Pedersgata nr. 079

Pedersgata 79

Nr 1195

180 m2

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

445

1910-1915     Thora Netland, småsalg av øl.

1914-              Lasse Johnsen, Bedemann

1922-1923      Rasmus Gabrielsen hadde Konditori, kafe og spiseforretning.

1941                Rogaland Bygg, Byggmester ??

1944                Monsen & co, Entrepenør  ??

1955                Lappa, hjemmebakeri og konditori, S. Hammersmark

1960-1966      Motorsport

  1. 1902

Bernt  Skjæveland, f. 24-7-1963/1873, Høiland, snekkersvend – dokken, død 1-1-1947

Bertine f. Karlsen, f. 11-12-1867/1857

Karen, f. 28-2-1891

Jakob, f. 30-1-1893

Berthe, f. 5-11-1897

Agata, f. 18-2-1899– død før 1903?

Clara, f. 18-2-1900

Betsy Severine, f. 8-12-1902

Ola, f. 23-1-1894

Otto Bernhard, f. 20-11-1905

Peder Konrad, f. 25-7-1907, død 9-1-1911

Karl Bertinius, f. 25-3-1908

Sverdrup, f. 29-1-1909

Jenny, 18 år, tjener i 1903

Bernt og familien bodde i Rosenkransgaden 5 i 1900, innen 1910 var de flyttet til Furras gate 32.

Fødselsårene på foreldrene varierer fra den ene folketellingen til den andre.

  1. 1903

Aanen Aanensen, f. 16-8-1866, Vigedal, løsarbeider, hermetikarbeider,

Elen Serine, 31-8-1866, Strand

Ordin, 12-3-1895, død 21-10-1918, 23 år gammel

Dagny, 28-10-1898

Randi, 19-4-4901

Inga, f. 4-10-1903

Amanda, f. 28-7-1909

De bodde i Bødkersmauet i 1900. Familien var flyttet til Nedre Strandgate 16 innen 1910.

  1. 1903 

Albert Aslagsen, f. 1-7-1863, skibsbygger Støberi og Dok  —–død 1912?

Gurine, f. 25-2-1859

Marie, 18 år

Ingeborg, 16 år

Alf, f. 30-10-1889

Georg, f. 1-3-1892

Dagny, f. 8-6-1894

Albert, f. 9-6-1897

Sverre, f. 14-4-1900

De hadde bodd i Ryfylkegt. 12. De var flyttet til Nymansgate 47 innen 1910.

  1. 1903 

Elling Andersen, 23 år, smed  st. dok

Antonette, 21 år

Anders, død 6 ½ time gammel, 13-10-1902,

De bodde i Nymannsveien 92 da Anders ble født. I 1902

  1. 1903

Gunder Rugland, f. 20-6-1865, Rugland i Varhaug,  smedesvend, St.dok, død 12-3-1947, 82 år gammel

Berta f. Eriksen, f. 21-9-1869

Bergliot Charlotte, f. 12-12-1891

Bergit Severine, f. 8-1-1896

Georg Torleif, f. 13-12-1897

Gunvor Marie, f. 10-6-1902, tvilling

Aslaug Katrine, f. 10-6-1902, tvilling

Baby, f. 29-11-1910

De bodde i Støberigata 4 i 1900. Familien var flyttet til Karlsminnegata 56 innen 1910.

  1. 1902 – 1908  

Jakob Jakobsen, f. 1864, løsarbeider. 1907 død 1907 lungebetennelse

Inger Karine, f. Johnsen, f. 30-5-1872, Buøen, enke i 1908

Osmund, 30-9-1892

Ole, f. 4-2-1897

Sigfred, f. 10-3-1901

Malvin f. 21-2-1904

John Ingolf, f. 28-9-1906.

      Jakob var skøytefører og hadde en liten skøyte og fraktet murstein. Familien bodde i Pedersgata 115 i 1900,

men Inger flyttet til Gitlesmauet 5 da hun ble enke. Hun ble alene med 5 barn i en alder fra 15 til 1 år

  1. 1904 + 1905

 Amalie Olsen, 55 år, f. 1855/56, ugift, hermetikarbeider.

Johan Sivertsen Jåtten, f. 1872, støberiarb. Støb og dok. Flyttet innen 1910

       I 1900 bodde Amalie i Nedre Strandgate 77 sammen med Herman Olsen og familien. Muligens en bror av henne,

Innen 1910 var hun flyttet til Øvre Blåsenborg. Da var hun husflidarbeider. Johan bodde i Arbeidergata 1 i 1900,

han  flyttet i 1910.

  1. 1903-1909

Ommund Røisland, f. 27-4-1844, Bjerkreim, smedesvend, Støberi og dok, død 14-12-1918, 75 år

Agathe Olivia f. Torkelsen/ Andreassen f. 16-6-1858, Kristiansund, (eier hus i Bredbakken)

Arne Gunerius Røisland, f. 8-3-1889, død 1948, stuert, vaktmester i Handelsforeningen, g.m. Karoline Larsen

Engolf Røisland,  f. 15-6-1893

Adolf K. Andreassen 1981, murersvend

Endre O. Andreassen, f. 1883, skomagerlærling, død 16-10-1904 i Chicago

Clara T. Andreassen, f. 1886, erendspige

Otto Andreas Andreassen, f.12-4-1892, død 19-12-1918, 26 år gammel.

Ommund og Agate giftet seg 28  juni 1902.

Agate var enke og bodde i Bredbakken 38 i 1900, sammen sine 4 ugifte barn. Hun kom fra Kristiansund N. I 1900:

lever af sine børn, står det i folketellingen, så det var nok barna som underholdt moren.  Hennes barn var fra første ekteskap,

alle var født i Stavanger. Agate var enke da hun feiret sin 70 års dag i 1928. Da bodde hun i Bratteberggata 20.

Sønnen Arne var kok og på «Charles Racine» i 1906, på «Imperator» i 1908.

Ommund bodde i Pedersgata 100 i 1900. De var flyttet til Kjelvene 4 i 1910.

  1. 1906

Jens Pedersen Gausel, f. 20-8-1857, støbarb.

Rakel, f. 25-9-1857

Petter Hansen, f. 10-8-1885, sønn

Anna Helene Hansen, f. 14-5-1891. datter

Bergit Gausel, f. 1894

Albertine Gausel, f. 1897

Severin Gausel, f. 1883, fyrb.  S/S Victor

      I 1900 bodde Jens i Nedstrandsgata 4. Da var han gift med Jørgine og hadde 5 barn. Datteren Hilda, f. 1886 og

Julius Gausel, f. 1897 (pleiesønn) ble ikke nevnt her i huset.

Jens var 3 måneder som 2. maskinist, ”Jotun”. Han hadde gått ledig i lengre tid. I 1906.

Innen 1910 var de flyttet til Musægate 15. Rakel var enke og bodde i Vindmøllebakken 3 i 1900.

  1. 1907 1908

Erik M. Helland, f. 4-10-1847, Sandeid, løsarbeider, fabrikarbeider hos Bjelland

Marie, f. 10-8-1864, Haaland

Malen, f. 9-1-1891, Gjesdal, fabrikpige hos Bjelland

Ingolf, f. 20-10-1892, hjemme

Magnus, f. 5-1-1894

Christine, f. 12-1-1895

Sverre, f. 10-2-1897

Ellen, f. 10-4-1899

Hans, f. 3-9-1900, Sandeid

Andreas, f. 7-8-1902, Sandeid

Martin, f. 28-4-1905

      I 1900 bodde familien På Bjørkhaug i Vikedal og drev gård der, men må ha flyttet til Stavanger innen 1905,

for yngste sønnen ble døpt her. I 1907 bodde de i Bredgaden 28. Innen 1910 var familien flyttet til Tårngata 15.

  1. 1907  Tine Næsheim, 21 år, butik meieriets udsalg her
  1. 1907-1909

Marie Nedrebø, 26 år, arbeider, melkeutsalg, Frue Meieri, dette kan være den Marie Nedrebø, f. 19-3-1880, Rennesøy.

Hun bodde i Badehusgata 18 i 1910.

  1. 1908 – 1911 

Ole Olsgaard, f. 8-10-1859, Aalesund, tømmermand og huseier

Petrine, f. 4-3-1854, Lyngdal

Karen, 23-10-1884, syerske Marmburg 1908

Ole, f. 8-4-1892, smørfabrikken Heimdal, kjører 1909

            I 1907 bodde de i Hetland, og kom hertil ved påsketider. I 1910 hadde de øl og vin utsalg her.

  1. 1909

Andreas Christoffersen 45 løsarb. Jernbanen, i fjor i Bergen

Fredrikke 24

Gudrun 1

      Camilla Svendsen, 27 år fabrikpige reist til Bergen ( kan være søster til fredrikke

      Flyttet til Ryfylkegt. 20

  1. 1909 – 1920 

Lasse Johnsen,f 11-9-1857, Tysnes, skomager 1914 arbeider for seg selv.      Død 1918

Elen, f, Hadlesen, f. 10-10-1863, Fister

Bertha Josefine, f. 1883, 31 år i 1915 kom hjem bor her, i tjeneste hele året

Inga Rasmine, f. 2-8-1885, butikpige hos Michaelsen ikke 1911

Wilhelm, f. 15-11-1887, lettmatros ”Alecto?” i 1914 i Amerika Chicago. 1916 i 4 år

Ellen Olene, f. 7-12-1889, blikfabrikarbeider, handelsbetjent i 1922

Lars Elias, f. 11-2-1892, naglegut 1916 i Amerika i 2 år, sjmann i 1922

Rasmus Bertinius, f. 8-5-1896, bilkemballage fabrikarbeider, i 1916 var han kontorist hos Bernhard Krogh

Bertha Karine, f. 1898——død?????før 1910

Sølga, f. 9-4-1901

Ingolf, f. 17-2-1905

Bjarne Karsten, f.22-12-1907 og død 1-1-1909, 1 år gammel

      Familien bodde i ABC gade 1 i 1900.

I tillegg til å være skomaker var Lasse  bedemann.     1912

1918

  1. 1910 – 1920

Adolfine Bergitte Olsen, f. 23-10-1844, enke, arbeider,

Sigurd Velset Andersen, f. 31-3-1888, Time, maskinist i Fodermelfabrik, død 18-12-1910, 23 år gammel

      I 1900 var Adolfine enke og forhenværende husholderske. Hun og sønnen bodde i Nedre Klevegade 4a.

Adolfine ble forsørget av sin sønn i 1910, senere var hun arbeider.

1911

  1. 1910- 1911

Martin Martiniussen, f. 16-2-1876, Herlø, Bødkersvend

Mathilde, f. 24-11-1875

  1. 1910

Carl Netland, f. 28-2-1858, død 3-2-1911, 53 år gammel

Thora, f. Sivertsen, f. 1-4-1861

Bertha, 22 år

Ingeborg, f. 26-1-1893

Lauritz Netland, f. 1882, reist til Amerika i  arbeider I Chicago.

Garman, f. 1895, død 26-9-1904, 9 år – under en brann

      I 1900 var Carl reteratør og bodde i Vævergaden 30 (i dag Søregata)

I løpet av 1910 flyttet Carl til Taarngata 23, men hadde øl og vinforretning her til R. Gabrielsen overtok i 1916.

Thora Netland fikk bevilling til småsalg av øl i årene 1912-1915.

  1. 1916 Netlands Øl og Vinforretning her

nu R. Gabrielsen  fra  1-11-1916

Om Netland har solgt butikken til Rasmussen vet jeg ikke.

1909

  1. 1909- 1910

Tollef Pedersen, f. 20-9-1867, Egersund, blikkfabrikarbeider

Marie, f. Andersen, f. 17-9-1874, Bergen

Trygve Martin, f. 7-3-1897, Bergen

Kristen Nikolai, f. 14-2-1899, Bergen

Erling Andreas, f. 30-8-1903, Bergen

johnsen Marius, f. 29-11-1906, Bergen

Peter Tunvald Hadland, f. 26-5-1909

Tollef og familien bodde i Sandvigsveien 22 i Bergen i 1900. De fleste barna er født der.

Trygve var en tid ved et sanatorie ved Bergen. De har bodd både i Bratteberggata og Nedre Dalgate 81, innen slutten av 1910

flyttet de til Pedersgata 104.

  1. 1910-1912

Marie Husebø, 7-9-1888, Hundvåg, fabrikarbeider

Signe Oddsen, f. 16-12-1890, Ølen, syerske

Marie Dørheim,  19 år, syerske

      Disse jentene var såkalte kostfolk som bodde sammen med en annen familie.

  1. 1912 huseier – 1915 bor i Johannesgt.  1916

Gunnar Olsen, f. 25-6-1866, Sand, fabrikarbeider, huseier, stuert

Johanna Mallene, f. 20-8-1869, Buøy

Gunvald Johan, f. 16-3-1897, stentrykker

John Thorvald, f. 4-2-1900

Thora Marie, f. 23-12-1900

      I 1910 bodde de I Lysefjordsgata 11.

  1. 1912-1913

Elias Eilertsen, f. 14-4-1848, Jaatten, 1913 paa fattigaarden, død 19-1-1914, 66 år gammel

Thomine, f. 2-9-1860, Jaatten, 1913 hos Borgen, død mars 1918

Jakobine, f. 15-1-1892, fabrikarbeider

Thilla, f. 11-12-1894, butikpige i colonialforretning

      De bodde i Hetlandsgaten 44 i 1910, men i 1913, var Elias på fattiggaarden.

  1. 1913 – 1914  Thoralf Jakobsen 27 fabarb.
  1. 1914  – 1916

Otto Ingolv Olsen, f., 13-5-1892, støber

Lilly Ommunda Alfsen, f. 28-5-1892, Chicago, død 11-8-1955, 63 år gammel

Georg, f. 24-8-1910

Solveig 4

Gerd,  f. 27-10-1913

Ruth f. 9-12- 1914

Georg, f. 1916

      De bodde i Nymannsveien 44 i 1910.

  1. 1914 Anna Knutsen, 26 år, fabrikarbeider

1914-1915 Selma Lunde, 19 år, fabrikarbeider

  1. 1915 1916

Torkel Torkelsen, f. 5-11-1854. Egersund, støberiarbeider

Therese, f. 19-11-1854, fabrikarbeiderpike På Fram

Nelly, f. 4-8-1895, Egersund, fabrikarbeider

Judith, f. 30-3-1897, Egersund, fabrikarbeider

Thorleif, f. 26-8-1899, i bagerlære hos Thorsen

      De bodde i Haukeligata 5 i 1910.

  1922

  1. 1915-1923                                                                                                                                                                                                                                                             

Rasmus Gabrielsen,  f. 5-4-1871, bakeri og conditori mester, død 5-2-1942, 70 år gammel

Anna Oline Nilsine f. Knudsen, f. 6-5-1872, død 17-11-1953, 81 år gammel

Sivert, f. 21-4-1896, død 24-8-1934, 38 år gammel, gift med Josefine Johnsen

Rasmus, f. 1898

Anna, f. 16-6-1899

Fridtjof, f. 6-7-1900

Andreas Liknes, f. 22-5-1903

Sverre Liknes, f. 9-9-1904, død 25-9-1939 i Chicago

Sigurd, f. 7-10-1905

Astrid Magda, f. 3-3-1909

Signe Johanne, f. 18-6-1910

Gerd, f. 17-4-1913

Einar,  f. 1-3-1915

–        De bodde i Bernhard Hanssons gade 28 i 1910. I  1922-23 hadde  Rasmus  konditori, kafe og spiseforretning her.

Sivert var elektriker, Rasmus og Fridtjof var sjømenn i 1922.

  1916    1918

1919

Paulsen, Inger f. Gabrielsen f. 23-8-1901

Odd f. 31-12-1919

Inger var datter av Rasmus og bodde sammen med sine foreldre. Mannen bor i Langgata.

  1.  1922 

Karl Johan Broch, f. 1866, Vega, Helgeland, fisker, 11-4-1951

Valborg Nilsen, f. 1890, Bodin, død 21-11-1978, 88 år gammel

Ane Nilsine, f. 31-3-1922

Per

Viggo Kern, død 26-6-1926, 10 dager gammel

Wilma

De giftet seg i 1922. I 1926 bodde de i Rennesøygata 23.

  1. 1924 Johan Andersen, skomaker
  1. 1924 Andreas Kristiansen, politikonstabel
  1. 1922–1939-

Ole Andreas Jørgensen, f. 15-7-1867, stallmester,  70 år i 1937

Ragna, død 26-5-1949

Alfhild Jørgensen, f. 1909, datter

Ommund Jørgensen, f. 10-12-1912, matros

Mary Jørgensen, f. 29-6-1917, kontorist

1937

Jeg skulle gjerne ha visst hvor han var stallmester.

  1. 1924 -1934

Lorentz Larsen, f. 2-5-1889, gartner i 1924, kjører,

1933

  1. 1930-1939  Sven Tunem, f. 16-7-1880, kjører
  1. 1930-1931

Waldemar Pedersen, f. 4-9-1909, chaffør, kl3, død 12-8-1995, 86 år gammel

Osvald Pedersen, f. 27-9-1913, arbeider

  1. 1930-1937 Adolf Kleven, f. 30-9-1881, Strand, bryggeriarbeider, død 16-10-1954, 73 år gammel, ugift

   1950   Fra Wikipedia

  1. 1933-1945-1946

Klara, f. Ommundsen, Lindås, f. 26-11-1903, fabrikarbeider

Rolf, død 31-5-1933, 4 år gammel

  1. 1936-1939  Martin Eskeland, f. 27-5-1903, bryggeriarbeider,
  1. 1940-1941

Fillip Karlsen, f. 5-9-1921, bygningsarbeider,

Ruth Hedvig Oftedal viet 7-6-1947, –Død 26-7-1980, 59 år gammel

  1. 1940-41 Marton Finnesand, f. 29-4-1915, skoreparatør
  1. 1940-1941 Torbjørn A. Gudmundsen, f. 10-9-1906, arbeider
  1. 1940-1964-1969

Andreas Martinius Tjelta, f. 4-10-1892, Sola, cementstøber, død 20-5- 1956, 64 år gammel

Inga Johanne Tjelta, f. Gundersen, f. 19-12-1904, fabrikkarbeider, død 17-5-2011, 105 år gammel.

Ingjerd Tangen, f. 23-5-1929

Karl Johan

Inga ble gift med Sigulf Tangen, f. 1897, kokk.  De fikk datteren Ingjerd. Familien flyttet til Trondheim,

men ble skilt og Inga kom tilbake hit.  Inga var vokst opp i Pedersgata 74, foreldrene var Karl Johan og Inger Gundersen.

  1. 1942-1960

Hans Ommundsen Rimestad, f. 3-7-1873, Nærbø, murer, , død sept. 1966, 91 år gammel

Karoline, f. 5-4-1877, Haugesund, død 24-11-1950, 72 år gammel

Sverre Ommundsen, f. 1-2-1897

Dagny Ommundsen, f. 13-5-1899

Halfdan Ommundsen, f. 20-12-1900

Nordal Ommundsen, f. 14-10-1905, død 31-10-1941, 36 år gammel, ugift

Fridtjof Ommundsen Rimestad, f. 4-12-1907, arbeider

Solveig Ommundsen, f. 29-12-1909

Disse barna ble kalt Ommundsen i folketellingen i 1910, jeg vet ikke når familien  begynte å bruke Rimestad.

Erna Rimestad, f. 3-11-1915, fabrikkarbeider, gift 1953 med Nordin Østrem

Magda Rimestad, f. 10-3-1918, fabrikkarbeider, gift i 1942 med Wilfred F. Mauritzen

Signe Rimestad, f. 4-1-1919, arbeider – se familie 50

Milrid Rimestad, f. 1-7-1921

Irene Rimestad, f. 23-3-1923, tjener, g.m. Alfred Ciekals

Harald Ommundsen Rimestad, f. 3-8-1931, arbeider/ sjømann

De fikk til sammen 14 barn. 5De barna som kalte seg Rimestad bodde her i årene 1942-1960,

de andre var nok flyttet ut før de kom hit. De bodde i Haugvaldstadgate 36 i 1910.

  1911    1920

1966

  1943

  1. 1942-1969 Harald Ommundsen, f. 3-8-1931, sjømann
  1. 1942-43 Alv Magnus Rossebø, f. 14-12-1912, arbeider
  1. 1942-1943  Martin Hadland, f. 29-12-1905, maler,
  1. 1943-1946  Holger B. Abrahamsen, f. 14-6-1911, løsarbeider,
  1. 1944-1946 Alf Thorleif Olsen, f. 31-1-1916, arbeider,
  1. 1945-1948 
  2. Jakob Karsten Jonassen, f. 5-1-1909, arbeider
  3. Signe f. Groseth, f. 1911
  4. Klara Christine Jonassen, f. 1934
  5. Solveig Jonassen, f. 1941
  6. Lillian Jonassen, f. 1974
  7. Familien emigrerte til Amerika i 1948.

  1946

—————————————————————

  1. 1946–1979

Arne Magne Thomassen, f. 15-2-1921, fabrikkarbeider,

Signe f. Ommundsen, Thomassen, Født 4/1-1920, se familie 43
Arild Magne Thomassen født 30/12-1947
Inge Thomassen født 25/2-1951
Liv Marit Thomassen født 30/1-1954
Hilde Karoline Thomassen født 26/2-1955

Arne og Signe giftet seg 14-9-1946, da bodde Arne i Lindøygata 14. Fedrene deres var Madnius Thomassen og Hans Ommundsen.

  1. 1946- 1979

Hilde Thomassen, f. 26-2-1955, gift DEste, bor i Danmark

Therese

—————————————————-

  1. 1947-1948          Reinholt Serigstad, f. 21-1-1909, arbeider,

Han bodde med foreldrene i Karlsminnegt. 98 i 1910.

  1. 1947-1954

Paul Jarle Melø, f. 2-4-1908, Smøla, Senja, verkstedarbeider

Betty Tamara, f. Frøiland, Melø, f. 5-7-1908, Vikedal.

Hella Melø, f. 11-11-1931

Paul og Betty giftet seg 5-9-1947

  1. 1947-1952

Adolf Røsvik, f. 5-11-1909, maler, kl3

Ingrid Røsvik, f. 15-3-1903, hermetikkarbeider

Adolf bodde i Ryfylkegata 3 med foreldrene i 1910.

  1. 1948-1950

Karsten Korneliussen, f. 17-4-1909, arbeider

Borghild Korneliussen, f. 28-1-1913, arbeider

  1. 1955-1956

Nordin Østrem, f. 3-6-1920, sveiser,

Erna Østrem, f. 3-11-1915, trykkeriarbeider,

  1. 1955-1956  Ester Tharaldsen, f. 2-12-1913, diskdame,
  1. 1956-1957

Finn Øvreby, f. 25-12-1927, sersjant,

Anny Jofrid Øvreby, f. 29-11-1934

  1. 1956– 1966

Sverre Amdal, f. 3-11-1927, dreier,

Marie Amdal, f. 24-1-1927, hermetikarbeider

  1. 1958-1959

Egil Johan Johnsen, f. 30-5-1929, dokkarbeider,

Marit Johnsen, f. 21-2-1935, blikarbeider

  1. 1959  Milrid Aanonsen, f. 10-1-1922, fajansearbeider
  1. 1962-1966  Gabriel Nordland, f. 4-8-1892, pensjonist
  1. 1969

Anton T. Kauf,

Olaug Kauf

Inngangspartiet    ATK. 2008