Pedersgata nr. 106

Pedersgata 106

Pedersgata 106 og 108. ATK 2008

544

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1802 Pedersgata 106

121 m² stor tomt

       Opplysningene om eiendom og folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall, skattemanntall, skoleprotokoller, aviser, pantebøker og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

Eiere: Pedersgata 106
Tomten ble solgt av Andreas Gitlesen Rimestad arvinger, til Hans Pedersen Fuglestad f. 1829, matros. Han bodde selv i Bergelandsgata og investerte i huskjøpet. Huset ble antakelig bygget rundt 1880.
1877/1888 Fra Andreas Gitlesens arvinger til Karen Pedersen
1894 Erik Qvie og T. Kleibergs hus
1894 T. Kleiberg, «bor i Østervaag i 1901»
1947 får Elvin Kleiberg fullmakt til å selge.
1947 – Hjalmar Emanuelsen, f. 14-4-1913-
Hjalmar blir den første eieren som selv bor i huset-

Her bodde det 4 familier med 18 personer i 1894.
1895– 4 familier med 18 personer til sammen.
I 1900 bodde det 17 personer fordelt på 4 leiligheter her.

**************************************************

1888— Pedersgata 106
Karen Sofie Sivertsdtr. Pedersen f. 1851/57
Agnes Kristine f. 21-10-1885
Karl f. 19-1-1888 tvilling
Elisa f. 19-1-1888 tvilling.
Karen, pige, hadde Agnes Kristine med ungkar, grubearbeider Johannes Hultberg, 1861, svensk. Endre Johannesen f. 1860, ugift skomager var far til tvillingene.
Karen bodde her da tvillingene ble født. Hun fikk tinglyst skjøte på huset rundt 1887.
I 1894 er det T. Kleiberg som eier huset. Karen bodde i Øvre Dalgate 4 i 1885, før hun kom hit.

****************

1888-1894 Pedersgata 106
Torbjørn Endresen Eltervaag, f. 1836, Hetland, arbeidsmann
Ingeborg Danielsen Frøiland, f. 1836, Hetland
Endre Johan Torbjørnsen, f. 1872
Inger Kristine Torbjørnsen, f. 1874
Thea Everine Torbjørnsen, f. 1880.
I 1894 var Torbjørn arbeidsudyktig, syg og fattig, Endre var fyrbøder. I 1900 finner vi Ingeborg og Thea på Torvet 5. Ingeborg er enke og understøttes av fattigvesenet, mens Thea er arbeiderske ved uldvarefabrik. I 1885 bodde de i kjelleren i Vindmøllebakken 11.
***********************

1894- 1895 -1908 – 1909 Pedersgata 106
Lars Gjermundsen Udvig, 70 år, f. 1824, tømmerm, f. Udvig, i støberiet, død 1895
Malene, f. Torbjørnsen, 42 år, f. 1857, død 22-8-1917, 66 år gammel
Malene, f. 1885
Larsine, 7 år, f. 1886, død 1-8-1910, 24 år gammel
Torbjørn, 6 år, f. 21-6-1887
Svend, f. 26-2-1889, død før 1894
Gurine, 7 år
Anna Martha, 2 år, f. 31-1-1892
Sven, 1 år, f. 15-5-1894
I 1895 var Lars sygelig og fattig. Etter Lars døde i 1895, flyttet Malene til Bratteberggt. 14 før 1900, men flytter senere tilbake hit.

1908 – 1909 Pedersgata 106
Malene Udvig, f. 1857, enke, sygelig Larsine 22 fabp.
Anna, f. 31-1-1892 fabrikpige
Malene bodde her sammen med mannen, i 1900 bodde hun i Bratteberggaten 14, før hun kom tilbake hit rundt 1908
Malene og tre av barna bodde i Nymannsveien 110 i 1910.

1900 Malene Udvig, f. 1857, Tysvær, sogn, bor i Bratteberggata 14 i 1900 med datter Malene, f. 1885 og sønn Svend, f. 1894. Flyttet tilbake hit i 1908 som enke, med barna Larsine, Anna og Sven. I 1909 var Anna tjener på Aalgaard, Sven var 14 år og på Lindøen.

 

********************************************

1894- 1900 Pedersgata 106
Tobias Kvie f. 19-8-1866 støberiarbeider
Marie Olsen f. 4-10-1866
Bertha Elisa f. 3-2-1893
Berthea Margrethe f. 19-4-1894
Martin f. 8-5-1896
Ellen f. 26-11-1901
Da Ellen ble født bodde de i Pedersgata 84. også i 1910.

**********************

1894 – 1895 Pedersgata 106
Edvard Nilsen, 25 år, støber, støberiet
Ingeborg, 28 år
Inga, 6 år
Jenny, 1 år
Inga ble ikke nevnt i 1895.
**********************

1894 Pedersgata 106
O. A. Stavnem, 39 år, skomager, arbeider for seg selv
Marie, 34 år, Død 31-10-1924- 63 år gammel
Martilde/Tilla, 7 år, f. 1887
Andreas, 5 år, f. 1889, død 5-12-1916, 27 år gammel
Daniel, 1 år, f. 1892
Anna, f. 1895
Olga, f. 1898
Rasmus, f. 7-5-1899
Familien var flyttet til Sangesandsgaten 9 innen 1900.

   

******************
1895 Pedersgata 106
Helene Lura, 47 år, f. 1845, enke
Ingval, 15 år, f. 1880
Lava, 18 år, f. 1881
Kristine, 9 år, f- 1883
Helene og Krtistine bodde i Nedre Dalgate 36 i 1900.
***************************
1895 Pedersgata 106
Iver Pedersen, 28 år, stuert, hjemme i 4 måneder
Martha, 24 år
Konrad, 6 år
Gustav, 4 år
Ida, 2 år
************************************
1898- Pedersgata 106
Andreas Eliassen, 39 år, f. 1857, skibstømmerm. Sommerlide
Martha, f. Thorsen, 35 år, f. 1862
Erling, 6 år, f. 12-1-1892
Gustav, 3 år
Johanne 1 år
Johan Thorsen, 76 år enkemann, svigerfader
De bodde i Langata i 1892.

*****************************

1898 -1899 Pedersgata 106
Louis Peter Christensen, f. 5-3-1875, Kjøbenhavn, stuert
Karen Margrethe Olsen f. 31-5-1878 Vigsnes Karmøy
Anne Gurine f. 26-1-1898
Hans Jens Nyrønningen f. 29-10-1899 død 9-4-1900, kighoste.
De bodde i N. Dalgt. 83 i 1900.

**********************************

1898 – 1899 – 1900 1901 Pedersgata 106
Johan Lundstrøm, 53 år, f. 1849, svensk, 1. maskinist, S. Svithun, død mai 1905, 56 år gammel
Ingeborg Serine, 44 år, f. 1852, Haugesund, død 5-5-1899, 47 år gammel
Klara Arvida, f. 1871, Haugesund, død juni 1897, 26 år gammel
Hans, 24 år, f. 1874, Haugesund, mekanikus, støberiet
Josefine Ingvalda, 21 år, f. 1878, gift Johnsen
Jonanda Othilie, 16 år, f. 1882
Jenny Bergesen, 6 år, pleiedatter
Jenny var datter av Klara.
1899, da hadde Johan seilt med «S- Svithun, hjemme fra 17-mai til oktober under rekreation, hvorda 20 kr. Ugen.» Hans var donkeymand på S/S Utstein. De bodde på Løkkeveien 78 i 1885. I 1901 ble det opplyst at «han var med «Snefond» fra december 99 til april 1900 – Udgik igjen juli mnd 1900 med «Karl» af Haugesund mellomtiden arb. paa verksted,»

1897                                                                             1899

1905

********************************************************************************************
1999-1902 Pedersgata 106
Harald Severin Johnsen, f. 1882, fyrbøder til sjøs, død 21-7-1928 i Brooklyn
Josefine Ingvalda, f. Lundstrøm, f. 1878
Johan Wilhelm Charles, f. 123-10-1898
Karla Matea, f. 12-7-1900
Jonanda Lundstrøm, f. 1882, tjener
I den kommunale folketellingen 1900 bodde Harald Johnsen, 18 år, jungman og Josefine, 22 år med sønnen Wilhelm 1 år. Det ble opplyst at Mannen Harald var rømt! men, sønnen Johan ble født før foreldrene giftet seg Faren bodde på N. Blåsenborg 4.  De ble Viet 25-5-1899 Fedrene var Karl Johan Johnsen, styrmann og Johan Wilh. Lundstrøm. Forloverne var Karl Knudsen Pedersgt 107, og Hans Michelsen Pedersgt. 106.
I 1902 var Harald med «SS Guernsey» af Tønsberg.  1910 Karla bodde i Bergelandsgt. 38 som pleiebarn sammen med 19 andre jenter født mellom 1896 og 1903. der var bestyrinde og en tjenestejente. Johan bodde i Bergelandsgt 40-42 sammen med 28 gutter og bestyrinde, lærer og to tjenesepiker – Barna forsørges av hjemmet. Hjemmet opholdes v/ frivillige gaver Forsørges af hjemmet. (Waisenhuset) Alle barna var mellom 7 og 14 år.

************************************

1898 Pedersgata 106
Ole Watne, 83 år, arbeider, af kassen
Berta, 53 år
Ikke 1900

***********************************

1898 –1900-1901-1902- 1903-1904 Pedersgata 106
Lars Gabriel Jacobsen Brath, 85 år, f. 1818, fhv. slagter, hjelp til – død 5-9-1904, 92 år gammel —
Olene, 58 år, f. 1839
Finanda Larsen, 7 år, pleiedatter i 1898-99-01
Olenius Larsen, 10 år, f. 1887, pleiesønn i 1899-1901
Kristine, f. 1889
Lars, Larsen, 12 pleiesønn i 1898
Lars fikk betaling for underhold av pleiebarna i 1902.
1904 Henrik Larsen, 32 år, støberiarbeider, har 3 barn der er paa stiftelser, hustruen rømt.
Det kan være den Henrik som bodde i Fjeldsmauet 9 i 1900.

Annonse trommer 1897– Trommer modtages til Reparation. Nye arbeides. Godt og billigt. Lars Jakobsen Brat. Pedersgade 106.

1897: Den frie Misjonsforening. Evangelisk Møde paa Imslandssalen i morgen ved Monsen og Fagerstrøm kl. 7 1/2 , kl. 5 i Pedersgaden 106.

**********************************
1899 Pedersgata 106
Lars Larsen, 38 år, f. 1862, kolprtør, (bogselger)
Bertha, 40 år, f. 1853
Garman, 15 år, f- 1883
Olga, 12 år, f- 1885
Inger, 9 år, f- 1888
Magda, 5 år, f. 1893
Familien var flyttet til Taarngaden 35 innen 1900.

****************************************

1899 Pedersgata 106
Gustav Theodor Gundersen f. 2-10-1859, matros død 1899.
Omkom ? ved forlis af ?? (Drennet) af Tønsberg, paa reise fra –til Genua Tapire.
Det er vanskelig å lese denne teksten. Han er bare nevnt her denne gangen.
Sjømrull – han mønstret på 16-5-1879 og av 1-7-1898, men det står ikke om hvilket skip
1901 Ingeborg Gundersen 64 år, enke, muligens Gustavs enke.

**********************************

1899-1900 – 1901 Pedersgata 106
Hans Kristoffer Mikkelsen, f. 1872, Bergen, smed St. & Dokk
Johanna Bertine, f. 1873, Sand
Arne Mikal, f. 1897
Leif, f. 9-6-1899
Petra Gottfrida, f. 1901
7 år Ft 1900 ok

*************************

1900 –1901-1902-1903 Pedersgata 106
Ingeborg Larsen, f. 1870, enke, sildeskjæring
Julia, f. 1894 – «7 år, er nu på Børnehjemmet 1902»
Lars, f. 1898
Ingeborg Gundersen, Hadland, f. 1837, Egersund, enke, fattigunderstøttet

********************************
1900 Pedersgata 106
Peder L. Kristensen, 24 år, stuert, «S/S Hillevåg», før «S/S Anna»
Karen, 22 år
Anna, 2 år
Lars, f. i oktober 1900

**********************
1902 Pedersgata 106
Walborg Tjerandsen, 15 år, fabrikpike
Helga Larsen, 19 år, væverske, Linfabrik

**********************************

1902— Pedersgata 106
Johan Johnsen, f. 21-8-1874, blikkslager
Anna Olsen f. 12-9-1879, Tysvær
Elisabeth, f. 12-12-1900
Marie Olene f. 19-12-1902
Jenny, f. 4-11-1904
Kristoffer f. 7-8-1906.
Johan, f. 18-1-1908
Alfred, f. 18-6-1910
Da Kristoffer ble født bodde familien i Pedersgata 49.  Familien bodde i Ryfylkegt. 3 – kr 12 pr uge hos F. Rønneberg (streikede i 3 mnd.)1902 før de kom hit. De bodde i Avaldsnesgt. 51 i 1910.

***********************************

1903 Pedersgata 106
Olava Pedersen, 48 år, f. 1854, enke, arbeiderske, Baades sæbefabrik (Jæderensgd. 58)
Ole, 20 år, f. 1883, arbeider, kjører
De hadde bodd i Jædergt 58 i 1900

*****************************************

1904-1905 Pedersgata 106
Lars Isachsen, 37 år, f. 25-12-1869, skomager, hos Erga, død 31-10-1929, 60 år gammel —
Janna, f. Johnsen, 45 år, f. 3-1-1864
Gunhilde, død 22-6-1901, 15 år gammel
Oscar, 15 år, f. 4-11-1888
Peder, 11 år, f. 4-10-1892
Alfin, 7 år, f. 1895
Hjalmar, 5 år, f. 1898
Margit, 3 år, f. 4-8-1900
Gunhild, 1 år, f. 2-11-1901
Grethe, f. 12-8-1905
De hadde bodd i Arbeidergt. 8 tidligere.
1904 -05 : Borgny Jørgensen 37 år, enke, arbeider, underholdes her. Hun hadde en sønn Ole, 6 år. Hun bodde sammen med denne familien,  Innen 1910 var familien flyttet til Rosenberggate 7.


*****************************

1904 -1905 -1906 – 1907-1908 Pedersgata 106
Lauritz Schouw, 57 år, f. 29-12-1852, løsarbeider, stenpukker, er ikke normal. Fattigunderstøttelse. Han bodde på Øvre Blaasenborg 15 i 1910.

**********************************

1904 -1905 Pedersgata 106
Paul Sørnes, støberiarbeider.

*****************************

1905 – Pedersgata 106
Borgny Jørgensen, 37 år, enke
Ole, 6 år

************************************

1905 -1906 – 1910 Pedersgata 106
Ingebret Nilsen, 32 år, f. 1863, Strand, tømmermand, St. Dok, meget ledig, har mistet flere fingrer, har af Rigsforsikringen.
Trine/Tomine, 32 år, f. 1861, Bukken
Nicolai, 18 år, f. 1885, lærlings St. Dok
Anna, f. 1887
Marie, 17 år, ikke nevnt i 1906
Ingvald, f. 1889
Conrad, 11 år, f. 1892
Lars, 9 år
Bernhard, 6 år
Christofa, 3 år
Sina, 2 år
Tonny, 6 mnd.

*********************************

1905 Malene Salthe, 39 år, fattigunderstøttet
Det kan være den samme Malene f. 12-4-1876 som bor i Stenkargt 22 i 1910.

**********************************
1906 -1907 Pedersgata 106
Jakob Svendsen, 60 år,f. 1849, Haa, sygelig, tæringssyg, fattigunderstøttet
Martha, f. Torsen, 50 år, f. 2-5-1855, Gilja, hermetikarbeiderske, 21-8-1923, 66 år gammel
Hansine Regine, f. 1883, Gilja
Thomine Regine, f. 1886
Jakob Malvin, 14 år, f. 11-10-1890, ærindsgut
Theodora Laurense, f. 15-11-1892
Ragnhild Alfine Beate, f. 15-11-1892
Jakob var forhenværende kontorist. Familien bodde i Pedersgata 105 i 1900. De bodde i Nedre Dalgate 13 i 1910.

*******************************
1906 Pedersgata 106
Olaf Pedersen, 18 år, cementarbeider, for Bjelland
Antonette, 21 år, sygelig,
Olaf reiste til Bergen i august, da hustruen skeide ud og reiste bort med nogle landstrygere.

********************************

1907 Pedersgata 106
Afred Johannesen, 54 år, f. 24-8-1858, 2. maskinist, Sverige, Gøteborg
Marie f. Kristiansen, 47 år, 24-6-1859
Rafael, 16 år, kok, på «Ideal»
Karl, 14 år, f. 2-12-1887
Margit, 12 år, 25-10-1893
Christian Christiansen, 62 år, sindsvag i 2 år
Ragnhild Kristiansen, 89 år, svigermoder, enke, død 24-6-1908, 93 år —
I 1907 var Alfred med S/S Skjold (Bergesen) I fjor Verksgade 56. (1 ½ md. Ledig hjemme, nu fremdeles med Skjold). Familien var flyttet til Nedre Strandgate 50 i 1910.

***********************************************

1908 -1909- 1910 Pedersgata 106
Bertine/Christine Olsen Waagedahl, f. 29-5-1855, hermetikarbeider
Ida Olava Olsen, f. 7-4-1888 fabrikpige.
Emma Bertine, f. 5-10-1892
Olga Bertine, f. 30-8-1895 død 26-6-1920
Oluf Bertinius, f. 5-4-1898.
Betsy Olava, f. 11-9-1900
Christina Christensen, 63 år, aandsvag og I forpleining her sindsvag og fattig.
Bertine var gift med Ole Olsen, f. 1867, Hetland. Han var sindsyg, på landet.
De bodde i Haukeligt 2 i 1900. I 1910 bodde de i Pedersgaten 101. les mer der

*********************************

1908 – 1909 Pedersgata 106
Martha Pedersen, 75 år, f. 13-4-1838, Nerstrand, enke
Tønnes Martin, 13 år, dattersønn, f. 21-3-1894
Foreldrene til Tønnes var ungkar Peder Andreas Neverman f. 1874, og pige Josefine Bertine Pedersen f. 1874. Peder bodde i Pedersgt. 99 og Josefine i Støberig, 11. Bestemoren var fadder. De bodde i Vindmøllebakken 13 i 1910.

Kan hun ha vært gift med Martin —-1902
**********************************

1908 Serine Olsen, 19 år, fabrikpige

1909 – 1911 Pedersgata 106
Gunder Bjelland, 56 år, f. 9-7-1851, Songdal, Kjører, for kommunen, død 22-9-1929, 77 år gammel.
Johanne, f. Thorsen, 42 år, f. 17-12-1865, Jelsa
Magda Kristine, 12 år, f. 3-1-1896, syg sluttet skolen
Elen Sofie, 9 år, f. 22-10-1899
Conrad Mandius, 7 år, 20-8-1901, død 22-12-1912, 10 år gammel
Johanne Martilde, 3 år, 1-12-1904
Hilda Olene, f. 13-3-1908
Familien bodde Sandnes i 1900. I fjor – 1908 bodde de på Egenes 7c, innen 1910 hadde de flyttet til Lervigsv. 15.

 

*****************************
1910 – 1911 – 1912 Pedersgata 106
Bernt Johannesen, f. 5-9-1875, Vigsnæs, stenarbeider i kommunen
Karen, f. Thorbjørnsen, f. 19-5-1874, Mosterøy
Teodora, f. 27-2-1902, død 20-4-1936, 34 år gammel—g.m. Paul Ingebretsen
Johan, f. 24-9-1904
Johanna, f. 24-9-1904
Bartha, f. 28-12-1908
Hilda Olina f. 27-12-1908 tvilling, død 30-12-1908
De betalte kr. 8,- i måneden i husleie i 1910.

*********************************
1. 1910 -1912 1908 Pedersgata 106
Vibeke Marie f. Olsen, Reinertsen, f. 1-1-1860, enke, blikfabrikarbeiderske
Johan Severin Reinertsen, 1854, sjømann
Johanna Reinertsen, f. 1880
Reinert Reinertsen, f. 18-10-1892

Johanna Weksal,/Wexhal f. 19-9-1880, gift blikfabrikarbeiderske
Fredtjof Weksal, f. 20-8-1907
Jakob 3 år i 1912
Johanne var datter til Marie, hun var gift med Fredrik Weksal, han var stuert, «vet intet om ham». De bodde i Strømsteinen i 1892, Badehusgt 16 i 1900 og i 1907 Vibeke Marie betalte kr 11,- i husleie pr. måned i 1910.

1910—1912- 1918

******************************************

1910—1925- Pedersgata 106
Gabriel Iversen Hommeland, f. 30-3-1864, Buøy, hermetikarbeider
Karoline Johanne f. Olsen, f. 26-8-1871
Ingrid Helmine, f. 22-3-1893, blikfabrikarbeiderske – død 15-6-1916, 23 år
Barbro Severine, f. 17-10-1894
Bergit?, f. 17-10-1895, sykelig i 1910
Karoline Gabrielle, f. 7-2-1897
Ivan, f. 1899, død 22-3-1900, 8 måneder gammel
Ivarda, f. 28-10-1900
Svend, f. 13-8-1903
Gabriel, f. 25-3-1906, død 29-4-1935, 29 år gammel
Johan, f. 7-3-1907, død 11-6-1908
Iver, f. 26-1-1908, død 29-1-1908
Johanne, f. 12-11-1910, død 22-8-1916, 16 år gammel
Birma Sigfryd, f. 15-6-1913
Solveig Olsen, f. 8-10-1914, barnebarn
Svend Olsen Grønnestad, f. 1-11-1831, Bokn, enkemand, smed, forsørges av sin datter (arbeider ikke) fattigunderstøttet. Død 28-4-1916, 85 år gammel.
Gabriel arbeidet på hermetikkfabrikken Fram i 1916. Ingrid hadde vært syk, hun giftet seg og flyttet før 1911. Barbro var syk hele sommeren i 1914 og kunne ikke arbeide. Gabrielle hadde giktfeber i 1911 og kunne heller ikke arbeide. De hadde en husleie på kr 14 i måneden i 1910. Svend Olsen Grønnestad, 79 år, faderen forhenværende sjøm. bodde sammen med familien, han ble underholdt her, men hadde litt av fattigvesenet i 1915 og 1916. De bodde i Jæderensgt. 79 i 1900. Gabriel tok seg av familien, og to av døtrene bodde her. Da den ene datteren døde tok til seg et barnebarn. Den andre datteren og familien mistet alt i en brann, og ble boende sammen med Gabriel deretter.
Det ser ut for at familien bodde i Pedersgaten 108 i 1935, 1941 i Saudagt
Solveig Olsen flyttet til Pedersgt. 97 1925?
De bodde i Jæderensgade 79 i 1900

1913 1914 -1916- 1918 Pedersgata 106
Oluf Olsen, 25 år, hermetikarbeider
Ingrid Helmine Hommeland, 19 år, f. 22-3-1893, død 15-6-1916, 23 år gammel.
Oscar, 1 år.
Gerhard/Georg, f. 1914
Solveig1 år, 1915
Ingrid var datter av Gabriel Hommeland. Hun døde i 1916. Oluf var ledig i 7 uker i streik, så syg, derefter paa blikemballagen, fik en hånd beskadiget og var arbeidsudygtig i 9 uger.

1916 – 1920 Pedersgata 106
Godtfred Eskeland, 23 år, lagermand, T. Meling
Karoline Gabrielle Hommeland, 19 år, fabrikpige, f. 7-2-1897
Rasmus Greger, 2 år, f. 17-2-1914
Jan Gabriel, f. des 1915. død 34-9-1917, 2 år gammel
Ester Lilly f. 3-1-1919
1915 de bodde i Suldalsgade 91 og mistet alt sit indbo ved branden i november. Gabrielle var datter til Gabriel Hommeland og bodde en tid sammen med hennes foreldre etter brannen.

1949 artikkel om Gabriel 85 år.

    1937

**********************

1911 Pedersgata 106
Nicolai Pallesen, f. 1-3-1865, Hetland, murer
Martha, f. 16-3-1861, Hjelmeland
s. Karl Søderlund 20 år, kjøregut
Nikolai var logerende i Løwoldsgade 3 i 1900, ugift
I 1910 bodde han på arbeidsgården i Hillevåg som gift fattiglem, før han flytter hit.
Martha bodde på Ladegaardsveien 47 i 1910 gift syerske.

*******************************
1911 Pedersgata 106
Hans Torvald Hansen, 27 år, f. 2-9-1881, Soma, fabrikarbeider, blekslager
Thea Olava, 39år, f. 1-9-1871, Hjelmeland
Rangvald, 8 år, f. 27-11-1901
Theodor Larsen, f. 1-10-1894
De bodde her en kort periode i 1911. men på Ladegaardsv. 47 i 1910, sammen med Martha Pallesen. Kan hun være mor til Thea. Thea har muligens Theodor fra tidligere, for han er ført opp som sønn. Så til Bratteberggt. 12.

************************************

1913-1914 Pedersgata 106
Albert Gregersen, murer
Kristian, f. 2-10-1903, sønn
De bodde her da sønnen gikk på skolen.

***************************************

1915 Pedersgata 106

Marie Kvilhaug, 46 år, f. 4-8-1871, Skudesnes, fabrikarb. Paa Viking Sardine Co, før Vindmøllebakken 9. Hun bodde i Privatgaten 8 i 1910.
1914 Sivert Langeland, støberiarbeider.

1914-1915 Pedersgata 106
Laurentze Mæland, f. 1-3-1869, Skjold, syerske kjolesøm
Ingeborg Mæland, f. 26-3-1837, Imsland, enke, død 1912.
De bodde i Pedersgaten 100 i 1910.

1915 Bergliot Larsen, 26 år, opvartningspige

************************************

1915 Pedersgata 106
Magnus Magnussen, 25 år, kjører, f. 15-2-1890 vernepliktig
Rachel Serigstad, 42 år, f. 3-4-1873, Strand, enke i 1910
Randi Serigstad, 17 år, f. 5-6-1898, fabrikarbeid, Union Canning
Clara, Serigstad, 15 år, f. 23-2-1897, fabrikarbeid, Viking Sardin factory
Fanny, Serigstad,13år, f. 7-2-1903
Osvald, Serigstad, 9 år, f. 31-4-1905
Thorleif, Serigstad, 6 år, f. 28-3-1908, død juni 1934, 25 år gammel
Rupert Serigstad, død 16-7-1910, 7 uger gammel –
Arthur Emil Magnussen, f. 24-4-1913
Magnus var kjører hos Ola Olsen, før Madsen +Ueland, bodde i Vindmøllebakken 5.
Rakel hadde vært gift med Tollef Serigstad,f. 1869, som døde 16-5-1910, 41 år gammel.
De bodde i 1900 i Karlsmindegt. 36. Da Rupert døde i 1910 bodde de i N. Strandgt 90. Hun var blitt enke og bodde i Lysefjordsgt. 23 i 1910. Magnus er far til Arthur. Han var ungkar og fisker, mens moren var «pike». Da bodde de i Vindmøllebakken 5. De ble ægteviet 29-4-1913. Fedrene var Andreas Severin Magnussen og Tore Reiersen.

  

****************************

1916 Pedersgata 106
Viktoria Lorentse Amalie Kristiansen, f. 1894, Nærbø, pige, hermetikkarbeider.
Jakob Aadland, f. 1896 Haugesund, stuert, ungkar.
Karl Antoni f. 11-11-1916
De bodde her da de ble viet 25-2-1916, Gabriel Hommeland var forlover

****************************

1917-18 Pedersgata 106
Ellen Stangeland, fabrikarbeider
Jensine Stangeland, fabrikarbeider
Thora Kristiansen, fabrikarbeider

*****************************
1920-1922 Pedersgata 106
Østebø, Ane T. f. 21-9-1845 Høle, enke, pensjon
Ole Østebø, f.28-3- 1887, enkemann, stuert
Ane hadde vært gift med Ole Østebø, f. 12-5-1843. Han døde i 1911
De bodde i Pedersgaten 142 i 1910.

*********************************
1924-1934 Pedersgata 106
Ole Johan Ommundsen, f. 2-9-1869, fisker
Andrea Larsen, f. 9-12-1870
Sigrid, f. 19-2-1893
Anfrid Karoline, f. 30-12-1895
Olga, f. 1897
Anna, f. 17-2-1900
Olaf, f. 9-10-1905, død 13-4-1931, 24 år gammel, tomtearbeider, eide intet.
Karl Sofus, f. 12-8-1907
Solveig, f. 7-11-1910
Anker Severin, f. 31-8-1914,
De bodde i Ramslandsmuget i 1914 da Anker ble født.

************************************
1925-1927 Pedersgata 106
Peder Olai Nilsen f. 1890 Herm.arb.
Alfa Nilsen f. 1895
Gunda, f. 1919
Ernst Andreas f. 1925
De giftet seg 26-8-1916.

***********************************
1928-1930 Pedersgata 106
Bertinius Bergslid, f. 1864
Petra Lovise Olsen, f. 1869
Paulus, f. 6-4-1914, sønn
De bodde i Bagaten 19 da Paulus ble født. Ø. Klevegt 19 i 1935

**************************************
1930-31 Pedersgata 106
Magnus Eriksen, f. 18-1-1899, arbeider
**********************************

1930-34 Pedersgata 106
Arne Pedersen, f. 27-2-1898, fyrboder, donkeymand
Elise Birk, f. 1901
Marthe, f. 29-11-1921
Cary Agathe, f. 4-7-1924
Edith M. Pedersen, f. 25-9-1927
Morgan Pedersen, sjømann 1935
De bodde i Bakgt 12 da Cary Agathe ble født i 1924, men var flyttet til Badehusgt. 31 rundt 1934.

**************************************

1934-45- 1955 Pedersgata 106
Andreas Andersen, f. 1-8-1883, fabrikarbeider
Larsine f. Sunde, Andersen, f. 17-7-1885, rengjøringsarbeid, død 9-9-1950, 65 år —
Arnt Andersen, f. 31-1-1908, fabrikarbeider, skutt 9-5-1944 i Trandumskogen. —
Ingerda Andersen, f. 8-2-1912, fabrikarbeider
Solveig, f. 1-1-1916
Karsten Andersen, f. 29-6-1920, lettmatros
Robert Andersen, f. 10-5-1923, arbeider

1939 Arthur Selmer Andersen, gift 1939 med Solveig Olsen, Pedersgata 109

Historien om Arnt Andersen, f. 31-1-1908, fabrikarbeider, skutt 9-5-1944 i Trandumskogen. Han er omtalt i boka : En fortiet historie av Jan Magne Arntsen.
Dessuten finnes det mye stoff i kategorien: Dramatiske hendelser her på siden.

************************************************

1936— 1964–1989– Pedersgata 106
Hjalmar Emanuelsen, f. 14-4-1913, fabrikarbeider, død 15-2-1979, 66 år gammel
Solveig f. Andersen, Emanuelsen, f. 1-1-1916, død 15-9-1999, 83 år gammel
Haldis Svanhild Emanuelsen, f. 17-6-1933, hermetikarbeider, g.m. Arthur Mikkelsen
Helge Robert Emauelsen, f ca 1940, druknet 12-10-1946, 6 år gammel.

De giftet seg i 1932.

 

Les mer om Hjalmar og hans boksekarriere i artikkelen om folk.

*************************************************

1955—1964- Pedersgata 106
Arthur Martin Mikkelsen, f. 11-6-1932, tømmermann, død 25-5-1993, 61 år gammel–
Svanhild H. f. Emanuelsen, f. 17-6-1933
Eli M;ikkelsen
Reid Leo Mikkelsen

**************************************’

1942-43 Pedersgata 106
Hanna F. Saghaug, f. 2-7-1891, syerske

***************************************

1944-1955 Pedersgata 106
Albert Asbjørnsen, 30-3-1912, hermetikarbeiderm død 15-7-1967, 55 år gammel —
Astrid Hansen, f. 10-3-1912, død 15-1-1981, 69 år gammel
Ada Torbjørg f. 25-3-1930 , g.m. Lorentz Ueland
I Pedersgata 102 i 1935,
Viet 22-11-1929, både Albert og Astrid var under 18 år da de giftet seg, så de måtte få aldersdispensasjon av fylkesmannen og foreldrene. Albert bodde i Ryfylkegt 6 og Astrid i Bakgt 12 da de giftet seg.

***************************************

Karl Johan Emanuelsen fortalte dette 3-5-2012 da jeg ringte til han.
Arnt Mikkelsen, tømmermann bror til Arthur Mikkelsen
Under krigen
En gruppe på 8-10 menn som drev illegalt arbeid ble tatt av tyskerne og skutt på Trandum. — deriblant Arthur Emanuelsen og Arnt Andersen – de var svogrer. Hjalmar ble sendt til Tyskland, kom hjem med de hvite bussene men var først på sykehus i Sverige.
Arthur Emanuelsen hadde fiskebåt, bensinen var rasjonert, og han måtte levere fisk slik at han kunne bevise hva bensinen gikk til. Hjalmar fikset en del bensin til broren. Arthur førte Helge Hansen som rømte fra fengselet på Ladegårdsveien inn til Hjelmeland. Han hadde hatt han skjult i Spilderhauggt. Hjalmar ble oppdaget og sendt til Tyskland. Ca 1943-44.
Otto Emanuelsen var far til Hjalmar, Arthur, Karl Johan ——–
Otto hadde skøyte og robåter. De evakuerte under krigen til Usken og sov i båtene. De kunne se røyken da Storhaug skole brant og også da Skretting brant. Båtene lå i Banevigen.
Under krigen hadde tyskerne lager og verksted i Avaldsnesgt. Der reparerte de våpen. En gang skulle de reparere en mitraljøse fra en båt. Den hadde de på en kjerre med fire hjul. Da de skulle prøveskyte sto de i gaten og siktet mot sjøen. Vognen veltet mens mitraljøsen skjøt. De traff hjørnet på garasjen til Norrig, og mursten for rundt i lufta og det knallet i blekktaket. Ingen ble visstnok skadd, men ungene ble redde og tok ut.
I dokken nedfor Dokksmauet var det russiske fanger som jobbet. De bygde tre flytebrygger/flåter som ble slept dit det var bruk for de. Fangen bodde sannsynligvis på Rosenberg/Buøy. Ungen pleide å stikke mat til fangene.
Tyskerne tok over Rekdals hus nede ved dokken. Det var piggtråd foran portene inn til støberiet
Arthur Emanuelsen, f. 9-9-1909 Arrestert 26-8-1943, skutt 9-5-1944

*****************************************

Karl Johan Emanuelsen fortalte dette  3-5-2012 da  jeg ringte til han.

Under krigen

Hjalmar ble sendt til Tyskland, kom hjem med de hvite bussene men var først på sykehus i Sverige.

Otto Emanuelsen var far til Hjalmar, Arthur, Karl Johan —

Under krigen hadde tyskerne lager og verksted i avagt. Der reparerte de våpen. En gang skulle de reparere en mitraljøse fra en båt. Den hadde de på en kjerre med fire hjul. Da de skulle prøveskyte sto de i gaten og siktet mot sjøen. Vognen veltet mens mitraljøsen skjøt. De traff hjørnet på garasjen til Norrig, og mursten for rundt i lufta og det knallet i blekktaket. Ingen ble visstnok skadd, men ungene ble redde og tok ut.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net