Pedersgata nr. 140

Pedersgaten 140    

423

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

 

Br.nr. 2582– 165 m² stor tomt
Eiere:
1898 Skjøde fra R. A. Haaland m. fl. Til
1898 til Abraham Olsen, hustomt.
1899 til Olaus Olsen Dubland
1906 Schack Moes hus 1910 finner ikke skjøde
1909-1919 til Kristoffer Andreas Kristiansen
1919 Til Lars Larsen
1933 til Anna Olsen 1955

Abraham Olsen og Olaus Olsen Dubland var muligens de som bygget huset i 1899. Olaus hadde skjøde fram til 1909.
Dette er et stort kassahus, med tre rom/vinduer i fronten. Det har to etasjer og full kjeller.
Det ligger på hjørnet av Pedersgaden og Vindmøllebakken, med inngang fra baksiden.
I sidebygningen var det vedhus og utedo. Dette er det huset som ligger høyest på Møllehaugen. Det er det nest siste huset i gaten på venstre side. Det har utsikt mot der den gamle vindmøllen lå, og mot sentrum. Fra kortsiden ser de mot Lervig og området der Stavanger Støberi & Dok lå.
Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene.Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1899-1900
Olaus Olsen Dubland, f. 1859, Haa
Anna Abrahamsdtr, f. 1863, Line
Inger f. 1894, Haa, døde 11-4-1900, 2 år gammel.
Gurine f. 1896, Haa
Janna Alida f. 1894 Haa, døde 24-4-1900, 6 år gammel.
De mistet to barn mens de bodde her, Inger var to år mens Janna var seks år de døde med 13 dagers mellomrom. Begge hadde lungebetennelse og kighoste. Alle tre døtrene var født i Haa.
Olaus var enkemann da han og Anna giftet seg i Haa i 1890. De bodde på Varhaug stasjon. Far til Anna var arbeider Abraham Olsen, Stavanger – muligens han som kjøpte tomta i 1898. Olaus og familien var flyttet før folketellingen i 1900.
Da folketellingen i 1900 ble holdt, bodde det 9 familier med til sammen 36 mennesker.

1. Husholdning.
I kjelleren bodde enken Marie Wilhelmsen 55 år. Hun var væverske og fikk også hjelp av fattigkassen. Marie bodde sammen med pleiedatteren Wilhelmine Torkelsen på 22 år, som arbeidet i hermetikken. De hadde et rom og delte kjøkken med Elen Abrahamsen.
1900-1912
Wilhelm Wilhelmsen, f. 1828, Farsund, død 1900, hjertefeil, dokkarbeider.
Marie Wilhelmsen, f. 1834, Haaland, enke, døde 10-7-1912 av slag, fattiglem
Wilhelmine Torkilsen, f.

Marie ble enke straks etter de flyttet inn, hun ble boende her til hun døde. I 1910 betalte Marie 60 kroner for leiligheten i kjelleren i årlig leie.
Marie Haugvaldstad, f. 1877, gift, løsarbeider. Hun bodde sammen med Marie Wilhelmsen og betalte kr 7, i måneden.

 

2. Husholdning.
I det andre kjellerrommet bodde Elen Abrahamsen 33 år. Hun var ikke gift og hadde sønnen Ingvald Larsen på 6 år. Elen var væverske – privat – står det i folketellingen, så kanskje hadde hun en vevstol hjemme.
Det var vanlig at folk delte kjøkken. Hver familie hadde sitt eget skap, muligens også sin egen koke plass, primus, gass eller strømmåler da det ble lagt inn.
1900
Elen Abrahamsen, f. 1867, Klepp
Ingvald J. Larsen, f. 15-12-1894
Ingvald bodde i Ryfylkegaten 16 i 1910 som fostersønn hos Guttorm Holgersen og familie.

                       

1905.  Hjemmevævet, stripet skjorte og trøietøi er billig tilsalgs.

3. Husholdning.
I første etasje bodde Henrik Dahl med familie. Han var 53 år og arbeidet som kobbersmed på mekanisk verksted. Kona Olene Dahl var 48 år. Hun kom fra Sirdalen. De hadde 9 barn. Fire jenter og fem gutter i alderen fra 21 til 6 år. De tre eldst var i arbeid. Josefine ved blikkemballage fabrikk, mens Laurits og Birger var støberiarbeidere. De hadde to rom og delte kjøkken med de andre som bodde i samme etasje. Birger dukker opp her i huset da han selv stifter familie.
1900
Henrik Olaus Dahl, f. 24-10-1846, død 9-6-1922
Olene, f. 19-9-1851, Sirdal, død 22-5-1933
Oskar f. 1872, døde 26-5-1900 av Tuberkulose
Josefine, f. 3-5-1880
Laurits, f. 1881
Birger, f. 1883
Oline, f. 20-4-1885
Henrik Olaf, f. 13-6-1888
Gunda Amalia, f. 14-1-1890
Anna Josefa, f. 13-3-1893
Johannes, f. 1894, død 26-2-1904
Ludvig f. 1895
Oskar vant en briskebenk i Hedningmisjonens basar i 1900.
Denne familien bodde i Pedersgaten 141 i 1895, innen 1910 var de flyttet til Suldalsgaten 71.

3

4. Husholdning.

4. Husholdning.
Anna Hansen bodde også i første etasje. Hun hadde et rom og delte kjøkken.
Anna var 72 år og enke. Anna ble underholdt av sønnen Godfred på 42 år. Han var mekanikus og drev egen forretning. Han var ikke gift. Det er ikke råd å vite hva slags forretning han drev, om det var kolonialbutikk, eller et verksted han hadde.
1900
Anna Hansen, f. 1828, Haugesund, enke
Godfred, f. 1858

5. Husholdning.
Den tredje familien i første etasje var enken Martha Pedersdatter 65 år. Hun hadde sønnen Gudmund på 27 år og datteren Inger 26 år. Dessuten hadde hun en pleiesønn Peder Johan Nilsen på 8 år. Hele familien kom fra Nedstrand. Gudmund var jern og støberiarbeider, Han underholdt moren. Inger arbeidet ved en linvarefabrikk. De hadde et rom og muligens eget kjøkken.
1900-1904–
Martha Nilsdtr., f. 1835, Nærstrand, enke
Gudmund Pedersen, f. 22-8-1872, Nærstrand, syg og arbeidsudyktig
Inger f. 3-1-1874, Nærstrand, arbeiderske ved linvarefabrik
Peder Johan Nilsen, f. 15-10-1892, Nærstrand, pleiesønn. 1903, men ikke 1904
Marthe Nilsdtr hadde vært gift med Peder Jørgen Rasmussen Skorpe.
Foreldrene til Peder Johan var Marte Pedersdtr. F. 1870 og Lauritz Nilsen, f. 1871, Skorpe. Han var et barnebarn.
Martha bodde i Vindmøllebakken 13 i 1910.

6. Husholdning.
Familien Wetterhus bodde sannsynligvis i andre etasje. Ivar var 66 år og arbeidet som fyrbøter på en fabrikk. Han kom fra Ulvik. Kona Inger var 55 år og kom fra Kvitsøy. De hadde en sønn og tre døtre som var født i Avaldsnes. Thomas 18 år var blikkslagerlærling, Emma på 28 år arbeidet ved en blikkembalage fabrikk, mens Alis 15 var i hermetikken. Malene på 12 var skolejente. Dessuten hadde de en dattersønn Yngvar på 3 år som ble underholdt av bestefaren. De hadde et rom og delte kjøkken.
1900
Ivar Gundersen Wetterhus, f. 19-6-1839, Ulvik SB
Inger Karine Bjørnsdtr., f. 4-11-1846, Hvidingsø
Emma Iverine, f. 4-11-1874, Avaldsnes
Thomas William, f. 9-4-1881, Avaldsnes
Alis, f. 1885, Avaldsnes
Malene (Bojine Marie), f. 13-2-1889, Avaldsnes
Yngvar Kornelius Andersen/Ottesøn, f. 8-9-1897 dattersønn
Familien bodde i Støberigaten 4 i 1910. Se hus 116 og 111

7. Husholdning.
I andre etasje bodde også Johanne Frøyland 34 år født i Hetland. Hun var ikke gift, men ble underholdt av søsteren. Gustav var 14 år og arbeidet ved et vedskjæreri. De bodde sammen med Maren Kloster, enke 38 år. Hun arbeidet i hermetikken. De hadde et rom og delte kjøkken. Det går ikke helt klart fram av folketellingene i 1900 og 1910 hvem som er mor til Gustav.
1900-1904
Maren Kloster, f. 1862, enke, Hetland,
Johanne Frøiland, f. 1866, Hetland, søster arb ug, død 2-4-1914
Gustav Kloster, f. 1886, sømand 5 mnd om bord i galeas Island?
Johanna bodde i Normannsgt 10 i 1910 og var pleierske og levde av sin beskjeftigelse.

8. Husholdning.
Denne familien bodde også i andre etasje på et rom og delte kjøkken.
John Knudsen var 57 år og kom fra Sola. Han var skipstømmermann. Kona Ingeborg, 48 år, var fra Høiland. De hadde datteren Inga 17 år som arbeidet i linvarefabrikk, mens Joakim på 15 var på blikkembalage fabrikk. Den yngste Kornelius var bare 10 år og skolegutt.
1900
John Knudsen, f. 12-9-1843, Sola
Ingeborg, f. 23-5-1852, Høiland
Inga, f. 17-6-1883
Joakim, f. 10-9-1885, Sola
Kornelius, f. 28-9-1890, Sola
Innen 1910 var familien flyttet til Spilderhauggt. 3.

9. Husholdning.
Gurine Endresdatter Osbo på 22 år, hun var også på linvarefabrikk. Hun bodde sammen med familien John Knudsen. Muligens gikk Gurine i kosten hos den familien.
1900 Gurine Osbo, f. 1878
Det var vanlig at en familie tok imot ungdommer som søkte seg arbeid i byen. Det var nok flest gutter, for ordet ”kostgutt” var vanlig. De bodde sammen med en familie og betalte en liten sum for kost og losji. Det kunne en familie gjøre selv om de bodde til leie selv.
Flytting:
Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 14. april og 14. oktober. Enkelte familier bodde kanskje bare et halvt år, før det fant seg en annen leilighet. Folkene er registret på det/de årstallene jeg har funnet de i folketellingene eller andre kilder.
1902
Anne Marie Andreassen, f. 1881, pige, fab.arb.
Torger Olsen, ungkar f. 1880
Lilly, f. 1902

1902
Martin Andersen, f. 1839
Lisebeth, f. Olsen, f. 1848
Odd Alexander Andersen, f. 8-3-1885, død 17 ½ år gammel. Død 7-9-1902.
Siden bare moren står i dødsannonsen vet vi ikke om begge foreldrene bodde her.
Denne familien er bare funnet her da hans dødsannonse stod. I dødsfallprotokollen står det at forelderene lever.

          Anna Hansen bodde også i første etasje. Hun hadde et rom og delte kjøkken.

Anna var 72 år og enke. Anna ble underholdt av sønnen Godfred på 42 år. Han var mekanikus og drev egen forretning. Han var ikke gift. Det er ikke råd å vite hva slags forretning han drev, om det var kolonialbutikk, eller et verksted han hadde.

1900

Anna Hansen, f. 1828, Haugesund, enke

   Godfred, f. 1858

5. Husholdning.

          Den tredje familien i første etasje var enken Martha Pedersdatter 65 år. Hun hadde sønnen Gudmund på 27 år og datteren Inger 26 år. Dessuten hadde hun en pleiesønn Peder Johan Nilsen på 8 år. Hele familien kom fra Nedstrand. Gudmund var jern og støberiarbeider, Han underholdt moren. Inger arbeidet ved en linvarefabrikk. De hadde et rom og muligens eget kjøkken.

1900-1904–

Martha Nilsdtr., f. 1835, Nærstrand, enke

  Gudmund Pedersen, f. 22-8-1872, Nærstrand, syg og arbeidsudyktig

  Inger f. 3-1-1874, Nærstrand, arbeiderske ved linvarefabrik

  Peder Johan Nilsen, f. 15-10-1892, Nærstrand, pleiesønn. 1903, men ikke 1904

     Marthe Nilsdtr hadde vært gift med Peder Jørgen Rasmussen Skorpe.

Foreldrene til Peder Johan var Marte Pedersdtr. F. 1870 og Lauritz Nilsen, f. 1871, Skorpe. Han var et barnebarn.

Martha bodde i Vindmøllebakken 13 i 1910.

6. Husholdning.

          Familien Wetterhus bodde sannsynligvis i andre etasje. Ivar var 66 år og arbeidet som fyrbøter på en fabrikk. Han kom fra Ulvik. Kona Inger var 55 år og kom fra Kvitsøy. De hadde en sønn og tre døtre som var født i Avaldsnes. Thomas 18 år var blikkslagerlærling, Emma på 28 år arbeidet ved en blikkembalage fabrikk, mens Alis 15 var i hermetikken. Malene på 12 var skolejente. Dessuten hadde de en dattersønn Yngvar på 3 år som ble underholdt av bestefaren. De hadde et rom og delte kjøkken.

1900

Ivar Gundersen Wetterhus, f. 19-6-1839, Ulvik SB

Inger Karine Bjørnsdtr., f. 4-11-1846, Hvidingsø

   Emma Iverine, f. 4-11-1874, Avaldsnes

   Thomas William, f. 9-4-1881, Avaldsnes

   Alis, f. 1885, Avaldsnes

   Malene (Bojine Marie), f. 13-2-1889, Avaldsnes

   Yngvar Kornelius Andersen/Ottesøn, f. 8-9-1897 dattersønn

Familien bodde i Støberigaten 4 i 1910. Se hus 116 og 111

7. Husholdning.

          I andre etasje bodde også Johanne Frøyland 34 år født i Hetland. Hun var ikke gift, men ble underholdt av søsteren. Gustav var 14 år og arbeidet ved et vedskjæreri. De bodde sammen med Maren Kloster, enke 38 år. Hun arbeidet i hermetikken. De hadde et rom og delte kjøkken. Det går ikke helt klart fram av folketellingene i 1900 og 1910 hvem som er mor til Gustav.

1900-1904

Maren Kloster, f. 1862, enke, Hetland,

Johanne Frøiland, f. 1866, Hetland, søster arb ug, død 2-4-1914

   Gustav Kloster, f. 1886, sømand 5 mnd om bord i galeas Island?

Johanna bodde i Normannsgt 10 i 1910 og var pleierske og levde av sin beskjeftigelse.

8. Husholdning.

           Denne familien bodde også i andre etasje på et rom og delte kjøkken.

John Knudsen var 57 år og kom fra Sola. Han var skipstømmermann. Kona Ingeborg, 48 år, var fra Høiland. De hadde datteren Inga 17 år som arbeidet i linvarefabrikk, mens Joakim på 15 var på blikkembalage fabrikk. Den yngste Kornelius var bare 10 år og skolegutt.

1900

John Knudsen, f. 12-9-1843, Sola

Ingeborg, f. 23-5-1852, Høiland

   Inga, f. 17-6-1883

   Joakim, f. 10-9-1885, Sola

   Kornelius, f. 28-9-1890, Sola

Innen 1910 var familien flyttet til Spilderhauggt. 3.

9. Husholdning.

          Gurine Endresdatter Osbo på 22 år, hun var også på linvarefabrikk. Hun bodde sammen med familien John Knudsen. Muligens gikk Gurine i kosten hos den familien.

1900 Gurine Osbo, f. 1878

            Det var vanlig at en familie tok imot ungdommer som søkte seg arbeid i byen. Det var nok flest gutter, for ordet ”kostgutt” var vanlig. De bodde sammen med en familie og betalte en liten sum for kost og losji. Det kunne en familie gjøre selv om de bodde til leie selv.

Flytting:

Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 14. april og 14. oktober. Enkelte familier bodde kanskje bare et halvt år, før det fant seg en annen leilighet. Folkene er registret på det/de årstallene jeg har funnet de i folketellingene eller andre kilder.

1902

Anne Marie Andreassen, f. 1881, pige, fab.arb.

Torger Olsen, ungkar f. 1880

   Lilly, f. 1902

1902

Martin Andersen, f. 1839

Lisebeth, f. Olsen, f. 1848

Odd Alexander Andersen, f. 8-3-1885, død 17 ½ år gammel. Død 7-9-1902.

Siden bare moren står i dødsannonsen vet vi ikke om begge foreldrene bodde her.

Denne familien er bare funnet her da hans dødsannonse stod. I dødsfallprotokollen står det at forelderene lever.

1902

1903

Johan Falkanger, f. 1859, Aasene i Hammer pr. Bergen

Sunniva, f. Strømme, f. 1858, Stamnes i Brudvik, fattig, død 1-4-1938

   Johanne 17 fabp. Død 11-7-1910. gift med Johan Larsen.

   Gunhilde, f. 1887, Dale i Brudvik.

   John, f. 1889, Dale-, død 13-1-1919

   Ragnhild, f. 1892 Oddernes

            Johan hadde vært borte i lang tid, ”sender intet hjem til underhold”. Johan var kolportør, det vil si at han reiste rundt som bokselger. De bodde i Store Skippergt. 9 i 1910. De feiret sølvbryllup 12-12-1909. Da var Johan maskinist ved Victoria kinomatograf.

I 1911 bodde de i Pedersgt 90

1903 Ingeborg Olsen, 80 år enke, fattig

1903

Martin Aaserud, f. 1838, Skauers Prgj. Skog Y.L

Elisabeth f. 1850, Sauda

   Odd f. 1884, sjømann/dekksgutt

   Mathilde, f. 1887 -15 år fabrikarbeider.

   Olga, f. 1889

   Magnus, f. 1892

   Marie 21 år fabrikpige.

    Lilly 1 år -datterdatter

            Martin var stenarbeider oppholdet sig i Sirdalen, sendte intet til underhold. De hadde bodd i Nygaten i 1900.

1903-1904

Martin T. Aasland, 1877, Sandnes, støbarbeid, Stvgr. Støberi & dok

Marie Olsen, f. 1879 Sjernarøy

   Amanda, f. 1897, Sandnes

   Jenny, f. 1898

   Theoline 1904

   Randi f. 1909

            De bodde i Sandnes i 1900. Martin og Marie fikk stamme ved valget i 1904 så de må ha hatt en inntekt over kr. 400. De bodde i Støberigt 31 i 1910

1903-1905

Sven Ludvigsen Haugland, f.1-10- 1879, Varhaug, støbarb Stvgr. Støberi & dok

Elen Gaudesen, f. 3-6-1883, Sand

   Lars, f. 16-3-1902

Harald, f. 22-6-1907

Signe, f. 29-4-1910

            Innen 1910 var familien flyttet til Nedre Holmegt 9.

En god kommode billig tilsalgs. 1906

1903 – 1910?

Johan Schack Moe, f. 1862, Verdalen, typograf Stvg. Avis. Død 17-11- 1940

Josefine f. Tollefsen, f. 1865

   Jakobine 16 arb blikemb., gift m. Lars Følgesvold.

   Fridtjo, f. 1895

   Birger, f. 1897

            Han bodde i Ø. Strandgt I 1901. Familien var flyttet til Løkkeveien 58 i 1910. Jakobine mistet både faren og ektemannen samme dag i 1940.

1903-1916

Peder Larsen, f. 7-8-1875 støberiarb.        

Gerhardine Tostensen,  f. 17-2-1875

   Oscar, f. 17-9-1896

   Ivarda Hermanda, f. 26-4-1898

   Jakob f. 16-1-1901

   Peder f. 3-3-1903 døde 3-5-1905

   Peder f. 1-8-1905

      Peder var syg og arbeidsudyktig fra 1-10 -09 og fremdeles i 1916. 1913 har vært arbeidsudyktig i 4 aar, ikke skattet, 1916 arbeidsudyktig i 7 år har hjertefeil. Gerhardine var fabrikarbeider hos Ottesen. Oscar 17 år var fabrikarbeider Cement og murerarbeider hos Johnsen i 1916, Ivarda var 15 år og hjemme i 1916, mens Jakob på 13 år var fabrikarbeider på blikktrykkeri i 1916. Familien har flyttet litt fram og tilbake. I 1910 bodde de her og betalte kr 10 for sitt husvære i 2 etasje i måneden.

Bodde i Pedersgaten 72 i 1900

1904

Knud Magnussen, f. 1874 murerarb. I fjor ugift.

Anna, f. Husebø, f. 1871

   Johan Jakobsen 6 år

   Ole Jakobsen f. 1900

   Peder Bertinius f. 1904

   Marie, f. 1905, død 9-2-1911

   Johan f. 1907

   Børre, f. 1909, død 21-2-1911

Arne Karsten, død 1-5-1915 – 1 ½  år gammel

Familien var flyttet til Ryfylkegaten 20 i 1910.

1904

Einar Høie, f. 1870, malersv. / styrmand

Ellen,/Inger, f. Langerud,  f. 1871,  Vigsnes

   Einar, f. 1893

   Bergliot, f. 1895

   Elinor, f. 1897

   Rasmus, f. 1899

Harald Gjermund, død 4-7-1909 – 5 ½ år gammel

   Sverre, f. 1906

Hjørdis Isabel, død 9-8-1910

. Familien bodde på Sandnes i 1900 og flyttet til Haukelig 2 innen 1910

1904 – 1905

Ferdinand Johannessen, f. 1857, Lindholmen, svensk, donkymand til sjøs/ støbarb. Stvgr. Støberi & dok

Martha, f. 1863

   Oluf, f. 1884, 19 år, sygelig 1905 Stvgr. Støberi & dok

   Ferdinanda, f. 1887

   Martin, f. 1890

   Margit, f. 1894

   Gustava f. 1902

   Oskar, f. 1906

            De bodde i Støberigaten 13 i 1900. Pedersgaten 70  i 1910.De må ha flyttet i løpet av 1910 til Ryfylkegt 20 innen desember for de er oppført der også.

1904-1905

Ole Bertinius Christensen f. 1880, støbarb Stvgr. Støberi & dok

Josefine, f. 1876

   Sverre Karsten, f. 1898

   John, f. 1901

        Olga Borghild, f. 1907

        Tonni Konstanse, f. 1910

Denne familien var flyttet til Ryfylkegt 20 i 1910.

1904- 1906

Peder Olsen, f. 1873/1878, Høle, støbarb. Dok – kjøpt hus i vår. 

Maren f. 1876

   Olaf Bertinius, f. 1898

   Magnhild, f. 11-3-1900

   Peter 1 år

   Astrid f 1904

   Anton Abrahamsen 22 år, støbarb.

            Peder og familien flyttet til Pedersgaten 13 i 1906.Peder og Maren fikk stemme ved valget i 1904, så de må ha hatt en inntekt over kr. 400.

1904- 1907

Berta Walberg, f. 1858, Søndhordaland, 45 år enke, arb.

Selma Hansine, f. 1889- 12 år ”hjelper moderen efter evne” i 1907

   Hagbart.f 1892

   Sophia Bertine, f. 1894

   Axeline Gustava, f. 1896

   Wictor Edvard, f. 1885, 17 år arbeider på Berntsen reberbane, til sjøs som kok på slup ”Harald” 1907

          Berta var blitt enke, familien bodde i 1900 i Pedersgaten 103. Hun var gift med Axel Walberg fra Stockholm. De fleste barna var født i Søndhordaland SB. To av døtrene var pleiebarn på Josefine stiftelsen i Kongsgaden 48 i 1910.

1904    -1909 -1914 -1915

Nicoline Bertine f. Larsen g. Zachariassen, f. 25-12-1869 enke arb.

   Olaf , f. 1894 død 19-10-1914 Lungetæring.

   Lars, f. 1896, død 1914  “Espanse?” av Sandnæs omkom under forliset.

         Marie f. 1898 død 1899 meslinger

   Otto, f. 1899

   Peder, f. 1901 død 1909

      Nikoline var gift med Olaus Bernhard Zakariassen. f. 1858. død 1900. Da bodde familien i Pedersgt 100.Se der.Hun hadde også bodd i Pedersgaten 70 og 97

      Nicoline bodde i Pedersgt. 70 i 1911, sammen med sine tre sønner. Hun flyttet litt rundt omkring, fra nr 100, så hit, deretter i nr 70 for å komme tilbake hit rundt 1914. Her bodde hun et par år, men jeg vet ikke hvor hun senere flyttet hen. Hun fikk tre barn som ikke vokste opp. Sønnen Lars var 18 år da han omkom da ”Espanse” forliste i 1914. Marie døde av meslinger ca 1 år gammel i 1899. Peder døde i 1909.

      Nikoline Bertine Larsen var født i Stavanger 25 des. 1869. Hun var datter tilLars Andreas Larsen fra Bergen ogElen Marie Pedersdatter Tønnesenfra Stavanger. I FT-1875 bor familien i Høkergt. 16. Nicoline bodde i Karlsminnegt. 45 i 1910.

      En næsten ny udtræksseng og klaffebord tilsalgs. 1904

1898-1902 hus 100

Olaus Bernhard Zakariassen f. 1858. død 1900

Nikoline Bertine Larsen f. 1869

   Olaf f. 1894

   Lars f. 1896

   Marie f. 1898 død 1899 meslinger

   Otto f. 1899

   Peder, f. 18-7-1901

            Olaus arbeidet ”ved kasse,” antakelig ved en kassefabrikk, eller at han fikk hjelp av fattigkassen, i 1900 arbeidet han ved høvleri og sagbrugfabrik, Han fikk fattigunderstøttelse. Han var ”syg og sengeliggende i 2 år og 8 mnd.” ”han har lagt på sygehuset i 7 uger til dels hjelp af fattigkassen blev fritatt i fjor.”

            Olaus døde i 1900 av hjertelammelse. Nikoline var enke i 1900, og fikk av fattigkassen. Olaus Bernhard ogNikoline Bertinegiftet seg i St. Johanneskirken den 5. mars 1893. Hun var da bosatt i Pedersgaten.

Se Pedersgaten  70 og 140

Olaus Bernhard Zakariassen var født i Stavanger 18 okt 1858. I FT-1865 bodde han på/i Holmens Rode, gadenr. 15. Her bodde også farenMatros Enkemann Zakarias Olsenfra Vanse og en søster. I  FT-1875 boddeOlaus i Sølvbjerggade 287. Han var da Læredreng Glasmagerprofesion.

1905

Oluf Svendsen, f. 3-12-1877, Høiland, kramhandel

Bertine, f. 10-7-1876, Hetland, arbeiderske

De bodde i Øvre Banegate 23 i 1910

1905

Oluf Pedersen, 17 blikslager

Antonette 20

1906

Carl Zimmer Aasland, f. 4-10-1883, Stangeland, Jæren, støbarb.

Johanne Gudmundsen, f. 1879, død 2-11-1925

   Martha Olene, f. 1905

   Ingeborg, f. 1906

   Torval, f. 1908

   Gudrund, f. 1909

Familien bodde i Lervig 29 i 1910.

1906

Rasmus Andersen, 35 år, arbeider,  hos Braadland, fra Vormedalen

Anna 30 år

Olaf Martin, døde ved et ulykkestilfelde  3-7-1900

   Axel 6 år

   Olaf 4 år

   Astrid 2 år

   Sigrid 1 år

1906 -1908

Johannes Nikolas Berg, f. 1880 skibsbygger

Johanne Magdalene Larsen, f. 1880

   John Bernhard, f. 1907

1906 -1908

Johan Berg, f. 1852, Trondheim, 50

Bertine, f. 1858, Fana

   Johannes, f. 1880, fyrbøder på dampskip

   Karl Bernhard, f. 1886

   Nelly, f. 1889, Bergen

   Peter, f. 1892, Aarstad

   John, f. 1895, Aarstad

   Lilly, f. 1899, Aarstad

   Ingeborg, f. 1904

            Johan var værksarbeider Stvgr. Støberi & dok, hadde ustabilt arbeid. Han kom fra Bergen. Familien bodde i Aarstad i Hordaland i 1900. Johannes var gift og bodde her sammen med kone og sønn. Karl bodde ikke med foreldrene her.

1906 -1910

Svend Johannesen, f. 1878, bødkersvend

Theodora Serina Nilsen, f. 1881, død 2-4-1935

Thoralf Emanuel, f. 1898

Karen Dorthea, d. 1900

John, død 23-11-1904, 2 ½ år gammel

Iver 4

Svend, f. 1904

Jonny / Jenny? f. 1906

Ranghild Theodora, f. 1908

            De bodde i Støberigt. 11 i 1900, og i Dokksmauet 8 i 1910.

1907

Carl Lundgren, 33 år,  støbarb. Sverige

Christine 22

August 2

1907 1908

Christen Johnsen, f. 24-6-1846, Rennesøy, blikkslager, enkemann

Helene, f. 9-9-1880, datter

Olava, f. 1882 datter

Kasper Karls.18-6-1901, dattersønn

Karen 23 år i 1907

Elida 3 år datterdatter

Kristian, datteren Helene og barnebarnet var flyttet til Avaldsnesgt 51 innen 1910.

1907 -1908 Olava Pedersen, 52 år, enke

1909

Jørgen Monsen, f. 1861, Sulen Ytre Sogn. fabarb.

Marie, f. 1872, Sulen

Ingrid, f. 1901, Hetland

Laura, f. 1902, Hetland

Bergitte, f. 1904, Sulen

Johan, f. 1908

      Familien bodde i Mellomgaten 9 i 1910.

1909-1910

Gabriel Gabrielsen,   f. 1884, Tasta, Hetland, herm.

Olga Nilsen, f. 1886

Marie, f. 1905

Clara, f. 1906

Gudrun Olga  f. 1909

            Familien bodde i Dokksmauet 8 i 1910.

1909

Ovida Wathne, 70 enke død 1-1-1916  se Pedersgata 103.

Hun var mor til Andrea som ble gift med Theodor Tidesen.

1909-1911

Theodor Tidesen, f. 1869 blikslager, død 19-2-1919

Andrea Olava Wathne f. 1879

Ovida f. 1901

Bertha, f. 1902

Thomas f. 1903

Tordis f. 1904

Harald f. 1906

Leif f. 1907

Trygve f. 16-2-1908, han døde 22-4-1908 bare vel 2 måneder gammel.

Edith 7-10-1909, hun døde 13-7-1910. 9 måneder gammel.

Astrid  f. 1910, død 15-3-1912

Thor, død 25-11-1911, 4 uker gammel

Astrid, død 11-3-1914, 2 måneder gammel

            Familien Tidesen bodde i 1908 i Pedersgt 103. I 1910 var de en familie på 9 stk. De bodde i første etasje og betalte kr 12 i husleie i måneden. Hos Rønneberg.se Pedersgaten 103. Da yngste sønnen døde i 1911 bodde de i Baggaden 12. De mistet fire barn i løpet av fire år.

1910 1911 1912 1914

1909- 1911

Marius Kleppe, 30 år, fabarbeider

Bertha 18 år, nygift i 1910 ?

Martha 1910

1910

Marie Kleppe, f. 1881, Jelsa

Berta Kleppe, f. 1889. Jelsa

De var antakelig kostfolk som bodde hos familien Oskar Larsen. De betalte kr 8 i i leie i måneden. Begge var ugifte og arbeidet i hermetikken.

Etter 1910 bodde disse personene her i kortere eller lenger tid.

1910

Georg Andersen, f. 1882, Kristiansand, Tobaksarbeider

Henriette, f. 1881, Bamle

Aslaug, f. 1900, Bergen

Oscar, f. 1903, Bergen

Agnes, f. 1905, Bergen

Dagfin f. 1906

Jenny, f. 1908

Georg, f. 1910

          Denne familien bodde i Bergen til 1905, og kom hit i 1906, da de døpte Dagfin her. De flyttet til Ryflkegt 20 i slutten av 1910.

1909-1910

Tollef Pettersen, 42 år, løsarb.

Ingeborg, død 14-10-1935 67 år gammel

Petra 16

Svanhild, f. 1902

Thora 7

Arne 2

Einar 1

De bodde i Ø. Strandgt 92 da Ingeborg døde.

1910- 1913- 1937- 1942-1947

Lars Johannesen, f. 13-4-1852, Tysvær, skibsbygger på skibsbyggeriet.

Malene Hanna, f. 9-8-1862, Tysvær, sekkesyerske

Laurits Johan, f.20-10- 1900

Oscar, f. 7-2-1903

            De bodde i 1 etasje og betalte kr 8 i måneden i husleie. Malene bodde her i 1937 da hun fylte 65 år, og i 1942 da hun var 70 år

1910-1911

Alette Svela, f.2-6- 1887, hermetikarbeider hos Norrig. Død 23-6-1948

Hun var gift med Salve Salvesen, f. 23910-1884, rebslager, de ble skilt.

Sally, f. 17-3-1905, død 21-5-1962

Gudbjørg Solveig, f. 5-4-1907, død 27-2-1999

Elfrid Dahlberg, f. 18-7-1922, gift med Kai Kanne

            De bodde i første etasje og betalte kr 8 i måneden i husleie i 1910.

Stort, solrigt Værelse tilleie. 1914

Slike annonser med rom/værelse/stue sto i avisen nesten hvert år.

Et år ville de gjerne leie ut til en sydame, eller det var enslige de ville ha i huset.

Paa grund av overtagelse af en anden forretning, er en stor stue tilleie.  1911.

1911-1912

Alfred Theodor Lind, f. 1871/77 sjømann, fyrbøder. Han døde i 29-6-1911 av blodstyrtning.

Karine Gudmundsen, f. 1883

Alfred Kornelius f. 22-8-1911 han ble født et par måneder etter faren døde. De hadde bodd i Mellom Dalgaten 5 før de kom hit.

1912 Andreas Gutl? 76 år

1912

Martha Angell, f. Godland, f. 1870

Hans, f. 1902

Haakon f, 1906

            Martha var bestyrinde på hermetikkfabrikk, og bodde i Hillevåg, Hetland i 1910. Hun var gift med Thomas Angell som omkom de barken «Lindø» forliste i 1913.

   1949

1910-1912

Torsten Iversen, 1857, Røn sogn i Valdres, gråsteinmurer, død 23-10-1939

Guro, f. 1858, Vinje sogn i Telemark, død 11-5-1914

Marie, 21 fabrikarbeider

Ingvar Oliver, f. 1895, Øvrebø sogn i Setersdalen, støbriarb.

Olaf  Andreas, f. 1899, Bakke sogn, Sirnes

Gudrund Teodora, f. 1903, Bakke Sogn.

            Torsten – ”fra Bakke kom hit okt 1910 – i kommunen til mai 1911, senere arbeid hvorsomhelst – nu arbeider f.t. i Haaland – hjemme hver lørdag og går tilbake søndag.”

De bodde i andre etasje og betalte kr 13 i måneden for husleie. Da Guro døde i 1914 bodde de i Vindmøllebakken 12.

1912

Knut Jakobsen, f.8-11- 1845, Strand, fisker

Elen Bergitte, f. 7-6-1852, Strand

Rakel Bergitha Knudsdtr. f. 22-8-1879 syg i flere år krøbling

Thomine Helena Knudsdtr., f.28-3- 1889, Strand, fabarb

Ingeborg Jakobine Knudsdtr. f. 2-12-1892, Haaland

Karen Kristine f. 1911 datterdatter.

          Karen var datter av Thomine Jakobsen og ungkar Johannes Berge, f. 1891 Jelsa.

 Knut og familien bodde på Ullandhaug i Hetland i 1900. I 1910 bodde de på Bekedal i Hetland.

1923 1923 1924

1912-1915

Lars Olsen Hustvedt, f. 7-2-1874, Imsland, skomager. /blikkemballasjen

Ingeborg Marie. f. Jakobsen 20-1-1876, Sauda – Pedersgaten 140. død 22-12-1966

Helga, f. 1-8-1901

Olaf, f. 28-3-1907

Jakob, f. 16-1-1910

Lauritz Johan, død 29-12-1913, 14 måneder gammel.

          Familien hadde bodd i nr 140, men bodde i Pedersgaten 45 i 1910.

1912-1916

Kristoffer Kristiansen Engelstad, f. 10-3-1840, Modum, Ingeborg, f. 11-11-1865, Sauda,  Stvgr. Sardine

Dorthea, f. 25-5-1890, svigerdatter, fabrikarbeider

Rangvald, f. 10-3-1994, fabrikarbeider

Ingeborg, f. 29-12-1905

Kristian 22 fabarb. I Amerika fra 1909

Nils, 21, fabarb. I Amerika fra 1911

      Kristoffer var  huseier, stenarbeider, stenpukker i kommunen

 De bodde i Lervig 1 i 1910.  Kom hit 14-4-1912.

1918

1912-1914

Kristian Kornelius Engelstad,  f. 3-6-1868, Kristiansand, kusk, død 9-8-1941

Severine Margrethe, f. 17-10-1867- død 27-2-1935

Fredrik Ingeman, f. 29-11-1894, kusk

Martin Johan, f. 27-8-1896, fabarb.

Margit Kristine, f. 21-5- 1898

Kristian, f. 9-11-1902

Aagot Marie, f. 19-12-1904

Helga Elfrida, f. 1-1-1907

            Familien bodde i Kr. 4des gt 49 i Kristiansand i 1910. Alle barna er døpt der.

1913

Adolf Olsen, 24 år, fabrikarabeider.

Frøida? 20

Nils 1

1913

Rasmus Sand, 51 hermetikarbeider

Olene 44

Thorstein Harbo 17 herm

Karoline 15 herm

Karen 13

Et plyschmøblement sælges billigt. 1914

1913-1915

Halvard Andersen, f. 11-2-1862, Seljord, stenarbeider

Anna, f. 20-9-1863, Birkrem

Ane Jonassen, 76 greier seg selv

De bodde på Klepp i 1910.

1914

Peder Andersen, f. 1849, Bjerkrem,

Helene, f. 1850, Sjernarøy

Anna, f. 1890 23 butik frue meieri ½ dag

          Anders var 66 år gartner, har av fattigkassen til leien. ”Arbeider hvorsomhelst.” Kom til byen i oktober 1913.? Kona til Peder var antakelig død da de bodde her for hun ble ikke nevnt i folketellingen. De bodde i Andasmauet i 1900.

1914-1932

Erling Olai Olsen, f. 22-5-1891, Bamle, tinnarbeider.  Døde i 26-11-1918

Karen Cecilie Aarre f. 2-5-1886 Nedre Horpestad i Klepp, Levde av pensjon.

Sverre f. 12-4-1914 Klepp, gift med Astrid, se under

Einar Torleif Jakobsen. f. 5-6-1916, dro til USA ikke gift.

Noralf f. 4-5-1918, gift med Elsa Isaksen, f. 1921, se under

Gerd Evelyn Karlsen f. 31-10-1920

            Erling Olai Olsen var født i Bamle, men faren var fra Stavanger, Anton Ingolf Adsemf. 1866. Erling døde i november 1918 av Lungebetennelse. Det var i den tiden ”Spanskå” herjet i landet. Erling og Karen giftet seg den13 november 1915 i Orre kirke. Karen Cecilie var blitt enke rundt 1920 og hadde pensjon. Hun hadde fire barn fra 6 til 0 år. Sønnene Sverre og Einar hadde hun fra før hun giftet seg.  Far til Einar var sjømann Jakob Jakobsen.  Einar Torleif var i USA, men bodde her fra 1940 til 1964—–

           Gerd Evelyn Karlsen f. 1920 fikk Cecilie med Angel Odin Karlsen, f. 1886. Han var separert maskinist, og hun var enke.

          Familien må ha flyttet litt i årene mellom 1914 og 1920, siden da Einar ble født i 1916 bodde de i Avaldsnesgt 49a før de kom tilbake hit. Far til Gerd Evelyn var Angell Odin Jentoft Karlsen. Han er født 2. mai 1893 i Hadsel, Norland. I fødselregisteret er han oppført som separert maskinarbeider med bostedsadresse Pedersgt. 140.      Karen Cecilies søskenbarn Anton Aarre bodde også i dette huset.

           Det viser seg ofte at slektninger bor i samme hus eller i nabolaget. Det gjelder denne familien og andre langs hele gaten. Sønnene Sverre og Noralf bodde her til midten på 1940 tallet.

            Cecilie ble gift på ny med Jakob Jakobsen og ble boende til rundt 1969.

Det er litt usikkert om hun giftet seg med den Jakob Jakobsen som bodde i dette huset fra 1916 og var gift med Matilda. Karen giftet seg i 1925 med Jakob Severin Jakobsen. 

1942-43

Sverre Olaf Olsen, f. 25-1-1914, hermetikkarbeider/sjåfør

Astrid

Anne Karin

Svein Arild.

       Familien bodde i Karlsminnegt.

1940-43

Noralf Olsen, f. 4-5-1918, sjømann/Stålverksarbeider

Elsa Isaksen, f. 1921- død 2010

Edel Marie

Helge, f. 1946,

Stein Erik, f. 1955.

            Noralf flyttet til Jørpeland og bodde der.

1915 -1916

Birger Dahl, f. 1884, støbarb. Død 22-2-1923

Therese Olsen, f. 1889

Olene, f. 1907

Trygve, f. 1909

Tobia 4

Josefine 1

          Birger kan være sønn av Henrik Dahl som bodde her i 1900. Familien bodde i Ryfylkegt. 25 i 1910.

1915. En sykkel tilsalgs.

1915

Elen Egeland, 32 fabarb

Olga 12

           Elen var sannsynligvis fra Varhaug på Jæren. Det bodde en Elen med ektemann og to barn i Stiftelsesgt. 21 i 1910.

1915 Bertha Brodahl, 27 fabarb.

1915

Hans K. Olsen, støberiformann

Ovidia Østbø, død 24-11-1919, 34 år gammel

Anna Olevine, f. 1907, datter

1915 Justine Lund, f. 1862, Hetland, enke, strygerske. Hun bodde i Vinkelgaten 3 i 1910.død 2-11-1925.

1916

Dette var en jobb for “nattmennene” eller dokjørere som en sa

1916

Wilhelm Wilhelmsen, 24 håndlanger hos Aksel Njaa

Marie Nilsen, f. 1891, død 24 år gl. 2-3-1916 av tæring

1916

Anker Theodor Steinkopf, f. 1895, matros fyrb. På Holmens Preserving, død 10-12-1963, 68 år gammel

Martha Kristine, f. Kristensen, 1895-død 1987

Marton Anker, f. 1914- død 1987

 Innen 1918 var de flyttet til Stenkargata 11.

1916

Jakob Jakobsen, 39 fyrb. ”S/S Sjøalf” av Haugesund til juni, syg så med S/S Fjordbuen.

Mathilda 31 fabarb. Viking

            1924-1935

            Jacob Jacobsen, fyrbøder

      Martha Johanne Lund, f. 1917 datter.

Dette kan være samme familie. Jakob ble muligens gift med Cecilie Olsen senere.

1934

1916

Hanna Hansen, 25 fabarb. United Sardin

Herdis 1

1916-1918

Karl Knudsen, f. 1891, kjører

Gina Jacobsen, f. 1892

Grete Marie f. 1916

1919-

Jeg har gått igjennom Adressebøkene for 1922-1924, men ingen av familiene som bodde her før den tid er nevnt der. De må ha flyttet. Fra ca 1919 til 1925 bodde disse familiene her.

1918 –

Anton Aarre, f. 6-10-1893, Bryne, død 23-3-1976

Amanda Sofie Torgersdtr. f. 1894, Førland i Heskestad. Død 17-11-1918

           Amanda døde i 1918 av lungebetennelse. De giftet seg i 1915 hos sorenskriveren. Anton var søskenbarnet til Karen Cecilie Aarre. Se dette huset.

            Anton bodde her i 1918, men rundt 1958 dukker en Anton Aarre opp igjen i gatefortegnelsene. Jeg vet ikke om det er samme person/familie.

1958-1969

Anton Aarre, f. 6-10-1893, maskinpasser/pensjonist

Reidar Johan Aarre, f. 18-5-1915,  kaiarbeider

Bertine Aarre, f. 24-6-1916

Bjarne Emil  Aarre, f. 22-8-1944,  snekker

      1972

1919

Arvesen, Andreas f. 1893 Kongsberg. Han var tømmermann

Anne f. Olsen f. 1894

Judit f. 1919

1919

1919-1926

Henningsen, Carl f. 1868 i V. Moland, han var tømmermann., død 13-2-1961

Inga Tomine, f. 1872 i Lillesand, død 2-4-1965

Herman , f. 1894, se neste

Gunvald, f. 1894, maskinsnekker, død 22-3-1950.

Olga Josefa, f. 1897 hermetikkarbeider., død 23-4-1964

Dagmar, f. 1905 hermetikkarbeider  
Karoline, f. 1910
Alma Marie, f. 1913 , død 11-5-1942       

Sverre, f. 1916     

         Karl og Inga feiret sølvbryllup 7-11-1918.  Familien kom fra Lillesand, de fleste barna var født der. I 1948 bodde de i Kalhammeren 14.

1958

1922-23

Henningsen, Herman A. f. 1894 Lillesand. Han var glassmaker, død 1-9-1956

Astri Nilsen f. 1896

Anne Marie f. 1923

            Da Herman døde i 1953, bodde de på Barkved i Strand.

1920 -1922

Berg, Hilmar Edvin f. 13-8-1896, Belgen. Han var slipp-arbeider./driver, død 18-4-1981

Dagmar Laurentze, f. Karlsen,  f. 1898 V: Moland, Grimstad,  død 25-9-1959

Sigurd Johannes f. 1918

Astrid Ruth, f. 11-3-1920 død 10-8-1920

        Baker Hilmar og Dagmar ble forlovet i 1917 Denne familien bor her i 1922, men deretter finner en dem ikke. De bodde i Pedersgaten 94 i 1966

1922

Thor Kristoffer Andreassen, f. 1894 fyrbøter til sjøs

Marie Jørgensen f. 1892

Borghild Judith Solveig f. 1922

            Thor og Marie giftet seg 4-7-1919.

1922

Sigurd Rubin Gjermundsen, f. 1898, Fevik,  skibsbygger, død 18-5-1979, gift 1921.

Bergitte Rasmussen f. 1900, Fevik, død 8-2-1968

Ingolf Oliver, f. 1921

Solveig Ruth f. 1922

Egil, død 12-9-1957 ved et ulykkestilfelle., g.m. Anny.

I adressebøkene står disse personene oppført på denne adressen.

Det er bare de som har en viss inntekt som blir nevnt, derfor vet en ikke noe om familiene deres.

1914-15  Andreas Abeland, gartner

1914-15  Gina Larsen, best.

1922 Casper Elvig, tømmermann

1923-24

Gustav Olsen, verksmester

Gustav Emil, f. 1916, sønn

Folk flyttet meget, og i adresseboken for 1924 er det ingen av de som bodde her to år tidligere.

  1923

1924

Morten Nilsen, f. 1899, møbelsnekker, han bodde her.

Aasa Josefine Serine Jakobsen, f. 1903, Sveio, Nymannsv. 122

De giftet seg 9-2-1924

Fedrene var Hans Kristian Nilsen skredder og Mons Olai Jakobsen grb.

1924; Jakob Seldal, kjører

1924; Bertine Voster, fabrikkarbeider

1924; Malene Voster, syerske

1924-1942 syerske Malene Johannessen, hermetikkarbeider

1925-26

Kristian Rosseland, arbeider, død 27-11-1952, 75 år gammel

Severine, f. Watnemo, død 10-1-1986, 90 år gammel

Konstanse, f. 1916,

Norman

1928-1932

Ommund Paulsen, baker/dokkarbeider., død 7-5-1963, 79 år gammel

Josefine, f. Foud, død 10-4-1940

Hilda, g. m. Bjarne Thorstensen

Gerda

Betzy, død 3-6-1959 47 år gammel, g. m. Ole Johannessen

Otta

Paul

Sverre, f. 1915, sønn

Charles Sand, f. 1918 sønn

Lars, f. 1920 sønn

Da Ommund og Josefine feiret sølvbryllup i 1935 bodde de i Nedre Holmegt. 31.

1928-1932

Bernt Nilsen, f. 28-3-1898, donkeymann, død 31-8-1964

Manda, f. Johannessen, død 31-1-1964

Lloyd, f. 20-5-1921,  g. m. Bergliot

1931-1961

Bertinius Tønnessen, f. 22-7-1893, fyrbøder/sjåfør/havnearbeider, død 28-2-1978, 84 år gammel

Agnes, f. Olsen Madland, f, 4-3-1893, død 12-11-1979, 86 år gammel.

Tordis, f. 1918, g.m. Jonas

Johannes, f. 28-1-1921, møllearbeider,  g.m Nanny Waage i 1951

Else, f. 12-4-1934, g. m. Oddvar Thorsnes i 1953

Bertinius og Agnes kjøpte Pedersgata 131 i 1961 og flyttet dit.

  1936

1935 – 37 Bernt Severin Osmundsen, f. 22-10-1871, kaiarb.

1935 Ernst Gundersen, tobaksarb.

1935 Marie Haave, enke

Det er usikkert om Marie Haave og Marie Haaversen er samme person.

1935 – 1941

Vendel Marie Haaversen, f. Thorsen, f. 1860, enke,

Marie var første gang gift med skomager Peder Olai Tjerandsen. De fikk 4 barn.

Karen Tjerandsen, f. 1883

Tore Johannes Pedersen, f. 16-4-1886

Kjerulf/Tjæran Pedersenf. 28-12-1890

Arnt Pernelius Pedersen, f. 25-7-1896, død 29-5-1954, Kjører,

            Peder Olai Tjerandsen, f. 1858/1861, i Fjeldberg. De bodde da i Mellomgaden 9/Normanshagen. Peder død 26-10-1898. Da hadde de 4 umyndige barn.

Datteren Karen tok Tjerandsen til etternavn, mens brødrene brukte Pedersen.

 

Kristian Haaversen, f. 17-3-1860, som døde 19-12-1928.

Marie, f. Thorsen, f. 1860

De giftet seg 10-5-1919. Da bodde Marie i Lysefjordsgaten 42

De bodde I Pedersgata 139.

Da Kristian døde ble disse barn og barnebarn oppført.

Olav Haaversen

Elisabeth Haaversen

Karl Haaversen USA   Han var strøket over????

Karl Jensen

Kristian Jensen

            «Efterlader enke Marie  av 2.dre ekteskap samt tre myndige barn + og 2 barnebarn av 1. ekteskap eier litt kontanter og innbo.  Privat skifte.»

Kristian var enkemann da han giftet seg med Marie. De hadde ikke barn sammen. Kristian hadde vært gift med Johanne, som døde 7-3-1917. De bodde i Pedersgata 107 i 1910.

 

Fra dødsfallprotokollen.

1935-1971

Karen Tjerandsen, f. 3-12-1883, pensjonist     annonse 70 år

Botolf Tjerandsen, sjømann 1943, død 27-12-1969, 63 år gammel f. ca 1902

Jeg har ikke funnet foreldrene til Botolf.

 

1941-44

Kristian Kittelsen, f. 1-6-1882, steinarbeider, død 28-4-1941, 59 år gammel

Jensine, f. Gjærtsen, enke i 1943, død 29-6-1965, 86 år gammel.

Erling, g.m. Astrid i 1931

1943-44 Reidar Rasmussen, f. 27-10-1907

1955

Anker Hanstad, 11-10-1917, linjearbeider. Død 8-1-1998

Haldis 22-11-1918, død 2012

Anne Brit, f. 1946

Hans Petter

Morten, f. 1956

        Anker var aktiv i arbeiderpartiet i mange år. Anker og Haldis feiret sølvbryllup i 1970, da bodde de i Rokkahaugen 3.

I gatefortegnelsen står disse oppført.

1958-1969

Jon Listheim, f. 9-6-1923, sevicemann

Kari Johanne Listheim, f. 20-11-1936

1941-1967

Einar T. Olsen, hermetikarbeider. Han var en tid i USA, ugift

1958-1967

Mary Larsen, f. 8-7-1900, hermetikarbeider

1966-1969

Thorleif B. Michelsen

Karen Michelsen

De feiret sølvbryllup i 1957. Fikk gevinst i 1966

Årene fra ca 1970 har jeg få opplysninger, men gjennom facebook har jeg fått en del. 

Ca 1980—-

Klara Ahlquist, f. ca 1918, død 4-6-1999, 81 år gammel-

Kjersti Hidle Nygård Det bodde min mormor når jeg var liten i mange år ❤️

Hun het Klara Ahlquist og årstall er jeg ikke sikker på men det kan jeg finne ut

Klara hadde vært gift med Henry F.D. Ahlquist, som døde i 1974, 51 år gammel.  I dødsannonsene sto disse oppført.

Helge og Margreth

Brit Karin og Svein Kåre

Henny og Erik

Per

Barnebarn.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplynger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.