Pedersgata nr. 141

Pedersgata 141

ATK  2008

Matrikkel nr. 1879

117 m2, stor tomt.

Eiere:

1879 solgt tomt fra Andreas Gitlesens arvinger

til Gunder Ingebretsen

1904 fra Gunder Ingebretsen til sønnen

Gerhard Gundersen

1954 fra Gerhard Gundersen til barna

Helene Gundersen, f. 1902

Ernst Gundersen, f. 1909

Edith Gundersen, f. 1915

         Dette er det nest siste huset i gaten på høyre side. Det tilhører området som blir kalt Møllehaugen. På baksiden grenser det mot et hus i Dokksmauet. I den retningen har de utsikt mot området til Stavanger Støberi & Dok, hvor flere av beboerne hadde sitt arbeid. Det var et bolighus, med utedo og vedhus i bakgården. Året 1900 bodde det 12 personer der.

Huset var på 2 etasjer og det bodde 2 familier i hver etasje. De hadde 1 rom hver og delte kjøkken med den andre familien.

Næringsvirksomhet::

1922-23 Gerhard Gundersen. Fisk, fete og grønnsakforretning

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

Familien Gundersen har eiet og bodd i her i over 100 år, fra

1879 og til 1980 tallet.

Gunder Ingebretsen, f. 3-5-1833, Aardal/ Hjelmeland. død 6-2-1920,  87 år gammel, smedesvend.

Bertha (Karine) Marie Bjørnsdtr. f.1836 på Rennesøy, død i 1905

Ingeborg Marie, f. 1862/63, konfirmert i 1877, ikke nevnt i 1885

Bertel f. 1864, ble konfirmert i 1879. ikke nevnt i 1885

Ingebret f. 1870, ble konfirmert i 1885.

Gerhard Kornelius, f. 11-2-1873 i Stavanger –, butikbetjent,  overtar huset

Inga Bertine, f. 1875 død 1875

Ole Johan, støberiarb.  f. 1877 Han druknet 1901-10-8 og ble begravd 18-9-1901, blikkemballasje 1900

Gunder bodde i Dokksmauet i 1875, den går parallelt med Pedersgaten. Han var fra Årdal i Ryfylke, mens kona kom fra Rennesøy. Han kjøpte tomten og har nok stått som byggherre. 1900 da var det bare Ole Johan som bodde sammen med foreldrene. Gunder var beslagsmed i 1905, han var syg og arbeidet ikke. Han ble nevnt i tellingene fram til 1916. Da Gunder døde i 1920 ble det opplyst at han hadde 4 myndig barn, 2 i Amerika og 2 i Stavanger. Hans familie ble boende her over 100 år til fram på 1980 tallet, Det var de tre ugift barna Helene, Edith og Ernst som overtok huset i 1954

Det

    

 

           1901: 3 menn druknet,da båten deres kullseilte, den fjerde klarte seg. De kom seg opp på skroget, men siden de var så nær land, prøvde de å svømme iland. Ropene ble hørt av folk fra Strømsteinen, som kom til men det var for sent. Det var belgmørkt og storm. De forulykkede var Skomagersvand Ellef Kristiansen Aasland, som efterlader seg enke og 6 barn. Rørlegger Oskar Gundersen, som ligeledes var gift og efterlader sig 3 barn, og støberiarbeider Johan Gundersen, der bodde hjemme og var ugift. Den reddede var sistnevntes bror, støberiarbeider Ingebret Gundersen. Han er gift og har 3 barn. Johan og Ingebret var sønner av Gunder Ingebretsen. Redningsmennene var. Benjamin Enersen, Buøen, Peder Karlsen, Ramslandssmuget, Johannes Nessa, Øvre Banegade og Svend Olsen, Badehusgaden.

SA 1917

1 2

3

SA 1917

4           5

1900-1964–

Gerhard Kornelius Gundersen, f. 11-2-1873, jernstøber/beslagsmed, død 15-11-1961

Larsine (Lovise) Helmine. f. Sønneland Larsen f. 1881

Gunder f. 1900, død 24-1-1918

Helene Ovidia f. 6-5- 1902, fabrikarbeider

Gerhard Lorents. f. 1904, g.m. Karoline Bakke

Ingvar Torgny f. 1906 døde 17-11-1909 nesten 3 år gammel.

Ernst Ismael f. 27-7-1909

Ingva Karine f. 5-11-1911, død 21-4-1938, fabrikarabeider

Edit Marie f. 2-7-1915

Torgny Ottar f. 15-7-1921, død 1992,  repratør, lærer i Strand kommune

1903 Torvald Tollefsen 18 år, gymansiast fra Kobbervik

Gerhard var sønn av Gunder og overtok huset etter foreldrene. Larsine og Gerhard feiret sølvbryllup  17-11-1924. Gerhard var mangfoldig, han var jernstøber, beslagsmed, 1906 nu emissær – før emissærskoleelv til mai.  – emissær fra 1907 – 1910 emissær, (jeg vet ikke for hvem han var emmisær.) 1922 drev han fiskehandel og var samtidig kommunearbeider. Gerhard var på Malde i 1902 – (i militære). Sønnen Gunder tok livet av seg i 1918 bare 18 år gammel. Helene var handelsbetj i 1924, Lorents var gravør i 1924. Edit var ikke gift, hun arbeidet hos Mauritz sæbefabrikk i mange år. Gerhard var aktiv i avholdsbevegelsen i mange år.

 

Gerhard var medlem av sangkoret Stjernen og ville ha flere medlemmer i 1924.

Sammendrag fra folketellingen 1900.

Her bodde 12 personer. I første etasje bodde Gerhard Gundersen 27 år og kona Larsine 19 år, med sønnen Gunder på 7 måneder. Gerhard var jernstøberi arbeider. Foreldrene hans bodde i annen etasje.

I den andre leiligheten nede, bodde jern-støberiarbeider Peder Gundersen Eskeland 29 år fra Høle og Matilde 22 år fra Veland i Strand med den nyfødte datteren Gunda. Sammen med dem bodde Matildes søster Kristofa Veland 18 år, hun arbeidet på en smørfabrikk.

I annen etasje bodde Gunnar Ingebrigtsen 67 år og kona Berte Karine 63 år, sammen med sønnen Ole Johan Gundersen 23 år. Gunnar kom fra Fister i Hjelmeland og kona fra Rennesøy. De hadde 1 rom og delte kjøkken med familien Pedersen. Gunnar og sønnen Johan var begge jernstøberi arbeidere.

Jonas Pedersen, 25 år og Bertine 19 år, hadde den andre leiligheten og halvt kjøkken. De hadde ingen barn i 1900. Jonas kom fra Ogna og var snekker på fabrikk – mekanisk verksted.

Her var det 3 unge familier men bare to småbarn. Kun to av beboerne var over 60 år. Det er sannsynlig at tre av mennene arbeidet ved Stavanger Støberi og dok.

Andre som har bodd her sammtidig med familien Gundersen,:

1885

Asbjørnsen, Mikal Christian f. 1845 Finnøy, Støberiarbeid

Jørgine Tomine f. 1840 Sogndal

Mikalsen, Gjertinius f. 1872

Karoline Gjertine f. 1884

Ane Cecilie f. 1880

1885

Jonassen, Tobias f. 1847 Håheller, støberiarbeid

Kristine Torkelsdtr. f. 1853 Nedrebø

Tobiassen, Jonas f. 1877 Håheller

Bertha f. 1878 Håheller

Kjestine f. 1880 Håheller

Torkel f. 1884

1885

Olsen, Svend f. 1848 Hå Fyrbøder

Ane Kristensdtr. f. 1849 Tastad

Svendsen, Søren Kristian f. 1872

Karl Emanuel f. 1883

Svend Andreas f. 1885

1889-1892

Mikal Larsinius Endresen, Imbs f. 1859

Martha Karoline Knudsen, f. 1862/65,

Signy, f. 1885

Konrad f. 1891

Anna Elida ble født 18-6-1889 og døde 30-11-1892.

Bertha, f. 10-11-1892, hun døde 5-12-1892, snaut en måned gammel. Hun ble hjemmedøpt av pastor Bull.

Anna f. 1893

De mistet to barn med en ukes mellomrom. De var flyttet til Støberigt. 13 i 1900.

Se Pedersgata 61a i 1902

1892

Thomas Nilsen, matros

Gurine Nilsen f. 1844 – døde 1892, 48 år gammel

1895

Ivar Seldal, 65 støberiet

Enger 53

Peder, 17år  arbeider støberiet

Ingeborg, 16 år

Engla,  11 år

1895

Hendrikk Dahl, 47 Kobbersmed støberiet

Olene 45

Oskar 16 arbeider, død 24-5-1900

Josefine 14

Laurits 12

Birger 11

Olene 8

Hendrikk 6

Gunder 5  eller gunda ?

Anna 2

Ludvig 0

Se Pedersgaten 140 familien var flyttet dit i 1900

1899

Ole Erlandsen, 18 arb. Hos Bjelland

1899 2 piger gaar paa fabrik

1900-1901

Peder Eskeland, f. 1871, Høle, jernstøber, død 31-1-1919.

Matilde, f. 1878, Strand

Gunda f, 1899

Malena, død 25-3-1914, 9 år gammel

Kristofa B. Veland, f. 1882, Strand, svigerinde, arbeider ved smørfabrikk, Svithun dropsfabrikk i 1901.

Peder var ombord i “Egerias” som ble minesprengt i 1919.

1900-1901

Jonas Pedersen Sandved, f. 1875, Ogna, modelsnedker på mekanisk verksted

Bertine, f. 1881

1902-1903

Lars Thorsen, 25 arb. haandlanger på Støberiet, før matros på ”Heate??” i 5 mnd., løsarb. I 1903

Christine

1902

Olefine Tørresen, f. 1843, Valle sogn, enke, lever av opsparte midler i 1900, død 19-7-1921

Selma Tørresen, f. 1875, fabp. Bjelland, g.m. Oluf Olsen

Olga Alvilde Hansen, f. 1900 datterdatter.

De bodde i Kongstensgade 30 i 1900

1904

Dorthea Martiniussen, 32 arbeiderske ugift

1904 + 1905

Antonius Andersen, 37 pladearb. dok

Christine 31

Gunda 1

Anna f. 1905

1905

Michael Knudsen, 55 torvhandel

1906 – 1910

Jakob Sivertsen, f. 1859 arb hos Johnsens kulforretning  (Værksgt. 32)

Johanne, f. 1861

Severin, f. 1887,  arb blikkemb. Ikke 1910

Jakobine .f.  1889

Gustav, f. 1894

Ingolf, f. 1900

Anna 2

Ane Cederløv, f. 1823, 85 år enke i 1910

De hadde bodde i N. Banegt. 12 tidligere. Da ble Ane kalt Frederikke.

1 bekvem ledig 1906- det var en leilighet ledig ved tellingen i 1906.

1920

1907- 1908

Kirsten Amalie Jørgensen, f. 1849 enke, Steller for sine voksne børn i 1900

Henrik, f. 1883, arb blikemb

Anna Bertine, f. 1879, fabrikpige ved blikkemballasje fabrik

Jens, f. 1881 arb, sygelig.

Kirsten og barna bodde i Bredbakken 21 i 1900, da stelte hun for sine voksne børn.

Jens var sygelig i 1907 og ble ikke nevnt i 1908, muligens død.

1907 1908

Georg Herlofsen, 1875, Vigsnes, enkemann arb. Blikem,

Clara, f. 1900

Herlof ,f. ca 1904

Georg var enkemann etter Agnes f. 1877, Sandnes.

Han var trebundskoarbeider i 1900.

1908

Serine Svensen, 22 fabp.

1909

Nicolai Tostensen, f. 1881,fabarb.

Martha Hytland, f. 1879

Ordin f. 1900 død- ?

Magnhild, f. 1902

Thordis, f. 1904 døde 1924

Olav, f. 1906

Solveig, f. 1910

De bodde i Dokksmauet 10 i 1900, flyttet så hit og i 1910 bodde de i Pedersgaten 127.

1922 det var jevnelig annonser om leilighet til leie, eller at de tok imot kostgutter.

1909 3 søstre

Marie, Ane og Kamilla Ommundsen? 16 til 20 år fabp. fra Jelsa

1910-1911

Gabrielle Abrahamsen, f. 1890, fabarb.

1910

Kara Høie, f. 1891, hermetikarbeider

Øngva Høie, f. 1890 hermetikarbeider

1910

? Omdal – enke etter Salve Omdal

Det fantes en Salve Omdal i Sømmesmauet i 1900. Han var født 1876 i Kristiansand

1911

Guro Tveita, f. 1862, Suldal, enke, herm.arb.

Aage, f. 1894, Jelsa, herm.arb.

Mallin, f. 1896, døde 5-2-1917

Bertine, f. 1898

Jakobine, 1900,

Johan, f. 1902.

Guro bodde i Værksgaten 58 i 1910. Alle Barna ble født i Jelsa

1912 – 1913

Jakob Hansen, 43 enkemann, skibstømmerm.

Jakob 24 handlanger

Kristine 17

Johan 15

Ingvarda 12

Denne familien kan være den samme som en finner i Langesund i 1910.

1912-1914

Lars Olsen Hustvedt, Skomager

Ingeborg Marie Jakobsen

Laurits Johan f. 1912, død 29-12-1913

1912

Andreas Pedersen, f, 1872, Sand, fab.arb.

Karen, f. 1870, Porsgrund

Anna, f. 1897

Borghild, f. 1899

Dagmar, f. 1901

Anton, f. 1904

Petra, f. 1908

Toralf f. 1910.

Familien bodde i Ø. Banegt. 17 i 1910, men i Porsgrund da barna ble født.

1913 1914

Thea Hovland, 40 år, enke, fabarb.

Konrad 7 år

Thora 4 år

1913-1914

Ellen Knutsdtr. Markussen, 38 år gift med Hartvig Markussen f.t. paa Bærøen

Knut 8 år

Harald 5 år

Karen 3 år

Einar f. 1914

1922 Det kunne være greit med en sydame som kom hjem til en og sydde.

1915

Rasmus Henriksen Helvig, f. 1868, i Amerika sender penger

Hanna. f. 1872, fabarb.

Hilda, f. 1897, Brooklyn

Haakon, f. 1900, Egersund.

Rakel 3

Familien bodde i Egersund i 1900, men i 1915 var Rasmus i Amerika og sendte penger hjem til familiens underhold.

1916

Olava Andersen, 41 enke fabrikarbeider C. Borgen

Maren 9

1916

Ane Andersen, 70 enke

Anna Andersen 17, i tjeneste, underholder moren

1918-1922

Pettersen, Trine f. 1857, enke,  Farsund

Reinertsen, Reinert f. 1896 Farsund

Nystrøm, Carl Gustav f. 1899 Stockholm

Axel Nystrøm, jernarb.

1922

1922

1927

1924

Andreas Olsen Sand, f. 1877, smed

Gunhild Larsen f. 1889

Asta Gunhilde f. 1924

1930

1930

1948

1938-39 Anton Pedersen, f. 23-3-1918, fabrikarbeider

1942-1964—

Bertha Dorly Larsen, f, 4-4-1890, pakkerske,

Bertinius Tønnessen

1954

1956

1958-1965

Engvald Aas, f. 8-9-1875, murersvand, pensjonist

Gerbia Aas, f. 19-10-1890.

1958-1969 Dorly Bertha Nilsen, pensjonist.

1969

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.