Bildeserie fra 1970-80 årene.

Frank Rotor Banggren har lånt ut noen bilder.

413

Han har tatt bildene da han bodde i strøket i årene 1976-1986.  Det er en del forandringer å spore på disse årene.

Foto F.R.B.

Dette er på hjørnet med Pedersgata, Haugesundsgata og Grensesteinsgata. I fra Haugesundsgata ser en tydelige spor etter bilene som svingte

inn i Pedersgata. De tre hjørnehusene nr. 81 til venstre var Økonom nr 1. Tvers over finner en nr. 80 hvor Østre Magasin solgte klær og garn. Dessuten hadde Hamre en snobeforretning. Nr. 82 ligger på hjørnet til høyre. Grensteinsgata ble også kalt “Bjarnebakken”, for “Bjarne” hadde

en liten snobebutikk nederst.  Alle husene ble revet i forbindelse med at Haugesunsdgata bla lagt i en kulvert under Pedersgata i løpet av 1970 årene.

Foto F.R.B.

Her er Pedersgata nr. 81 Økonom.  Den lille murbygningen til venstre var Økonoms kjøttutsalg. Den ligger med fronten til Grensteinsgata.

Grensesteinsgata fikk sitt navn i 1861, navnet fikk den fordi at her sto en av steinene som viste grensen mellom Stavanger og Hetland kommune.

Foto F.R.B.

Her er samme hjørnet mellom Haugesundsgata, Pedersgata og Grensesteinsgata. Her ser vi en bil parkert inne på

Shell bensinstasjonen som ble drevet Sigurd Danielsen.  Her viser husene i Pedersgata nr. 82 -84  og 86 godt.

 

Foto ATK  2008

Her er Pedersgata nr. 84 – 86  og 88.

Pedersgata nr. 80. Bilde fra Stavanger Byarkiv. Ukjent år.

Eldre bilde av nr. 82. Her var det butikk før i tiå.

 

Foto F.R.B.

Fra Jammerdalen. Hva navnet kommer av strides de lærde. Det kan komme av at de to byggmestrene som satte opp husene gjorde dårlig

arbeid, og folk jamret og klaget på alle feil og mangler på husene. Byggmestrene kan ikke ha hatt god samvittighet,

for så snart de kunne dro de til Amerika. Et annet forslag til navnet var at her var det mye fattigdom og sut og jammer blant folk.

På høyre side bak stolpen ligger nr. 98 – så kommer nr. 100  og 102 nærmest. Spilderhaugsmauet går inn mellom nr. 102 og 104.

Foto F.R.B.

Fra Jammerdalen, eller rettere sagt fra Pedersgata. På venstre side ligger nr. 109. Her hadde “Maggi” sin butikk i mange år.

Her i huset har det bodd utrolig mange folk, de flyttet inn og ut. Svært mange hadde grunn til å jamre seg på gunn av fattigdom

og sykdom. I 1920 ville kommunen bygge sporvei gjennom Pedersgata og da ville de rive huset for å få til en skikkelig sving

inn i Harald Hårfagres gate. Vi venter ennå på sporveien. Tvers over gata ligger nr. 108, der hadde Stavanger Sparekasse

filial i i årene 1912-15.  Husene ligger på hjørnet med Harald Hårfagresgate.

Foto F.R.B.

Haugesundsgata ble rustet opp da Bybrua ble bygd. I krysset med Suldalsgata ble det lagt tunnel til brua. Da måtte en betale bompenger

for å kjøre over til øyane. Til høyre lå det en BP bensinstasjon. Der hadde Kjørekontoret sin plass med oppholdsrom og parkering for

lastebilene mens de ventet på oppdrag.  Det er fortsatt bensinstasjon der, men nå er det Statoil.

Samme krysset idag februar 2016. Øivind Ø. Berg har tatt bilde. Nå er det rundkjøringen som dominerer.

Statoilstasjonen på høyre side og på venstre finner en BI skolen sitt nybygg.

Foto F.R.B.

Bratteberggata. Det store huset øverst på høyre side av bakken er Pedersgata nr. 66.

 

Foto F.R.B.

Fra Brattebergbakken. Det brungule huset med høy kjeller er Pedersgata nr 68. I bakgrunnen ser en litt av Johannes skole.

Foto F.R.B.

Rogaland Fiskesalgslag lå i nærheten av Badedammen. Her fotografert fra Bybrua.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net