Pedersgata nr. 141

Pedersgata 141

ATK  2008

311

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Matrikkel nr. 1879
117 m2, stor tomt.

Eiere: Pedersgata 141
1879 solgt tomt fra Andreas Gitlesens arvinger
til Gunder Ingebretsen
1904 fra Gunder Ingebretsen til sønnen
Gerhard Gundersen
1954 fra Gerhard Gundersen til barna
Helene Gundersen, f. 1902
Ernst Gundersen, f. 1909
Edith Gundersen, f. 1915

Dette er det nest siste huset i gaten på høyre side. Det tilhører området som blir kalt Møllehaugen. På baksiden grenser det mot et hus i Dokksmauet. I den retningen har de utsikt mot området til Stavanger Støberi & Dok, hvor flere av beboerne hadde sitt arbeid. Det var et bolighus, med utedo og vedhus i bakgården. Året 1900 bodde det 12 personer der.
Huset var på 2 etasjer og det bodde 2 familier i hver etasje. De hadde 1 rom hver og delte kjøkken med den andre familien.

Næringsvirksomhet:: Pedersgata 141
1922-23 Gerhard Gundersen. Fisk, fete og grønnsakforretning

Folk i huset: Pedersgata 141
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

Familien Gundersen har eiet og bodd i her i over 100 år, fra
1879 og til 1980 tallet. Pedersgata 141
Gunder Ingebretsen, f. 3-5-1833, Aardal/ Hjelmeland. død 6-2-1920, 87 år gammel, smedesvend.
Bertha (Karine) Marie Bjørnsdtr. f.1836 på Rennesøy, død i 1905
Ingeborg Marie, f. 1862/63, konfirmert i 1877, ikke nevnt i 1885
Bertel f. 1864, ble konfirmert i 1879. ikke nevnt i 1885
Ingebret f. 1870, ble konfirmert i 1885.
Gerhard Kornelius, f. 11-2-1873 i Stavanger –, butikbetjent, overtar huset
Inga Bertine, f. 1875 død 1875
Ole Johan, støberiarb. f. 1877 Han druknet 1901-10-8 og ble begravd 18-9-1901, blikkemballasje 1900
Gunder bodde i Dokksmauet i 1875, den går parallelt med Pedersgaten. Han var fra Årdal i Ryfylke, mens kona kom fra Rennesøy. Han kjøpte tomten og har nok stått som byggherre. 1900 da var det bare Ole Johan som bodde sammen med foreldrene. Gunder var beslagsmed i 1905, han var syg og arbeidet ikke. Han ble nevnt i tellingene fram til 1916. Da Gunder døde i 1920 ble det opplyst at han hadde 4 myndig barn, 2 i Amerika og 2 i Stavanger. Hans familie ble boende her over 100 år til fram på 1980 tallet, Det var de tre ugift barna Helene, Edith og Ernst som overtok huset i 1954

    

 

           1901: 3 menn druknet, da båten deres kullseilte, den fjerde klarte seg. De kom seg opp på skroget, men siden de var så nær land, prøvde de å svømme iland. Ropene ble hørt av folk fra Strømsteinen, som kom til men det var for sent. Det var belgmørkt og storm. De forulykkede var Skomagersvand Ellef Kristiansen Aasland, som efterlader seg enke og 6 barn. Rørlegger Oskar Gundersen, som ligeledes var gift og efterlader sig 3 barn, og støberiarbeider Johan Gundersen, der bodde hjemme og var ugift. Den reddede var sistnevntes bror, støberiarbeider Ingebret Gundersen. Han er gift og har 3 barn. Johan og Ingebret var sønner av Gunder Ingebretsen. Redningsmennene var. Benjamin Enersen, Buøen, Peder Karlsen, Ramslandssmuget, Johannes Nessa, Øvre Banegade og Svend Olsen, Badehusgaden.

SA 1917

1 2

3

SA 1917

4           5

 

1900-1964—Pedersgata 141
Gerhard Kornelius Gundersen, f. 11-2-1873, jernstøber/beslagsmed, død 15-11-1961
Larsine (Lovise) Helmine. f. Sønneland Larsen f. 1881
Gunder f. 1900, død 24-1-1918
Helene Ovidia f. 6-5- 1902, fabrikarbeider
Gerhard Lorents. f. 1904, g.m. Karoline Bakke
Ingvar Torgny f. 1906 døde 17-11-1909 nesten 3 år gammel.
Ernst Ismael f. 27-7-1909
Ingva Karine f. 5-11-1911, død 21-4-1938, fabrikarabeider
Edit Marie f. 2-7-1915
Torgny Ottar f. 15-7-1921, død 1992, repratør, lærer i Strand kommune
1903 Torvald Tollefsen 18 år, gymansiast fra Kobbervik
Gerhard var sønn av Gunder og overtok huset etter foreldrene. Larsine og Gerhard feiret sølvbryllup 17-11-1924. Gerhard var mangfoldig, han var jernstøber, beslagsmed, 1906 nu emissær – før emissærskoleelv til mai. – emissær fra 1907 – 1910 emissær, (jeg vet ikke for hvem han var emmisær.) 1922 drev han fiskehandel og var samtidig kommunearbeider. Gerhard var på Malde i 1902 – (i militære). Sønnen Gunder tok livet av seg i 1918 bare 18 år gammel. Helene var handelsbetj i 1924, Lorents var gravør i 1924. Edit var ikke gift, hun arbeidet hos Mauritz sæbefabrikk i mange år. Gerhard var aktiv i avholdsbevegelsen i mange år.

 

Gerhard var medlem av sangkoret Stjernen og ville ha flere medlemmer i 1924.

Sammendrag fra folketellingen 1900.

Her bodde 12 personer. I første etasje bodde Gerhard Gundersen 27 år og kona Larsine 19 år, med sønnen Gunder på 7 måneder. Gerhard var jernstøberi arbeider. Foreldrene hans bodde i annen etasje.

I den andre leiligheten nede, bodde jern-støberiarbeider Peder Gundersen Eskeland 29 år fra Høle og Matilde 22 år fra Veland i Strand med den nyfødte datteren Gunda. Sammen med dem bodde Matildes søster Kristofa Veland 18 år, hun arbeidet på en smørfabrikk.

I annen etasje bodde Gunnar Ingebrigtsen 67 år og kona Berte Karine 63 år, sammen med sønnen Ole Johan Gundersen 23 år. Gunnar kom fra Fister i Hjelmeland og kona fra Rennesøy. De hadde 1 rom og delte kjøkken med familien Pedersen. Gunnar og sønnen Johan var begge jernstøberi arbeidere.

Jonas Pedersen, 25 år og Bertine 19 år, hadde den andre leiligheten og halvt kjøkken. De hadde ingen barn i 1900. Jonas kom fra Ogna og var snekker på fabrikk – mekanisk verksted.

Her var det 3 unge familier men bare to småbarn. Kun to av beboerne var over 60 år. Det er sannsynlig at tre av mennene arbeidet ved Stavanger Støberi og dok.

Andre som har bodd her samtidig med familien Gundersen,:

1885 Pedersgata 141
Asbjørnsen, Mikal Christian f. 1845 Finnøy, Støberiarbeid
Jørgine Tomine f. 1840 Sogndal
Mikalsen, Gjertinius f. 1872
Karoline Gjertine f. 1884
Ane Cecilie f. 1880

1885 Pedersgata 141
Jonassen, Tobias f. 1847 Håheller, støberiarbeid
Kristine Torkelsdtr. f. 1853 Nedrebø
Tobiassen, Jonas f. 1877 Håheller
Bertha f. 1878 Håheller
Kjestine f. 1880 Håheller
Torkel f. 1884

1885 Pedersgata 141
Olsen, Svend f. 1848 Hå Fyrbøder
Ane Kristensdtr. f. 1849 Tastad
Svendsen, Søren Kristian f. 1872
Karl Emanuel f. 1883
Svend Andreas f. 1885

1889-1892 Pedersgata 141
Mikal Larsinius Endresen, Imbs f. 1859
Martha Karoline Knudsen, f. 1862/65,
Signy, f. 1885
Konrad f. 1891
Anna Elida ble født 18-6-1889 og døde 30-11-1892.
Bertha, f. 10-11-1892, hun døde 5-12-1892, snaut en måned gammel. Hun ble hjemmedøpt av pastor Bull.
Anna f. 1893
De mistet to barn med en ukes mellomrom. De var flyttet til Støberigt. 13 i 1900.
Se Pedersgata 61a i 1902

1892 Pedersgata 141
Thomas Nilsen, matros
Gurine Nilsen f. 1844 – døde 1892, 48 år gammel

1895 Pedersgata 141
Ivar Seldal, 65 støberiet
Enger 53
Peder, 17år arbeider støberiet
Ingeborg, 16 år
Engla, 11 år

1895 Pedersgata 141
Hendrikk Dahl, 47 Kobbersmed støberiet
Olene 45
Oskar 16 arbeider, død 24-5-1900
Josefine 14
Laurits 12
Birger 11
Olene 8
Hendrikk 6
Gunder 5 eller gunda ?
Anna 2
Ludvig 0
Se Pedersgaten 140 familien var flyttet dit i 1900

1899*Pedersgata 141
Ole Erlandsen, 18 arb. Hos Bjelland
1899 2 piger gaar paa fabrik

1900-1901 Pedersgata 141
Peder Eskeland, f. 1871, Høle, jernstøber, død 31-1-1919.
Matilde, f. 1878, Strand
Gunda f, 1899
Malena, død 25-3-1914, 9 år gammel
Kristofa B. Veland, f. 1882, Strand, svigerinde, arbeider ved smørfabrikk, Svithun dropsfabrikk i 1901.
Peder var ombord i “Egerias” som ble minesprengt i 1919.

1900-1901 Pedersgata 141
Jonas Pedersen Sandved, f. 1875, Ogna, modelsnedker på mekanisk verksted
Bertine, f. 1881

1902-1903 Pedersgata 141
Lars Thorsen, 25 arb. haandlanger på Støberiet, før matros på ”Heate??” i 5 mnd., løsarb. I 1903
Christine

1902 Pedersgata 141
Olefine Tørresen, f. 1843, Valle sogn, enke, lever av opsparte midler i 1900, død 19-7-1921
Selma Tørresen, f. 1875, fabp. Bjelland, g.m. Oluf Olsen
Olga Alvilde Hansen, f. 1900 datterdatter.
De bodde i Kongstensgade 30 i 1900

1904 Pedersgata 141
Dorthea Martiniussen, 32 arbeiderske ugift

1904 + 1905 Pedersgata 141
Antonius Andersen, 37 pladearb. dok
Christine 31
Gunda 1
Anna f. 1905

1905 Pedersgata 141
Michael Knudsen, 55 torvhandel

1906 – 1910 Pedersgata 141
Jakob Sivertsen, f. 1859 arb hos Johnsens kulforretning (Værksgt. 32)
Johanne, f. 1861
Severin, f. 1887, arb blikkemb. Ikke 1910
Jakobine .f. 1889
Gustav, f. 1894
Ingolf, f. 1900
Anna 2
Ane Cederløv, f. 1823, 85 år enke i 1910
De hadde bodde i N. Banegt. 12 tidligere. Da ble Ane kalt Frederikke.
1 bekvem ledig 1906- det var en leilighet ledig ved tellingen i 1906.

1 bekvem ledig 1906- det var en leilighet ledig ved tellingen i 1906.

1920

1907- 1908 Pedersgata 141
Kirsten Amalie Jørgensen, f. 1849 enke, Steller for sine voksne børn i 1900
Henrik, f. 1883, arb blikemb
Anna Bertine, f. 1879, fabrikpige ved blikkemballasje fabrik
Jens, f. 1881 arb, sygelig.
Kirsten og barna bodde i Bredbakken 21 i 1900, da stelte hun for sine voksne børn.
Jens var sygelig i 1907 og ble ikke nevnt i 1908, muligens død.

1907 1908 Pedersgata 141
Georg Herlofsen, 1875, Vigsnes, enkemann arb. Blikem,
Clara, f. 1900
Herlof ,f. ca 1904
Georg var enkemann etter Agnes f. 1877, Sandnes.
Han var trebundskoarbeider i 1900.

1908 Pedersgata 141
Serine Svensen, 22 fabp.

1909 Pedersgata 141
Nicolai Tostensen, f. 1881,fabarb.
Martha Hytland, f. 1879
Ordin f. 1900 død- ?
Magnhild, f. 1902
Thordis, f. 1904 døde 1924
Olav, f. 1906
Solveig, f. 1910
De bodde i Dokksmauet 10 i 1900, flyttet så hit og i 1910 bodde de i Pedersgaten 127.

1922 det var jevnelig annonser om leilighet til leie, eller at de tok imot kostgutter.

1909 3 søstre Pedersgata 141
Marie, Ane og Kamilla Ommundsen? 16 til 20 år fabp. fra Jelsa
1910-1911
Gabrielle Abrahamsen, f. 1890, fabarb.

1910 Pedersgata 141
Kara Høie, f. 1891, hermetikarbeider
Øngva Høie, f. 1890 hermetikarbeider

1910 Pedersgata 141
? Omdal – enke etter Salve Omdal
Det fantes en Salve Omdal i Sømmesmauet i 1900. Han var født 1876 i Kristiansand

1911 Pedersgata 141
Guro Tveita, f. 1862, Suldal, enke, herm.arb.
Aage, f. 1894, Jelsa, herm.arb.
Mallin, f. 1896, døde 5-2-1917
Bertine, f. 1898
Jakobine, 1900,
Johan, f. 1902.
Guro bodde i Værksgaten 58 i 1910. Alle Barna ble født i Jelsa

1912 – 1913 Pedersgata 141
Jakob Hansen, 43 enkemann, skibstømmerm.
Jakob 24 handlanger
Kristine 17
Johan 15
Ingvarda 12
Denne familien kan være den samme som en finner i Langesund i 1910.

1912-1914 Pedersgata 141
Lars Olsen Hustvedt, Skomager
Ingeborg Marie Jakobsen
Laurits Johan f. 1912, død 29-12-1913

1912 Pedersgata 141
Andreas Pedersen, f, 1872, Sand, fab.arb.
Karen, f. 1870, Porsgrund
Anna, f. 1897
Borghild, f. 1899
Dagmar, f. 1901
Anton, f. 1904
Petra, f. 1908
Toralf f. 1910.
Familien bodde i Ø. Banegt. 17 i 1910, men i Porsgrund da barna ble født.

1913 1914 Pedersgata 141
Thea Hovland, 40 år, enke, fabarb.
Konrad 7 år
Thora 4 år

1913-1914 Pedersgata 141
Ellen Knutsdtr. Markussen, 38 år gift med Hartvig Markussen f.t. paa Bærøen
Knut 8 år
Harald 5 år
Karen 3 år
Einar f. 1914

1922 Det kunne være greit med en sydame som kom hjem til en og sydde.

1915 Pedersgata 141
Rasmus Henriksen Helvig, f. 1868, i Amerika sender penger
Hanna. f. 1872, fabarb.
Hilda, f. 1897, Brooklyn
Haakon, f. 1900, Egersund.
Rakel 3
Familien bodde i Egersund i 1900, men i 1915 var Rasmus i Amerika og sendte penger hjem til familiens underhold.

1916 Pedersgata 141
Olava Andersen, 41 enke fabrikarbeider C. Borgen
Maren 9

1916 Pedersgata 141
Ane Andersen, 70 enke
Anna Andersen 17, i tjeneste, underholder moren

1918-1922 Pedersgata 141
Pettersen, Trine f. 1857, enke, Farsund
Reinertsen, Reinert f. 1896 Farsund
Nystrøm, Carl Gustav f. 1899 Stockholm
Axel Nystrøm, jernarb.

1922

1922

1927

1924 Pedersgata 141
Andreas Olsen Sand, f. 1877, smed
Gunhild Larsen f. 1889
Asta Gunhilde f. 1924

1930

1930

1948

1938-39 Pedersgata 141

Anton Pedersen, f. 23-3-1918, fabrikarbeider

1942-1964—Pedersgata 141
Bertha Dorly Larsen, f, 4-4-1890, pakkerske,
Bertinius Tønnessen

1954

1956

1958-1965 Pedersgata 141

Engvald Aas, f. 8-9-1875, murersvand, pensjonist

Gerbia Aas, f. 19-10-1890.

1958-1969 Dorly Bertha Nilsen, pensjonist.

1969

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.
Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net