Pedersgata nr. 016

Pedersgata 16

 

Besøk på siden: 303

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 887 – 165 m²

Huset ligger på venstre siden av gaten. I dag er det et stort murhus på tre etasjer og loft. Dette og nabohuset nr. 14 er antakelig bygget på samme tid ca 1900. Hvordan det opprinnelige huset som stod her rundt 1850 så ut vet en ikke. Her er butikklokaler i første etasje, med bolig i resten av huset. Det ligger vegg i vegg med nabohusene. I nr 14 hadde Osmundsen og Trodahl sin butikk og i nr 18 var apoteket Hjorten.

Eiere:
1849 Rasmus Eeg kjøpte tomten av Opplysningsfondet i 1849 Han eide også nabohuset nr. 14.
1856 Enken etter Rasmus Eeg selger til Jonas Sigbjørnsen hus og grund 1856.
1871 Johan Buthler kjøper huset.
1900 Kasper Hegland overtar uten hjemmel, skjøte ble ikke utskrevet.
1914 skjøte fra enken Kristine Buthler til Kasper Hegland
1922 Malene Hegland overtar huset ved skifte etter mannen.
1929 Thv. Dirdal kjøper huset.
1947 fra Arne Dirdal til brødrene Fridtjof ¾ og Trygve Dirdal ¼ del
1943 Stvgr. Kommune står oppført som eier i matrikkelen 1943?

 

Næringsvirksomhet:
Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her, eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

1897-1924 Kasper Hegland, kolonial, mel og kornvarehandel. Han hadde også forretning på bagerbryggen til å begynne med.
1924-1940 Thv. Dirdal – Brødrene Dirdal drev kolonialforretning. Telefon nr i 1928:3575 – Dirdal Thv. Kolonialforr.
1941-1955 Olaf Østebø, Frukt, grønnsaker detaljhandel.
1955-1965 Ritz delikatesseforretning – Cevita. Ritz flyttet senere til Pedersgaten nr 12.

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1856-1871 Pedersgata 16
Jonas Sigbjørnsen, f. 1821, Bakke prgj. bødker
Marthe Børresdtr, f. 1821 Frue prgj.
Sigbjørn Thorsen, f. 1851 Bakke, fostersøn
Krestine Olsdtr. f. 1843, Strand prgj. tjenestepige
Christian Tønnessen, f. 1841 Bakke, logerende, bødker
Gabriel, Tønnessen, f. 1846, Bakke, logerende, bødker
Christian Eriksen, f. 1838, Bakke, logerende, bødker
Nils Tollagsen, f. 1845, Bakke, logerende, bødker
Jonas kjøpte hus og grund i 1856 av Rasmus Eeg. I 1865 bodde det to familier med til sammen 10 personer i huset. Det er meget mulig at det huset så litt annerledes ut enn i dag. Jonas og Marthe hadde en fostersønn, dessuten bodde det fire unge menn som alle var fra Bakke der Jonas kom fra og de var alle bødkere. De hadde en tjenestepige fra Strand.

1865 Pedersgata 16
Truls Amundsen, f. 1837, Frue, logerende, skipper
Severine Svendsdtr. F. 1840

1871 – 1895 Pedersgata 16
Johan Buthler, f. 1837 sømand
Christine f. 1834/1838 Kr.sand
Frantz f. 1863/1869 sindsvag
Karen f. 1863/1869
Ingeborg f. 1874
Ane Svendsen, f. 1849 Sokendal tjenestepige 1875.
W. C. L. Andreassen, 60 år – 1894
Grethe Gudmestad 60 år – 1894
Johan Buthler var sjømann og huseier i 1871. 1873 var han skipper på ”Ledaal”. Christine var blitt enke i 1894. Fødselsårene avviker flere år fra den ene tellingen til den andre. De hadde tjenestepige i 1873-75, og to eldre damer som de bodde sammen med i 1894.

1873 Pedersgata 16
Martin Nygaard, f. 1840, styrm. ”Orver Odd”?
Dina Amalia, f. 1834, Flekkefjord
Larsine Olivie, f. 1862

1875 Pedersgata 16
Ludvig Evertsen, f. 1841 sømand
Juliane f. 1847
Eilert f. 1872

1885 Pedersgata 16
Svendsen, Theodor, f. 1859 Styrmand
Laura, f. 1859
Sigurd f. 1884

1894 Pedersgata 16
Matias Høie, 45 år skipper ”Glaburn??”
Marie 36 år
Rangvald 19 år – skole
Klaus, 17
Petter, 14
Matias, 12 år
Marie, 10 år
Agnes, 6
Karl 3 år
Olaf, 1 år
Lina Norberg, 19 år, Tjenestepige.

1894 Pedersgata 16
Endre Isaksen, 40 år Skipper, Skonnert Brage
Matilde, 24 år
Gunhild 2 år
Sjømannsrullene viser at Endre mønstret på i 1870 og mønstret av for siste gang i 1904. Han er nevnt påmønstret 8 ganger, men ikke på hvilke skip.

1895 Pedersgata 16
Lava Mele, 28, sypige ug
Hans Kristiansen, 26 snedkersv.
Olav 24

1898 Pedersgata 16
Bergit Grannes 69
Sisela ?? 28

1897-1924 Pedersgata 16
Kasper Hegland, f. 1865 handelsm, død 1921
Dorthea Petersen, f. 1864 død 1897, tæring
Magnhild, f. 1890
Bjørn, f. 1892
Jonas f. 1893– 22 år handelsbtj. 1916 hos Wilhelm Aarstad i Kirkegt. 33
Margit f. 1894 – 21 år hjemme
Sigurd 1896 – 18 år handelsbtj. i 1916 hos faren
Malene Kluge 32 husholderske 1989
Kornelia 20 tjenestepige.1898
Berta 19 tjenestepige 1899

Kasper Hegland, II kone gift 21-1-1900 begge hadde vært gift tidligere.
Malene Johnsen Kluge, f. 1865 Hjelmeland
Magnhild Kluge, f. 1890
Einar Kluge, f. 1891
Udøpt barn 7-2-1899 død 18-2-1899.
Georg f. 20-8-1900 død 14-11-1900
Dagfin f. 25-12-1901 død 26-2-1902
Karen Malene f. 1903
Georg f. 1905
Dagfin 1906 død 1908
Marie Agnete f 1907 død
Marie Agnete f. 1909
Ingeborg 24 tjenestepige, 1904
Jorine Kleppe 20 tjenestepige, 1907
Serine 20 tjenestepige, 1908
Ingeborg 24 tjenestepige, 1904
Martha Haueland 16 tjenestepige, 1909
Elen tjenestepige, 1912
Valentine Klungtvedt 16 tjenestepige, 1914
Rakel Marvik 23 tjenestepige, 1915
Kasper var handelsmann og hadde kolonialforretning i Verksgt. 2 ved Bagerbryggen, og her i huset. Han var først gift med Dorthea, de fikk fem barn. Dorthea døde av tæring. Kasper giftet seg på ny med enken Malene. Sammen fikk de åtte barn hvorav fem døde tidlig. Malene var husholderske hos Kasper før de giftet seg. Hun hadde vært gift med bagermester Bernhard Kluge og hadde Magnhild og Einar med han. Hun hadde bodd i Langgaten og hadde hatt kostgutter, ble det opplyst da de giftet seg. Malene fikk stemme ved valget i 1904. Opp gjennom årene hadde de flere tjenestepiker.
Barnene Magnhild og Bjørn var i 1910 handelsbetjenter hos faren, mens Jonas var handelsbetjent i en manufaktur.
I 1910 bodde det 10 personer her. Familien hadde ikke tjenestpiger på det tidspunktet.

1914 Pedersgata 16
Sverdrup Holgersen, 30 malersv.
Bertha 24, syfor.
Astrid 2
Thordis 4
Kristine Kristoffersen 22 tj.

1915 Pedersgata 16
Karl Johan Knudsen, 35 delikatesse
Inga 26

1916-18 Pedersgata 16
Peder Dahl, 40 Skøytefører og eier – fører ved fra fjordane
Mathilda 26
Nils 1
Maren Seglem 15, tjenestepige fra Mosterhavn

1917-18 Lars Grønnaas, motorbåtfører

1918-1922 Pedersgata 16
Hegland, Jonas f. 1893
Walda Husebø f .1894 Hundvåg
Myrtle f. 1918
Otto f. 1920

1918-20 Pedersgata 16
Henrik Kristensen f. 1893, murer
Margit f. Hegland, f. 1894
Gunvor f. 21-4-1918

De følgende personene er funnet i skattelister, adressebøker og valgmanntall. Her er bare hovedpersonen oppført, så derfor mangler informasjonen om eventuelle ektefeller og barn. Årstallet er det året de ble nevnt på denne adressen.

1918-20 Mikal Hagen, sjømann
1922-1944 Lars Severinsen, bødker
1924 Signe Bergstrand, syerske
1924 Johs. Egeland, handelsfullm.

1928-1930 Pedersgata 16
Olivia Sivertsen, hun og datteren bodde her i 1928-30 da Berny gikk på Johannes skole.
Berny Sivertsen, f. 1920

1930 Pedersgata 16
Simon Motland, f. 9-9-1869, død 4-9-1930, 71 år gammel. Han etterlot seg to sønner. John og Sem Motland.

1930-34 Talette Tostensen, f. 15-1-1903, hermetikarbeider
1930-37 Bjarne Olai Lunde, f. 8-7-1895, paraplymaker. Han hadde forretning på Nytorget
1932 Torbjørn Nygård, lagermann
1933-24, Anders Nygaard, f. 13-4-1919, læregutt
1935 Martha Bjørnsen, syerske
1935-39 Solveig Olsen, f. 19-5-1899, handelsbetjent/husholderske
1938-39 Bertram Christensen, f. 12-12-1909, chaffør
1940-41 Einar Bjørnsen, f. 12-11-1915, forpakter

1939-1942 Pedersgata 16
Håkon Fredriksen, sjøm.
Henny, f. 1930, datter
De bodde her da Henny gikk på skolen.

1936-37 Pedersgata 16
Olav Marton Torkelsen, f. 12-10-1916, gårdsarbeider
Rikard Torkelsen, f. 17-5-1918, arbeider

1936-37 Guri Skretting, f. 3-3-1903, fabrikarbeider

1937-1964— Pedersgata 16
Jakob Liland Onarheim, f. 6-7-1897, arbeider/ fyrbøter
Johanna
John Kristoffer L. Onarheim. f. 4-2-1923 arbeider, gift med Aslaug Kolnes, f. 10-8-1925. John død i 1993
Bjarne L. Onarheim, f. 27-2-1925
Trygve Onarheim, f. 29-2-1930
Jakob arbeidet på Lilleborg og i 1958 hadde han vært der i 35 år.

1941 Sigvald Innvær, sjømand
1941-1944 Birger Konrad Antonsen, f. 29-4-1896, sjømann/maskinist
1941-1944 Ingeborg Olsen, enke
1941-1946 Elisabeth Aanestad, f. 12-8-1914, syerske

1930-1958 Pedersgata 16
Thorvald Dirdal, f. 14-2-1892, kjøpmann, død 22-9-1930, 38 år gammel
Berta Dirdal, f, 17-2-1893, handlende
Torvald Berge Dirdal, f. 20-2-1918, sønn, matros i 1950
Trygve Dirdal, f. 3-12-1915/19, vaktmester
Arne Dirdal, f. 20-3-1914, vaktmester
Asbjørn Dirdal, f. 18-1-1890, matros
Da Torvald døde i 1930 etterlot han seg enke og 4 mindreårige barn. Han eide hus, enken fikk erklæring om uskifte.

1938-1967 Pedersgata 16
Fridtjof Dirdal, f. 21-8-1920, avd. sjef
Ruth May Dirdal, f. 27-5-1922, kontorist

1953-56 Pedersgata 16
Nany Høiland, f. 3-6-1928, frisørdame.
Laurits Høiland, f. 13-8-1928, telefomarbeider

1942-52 Ingeborg og Serine Hansen, f. ca 1907, fabrikarbeidere

1942-46 Anna Hetland, f. 31-3-1906, tjener
Gudny Hetland, f. 4-11-1907, syerske
1947-48 Aslaug Kolnes, f. 10-8-1925, kontorist, gift med John Onarheim
1947-1969, pakkerske Gunhild Vikan, f. 19-6-1914
1948-49-1967 Petra Andersen, f. 22-2-1904, fabrikarbeider
1955-58 Karina Røgenes, f. 1-4-1907, rengjøringsarbeid

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net

 

 

1