Støperigata 23 – 25 og 31

Støperigata 23 

Haukeligate 1 – Haukeligata 98

Støperigata 21 og 23. ATK 2001

114

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Kart fra 1917

Ingen av disse husene eksisterer lenger. Da hermetikkfabrikken Merkantil ble bygd i 1917 ble husene revet. Ryfylkegata 23 ble først revet i 2007 da det ble bygd en boligblokk.

Disse tre husene har det vært svært vanskelig å finne ut av. Grunnen er først og fremst at folketellerne rundt 1900 og 1910 trodde at Haukeligate 1 og 2, begynte fra Støperigata. Senere ble det endret til Haukeligata 94 og 98. Deretter ble adressene til Støperigata 23 og 25.

For Haukeligate 1 er opplyst at det er Nødlands hus. I 1910 bor det en Johannes Nødland, husbyggerarbeider i Nærstrandsgate 22. Det er kanskje han som bygde huset for å leie ut.

Det var tydelig at folk med penger eide husene for å leie ut. De presset inn så mange de kunne for å tjene mest. I Haukeligate 1 i 1910 bodde der 22 personer, fordelt på 3 husholdninger.
De fleste var arbeidsfolk, familier og enslige som levde på fattiggrensen.

Dette huset har vært vanskelig å finne ut av. Først fikk det adresse Haukeligate 1 i 1900 og 1910. Da det ble oppdaget at det var feil, rettet de adressen til Haukeligata 98 så til Støperigata 23. Det har vært et stort puslespill å samle opplysningene. Derfor jeg redd for at det er en del feil og ikke minst mangler i denne oversikten.

1905’ Nødlands hus. I 1910 bor det en Johannes Nødland, husbyggerarbeider i Nærstrandsgate 22. Det er kanskje han som bygde huset for å leie ut.

i 2007 var det bygd boligblokk med 32 leiligheter, og adressen var blitt Støperigata 25.

Boligblokken Støperigta 25. bilde fra Google  2023.

1903’Støberigata 23
Tønnes Christiansen, f. 1859, Tananger, kjører/stuert
Martha, f. 1860, Randaberg
Christofa, 19 år, fab.arb.
Constanse, 14 år
Hjalmar, f. 1892
Marcelius, f. 1894
Monrad, f. 1896
Mary, f. 1897
Baby f. des 1902
Innen 1910 var de flyttet til Jorenholmsgate 2.

1903’Støberigata 23
Anders Pedersen, f. 1866, Frøiland, arb, kr. 2 pr. dag
Karen, f. 1875
Selma, f. 1896
Arne, f. 1898
Marie, f. 1900
Anna, f. 1902
Pauline, f. 1905
Sverre, f. 1907
Olaf, f. 1910
I 1900 var de i Ryfylkegata 4.

1904’Støberigata 23
Halfdan Birkemo, 25 år, maskinl. Rosenberg, fra Hetland
Elisa, 20 år
Gerda, 2 år
Ingrid, 1 år

1904-Støberigata 23
Peder Andersen, f. 1869, Valdesmevig, smed, støberi
Emma, f. 1873, Malchin
Astri Andersen, f. 1900, pleiedatter forsørges av husfar
Erik Andersen, f. 1904
Se støberigt 33

1904* Støberigata 23
John Gundersen, f. 1872, rørlegger
Anna, f. 1881, Gøteborg
Se Støberigata 39

1904* Støberigata 23
Emma Torkildsen, 21 år, fab.arb.

1910 Haukeligt 1 Støberigata 23
1910 1920-Haukeligata 98
Emil Constantin Andersen, f. 1866, Larvik, fhv. handelsm.
Hanna Marie, f. 1874, Smålenene
Marie Constanse, f. 1897, Fr.stad
Charles Constantin, f. 1899, Smålenene, lagerseb.
Ester Hedvig, f. 1901, Thune
Eli Beathe, f. 1903, Glemmen, fab.arb.
Sverre Constantin, f. 1907
Henry Constantin, f. 1910
Walter Constantin, f. 1913
De bodde i Jæderensgade 79 i 1908.

1910-Haukeligata 98/1 Støberigata 23
Nils Hetland, f. 1876, sæbesyder
Marie, f. 1880
Ester, f. 1906
Nordal, f. 1907
Karl, f. 1910
I 1920 bodde de i Haugesundsgate 28

1908?-1910-nr 1-1920 Haukeligata 98 – huseier 1920- Støberigata 23
Christian Thorvald Hansen, f. 1848, Skien, mekaniker
Emma Beathe Andersen, f. 1854, Larvik
Per K., f. 1881, Telemark, jordarb.
Astrid, f. 1885, Kasserer
Trygve, f. 1892, kontorist
Harald, f. 1894, herm.arb.
Borghild, f. 1896, statistiker
Thora Marie, f. 1898 i Lervig 1
Sigrid Aagot, f. 1905 Lervig 1 var datter til Astrid Hansen og gift mann Nils Knudsen
De bodde i Lervig 1 fra 1892 til 1905——–1910 Haukeligt 1-

1920-Haukeligata 98 Støberigata 23
Haakon Hansen, f. 1884, Skien, mekaniker
Ingeborg, f. Sivertsen, f. 1886
Ranveig, f. 1912
Christian Thorvald, f. 1914

1930-1955 -1973-Støberigata 23/ Haukeligata 98
Endre Motland, gartner, f. 1882, Fossand, 85 år 24-12-1967, viet i Johs okt. 1908, død 1973, 90 år gammel, 1973
Gudny Hansen, f. 1888, Bømlo, død 1950
Helga, f. og død 1909, 2 døgn gammel
Helga, f. død 1911, 3 måneder gammel
Odd, f. 1912, død 1913, 11 måneder gammel
Gerd Emilie, f. 1913, Jacob Stray Tønnesen
Odd Harald, f. 1917, g.m. Cissi
Finn Motland, f. 1918, montør, død 1973, 55 år gammel g. m. Alfhild
Helga f. 1924,– g.m. Ordin Helmersen
Liv Ellinor, f. 1926, død 2007, g. m. Per Stranden,
Ruth, Johannes Øglend–Canada
Emma, Halfdan Brekke
Endre Gunnar, f. 1928
1910 -1913-bodde de i Vikedalsgate 5 1920, og i Avaldsnesgt 55, i 1926 i Nymansveien 26
Med i Rosendal og Ramsvik Kolonihage 1936-

1973

1934 Støberigata 23/ Haukeligata 98
Bøvik, Nils Jonsen, f. 20-8-1883 Nedstrand, hermetikformand død 1945
Gina Bergitt Eiane, f. Tostensen f. 21-7-1882 Forsand, død 12-7-1935, 54 år gammel
John f. 20-9-1907
Ragnhild Torine, f. 1-10-1909
Ingrid Margrete, f. 25-10-1911
Severine f. 1914
Norfrid f. 10-2-1915
Gerd f. 12-2-1917
Ruth f. 10-1-1919
Ruth, f, 3-5-1920
Tordis f. 4-9-1925
Eiane Borghild/Ragnhild f. 25-3-1843 Fidjeland, enke. Død 1936, Svigermor-
Tostensen, Ragnhild f. 12-8-1900, hermetikarbeider
Familien bodde i Nymansveien 37 i 1910. Pedersgata 94 i 1918-1931. Familien bodde i Haukeligt 98 i 1935.

1940-Støberigata 23/ Haukeligata 98
1940 Sevrin Ellefsen, fisker

Støberigata 23/ Haukeligata 98
1943 Leif Pedersen, sjøm.

1948 Støberigata 23/ Haukeligata 98
Jan Olsen

1961 Støberigata 23/ Haukeligata 98
Ordin Helmersen, mask. g.m.Helga Motland

1961-2007 Støperigata 23/ Haukeligata 98
Per Stranden, fyrb.
Liv Ellinor, f. 1926, død 2007, sev.dame.
Alf Egil, f. 1951
Gunn Mari, f. 1953, g. Egil Surdal
Per Maurits, f. 1966

1973-2006-Støberigata 23/ Haukeligata 98
Egil Surdal, f. 1947, død 2010, 63 år gammel,
Gunn Mari Motland, f. 1953
Eliann, f. 1975
Vibeke, f. 1981

Fra Endre Motland til Egil Surdal 1973 Støperigata 23. De fikk leilighet i blokken som ble bygd.
Solgt til Allianse Invest 2006 ??

Haukeligata 2/ Haukelidgade 94 ,

Støperigata 25.

Haukeligate 2 var eiet av Disponent H. Finne. 1900 bodde Henrik Finne, f. 1871, disponent ved Stvgr. Blikemballagefabrik i Kongsgade 36.

I Haukeligate 2 bodde 43 personer fordelt på 8 husholdninger i 1900, mens det i 1910 oppholdt seg ikke mindre enn 65 personer, i 8 leiligheter, her var 39 barn under 15 år.

Haukeligata 2/ Haukelidgade 94, Støperigata 25.
1900 var det 43 personer som bodde her.
1903’1905’  Haukeligata 2 Disponent Finnes hus

1900 bodde Henrik Finne, f. 1871, disponent ved Stvgr. Blikemballagefabrik i Kongsgade 36.

I dette huset bodde det 42 personer i 1903, fordelt på 8 familier, 22 barn under 15 år. I 1905 var det til sammen 50 personer her. De fleste var arbeidsfolk, familier og enslige som levde på fattiggrensen.
Dette huset har vært vanskelig å finne ut av, siden det fikk adressen Haukeligata 2 ved en feiltakelse. Så ble det Haukeligata 94, det det blir Støperigata 25. Vi finner også Støperigata 23 som var Haukeligata 1 før det ble Haukeligata 98. Jeg er redd at det blir litt sammenblanding her. —
Disponent H. Finnes hus, tidligere ført som Haukeligt 2

 

Bilde fra Google 1973. Her ser en Støperiet lange bygninger og bygningene til Merkantil hermetikkfabrikk.

1897’1900-1910-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94 , Støperigata 25.
Rasmus Gundersen, f. 1865, Gjesdal, mask. smed, tilhører annet trossamfunn
Maren, f. 1869
Marinius Hansen, f. 1887
Henrik Hansen, f. 1892
Arne Hansen, f. 1894
Georg Gundersen, f. 1897
Martin Gundersen, f. 1899
Margit Gundersen, f. 1900
Ragnhild Gundersen, f. 1902
Ingrid Gundersen, f. 1904
Jenny Gundersen, f. 1905
Bertha Gundersen, f. 1907
Magda Gundersen, f. 1910.
Innen 1913 var familien flyttet til Doksmauet 4

1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94, Støperigata 25.
Reinholdt Bredesen, f. 1854, Solør, Hed. stenarb.
Marit, f. 1847, Grytten, Roms.
Brede Marius, f. 1888, Andenes, Nor.

1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94 , Støperigata 25.
Hans Morthensen, f. 1868, Danmark, bødkersv.
Nekoline, f. 1869, Danmark
Elise, f. 1894, Danmark
Mathilde, f. 1895
Hans, f. 1896
Henry, f. 1900

1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94 , Støperigata 25.
Mandius Olsen, f. 1876, garvesvend
Martha, f. 1873
Randi, f. 1879
Borghild, f. 1900
Innen 1910 var de flyttet til Haugvaldstadg. 38.

1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94 , Støperigata 25.
Enok Eriksen, f. 1858, Sandnes, bødker
Serine, f. 1851, Fossand
Erenst, f. 1885
Ingeborg, f. 1886
John, f. 1893
Karl, f. 1895

1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94 , Støperigata 25.
Ole Olsen, f. 1867, Hetland, løsarb.
Berthine, f. 1856
Sanna, f. 1879, fab.p.
Ida, f. 1887
Emma, f. 1891
Olga, f. 1890
Oluf, f. 1897
Jente, f. 1900
I 1910 bodde Bertine Waagedahl Olsen i Pedersgata 101.

1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94, Støperigata 25.
Martin T. Salte, f. 1858, Nerbø, kjører
Elen, f. 1853, Nærbø
Tobias, f. 1883, Nærbø, blik.arb.
Marie, f. 1882, Nærbø
Anna, f. 1884, Nærbø
Berthine, f. 1888, Nærbø
Olaf, f. 1893
Sverre S. f. 1903
Innen 1910 var de flyttet til Kirkebakken 25.

1900-Haukeligata 2/ Haukelidgade 94, Støperigata 25.
Ole Vilhelmsen, f. 1857, Aardal i Sogn, løsarb.
Bertha, f. 1853

1903’Haukeligata 2/ Haukelidgade 94, Støperigata 25.
Peter Andersen, f. 1869, Valdesmevig, arb, st.dok, før i Risbakken 20
Emma, W D Lange, f. 1873
Astrid Andersen, f. 25-10-1900, pleiedatter
Erik Peder, f. 4-12-1904
I 1910 bodde de i Støperigt 33.–1905 i Ryfylkeg 10

1903’Haukeligata 2/ Haukelidgade 94, Støperigata 25.
Jørgen Stenseth, 25 år, kjedelarb, st.dok, fra Bergen
Christine, 25 år
Anders, 4 år
Erling, 1 år

1903’1906’Haukeligata 2/ Haukelidgade 94, Støperigata 25.
Ivar Ivarsen Seldal, f. 1835, Høle, Jernstøber
Inger Ivarsen, 1841, Høiland
Marie Ivarsen, f. 1878, arb. blikembalagefab.9 a 10 kr. pr uge i 1902
Inga Ivarsen, f. 1883, arb. blikembalgefab. 50 øre mindre pr. uge 1902
Marta Kluge, f. 1872, Gjestdal, arb.linvarefab. losjerende,1900*1901’
Helga Larsen, f. 1881, Skjold, arb. linvarefab. Losjerende, 1900*1901’
1900 i Doksmauet 12.

1903’Haukeligata 2/ Haukelidgade 94, Støperigata 25.
Jørgine Osmundsen, f. Jørgensen, f. 1859, f. Regefjord, Mandals Amt, enke. af fattigkassen, død 23-3-1934, 78 år gammel.
Marius Toralf, f. 1881
Herkulus, f. 1884
Georgia Elsebet, f. 1886
Nikolai, f. 1890
Georg, f. 1892
Hansine, f. 1894
I dødsannonsen ble disse barna nevnt: Thoralf, Harry; Malvin; Georg og Hansine Malmin, f. Osmundsen. Under guttenes navn sto det USA – om det gjelder alle eller bare noen er uvisst.
Jørgine kom fra Regefjord. Hun var enke i 1894. Jørgine fikk penger av fattigkassen til livets opphold, både i 1895 og 1900. Hun hadde 4 sønner og to døtre. Eldste sønnen Marius var 19 år og snekker, hos Carl Olsen Bergeland. Herkules var 16 år og arbeidet i hermetikken hos Conradsen. De hadde ett rom og delte kjøkkenet med en annen familie. I 1895 hadde hun en sønn Toralf på 13 år. Han bodde ikke sammen med familien i 1900, så han kan være død eller ha flyttet ut – evt. reist på sjøen. Hun bodde i Pedersgata 109 i 1900.

1903’1906’Støberigata 25
Oluf Svela, f. 1860, død 1903, 43 år gammel, kjører, for kommunen, før Pedersgt 115.
Bertha, f. 1864, Sauda
Alette, f. 1887
Ingeborg, f. 1890
Gunhilde, f. 1891
Olga, f. 1893
Ingrid, f. 1897
Astrid, f. 1899
Sally, f. 1906?, datterdatter
De bodde i Asyl-Nygaden 17 i 1900. Der bodde 95 personer, det var tre slumdamer som (Den kombinerede indretning?)
Innen 1910 var de flyttet til Ryfylkegata 14.

1903’Støberigata 25
Ingebret Nilsen, f. 1863, Strand, skibstømmerm.
Tomine Nilsen, f. 1861, Bukken
Nikolai Nilsen, f. 1887, bliksl.lære
Anna Nilsen, f. 1887
Engvald Nilsen, f. 1889
Kondrad Nilsen, f. 1892
Hans Nilsen, f. 1894
Bernhart Nilsen, f. 1897
Thorvald Kornelius, f. 1899
Kristofa Nilsen, f. 2-9-1900
Sina, f. 1903?
De kom fra Spilderhaugsmauet 3.

1903’Støberigata 25 
Ingeborg Askildsen, 45 år, enke, arb.
Johnny, 23 år, fab.pige
Marie, 16 år, sygelig
Agnes, 11

1903’Støberigata 25
Serine Pedersen, 38 år, enke
Emma, 19 år, fab.arb.
Amanda, 18 år, fab.arb.
Thorvald, 15 år

1904’1906’Støberigata 25/21
Kirsten Amalie Jørgensen, f. 1849, enke
Anna Bertine, f. 1879, Karmøy, arbeiderske på blikemballasjen.
Jens, f. 1881, Karmøy, krøbling arbeidsudyktig, sygelig, har vært syg fra 2 aars alderen.
Henrik, f. 1883, Karmøy, håndlanger jernstøberiet, donkym. S/S Hanna
De bodde i Pedersgata 133 i 1903. I 1905 bodde de i Støberigata 4

1904’1905’1906’1907’1908’Støberigata 25
Gunnar Thormodsen Hommersand, f. 1826, Høle, Død 1909, 82 år gammel, arbeider lidt med garnbinding
Chrestine, f. 1844, Høle
Linda, f. 1868, Høle, g. m. Kristian Bellesen, arb. blikem. Manden rømt fra hende for 8 år siden
Aadne, død 1900, 25 år gammel
Bernhard Kristiansen, f. 1893, dattersønn
Inga Kristiansen, f. 1898, datterdatter
1900 Doksmauet 16- I 1907 var adressen Støberigata 11 -1908’ Støperigt 31 Pedersgata 98 i 1909

1904’1905’1906’Støberigata 25
Andreas Eliassen, f. 5-3-1858, tømmermand, st.dok.
Martha, f. 22-6-1862, Sauda
Erling, f. 12-1-1892
Gudrund, f. 23-9-1894
Johannes, 30-1-1897
Trygve, f. 12-5-1900
Margit, f. 29-3-1902
Marie, f. 23-9-1903
Grete, f. 29-4-1908
De hadde bodd i Pedesgata 58 og innen 1910 var familien flyttet til Erfjordsgt. 41.

1904’1910’Støberigata 25/ haukeligt 2- 
Karl Kristiansen, f. 1879, Bergen, st.dok.
Marie, f. 1877
Anna, f. 1900
Charles, f. 1902
Carla og Wally, tvillinger f. 23-6-1904
Børenen sygelige, doktor, medicinerin til samme.
Sverre, f. 1906
Solveig, f. 1909
1900 i H. Haarfagresg. 9 og 11 Innen 1920 var de flyttet til Talgøgata 28

1905’1906’Støberigata 25
Inger Gabrielsen, 43 år, enke,
Andreas, 18 år, arb. hos Nessler
Arne, 20 år, st.dok
Martha, 15 år
Thora, 11 år
Ingrid, 10 år
Johannes, 8 år
Edvard, 6 år
kom fra Bergen i 1903, i 1912’ bor de i Støperigt. 4

1906’Støberigata 25
Johan Berg, f. 1852, Trondhjem, arb. st.dok.
Berthine, f. 1858, Fane
Karl, f. 1886. Askøen, arb. st.dok.
Nelly, f. 1889, Bergen
Peter, f. 1892
Johnf. 1895
Lilly, f. 1899, Aarstad
Ingeborg, 3 år
Kom fra Solheim i Årstad 1900.

1906’Støberigata 25
Karl Lindgren, f. 9-2-1872, Karlskrona, støberi &dok
Kristine, 28 år
August, 2 år
De bodde i Lervig 12 i 1905. se der

1906’1907’1908’1909’Støberigata 25
Ingvald Wiik, f. 1860, maler
Inger, f. 1870, Kristiania
Hjalmar, f. 1885, sjømand
Edvin, f. 1892, Stavanger
Trygve Racin, f. 1897, Brooklyn
Hanna, f. 1895/98, Amerika
Idal, f. 1900, Amerika
Erling, f. 1902, Amerika
Ida, f. 1904, Amerika
Crunt, f. 1907 Amerika
Randi, f. 1909 Stavanger.
Fra Pedersgata 97.
De bodde i Ryfylkegaten 10 i 1900, men de var flyttet til Nymannsveien 111 i 1910. Her er det noe rart. Familien bodde her i årene 1903 til 1905.
Samtidig oppgir de at flere av barna er født i Amerika, både før og etter at de bodde her. I 1907 var Ingvald i Amerika 1 år, sender penger.

1910 Haukeligata 2 Støberigata 23
Einar Høie, f. 1870, kunstmaler
Inger, f. 1881
Einar, f. 1893, fab.arb.
Bergliot, f. 1894
Elinor, 7 år i 1906
Rasmus, f. 1899
Sverre, f. 1906
Sønn, f. 1914
i 1897 og 1904 var Einar Kristian Høie, f. 1870, styrmand, kunstmaler. I 1906 bodde han Støperigata 21, 33 år, enkemann, marinemaler, fattig og uhyggelig stell i hjemmet, drikfeldig. I 1904 bodde de i Pedersgata 140.

1910 Haukeligata 2- Støberigata 23
Bertel Emil Hansen, f 1873, støbarb.
Elisa, f. 1878
Jenny, f. 1894, herm.arb.
Karen, f. 1897
Amanda, f. 1899
Hans, f. 1901
Borghild, f. 1905
Lovise, f. 1906
John, f. 1908
Bertel Emil, f. 1912
Brigfrid Elise, f. 1915
Ruth Emly, f. 1917
Nordal, f. 1920.
Innen 1920 var de flyttet til Verksgata 39.

1910 Haukeligata 2 Støberigata 23
Bertinius Johannesen, Eik, f. 1866, Bjerkreim, skomagermester
Martha, f. 1865, Skjold
Ngnis, f. 1899
Bjarne, f. 1902
Charles, f. 1904
Arthur, f. 1908

1910 Haukeligata 2 Støberigata 23
Sven Larsen, f. 1865, nødsarb, torvhandler
Severine, f. 1863
Severin, f. 1885
Malvin, f. 1888
Emil, f. 1892
Charlotte, f. 1896
Mary, f. 1899
Gudrun, f. 1902
Antonia, f. 27-4-1906
Sylvia, f. 27-4-1906
I 1900 bodde han i Asyl- og Nygaden 17.-(Den kombinerede indretning?)

1910 Haukeligata 2 Støberigata 23
Elen Soffie Cederløf, f. 1870, enke, herm.arb.
Josefine F., f. 1888, her,arb.
Børge W. f. 1890, støb.arb.
Frans G., f. 1892, traastifarbeider
Karl B., f. 1897
Erling, 1898
Brita, f. 1907

1910 Haukeligata 2
Karl Kristiansen, f. 1879, skibsbygger
Marie, f. 1877
Anna, f. 1900
Charles, f. 1902
Vally, f. 23-6-1904
Karla, f. 23-6-1904
Sverre, f. 1906
Solveig, f. 1909
I 1900 bodde de i Harald Hårfagresgate 9 & 11

Fra Adressebøkene

23 Aasland, Martin, arb 1903
25 Andersen, Peter, arb. 1903
25 Ivarsen, Ivar, arb. 1903
25 Nilsen, Ingebret, arb. 1903
25 Wiig, Hjalmar, sjøm. 1907
29 Canning 1922 1924 1926
29 Eriksen, Karl, kjlører 1926
29 Halvorsen, Iver, røkem. 1924
30 Hansen, Bernhard, stenarb. 1924

Støberigata 31

 

Kart over området i 1957. Google.

1896-1899’Støberigata 31
Erik Gabrielsen, f. 21-9-1859, Hetland, handelsmand colonial.
Lisabeth Marie Ivarsdtr. f. 20-3-1861, Høgsfjord
Gabriel, f. 20-4-1888
Ingvald, f. 12-4-1890
Emil, f. 16-11-1893
Rangvald, f. 1-4-1896
Lovise, f. 1-4-1898
Otto, f. 17-4-1900
Rakel, f. 25-6-1907
Erik hadde bodd flere steder, i 1900 bodde de i Støberigata 31. 1900-1901 Lervigsveien 19. Innen 1910 hadde han slått seg til ro og drev butikk i Lysefjordsgat 5.

1896’1903-1905’Støberigata 31, kjøpte huset av Erik Gabrielsen
Ole Sivertsen, f. 1845, handelsm.
Anna Martha, f. 1856/1864 handlende – borgerskap. Fra okt 1901? død
Godtfred, 17 år i 1903, lærling
Johan, 8 år i 1903
Inga Kristine, f. 1896
Arthur, f. 1897
Oline, f. 1902 i støbgt
Ole var i Afrika da Inga ble født., sender penge uregelmessig. 1905 reist til Afrika, resten av familien reist til Kjøllevig og skal derfra til Afrika i sommer.

1901’Støberigata 31
Johannes Jørgensen, f. 1873, agent
Kristiane, f. 1876
Ludvig Kristian, f. 1901

1901’1906’Støberigata 31
Ingebret Gundersen, f. 1871, beslagsmed, støberi fra Pedersgata 141
Tabitta, f.1871, før
Gunnar, f. 1895
Birger, f. 1897
Ingrid, f. 1900
Hanna, f. 1902
Ole Johan, f. 1904
Ingvald, f. 1906
Bethues Weldsen, 68 år, understøtttes av Gundersen
I 1906 er de oppført i Støberigata 21, da var Ingebret i Amerika, sender penger til underhold, men hustruen har urettelig faaet fattigst. paa grunn av drikfeldighet.

1902’Støberigata 31
Ole Knudsen, f. 1871, matros
Bergitte Knudsen, f. 1881
Odd, født og død 1902

1903’Støberigata 31
Knud Knudsen, f. 1873, Sand, skomagermester, «i andres tjeneste» Han kom hertil fra Sand i mai -hos Holgersen.
Bergitte f. 1872, ble kalt for »skomagerkone».
Karoline 3 år
Sverre 1 år
De hadde to barn. 1 1902 bodde de i Pedersgata 49, i 1910 bodde de på Mellomstranden.

1903’Støberigata 31
Nilla Vikedal, 39 år, arb
Anna, 21 år, tjener

1903-Støberigata 31
Johs Jørgensen, 24 år, bogagent,
Hustru og barn er reiste til Amerika i vaar.

1903’1910* 1916’Støberigata 31
Castberg Elias Larsen Brække, f. 1876, Ladvig i Sogn, Død 1945, politikonstabel
Martha Malena, f. 1875, Wats, død 1956
Leif Severin, f. 1897
Karl Mekal, f. 1899
Sverre, f. 1901
Judithe, f. 1903
Astrid, f. 1905
Harald, f. 1908
Orlaug, f. 1910
1905 var han ølkjører for Aktiebryggeriet, nattkonstabel, politi i Lervig.
Familien bodde på Ladegårdsveien 19 i 1900. Til Jørpeland 1917.

1903’1909’1914-Støberigata 31/23
Martin Olaus Torstensen Aasland, f. 1877, Sandnes, fab.arb.
Rakel Marie Johannesen, f. 1873, Sjernarøy
Amanda, f. 26-10-1897, Sandnes
Jenny, f. 6-11-1898
Theoline, f. 25-10-1903
Randi Marie, f. 20-12-1909
Gjæsdalveien i Sandnes i 1900. til Ryfylkegt. 18
I 1910 bodde de i Støberigata 31.

1904’1905’Støberigata 31
Gjertine Gitlesen, f. 1843, Frue, handlende, enke
Amalie, f. 1869
1900 Pedersgata 115. Før i N. Blaasenborg 8

1904’1905’1906’Støberigata 31
Karl Johan Larsen Rønning, f. 2-6-1870, matros – S/S Katie / støberiarbeider
Therese Margrethe Tørresen, f. 1-1-1872, død 4-4-1907
Hedvig Edit Rønning, f. 14-2-1899
Asborg, f. 1900
Caspara Margrethe Rønning, f. 4-10-1901
Edel Margaat Rønning, f. 19-10-1905
Barn av Karls annet ekteskap med Thea Øverland, f. 30-6-1878, Nærstrand.
Helvig Rønning, f. 14-2-1908
Asborg Agnete Rønning, f. 14-2-1909
Therese Margrethe Rønning, f. 1-12-1910
De bodde i Spilderhauggata 6 i 1900, Pedersgata 122 i 1903. og Støpergt. 21 før de kom hit. Therese Margrethe døde i 1907, da var Karl Johan støberiarbeider, de bodde i Ryfylkegt 18. I 1910 var de tre døtrene pleiebarn i Josefinestiftelsen i Kongsgate 48. Da Therese døde ble både hun og mannen ført opp som Larsen Rønning. I 1910 var Karl Rønning gift på ny, med Thea Øverland, f. 30-6-1878, Nærstrand. De tre barna er ført opp med faren, så det er uvisst hvor de bodde i og med at de er ført opp med faren og også som pleiebarn.
De bodde i Haukeligate 66 i 1910.

1906’1907’1908’1909’Støberigata 31
Martha Jakobsen, 51 år, handlende, butik, fra Ryfylkgt 20.

1907’Støberigata 31
Agnethe Dildock, 57 år, enke
Hansine, 20 år, fab.p.
Andreas, 18 år, bliks. Bjelland, kr. 12 pr. uge, hjælper moren

1908’1909’1911’1912’1914’Støberigata 31
Inger Eide, f. 1878, Halsnøen, herm.arb. ugift
Anna, 1 år ?
Fra Amrika i fjor. Har en datter hun forsørger, der er på Halsnøen

1909’Støberigata 31
Bernt Arnesen, f. 1871, Ringsaker, stenarb.
Gunhild, f. 1877, Finnøy
Agnes, f. 1910
Fra Tysvær, til Jelsegate 39 i 1910

1909’Støberigata 31
Vilhelm Nilsen, f.1872, 35 år, Sund v. Bergen, regefisker, støb.arb.
Martha, f. 1876, Fossand
Nelly, f.1899
Bertha, f. 1902
Gyda, 4 år
Gerda Nathalie, f. 1903
Martha, 2 år
Margit, f. 1907
Haldis, f. 1910
Fra Ryfylkegata 10. til Nymansgate 75 i 1910

1910*1911’1912’1914’1915’1916’- Støberigata 31 
Daniel T. Ask, f. 1843, Rennesøy, gaardbruger
Bertine Samuelsdtr., f. 1868, Tau
Berta, f. 1889, Rennesøy
Olaf, f. 1889, Rennesøy, slagter
Tea, f. 1894, Rennesøy
Emil, f. 1897, Rennesøy
Sigurd, f. 1898, Rennesøy
Bertinius, f. 1900, Rennesøy
Torval, f. 1903, Rennesøy, død 1914, 11 år gammel.
Ingolf, f. 1906, Rennesøy
Konrad, f. 1910
Bertha, 25 år
Sønn f. nov 1916
Familien bodde på Ask i Rennesøy i 1900. i 1920 bodde de i Haugesundsgata 26.

1915’Støberigata 31
Berta Ask, 1891 pige og
Karl Gundersen, f. 1889, ungkar
Thorvald, f. 1915

1910* 1911’1912’Støberigata 31
Martin Vilhelm Kristian Jørgensen, f. 1888, letmatros, herm.arb.
Ragna Antonie, f. 1886, Kristiansund
Jarl Johan, f. 1910
1912’ Martin har tatt hyre og reist, vet ikke mer om ham.

1915’1916’1917-Støberigata 31
Mikal Nilsen, f. 1885, støb.
Hanna Malene Holgersen, f. 1890
Nils, f. 1914?
Bertha Alice, f. 1915

1916’Støberigata 31
Karl Martinsen, 27 år bliktr.
Alette, 23 år
Astrid, 2 år
Oskar, 1 år

1918’1920* Støberigata 31
Iver Halvorsen, f. 1883, herm.arb.
Ragna Rødne, f. 1892, Toten
Betzy Karoline, f. 1905, herm.arb.
Irene Ragnhild, f. 1914
Henrik Edvin, f. 1916
Haakon, f. 1917
Svanhild Teoline, f. 1918
Iver, f. 1920
Henny Marie, f. 1921
Edel, f. 1923
De bodde i Badehusgata 5 da Betzy ble født i 1905

1920* Støberigata 31
Hans Hansen, f. 1894, Hjelmeland, fab.arb.

1920* 1922-Støberigata 31
Jakob Tosten Haugvaldstad, f. 1857, Rennesøy, stenarb.
Gurine, f. 1873, Rennesøy
Ellen Gurine, f. 1901, Håland, herm.arb.
Tora, f. 1903, Hetland, herm.arb.
Hilda, f. 1905
Jakob, f. 1907
Gunnar, f. 1909
De bodde i Spilderhauggate 32 i 1910

1920* 1922-Støberigata 31
Edvard Olsen, f. 1879, stuert
Ingeborg, f. 1879, Farsund

1924’1925-Støberigata 31
Karl Hjalmar Person, f. 1894, Sverige, jernarb.
Anna Andersen, f. Hytland, f. 1894
Aud Petra, f. 1924

1923’1925-Støberigata 31
Hans Evertsen, f. 1901, modelsnekker
Elfrida Jess, f. 1902
Edith Harriet, f. 1923

Fra Adressebøkene Støberigata 23

31 Haugvaldstad, Jakob, kom.arb. 1921 1922
31 Martinsen, Krl, fab.arb 1917 1921
31 Arnesen, Bernt, stensrb 1910
31 Ask, Daniel, fhv. gårdb. 1913 1914
31 Brække, Kasper, kjører 1903 1907 1910 1913 1914
31 Dildock, Andr. Bliksl. 1907
31 Evertsen, Hans, modelsn. 1924 1925
31 Hansen, Hans, fab.arb. 1921 1922 1924
31 Helgeland, Gunder L. vagtmand 1903
31 Jørgensen, Johs, bogagent 1903
31 Knudsen, Ingvald, skom.sv. 1903
31 Larsen, Carl, matros 1903
31 Nilsen, Mikal, støbarb. 1914 1917
31 Olsen, Edvard, fab.arb. 1922
31 Olsen, Ingeborg, fab.arb. 1922
31 Persson, Hjalmar, platearb. 1924 1925
31 Rosland, Hans T. murer 1913
31 Sivertsen, Anna, hus.hdl. 1903
31 Aasland, Martin, arb. 1910 1913 1914
31 Abrahamsen, Kirsten, frue 1961
31 Abrhamsen, Torger, falser 1961
31 Nærland, Sverre, gummiarb. 1961

Enkelte har oppgitt adresse Støberigata 32 som ikke finnes, kan være nr 31 eller 33.

1902-Støberigata 32 ???
Ingvald Sørensen, f. 1879, bødker
Elise Jakobsen, f. 1877
Marie, f. 1902
Edvin, f. 1904
Trygve, f. 1905
Ingrid, f. 1907
Innen 1910 var de flyttet til Nedre Dalgt 45.

1903 Støberigata 32 ???
Paul Gabrielsen Sørnes, f. 1862, støb.
Marie Jørgensen, f. 1865
Gabriel, f. 1899
Aleksander, f. 1903
De bodde i Grensetensgt. 8 i 1900

1909- Støberigata 32 ???
Osmund Egeland, f. 1874, kjædelsmed
Maren Bertelsen, f. 1866, Høle
Thormod, f. 1905
Olga, f. 1906
Osmund, f. 1907 – døpt 24-12-1909
De bodde i Ryfylkegata 6 i 1910

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net