Pedersgata nr. 108

Pedersgata 108

ATK 2008

Br.nr. 1686 – 171 m² stor tomt

335

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Huset var bygget før 1875. I tilbygget var det snekkerverksted hvor de blant annet produserte klesruller.

Eiere: Pedersgata 108
Ukjent byggeår.
1875 Torkild Mauritsen
1914 – 1943 Serine Christensen
1955 Martin og Lovise Hetland
1997 fra Soleveig Thomsen og Karl Max Guldhamm til
1997 Elin Berggraf Knutsen og Ester Vetrhus

Huset ligger på hjørnet med Harald Hårfagresgate. Det er på 1 og ½ etasje med loft og kjeller. Nå er det fint restaurert med gammeldagse vinduer. Eiendommen bestod i 1900 av et to etasjes våningshus med to leiligheter – 5 personer bodde i 1. etasje og 3 i annen etasje, og et en etasjes murhus som ble brukt til snekkeverksted. Senere er verkstedet utskilt og fått adresse Øvre Banegaten 43.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 108

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Mauritsens Snekkerverksted – 1875 – 1903
Christensen, Hans G. snekkerverksted. – 1900
Christensen, Edvard Th. snekkerverksted, 1906 – 1917
Stavanger Sparekasse, 1912-1915
Lode, Ludvig. Mek. Verksted og støberi. Fra 1914 Mek. I 1950 holdt verkstedet til på sammen plass, men da var adressen Øvre Banegaten 43.
Ørland mek. verksted. Ca 1950 –

1915

Folk i huset: Pedersgata 108

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1875 -1885 Pedersgata 108
Torkild Mauritsen, f. 1810 i Egersund død før 1885
Gunhild Aslagsen f. 1820 i Høle/Dirdal død 1905
Serine f. 1841
Mauritz f. 1843
Ane Alette f. 1846
Andreas f. 1849
Helene Gurine f. 1851
Torkild Martin f. 1853
Hans Olaus f. 1855
Olaus f. 1860
Gine f. 1864
Theodora Torkelsen, f. 1871, pleiebarn (barnebarn)
Denne familien kan vi følge i flere generasjoner her i huset. Torkild og familien eide Øvre Banegaten 27 i 1865, før de flyttet hit. Barna ble født i Høle, rundt 1875 er det bare de tre yngste barna som bor hjemme. Både Andreas og Hans er sjøfarende, Andreas var styrmand.
Sønnen Mauritz ble gift med Barbro Mikalsdtr. og fikk datteren Theodora i 1871. Om moren døde vet jeg ikke, men farmoren tok imot Theodora som pleiebarn. To av døtrene Serine og Helene ble gift og ble boende sammen med foreldrene. Sønnen Olaus Mauritsen 30 år kom fra Amerika i mars 1899, var drikkfeldig og hadde ingenting. (arbeid). Gunhild var blitt enke og hadde formue ble det opplyst i 1900.

1875 – 1916 Pedersgata 108
Hans G. Christensen, f. 1845 Chr.sand, snedkersvend død 15-3-1906, 61 år gammel
Serine Torkildsdtr. f. 16-11-1842/43 Høgsfjord, død 2-5-1926, 84 år gammel. (hun bodde her i 1926)
Edvard Theodor f. 1874
Gerhard Martinius f. 1880
Thomas Cornelius f. 1884, se nedenfor.
Severin f. 1889 død 1889
Fra begynnelsen av 1900 hadde de tjenestejenter.
Inger 23 tj 1903
Wilhelmine 17 tj 1908
Anna 29 tj 1908
Margit Lie 16 tj. 1914
Hans ble nevnt som født i Chr.sand og i Egersund. Han var snekker. Han ble gift med Serine Torkildsdtr. Og bodde i huset sammen med svigerforeldrene. Rundt 1894 forsørget Hans svigermoren. Da var sønnen Edvard blitt 19 år og arbeidet som snekker hos faren.
Sønnen Gerhard Martinius Christensen, giftet seg 14-4-1899 med Gina Olava Jakobsen f. 1876, Haaland syerske, fra Normannsgt, far hennes var: Jakob Jakobsen, Jaasund.
Gerhard seilte med ”Einar Tamberskjelve”. Yngste sønnen Thomas arbeidet som rørlegger i 1901, men seilte som lettmatros rundt 1903 på ”Fram” og fikk kr. 28 i måneden. Senere gikk han på navigasjonsskolen og maskinistskolen. Han seilte også med ”Storfond” rundt 1906. Thomas giftet seg i 1909.
Hans eide et hus i Skolegaten 25, og rundt 1900 hadde han solgt et hus i Lysefjordsgaten. Hans døde i 1906, da overtok enken Serine huset og verkstedet. Eldste sønnen Edvard drev snekkerverkstedet. Huset ble reparert i 1908, så da hadde de ikke leieboere. Serine Torkildsdtr Christensen, f. 1843 enke bodde her fram til 1922.
Han var byggmester og satte opp hus. Han hadde lenge et hus for salg i Jelsagata, det averterte han i avisen mange gange. Dessuten produserte de klesruller, større og mindre. Det ser ut som om de hadde fast annonse i avisen for rullene over flere år. 1900- I annonsene oppgir de telefon-nummeret 353. Det var ikke mange som hadde telefon i 1904. Han påtok seg bygnings-arbeide og averterte det om og om igjen fra 1900.

1901    1902. Han hadde slike annonser i avisen gjennom flere år.

1906. Klesruller var en del av verkstedets produksjon, og han averterte de stadig vekk i avisene.

1909 – 1911 Pedersgata 108
Edvard Christensen, f. 1874 byggm. Snekkerverksted her.
Johanna Elisabet Lode, f. 1877
Dagny, 1910
Martha, 40 tj 1909
Edvard drev snekkerverksted fram mot 1914, da hadde Ludvig Lode mek. Verksted her.

1909 – 1911

1910.

1909 Pedersgata 108
Thomas Christensen, f. 27-1-1884, styrm. Død 20-7-1973
Eilertdine (Dina) Helvig, f. 29-1-1885, død 22-3-1969 84 år gammel
4 barn, Thordis, Alf, Ingrid og John.
De bodde i Sandsgata 72 i 1910.
Etter 1922 kjenner jeg ikke til hvor lenge familien Christensen ble boende her. Da hadde de bodd her ca 50 år og tre generasjoner drev snekkerverksted
Andre folk som bodde her samtidig med familiene Mauritsen og Christensen fram til ca 1922 i kortere eller lengre tid.

1907

13-3-1941

Etter 1922 kjenner jeg ikke til hvor lenge familien Christensen ble boende her. Da hadde de bodd her ca 50 år og tre generasjoner drev snekkerverksted

Andre folk som bodde her samtidig med familiene Mauritsen og Christensen fram til ca 1922 i kortere eller lengre tid.

1885 Pedersgata 108
Jansen, Andreas, f. 1845 Skudesnes Skibstømmermand
Helene Torkildsdtr. f. 1852 Høle
Johan Albert f. 1875
Torkel f. 1877
Gunda f. 1883
Andreas og Helene var flyttet før 1894.
.
1885 Pedersgata 108
Danielsen, Knud, f. 1834 Fløgstad, Tømmermand
Ingeborg f. 1844 Egersund
Knudsen, Ingvald Jakob f. 1876
Knudine f. 1880
Inga Josefine f. 1878
Daniel f. 1884

1894 1895 Pedersgata 108
Pelle/Pitter Pettersen, 33, arb. Paa støberiet
Ane, 30

1898 Pedersgata 108
Harald Brynil, 24 år – 2. maskinist – ”Aalesund” av Haugesund
Kristin 21
Gabriel 2
Olaf 1

1899 Pedersgata 108
Edvard Johnsen, f. 1869, Skjold, sjømand med SS Tau
Malene, f. 1876
Magnus, f. 1895
Innen 1900 var de flyttet til Kirkegaden 28.

1900-1901 Pedersgata 108
Bendiks Edvardsen, 57 tømmerm. f. Egersund
Kristine 49
Ole 20, fotograflære hos Gabrielsen
Bendiks seilte med ”Summerlide ”– kom hjem i aug 1900

1902 Pedersgata 108
Carl Bechman, f. 29-7-1865, Danmark, Støb.arb. dokken
Boyine, f. 22-1-1858. Hetland
De bodde i Opheimsgaden 65 i 1900 og var flyttet til Haukeligade 51 innen 1910. Da ble det oppgitt at Karl var født i Sverige.

1908 Pedersgata 108
Marie Benedikte Nilsen, pike f. 1885
Aadne Gilje, snedker, gift mann f. 1881
Lilly f. 1908
Marie bodde her da datteren ble døpt.

1909 Pedersgata 108
Karl Jakobsen, maskinist f. 1882
Elisabet Taarland f. 1884
Sofie f. 1909

1912 Pedersgata 108
Johan Tungland, f. 12-12-1879, Strand, høvlerim.
Marie, f. 23-5-1881
Karsten, f. 23-7-1900
De bodde i Pedersgata 111 i 1910.

1912

Om det var folk som bodde i huset som styrte banktjenesten eller om de bare leide lokaler her vet jeg ikke.

1913 Pedersgata 108
Aase Hansen, vaskekone

1913 – 1915 Pedersgata 108
Aase Olsen, 30 vaskepige
Helmer 10 år

1916 – 1926 Pedersgata 108
John Knudsen, f. 12-9-1843; Haaland, død 22-3-1926, 83 år gammel, tømm. dok, skibstømmermann
Ingeborg, f. 23-5-1852
Gerda Sandve, f. 6-1-1900, pleiedatter.
De bodde i Spilderhauggata 3 i 1910. Da bodde barna sammen med de.
Rasmus, f. 23-2-1873, Jaasund
Inga, f. 17-6-1883
Joakim, f. 10-9-1885
Kornelius, f. 28-9-1890
John etterlot seg 6 myndige barn da han døde i 1926, Eide ca 1000 kroner.

1916 -1922 Pedersgata 108
Andreas Tobiassen, f. 1866 Grimstad fabrikarb

1919-1922 Pedersgata 108
Stangeland, Marie, f. 1856 ugift

1919 Pedersgata 108
Tvedt, Sverre, f. 1891 Kr. sand maskinist.

1922 Pedersgata 108
Nikoline, Zakariassen, enke. Dette kan være den Marie som bodde i Karlsminnegt. 45 i 1910 og var født i 1868

Ernst Lie skrev dette i gjesteboken 12. desember 2009:

I Pedersgaten 108 bodde det en venninne av min farmor. Hun het PIGE Sally Salvesen -(Viktig med PIGE fremfor navnet hennes.) Årstallet er jeg ikke sikker på, men det må være under eller etter krigen. Jeg har syprøven hennes fra folkeskolen datert 1883. Når hun sa navnet sitt sa hun alltid:
”JE heter PIGE Sally Salvesen og bor i Pedersgaden it hundre og åte”.

Jeg har ennå ikke funnet ut når hun bodde her, men hun bodde i Taugaten 27 i 1955. Da var hun hermetikkbestyrerinne.
Sally bodde i Vindmøllebakken 5 i 1948 – gevinst
50 år 16-4-1955 Tougt 27
Sally Salvesen død 21-5-1962 – Gudbjørg Salvesen – Elfrid og Kai Kanne- Solveig, Gunvor og Elfrid –

1929-39 Pedersgata 108
Hans Eskeland, lagermann
Gabrielle Eskeland, f. 7-2-1897
Anna Eskeland, f. 20-10.1910, fabrikarbeider
Rasmus Eskeland, død 23-12-1929, 15 år gammel. sønn av Hans og Gabriella Eskeland.

1936-39 Pedersgata 108 Rasmus Marius Hansen, f. 3-11-1913, sæbearbeider

1935-39 Pedersgata 108
Gabriel Hommeland, f. 30-3-1864, fabrikarbeider
Karoline
Sven Hommeland, f. 13-8-1903
Gabriel Iversen, f. 1906, død 29-4-1935, 29 år gammel

1941 og i 1960 Pedersgata 108 Charles Høie, f. 19-9-1911

1941-1945 Pedersgata 108
Konrad Ims, f. 23-1-1890, jordarbeider, død 4-9-1970, 80 år gammel
Elida f. Larsen, død 22-1-1980, 82 år gammel
Mikal, g.m. Edith
Rudolf, f. 4-9-1921, lettmatros
Else, g. m Oskar
Helga
Kåre, f. 22-4-1922, bodde i Pedersgata 90 i 1955, død 2-3-1976, 53 år gammel

1942-48 Pedersgata 108
Paulus Hytland, f. 28-2-1914, fabrikarbeider
Lilly Hytland, f. 21-6-1914

1942-43 – Pedersgata 108 Daniel Danielsen, f. 24-4-1870, arbeider

Familien Karlsen 1947 1963 Pedersgata 108
Rakel Karlsen, f. 18-9-1884, enkefru, hermetikarbeider, 1947-1956
Else Karlsen, f. 21-4-1912, arbeider, 1945-64
Bertha Karlsen, f. 28-2-1914, 1942-46
Peder Karlsen, f. 15-11-1916, arbeider, 1947-59
Henrik/Henry Karlsen, f. 19-10-1924, arbeider, 1947-50
Einar Karlsen, f. 5-8-1926, fabrikarbeider, 1947-58
Karl, f. 19-1-1929, fabrikarbeider, 1947-57
Kjenner ikke det inbyrdes familieforhold i denne familien. Opplysningene hentet fra skattelister og de tar bare med de som har inntekt.
1947-49 Trygve Wilhelmsen, f. 14-9-1918, sjåfør
1949
Rakel Karlsen, enkefru. Hun feiret 65års dagen 10-3-1949.

Etter gatefortegnelsen /Adressebøker/skattelister bodde disse her.

1958-1969 Pedersgata 108
Gundersen, Henry H. f. 16-10-1913, møbeltapetserer
Gundersen, Dagny f. 27-5-1921,

1951 – 1968 Pedersgata 108
Lindås, Ingvald Andre, f. 15-3-1906, død 16-9-1964, 57 år gammel Kjører
Theodora Inga, f. Vatland, f. 1906, hermetikkarbeider
Trygve Ernst, f. 19-3-1929, hj.arb. død 1984, 55 år gammel, g.m. Åse Svendsvold
Inga, f. 28-6-1931, blikkarbeider, g.m. Walter Jacobsen, USA
Bernhard, f. 4-8-1939, trelastarb. g.m. Liv
Tor Inge

1958-64 Pedersgata 108
Hetland, Marton, f.3-11-1911,
Hetland, Lovise frue,

Lunde, Martin Gustav, f. 11-3-1914, 1955- 1964 Pedersgata 108

1964-67 Pedersgata 108
Jakobsen, Inga, f. 23-6-1931, herm.arb. 1964-1967
1960 Arne Stensen, f. 4-4-1913

 

1928

1934-1935

Sven Iversen ble nevnt i avisen i forbindelse med en konkurranse. Vet ikke annet om ham.

1948

 

Etter gatefortegnelsen /Adressebøker/skattelister bodde disse her.

 

Salgsannonse fra 1997.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net