Pedersgata nr. 107

Pedersgaten 107

 

                                

  ATK 2008.

283

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br. Nr.1809  150 m2 stor tomt

 

Eiere: Pedersgata 107
1878 A. Gitlesen 1878 til Hans Pedersen Seldal –
1880 fra H.P. Seldal og Torger Eriksen Høle til Lorentz Guttormsen –
1893 til Hans Tjessem –
1912 Leiekontrakt mellom enken Marie Tjessem og Jørgen Nodland ? av leie av butik og kjeller i 5 år –
1920 Marie Tjessem
1941 til Harald Tjessem –
1950 skifte skjøte til Trygve Tjessem. ( Hans og Marie Tjessems barn: Elen, Trygve, Harald, Olav)
Dette var et bolighus med forretningslokale og et uthus i gården som ble benyttet til hestestall. 1900

Næringsvirksomhet: Pedersgata 107
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.
1893 Hans Tjessem, kolonial og øltapperi
1912 Børgea Nodland, enkefru, vinhandel
1920 Frugt og cigar, M. Holmevig
1921 -1924 Frugt og cigar, Grethe Høiland (1910 Grethe Høiland, f. 1863 Jelsa var i 1910 ug handlende kolonial i værksgt 58?)
1940-44 Skomaker, Karl Finnesand,
1950-55– skomaker Lars Haaland

Folk i huset: Pedersgata 107
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I 1885 var det 30 personer fordelt på 6 familier.
1900, 9 personer, 3 husholdninger
1910, 8 personer 1 familie.

1883 Pedersgata 107
Kristian Olsen, rebslager
Laurentse Kristiansdtr.
Kristian, f. 1869, konf 1883
I 1885 bodde det ikke mindre enn 30 personer her i huset fra loft til kjeller.
Det var 6 familier. De to eldste bodde i 3 etasje, det var Kristian og Ragnhild på 71 og 63 år. De hadde ikke barn. Et par med 2 barn var mellom 40 og 50 år, mens de 4 andre foreldreparene var mellom 30 og 40 år. Så her var det stort sett unge folk. Det var til sammen 18 barn, av dem gikk 8 på skolen. Alderen var- en på13 år, fire på 10 år og tre på 7 år. 4 jenter og 4 gutter. Her var 3 småbarn mellom 6-2 år og 6 smårollinger opptil 2 år. Det må ha vært et yrende liv i trange leiligheter. Tre av mennene var støberiarbeidere, en var sjauer, en annen var arbeidsmann og en var sjømand som var vå reise, mens kona satt hjemme med nyfødte tvillinger. En gutt på 14 år gikk i blokmagerlære. Barna måtte tidlig ut i arbeidslivet når skolen var slutt. Hvor kom de fra? Ingen av de voksne var født i Stavanger. To kom fra Høgsfjord/Høle området. Fem fra Høiland kommune, to fra Nedstrand, to fra Lye, en fra Egersund, en fra Lister og sjømannen kom fra Gøteborg.

1885-1887 Pedersgata 107
Kjestine Reinertsdtr., f. 1857, Høiland
Regine, f. 9-2-1873, Høle, konf 1887——
Thommas, f. 1875, Hetland
Kjestine, f. 1875, Hetland
Ingeborg, f. 1978
Erik, f. 1880
Reier, f. 1884
Bendik, f. 1887
Amanda, f. 1891
Ingeborg, f. 1894
Thommas, f. 1897
Familien bodde i Lervig i 1875. Innen 1900 var de flyttet til Pedersgata 118.

1885 Pedersgata 107
Søren Reiersen, f. 1853, Høiland, støberiarbeider
Anne Torbjørnsen, f. 1854, Høgsfjord
Reier, f. 1876, Høiland
Ingeborg, f. 1878
Hulda, f. 1880
Theresia, f. 1884
Disse to familiene bodde i 2 etasje.

1885 Pedersgata 107
Johan Johannesen, f. 1845, Egersund, arbeidsmand
Anne Jakobsen, f. 1836, Lister
Gustav, f. 1871, Høiland, blokmagerlære
Jakob, f. 1875, Høiland
3. etasje

1885 Pedersgata 107
Kristian Kristiansen, f. 1814, Nærstrand, død 1896, 82 år gammel, glasmager, støberiarbeider, gift med:
Ragnhild Larsdtr., f. 1818, Nærstrand, død 1878, 60 år gammel.
3. etasje

1885 Pedersgata 107
Alfred Johansen, f. 1851, Gøteborg, sjømand, paa reise
Marie, f. 1851
Olaf, f. 1885
Mathilde, f. 1885
3. etasje

1885 Pedersgata 107
Hans Ree, f. 1849, Høiland, sjauer
Lena, f. 1852, Lye
Gabriel, f. 1876, Lye
Johanna, f. 1881
Justine, f. 1883
Akseliane, f. 1885
De bodde i kjælderen.

1899 Pedersgata 107
Karl Elias Iversen, 1877, Høgsfjord, stenarbeider Ped 107
Inger Marie Henriksen, enke, f, 1871 Høgsfjord, fabrikarbeider
De hadde adresse her da de giftet seg 14-5-1899, det samme hadde den ene forloveren
Forlover Laurits Johnsen bodde også her, men i Haugvaldstadgt 41 i 1900.
Fedrene var: Iver Olsen  husmand og Bernt Tobias Olsen, matros
Brudgommens moder og brudens fader er helsøsken. De var flyttet til Kirkebakken 16b innen slutten av 1900.

Familien Tjessem finner en her til rundt 1970.

1893- 1911 – ca 1970 Pedersgata 107
Hans Olav Tjessem, f. 1-10-1851, Jæderen, døde 23-2-1911 54 år gammel av hjertefeil, handelsmand
Marie Torgersdtr. Sola, f. 25-9-1867, enke fra 1911, huseier
Peter, f. 3-5-1893, fyrbøder i 1910
Ellen, f. 9-6-1897, kun Ellen i 1915 1916 i hjemmet i enkefru Nodlands vinforretning.
Trygve f. 19-8-1903 død 1949
Harald f. 22-2-1905
Olaf, f. 17-11-1909
Magda, 15, tjener 1899
Selma 23 tjener 1904
Alma 20 tjener 1905
Dina 18 tjener1907
Anna Tønnesen 24 tjener 1912

Før Hans giftet seg bodde han i Verksgaten 14, og var handelsmand. Han hadde colonial og øltapperi for Central Christiania Bryggeri, (som var i Ø. Holmegt 16 i 1901), fram til 1911. da Hans døde etterlot han seg enke og 5 umyndige barn, Enken fikk uskiftebevilling 6-3-1911.
Da Marie ble enke overtok hun huset og arbeidet på Cape Canning i Nedre Banegate 41. I 1912 inngikk Marie og Jørgen Nodland en avtale om leie av butik og kjælder i 5 år. Det var konen, enkefru Børgea Nodland som hadde vinhandel der til 1917. Marie drev den og fra 1915 ble det opplyst at datteren Ellen arbeidet i vinforretningen. (Børgea Nodland bodde på Ladegaardsveien 41, hun hadde også vinhandel i Pedersgaten 6.) Husleien for 1910 var beregnet til kr 400,-
I 1915 var det bare datteren Ellen som ble nevnt hjemme, men i 1935 bodde Marie og sønnene Trygve, Harald og Olav her. De hadde flere tjenestepiger gjennom en del år.
Familien Tjessem finner en her i huset til fram på 1970 tallet. Trygve bodde her i 1967.

1893-1912 Pedersgata 107
Ole Tjessem, f. 1-10-1848, Tjessem i Høiland, døde 1912 av hjerteslag,
Ola var kontorfuldmektig Stavanger støberi & Dok, ugift. Han arbeidet ved øltapperiet i 1900. Han var bror til Hans. Ola bodde på Nytorvet 11 i 1885.

1955-1970– Pedersgata 107
Trygve Tjessem, f. 19-8-1903
Aase Olsen, f 25-10-1911 død 1986, 75 år gammel

1894 Pedersgata 107
Edvard Omdal, 33, før hotellvert, nu ingenting, hjemme.
Matilde, 24
Kristine, 4
Tomas, 1
Jakobine Olsen, 21, tjenestepige

1895 -1898 Pedersgata 107
Laurits Sivertsen, 24, matros. Intet arbeid om vinteren
Ane 25
Trygve 7
Laurense 2
Jorine 2
Laurits var i 1898, matros farer fra England – får lidt og intet fra han. Har extra hjelp af kassen.

1898 Pedersgata 107
Sara Berge, 66, enke, svigermor?

1895 Pedersgata 107
Torger Bergesen, f. 1872, fyrbøder «S/S Sael?»
Klara 28
Jenny 2
I 1900 bor Torger f. 1872 enkemann, og datteren Jenny i Stiftelsesgaten 21 sammen med hans bro og moder Jorine Bergesen. Torger er maskinist til sjøs.

1898 Pedersgata 107
Wilhelm Jakobsen, 33 baadsmand, «S. Agnar?«– «konen er død etter jeg var og skrev op.» (Notat av skriveren)
Bertine 25 —
FT 1900- kan det være han som bor på Ramslandsberget 2.

1899 Pedersgata 107
Gustav Gundersen, 40 matros – farer fra udlandet – vet ikke hvorfra – får intet fra ham af fattig
Marie 42
Thorval 12
Gustav 4
Marie bor i Karlsminnegaten 38 i 1900.

1899 Pedersgata 107
Karl Knudsen, f. 1874, arbeider, Rosenberg
Jakobine, f. 1874, Sola
Ole Johannesen 19, blikkslager, logerende
Karl Olsen
Hans Larsen, 1883, Hermetikarbeider, logerende
Karen, 13 fattig
Disse tre er konens søsken som er foreldreløse. De bodde i Brøndgata 8 i 1900.

1900 Pedersgata 107
Corn. Hetland, f. 1877, Tysvær, Handelsbetjent
Anna, f. 1878, Haugesund
Harald f. 30-3-1899

1900-1901 Pedersgata 107
Kristine Eritsland, f. 1869, Skjold, skræddersøm ugift.

1901 Pedersgata 107
Karl Ludvig Larsen, f. 1850, Engelholm, Sverige, sadelmagersvend hos Oftedal.
Frederikke Magdalene, f. 1864, Bergen
Georg Petter, f. 1890, Bergen
Karl Morits, f. 1892, Voss
Alma, f. 1893, Voss
Hjørdis Petronelle, f. 1895, Bergen
Solveig Krestine Andrea, f. 1897, Bergen
datter, f. 30-11-1900
Ester Fernanda, f. 29-12-1901, Bergen
Birger Marius, f. 19-7-1905, Haugesund.
Denne familien kom fra Bergen i juli og flyttede til nu til Hetland. 22 des. 1900 flyttede de fra Hetland og hertil i K. Hetlands bekvemmelighed. Her har boet en K. Hetland men efter mandtalsoptagelsen flyttede han til Ryfylkegaten Hvor han bliver tegnet. I 1910 finner en familien i Nymandsgate 119.

1902-1903 Pedersgata 107
Andreas Marius Christensen, f. 28-3-1865, Farsund søhusmand hos Johnsen
Olga, f. 4-9-1867, Farsund
Anna, f. 5-7-1891, Farsund
Olivia, f. 6-6-1895, Farsund
Carl, f. 19-9-1898
Agnes, f. 22-3-1903
Hedvig, f. 10-3-1906
Olaf, f. 27-4-1909
De bodde på Løkkeveien 57 i 1900 og var flyttet til Erfjordsgt. 38 innen 1910.

1902 Pedersgata 107
Christoffer Pedersen, f. 1872, Sulen, baadsman, før med Solfond hjemme 6 mnd nu med Charles Racine
Borghild, f. 1878 Vats, sygelig
De bodde i Pedersgaten 73 i 1900.

1903-1905 Pedersgata 107
Nils Johannesen, f. 19-10-1866, Bergen, 2. maskinist ”Condor ” av Bergen.
Gurine/Serine, f. 25-8-1870
Sigurd, f. 30-12-1891, Bergen
Alfred, f. 22-12-1894, Bergen
Nils
Det kan være at denne familien bor i Ø. Klevegaten 16 i 1910

1906– Pedersgata 107
Hans Tostensen Aasland, f. 30-8-1872, Høiland, Jæren, løsarbeider
Bertha Jonasdtr. f. 28-7-1866, Klepp, død 29-1-1906, 39 år gammel
Georg, f. 10-5-1889, Høiland, jungmann
Jenny, f. 6-8-1892, Sandnes, til USA i 1912
Trygve, f. 16-11-1894, Sandnes
Thoralf, f. 14-5-1897, Sandnes
Bergliot, f. 28-3–1900, Sandnes, til USA 1919
Hjørdis Konstanse, f. 25-9-1904
Familien hadde bodd flere steder. I Mellomgata 13 og 16, Nygata 15 og Suldalsgata 6. Innen 1910 var familien flyttet til Mellomgaten. 16.
Hans ble enkemann i 1906 og datteren Hjørdis på 2 år ble sendt til Waisenhuset. I løpet av 1910 flyttet de fra i Støberigt 4 til St. Skippergata 15.

1904 – 1905 Pedersgata 107
Karoline Tjølsen f. 1851, Fredrikstad/Fredrikshald, enke, død 1904,
Selma 17 fabrikpige ugift
Karoline 8 måneder – Selmas datter
Karoline var syg og døde i 1904.

1905 Pedersgata 107
Hans Peder Hansen, f. 11-3-1879, Saaby, Danmark, matros, ”Ulla”
Karen, f. 3-8-1882, Varhaug
Anna, f. 1-4-1903
Hansine, f. 9-12-1905
Innen 1910 var de flyttet til Kirkebakken 33.

1906 Pedersgata 107
Bertha Tostensen, f, 1855, død 1906, løsarbeider.
Hun er bare nevnt da hun døde.

1906 Pedersgata 107
Serine Eriksen, f. 1851, Fossand, arbeider, skilt, manden bor i Fjeldsmauet
Ernst, f. 1885, blikks.
Ingeborg, f. 1886 fabrikpige
John, f. 1893
Karl, f. 1895
2 barn udsatte paa landet, det må være de to yngste for de var ikke nevnt her i 1906.
Hun hadde vært gift med Enok Eriksen, f. 1858, Sandnes. De bodde i Haukeligt i 1900.

1907 -1908 Pedersgata 107
Olava Olsen f, 3-4-1865, enke, hermetikarbeider
Olga Serine, 11-1-1886, fabrikpige, Gift med Halvor Ingebretsen
Johan Hartvig, f. 12-7-1888, blikkslager
Nora 15 år, arbeider
Otilie, f. 31-7-1897
Hjørdis, f. 23-12-1905
Olene Olsen, f. 31-3-1829, Kristiansand, moderen, enke
De bodde i Pedersgaten 100 i 1910.
Olava var gift med repslager Jørgen Hartvig Olsen, f. 1863, død 1894. I 1909 bodde hun, moren og de to yngste barna i Avaldsnesgata 94.

1906- 1907 Pedersgata 107
Halvor Ingebretsen, f. 18-7-1882, Tau, maskinist, blikslager hos Hauge Thiis
Olga Olsen, f. 11-2-1886 –
John Olav, f. 27-8-1905
Innen 1910 var de flyttet til Sandsgaten 79.

1909 Pedersgata 107
Lars Larsen, f. 20-12-1883
Gustine, f. 23-11-1884
Anna, f. 12-10-1905
Jenny, f. 11-6-1907
Gudrun, f. 22-11-1908
De var flyttet til Andasmauet innen 1910.

1909 Pedersgata 107
Peder Pedersen Ørn, f. 5-3-1869, løsarbeider
Gine, f. 29-4-1879, Haugesund
Agnes, f. 14-9-1899, Haugesund
Gudrun, f. 15-6-1902, Mandal
Alvi, f. 12-6-1907
Borghild, f. 12-6-1907
Peder G. f. 9-7-1908
De bodde i Agent Kiellandsgate 23 i 1910.

1910 Pedersgata 107
Kristian Haaversen, f. 17-3-1860, malersvend
Johanna, f. 22-6-1850, Bokn
Elisabeth, f. 15-10-1890, hermetikarbeider.
De bodde i Utsteinsgate 15 i 1910.

1910 Pedersgata 107
Olaf Haavarsen, 4-5-1873, støbarbeider
Mathilde, f. 7-11-1877
Johanna, f. 3-5-1904
Margit, f. 10-6-1907
Kristine, f. 28-1-1910
Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Baggaten 13.

1911 Pedersgata 107
Oluf Olsen, f. 24-12-1866, Kristiania, støber
Amalie, f. 1-4-1873
Mathilde, f. 14-12-1895, Sandnes, hermetikarbeider
Alvilde, f. 3-5-1896, hermetikarbeider
Elise, f. 20-7-1898
Olaf, f. 4-5-1900
Bergliot, f. 18-8-1901
Thorleif, f. 8-10-1907
Johan, f. 18-3-1909
De bodde i Spilderhauggt. 32 i 1910 før de kom hit. 1911 – fra 1-10 og til 31-12 og arbeidet ¾ dag fra januar til mai fuld dag -jernstøberiet i fjor
Støberigt 47 syg og ledig 1 måned (mai) fra juni paa arbeid fuld dag -13-10-1910

1912 Pedersgata 107
Olena Aanensen, f. 6-11-1870, enke, syerske
Elfrida, f. 16-5-1897
Kristian, f. 16-2-1900
Karsten, f. 30-6-1903
De bodde i Pedersgaten 76 i 1910 Olena hadde vært gift med Johannes Aanensen. De bodde i Karlsminnegt 21 i 1900.

1915 Pedersgata 107
Ingolf Aanensen, 25 arbeider
Bertha 21
Karl 3
Peder 1

1913 – 1914 Pedersgata 107
Vibeke Marie Reinertsen, f. 1-1-1860, enke, blikfabrikarbeiderske
Reinert, f. 18-8-1892, hermetikarbeider
Johanna Weksal, f. 19-9-1880, gift blikfabrikarbeiderske
Fredtjof Weksal, f. 20-8-1907
Jakob 3 år i 1912
Johanne var datter til Marie, hun var gift med Fredrik Weksal, han var stuert, «vet intet om ham»
De bodde i Strømsteinen i 1892, Badehusgt 16 i 1900 og 1907
Far til Johanna var ungkar, Johan Rasmusen, f. 1859, moren var Rebekka Marie Svendsen. Senere ble hun oppført med pigenavnet Olsen. Far til Reinert var Johan Severin Reinertsen, sjøman og Rebeka Marie f. Olsen.
De bodde i Pedersgaten 106 i 1910-12

1914-15 Pedersgata 107
Paul Paulsen Birkeland, f. 1851, Sauda, bødker
Olene Olsdtr., f. 1855, Flekkefjord
Anton, f. 1885
Alma, f. 1887
Peder, f. 1889
Thomas, f. 1895
Olav, f. 1-4-1900
Garda, f. 26-2-1903
De bodde i Pedersgaten 103 i 1910

1914- 1916 Pedersgata 107
Severin Rønneberg, f. 29-5-1873, Haaland, kjører i kommunen har 2 hester 1916
Cecilie3-11-1875, Sauda
Maren, f. 21-10-1895, Haaland
Selma, f. 21-4-1898, Haaland, fabrikarbeider, Stvgr Sardine
Ommund, f. 21-2-1900, Haaland, kjører kommunen
Sverre, f. 6-1-1903, Haaland
Sally, f. 11-5-1905, Haaland
Sigrid, f. 17-8-1907, Haaland
Edvin, 3-11-1910
Erna 2
Familien bodde i Nymannsgate 83a i 1910.

1915-1922 Pedersgata 107
Anna Olsen, f. 1884, pige, fabrikarbeiderske i 1915 1916 hos Union
Erling Leonard, f. 6-2-1914 – (1921-22 på waisenhuset)
Far til Erling var Gustav Pedersen, f. 1889, Bergen, ungkar, sjømand
Anna bodde i Tårngaten 24 da Erling ble født.

1916-1919 Pedersgata 107
Sigurd Bergesen, f. 1892, murer, separert
Inga Olsen, f. 1893, hos Danche
Olga Svanhild, f. 1911
Charles 2
De fikk en dødføft gutt 3-7-1916
Olene Bergesen Ramsland, f. 1853, Fister, død 1918 enke, av kreft, har af fattig underholdes for øvrig her. B.G. Bergesen (mannen?)

1918 Pedersgata 107
Anna Pedersen, pige/enke
Martin Næsheim, ungkar
Birma Sigfryd f. 1913
Anna f. 30-1-1914, døpt 5-12-1918

1918 Pedersgata 107
Synnøve Berg, f. 1900, pige
Thomas Tellefsen, f. 1900, ungkar, mekaniker
Solveig f. 3-7-1918 død 3-7-1919?

1917-1920 Pedersgata 107
Karl Helberg, f. 1888 Hetland, murab
Signe Theodora Thorsen, f. 1894
Arthur Nils, f. 1914
Arthur Nils f. 1919

1919-20 Pedersgata 107 Karl Gundersen, matros.

1920-1922 Pedersgata 107
Selma Torgersdtr. Sola, f. 28-3-1860, Haaland
Anna Ohm

1917-1920 Pedersgata 107
Thorsen, Ingeborg
Anna
(Er dette samme Ingeborg Thorsen enke i 1920 som er gift med
Ivan Andreassen verksarbeider, og får sønnen
Rolf f. 1920 ?)

1920 Pedersgata 107
verksarb. Ivan Andreassen og se nr 97
Ingeborg Thorsen
Rolf f-1920
Ingeborg var enke i 1922

1917-1922 Pedersgata 107
Andreas Thorsen, fabrikarbeider
Severin Thorsen, sjømann

1923 Pedersgata 107
Anders Andersen, f. 1883, hermetikarbeider
Larsine Sunde 1885
Robert f. 10-5-1923

1924 Pedersgata 107
Peder Norhus, Kjedelsmed
Berent Norhus, verkstedarbeider

1926 Pedersgata 107
Bjarne Karsten Olsen, f. 1902, fyrbøder
Agnes Teodora Stendahl f. 1901
Bjarne f. 1926

1926-28 Pedersgata 107
Birger Knutsen, stuert
Solveig, f.22-12- 1918 datter

1927-1928 Pedersgata 107
Kristian Holm, fyrbøter
Astrid, f. 1914, datter
Bjarne, f. 1916, sønn
Ingvald Kristian, f.1918, sønn

1930-1935 Pedersgata 107
Kjell Jansen, 27-3-1909, glassmester
Anna Jansen, enke
Guttorm Jansen

1935 – 37 Pedersgata 107
Robert Larsen, f. 8-7-1896, handelsbetjent/slakter

1936-1956 Pedersgata 107
Sverre Leif Larsen, f. 6-5-1917, bussjåfør
Kåre, f. 1942 sønn
Greta Larsen, f. 20-2-1936, porteføljearbeider

1939-1941-1958– Pedersgata 107
Enok Oseland, f. 31-12-1872, Høle, hermetikarbeider
Gina Kristina Hommeland, f. 24-10-1872, Høle, gift 1892 i Høle. død 1960, 88 år gammel
Anna, f. 14-6-1893, Høle
Inghardt, f. 7-4-1895, Sandnes
Kristine, f. 20-2-1897, Sandnes
Sigrid, f. 16-9-1896, Sandnes
Tora, f. 28-2-1900
Emma, f. 28-10-1904
Gustav Emil, f. 8-11-1906
Emly, f. 1-1-1908
Trygve, f. 21-10-1910
Torodd, f. 25-10-1912
Henny Oseland, f.18-1- 1922, død 13-4-1922
Ester, f. 16-1-1927
Familien bodde i Nedre Banegate 26 i 1910.

 

Emma Oseland, f. 1904, tjenestepige Ø. Banegt. 34
Peder Ommundsen, ungkar løsarbeider, f. 1904 Ø. Banegt 34
Henry Arnold, f. 1-5- 1922
Henry vokste opp hos besteforeldrene. Da han gikk på skolen ble Enok ført opp som far.
Gina var enke i 1941 og bodde her med tre andre som enten er barn eller barnebarn.
Ester, f. 16-1-1927 datter, gikk på skolen 1936-38 mor Gina
Torodd, hermetikarbeider –1941-42
De eldste barna har ikke bodd her sammen med foreldrene. De bodde i N. Banegaten i 1910.

 

1940-47 Pedersgata 107
Lars Knudsen, smed
Greta, f. 1936 datter

1941-46 Pedersgata 107
Karl Finnesand, f. 18-7-1887skomagersvend

 

1943-44 Pedersgata 107
Konrad Ims, arbeider
Helga Marie, f. 1930 datter skol
Konrad bodde i Pedersgaten 102 som liten.

1946. Pedersgata 107
Fru Aagoth Torbjørnsen kan ha bodd her en kort periode. Posten hadde et brev til henne som de ikke fikk levert.

1951-52 Peder Kalvik, f. 10-3-1908, sveiser
1953-54 Jørgen Knaben, f. 19-10-1906, overkontrollør

1955-1967 Pedersgata 107
Ingvald Kristensen, f- 21-2-1887, hermetikarabeider
Oskar Kristensen, f. 3-2-1916, hermetikarbeider

1955-56 Pedersgata 107
Magnus Oskar Håversen, 18-1-1934, verkstedarbeider
Grete Håversen, f. 26-1-1936, porteføljearbeider

1959 Pedersgata 107
Svanhild H. Mikkelsen, 19-6-1933, arbeider

1969 Pedersgata 107
Anna Omdal

1989 Pedersgata 107
Johannes Johannesson

1984-1989 Pedersgata 107
Janis M. Jones

1989 Pedersgata 107
Sigridur T. Oladottir og Johannes Johannesson
(Olafs kolonial, Dusavigsv. 92)

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net