Tuberkulose

Tuberkulose

Tuberkulosen herjet i mange år. Både unge og gamle ble smittet. Folk bodde trangt og hygienen var det nok så som så med.

71

Svært mange husker nok at det ofte sto en vannbøtte med en øse i. Den drakk alle av. Spesielt der de ikke hadde innlagt vann.  Selv skolene hadde en slik øse som alle elevene drakk av.

Det ble dannet flere foreninger som hjalp familier som hadde fått tuberkulose.                                            En del ble sendt på tuberkulosehjem, hvor de lå ute i frisk luft og “kuret”.

Sykdommen rammet ofte de yngste og ungdommer i sin beste alder.

.   

Den offentlige vakcination foregaar hver onsdag eftermiddag kl 5. i Nygadens forsamlingssal.

Børnene maa være renvaskede og ført rent linned. Aarets konfirmanter mindes om at bringe sin vakcination i orden.

Stavanger  5/3 1914

Sanitetsforeningens pleiehjem

i Ramsvig skal aapnes ved aarsskifte, og der trænges mange penger baade til eiendommens overtagelse og til hjemmets montering.

Vor by arbeider for øyeblikket under gode vilkaar; dens hoved-næringsveie har frisk vind i sine seil. La litt av overfloden gaa til dette hjem.

Tuberkulosesaken har en stor plads i Stavanger-befolkningens hjerter. Baade Tuberkuloseforeningen og Sanitetsforeningen har i aarenes løp erfart det i rikt maal.

Nu mælder dette pleihjem sig med en særskilt appel.   SA 1915.

Det var mange som gjennom årene fikk et velgjørende opphold på Lindum og andre slike hjem.

I 1925 ble det arrangert tuberkulosedag.

Det var underholdning for både barn og voksne, musikk i parken, fotballmatch på stadion,

festforestilling i Turnhallen, korsang og mye mer. Ikke minst var loddsalget det viktigste.

Ved Løveapoteket solgte de lodder på en hytte som skulle loddes ut.

Dr. Eivin Dahl var taler.

I anledning dagen skrev Stavangermannen Reinhold Nicolay dette diktet.

avisutklipp fra Stavanger Aftenblad.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net