Pedersgata nr. 107

Pedersgaten 107

 

                                

  ATK 2008.

Br. Nr.1809

150 m2 stor tomt

  

1878    A. Gitlesen 1878 til Hans Pedersen Seldal –

1880    fra H.P. Seldal og Torger Eriksen Høle til Lorentz Guttormsen –

1893    til Hans Tjessem –

1912    Leiekontrakt mellom enken Marie Tjessem og Jørgen Nodland ? av leie av butik og kjeller i 5 år –

1920    Marie Tjessem

1941    til Harald Tjessem –

1950    skifte skjøte til Trygve Tjessem. ( Hans og Marie Tjessems barn: Elen, Trygve, Harald, Olav)

Dette var et bolighus med forretningslokale og et uthus i gården som ble benyttet til hestestall. 1900

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1893                Hans Tjessem, kolonial og øltapperi

1912                Børgea Nodland, enkefru,  vinhandel

1920                Frugt og cigar, M. Holmevig

1921 -1924     Frugt og cigar, Grethe Høiland (1910 Grethe Høiland, f. 1863 Jelsa var i 1910 ug handlende kolonial i værksgt 58?)

1940-44          Skomaker, Karl Finnesand,

1950-55–        skomaker Lars Haaland

 

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. Deførste folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

I 1885 var det 30 personer fordelt på 6 familier.

1900, 9 personer, 3 husholdninger

1910, 8 personer 1 familie.

 

1883

Kristian Olsen, rebslager

Laurentse Kristiansdtr.

Kristian, f. 1869, konf 1883

            I 1885 bodde det ikke mindre enn 30 personer her i huset fra loft til kjeller.

Det var 6 familier. De to eldste bodde i 3 etasje, det var Kristian og Ragnhild på 71 og 63 år. De hadde ikke barn. Et par med 2 barn var mellom 40 og 50 år, mens de 4 andre foreldreparene var mellom 30 og 40 år. Så her var det stort sett unge folk. Det var til sammen 18 barn, av dem gikk 8 på skolen. Alderen var- en på13 år, fire på 10 år og tre på 7 år. 4 jenter og 4 gutter. Her var 3 småbarn mellom 6-2 år og 6 smårollinger opptil 2 år. Det må ha vært et yrende liv i trange leiligheter.  Tre av mennene var støberiarbeidere, en var sjauer, en annen var arbeidsmann og en var sjømand som var vå reise, mens kona satt hjemme med nyfødte tvillinger.  En gutt på 14 år gikk i blokmagerlære. Barna måtte tidlig ut i arbeidslivet når skolen var slutt. Hvor kom de fra? Ingen av de voksne var født i Stavanger.  To kom fra Høgsfjord/Høle området. Fem fra Høiland kommune, to fra Nedstrand, to fra Lye, en fra Egersund, en fra Lister og sjømannen kom fra Gøteborg.

 

1885-1887

Torger Eriksen, f. 1851, Høgsfjord, støberiarbeider

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kjestine Reinertsdtr., f. 1857, Høiland

Regine, f. 9-2-1873, Høle, konf 1887——

Thommas, f. 1875, Hetland

Kjestine, f. 1875, Hetland

Ingeborg, f. 1978

Erik, f. 1880

Reier, f. 1884

Bendik, f. 1887

Amanda, f. 1891

Ingeborg, f. 1894

Thommas, f. 1897

            Familien bodde i Lervig i 1975. Innen 1900 var de flyttet til Pedersgata 118.

 

1885

Søren Reiersen, f. 1853, Høiland, støberiarbeider

Anne Torbjørnsen, f. 1854, Høgsfjord

Reier, f. 1876, Høiland

Ingeborg, f. 1878

Hulda, f. 1880

Theresia, f. 1884

Disse to familiene bodde i 2 etasje.

1885

Johan Johannesen, f. 1845, Egersund, arbeidsmand

Anne Jakobsen, f. 1836, Lister

Gustav, f. 1871, Høiland, blokmagerlære

Jakob, f. 1875, Høiland

3. etasje

 

1885

Kristian Kristiansen, f. 1814, Nærstrand, støberiarbeider

Ragnhild, f. 1823, Nærstrand

3. etasje

1885

Alfred Johansen, f. 1851, Gøteborg, sjømand, paa reise

Marie, f. 1851

Olaf, f. 1885

Mathilde, f. 1885

3. etasje

 

1885

Hans Ree, f. 1849, Høiland, sjauer

Lena, f. 1852, Lye

Gabriel, f. 1876, Lye

Johanna, f. 1881

Justine, f. 1883

Akseliane, f. 1885

De bodde i kjælderen.

1899

Karl Elias Iversen, 1877, Høgsfjord, stenarbeider  Ped 107

Inger Marie Henriksen, enke, f, 1871 Høgsfjord, fabrikarbeider

De hadde adresse her da de giftet seg 14-5-1899, det samme hadde den ene forloveren

Forlover Laurits Johnsen bodde også her, men i Haugvaldstadgt 41 i 1900.

Fedrene var: Iver Olsen erguren, husmand og Bernt Tobias Olsen, matros

Brudgommens moder og brudens fader er helsøsken. De var flyttet til Kirkebakken 16b innen slutten av 1900.

 

Familien Tjessem finner en her til rundt 1970.

 

1893- 1911      – ca 1970

Hans Olav Tjessem, f. 1-10-1851, Jæderen, døde 23-2-1911 54 år gammel av hjertefeil, handelsmand

Marie Torgersdtr. Sola, f. 25-9-1867, enke fra 1911, huseier 

Peter, f. 3-5-1893, fyrbøder i 1910

Ellen, f. 9-6-1897, kun Ellen i 1915 1916 i hjemmet i enkefru Nodlands vinforretning.

Trygve f. 19-8-1903  død  1949

Harald f. 22-2-1905

Olaf, f. 17-11-1909

Magda, 15, tjener 1899

Selma 23 tjener 1904

Alma 20 tjener 1905

Dina 18 tjener1907

Anna Tønnesen 24 tjener 1912

 

Før Hans giftet seg bodde han i Verksgaten 14, og var handelsmand. Han hadde colonial og øltapperi for Central Christiania Bryggeri, (som var i Ø. Holmegt 16 i 1901), fram til 1911. da Hans døde etterlot han seg enke og 5 umyndige barn, Enken fikk uskiftebevilling 6-3-1911.

Da Marie ble enke overtok hun huset og arbeidet på Cape Canning i Nedre Banegate 41. I 1912 inngikk Marie og Jørgen Nodland en avtale om leie av butik og kjælder i 5 år. Det var konen, enkefru Børgea Nodland som hadde vinhandel der til 1917. Marie drev den og fra 1915 ble det opplyst at datteren Ellen arbeidet i vinforretningen. (Børgea Nodland bodde på Ladegaardsveien 41, hun hadde også vinhandel i Pedersgaten 6.) Husleien for 1910 var beregnet til kr 400,-

I 1915 var det bare datteren Ellen som ble nevnt hjemme, men i 1935 bodde Marie og sønnene Trygve, Harald og Olav her. De hadde flere tjenestepiger gjennom en del år.

Familien Tjessem finner en her i huset til fram på 1970 tallet. Trygve bodde her i 1967.

1893-1912

Ole Tjessem, f. 1-10-1848, Tjessem i Høiland, døde 1912 av hjerteslag,

Ola var kontorfuldmektig Stavanger støberi & Dok, ugift. Han arbeidet ved øltapperiet i 1900. Han var bror til Hans. Ola bodde på Nytorvet 11 i 1885.

 

1955-1970–

Trygve Tjessem, f. 19-8-1903

Aase Olsen, f 25-10-1911 død 1986, 75 år gammel

1894

Edvard Omdal, 33, før hotellvert, nu ingenting, hjemme.

Matilde, 24

Kristine, 4

Tomas, 1

Jakobine Olsen, 21, tjenestepige

 

1895 -1898

Laurits Sivertsen, 24, matros.  Intet arbeid om vinteren

Ane 25

Trygve 7

Laurense 2

Jorine 2

Laurits var i 1898, matros farer fra England – får lidt og intet fra han. Har extra hjelp af kassen.

1898

Sara Berge, 66, enke, svigermor?

1895

Torger Bergesen, f. 1872, fyrbøder  «S/S Sael?»

Klara 28

Jenny 2

I 1900 bor Torger f. 1872 enkemann, og datteren Jenny i Stiftelsesgaten 21 sammen med hans bror

og moder Jorine Bergesen. Torger er maskinist til sjøs.

 

1898

Wilhelm Jakobsen, 33 baadsmand,  «S. Agnar?«– «konen er død etter jeg var og skrev op.» (Notat av skriveren)

Bertine 25 —

FT 1900- kan det være han som bor på Ramslandsberget 2.

1899

Gustav Gundersen, 40 matros – farer fra udlandet – vet ikke hvorfra – får intet fra ham af fattig

Marie 42

Thorval 12

Gustav 4

            Marie bor i Karlsminnegaten 38 i 1900.

 

1899

Karl Knudsen, f. 1874, arbeider, Rosenberg

Jakobine, f. 1874, Sola

Ole Johannesen 19, blikkslager, logerende

Karl Olsen

Hans Larsen, 1883, Hermetikarbeider, logerende

Karen, 13 fattig

Disse tre er konens søsken som er foreldreløse. De bodde i Brøndgata 8 i 1900.

1900

Corn. Hetland, f. 1877, Tysvær, Handelsbetjent

Anna, f. 1878, Haugesund

Harald f. 30-3-1899

1900-1901

 Kristine Eritsland, f. 1869, Skjold, skræddersøm ugift.

1901

Karl Ludvig Larsen, f. 1850, Engelholm, Sverige, sadelmagersvend hos Oftedal.

Frederikke Magdalene, f. 1864, Bergen

Georg Petter, f. 1890, Bergen

Karl Morits, f. 1892, Voss

Alma, f. 1893, Voss

Hjørdis Petronelle, f. 1895, Bergen

Solveig Krestine Andrea, f. 1897, Bergen

datter, f. 30-11-1900

Ester Fernanda, f. 29-12-1901, Bergen

Birger Marius, f. 19-7-1905, Haugesund.

Denne familien kom fra Bergen i juli og flyttede til nu til Hetland. 22 des. 1900 flyttede de fra Hetland og hertil i K. Hetlands bekvemmelighed. Her har boet en K. Hetland men efter mandtalsoptagelsen flyttede han til Ryfylkegaten Hvor han bliver tegnet. I 1910 finner en familien i Nymandsgate 119.

 

1902-1903

Andreas Marius Christensen, f. 28-3-1865, Farsund søhusmand hos Johnsen

Olga, f. 4-9-1867, Farsund

Anna, f. 5-7-1891, Farsund

Olivia, f. 6-6-1895, Farsund

Carl, f. 19-9-1898

Agnes, f. 22-3-1903

Hedvig, f. 10-3-1906

Olaf, f. 27-4-1909

            De bodde på Løkkeveien 57 i 1900 og var flyttet til Erfjordsgt. 38 innen 1910.

 

1902

Christoffer Pedersen, f. 1872, Sulen, baadsman, før med Solfond hjemme 6 mnd  nu med Charles Racine

Borghild, f. 1878 Vats, sygelig

            De bodde i Pedersgaten 73 i 1900.

1903-1905

Nils Johannesen, f. 19-10-1866, Bergen, 2. maskinist ”Condor ” av Bergen.

Gurine/Serine, f. 25-8-1870

Sigurd, f. 30-12-1891, Bergen

Alfred, f. 22-12-1894, Bergen

Nils

Det kan være at denne familien bor i Ø. Klevegaten 16 i 1910

           

1906–

Hans Tostensen Aasland, f. 30-8-1872, Høiland, Jæren, løsarbeider

Bertha Jonasdtr. f. 28-7-1866, Klepp, død 29-1-1906, 39 år gammel

Georg, f. 10-5-1889, Høiland, jungmann

Jenny, f. 6-8-1892, Sandnes, til USA i 1912

Trygve, f. 16-11-1894, Sandnes

Thoralf, f. 14-5-1897, Sandnes

Bergliot, f. 28-3–1900, Sandnes, til USA 1919

Hjørdis Konstanse, f. 25-9-1904

    Familien hadde bodd flere steder. I Mellomgata 13 og 16, Nygata 15 og Suldalsgata 6. Innen 1910 var familien flyttet til Mellomgaten. 16.

Hans ble enkemann i 1906 og datteren Hjørdis på 2 år ble sendt til Waisenhuset. I løpet av 1910 flyttet de fra i Støberigt 4 til St. Skippergata 15.

1904 – 1905

Karoline Tjølsen f. 1851, Fredrikstad/Fredrikshald, enke, død 1904,

Selma 17 fabrikpige ugift

Karoline 8 måneder – Selmas datter

Karoline var syg og døde i 1904.

1905

Hans Peder Hansen, f. 11-3-1879, Saaby, Danmark, matros, ”Ulla”

Karen, f. 3-8-1882, Varhaug

Anna, f. 1-4-1903

Hansine, f. 9-12-1905

Innen 1910 var de flyttet til Kirkebakken 33.

1906

Bertha Tostensen, f, 1855, død 1906, løsarbeider.

Hun er bare nevnt da hun døde.

1906

Serine Eriksen, f. 1851, Fossand, arbeider, skilt, manden bor i Fjeldsmauet

Ernst, f. 1885, blikks.

Ingeborg, f. 1886 fabrikpige 

John, f. 1893

Karl, f. 1895

2 barn udsatte paa landet, det må være de to yngste for de var ikke nevnt her i 1906.

Hun hadde vært gift med Enok Eriksen, f. 1858, Sandnes. De bodde i Haukeligt i 1900.

1907 -1908
Olava Olsen f, 3-4-1865, enke, hermetikarbeider
Olga Serine, 11-1-1886, fabrikpige, Gift med Halvor Ingebretsen
Johan Hartvig, f. 12-7-1888, blikkslager
Nora 15 år, arbeider
Otilie, f. 31-7-1897
Hjørdis, f. 23-12-1905
Olene Olsen, f. 31-3-1829, Kristiansand, moderen, enke
De bodde i Pedersgaten 100 i 1910.
Olava var gift med repslager Jørgen Hartvig Olsen, f. 1863, død 1894.  I 1909 bodde hun, moren og de to yngste barna i Avaldsnesgata 94.

1906- 1907
Halvor Ingebretsen, f. 18-7-1882, Tau, maskinist, blikslager hos Hauge Thiis
Olga Olsen, f. 11-2-1886 –
John Olav, f. 27-8-1905
Innen 1910 var de flyttet til Sandsgaten 79.

1909

Lars Larsen, f. 20-12-1883

Gustine, f. 23-11-1884

Anna, f. 12-10-1905

Jenny, f. 11-6-1907

Gudrun, f. 22-11-1908

De var flyttet til Andasmauet innen 1910.

 

1909

Peder Pedersen Ørn, f. 5-3-1869, løsarbeider

Gine, f. 29-4-1879, Haugesund

Agnes, f. 14-9-1899, Haugesund

Gudrun, f. 15-6-1902, Mandal

Alvi, f. 12-6-1907

Borghild, f. 12-6-1907

Peder G. f. 9-7-1908

            De bodde i Agent Kiellandsgate 23 i 1910.

 

1910

Kristian Haaversen, f. 17-3-1860, malersvend

Johanna, f. 22-6-1850, Bokn

Elisabeth, f. 15-10-1890, hermetikarbeider.

            De bodde i Utsteinsgate 15 i 1910.

1910

Olaf Haavarsen, 4-5-1873, støbarbeider

Mathilde, f. 7-11-1877

Johanna, f. 3-5-1904

Margit, f. 10-6-1907

Kristine, f. 28-1-1910

            Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Baggaten 13.

                       

1911

Oluf Olsen, f. 24-12-1866, Kristiania, støber 

Amalie, f. 1-4-1873

Mathilde, f. 14-12-1895, Sandnes, hermetikarbeider

Alvilde, f. 3-5-1896, hermetikarbeider         

Elise, f. 20-7-1898      

Olaf, f. 4-5-1900

Bergliot, f. 18-8-1901     

Thorleif, f. 8-10-1907

Johan, f. 18-3-1909

De bodde i Spilderhauggt. 32 i 1910 før de kom hit. 1911 – fra 1-10 og til 31-12 og arbeidet  ¾ dag fra januar til mai fuld dag -jernstøberiet i fjor

Støberigt 47 syg og ledig 1 måned (mai) fra juni paa arbeid fuld dag  -13-10-1910

                       

1912

Olena Aanensen, f. 6-11-1870, enke, syerske

Elfrida, f. 16-5-1897

Kristian, f. 16-2-1900

Karsten, f. 30-6-1903

De bodde i Pedersgaten 76 i 1910 Olena hadde vært gift med Johannes Aanensen. De bodde i Karlsminnegt 21 i 1900.

1915

Ingolf Aanensen, 25 arbeider

Bertha 21

Karl 3

Peder 1

            

 

1913 – 1914

Vibeke Marie Reinertsen, f. 1-1-1860, enke, blikfabrikarbeiderske

Reinert, f. 18-8-1892, hermetikarbeider       

   Johanna Weksal, f. 19-9-1880, gift blikfabrikarbeiderske

   Fredtjof Weksal, f. 20-8-1907

   Jakob 3 år i 1912

Johanne var datter til Marie, hun var gift med Fredrik Weksal, han var stuert, «vet intet om ham»

De bodde i Strømsteinen i 1892, Badehusgt 16 i 1900 og 1907

Far til Johanna var ungkar, Johan Rasmusen, f. 1859, moren var Rebekka Marie Svendsen. Senere ble hun oppført med pigenavnet Olsen. Far til Reinert var Johan Severin Reinertsen, sjøman og Rebeka Marie f. Olsen.

De bodde i Pedersgaten 106 i 1910-12

1914-15

Paul Paulsen Birkeland, f. 1851, Sauda, bødker

Olene Olsdtr., f. 1855, Flekkefjord

Anton, f. 1885

Alma, f. 1887

Peder, f. 1889

Thomas, f. 1895

Olav, f. 1-4-1900

Garda, f. 26-2-1903

De bodde i Pedersgaten 103 i 1910

1914- 1916

Severin Rønneberg, f. 29-5-1873, Haaland, kjører i kommunen har 2 hester 1916

Cecilie3-11-1875, Sauda

Maren, f. 21-10-1895, Haaland

Selma, f. 21-4-1898, Haaland,  fabrikarbeider,  Stvgr Sardine

Ommund, f. 21-2-1900, Haaland, kjører kommunen

Sverre, f. 6-1-1903, Haaland

Sally, f. 11-5-1905, Haaland

Sigrid, f. 17-8-1907, Haaland

Edvin, 3-11-1910

Erna 2

            Familien bodde i Nymannsgate 83a i 1910.

1915-1922  

Anna Olsen, f. 1884,  pige, fabrikarbeiderske i 1915 1916 hos Union

Erling Leonard, f. 6-2-1914 (1921-22  på waisenhuset)

Far til Erling var Gustav Pedersen, f. 1889, Bergen, ungkar, sjømand

Anna bodde i Tårngaten 24 da Erling ble født.

1916-1919

Sigurd Bergesen, f. 1892, murer, separert

Inga Olsen, f. 1893,  hos Danche

Olga Svanhild, f. 1911

Charles 2

De fikk en dødføft gutt 3-7-1916

Olene Bergesen Ramsland, f. 1853, Fister, død 1918 enke, av kreft, har af fattig underholdes for øvrig her. B.G. Bergesen (mannen?)

 

1918

Anna Pedersen,  pige/enke

Martin Næsheim, ungkar

Birma Sigfryd f. 1913

Anna f. 30-1-1914, døpt 5-12-1918

1918

Synnøve Berg, f. 1900, pige

Thomas Tellefsen,  f. 1900, ungkar, mekaniker

Solveig f. 3-7-1918 død 3-7-1919?

1917-1920

Karl Helberg, f. 1888 Hetland, murab

Signe Theodora Thorsen, f. 1894

Arthur Nils, f. 1914

Arthur Nils f. 1919

 1919-20 Karl Gundersen, matros.

1920-1922

Selma Torgersdtr. Sola, f. 28-3-1860, Haaland

Anna Ohm

                                           

1917-1920

Thorsen, Ingeborg

Anna

(Er dette samme Ingeborg Thorsen enke i 1920 som er gift med

Ivan Andreassen verksarbeider, og får sønnen 

Rolf f. 1920 ?)

1920

verksarb. Ivan Andreassen og se nr 97

Ingeborg Thorsen

Rolf f-1920

Ingeborg var enke i 1922

1917-1922

Andreas Thorsen, fabrikarbeider

 Severin Thorsen, sjømann

1923

Anders Andersen, f. 1883, hermetikarbeider

Larsine Sunde 1885

Robert f. 10-5-1923

1924

Peder Norhus, Kjedelsmed

Berent Norhus, verkstedarbeider

 

1926

Bjarne Karsten Olsen, f. 1902, fyrbøder

Agnes Teodora Stendahl f. 1901

Bjarne f. 1926

 

1926-28

Birger Knutsen, stuert

Solveig, f.22-12- 1918 datter

1927-1928

Kristian Holm, fyrbøter

Astrid, f. 1914, datter

Bjarne, f. 1916, sønn

Ingvald Kristian, f.1918, sønn

1930-1935

Kjell Jansen, 27-3-1909, glassmester

Anna Jansen, enke

Guttorm Jansen

1935 – 37

Robert Larsen, f. 8-7-1896,  handelsbetjent/slakter

1936-1956

Sverre Leif Larsen, f. 6-5-1917, bussjåfør

Kåre, f. 1942 sønn

 Greta Larsen, f. 20-2-1936, porteføljearbeider

1939-1941-1958–

Enok Oseland, f. 31-12-1872,  Høle, hermetikarbeider

Gina Kristina Hommeland, f. 24-10-1872, Høle, gift 1892 i Høle. død 1960, 88 år gammel

Anna, f. 14-6-1893, Høle

Inghardt, f. 7-4-1895, Sandnes

Kristine, f. 20-2-1897, Sandnes

Sigrid, f. 16-9-1896, Sandnes

Tora, f. 28-2-1900

Emma, f. 28-10-1904

Gustav Emil, f. 8-11-1906

Emly, f. 1-1-1908

Trygve, f. 21-10-1910

Torodd, f. 25-10-1912

Henny Oseland, f.18-1- 1922, død 13-4-1922

Ester, f. 16-1-1927

            Familien bodde i Nedre Banegate 26 i 1910.

 

Emma Oseland, f. 1904, tjenestepige Ø. Banegt. 34

Peder Ommundsen, ungkar løsarbeider, f. 1904 Ø. Banegt 34

Henry Arnold, f. 1-5- 1922

Henry vokste opp hos besteforeldrene. Da han gikk på skolen ble Enok ført opp som far.

Gina var enke i 1941 og bodde her med tre andre som enten er barn eller barnebarn.

Ester, f. 16-1-1927 datter, gikk på skolen 1936-38 mor Gina

Torodd, hermetikarbeider –1941-42

De eldste barna har ikke bodd her sammen med foreldrene. De bodde i N. Banegaten i 1910.

 

 

 

 

1940-47

Lars Knudsen, smed

Greta, f. 1936 datter 

 

1941-46

Karl Finnesand, f. 18-7-1887skomagersvend

 

1943-44

Konrad Ims, arbeider   

Helga Marie, f. 1930 datter skol

Konrad bodde i Pedersgaten 102 som liten.

1946. Fru Aagoth Torbjørnsen kan ha bodd her en kort periode. Posten hadde et brev til henne som de ikke fikk levert.

1951-52  Peder Kalvik, f. 10-3-1908, sveiser

1953-54 Jørgen Knaben, f. 19-10-1906, overkontrollør

1955-1967

 Ingvald Kristensen, f- 21-2-1887, hermetikarabeider

Oskar Kristensen, f. 3-2-1916, hermetikarbeider

1955-56

Magnus Oskar Håversen, 18-1-1934, verkstedarbeider

Grete Håversen, f. 26-1-1936, porteføljearbeider

1959 Svanhild H. Mikkelsen, 19-6-1933, arbeider

1969

Anna Omdal

 

1989

Johannes Johannesson

 

1984-1989

Janis M. Jones

 

1989

Sigridur T. Oladottir og Johannes Johannesson

(Olafs kolonial, Dusavigsv. 92)

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.