf C., f. 5-1-1905

Thorleif, f. 5-8-1907, død 1916

De kom fra Suldalsgt. 6, fattig. Inger bodde med barna i Lervig 12 i 1910.

*************************************************************

1908  -1909     

Adolf Jonasen, f. 1878, støberiarb.

Gesine Marie Gabrielsen, f. 1879

Agnes, 7 år

Johan,  5 år

Gustav,  3 år, død 10-7-1916

Arne, f. 27-6-1907

Da Arne ble døpt 1 år gammel i 1908, bodde de her i huset. Da Gustav døde i 1916 bodde de i Nedre Klevegate 24.

*************************************************************

1908   

Henrik Olsen, f. 1851, fraskilt, tømmerm på fabrikk

Inga Mauritzen, f. Jakobsen,  f. 1878

Haakon Selmer Aanensen, f. 7-6-1908

Henrik fikk sønnen Haakon Selmer i 1908 med enken Inga Mauritzen f. 1878. Hun bodde i Vinkelgaten. Ingas far var

Martin Jakobsen.

*************************************************************

1907 – 1911     

Bertinius Johannesen Eik, f. 1866, Bjerkreim, skomakermester,

Marta Mæland, f. 1866, Skjold

Sigurd, 10 år

Agnes Konstanse, f. 30-10-1899

Bjarne, f. 1-2-1902

Charles, f. 29-5-1904

Arthur, f. 14-9-1908

Bertinius var skomager han var ikke til stede i 1909! ”konen ligger på sykehuset” De bodde i Haukelig 2 i 1910,

så de har flyttet litt frem og tilbake siden de var her både i 1907-09 og i 1911.

*************************************************************

ATK 2007

1908

Oskar Kverneland, f. 6-6-1877 kjører

Borgny f. Bjørgen, f. 5-8-1864, Etne, død 2-1-1939, 74 år

Gabriel Jørgens. F. 17-10-1892, Sømand

Ole Hansen. F. 5-9-1903

Familien bodde i Lervig 27 i 1910.

*************************************************************

1909

Torkel Jørgensen, f. 4-6-1885, hermetikarbeider.

Anna Olava, f. 18-4-1885, Tananger

Albert, f. 15-6-1904

Magnus, f. 25-10-1905

Tordis Agnete, f. 20-3-1909, g. Jensen, død 7-9-1934, 25 år gammel

Familien var flyttet til Nedre Klevegate 19 innen 1910 da var Torkel murerhåndtlanger.

*************************************************************

1909

Martin Jakobsen, f. 3-2-1855, Stjernerøy, støberiarbeider

Anna, f. Røsdal, f. 21-5-1858, død 16-4-1929, 70 år gammel

Joakim, f. 30-4-1882, støberiarbeider

Thomas, f. 1885, matros, sygelig, tjener intet.

Martha, f. 1888

Ingrid, f. 28-12-1893

Agnes, f. 6-1-1895

De bodde i Ramslandssuget 3 i 1900. Familien var flyttet til Emmausveien 18 innen 1910. I folketellingen 1910 ble

ikke barna Thomas og Ingrid nevnt.

*************************************************************

1912

Karl Oskar Ulseth, f. 1881, Sandefjord. kelner.

Han bodde i Bergen i 1910 med kone og 3 barn. Om de også bodde her vet jeg ikke.

*************************************************************

1911-12

Ole Bertinius Olsen, 34 år, støberiarbeider

Andrea, 30 år

Torleif, f. 23-6-1904,

Olaf, 6 år

Alf, 4 år

Ruth, 1 år

I 1913 var de flyttet til Nymannsveien 95. Der fikk en vite at de var indflyttet fra Kristiansand S, i desember 1911,

samtidig er det notert at de var reist til Fevig! Så det var ikke lenge de bodde her i byen.  Torleif gikk i 2. klasse på

Johannes skole. De var ikke mindre enn 35 elever i klassen.

*************************************************************

1911  1912

Andreas Ingvard ? Danielsen, f. 22-12-1879, Avaldsnes slagter/pølsemager  —–annon

Hanna Stefansen, 15-1-1880, Bergen

Nelly/Milly, f. 19-4-1903

Iris, f. 15-5-1904, Bergen–——————–fallskjermhopper se egen artikkel

Gurine/Gudrun, f. 16-5-1905

Hedvig, 14-5-1906

Godtfred Andre, f. 24-7-1909,  Død 4-2-1911, 18 måneder gammel

Sigfrid Ruth, f. 1-2-1911 – født mens de bodde her.

Andreas og familien bodde i Grænsestensgate 7 i 1910. Andreas var slagter og hadde spegepølseforretning og

hadde forretning her. De tre eldste barna var født i Bergen.

Plantegning av kjelleren – ukjent årstall.

*************************************************************

1911

Olaf Eldøen , f. 25-4-1888, Finnaas, død 4-9-1938, 50 år gammel, typograf

Inger Thor? Meling, f. 22-2-1884, døde 3-2-1955, 71 år gammel

Ingeborg Meling f.24-12- 1911, g. m. Nodolf Slettebø

Gjertrud Haga, g. m. Martin Haga

Arne, g. m. Ingrid

Jakob, g. m. Kari

Sverre

Olaf bodde i Waisenhusgt. 31 i og Inger bodde i Badehusgata 18 i 1910 før de giftet seg. De bodde i Kapt. Langesgt 3 i 1936,

da de feiret sølvbryllup.

*************************************************************

1911-1912  –  flyttet fra byen i 1913

Maurits Olaus Olsen Kluge, f. 30-1-1866, Gjesdal, slagtermester, huseier

Severine, f. Tostensen Eiane, f. 1870, døde 7-11-1910, 36 år gammel.

Olav, f. 8-2-1898

Toralv, f. 19-8-1901 – skol 1912-14

Elma Ruth, f. 10-3-1905

Martin, død 10-10-1908 – 2 måneder gammel

Olga Severine, f. 29-1-1910

Maurits Olaus Olsen Kluge, f. 30-1-1866

Hanna Helene Helgesen, 24 år i 1912

Anna Gunhild, døde 1931, 4 år.

Olaus var enkemann i 1910 og bodde i Baggate 12. Han ble gift med igjen med Hanna. I 1912 ble hun oppført som hustru,

men jeg vet ikke når de giftet seg.

         Olaus ble i 1911 oppnevnt som forstander for militærrode 57. Olaus Kluge var huseier rundt 1912 og leide ut til 18 enslige

menn. Det ser ut til at de fleste kun har bodd her en kort tid, for jeg finner de ikke her i huset senere. Da Anna Gunhild

døde i 1931,

bodde de i Badehusgata 20.

Olaus bodde i Pedersgata 52 da elena ble f. i 1905——?????????????

*************************************************************

Enslige leieboere i 1912

Olav Svendsen, 19 år, hermetikarb – Conradsen 1911

Eilert Knudsen, 26 år,  snekker reist til Tasta i begynnelsen av sept1911

Johan Hovland, 25 år, snekker, flyttet 1912, skal bo på fisketorvet

Torvald Osmundsen, 22 år, fab.arb. Blikkemballagen Reist til Haugesund april 1911

Torvald Omundsen, 19 år, fab.arb hvorsomhelst reist til Bergen april 1911

Einar Andresen, 18 år, fab.arb. Blikkemballagen

Alfred Pettersen, 24 år, svensk, høvleri kom her i sept 1911 vet ikke hvorfra

Alfred Person, 35 år, svensk, høvleri kom her i sept 1911 vet ikke hvorfra

Karl Høeg, 36 år, høvleri arb. har arbeid, fra 1. sept.

Wilhelm Tostensen, 19 år, fab.arb hos Conradsen

Lars Bertelsen, 22 år, skomager Storm Hansen (Pedersgata 33)

Alfred Refvem, 21 år, støberi kom her Mai 1911 støberiet løsarb. 6 uger

Paul Hemnæs, 26 år,  sjømand, fisker arbeid ombord i ”Alken” hvor han har vært om bord paa Island

Oscar Sivertsen, 24 år, sjømand, fisker arbeid ombord i ”Alken” hvor han har vært om bord paa Island

Fredrik Olsen, 28 år, sjømand, fisker arbeid, ombord i ”Alken” hvor han har vært om bord paa Island nu om bord i ”Erling”

skal om bord igjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Georg Gabrielsen, 17 år arb. Paa kassafabrik

Lars Thorsen, 26 år, støberiet

Alfred Aanonsen, 19 år, hermetik, nu på kalkbrenderi, kom til byen i april 1911.

*************************************************************

 Andreas Myhre — bodde i Aalesund  1899-1909 med sin første kone.

Andreas Ingvald Randulf Myhre, f. 22-8-1876, på Myrland i Høyland, døde 10-1- 1952, 75 år gammel murmester, gardbruker,

gift 16-9-1899 i Aalesund med:

Oline, f. Olsen, f. 1874, Brude i Grytten. Død 6-7-1908 i Aalesund i barselfeber. 34 år gammel. Ca. 10 dager etter at datteren

Randi døde.

Inga Agnes, f. 9-7-1900, Grytten, g.m. Johan Olsen   –

Monrad, f. 29-3-1902 –

Olga Olene, f. 23-4-1902, Aalesund

Lidvor Borghild, f. 15-3-1904,  Aalesund

Arne, f. 27-11-1906, Aalesund

 Randi Myhre, f. 23-6-1908, død 27-6-1908 – 4 dager gammel, naturlig svaghed.

I 1900 bodde Andreas A. Myhre med kona Oline, f. Olsen f. 1874, og datteren Inga Agnes f, 1900 i Grytten. De fikk 6 barn

sammen før Oline døde på barselseng i 1908 sammen med datteren.

Jeg har ikke funnet Monrad døpt, han er heller ikke nevnt i noen folketelling. Det eneste sted han dukker opp er i

skoleprotokollen 1914/15. Da gikk han i 4. klasse på¨Johannes skole og er oppført med fødselsdato og farens navn.

1911 -1916 – II ekteskap:

Andreas Ingvald Randulf Myhre, f. 22-8-1877, død 10-1-1952, 75 år gammel, gift II g. 18-6-1910 i Klepp kirke med:

Inga f. Sørbø Stangeland, f. 27-11-1879, Klepp, død 6-8-1954, 75 år gammel

Udøpt gutt født 24-4 -1911 døde samme dag. —

Ingrid Randi f. 4-9-1912

Randulf Sørbø, f. 12-9-1914

Dan f. 1915——–??????

Ingeborg Olene Teoline (Lillemor) f. 9-10-1916

Andreas og Inga giftet seg i Klepp 18-6-1910. (Inga var datter av Rasmus Nilsson Sørbø og Inger Olsdtr. Rosland)

De bodde I Sandsgt. 57 i 18-6-1935, da de feiret sølvbryllup.  I 1910 bodde familien på gården Myhre i Høyland, Andreas var gardbruker og murmester.

Inga ble ført opp som huseier fra april 1915, men det er ikke tinglyst noe skjøte på henne. Andreas arbeidet som smed

på Jørpeland fra januar til desember 1913. Rundt 1914 var han sammen med Vaaland fra oktober 13, før med Svend H. Johannessen.

Fra Gaute Klepp har jeg fått opplysninger om denne familien, spesielt viser det hvor det ble av barna.

*************************************************************

1913 

Brede Michalsen, f. 17-5-1860, Kolvereidet, fra Norland, tømmermann

Louvise, f. 8-5-1879, Gildeskaal

Agnes, f. 27-5-1910.

Brede var hos Lars Fosse, kom hertil i mars 12, familien kom i september, fra Norland. I folketellingen 1910 bodde de

i Furuhagen i Fauske, da var Brede grubereparatør.

*************************************************************

1913-14

Oskar Andersen, f. 1-11-1873, murersvend, Kristiania

Anna , f- 5-4-1869, Stavanger

Bergliot, f. 9-7-1895, Kristiania

Astri, f. 13-12-1896, Kristiania

Trygve, f. 18-12-1899/1900, Kristiania

Sverre, f. 28-1-1902, Kristiania

Svanhild Lilly, f. 13-5-1904, Kristiania–

Ingri, f. 4-3-1906, Kristiania

Aase, f. 30-4-1908, Kristiania

Familien bodde i Furrasgade 36 i 1910, men bodde her da Svanhild gikk på Johannes skole i 1913/14. De har nok

flyttet til og fra ganske raskt, for da Trygve gikk på skolen samme året som søsteren så har han adresse Sandsgata 78.

*************************************************************

1913-1914

Tollef Osmundsen Vashus, f. 1860, Klepp, slagter og fæhandler, død 18-10-1914,  72 år gammel, på Bjorland

Marie Ellingsen, f. 1856, Klepp

Osmund, f. 1884, Klepp, snekker.

Martin, f. 1889, løsarbeider, Klepp

Eline, f. 1895, Klepp

Tollef var huseier fra 1913 – hadde to værelser til eget bruk og to butikleiligheter for handelen.

Vashus har hustru og 1 datter 17 aar der bor på Sandnæs. Han driver frugtforretning her saavel fiskeforretning som

han ??? med dattereren besøger ??? disse kommer til byen mandag morgen og reiser til Sandnæs lørdag kveld eller søndag

morgen.  Denne familien bodde aldri her, i 1910 bodde de i Solaveien i Sandnes.

Disse opplysningene om familien har jeg fått fra Gaute Klepp.

Tollef Osmundsen Vashus ble født i Vasshus i Bore sogn i Klepp den 28 feb. 1859. Han var sønn av Osmund Tollefsen

Vashus og Marthe Marie Ellingsdatter fra Sele.

Han giftet seg 13 nov. 1884 i Bore kirke med Marie Ellingsdatter fra Tjøtta i Klepp. Marie ble født 1 jan. 1856 og var datter

av Elling Svendsen Tjøtta fra Stavnheim i Varhaug og Kristine Rasmusdatter fra Opstad i

Nærbø.

Tollef fikk skjøte på farsgården 27 mai 1885, men flyttet etter 1900 til Sandnes og drev handel både i Sandnes og Stavanger.

Ellers var han slakter. 5 mai 1906 fikk Halvor Nordås skjøte på gården i Vasshus.

Paret fikk 3 barn:

1. Osmund f. 6 aug. 1885.

2. Martin Melius f. 18 mai 1890.

3. Elina (Lina) f. 18 mai 1896.

*************************************************************

1913- 1915

Ole Madsen, f. 11-4-1873, Aarre Jæderen, slæbebaadfører

Berta Hermandsen, Anvig, f. 21-2-1873, Imsland i Ryfylke

Magnus Alfred, f. 16-6-1896,  kok

Olaf  Kyrre, f. 1-7-1898, død 18-1-1918 i «spanskå»

Bergit Olen, f. 13-2-1900 –

Anna Kristine, f. 23-7-1902   , g. Nilsen døde 12-6-1949, 47 år gammel, ved et ulykkestilfelle

Gudrun Otilie, f. 23-10-1904

Agnes Mary, død 1-8-1910 – 2 1/3 år

Astrid, f. 31-3-1910

Otto Andreas f. 1913

Familien bodde i Pedersgaten 90 i 1910 før de kom hit. I 1918 bodde de på Hundvåg. De feiret sølvbryllup i 1920.

Ole var med S/S Komet til mars -12, nu liden tougbaad, siden forskjellig arbeid hvorsomhelst. Sønnen Magnus var med

«Furand»? ½ år. Ble det opplyst i 1913. Olaf var fabrikarbeider  hos Stavangerfjord Packing i 1914.

Anna Kristine, f. 23-7-1902 g. Nilsen døde 12-6-1949, 47 år gammel, ved et ulykkestilfelle

  

*************************************************************

1913- 1914 

Gjertine Gitlesen, f. 12-10-1842, 60 år, Frøiland, Riska, enke, døde 8-4-1920, 77 år gammel

Jakob Gerhard, f. 15-3-1872 41 år, sindsyg, udsatt på landet 1914

Gurine Amalie, f. 29-4-1869, fabrikarbeider, død 5-10-1931, 62 år gammel.

Gjertine bodde i Ryfylkegt 20 i 196 og hadde ølutsalg der.—–  da hun døde i 1920 bodde hun i Harald Hårfagresgt 13.

Gurine arbeidet hos Bjelland og underholdt familien. De bodde på Ø. Blåsenborg 2a i 1910, da var Jakob sjømand.

Han levde da Gurine døde i 1931.

l

*************************************************************

1915

Mikal Grøsfjeld, 42 år, frugthandel – kom hertil fra Egersund i august 1914. Om han flyttet til eller fra Nymansgade 46 er usikkert.

*************************************************************

1915 -1922

Birkeland, Engel G. f. 1883 Sveio, sandfører, død 19-4-1949, 66 år gammel

” Katinka A. f. Velve, f. 1887 Arnevåg, død 2-6-1971, 84 år gammel

” Ingrid Helene. f. 1903,  Haugesund, gift m. Adolf Røstvik

” Signe Gunhild, f. 1906, Haugesund– g. m Rasmus Loen

” Harald Emil. f. 1910 Arnevåg, Canada,

” Inga A. f. 1911, Bergen, g.m. Ingvald Bøe

” Alfred J. f. 1914, Haugesund, Canada/USA –

Kåre, f. ca 1922, Canada/USA, g.m. Mary        se egen artikkel–

Familien bodde på Kjeller/Kjellsberg i Haus kommune i 1910. De kom hertil fra Haugesund i oktober 1914.

De bodde i Bagergt. 11 i 1935.

Engel var lagermand hos Bjelland &co . no 3, Kathinka arbeidet på Viking Sardin Factory i 1915. Rundt 1916

hadde han arbeidet for forskjellige, ikke noe fast, kun på Neptun canning en kort tid.  Engel tok et kurs i navigasjon

for fiskere i 1927 ifølge avisen. Sønnene Harald, Alfred og Kåre var i USA/Canada/Alaska i 1949.-

–Katinka bodde i Bakergt 11 i 1955

*************************************************************

1914- 1916

Johan Bernhard Lie, f. 1891, Avaldsnes, bruskjører paa Tou, fra juni, før agent(1915), nu Vestl. blikktrykk

Tomine Martine Dahl, 29-12-1882, Jelsa, syerske  i 1914-15

Margerta Simonsen Lie, Dahl, f. 25-8-1905

Ella Johanne Dahl, f. 29-5-1910  –  (far: ungk. Tømmermand Johan Næs f. 1884 – Brooklyn?) (det var begges første leiermål!)

Martine var ugift syerske i 1910 med to barn. Da bodde hun i Opheimsgt 70.

Johan og Tomine Matrine giftet seg 5-5-1914. (Fedrene var Brynild Eriksen Lie og Ole Nilsen Solland)

*************************************************************

1915 

Kristen Larsen, 28, pølsemager, nu fyrbøder

Ragnhild, 21 år

Baby f. 5-10-1914

Det er ikke alltid lett å lese eller forstå notatene i folketellingene. Her står det meget.   — flyttet til Sandnes 2-3-12.

Pedersgt hos Norland f. br. Skolegt. 16, hos Erland + Bjelland egen forr, fra februar til mai, siden med Bjelland & co

motorbaad til oktober, deretter ledig, med S/S Aladin fra 23/12-14. Hustru og barn flyttet. Til Sandnæs?

I 1913 vant de noe i et lotteri, da bodde de i Nymansveien.

*************************************************************

1916

Anna Olsen, 24 år, fabarbeider,  Neptun Canning, tidligere i Støberigade.

*************************************************************

1916

Arnt N. Gunstad, 29 år, frugthandler, hertil fra Haugesund, Kaisegt.1

Janna, 28 år

Georg, 5 år

datter. f. 1915

*************************************************************

1916

Edvin Ellingsen, 19 år, fabarb. Stvgr nøglefab. Kom hertil 13-9- fra Lødingen. Fra 13-9-arbeidet paa Stvgr. Nøglefabrik,

til nov, siden hos Bjelland no. 3

1916

Konrad Wigdel, 29 år, fra 25-6- paa Norrøna til september, oktober og november, til søs fra den tid, atter hos Norrig, hertil fra Bodø .

*************************************************************

1916

Th. H. Berentsen, 28 år, dansk, handelsmand, forretning her fra 23-1-1915

*************************************************************

1917 – 1930

Karlsen, Osmund f. 22-5-1867 Strand, transportarbeider/ løsarbeider, død 28-10-1932, 65 år gammel

Anna Helgesen/Iversen f. 20-10-1871 Stjernerø

Martin f. 12-3-1893, Stjernerø, g. m Elfrida Johnsen. (bodde her i 1926)

Lina f, 1896

Kristofa, f. 1899

Sofie Marie, f. 1902

Iver f. 27-3-1905

Olaf f. 4-7-1908, gift med Ragna Vigrestad

Henry f. 1913

Einar Johannes f. 1917

Familien bodde i Pedersgaten 105 i 1910 til 1913 i nr 109 fra 1917-

Martin sønn av Osmund Karlsen, han var sjømann i 1922. Martin bodde flere plasser i Pedersgaten 81 og  Pedersgata 133.

Da Osmund døde i 1932 bodde han i Lervik 12.

          Olav Karlsen var krigsseiler, se egen artikkel om ham.

Denne familien Karlsen er ikke i slekt med Maggi som hadde butikken her.

*************************************************************

1917-1930-32

Andreas Ingvald Andersen, f. 1-8-1883, hermetikarbeider, død 1944.

Larsine Mathilde Larsen, Kvinnherad, f. 17-7-1885, død 9-9-1950, 65 år gammel.  annn

Arnt f. 30-1-1908, Sunde Kvinnherad, fabrikarbeider, skutt 9-5-1944 i Trandumskogen.

Bergit Lauretnse, f. 4-10- 1909, fabrikarbeider

Ingerda f. 8-2-1912

Arthur Selmer, f. 7-6-1914

Solveig f. 1-1-1916

Harriet Marie f. 2-1-1919, død 25-6-1919 av krampe.

Karsten f. 29-6-1920

Robert, f. 10-5-1923, se lenger ned på siden—–

De bodde i Pedersgaten 107 da Robert ble født. Så de har nok flyttet litt fram og tilbake. Denne familien bodde i

Pedersgaten 106 i 1935.Da Arthur Selmer giftet seg med Solveig Olsen i 1939, bodde han i Pedersgata 106,

mens Solveig bodde her i huset.

Arnt Andersen var en av de som ble skutt på Tandum i 1944. Se egen artikkel om ham, og de andre fra byen

som ikke kom tilbake fra Trandum.

  Fra boka : Våre Falne

Arnt var svoger til Hjalmar Emanuelsen som satt i Tyskland under krigen se Pedersgata 106.

*************************************************************

1920 – 1924  

Tobias Thorsen Haave, f. 10-4-1853, Høyland kjører, død 16-2-1921, 69 år gammel

Mette f. Larsen, 1-6-1850, Amøy, Hetland , død 9-2-1932, 82 år gammel

Laurits, f. 1883, f. Hetland, gift. Slakter

Therese Margrete, f. ca 1894 død 8-9-1902, 8 år gammel

Trygve f. 9-8-1906 barnebarn død 1973 – sønn av Laurits  Haave, g. m selma —

Mette Haave, var blitt enke i 1924. De bodde i Skolegt. 1 i 1910.

   

*************************************************************

      En stor del av de følgende personene har jeg funnet i skattelistene. Der finner en bare navn, fødselsdata,

yrke og adresse. Svært sjelden eventuell ektefelle og barn. Derfor mangler det mange opplysninger.

*************************************************************

1920 1922  

Løhre, L. Konrad f. 1895 Tranøy, elektriker

” Petra Marie. f. Jonassen f. 1893 Helleland

” Karen Irma. f. 1920

De feiret gullbryllup i 1969.

*************************************************************

1924

Johan Emil Andersen f. 1896 cementarb.

Petra Kristofa Karlsen f. 1899

Oskar Andre f. 4-3-1924 – (Sofie Karlsen) var fadder

*************************************************************

1925-34

Sigvart Sunde, f. 13-10-1888, Haugesund, møbelsnekker, død 20-12-1978, 90 år gammel

Nille Jørgensen, f. 21-7-1887, død 2-8-1978, 91 år gammel

Paul Fridtjof Sunde, f. 26-3-1909, hermetikarbeider

Ruth Olene, f. 23-7-1913

Noralf, f. 28-12-1918

Peder, f. 1921

Signe, f. 1923

I 1913-1919 bodde familien i Badehusgaten 12. De feiret gullbryllup i 1959 og diamantbryllup i 1969.

*************************************************************

1927-28

Peder Halfdan Holm, f. 1889, Hitterrø, murerarbeider, død 31-3-1937

Rakel, f. Havnen, f. 1896, Tau, Strand, døde 13-2-1980

Martha, g.m. Magnus

Anton, f. 28-1-1918, død 18-8-1972, 54 år gammel, g.m. Jorund Borren,

Kaare Palmer, f. 23-3-1923, død 18-8-2004, 81 år gammel.

Jan, g.m. Sonja

Kjell, g.m. Jessi

Per, g.m. Grete

Klara Marie, f. 1934, død 1968 34 år. gammel.

De bodde i Hesbøgaten 4 i 1918, og i Vinkelgt 16 da Kaare ble født i 1923 men var flyttet til Skreddersmauet 10 innen 1930.

Kare Palmer Holm var skapsprenger se egen artikkel.

*************************************************************

1927-1934

Andreas Pedersen, f. 21-8-1872, Sand, sjåfør/motormann

Karen Bertine, f. Dahl, f. 7-11-1870, Porsgrund

Anna, f.18-2-1897, Porsgrund

Borghild, f. 5-5-1899, Porsgrund

Dagmar, f. 7-8-1901, Porsgrund

Anton, f. 1-2-1904, Porsgrund

Petra, f. 6-1-1908, Porsgrund

Toralf, f. 4-9-1910, Stavanger

Oskar Andreas, f. 7-6-1913

Denne familien bodde i Pedersgata 141 i 1911. Flere av barna brukte Dahl som etternavn.

*************************************************************

1935-37 Lorentz Larsen, f. 2-5-1889, kjører, bodde i Pedersgata 79 i årene 1930-1934-

Da han fylte 50 år 29-4-1939, bodde han i N. Dalgt 64.

*************************************************************

1935-36 –

Laurits Larsen, f, 1885, typograf

Margit Egeland, f. 1892

Rolf Henning, f. 19-12- 1920

De bodde i Lysefjordsgt 28 da Rolf ble født. Adressen i 1935 var Normannsgt 21.

*************************************************************

1936-39

Edvard Johannessen, f. 11-10-1900, postbud

*************************************************************

1936-37

Thea Solheim, f. 21-9-1889, syerske

*************************************************************

1936 -1960

Oskar Olav Emanuel Forsberg, f. 5-5-1893, båtsmann/matros.

Taletta, f. Skjele, f. 2-5-1904, hermetikarbeider

Hjørdis Marie, f. 13-4-1933, pakkerske/ekspeditrise

Oddbjørn, f. 29-6-1935, kokk

Torleif Dagfin, f. 31-9-1939. ærendsgutt

De feiret sølvbryllup i 1958.

*************************************************************

1941-1944 Sverre Olsen, f. 22-3-1910, fabrikkarbeider

1938-39  Solveig Olsen, f. 9-9-1918, fabrikarbeider

*************************************************************

1941-1944 Johan Karlsen, gråsteinmurer

*************************************************************

1942-1946 Guthorm Jansen, f. 14-10-1911, løsarbeider 

*************************************************************

1942-49

Harald Løland

Alf Harald, f. 1928

*************************************************************

1947-49  Håkon Svendsen Wersland, f. 6-12-1913, arbeider

*************************************************************

1955-57  Thomas Thommassen, f. 13-1-1892, tømmermann

*************************************************************

1955-58

Hans Jensen, f. 2-10-1929, elektriker

Anne Marie Jensen, f. 27-9-1931, syerske

*************************************************************

1958 -1967 

Kaare Olsen, f. 30-7-1937, elektr.

Kari Gullveig Olsen, f. 5-11-1942,

*************************************************************

1958-1967  

Karsten Fiskebekk, f. 28-6-1918, selger

Marie Fiskebekk, f. 4-2-1916

De feiret sølvbryllup i 1979, da bodde de i Sandnes.

*************************************************************

1958 –  Nils Hjelmeland, f. 3-2-1915, arbeider

*************************************************************

1963-64  Alf Willy Asbjørnsen, f. 2-4-1938

*************************************************************

1958 Harald Fjeldseth, f. 25-12-1887, murerarbeid

*************************************************************

1979-1983

Eva Mikkelsen, f. 14-10-1954

*************************************************************