Pedersgata nr. 061a

Pedersgata 61a

861

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1494 118 m² stor tomt
Dette huset ligger skjult for folk som går forbi i gaten. Det har en liten
port-inngang mellom nummer 59 og 61. Huset var på 1 etasjen med kvist.
Det hadde to rom og kjøkken. Vi ser kun en liten del av veggen inn forbi porten.
Det var et lite hus, 1. etasje var det stue, kammers, kjøkken og gang. Oppe var det et lite kjøkken stue og skråkammers.

Bilde fra Google. Her ser vi at huset er helt inneklemt mellom de andre, men de har en liten uteplass.

Eiere: Pedersgata 61a
1869 Ole Olsen kjøper en tomt på 118 m2. Den har felles brug med
naboeiendommen 1369, av en gaardsplass der ikke må bebygges.
1890 Ole Johan Olsen
1899 Johan Kleppe
1907 Johan Nilsen
1907 Rasmus Thorsen
1914 Josef Pisani
1917 R. O. Gunvaldsen
Johannes Line selger til
1919 Kornelius A. Hansen
1932 Aagot Brandeggen
1963 fra Leonard Brandeggen
1963 til Leif Brandeggen
Næringsvirksomhet:
1901- Kleppe, Johan skomakerforretning.
1922- Gustav Svendsen hadde skomagerforretning.
1941-1944 Rekord skoreprasjonsverksted.
1940-1967- Brandeggen glassmester.

(Min kommentar. Alle årstall er funnet i adressebøker. De kan avvike
ganske meget fra de faktiske forhold.

Folk i huset fra 1873
Nr 1 – 1873-1890 Pedersgata 61a
Ole Olsen, f. 1837, Haaland prg. bødker
Berthe Ragnhild Nilsdtr. f. ca 1843, Jelsa
Oline Kristine f. 1867
Martinius, f. 1872
Ole var enkemann i 1875, da ble ikke sønnen Martinius nevnt.
Ole Olsen kjøpte denne tomten i 1869 og er den som fikk bygd huset.
Han solgte det i 1890 og har nok bodd her fram til den tid. Ole og familien
bodde i Kaisesmauget ved folketellingen i 1865. Han var gift med
Bertha Ranghild Nilsdtr. Og de hadde en datter Severine født i 1865.
Hun døde i 1868 av et maveonde 2 ½ år gammel. Da bodde familien
i Pedersgaten. Verken kona eller datteren ble nevnt her i 1875.

Nr 2 – 1873 Pedersgata 61a
Peter Chr. Hansen, f. 1838, Høiland prg. skibstømmermand, fattig
Malena, f. 1839, Hjelmeland prg.
Ane f. 1869
Gustav f. 1871
Familien var flyttet til Nedre Blåsenborg i 1875. 2 år tidligere sto det at Peter var enkemann.

Nr 3 – 1873 Pedersgata 61a
Ane Katrine Hansen, 60 enke
Marie Larsen, f. 1847, enke, Klep, arbeidskone
Ole 10 år
Bernhard/Bertel Martinsen, f. 1866
Lars Martinsen, f. 1859
Martine Martinsen, f. 1872
Ane bor sammen med sønnen Peder Hansen og datteren ? Marie som er blitt enke.
Marie og 3 av barna bodde i St. Hansgt 15 i 1875.
Bertel/Bernhard ble konfirmert i 1880, da fikk en vite at han var født
i 1866 og at faren var sjøfarende Martin Johan Iversen og moren var
Inger Marie Larsdtr. Han var født på Vaaland i Hetland.

I 1875 var det 9 personer som bodde her i tre leiligheter.
Nr 4 – 1875 Pedersgata 61a
Søren Halvorsen, 1843 Silgjord, (Telemark) stenarbeider
Karen Johannessen, f. 1846 Nærstrand
Søren, f. 1875
Ingeborg, f. 1877
Andrea Sørensen, f. 1879
Johannes, f. 1882
Amanda, f. 1884
Søren var “Dykker i Statens Havnevæsen om Sommeren, vinteren ledig” i 1885. Da bodde familien i Pedersgata 105.

Nr 5 – 1885 Pedersgata 61a
Serigstad, Hans Hansen, f. 1841 Lye Tømmermand
Jorine Ivarsdtr. Ueland, f. 1835 Hå, død 19-3-1918, 83 år gammel
Hans, f. 1864
Hansen, Gurine f. 1866
Iver, f. 1868
John f. 1871
Hanna f. 1873
Juluis, f. 1875
Grethe Julie f. 1878
Torkel Gustinius f. 1881
De bodde på Risbakken 19 i 1875.

Nr 6 – 1895
Nils Thorsen, f Pedersgata 61a. 1872, matros – hjemme to år på ?? arbeid
Kristine, f. 1871, Jelsa
Nora, f. 1893
Berget, f. 1898
Innen 1900 var familien flyttet til Vaalandsgt. 17.

nr 7 – 1890 – 1898 Pedersgata 61a

Ole Johan Olsen, f. 1855, Høyland, skibstømmermand, huseier
Cicilie, f. Pedersdtr. f. 5-2-1855, Tou Brug, Strand
Bertine, f. 25-9-1881
Severine, f. 1883
Trygve Johannes, f. 7-3-1892
Pauline, f. 4-4-1894
Ole kjøpte huset i 1890. Han har vært hjemme i 5 mnd. og gaar paa arb. i 1898.  Ole Johan og Cicilie giftet seg i 23-8-1888. og fikk to barn sammen.
Cicilie kom fra Strand i 1880, samme året 25-10-1880 giftet hun seg med Torger Olsen fra Time. De bodde i Strømstenen og fikk to barn – Bertine 1881 og Severine 1883.  Cicilies datter Bertine f. f. 25-9-1881 ble gift 8-1-1899 med søskenbarnet sitt, Johan Olsen f. 29-4-1870, ungkar, former. Han var ikke konfirmert. Johan Olsen var farmer i Barnes County pr. Valley City, i North Dakota, US Amerika. Bertine var 18 år og Johan var 29 år da de giftet seg.
Dette ser ut til å være et avtalt ekteskap innen familien, siden brudgommens fader og brudens fader var helbrødre, som det står i kirkeboken. Brudens far var Torger Olsen, og brudgommens far var smed Tollef Olsen. Forloverne var: Stefaren Ole Johanne Olsen, fra Pedersgaten 61a og Elling R. Næsheim, fra Pedersgaten 88.
Innen 1900 var familien flyttet St. Hansgt. 40.

Nr 9 – 1898 Pedersgata 61a
Knud Rasmussen, f. 1869, Mosterhavn, matros
Anna, f. 1870, Fossan
Racin, f. 1895
Johanne, f. 1897
Olene, f. 1900, død 19-12-1904, 4 år gammel
Rasmus Jensen, f. 1830, Fossan, forsørges av sønnen Knud.
Knud seilte med «SS Haabet» – han var hjemme et år på ”skjanse” arbeid.
Innen 1900 var familien flyttet til Vinkelgt. 20, og senere til Normandsgata 17.

Folk i huset fra 1900 Pedersgata 61a

I 1900 var det to husstander med til sammen 10 personer.
Familien Johan Kleppe, to voksne og fem barn fra 10 år til en baby,
og en leieboer/ kostgutt på 17 år som var blikkslagerlærling.
Dessuten bodde det to unge damer på kvisten. Thomine som var
opvarter på kaffehus, mens Dorthea arbeidet i hermetikken.

Nr 10 – 1899-1901 Pedersgata 61a
Johan Kleppe, f. 22-9-1869, Klep, skomagersven hos Erga
Anna f. Abrahamsen, f. 25-2-1870
Abraham, f. 17-12-1890, g.m. Magda f. Nielsen
Erling, f. 5-12-1892, g. m. Martha f. Frahnis
Anna, f. 1894, død 28-1-1907, 12 år gammel
Anny, f. 18-1-1897, g. m. Herbert Gelike
Johan, f. 18-7-1899, død 1924, 25 år gammel
Marie, f. 30-6-1902
Ingvald, f. 26-9-1904
Otto, død 21-4-1906 2 1/2 måned gammel
Anna, f. 17-11-1909
Andreas, f. 18-7-1907
Anton Abrahamsen, f. 1883, blikkslagerlærling
Johan kjøpte huset i 1899 og solgte igjen i 1907. Han arbeidet
hos Erga, men drev litt skomakerarbeid for seg selv hjemmefra.
Hvorvidt Johan og familien ble boende her til han solgte huset i 1907 er usikkert. Han er ikke oppført i folketellingene lenger enn til 1901. Innen 1910 var familien flyttet til Doksmauet 2. Da sønnen Johan døde i 1924 bodde familien i Sangesandsgata.
Johan Kleppe ble valgt til formand i Skotøiforeningen i 1903.

1924

  1940

Nr 11 – 1900-1901 Pedersgata 61a
Dorthea Thorsen, f. 1878 Hetland, opvarter på kaffehus.
Tomine Thorsen, f. 1871 Fister, fabrikpige

Nr 12 – 1902-1909 Pedersgata 61a
Mikal Endresen Imbs, f. 1858 Høle arb. støberiet
Martha Karoline Knudsen f. 1862
Anna Alida f. 18-6-1889 død 30-11-1892
Bertha f. 10-11-1892 død 5-12-1892
Signe f. 1885
Conrad f. 23-1-1890
Anna f. 14-12-1893
Mikal og kona mistet to døtre med 5-6-dagers mellomrom i 1892.
Da barna døde bodde de i Pedersgaten 141. Innen 1910
var de flyttet til Lysefjordsgt 21.

1906

En portemonæ med nogle smaapenge funden.

Nr 13 – 1902-1903 Pedersgata 61a
Adolf Marinius Abrahamsen, f. 29-9-1874, matros med M. Berentsen
Ane, 29 år
Margit, 3 år
Oluf 1 år
”Adolf farer fra Amerika – sender ganske lidet da han har været ofte syg.”
Han mønstret på i 1893 og mønstret av i 1904, men det står ikke hvilket skip det var. Han må jo ha vært hjemme innimellom, siden han har fått to barn.

  1910

Nr 14 – 1904 -1907 Pedersgata 61a
Laurentse Hansen, f. 19-12-1855, enke
Othilie, f. 10-8-1895
Conrad Andersen, 21, fyrbøder «S/S Stavanger» til Juli, nu Bjelland 1906
Innen 1910 var de flyttet til Sandeidgt. 46.

1910 – Fin, ny, amerikansk kuffert tilsalgs.

Nr 15 – 1909 – 1915 Pedersgata 61a
Rasmus Thorsen, 22—840, Høle, bybud, huseier 1911
Rakel f. Gjesteland, f. 18-8-1853, Høle
Thommas, f. 1873, Høle, øljkører
Thore, 1875, Høle, kaiarbeider
Rasmus, f. 1879, tanlege lærling
Randulf Martinius, f. 1881, Høle, sjømand matros, død 10-3-1902 i Pensacola, 20 år gammel
Severin, f. 1884, i Amerika i 4 år vet intet om ham.
Ingvald, f. 27-2-1893, bybud
Ragna, f. 15-3-1897, ikke her 1913
Rasmus kom fra Amerika 1911 etter 9 års fravær. Han arbeider ikke.
i 1913 var han sygelig – krøbling og sengeliggende.
Rasmus og Severin var i Amerika.1909 og 1910. Familien bodde i
St. Hansgt 15 i 1900. I 1910 var det bare Ingvald og Ragna som bodde hjemme.

   1900     1902

Nr 16 – 1914 1916 Pedersgata 61a

Joseph Matheo Pisani, f. 19-8-1832, Bergen, gibsmaker,  huseier fra okt. 1914

Matilde, f. 11-12-1847

De bodde i Pedersgata 53 i 1910.

  1912

Konen, der fandt en portemonæ i Pedersgaden onsdag, bedes levere den i Pedersgaden 61a.

Nr 17 – 1915 1916 Pedersgata 61a
Jakob Asheim, 16-6-1889, Jelsa, murerarb.
Alida, f. 12-1-1884, Bergen
Martin, f. 30-4-1909
Bjarne 2, år
Alfred f. 1916
De bodde i Ryfylkegt. 22 i 1910.
Nr 18 – 1916
Martin Sømme, murer
Rakel Kvaal, f. 1890, død 30-4-1966, 76 år gammel
John f. 1916
*******************
1917-18 Ola Varhaug, kunstmaler

1918-19 Theodor Karlsen, kommunearbeider

Nr 19 – 1918 Pedersgata 61a
Johannes Line, f. 1841, Time, fhv. gårdbr.
Martha Malene Helgesdtr. , Nærbø, f. 1846, død september 1916, 71 år gammel
Matilde Johannessen Line, f. 1892, fhv. arbeiderske

1916

Nr 20 – 1918 Pedersgata 61a
Theodor Konrad Huth, f. 19-3-1880, kommunearb. død 1946
Hilda f. Jensen, f. 1891,
Arnulf Karl, 1914 – 1965
Arthur Jean Teodor 1915-1965
Jens Evang Harry, 1916-1980
Jan Willy, f. 1-10-1917- 1959
Hugo Barley, 1920-1975
De giftet seg 3-5-1913. Theodor var sønn av Karl Henriksen Huth, f. 1839-1916 i Farnebo i Sverige og Antonette, f.1850 Avaldsnes. Konrad bodde med foreldrene i N. Dalgt 13 i 1900, men eg finner han ikke i folketellingen for 1910. Da var han stenmand, stenarbeide.

1919-20 Otto Nilsen, fabrikarbeider
1919-20 Gustav Svendsen, skomager

Nr 21 – 1920-1922 Pedersgata 61a
Hansen, Kornelius A. f. 3-10-1878, Bakersvend., død 7-1-1959, 80 år gammel
Theodora Marie f. Olsen f. 7-4-1884, Sandnes
Harald A. f. 11-10-1901 Sandnes
Alfred f. 14-8-1906 ”
Toralf K. f. 5-10-1909 ”
Karsten f. 9-4-1914 ”
Klarens f. 2-9-1916 ”
Familien kom fra Strandgaten 9 i Sandnes i 1910.

LANDSFOLK En fin-fin hængelampe billig tilsalgs. Pedersgaten 61a.

Det er tydelig at byens hus begynner å få strøm, siden de selger “parafinhengelampe”

Nr  22 – 1920-1924  Olsen, Karen, enke f. 1842 Klepp

Svensen, Gustav S. f. 1877, skomager

Karen var sannsynligvis svigermor til Kornlius. Hun bodde sammen med de i Sandnes.

1930-31 – Karl Pettersen, f. 20-2-1898, hjelpearbeider

1933-39 Johannes Andersen, f. 22-12-1873, anlegsarbeider.

1936 Hanna Olsen, f. 1876,  hun ble bare nevnt her da hun fylte 60 år. 1936

*****************************************

Nr  23 – 1933-1967 Pedersgata 61a

Leonard Henry Marinius Brandseggen, f. 26-3-1885, Tromsø, glassmester

Ågot Agnete,  f. Sivertsen, f. 10-4-1878 / 1882 , død 29-6-1962

Leif, f. 9-8-1913, arb., (g.m. Elfride Mold i 1936)

Odd, f.1-11- 1914, indredningssnekker,  g. m Annie O. Axelsen

Leonard og Ågot feiret sølvbryllup 14-12-1937. De giftet seg i Tromsø.

Min farmor (Agot) hadde en liten koselig hage på baksiden av huset hvor hun dyrket mange flotte roser.

1936 Pedersgata 61a
Leif Brandseggen, f. 1913
Elfride Molde, f. 1917
Aage, f. 1936, g.m. Gudrun
Leif og Elfride giftet seg i 1936.
1939-1943
Odd Brandeggen, f. 1914, død 14-3-1983, 68 år gammel
Annie Octavia Axelsen, f, .?, frisør
Terje, f. 1942
Rut-Karin, f. ?
De bodde i øverste etasjen fra 1939-43.
Fra Aage Brandseggen har jeg fått disse opplysningene, telefonsamtale i 2011.
Det var besteforeldrene til Aage som bodde der. Ca 1932-1969
Leonard Henry Marinius Brandeggen, f, 1885, Tromsø
Aagoth Agnete Sivertsen, f. 1878, Tromsø, viet 14-12-1912
Leif, f. 1913
Odd, f. 1914
Familien bodde i Tromsø. Odd ble døpt i metodistkirken, Aagoth meldte seg inn der i 1917.
Leonard var glassmester. Familien ville reise til Amerika. Da de var kommet til Bergen fikk de vite at det var arbeid å få i Stavanger. Først bodde de i Kampensgaten 19, før de kjøpte huset i Pedersgaten. Huset her ble kjøpt i Aagots navn. For de var visst blitt lurt tidligere.
Aage har bodd her i noen perioder. Da han var liten bodde han noen år hos besteforeldrene under krigen. Og senere på 1960 tallet en tid.
Leonard var glassmester og hadde verksted i kjelleren. Han syklet rundt i byen og skiftet vinduer. Det var ofte kjellervinduer. Guttunger var da som nå fæle å knuse vinduer. Til kjellervinduer brukte han det som ble kalt ”gartnerglass”. Det var glass som ikke var helt jevnt og når en så gjennom det forandret utsikten seg. Det kunne ikke brukes i stuevinduer, men var greit i kjellervinduene. Aage husker han satt på sykkelbrettet da han var med bestefaren rundt om.
Glasset kom i store trekasser – glasskasser – Av materialet bygde Leonard seg hytte på Lauvås. Det er mange hytter som ble bygd av slike materialer rundt om.
I kjelleren var det også vaskegryte foruten verksted. Det var god høyde under taket, men Leonard var ikke høyere enn ca 160. De hadde en liten hage i bakgården.
Det var et lite hus, 1. etasje var det stue, kammers, kjøkken og gang. Oppe var det et lite kjøkken stue og skråkammers. Sønnen Odd bodde der en liten stund.
Leonard hadde piano. Leif var flink å spille, en kveld han skulle ut, hadde foreldrene gjester. Spill for oss. Leif hadde ikke tid, så han sa ”Får eg to lange, så e det greit” – to lange var to sigaretter.
Rundt 1935 var det en i gata som hadde fått seg radio. Det var stas. En liten jentegjeng spurte om han ikke kunne sette radioen i vinduet, slik at de kunne høre når Magnus Samuelsen skulle synge. Det var et godt nabolag.

  1960  1962

*********************************************

Nr 24  – 1943 Ragnhild Johnsen, herm.arb.

1949-50 Sverre Birger Grostøl, f. 27-11-1907, gårdsarbeider

Nr 25 – 1953-64 – Pedersgata 61a

Johannes Danielsen, f. 27-8-1897,  rekefisker, død 20-7-1974, 77 år gammel

Sofie, datter g. Gulbrandsen

Margrethe, datter, g. Gustavsen

Johannes hadde reketråleren ”Special” liggende i den ene dokken ved Støberiet.

se bilde av båtene der.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

 {rt}