Pedersgata nr. 048 Folk i huset

Folk i Pedersgata 48

Br.nr. 1898 – 119 m² stor tomt.

Besøk på siden: 356

Hus Eiere

1880 fra Peder M. Kartevold, f. 1816, Thime, død 26-9-1901 i en brann.

1880 til Lars Johnsen

1892 til Sem Andersen

1897 til Karoline Nielsen

1897 til John Eng

1907 til Gabriel Hetland

1917  til Gabriels arvinger

1917  fra arvingene til Johs. M. Sa… og Hans Brandt

1918 til H.J. Sivertsen auksjonsskjøte

1918 til Torvald G. Schadberg – bolig Sandeidgt. 8

1948 til G. Schadbergs arvinger, døtrene Solveig, Dagny og Astri.

1950 til Dagny Schadberg.

1952    tinglyst : –Erklæring om at loftsrommene når som helst bygningsrådet forlanger det,  kun skal nyttes som  tillegg til de andre leilighetene, og ikke som særskilt leilighet.

1987       salg  ?

1992 fra Gondolen A/S

1992 til Yee Har Chu

2000 til At Rør As

2008 salgsannonse

2008 fra Eva Matilda Helstrøm

2008 til Simon Hammer og Silje Framnes Time – seksjon 2

( Peder Kartevold var bestefar til Petra Kloster som handlet med blomster i Pedersgata 30. Han bodde der da han   ble funnet røykforgiftet rett innenfor døren.) se Pedersgata 30,

*********************************************************************************************

Det har vært mange forskjellig butikker og verksteder som holdt til i kjelleren. Det kan dere lese om i en egen artikkel om næringsliv.

Næringsliv

1898                Marthine Hetland og Laura Engh åpnet en syforretning

1899                Marie Gudjonsen, frihandel colonial

1900-1901      Melkehandel, Ingeborg Petersen,

1904 – 1905    Halvor Olsen, skomager arb hjemme for seg selv

1908 – 1909    Anna Solberg, butik Stavanger melkeudsalg

1910                Katrine Dahle, butikk, Frue Meieri her

1910                Jordmor Bertha Henriksen

1910-1913      Hanna Haneberg, colonial, Frue Meieri utsalg her.

1914-1915      Karen Goa, handelsbtj. Frue meieri

1916-1918      Mekanisk verksted, Olav Larsen (bolig Wesselsgt.)

1918                Olav Amundsen  — kolonial?

1919                K. Torjussens mek. Verksted

1922                Olaf Lea jr. Sadelmaker

1925                Fagamatøren, verksted ledet av Lars Lende.

1926                Rangvald Henrisens fruktforretning

1927                Melkeutsalg – Sikstrøm

1928                Kolonial opphørssalg

1930                Alfred Steen, utsalg av brød og kaker

1930                K. Finnesand, skomaker

1930                Strikkeforretning

1931                Fotograf O. Aarvold

1935                Fiskeforretning

1937-1969      Smed, lås og beslagverksted, Lauritz Gundersen produksjon av låser til damevesker.

1936-1955      Solid, Vulkaniseringsverksted. Gustav Haraldseide

1955               Landbruks- og meieriprodukter, Hans Halvorsen

1964                J. Haaland Kunstindustri

1968                Nylunds renseri

1977                Effektlageret

1984                Fisk & Kolonial innhaver Guttorm Gudmundsen, konkurs

1981             Utstilling av kjøkken. V. Ove Opsal

1984             Fisk & Kolonial innehaver Guttorm Gudmundsen, konkurs

2000-2003     Floret Interiør Design – Gipsdekor

2014-17-      Casa Gio – italiensk restaurant

Se egen artikkel om Næringsliv  

Folk i huset:  Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

Jeg har samlet mange omtaler av folk som har bodd her kortere eller lengre tid nederst på siden, selv om artiklene er skrevet mange år etter at de var flyttet.

I 1885 bodde det 18 personer fordelt på 4 husstander.

I 1900 var det 16 personer som bodde her fordelt på 5 husstander.

I 1910 var det 11 personer registrert på bostedet: fordelt på 4 familier.

Dette er et stort kassahus, som ligger vegg i vegg med nabohuset nr 50. Det er et våningshus med forretningslokale i kjelleren. I 1900 var det melkeutsalg i kjelleren, foruten 2 rom og kjøkkenkrok. I andre og tredje etasje var det 3-4 rom og familiene måtte dele kjøkken.

Fra Google Nr. 48 er det hvite huset som ligger nr. 5 fra venstre

*********************************************************************************************

Disse har bodd her kortere eller lengre tid.

1885-1892  

Johnsen, Lars f. 1828, Jondal, uden beskjeftigelse

Bertha Ommundsen, f. 1836, Jelsa, Kone

Johanne Bertine, f. 1862                                    

Lars Bertinius f. 1875, konfirmert 1890

Lars bodde i Vinkelgaten 2 i 1875 da ble det oppgitt at han kom fra Sandal Sogn, Hardanger. Han var skibsfører.. Det var Lars som kjøpte tomten og bygget huset. I 1890 var Lars søfarende.

1885 

Danielsen, Rasmus f. 1859 Styrmand med Skont. Lhadnøj”??

Johanne Bertine f. Johnsen, f. 1862, Kone

Johanne var datter av Lars Johnsen. De hadde ikke barn da de bodde her i 1885

*********************************************************************************************

1885

Holgersen, Zakarias f. 1835 Skjold, skibstømmermand, død 1890

Svendsen, Ane Marie f. 1844, Haaland, død 1931, 90 år gammel

Holgersen, Hans f. 1868 Handelsbetj.

Gabriel, f. 1869

Bernhard, f. 1871, malermester

Erik, f. 1875, kjøbmand, manufacturist

Beathe, f. 1878

Sigurd, f. 1879

Johan Endre, f. 1883, jungmand

Familien bodde på St. Volden i 1875, mens de var flyttet til Østervaag 10

i 1900. Da var Ane Marie enke.           Se omtale av henne nederst på siden.     

*********************************************************************************************

1885 – 

Willumsen, Tycho f. 14-10-1857, Styrmand på ”Dronning Sofie”, skipsfører,

død 10-11-1937, 80 år gammel

Walentine, f. Roggen, f. 1863 Bergen, død 19-4-1934, 70 år gammel

Wilhelm, f. 1889

Tycho, f. 1891

Carsten, f. 1893

Elisabeth, f. 1893, død 20-11-1933 g.m. lensmann Rasmus Mæle

Johansen, Johan Finnesand, f. 1860 Tømmermand med  Skonnert. ”Corene”

De bodde i Hornklowsgade 4 i 1900.  Se annonsene nederst på siden.

Tyco kjøpte det huset i 1896.

Utdrag av Norges skibsførere 1933-1935 av Torjer Meling m.fl. – www.nb.no:

WILLUMSEN, TYCHO, Stavanger, f. 14. okt. 1857 i Stavanger. Til sjøs 1874 med

s. «Souverain» av Stavanger, tilh. Helliesen & Co. Styrm.eks. 1877 i Stavanger.

Styrm. bl. a. med bk. «Sigurd Jarl», bk. «Valutta» og d. «Dronning Sophie».

Blev i 1885 fører av d. «Kong Oskar» (380) av Stavanger, tilh. Torjer Merling.

Har senere ført d. «Dronning Sophie» (500) for denne reder. Sluttet sjøen

i 1912. – Gift. 5 barn.

**************************************************************************

1891 

Kornelius Gustav Gundersen, f. 13-9-1852, Finnøy, posefabrikant

Karen Serine, f. Jakobsen, f. 6-9-1853, Nedstrand, død 1-6-1919, 65 år gammel

Oluf Martinius, f. 1877

Gunda Serine, f. 1879

Kristian Rasin, f. 1882

Olaus, f. 1884

Konrad Andreas, f. 5-1-1887

Ragnhild, f. 12-4-1891

Kornelius Gustav, f. 3-5-1893

Jakob, f. 29-3-1895

De bodde her da Ragnhild ble født. I 1900 bodde de i St. Hansgt. 18.

Da hadde de 7 barn, men Ragnhild ble ikke nevnt. Han hadde posefabrikken

i St. Hansgaten 18.  Se artikkel nederst på Siden.

*********************************************************************************************

1894

Sem Andersen, f. 1854 sømann – hjemme på arbeid

Karoline, f. 1959

Andreas, f. 1890

Thea, f. 1886

Hilda, f. 1894

Sem var fra Finnøy, men I 1900 var han sjømann og gårdbruker på Høle.

****************************************************************************

1895 

Ola A. Eide, f. 3-5-1855, Sand skipper – ”Galeas Banka”

Serine, f. 14-4-1861, Sand

Arne, f. 8-1-1892

Gunda, f. 30-8-1893

Elisabeth, f. 26-9-1896

Sverre, f. 23-10-1901

Peder, f. 23-10-1901

Ola og familien var flyttet til Opheimsgaten 66 i 1900.

*************************************************************************

1895  S. Mæle, 30 år, sekretær Stavanger avis

Berta,  28 år

************************************************************************

1895

Endre Lomeland, f. 5-7-1849, Helleland, skomagersvend

Karen, f. 8-4-1852, Egersund, sygelig, døde 3-4-1926, 74 år gammel.

Wilhelm, f. 19-1-1878

Ingeborg, f. 30-10-1879

Petter, f. 1881

Anna, f. 14-02-1885

Wilhelmine Teodora, f. 13-2-1888

Erling, f. 15-5-1890

Ella, f. 1893

Harald, f. 13-1-1905

Denne familien flyttet til Øvre Dalgaten 17 innen 1900. Se annonse nederst på siden.

***********************************************************************

1897 – 1916  

John Eng, f.1-1-1858, Etne, død 6-1-1925, 70 år gammel

Laura, f. Hetland,  f. 9-12-1862, Hetland, død 7-10-1938, 76 år gammel

Elisa, f. 17-4-1895, g. Bøckmann

John kjøpte huset i 1897 og solgte det videre i 1907 til Gabriel Hetland. Familien ble boende i huset til nærmere 1920. John var stuert i 1897 på en båt eid av Erik Berentsens rederi. Han var hjemme i 1899 og arbeidet ”træganger” eller som treskomaker hos Berner træskofabrik på Jorenholmen. I 1902 var han tøffelfabrikant, I 1907 var han baadsman på ”S/S Hafrsfjord” – på ”Nor” i 1908 og i 1916 var han maler om sommeren. Ellers arbeidet han på hermetikkfabrikken Stavanger Sardine. John og Laura feiret sølvbryllup i 1918. Laura og Marthine Hetland, åpnet syforretning for guttedrakter og huer i Pedersgaden 28 i 1898.

Elisa var som19 åring handelsbetjent i Økonom 1915. John bodde 1 etasje og betalte kr. 100 i husleie i 1910.

  1898     1898

*********************************************************************************************

1898 1899

Ingvald Osmundsen, f. 22-5-1860, typograf –Westlandsposten, død 10-4-1930, 70 år gammel.

Inger Jakobsen, f. 6-2-1861, Strand, død 12-6-1935, 74 år gammel

Jenny, f. 11-11-1891

Oskar, f. 3-9-1893

Isak, f. 23-7-1895

Klara Beathe, f. 23-7-1898

Karl, f. 15-11-1900, død 1966, 66 år gammel.

Ingvald var typograf i Westlandsposten. I 1899 hjalp han søsteren som var blitt enke. Sannsynligvis Karoline Nilsen. Familien var flyttet i 1900 til Normansgaten 14 som er hjørnehuset til Pedersgata der Blomster Jacobsen holder til.

1899 hjelper Invald søsteren som var enke.

Karoline Nilsen, enke, 37 år

   Se annonsene nederst på siden.

*********************************************************************************************

1898 

Olaus Rolandsen, f. 1844/48, Kloster, (Rennesøy), skomagersvend, død 29-6-1926, 82 år gammel.

Kristine Bertelsen/Kristensen, f. 1857/55, Lofoten prgj., død 25-9-1948, 95 år gammel.

Karl Bertinius, f. 1881/83, murerhåndlanger

Olene/Katrine f. 1884

Bernhard/Julius f. 1888

Johanne, f. 1890

Kristian, f. 1894

Lars Martinius, f. 12-11-1897

Olaus hadde vært gift tidligere. Familien flyttet til Nygaten 17 før 1900. I 1885 bodde de i Kirkebakken 25.

Se annonse nederst på siden.

*********************************************************************************************

1899-1912—1916 

Gabriel Larsen Hetland, f. 1835, Høiland, forhenværende gaardbruker.  død 29-6-1912, 78 år gammel

Serine Martine, f. Aareskjold, f. 21-2-1839, Høiland, død 4-5-1916 av Tæring. 78 år gammel

Gerhardine, f. 1875

Gabriel Hetland f. 7-4-1886, snedkersvend   borgerbrev

Gabriel var forhenværende gårdbruker. Familien bodde her i 1900, da var han rentenist. (Han hadde penger i banken til å leve av.) Han kjøpte huset i 1907. Gabriel døde i 1912 og kona overtok huset. Datteren Gerhardine var syerske da hun giftet seg i 1901 med Severin Grannes, f. 1865. Arvingene solgt huset i 1917. Gabriel bodde i 1 etasje og betalte kr. 140, i husleie i 1910.                   Sønnen Gabriel søkte om borgerskap i 1910

  1910

År 1910 den 15 juli fremstillet sig på magistratens kontor Gabriel Hetland, født i Stavanger den 8 april 1884, bopæl Pedersgaten 48, og bad sig meddelt borgerskap som snekkermester i Stavanger, Han foreviste svendebrev, datert Stavanger 16-2-1900 samt fremla kvittering for betalt fattigavgift. Han erklærte at næringen agtes påbegynt strax. Da intet o.s.v.

Han fikk nok innvilget borgebrevet.

   1912         1916

*********************************************************************************************

1899

Lisbeth Haaversen, f. 1845, Vikedal, fabrik hos Rønneberg

Marie Gudjonsen, f. 1856, Rennesøy, 43 frihandel

Konstanse Gudjonsen, f. 1890, Bergen

Disse tre bodde sammen 1900, Lisebet flyttet til N. Blåsenborg, mens Marie/Maren og datteren flyttet til Skolegaten.  Maren var handlende Colonial.

*********************************************************************************************

1899-1901 

Jakob A. Risvold, f. 1875, Stordøen, skom. Hos Kjølvig

Janna Kristine Danielsen, f. 1873, Haugesund

Magnhild Johanne, f. 8-7-1899

Familien var flyttet til Haugesund innen 1910.

*********************************************************************************************

1900-1901 

Ingeborg Petersen, f. 4-7-1867, Lunde, LM, enke

Paul, f. 1892

Hjalmar, f. 14-4-1893

Ingolf Otto, f. 24-5-1901

Ingeborg hadde vært gift med maskinist Magnus Pedersen, f. 1863. Hun drev melkehandel.  Hun var flyttet til    Nymansgate 81a innen 1910.

*********************************************************************************************

1900- 1902 

Mathias Andreas Eriksen, f. 24-3-1862, Selje, Molde, Rom. 1. maskinist ”Breifond” død 6-1-1916, 52 år gammel

Inger Kristine f. Øgaard, f. 18-12-1859, Oltesvik, Høle

Inga Marie, f. 14-3-1886

Margit Kristofa, f. 5-8-1891

Emma Rasine, f. 12-1-1893

De var flyttet til Waisenhusgate 60 innen 1910.

*********************************************************************************************

1901   Martine Hytland, 25 syerske

*********************************************************************************************

1902  Bertha Aardal, 22 skrædderpiger, søstre

1902   Martine Aardal, 19

*********************************************************************************************

1902-1903

Nils M. Hovland, f. 8-12-1866, død 13-10- 1940, 74 år gammel

Christine, f. 12-7-1864, Jelsa, død 14-1-1956, 93 år gammel.

Alfred, f. 17-2-1901

Postbud lønn kr 8, bodde i Pedersgaten 42 tidligere. I valgmanntallet for 1902 hadde Nils tittelen ”Postledsager”. I 1910 bodde de i Normansgate 31.   Det sto et fint stykke om Nils i 1932, se nederst på siden.

*********************************************************************************************

1903    Gunhild Svendsen, f. 1873

Det finnes en Gunhild Svendsen, damesyerske, i N. Dalgt. 9 i 1900, om det er henne vet jeg ikke.

*********************************************************************************************

1904 – 1909

 Hjalmar Theodor Andreassen, f. 5-4-1879, blikslager hos Conradsen, død 16-1-1965, 84 år gammel

Severine Emilie Bjørnsen, f. 4-2-1883

Hjalmar S., f. 22-2-1902

Thor f. 11-12-1903

Margit Kristine, f. 19-8-1906

Borgny, f. 6-11-1908

Han sluttet hos Conradsen i 1915 —Familien hadde bodd i Værksgate før de kom hit for så å flytte til N. Dalgt. 75. –

  1915          Se nederst på siden for annonse.

*********************************************************************************************

1904 – 1905

Jakob M. Korneliussen, f. 24-1-1865, Skjæveland, Høiland, støberiarb,

Anna, f. 29-9-1867, død 12-1-1928, 60 år gammel

Anna Jakobine, f. 17-5-1906

Carsten Oliver, f. 17-4-1910

Jakob kom hjem fra Amerika forrige år. De giftet seg i okt 1903. Det kan være denne familien som bor i Nymansveien 32 i 1910. Jakob laget mange seilskutemodeller som ble loddet ut.

*********************************************************************************************

1904 – 1905

Halvor Olsen, f. 6-10-1875, Strand,

Ingeborg, f. 31-12-1870, Fossand

Anna, f. 1-7-1899

Johannes, f. 13-2-1901

Ingvalda, f. 22-12-1902

Olaf, f. 22-8-1904

Gunhild Olalia, f. 17-7-1905

Haakon, f. 9-4-1909

Karel Emil, f. 1-8-1910

Halvor var skomager arbeidet hjemme for seg selv – før Pedersgaten 120. Familien kom fra Risbakken og                            flyttet senere til Nymannsveien 104. De feiret sølvbryllup i 1924.

*********************************************************************************************

1906

Bernhard Olsen, f. 3-2-1880, Randaberg, skibstømmermann. ”Angelo”

Ellida, f. 12-12-1880

Anna, f. 6-9-1902

Einar, f. 10-10-1906

Margit, f. 21-7-1909

Bernhard var sjømann da de bodde her, men i 1910 da de var flyttet til St. Hansgt. 7. Da var han farmarbeider.

*********************************************************************************************

1906 – 1907

Nils Pedersen Arnes, 73 år, enkemann, trebundskomager, Ledig i 1907

Elisabeth 50, datter.

før i Pedersgaten 43, hos Simonsen

*********************************************************************************************

1907    Malene Gundersen, 40 år vaskepike

*********************************************************************************************

1908

Martha Erlandsen Holmedal, f. 14-11-1845, Kvitsøy, enke

Ole Erlandsen, f. 7-8-1879, Avaldsnes,

Erland, f. 1885, Karmøy, skomakerlærling, død 16-5-1963, 77 år gammel, g.m. Mary

Ole var maler, han kom hjem fra Island etter 1 ½ års fravær, går ledig.

De bodde i Kongstensgaten 25 i 1900 og flyttet til Høkergaten 13 innen 1910.

*********************************************************************************************

1908 – 1909  Anna Solberg, 26 år, butik Stavanger  melkeudsalg

*********************************************************************************************

1909 – 1910

Ingeborg Jonassen, f. 1842, Fossand, enke, død 20-2-1920, 77 år gammel.

Torkel Jonassen, f. 1877, arbeider, underholder moren.

De bodde i Brattebergaten 21 i 1900.  Se annonse nederst på siden

*********************************************************************************************

1910    Katrine Dahle, 36 butikk, Frue Meieri her

*********************************************************************************************

1910 – 1911

Ole Endresen, f. 5-9-1862, Skudesnes, tømmermand, sjømand på fyrskib.

Thaletta, f. 5-8-1860.

De bodde i Haukelig. 70 før de kom hit i 1910. Se en artikkel om ham nederst på siden.

*********************************************************************************************

1910-1911

Bertha Henriksen, 36 år, jordmor, død 23-3-1955, 82 år gammel i Sauda.

Hun bodde i Bergelandsgata 13 tlf. 1401 i 1911. Hun vaksinerte folk også.

Far til Bertha var Emissær Ole Henriksen, han døde i 1911 86 år gammel, i Sauda

*********************************************************************************************

1910-1913

Hanna Haneberg, f. 1878, Åna Sira, butikpike, colonial, Frue Meieri utsalg her.

Hansine Haneberg, 22 år, butikpike i 1913

Amanda Haneberg, f. 17-11-1894, Sokndal, kontor i 1913

Ingeborg Haneberg, 24 år, butikpike i 1913

Larsine Ringhagen, f. 1896, 17 år, butikpike i 1914

Her er det flere jenter fra Sokndal som bor sammen. Hanna kom allerede rundt 1910, mens de andre kom noen år senere.    De er sannsynligvis i familie med hverandre eller naboer. Amanda bodde på Haneberg i Sokndal i 1910. Dessuten bodde de sammen med Larsine Ringhagen fra Sauda. Hanna Haneberg bodde i kjelleren og hadde sitt melkeutsalg. Husleien for 1910 var på kr, 200,-.

*********************************************************************************************

1910 – 1934     

Elisabeth Hafsøe, f. 14-2-1854, Helvig, Egersund, enke, strygerske – ”1916 har vært arbeidsudygtig i flere måneder” døde 1-7-1935, 83 år gammel

Karl, f. 14-4-1884, ”lite arbeid å bestille, 1916 går meget ledig”, døde 11-10-1930 46 år gammel.

Ragnhild Jørgensen Hafsøe, f. 8-8-1886, fabrikarbeider hos Bjelland

Karen, f. 6-2-1889, g.m. Søren Westly

Kristofa, f. 17-5-1894, fabrikarbeider hos Bjelland, hos frk. Johnsen

Ørnulf f. 1920, dattersønn.

Odd, f. 1925, dattersønn

Elisabeth var enke og bodde sammen med sine barn. Hun var strygerske, men i 1916 hadde hun vært arbeidsudyktig i flere måneder. Karl var kontorist hos en mægleragent i 1910, men senere hadde han lite arbeid å bestille og gikk ledig i 1916, mens han i 1922 var hjelpearbeider. Ragnhild arbeidet i hermetikken hos Bjelland, det samme gjorde Kristofa, men hu var også hos frk. Johnsen (Hvem nå det var) mens hun var påleggsarbeider i 1922.

Ragnhild fikk sønnen Ørnulf i 31-8-1920 og Odd i 1925 med gift mann, stentrykker Harald Jørgensen. Elisabeth bodde på kvisten og betalte kr. 240 i årlig husleie i 1910.

   1930         1935

*********************************************************************************************

1911   Johanna Madland, 19 butik

Det bodde en Johanna Madland i N. Strandgt. 16 i 1910, om det er samme person vet jeg ikke

*********************************************************************************************

1914-1917

Karen Goa, f. 1883 handelsbtj. Frue meieri

Natalie Gabrielsen, Goa, f. 1895, sylære, 1916

Karen og Natalie var to søstre som kom fra Goa i Randaberg.

*********************************************************************************************

1916-17 John Engh, fabrikarbeider

Elisa Engh, handelsbejent

1916  Serine Hetland, f. Aareskjold, enke, død 4-5-1916, 76 år gammel —-

1917-1922

Omil Torstvedt, f. 25-7-1895 Vats, kommune arbeider, død 23-12-1969, 74 år gammel

Inger f. Meltvedt f. 23-4-1894 Meltvedt, Strand, død 11-8-1959, 65 år gammel

Sverre f. 15-12-1915

Lilly Beate, f. 25-3-1917, død 5-5-1917

Bjarne Leonard f. 18-3-1918

Borghild Sofie, f. 19-5-1920

Lydia Meltvedt, hushjelp. f. 30-4-1906 Strand, Hun var søster til Inger.

Omil bodde i Nymannsvein 162 i 1935.  Se annonser nederst på siden.

*********************************************************************************************

1918-1932       

Torvald Torkelsen, f. 18-6-1890, løsarbeider/matros

Larsine Larsen, f. 16-6-1891, Kalleklev, Haus

Trygve f. 6-4-1915

Sigfrid f. 4-6-1916

Henny f. 20-6-1920

Ludvig f. 9-7-1922

*********************************************************************************************

1918    Martin Espedal, kjører.

1918- 1924  Søren Antonsen, fisker/stenarbeider

1933  J. Jakobsen har en annonse i avisen, men om han bodde her er usikkert.

  1933

1938-39- Arne Strand, f. 9-10-1900, løsarbeider

*********************************************************************************************

1935

Julius Olsen, f. 25-12-1883, kurvmaker

Marie Olsen, arbeider

Julius bodde i Almendingsgade 13 i 1910 og var ennå ugift.

*********************************************************************************************

1935   Jakob Aske, barber

1935  Marie Gundersen, enke

*********************************************************************************************

1934-1937   

Emma Olefine f. Ingebretsen, Røisland, f. 1881, enke, død 22-4-1936, 54 år gammel.

Otilie Marie, f. 7-8-1909

Ole Røisland, f. 22-1-1911 – død 1981

Einar Røisland, f. 17-9-1912, deksgutt

Louis Røisland, f. 17-4-1914

Emma var enke etter Ole Røisland, de bodde flere steder i området. Sønnen Ole var en kjent bokser.                                         Se artikkel nederst på siden.

  1936

*********************************************************************************************

1935-        Retsine Søiland, bakerske

1937-39   Ragnar Olavsen, f. 29-10-1912, jernarbeider

Han bodde på Engøy i 1935

*********************************************************************************************

1937-1939 

Einar Bloch Johnsen, f. 27-9-1896, vaskearbeider, 28-4-1977, 80 år gammel.

Sigfrid Marie Johnsen, husmor, død 19-3-1971, 70 år gammel

Georga, død 3-1-1925 2 år gammel

Finn

Endre

Solveig

Einar

Reidun

Se annonser nederst på siden.

*********************************************************************************************

1940-41 – Odd Hovland, 1-9-1916, tømmermann

*********************************************************************************************

1941-1944-1950 

Olav Amdal, f. 19-5-1911, fabrikarbeider, død 10-10-1970, 59 år gammel.

Marie Pedersen, Amdal, f. 25-11-1913, død 16-10-1989, 76 år gammel

Kerry Elise Amdal, f. 30-11-1932

De bodde i Pedersgaten 90 i 1935

*********************************************************************************************

1945-51 

Karl Thu, f. 16-9-1904, Tømmermann

Ingrid, f. Kluge

Anna Gunhild, f. 1931 datter

Kåre Olav, død 13-8-1937, 2 år gammel

Lillemor

Karl bodde i Skolegaten 25 i 1935.

  1937

*********************************************************************************************

1941-1958

Emma Pedersen, f. 19-3-1885, enke, rengjøringsarbeid

Emma hadde vært gift med Karl Pedersen

Peder Pedersen, f. 21-9-1915, Hermetikkarbeider/ gummifabrikarbeider.

Margoth Pedersen, f. 25-10-1911 gift Eide.

Einar Pedersen, f. 25-10-1917, tvilling, farveriarbeider

Karsten Pedersen,f. 25-10-1917, tvilling, lagerarbeider

1958, Peder Pedersen giftet seg med Olena Rugland Åsland

*********************************************************************************************

1940-41 Nils Eide, f. 4-8-1917, tømmermann

*********************************************************************************************

1941-1960

Hans Halvorsen, f. 22-6-1888, fiskehandler i 1941/landbruksprodukter / pensjonist

Ingeborg

Lilly Halvorsen, f. 14-12-1917

Hans Mørch, f. 22-11-1919, hjelpearbeider

Leif Halvorsen, f. 28-6-1927, møbelsnekker

Hans hadde fiskehandel i Ryfylkegt. 20 i 1935

Hans hadde Solid Vulkanisering. Familien bodde i Løvdalsgt. 37 i 1969.

*********************************************************************************************

1956-1977  Magne G. Thomsen

*********************************************************************************************

1949-1982

Dagny Schadberg, f. 8-8-1899, oldfrue død 1-4-1982, 82 år gammel.

Far til Dagny kjøpte huset i 1918. I 1948 var det døtrene Solveig f. 1897, Dagny f. 1899 og Astri f. 1903 som arvet huset. Familien bodde i Sandeidgaten 8. Solveig skrev huset over på søstrene i 1948, Astri skrev det over til Dagny i 1950. Hun er den eneste av familien som bodde her.

Dagny leide ut hybler til unge gutter. Se artikkelen  På hybel i Pedersgata 48″  av Ove Svendsen

     1978

*********************************************************************************************

1958  Knud A. Larsen

1966  Knut Larsen, rørleggerlærling

1958-1967  Øystein Tvedt, f. 9-12-1945, tømmermann

1958    Lillebø, Reinhard F.

*********************************************************************************************

1961 

Randolf Davidsen

Hagny Liv Davidsen, f. 29-2-1936, død 27-1-2008, 72 år gammel.

Stein Åge

Hilde

Cecilie

*********************************************************************************************

1961 – Bjarne Ødegård.

1964 – Asbjørn Godø, f. 19-11-1943

1967-1969   Gunnar Olav Svendsen

*********************************************************************************************

1969-70  Ove Svendsen og

Dag Roald Mortensen fra Sand.

De bodde på hybel her mens de gikk på yrkesskolen. De var ca 17-18 år gamle.

Ove har skrevet litt om hybellivet – se egen artikkel.

*********************************************************************************************

1969-70

Andre som bodde på hybel samtidig var.

Jan Terje Lien, fra Sand – ca 20 år.

Eikje fra Vikedal, ca 24-25-år

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 Omtaler og annonser.      

             Her vil jeg legge ut diverse omtaler som er funnet i avisene. Svært mange har bare bodd her en kort stund, så omtalene kommer gjerne lenge etter at de var flyttet.. Det samme gjelder dødsannonser. Hvis jeg har funnet dødsannonser over folk som døde da de holdt til her har jeg satt den der omtalen står. De fleste utklippene er fra Stavanger Aftenblads arkiv.

    Marie Holgersen 1931

     1938

   

Valentine Willumsen 1934 og Tycho Willumsen 1937.

    

Posefabrikant Kornelius Gustav Gundersen 1922.

  Karen Lomeland 1926.

     

Ingvald Osmundsen 1930 og Inger Osmundsen 1935.

  Olaus Rolandsen 1926

   1932  Nils Hovland

Hjalmar Andreassen 1965

Ingeborg Jonassen 1920

Ole Endresen forteller til Aftenbladet i 1909.

Fyrskib ved Jæderen.

I anledning af hr. A. Melings artikel i lørdags fik vi i dag besøg af hr. Ole Endresen, bopæl Pedersgaden 48, han fortalte «Aftenbladet» følgende: Jeg har faret til sjøs i 25 aar og har bl. a. i 3 ¾ aar været om bord i et fyrskib paa et særlig udsat sted, udenfor Nord-Carolina ved Dimonds Shoal. Det var et ganske overordentlig værhaardt  punkt, og der havde længe været tvil om, hvorvidt noget fyrskib overhodet kunde ligge der. Vi prøvte  idethele 3 fartøier; 2 af disse blev udvalgt til fyrskibe for denne station, idet de  skifted hver tredje maaned. Der var nemlig saa vanskeligt og farligt at komme til for den lille dampbaad, som skulde bringe os kul og proviant hver tredje maaaned, saaat man foretrak heller at bytte skib hvert kvartal. Selvfølgelig lærte jeg i denne lange tid meget baade om fyrskibes vilkaar idethele og om deres hensigtsmæssigste indredning, jeg kunde forklare meget herom for dem, som maatte ha interesse af det. Forøvrigt er ganske enig med hr. Meling i, at fyrskibet bør ligge udenfor den dybe rende; det vil ellers komme for nær land, fartøierne vil få for lidet plads til at omrømme sig, naar de først er blit varslet af fyrskibet.

   

Lilly Beathe Thorstvdt 1917  –         Inger Thorstvedt 1959   og                      Omil Thorstvedt 1969.

  Ole Røisland 1981

   

Georga Bloch-Johnsen 1925               Sigfrid Bloch Johnsen   1971                          Einar Bloch Johnsen 1977.