Pedersgata nr. 016

Besøk på siden: 223

Br.nr. 887 – 165 m²

Huset ligger på venstre siden av gaten. I dag er det et stort murhus på tre etasjer og loft. Dette og nabohuset nr. 14 er antakelig bygget på samme tid ca 1900. Hvordan det opprinnelige huset som stod her rundt 1850 så ut vet en ikke. Her er butikklokaler i første etasje, med bolig i resten av huset. Det ligger vegg i vegg med nabohusene. I nr 14 hadde Osmundsen og Trodahl sin butikk og i nr 18 var apoteket Hjorten.

Eiere:

1849 Rasmus Eeg kjøpte tomten av Opplysningsfondet i 1849 Han eide også nabohuset nr. 14.

1856 Enken etter Rasmus Eeg selger til Jonas Sigbjørnsen hus og grund 1856.

1871 Johan Buthler kjøper huset.

1900 Kasper Hegland overtar uten hjemmel, skjøte ble ikke utskrevet.

1914 skjøte fra enken Kristine Buthler til Kasper Hegland

1922 Malene Hegland overtar huset ved skifte etter mannen.

1929 Thv. Dirdal kjøper huset.

1947 fra Arne Dirdal til brødrene Fridtjof ¾ og Trygve Dirdal ¼ del

1943 Stvgr. Kommune står oppført som eier i matrikkelen 1943?

Næringsvirksomhet:

Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her, eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

1897-1924      Kasper Hegland, kolonial, mel og kornvarehandel. Han hadde også forretning på bagerbryggen til å                                   begynne med.

1924-1940      Thv. Dirdal – Brødrene Dirdal drev kolonialforretning. Telefon nr i 1928:3575 – Dirdal Thv. Kolonialforr.

1941-1955      Olaf Østebø, Frukt, grønnsaker detaljhandel.

1955-1965      Ritz delikatesseforretning – Cevita. Ritz flyttet senere til Pedersgaten nr 12.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1856-1871

Jonas Sigbjørnsen, f. 1821, Bakke prgj. bødker

Marthe Børresdtr, f. 1821 Frue prgj.

Sigbjørn Thorsen, f. 1851 Bakke, fostersøn

Krestine Olsdtr. f. 1843, Strand prgj. tjenestepige

Christian Tønnessen, f. 1841 Bakke, logerende, bødker

Gabriel, Tønnessen, f. 1846, Bakke, logerende, bødker

Christian Eriksen, f. 1838, Bakke, logerende, bødker

Nils Tollagsen, f. 1845, Bakke, logerende, bødker

Jonas kjøpte hus og grund i 1856 av Rasmus Eeg. I 1865 bodde det to familier med til sammen 10 personer i huset. Det er meget mulig at det huset så litt annerledes ut enn i dag. Jonas og Marthe hadde en fostersønn, dessuten bodde det fire unge menn som alle var fra Bakke der Jonas kom fra og de var alle bødkere. De hadde en tjenestepige fra Strand.

1865

Truls Amundsen, f. 1837, Frue, logerende, skipper

Severine Svendsdtr. F. 1840

1871 – 1895

Johan Buthler, f. 1837 sømand

Christine f. 1834/1838 Kr.sand

Frantz f. 1863/1869 sindsvag

Karen f. 1863/1869

Ingeborg f. 1874

Ane Svendsen, f. 1849 Sokendal tjenestepige 1875.

W. C. L. Andreassen, 60 år – 1894

Grethe Gudmestad 60 år – 1894

Johan Buthler var sjømann og huseier i 1871. 1873 var han skipper på ”Ledaal”. Christine var blitt enke i 1894. Fødselsårene avviker flere år fra den ene tellingen til den andre. De hadde tjenestepige i 1873-75, og to eldre damer som de bodde sammen med i 1894.

1873

Martin Nygaard, f. 1840,  styrm. ”Orver Odd”?

Dina Amalia, f. 1834, Flekkefjord

Larsine Olivie, f. 1862

1875

Ludvig Evertsen, f. 1841 sømand

Juliane f. 1847

Eilert f. 1872

1885

Svendsen, Theodor, f. 1859 Styrmand

Laura, f. 1859

Sigurd f. 1884

1894

Matias Høie, 45 år skipper    ”Glaburn??”

Marie 36 år

Rangvald 19 år – skole

Klaus, 17

Petter, 14

Matias, 12 år

Marie, 10 år

Agnes, 6

Karl 3 år

Olaf, 1 år

Lina Norberg, 19 år, Tjenestepige.

1894

Endre Isaksen, 40 år Skipper, Skonnert Brage

Matilde, 24 år

Gunhild 2 år

Sjømannsrullene viser at Endre mønstret på i 1870 og mønstret av for siste gang i 1904. Han er nevnt påmønstret 8 ganger, men ikke på hvilke skip.

1895

Lava Mele, 28, sypige ug

Hans Kristiansen, 26 snedkersv.

Olav 24

1898

Bergit Grannes 69

Sisela ?? 28

1897-1924

Kasper Hegland, f. 1865 handelsm, død 1921

Dorthea Petersen, f. 1864 død 1897, tæring

Magnhild, f. 1890

Bjørn, f. 1892

Jonas f. 1893– 22 år handelsbtj. 1916 hos Wilhelm Aarstad i Kirkegt. 33

Margit f. 1894 – 21 år hjemme

Sigurd 1896 – 18 år handelsbtj. i 1916 hos faren

Malene Kluge 32 husholderske 1989

Kornelia 20 tjenestepige.1898

Berta 19 tjenestepige 1899

Kasper Hegland, II kone gift 21-1-1900 begge hadde vært gift tidligere.

Malene Johnsen Kluge, f. 1865 Hjelmeland

Magnhild Kluge, f. 1890

Einar Kluge, f. 1891

Udøpt barn 7-2-1899 død 18-2-1899.

Georg f. 20-8-1900 død 14-11-1900

Dagfin f. 25-12-1901 død 26-2-1902

Karen Malene f. 1903

Georg f. 1905

Dagfin 1906 død 1908

Marie Agnete f 1907 død

Marie Agnete f. 1909

Ingeborg 24 tjenestepige, 1904

Jorine Kleppe 20 tjenestepige, 1907

Serine 20 tjenestepige, 1908

Ingeborg 24 tjenestepige, 1904

Martha Haueland 16 tjenestepige, 1909

Elen tjenestepige, 1912

Valentine Klungtvedt 16 tjenestepige, 1914

Rakel Marvik 23 tjenestepige, 1915

Kasper var handelsmann og hadde kolonialforretning i Verksgt. 2 ved Bagerbryggen, og her i huset. Han var først gift med Dorthea, de fikk fem barn. Dorthea døde av tæring. Kasper giftet seg på ny med enken Malene. Sammen fikk de åtte barn hvorav fem døde tidlig. Malene var husholderske hos Kasper før de giftet seg. Hun hadde vært gift med bagermester Bernhard Kluge og hadde Magnhild og Einar med han. Hun hadde bodd i Langgaten og hadde hatt kostgutter, ble det opplyst da de giftet seg. Malene fikk stemme ved valget i 1904. Opp gjennom årene hadde de flere tjenestepiker.

Barnene Manghild og Bjørn var i 1910 handelsbetjenter hos faren, mens Jonas var handelsbetjent i en manufaktur.

I 1910 bodde det 10 personer her. Familien hadde ikke tjenestpiger på det tidspunktet.

1914

Sverdrup Holgersen, 30 malersv.

Bertha 24, syfor.

Astrid 2

Thordis 4

Kristine Kristoffersen 22 tj.

1915

Karl Johan Knudsen, 35 delikatesse

Inga 26

1916-18

Peder Dahl, 40 Skøytefører og eier – fører ved fra fjordane

Mathilda 26

Nils 1

Maren Seglem 15, tjenestepige fra Mosterhavn

1917-18 Lars Grønnaas, motorbåtfører

1918-1922

Hegland, Jonas f. 1893

Walda  Husebø f .1894 Hundvåg

Myrtle f. 1918

Otto f. 1920

1918-20

Henrik Kristensen f. 1893, murer

Margit f. Hegland, f. 1894

Gunvor f. 21-4-1918

De følgende personene er funnet i skattelister, adressebøker og valgmanntall. Her er bare hovedpersonen oppført, så derfor mangler informasjonen om eventuelle ektefeller og barn. Årstallet er det året de ble nevnt på denne adressen.

1918-20 Mikal Hagen, sjømann

1922-1944 Lars Severinsen, bødker

1924 Signe Bergstrand, syerske

1924 Johs. Egeland, handelsfullm.

1928-1930

Olivia Sivertsen, hun og datteren bodde her i 1928-30 da Berny gikk på Johannes skole.

Berny Sivertsen, f. 1920

1930 Simon Motland, f. 9-9-1869, død 4-9-1930, 71 år gammel. Han etterlot seg to sønner. John og Sem Motland.

1930-34 Talette Tostensen, f. 15-1-1903, hermetikarbeider

1930-37 Bjarne Olai Lunde, f. 8-7-1895, paraplymaker. Han hadde forretning på Nytorget

1932 Torbjørn Nygård, lagermann

1933-24, Anders Nygaard, f. 13-4-1919, læregutt

1935 Martha Bjørnsen, syerske

1935-39 Solveig Olsen, f. 19-5-1899, handelsbetjent/husholderske

1938-39 Bertram Christensen, f. 12-12-1909, chaffør

1940-41 Einar Bjørnsen, f. 12-11-1915, forpakter

1939-1942

Håkon Fredriksen, sjøm.

Henny, f. 1930, datter

De bodde her da Henny gikk på skolen.

1936-37

Olav Marton Torkelsen, f. 12-10-1916, gårdsarbeider

Rikard Torkelsen, f. 17-5-1918, arbeider

1936-37 Guri Skretting, f. 3-3-1903, fabrikarbeider

1937-1964–

Jakob Liland Onarheim, f. 6-7-1897, arbeider/ fyrbøter

Johanna

John Kristoffer L. Onarheim. f. 4-2-1923 arbeider, gift med Aslaug Kolnes, f. 10-8-1925. John død i 1993

Bjarne L. Onarheim, f. 27-2-1925

Trygve Onarheim, f. 29-2-1930

Jakob arbeidet på Lilleborg og i 1958 hadde han vært der i 35 år.

1941  Sigvald Innvær, sjømand

1941-1944  Birger Konrad Antonsen, f. 29-4-1896, sjømann/maskinist

1941-1944  Ingeborg Olsen, enke

1941-1946  Elisabeth Aanestad, f. 12-8-1914,  syerske

 

1930-1958

Thorvald Dirdal, f. 14-2-1892, kjøpmann, død 22-9-1930, 38 år gammel

Berta Dirdal, f, 17-2-1893, handlende

Torvald Berge Dirdal, f. 20-2-1918, sønn, matros i 1950

Trygve Dirdal, f. 3-12-1915/19, vaktmester

Arne Dirdal, f. 20-3-1914, vaktmester

Asbjørn Dirdal, f. 18-1-1890, matros

Da Torvald døde i 1930 etterlot han seg enke og 4 mindreårige barn. Han eide hus, enken fikk erklæring om uskifte.

1938-1967

Fridtjof Dirdal, f. 21-8-1920, avd. sjef

Ruth May Dirdal, f. 27-5-1922, kontorist

1953-56

Nany Høiland, f. 3-6-1928, frisørdame.

Laurits Høiland, f. 13-8-1928, telefomarbeider

1942-52 Ingeborg og Serine Hansen, f. ca 1907, fabrikarbeidere

1942-46 Anna Hetland, f. 31-3-1906, tjener

Gudny Hetland, f. 4-11-1907, syerske

1947-48 Aslaug Kolnes, f. 10-8-1925, kontorist, gift med John Onarheim

1947-1969, pakkerske  Gunhild Vikan, f. 19-6-1914

1948-49-1967  Petra Andersen, f. 22-2-1904, fabrikarbeider

1955-58 Karina Røgenes, f. 1-4-1907, rengjøringsarbeid