Pedersgata nr. 109 folk fra 1900–

Pedersgata 109 del 2

Folk fra 1900 og opp mot ca 1980-1990

272

Har du opplysninger eller finner feil, vennligst send meg en mail. Hilsen Lisa    lisatk@lyse.net

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Fra Stavanger Aftenblad

1908

Helseraadet inspiserer. To av byens mere bekjendte leiehuse Pedersgaden 109 (Klugehuset) og Høkergaden 16 – er i dag inspiceret af helseraadet. Der vil antagelig bli beordret hovedrengjøring og betydelige forbedringer.

27-10-1910
” Klugehuset ryddet baade for eiere og leiere. Pedersgaden 109, det saakaldte Klugehus, har i lengre tid staat under myndighedernes observation. Det har længe vært kjent som indryk for et temmelig blandet publikum, og da man i fjor foretog en systematisk husundersøgelse for at bringe renslighedsforholdene omkring i byen paa det rene, kom man derhos efter, at huset i sin nuværende stand lidt egned sig som bopæl for mennesker. Værelserne mangler i stor udstrækning dører og vinduer, og underetagen staar fuld av stinkende sager som fylder hele huset med lugt. Helseraadet fandt derfor at maatte skride ind og paala eiersken diverse udbedringer. Hun overhørte imidlertid paalæggene, og hun er noget rar af sig, blev hun tat under observation med det resultat, at man fandt tilregnelig. Men paabudene blev fremdeles ikke efterkommet, og saa blev der git ordre til, at huset skulde ryddiggjøres for samtlige beboere. Igaar fandt udkastelsen sted. Saavel eiersken som en anden enlig kvinde, som bodde i huset, samt familie blev sat paa gaden. Det hele gik dog noksaa fredelig for sig, idet de gik du godvillig, da politiet indfandt sig, hvorefter fattigvæsenet maatte skaffe dem en anden bopæl. Saavidt vides vil sagen bli forfulgt videre,”
Huseier var Maria Rasmusdtr. Kluge. Søsteren Elen Kluge hadde eid huset til hun døde i 1906.

*************************************************************

1900 Pedersgata 109
Thorvald Johansen / Johannessen, f. 1865 / 67, bryggearb. Sjømann
Gurine, f. Nilsen, f. 1864, Haugesund
Niels, f. 1893
Bolette, f. 1895
Anna Laurine f. 12-2-1899 døde 14-4-1900 av bronkit.
De bodde i Munkehagen 1 da Anna ble født, men var flyttet hit innen Anna døde, og ved slutten av 1900 finner vi dem i Amtmandsveien 10a. Det er en tverrgate ned fra Lagårdsveien.

*************************************************************

1901 1902 Pedersgata 109
Tron Larsen, f. 22-4-1860, Avaldsnes, skræppekar, omreisende handelskar, arbeider
Kathrina, f. Bertelsen, f. 13-8-1867, Lindaas, døde 11-3-1914, 47 år gammel
Ingeborg, f. 9-11-1899, Bergen
Trygve, 23-11-1900
Lars, f. 15-10-1902
Thora, f. 6-1-1904
Tron, f. 1-10-1906
Erik Rangvald, f. 1907 død 22-12-1907 1 måned gammel
Erik, f. 10-1-1908
I 1900 bodde de på Egenes 70. Tron var tarmsyg i 2 år, han ble kaldt skræppekar i 1900, mens han i 1901 ikke var i arbeid og måtte få hjelp av fattigkassen, Innen 1910 var de flyttet til Nedre Klevegate 19.

 

*************************************************************

1901 Pedersgata 109
Edvard Ludvig Altonen, f. 1878, Finland, støberiarbeider
Ingeborg Pettersdtr, f. 1882, Froland, tj.pike
Viet 29-7-1901 begge bodde her da de giftet seg. Fedrene var Edvard Karlsen, inspektør og Peter Olsen, stenarbeider
*************************************************************
1901 – 1906 Pedersgata 109
Staale Olsen, f. 1872, støberiarbeider/matros
Ingeborg, f. 1874
Svend Elias f. 1-5-1901 død 13-7-1901
Sverre 1
Har dessuten 2 barn på pleiestiftelsen. De bodde på Stykket i Skudesneshavn i 1900.
*************************************************************
1902 Pedersgata 109
Karoline Tjølsen, f. Edland, 51 enke
Selma 14
Anna Marie f. 1892 syg ikke begynt på skolen død 21-12-1902, 10 år gammel.

1902

1902 Pedersgata 109
Gurine Johansen, 31 år. manden er reist fra hende, sender intet.
Sigurd, 10 år
Alfred, 8 år
{Jeg lurer på om Gurine Johansen kan ha flere navn. Når jeg søker i folketellinger og kirkebøker dukker det opp personer som kan være foreldre til Sigurd og Alfred. Jeg finner ikke Gurine nevnt mer enn her i huset i 1902 med sønnene.
Jeg har søkt i kirkebøkene etter henne og barna når de ble døpt, men finner det ikke. Det står ikke hvem hun var gift med.
*************************************************************
1896-1903- 1905 og 1909 – Pedersgata 109
Isak/Enok Ottesen Hauge, f. 1863, kolportør, reist fra konen.
Jørgine, f. Nilsen, f. 1863, død 5-12- 1940, 77 år gammel, får av fattigkassen, hun hadde barna:
Nelius Berg, f. 29-9-1896, død 24-1-1970, 74 år gammel
Ingolf Jørginius, f. 5-9-1898, død 28-8-1903, 5 år gammel
Otto Selmer, f. 23-1-1901
Familien bodde her i 1896 da sønnen Nelius ble født, men de har sannsynligvis flyttet ut og kommet tilbake hit igjen et par ganger. Da Otto ble født i 1901 bodde de de på Buøy. De bodde her i 1903-05 og dukker opp igjen i 1909. Otto ble ikke nevnt i 1909, han var muligens død. Sønnen Carsten var 13 år i 1909, men ble ikke nevnt i folketellingene tidligere. Jørgine var alene med barna i 1903-05 og opplyste at manden var reist ifra henne. Han var fhv. kolportør paa Nordland. Hun fikk hjelp av fattigkassen. (kolportør – bokagent) Fra 1910 til 1912 bodde Jørgine i Pedersgata 92. og i Pedersgata 81
*************************************************************
1902 Pedersgata 109
Ole Olsen Waagedal, f. 1867, Hetland, løsarb, sjauer på kaien
Bertine, f. 29-5-1855
Sanna Sivertsen, f. 1879, fabrikpige
Ida Olava, f. 7-4-1888
Emma Bertine, f. 5-10-1892
Olga Bertine, f. 30-8-1895, død 26-6-1920
Oluf Berthinius, f. 5-4-1898
Betsy Olava, f. 9-11-1900, datter datter – Sannas datter
Betsys foreldre var pige Sanna Sivertsen f. 1879 og ungkar tømmermand til sjøs Tomas Tostensen, f. 1878. Ole og familien bodde i Haukelidgaden 2 i 1901. Innen 1910 var Bertine og barna flyttet til Pedersgata 101. Ole og Bertine flyttet en del. De bodde Normandsgt 14 i 1898, i Haukelidgaden 2 i 1901. I årene 1908-1910 bodde Bertine i Pedersgata 106. Innen 1910 var Bertine og barna flyttet til Pedersgata 101. rundt 1913 var de i Pedersgat 121. Rundt 1925 til 1930 bodde de på ny i Pedersgata 101.
Les mer om familien i Pedersgata 101.
*************************************************************
1902-1905 Pedersgata 109
Sven Larsen, f. 1864, 37 år,
Severine, f. 1863, 38 år.
Severin, f. 1885, blikslager hos Knudsen,
Malvin, 1888
Emil, f. 1892
Charlotte, f. 1896
Mary, g. 25-1-1900
Gudrun, f. 1-6-1902
Antonia, f. 27-4-1906 tvilling
Sylvia, f. 27-4-1906 tvilling
Sven var kramhandler og tobaksspinder (ledig hele året) fattig. Sven og familien bodde i Asyl og Nygaden 17 i 1900 før de kom hit, og flyttet til Haukelig. 2 innen 1910. Sønnen Severin ble i 1903 gift med Ingeborg Olene Tollefsen, f. 1881.
*************************************************************
1904 Pedersgata 109
Anton Østensen, f. 15-11-1854, Vesteraalen, kramhandel, fattig
Olufine, f. Olsen 1861 død 28-11- 1910, 51 år gammel
Andreas, 19 år, sjømann, farer med et av Simonsens småfartøyer med ??
Adolf, f. 1889
Ingeborg, f. 1882, Grimstad
Agnes, f. 1883, Grimstad
Sigrid, 2 år
Anton var blitt enkemann innen 1910, da bodde han og tre av barna i St. Hansgate 1.
*************************************************************
1904 – 1905 Pedersgata 109
Magel, 71 år, enke
Det bodde en Magel Olsen, f. 1831, Høle, i Pedersgaten 137 i 1900. Jeg vet ikke om det er denne Magel.
*************************************************************
1904 – 1905 Pedersgata 109
Sina Scipios, 52 år, manden (Peder Olsen) bor et annet sted, fra Kopervik
Fredrik, 19 år, arbeider. fattig
Petra, 16 år, fabrikpige
Andreas, 13 år
Mecander, 7 år
*************************************************************
1904 – 1905 Pedersgata 109
Nils Kristian Nilsen, f. 1832, skreddermester, fattig
Sigrid, f. 1827, Kviteseid
Hansine Andersen, 35 år i 1905, enke
Olaf Lundgreen, f. 1889, pleiesønn
Familien bodde i Nedre Klevegt 19 i 1900.
*************************************************************
1905. Da bodde det 28 mennesker her, fordelt på 9 husholdninger.
Det var før huset ble stengt fordi forholdene var så dårlige at det nesten var ubebolelig for for folk.
*************************************************************
1905 Pedersgata 109
Rakel Gilje, enke 55
Svend, 24 år, skomagesvend
*************************************************************
1905 Pedersgata 109
Andreas Østebø, f. 12-10-1877, Fredrikstad – skomagersvend, fattig
Hilda, f. 16-5-1876. Sverige
Christian, f. 7-5-1900, Moss
Arvid, f. 29-7-1901, Sverige
Oscar, f. ca 1902
Martha, f. 27-9-1903
Anna, f. 4-7-1904
Jonas, f. 27-11-1906
Petra, f. 8-12-1908
Hilda, f. 2-1-1910.
Familien var flyttet til Lervik 1 innen 1910.
*************************************************************
1905 Pedersgata 109
Rasmus Pedersen, f. 9-11-1858, Davig, Norfjord, skomakersvend
Elenora Andersen, f. 17-6-1881-død 15-4-1909, 28 år gammel, tæring
Olga Marie, f. 3-10-1905, hun ble hjemmedøpt
Olga Marie Pedersen var pleiebarn og bodde i Bredbakken 7 i 1910. Det var Betahniastiftelsens barnehjem. Her bodde hun sammen med 4 voksne og 22 barn. De fleste barna var på hennes alder. Antakelig kunne ikke faren ta seg av henne da han ble alene. Da Elonora døde i 1909 bodde de i Nedre Klevegt. 4. Rasmus hadde bodd i Peder Klausensgade 22 i 1900 før han giftet seg. Han ble i 1910 omtalt som husfar, ugift, skomagersvend, f.1858. Eleonora var fosterdatter hos Peder og Martha Hølland i 1900. De bodde i Hølleberggata 14. I dødsfallprotokollen sto det da Eleonora døde:
«Manden lever, intet efterlatt, ved fattigforstanderen».

  1902

*************************************************************
1905. Da bodde det 28 mennesker her, fordelt på 9 husholdninger.
Det var før huset ble stengt fordi forholdene var så dårlige at det nesten var ubebolelig for for folk.
*************************************************************

*************************************************************

*************************************************************

1906 Pedersgata 109
Marie Kluge og Staale Olsen med kone og et barn. Huset sto forøvrigt ubebodd.
1907
Da var det 12 personer som bodde her.
Det var Marie Kluge, Lisbet Kortsen, Nils Thorsen m. familie og Christian Johannesen med familie.
1908- I begynnelsen av 1908 huset nesten tomt.
Det var bare Marie Kluge, huseierske.
Frk. Kortsen 64 år
Oskar Kverneland, 31 år, kjører og kona Borgny 43 år med sønnen Ole på 4 år som bodde her i 1907. Ingen flere beboere i huset nu, står det i folketellingen.
*************************************************************
Grunnen til at huset var nesten ubebodd, var at det i årenes løp var blitt så lite vedlikeholdt at selv helserådet kom inn i bildet og krevde hel opprenskning og reparasjoner. Huset luktet av kloakk og vinduer og dører manglet. Huset var helst ubeboelig og kommunen ville stenge det. Uansett, så var det noen som klorte seg fast for det var ikke lett å få et annet sted å bo. Det tok noen år før folk flyttet inn igjen og huset fyltes opp påny.
*************************************************************
1906 Pedersgata 109
Stine Hagstrøm, enke
Hjørdis Serine, f.7-7-1894 datter
Hun ble indmeldt på Johannes skole i 1902. Hvor de kom fra eller flyttet hen vet jeg ikke.
Stine og datteren kan ikke ha bodd her lenge for i 1906 var huset delvis ubebodd.
*************************************************************
1906 – 1907 Pedersgata 109
Nils Thorsen matros f. 1872, løsarbeider
Kristine Knudsen, f. 1871
Nora, 12 år
Bergit, 8 år
Thor, 5 år
Alfa 2 år, død 1-8-1910, 9 år.
Ole, f. 1906-07
1910 bor Alfa Thorsen, f. 3-6-1904 i Øvre Klevegt 6 i pleiestiftelsen
for smaabørn, der bor også Thor f. 27-4-1901 ???
I 1908- 09 bodde de i Avaldsnesgata 94.

*************************************************************

1907 Pedersgata 109
Christian Johannesen, Gyland 43 murersv., død 18-4-1911, 48 år
Inger, f. 25-3-1864, Kathus, hermetikarbeiderske
Olaf Brinkmand, f. 14-4-1898
Charles Brinkmand, f. 27-10-1900
Ingolf C., f. 5-1-1905
Thorleif, f. 5-8-1907, død 1916
De kom fra Suldalsgt. 6, fattig. Inger bodde med barna i Lervig 12 i 1910.

*************************************************************

1908 -1909 Pedersgata 109
Adolf Jonasen, f. 1878, støberiarb.
Gesine Marie Gabrielsen, f. 1879
Agnes, 7 år
Johan, 5 år
Gustav, 3 år, død 10-7-1916
Arne, f. 27-6-1907
Da Arne ble døpt 1 år gammel i 1908, bodde de her i huset. Da Gustav døde i 1916 bodde de i Nedre Klevegate 24.
*************************************************************
1908 Pedersgata 109
Henrik Olsen, f. 1851, fraskilt, tømmerm på fabrikk
Inga Mauritzen, f. Jakobsen, f. 1878
Haakon Selmer Aanensen, f. 7-6-1908
Henrik fikk sønnen Haakon Selmer i 1908 med enken Inga Mauritzen f. 1878. Hun bodde i Vinkelgaten. Ingas far var Martin Jakobsen.
*************************************************************
1907 – 1911 Pedersgata 109
Bertinius Johannesen Eik, f. 1866, Bjerkreim, skomakermester,
Marta Mæland, f. 1866, Skjold
Sigurd, 10 år
Agnes Konstanse, f. 30-10-1899
Bjarne, f. 1-2-1902
Charles, f. 29-5-1904
Arthur, f. 14-9-1908
Bertinius var skomager han var ikke til stede i 1909! ”konen ligger på sykehuset” De bodde i Haukelig 2 i 1910, så de har flyttet litt frem og tilbake siden de var her både i 1907-09 og i 1911.

*************************************************************

ATK 2007

1908 Pedersgata 109
Oskar Kverneland, f. 6-6-1877 kjører
Borgny f. Bjørgen, f. 5-8-1864, Etne, død 2-1-1939, 74 år
Gabriel Jørgens. F. 17-10-1892, Sømand
Ole Hansen. F. 5-9-1903
Familien bodde i Lervig 27 i 1910.
*************************************************************
1909 Pedersgata 109
Torkel Jørgensen, f. 4-6-1885, hermetikarbeider.
Anna Olava, f. 18-4-1885, Tananger
Albert, f. 15-6-1904
Magnus, f. 25-10-1905
Tordis Agnete, f. 20-3-1909, g. Jensen, død 7-9-1934, 25 år gammel
Familien var flyttet til Nedre Klevegate 19 innen 1910 da var Torkel murerhåndtlanger.
*************************************************************
1909 Pedersgata 109
Martin Jakobsen, f. 3-2-1855, Stjernerøy, støberiarbeider
Anna, f. Røsdal, f. 21-5-1858, død 16-4-1929, 70 år gammel
Joakim, f. 30-4-1882, støberiarbeider
Thomas, f. 1885, matros, sygelig, tjener intet.
Martha, f. 1888
Ingrid, f. 28-12-1893
Agnes, f. 6-1-1895
De bodde i Ramslandssuget 3 i 1900. Familien var flyttet til Emmausveien 18 innen 1910. I folketellingen 1910 ble ikke barna Thomas og Ingrid nevnt.
*************************************************************
1912 Pedersgata 109
Karl Oskar Ulseth, f. 1881, Sandefjord. kelner.
Han bodde i Bergen i 1910 med kone og 3 barn. Om de også bodde her vet jeg ikke.
*************************************************************
1911-12 Pedersgata 109
Ole Bertinius Olsen, 34 år, støberiarbeider
Andrea, 30 år
Torleif, f. 23-6-1904,
Olaf, 6 år
Alf, 4 år
Ruth, 1 år
I 1913 var de flyttet til Nymannsveien 95. Der fikk en vite at de var indflyttet fra Kristiansand S, i desember 1911, samtidig er det notert at de var reist til Fevig! Så det var ikke lenge de bodde her i byen. Torleif gikk i 2. klasse på Johannes skole. De var ikke mindre enn 35 elever i klassen.
*************************************************************
1911 1912 Pedersgata 109
Andreas Ingvard ? Danielsen, f. 22-12-1879, Avaldsnes slagter/pølsemager —–annon
Hanna Stefansen, 15-1-1880, Bergen
Nelly/Milly, f. 19-4-1903
Iris, f. 15-5-1904, Bergen———————-fallskjermhopper se egen artikkel
Gurine/Gudrun, f. 16-5-1905
Hedvig, 14-5-1906
Godtfred Andre, f. 24-7-1909, Død 4-2-1911, 18 måneder gammel
Sigfrid Ruth, f. 1-2-1911 – født mens de bodde her.
Andreas og familien bodde i Grænsestensgate 7 i 1910. Andreas var slagter og hadde

Plantegning av kjelleren – ukjent årstall.

*************************************************************

1911 Pedersgata 109
Olaf Eldøen , f. 25-4-1888, Finnaas, død 4-9-1938, 50 år gammel, typograf
Inger Thor? Meling, f. 22-2-1884, døde 3-2-1955, 71 år gammel
Ingeborg Meling f.24-12- 1911, g. m. Nodolf Slettebø
Gjertrud Haga, g. m. Martin Haga
Arne, g. m. Ingrid
Jakob, g. m. Kari
Sverre
Olaf bodde i Waisenhusgt. 31 i og Inger bodde i Badehusgata 18 i 1910 før de giftet seg. De bodde i Kapt. Langesgt 3 i 1936, da de feiret sølvbryllup.
*************************************************************
1911-1912 – Pedersgata 109 flyttet fra byen i 1913
Maurits Olaus Olsen Kluge, f. 30-1-1866, Gjesdal, slagtermester, huseier
Severine, f. Tostensen Eiane, f. 1870, døde 7-11-1910, 36 år gammel.
Olav, f. 8-2-1898
Toralv, f. 19-8-1901 – skol 1912-14
Elma Ruth, f. 10-3-1905
Martin, død 10-10-1908 – 2 måneder gammel
Olga Severine, f. 29-1-1910
Maurits Olaus Olsen Kluge, f. 30-1-1866
Hanna Helene Helgesen, 24 år i 1912
Anna Gunhild, døde 1931, 4 år.
Olaus var enkemann i 1910 og bodde i Baggate 12. Han ble gift med igjen med Hanna. I 1912 ble hun oppført som hustru, men jeg vet ikke når de giftet seg.
Olaus ble i 1911 oppnevnt som forstander for militærrode 57. Olaus Kluge var huseier rundt 1912 og leide ut til 18 enslige menn. Det ser ut til at de fleste kun har bodd her en kort tid, for jeg finner de ikke her i huset senere. Da Anna Gunhild
døde i 1931, bodde de i Badehusgata 20. Olaus bodde i Pedersgata 52 da Elma ble f. i 1905——?????????????

*************************************************************

Enslige leieboere i 1912 Pedersgata 109
Olav Svendsen, 19 år, hermetikarb – Conradsen 1911
Eilert Knudsen, 26 år, snekker reist til Tasta i begynnelsen av sept1911
Johan Hovland, 25 år, snekker, flyttet 1912, skal bo på fisketorvet
Torvald Osmundsen, 22 år, fab.arb. Blikkemballagen Reist til Haugesund april 1911
Torvald Omundsen, 19 år, fab.arb hvorsomhelst reist til Bergen april 1911
Einar Andresen, 18 år, fab.arb. Blikkemballagen
Alfred Pettersen, 24 år, svensk, høvleri kom her i sept 1911 vet ikke hvorfra
Alfred Person, 35 år, svensk, høvleri kom her i sept 1911 vet ikke hvorfra
Karl Høeg, 36 år, høvleri arb. har arbeid, fra 1. sept.
Wilhelm Tostensen, 19 år, fab.arb hos Conradsen
Lars Bertelsen, 22 år, skomager Storm Hansen (Pedersgata 33)
Alfred Refvem, 21 år, støberi kom her Mai 1911 støberiet løsarb. 6 uger
Paul Hemnæs, 26 år, sjømand, fisker arbeid ombord i ”Alken” hvor han har vært om bord paa Island
Oscar Sivertsen, 24 år, sjømand, fisker arbeid ombord i ”Alken” hvor han har vært om bord paa Island
Fredrik Olsen, 28 år, sjømand, fisker arbeid, ombord i ”Alken” hvor han har vært om bord paa Island nu om bord i ”Erling” skal om bord igjen

Georg Gabrielsen, 17 år arb. Paa kassafabrik
Lars Thorsen, 26 år, støberiet
Alfred Aanonsen, 19 år, hermetik, nu på kalkbrenderi, kom til byen i april 1911.

1912 Pedersgata 109
Andreas Myhre — bodde i Aalesund 1899-1909 med sin første kone.
Andreas Ingvald Randulf Myhre, f. 22-8-1876, på Myrland i Høyland, døde 10-1- 1952, 75 år gammel murmester, gardbruker,
gift 16-9-1899 i Aalesund med:
Oline, f. Olsen, f. 1874, Brude i Grytten. Død 6-7-1908 i Aalesund i barselfeber. 34 år gammel. Ca. 10 dager etter at datteren
Randi døde.
Inga Agnes, f. 9-7-1900, Grytten, g.m. Johan Olsen –
Monrad, f. 29-3-1902 –
Olga Olene, f. 23-4-1902, Aalesund
Lidvor Borghild, f. 15-3-1904, Aalesund
Arne, f. 27-11-1906, Aalesund
Randi Myhre, f. 23-6-1908, død 27-6-1908 – 4 dager gammel, naturlig svaghed.
I 1900 bodde Andreas A. Myhre med kona Oline, f. Olsen f. 1874, og datteren Inga Agnes f, 1900 i Grytten. De fikk 6 barn sammen før Oline døde på barselseng i 1908 sammen med datteren. Jeg har ikke funnet Monrad døpt, han er heller ikke nevnt i noen folketelling. Det eneste sted han dukker opp er i skoleprotokollen 1914/15. Da gikk han i 4. klasse på¨Johannes skole og er oppført med fødselsdato og farens navn.
1911 -1916 – II ekteskap:
Andreas Ingvald Randulf Myhre, f. 22-8-1877, død 10-1-1952, 75 år gammel, gift II g. 18-6-1910 i Klepp kirke med:
Inga f. Sørbø Stangeland, f. 27-11-1879, Klepp, død 6-8-1954, 75 år gammel
Udøpt gutt født 24-4 -1911 døde samme dag. —
Ingrid Randi f. 4-9-1912
Randulf Sørbø, f. 12-9-1914
Dan f. 1915——–??????
Ingeborg Olene Teoline (Lillemor) f. 9-10-1916
Andreas og Inga giftet seg i Klepp 18-6-1910. (Inga var datter av Rasmus Nilsson Sørbø og Inger Olsdtr. Rosland) De bodde I Sandsgt. 57 i 18-6-1935, da de feiret sølvbryllup. I 1910 bodde familien på gården Myhre i Høyland, Andreas var gardbruker og murmester.
Inga ble ført opp som huseier fra april 1915, men det er ikke tinglyst noe skjøte på henne. Andreas arbeidet som smed på Jørpeland fra januar til desember 1913. Rundt 1914 var han sammen med Vaaland fra oktober 13, før med Svend H. Johannessen.

Fra Gaute Klepp har jeg fått opplysninger om denne familien, spesielt viser det hvor det ble av barna.

*************************************************************

1913 Pedersgata 109
Brede Michalsen, f. 17-5-1860, Kolvereidet, fra Norland, tømmermann
Louvise, f. 8-5-1879, Gildeskaal
Agnes, f. 27-5-1910.
Brede var hos Lars Fosse, kom hertil i mars 12, familien kom i september, fra Norland. I folketellingen 1910 bodde de i Furuhagen i Fauske, da var Brede grubereparatør.
*************************************************************
1913-14 Pedersgata 109
Oskar Andersen, f. 1-11-1873, murersvend, Kristiania
Anna , f- 5-4-1869, Stavanger
Bergliot, f. 9-7-1895, Kristiania
Astri, f. 13-12-1896, Kristiania
Trygve, f. 18-12-1899/1900, Kristiania
Sverre, f. 28-1-1902, Kristiania
Svanhild Lilly, f. 13-5-1904, Kristiania–
Ingri, f. 4-3-1906, Kristiania
Aase, f. 30-4-1908, Kristiania
Familien bodde i Furrasgade 36 i 1910, men bodde her da Svanhild gikk på Johannes skole i 1913/14. De har nok flyttet til og fra ganske raskt, for da Trygve gikk på skolen samme året som søsteren så har han adresse Sandsgata 78.
*************************************************************
1913-1914 Pedersgata 109
Tollef Osmundsen Vashus, f. 1860, Klepp, slagter og fæhandler, død 18-10-1914, 72 år gammel, på Bjorland
Marie Ellingsen, f. 1856, Klepp
Osmund, f. 1884, Klepp, snekker.
Martin, f. 1889, løsarbeider, Klepp
Eline, f. 1895, Klepp
Tollef var huseier fra 1913 – hadde to værelser til eget bruk og to butikleiligheter for handelen.
Vashus har hustru og 1 datter 17 aar der bor på Sandnæs. Han driver frugtforretning her saavel fiskeforretning som han ??? med dattereren besøger ??? disse kommer til byen mandag morgen og reiser til Sandnæs lørdag kveld eller søndag morgen. Denne familien bodde aldri her, i 1910 bodde de i Solaveien i Sandnes.
Disse opplysningene om familien har jeg fått fra Gaute Klepp.
Tollef Osmundsen Vashus ble født i Vasshus i Bore sogn i Klepp den 28 feb. 1859. Han var sønn av Osmund Tollefsen Vashus og Marthe Marie Ellingsdatter fra Sele.
Han giftet seg 13 nov. 1884 i Bore kirke med Marie Ellingsdatter fra Tjøtta i Klepp. Marie ble født 1 jan. 1856 og var datter av Elling Svendsen Tjøtta fra Stavnheim i Varhaug og Kristine Rasmusdatter fra Opstad i Nærbø. Tollef fikk skjøte på farsgården 27 mai 1885, men flyttet etter 1900 til Sandnes og drev handel både i Sandnes og Stavanger.
Ellers var han slakter. 5 mai 1906 fikk Halvor Nordås skjøte på gården i Vasshus.
Paret fikk 3 barn:
1. Osmund f. 6 aug. 1885.
2. Martin Melius f. 18 mai 1890.
3. Elina (Lina) f. 18 mai 1896.
*************************************************************
1913- 1915 Pedersgata 109
Ole Madsen, f. 11-4-1873, Aarre Jæderen, slæbebaadfører
Berta Hermandsen, Anvig, f. 21-2-1873, Imsland i Ryfylke
Magnus Alfred, f. 16-6-1896, kok
Olaf Kyrre, f. 1-7-1898, død 18-1-1918 i «spanskå»
Bergit Olen, f. 13-2-1900 –
Anna Kristine, f. 23-7-1902 , g. Nilsen døde 12-6-1949, 47 år gammel, ved et ulykkestilfelle
Gudrun Otilie, f. 23-10-1904
Agnes Mary, død 1-8-1910 – 2 1/3 år
Astrid, f. 31-3-1910
Otto Andreas f. 1913
Familien bodde i Pedersgaten 90 i 1910 før de kom hit. I 1918 bodde de på Hundvåg. De feiret sølvbryllup i 1920. Ole var med S/S Komet til mars -12, nu liden tougbaad, siden forskjellig arbeid hvorsomhelst. Sønnen Magnus var med «Furand»? ½ år. Ble det opplyst i 1913. Olaf var fabrikarbeider hos Stavangerfjord Packing i 1914. Anna Kristine, f. 23-7-1902 g. Nilsen døde 12-6-1949, 47 år gammel, ved et ulykkestilfelle

  

*************************************************************

1913- 1914Pedersgata 109
Gjertine Gitlesen, f. 12-10-1842, 60 år, Frøiland, Riska, enke, døde 8-4-1920, 77 år gammel
Jakob Gerhard, f. 15-3-1872 41 år, sindsyg, udsatt på landet 1914
Gurine Amalie, f. 29-4-1869, fabrikarbeider, død 5-10-1931, 62 år gammel.
Gjertine bodde i Ryfylkegt 20 i 196 og hadde ølutsalg der.—– da hun døde i 1920 bodde hun i Harald Hårfagresgt 13.
Gurine arbeidet hos Bjelland og underholdt familien. De bodde på Ø. Blåsenborg 2a i 1910, da var Jakob sjømand.
Han levde da Gurine døde i 1931.

l

*************************************************************

1915Pedersgata 109
Mikal Grøsfjeld, 42 år, frugthandel – kom hertil fra Egersund i august 1914. Om han flyttet til eller fra Nymansgade 46 er usikkert.
*************************************************************
1915 -1922 Pedersgata 109
Birkeland, Engel G. f. 1883 Sveio, sandfører, død 19-4-1949, 66 år gammel
” Katinka A. f. Velve, f. 1887 Arnevåg, død 2-6-1971, 84 år gammel
” Ingrid Helene. f. 1903, Haugesund, gift m. Adolf Røstvik
” Signe Gunhild, f. 1906, Haugesund– g. m Rasmus Loen
” Harald Emil. f. 1910 Arnevåg, Canada,
” Inga A. f. 1911, Bergen, g.m. Ingvald Bøe
” Alfred J. f. 1914, Haugesund, Canada/USA –
Kåre, f. ca 1922, Canada/USA, g.m. Mary se egen artikkel–
Familien bodde på Kjeller/Kjellsberg i Haus kommune i 1910. De kom hertil fra Haugesund i oktober 1914. De bodde i Bagergt. 11 i 1935. Engel var lagermand hos Bjelland &co . no 3, Kathinka arbeidet på Viking Sardin Factory i 1915. Rundt 1916 hadde han arbeidet for forskjellige, ikke noe fast, kun på Neptun canning en kort tid. Engel tok et kurs i navigasjon
for fiskere i 1927 ifølge avisen. Sønnene Harald, Alfred og Kåre var i USA/Canada/Alaska i 1949.- –Katinka bodde i Bakergt 11 i 1955
*************************************************************
1914- 1916 Pedersgata 109
Johan Bernhard Lie, f. 1891, Avaldsnes, bruskjører paa Tou, fra juni, før agent(1915), nu Vestl. blikktrykk
Tomine Martine Dahl, 29-12-1882, Jelsa, syerske i 1914-15
Margerta Simonsen Lie, Dahl, f. 25-8-1905
Ella Johanne Dahl, f. 29-5-1910 – (far: ungk. Tømmermand Johan Næs f. 1884 – Brooklyn?) (det var begges første leiermål!) Martine var ugift syerske i 1910 med to barn. Da bodde hun i Opheimsgt 70. Johan og Tomine Matrine giftet seg 5-5-1914. (Fedrene var Brynild Eriksen Lie og Ole Nilsen Solland)
*************************************************************
1915 Pedersgata 109
Kristen Larsen, 28, pølsemager, nu fyrbøder
Ragnhild, 21 år
Baby f. 5-10-1914
Det er ikke alltid lett å lese eller forstå notatene i folketellingene. Her står det meget. — flyttet til Sandnes 2-3-12.
Pedersgt hos Norland f. br. Skolegt. 16, hos Erland + Bjelland egen forr, fra februar til mai, siden med Bjelland & co motorbaad til oktober, deretter ledig, med S/S Aladin fra 23/12-14. Hustru og barn flyttet. Til Sandnæs? I 1913 vant de noe i et lotteri, da bodde de i Nymansveien.
*************************************************************
1916 Pedersgata 109
Anna Olsen, 24 år, fabarbeider, Neptun Canning, tidligere i Støberigade.
*************************************************************
1916 Pedersgata 109
Arnt N. Gunstad, 29 år, frugthandler, hertil fra Haugesund, Kaisegt.1
Janna, 28 år
Georg, 5 år
datter. f. 1915
*************************************************************
1916 Pedersgata 109
Edvin Ellingsen, 19 år, fabarb. Stvgr nøglefab. Kom hertil 13-9- fra Lødingen. Fra 13-9-arbeidet paa Stvgr. Nøglefabrik,
til nov, siden hos Bjelland no. 3

1916 Pedersgata 109
Konrad Wigdel, 29 år, fra 25-6- paa Norrøna til september, oktober og november, til søs fra den tid, atter hos Norrig, hertil fra Bodø .
*************************************************************
1916 Pedersgata 109
Th. H. Berentsen, 28 år, dansk, handelsmand, forretning her fra 23-1-1915
*************************************************************
1917 – 1930 Pedersgata 109
Karlsen, Osmund f. 22-5-1867 Strand, transportarbeider/ løsarbeider, død 28-10-1932, 65 år gammel
Anna Helgesen/Iversen f. 20-10-1871 Stjernerø
Martin f. 12-3-1893, Stjernerø, g. m Elfrida Johnsen. (bodde her i 1926)
Lina f, 1896
Kristofa, f. 1899
Sofie Marie, f. 1902
Iver f. 27-3-1905
Olaf f. 4-7-1908, gift med Ragna Vigrestad. Olav var krigsseiler 
Henry f. 1913
Einar Johannes f. 1917
Familien bodde i Pedersgaten 105 i 1910 til 1913 i nr 109 fra 1917- Martin sønn av Osmund Karlsen, han var sjømann i 1922. Martin bodde flere plasser i Pedersgaten 81 og Pedersgata 133. Da Osmund døde i 1932 bodde han i Lervik 12. Sønnen Olav Karlsen var krigsseiler, se egen artikkel om ham. se mer https://pedersgaten.org/folk-fra-pedersgataa/

Denne familien Karlsen er ikke i slekt med Maggi som hadde butikken her.

*************************************************************

1917-1930-32 Pedersgata 109
Andreas Ingvald Andersen, f. 1-8-1883, hermetikarbeider, død 1944.
Larsine Mathilde Larsen, Kvinnherad, f. 17-7-1885, død 9-9-1950, 65 år gammel.
Arnt f. 30-1-1908, Sunde Kvinnherad, fabrikarbeider, skutt 9-5-1944 i Trandumskogen.
Bergit Lauretnse, f. 4-10- 1909, fabrikarbeider
Ingerda f. 8-2-1912
Arthur Selmer, f. 7-6-1914
Solveig f. 1-1-1916
Harriet Marie f. 2-1-1919, død 25-6-1919 av krampe.
Karsten f. 29-6-1920
Robert, f. 10-5-1923, se lenger ned på siden—–
De bodde i Pedersgaten 107 da Robert ble født. Så de har nok flyttet litt fram og tilbake. Denne familien bodde i Pedersgaten 106 i 1935. Da Arthur Selmer giftet seg med Solveig Olsen i 1939, bodde han i Pedersgata 106, mens Solveig bodde her i huset.
Arnt Andersen var en av de som ble skutt på Tandum i 1944. Se egen artikkel om ham, og de andre fra byen som ikke kom tilbake fra Trandum.

 

Fra boka : Våre Falne

Arnt var svoger til Hjalmar Emanuelsen som satt i Tyskland under krigen se Pedersgata 106.

*************************************************************

1920 – 1924 Pedersgata 109
Tobias Thorsen Haave, f. 10-4-1853, Høyland kjører, død 16-2-1921, 69 år gammel
Mette f. Larsen, 1-6-1850, Amøy, Hetland , død 9-2-1932, 82 år gammel
Laurits, f. 1883, f. Hetland, gift. Slakter
Therese Margrete, f. ca 1894 død 8-9-1902, 8 år gammel
Trygve f. 9-8-1906 barnebarn død 1973 – sønn av Laurits Haave, g. m selma —
Mette Haave, var blitt enke i 1924. De bodde i Skolegt. 1 i 1910.

   

*************************************************************

      En stor del av de følgende personene har jeg funnet i skattelistene. Der finner en bare navn, fødselsdata, yrke og adresse. Svært sjelden eventuell ektefelle og barn. Derfor mangler det mange opplysninger.

*************************************************************

1920 1922 Pedersgata 109
Løhre, L. Konrad f. 1895 Tranøy, elektriker
” Petra Marie. f. Jonassen f. 1893 Helleland
” Karen Irma. f. 1920
De feiret gullbryllup i 1969.
*************************************************************
1924 Pedersgata 109
Johan Emil Andersen f. 1896 cementarb.
Petra Kristofa Karlsen f. 1899
Oskar Andre f. 4-3-1924 – (Sofie Karlsen) var fadder
*************************************************************
1925-34 Pedersgata 109
Sigvart Sunde, f. 13-10-1888, Haugesund, møbelsnekker, død 20-12-1978, 90 år gammel
Nille Jørgensen, f. 21-7-1887, død 2-8-1978, 91 år gammel
Paul Fridtjof Sunde, f. 26-3-1909, hermetikarbeider
Ruth Olene, f. 23-7-1913
Noralf, f. 28-12-1918
Peder, f. 1921
Signe, f. 1923
I 1913-1919 bodde familien i Badehusgaten 12. De feiret gullbryllup i 1959 og diamantbryllup i 1969.
*************************************************************
1927-28 Pedersgata 109
Peder Halfdan Holm, f. 1889, Hitterrø, murerarbeider, død 31-3-1937
Rakel, f. Havnen, f. 1896, Tau, Strand, døde 13-2-1980
Martha, g.m. Magnus
Anton, f. 28-1-1918, død 18-8-1972, 54 år gammel, g.m. Jorund Borren,
Kaare Palmer, f. 23-3-1923, død 18-8-2004, 81 år gammel.
Jan, g.m. Sonja
Kjell, g.m. Jessi
Per, g.m. Grete
Klara Marie, f. 1934, død 1968 34 år. gammel.
De bodde i Hesbøgaten 4 i 1918, og i Vinkelgt 16 da Kaare ble født i 1923 men var flyttet til Skreddersmauet 10 innen 1930.
Kare Palmer Holm var skapsprenger se egen artikkel.
*************************************************************
1927-1934 Pedersgata 109
Andreas Pedersen, f. 21-8-1872, Sand, sjåfør/motormann
Karen Bertine, f. Dahl, f. 7-11-1870, Porsgrund
Anna, f.18-2-1897, Porsgrund
Borghild, f. 5-5-1899, Porsgrund
Dagmar, f. 7-8-1901, Porsgrund
Anton, f. 1-2-1904, Porsgrund
Petra, f. 6-1-1908, Porsgrund
Toralf, f. 4-9-1910, Stavanger
Oskar Andreas, f. 7-6-1913
Denne familien bodde i Pedersgata 141 i 1911. Flere av barna brukte Dahl som etternavn.
*************************************************************
1935-37 Pedersgata 109

Lorentz Larsen, f. 2-5-1889, kjører, bodde i Pedersgata 79 i årene 1930-1934-
Da han fylte 50 år 29-4-1939, bodde han i N. Dalgt 64.
*************************************************************
1935-36 – Pedersgata 109
Laurits Larsen, f, 1885, typograf
Margit Egeland, f. 1892
Rolf Henning, f. 19-12- 1920
De bodde i Lysefjordsgt 28 da Rolf ble født. Adressen i 1935 var Normansgt 21.
*************************************************************
1936-39 Pedersgata 109
Edvard Johannessen, f. 11-10-1900, postbud
*************************************************************
1936-37 Pedersgata 109
Thea Solheim, f. 21-9-1889, syerske
*************************************************************
1936 -1960 Pedersgata 109
Oskar Olav Emanuel Forsberg, f. 5-5-1893, båtsmann/matros.
Taletta, f. Skjele, f. 2-5-1904, hermetikarbeider
Hjørdis Marie, f. 13-4-1933, pakkerske/ekspeditrise
Oddbjørn, f. 29-6-1935, kokk
Torleif Dagfin, f. 31-9-1939. ærendsgutt
De feiret sølvbryllup i 1958.
*************************************************************
1941-1944 Pedersgata 109

Sverre Olsen, f. 22-3-1910, fabrikkarbeider
1938-39 Solveig Olsen, f. 9-9-1918, fabrikarbeider
*************************************************************
1941-1944 Pedersgata 109 Johan Karlsen, gråsteinmurer
*************************************************************
1942-1946 Pedersgata 109 Guthorm Jansen, f. 14-10-1911, løsarbeider
*************************************************************
1942-49 Pedersgata 109
Harald Løland
Alf Harald, f. 1928
*************************************************************
1947-49 Pedersgata 109 Håkon Svendsen Wersland, f. 6-12-1913, arbeider
*************************************************************
1955-57 Pedersgata 109 Thomas Thommassen, f. 13-1-1892, tømmermann
*************************************************************
1955-58 Pedersgata 109
Hans Jensen, f. 2-10-1929, elektriker
Anne Marie Jensen, f. 27-9-1931, syerske
*************************************************************
1958 -1967 Pedersgata 109
Kaare Olsen, f. 30-7-1937, elektr.
Kari Gullveig Olsen, f. 5-11-1942,
*************************************************************
1958-1967 Pedersgata 109
Karsten Fiskebekk, f. 28-6-1918, selger
Marie Fiskebekk, f. 4-2-1916
De feiret sølvbryllup i 1979, da bodde de i Sandnes.
*************************************************************
1958 Pedersgata 109– Nils Hjelmeland, f. 3-2-1915, arbeider
*************************************************************
1963-64 Pedersgata 109 Alf Willy Asbjørnsen, f. 2-4-1938
*************************************************************
1958 Pedersgata 109 Harald Fjeldseth, f. 25-12-1887, murerarbeid
*************************************************************
1979-1983 Pedersgata 109
Eva Mikkelsen, f. 14-10-1954
*************************************************************

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net