Pedersgata nr. 140

Pedersgaten 140    

595

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 2582– 165 m² stor tomt
Eiere: Pedersgata 140
1898 Skjøde fra R. A. Haaland m. fl. Til
1898 til Abraham Olsen, hustomt.
1899 til Olaus Olsen Dubland
1906 Schack Moes hus 1910 finner ikke skjøde
1909-1919 til Kristoffer Andreas Kristiansen
1919 Til Lars Larsen
1933 til Anna Olsen 1955

Abraham Olsen og Olaus Olsen Dubland var muligens de som bygget huset i 1899. Olaus hadde skjøde fram til 1909.
Dette er et stort kassahus, med tre rom/vinduer i fronten. Det har to etasjer og full kjeller.
Det ligger på hjørnet av Pedersgaden og Vindmøllebakken, med inngang fra baksiden.
I sidebygningen var det vedhus og utedo. Dette er det huset som ligger høyest på Møllehaugen. Det er det nest siste huset i gaten på venstre side. Det har utsikt mot der den gamle vindmøllen lå, og mot sentrum. Fra kortsiden ser de mot Lervig og området der Stavanger Støberi & Dok lå.
Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene.Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1899-1900. Pedersgata 140

Olaus Olsen Dubland, f. 1859, Haa
Anna Abrahamsdtr, f. 1863, Line
Inger f. 1894, Haa, døde 11-4-1900, 2 år gammel.
Gurine f. 1896, Haa
Janna Alida f. 1894 Haa, døde 24-4-1900, 6 år gammel.
De mistet to barn mens de bodde her, Inger var to år mens Janna var seks år de døde med 13 dagers mellomrom. Begge hadde lungebetennelse og kighoste. Alle tre døtrene var født i Haa.
Olaus var enkemann da han og Anna giftet seg i Haa i 1890. De bodde på Varhaug stasjon. Far til Anna var arbeider Abraham Olsen, Stavanger – muligens han som kjøpte tomta i 1898. Olaus og familien var flyttet før folketellingen i 1900.
Da folketellingen i 1900 ble holdt, bodde det 9 familier med til sammen 36 mennesker.

1. Husholdning. Pedersgata 140
I kjelleren bodde enken Marie Wilhelmsen 55 år. Hun var væverske og fikk også hjelp av fattigkassen. Marie bodde sammen med pleiedatteren Wilhelmine Torkelsen på 22 år, som arbeidet i hermetikken. De hadde et rom og delte kjøkken med Elen Abrahamsen.
1900-1912. Pedersgata 140
Wilhelm Wilhelmsen, f. 1828, Farsund, død 1900, hjertefeil, dokkarbeider.
Marie Wilhelmsen, f. 1834, Haaland, enke, døde 10-7-1912 av slag, fattiglem
Wilhelmine Torkilsen, f.

Marie ble enke straks etter de flyttet inn, hun ble boende her til hun døde. I 1910 betalte Marie 60 kroner for leiligheten i kjelleren i årlig leie.
Marie Haugvaldstad, f. 1877, gift, løsarbeider. Hun bodde sammen med Marie Wilhelmsen og betalte kr 7, i måneden.

 

2. Husholdning. Pedersgata 140
I det andre kjellerrommet bodde Elen Abrahamsen 33 år. Hun var ikke gift og hadde sønnen Ingvald Larsen på 6 år. Elen var væverske – privat – står det i folketellingen, så kanskje hadde hun en vevstol hjemme.
Det var vanlig at folk delte kjøkken. Hver familie hadde sitt eget skap, muligens også sin egen koke plass, primus, gass eller strømmåler da det ble lagt inn.
1900. Pedersgata 140
Elen Abrahamsen, f. 1867, Klepp
Ingvald J. Larsen, f. 15-12-1894
Ingvald bodde i Ryfylkegaten 16 i 1910 som fostersønn hos Guttorm Holgersen og familie.           

1905.  Hjemmevævet, stripet skjorte og trøietøi er billig tilsalgs.

3. Husholdning. Pedersgata 140
I første etasje bodde Henrik Dahl med familie. Han var 53 år og arbeidet som kobbersmed på mekanisk verksted. Kona Olene Dahl var 48 år. Hun kom fra Sirdalen. De hadde 9 barn. Fire jenter og fem gutter i alderen fra 21 til 6 år. De tre eldst var i arbeid. Josefine ved blikkemballage fabrikk, mens Laurits og Birger var støberiarbeidere. De hadde to rom og delte kjøkken med de andre som bodde i samme etasje. Birger dukker opp her i huset da han selv stifter familie.

1900. Pedersgata 140
Henrik Olaus Dahl, f. 24-10-1846, død 9-6-1922
Olene, f. 19-9-1851, Sirdal, død 22-5-1933
Oskar f. 1872, døde 26-5-1900 av Tuberkulose
Josefine, f. 3-5-1880
Laurits, f. 1881
Birger, f. 1883
Oline, f. 20-4-1885
Henrik Olaf, f. 13-6-1888
Gunda Amalia, f. 14-1-1890
Anna Josefa, f. 13-3-1893
Johannes, f. 1894, død 26-2-1904
Ludvig f. 1895
Oskar vant en briskebenk i Hedningmisjonens basar i 1900.
Denne familien bodde i Pedersgaten 141 i 1895, innen 1910 var de flyttet til Suldalsgaten 71.

4. Husholdning. Pedersgata 140
Anna Hansen bodde også i første etasje. Hun hadde et rom og delte kjøkken.
Anna var 72 år og enke. Anna ble underholdt av sønnen Godfred på 42 år. Han var mekanikus og drev egen forretning. Han var ikke gift. Det er ikke råd å vite hva slags forretning han drev, om det var kolonialbutikk, eller et verksted han hadde.
1900. Pedersgata 140
Anna Hansen, f. 1828, Haugesund, enke
Godfred, f. 1858

5. Husholdning. Pedersgata 140
Den tredje familien i første etasje var enken Martha Pedersdatter 65 år. Hun hadde sønnen Gudmund på 27 år og datteren Inger 26 år. Dessuten hadde hun en pleiesønn Peder Johan Nilsen på 8 år. Hele familien kom fra Nedstrand. Gudmund var jern og støberiarbeider, Han underholdt moren. Inger arbeidet ved en linvarefabrikk. De hadde et rom og muligens eget kjøkken

1900-1904–. Pedersgata 140
Martha Nilsdtr., f. 1835, Nærstrand, enke
Gudmund Pedersen, f. 22-8-1872, Nærstrand, syg og arbeidsudyktig
Inger f. 3-1-1874, Nærstrand, arbeiderske ved linvarefabrik
Peder Johan Nilsen, f. 15-10-1892, Nærstrand, pleiesønn. 1903, men ikke 1904
Marthe Nilsdtr hadde vært gift med Peder Jørgen Rasmussen Skorpe.
Foreldrene til Peder Johan var Marte Pedersdtr. F. 1870 og Lauritz Nilsen, f. 1871, Skorpe. Han var et barnebarn.
Martha bodde i Vindmøllebakken 13 i 1910.

6. Husholdning. Pedersgata 140
Familien Wetterhus bodde sannsynligvis i andre etasje. Ivar var 66 år og arbeidet som fyrbøter på en fabrikk. Han kom fra Ulvik. Kona Inger var 55 år og kom fra Kvitsøy. De hadde en sønn og tre døtre som var født i Avaldsnes. Thomas 18 år var blikkslagerlærling, Emma på 28 år arbeidet ved en blikkembalage fabrikk, mens Alis 15 var i hermetikken. Malene på 12 var skolejente. Dessuten hadde de en dattersønn Yngvar på 3 år som ble underholdt av bestefaren. De hadde et rom og delte kjøkken.
1900. Pedersgata 140
Ivar Gundersen Wetterhus, f. 19-6-1839, Ulvik SB
Inger Karine Bjørnsdtr., f. 4-11-1846, Hvidingsø
Emma Iverine, f. 4-11-1874, Avaldsnes
Thomas William, f. 9-4-1881, Avaldsnes
Alis, f. 1885, Avaldsnes
Malene (Bojine Marie), f. 13-2-1889, Avaldsnes
Yngvar Kornelius Andersen/Ottesøn, f. 8-9-1897 dattersønn
Familien bodde i Støberigaten 4 i 1910. Se hus 116 og 111

7. Husholdning. Pedersgata 140
I andre etasje bodde også Johanne Frøyland 34 år født i Hetland. Hun var ikke gift, men ble underholdt av søsteren. Gustav var 14 år og arbeidet ved et vedskjæreri. De bodde sammen med Maren Kloster, enke 38 år. Hun arbeidet i hermetikken. De hadde et rom og delte kjøkken. Det går ikke helt klart fram av folketellingene i 1900 og 1910 hvem som er mor til Gustav.
1900-1904. Pedersgata 140
Maren Kloster, f. 1862, enke, Hetland,
Johanne Frøiland, f. 1866, Hetland, søster arb ug, død 2-4-1914
Gustav Kloster, f. 1886, sømand 5 mnd om bord i galeas Island?
Johanna bodde i Normannsgt 10 i 1910 og var pleierske og levde av sin beskjeftigelse.

8. Husholdning.
Denne familien bodde også i andre etasje på et rom og delte kjøkken.
John Knudsen var 57 år og kom fra Sola. Han var skipstømmermann. Kona Ingeborg, 48 år, var fra Høiland. De hadde datteren Inga 17 år som arbeidet i linvarefabrikk, mens Joakim på 15 var på blikkembalage fabrikk. Den yngste Kornelius var bare 10 år og skolegutt.
1900. Pedersgata 140
John Knudsen, f. 12-9-1843, Sola
Ingeborg, f. 23-5-1852, Høiland
Inga, f. 17-6-1883
Joakim, f. 10-9-1885, Sola
Kornelius, f. 28-9-1890, Sola
Innen 1910 var familien flyttet til Spilderhauggt. 3.

9. Husholdning.. Pedersgata 140
Gurine Endresdatter Osbo på 22 år, hun var også på linvarefabrikk. Hun bodde sammen med familien John Knudsen. Muligens gikk Gurine i kosten hos den familien.
1900 Gurine Osbo, f. 1878
Det var vanlig at en familie tok imot ungdommer som søkte seg arbeid i byen. Det var nok flest gutter, for ordet ”kostgutt” var vanlig. De bodde sammen med en familie og betalte en liten sum for kost og losji. Det kunne en familie gjøre selv om de bodde til leie selv.
Flytting:
Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 14. april og 14. oktober. Enkelte familier bodde kanskje bare et halvt år, før det fant seg en annen leilighet. Folkene er registret på det/de årstallene jeg har funnet de i folketellingene eller andre kilder.
1902. Pedersgata 140
Anne Marie Andreassen, f. 1881, pige, fab.arb.
Torger Olsen, ungkar f. 1880
Lilly, f. 1902

1902. Pedersgata 140
Martin Andersen, f. 1839
Lisebeth, f. Olsen, f. 1848
Odd Alexander Andersen, f. 8-3-1885, død 17 ½ år gammel. Død 7-9-1902.
Siden bare moren står i dødsannonsen vet vi ikke om begge foreldrene bodde her.
Denne familien er bare funnet her da hans dødsannonse stod. I dødsfallprotokollen står det at foreldrene lever.

          Anna Hansen bodde også i første etasje. Hun hadde et rom og delte kjøkken.

Anna var 72 år og enke. Anna ble underholdt av sønnen Godfred på 42 år. Han var mekanikus og drev egen forretning. Han var ikke gift. Det er ikke råd å vite hva slags forretning han drev, om det var kolonialbutikk, eller et verksted han hadde.

1900. Pedersgata 140

Anna Hansen, f. 1828, Haugesund, enke

   Godfred, f. 1858

5. Husholdning. Pedersgata 140

          Den tredje familien i første etasje var enken Martha Pedersdatter 65 år. Hun hadde sønnen Gudmund på 27 år og datteren Inger 26 år. Dessuten hadde hun en pleiesønn Peder Johan Nilsen på 8 år. Hele familien kom fra Nedstrand. Gudmund var jern og støberiarbeider, Han underholdt moren. Inger arbeidet ved en linvarefabrikk. De hadde et rom og muligens eget kjøkken.

1900-1904–. Pedersgata 140

Martha Nilsdtr., f. 1835, Nærstrand, enke

  Gudmund Pedersen, f. 22-8-1872, Nærstrand, syg og arbeidsudyktig

  Inger f. 3-1-1874, Nærstrand, arbeiderske ved linvarefabrik

  Peder Johan Nilsen, f. 15-10-1892, Nærstrand, pleiesønn. 1903, men ikke 1904

     Marthe Nilsdtr hadde vært gift med Peder Jørgen Rasmussen Skorpe.

Foreldrene til Peder Johan var Marte Pedersdtr. F. 1870 og Lauritz Nilsen, f. 1871, Skorpe. Han var et barnebarn.

Martha bodde i Vindmøllebakken 13 i 1910.

6. Husholdning.

          Familien Wetterhus bodde sannsynligvis i andre etasje. Ivar var 66 år og arbeidet som fyrbøter på en fabrikk. Han kom fra Ulvik. Kona Inger var 55 år og kom fra Kvitsøy. De hadde en sønn og tre døtre som var født i Avaldsnes. Thomas 18 år var blikkslagerlærling, Emma på 28 år arbeidet ved en blikkembalage fabrikk, mens Alis 15 var i hermetikken. Malene på 12 var skolejente. Dessuten hadde de en dattersønn Yngvar på 3 år som ble underholdt av bestefaren. De hadde et rom og delte kjøkken.

1900. Pedersgata 140

Ivar Gundersen Wetterhus, f. 19-6-1839, Ulvik SB

Inger Karine Bjørnsdtr., f. 4-11-1846, Hvidingsø

   Emma Iverine, f. 4-11-1874, Avaldsnes

   Thomas William, f. 9-4-1881, Avaldsnes

   Alis, f. 1885, Avaldsnes

   Malene (Bojine Marie), f. 13-2-1889, Avaldsnes

   Yngvar Kornelius Andersen/Ottesøn, f. 8-9-1897 dattersønn

Familien bodde i Støberigaten 4 i 1910. Se hus 116 og 111

7. Husholdning.

          I andre etasje bodde også Johanne Frøyland 34 år født i Hetland. Hun var ikke gift, men ble underholdt av søsteren. Gustav var 14 år og arbeidet ved et vedskjæreri. De bodde sammen med Maren Kloster, enke 38 år. Hun arbeidet i hermetikken. De hadde et rom og delte kjøkken. Det går ikke helt klart fram av folketellingene i 1900 og 1910 hvem som er mor til Gustav.

1900-1904. Pedersgata 140

Maren Kloster, f. 1862, enke, Hetland,

Johanne Frøiland, f. 1866, Hetland, søster arb ug, død 2-4-1914

   Gustav Kloster, f. 1886, sømand 5 mnd om bord i galeas Island?

Johanna bodde i Normannsgt 10 i 1910 og var pleierske og levde av sin beskjeftigelse.

8. Husholdning.

           Denne familien bodde også i andre etasje på et rom og delte kjøkken.

John Knudsen var 57 år og kom fra Sola. Han var skipstømmermann. Kona Ingeborg, 48 år, var fra Høiland. De hadde datteren Inga 17 år som arbeidet i linvarefabrikk, mens Joakim på 15 var på blikkembalage fabrikk. Den yngste Kornelius var bare 10 år og skolegutt.

1900. Pedersgata 140

John Knudsen, f. 12-9-1843, Sola

Ingeborg, f. 23-5-1852, Høiland

   Inga, f. 17-6-1883

   Joakim, f. 10-9-1885, Sola

   Kornelius, f. 28-9-1890, Sola

Innen 1910 var familien flyttet til Spilderhauggt. 3.

9. Husholdning.

          Gurine Endresdatter Osbo på 22 år, hun var også på linvarefabrikk. Hun bodde sammen med familien John Knudsen. Muligens gikk Gurine i kosten hos den familien.

1900 Gurine Osbo, f. 1878

            Det var vanlig at en familie tok imot ungdommer som søkte seg arbeid i byen. Det var nok flest gutter, for ordet ”kostgutt” var vanlig. De bodde sammen med en familie og betalte en liten sum for kost og losji. Det kunne en familie gjøre selv om de bodde til leie selv.

Flytting:

Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 14. april og 14. oktober. Enkelte familier bodde kanskje bare et halvt år, før det fant seg en annen leilighet. Folkene er registret på det/de årstallene jeg har funnet de i folketellingene eller andre kilder.

 

1902. Pedersgata 140
Anne Marie Andreassen, f. 1881, pige, fab.arb.
Torger Olsen, ungkar f. 1880
Lilly, f. 1902

1902. Pedersgata 140
Martin Andersen, f. 1839
Lisebeth, f. Olsen, f. 1848
Odd Alexander Andersen, f. 8-3-1885, død 17 ½ år gammel. Død 7-9-1902.
Siden bare moren står i dødsannonsen vet vi ikke om begge foreldrene bodde her.
Denne familien er bare funnet her da hans dødsannonse stod. I dødsfallprotokollen står det at foreldrene lever.

1902

1903. Pedersgata 140
Johan Falkanger, f. 1859, Aasene i Hammer pr. Bergen
Sunniva, f. Strømme, f. 1858, Stamnes i Brudvik, fattig, død 1-4-1938
Johanne 17 fabp. Død 11-7-1910. gift med Johan Larsen.
Gunhilde, f. 1887, Dale i Brudvik.
John, f. 1889, Dale-, død 13-1-1919
Ragnhild, f. 1892 Oddernes
Johan hadde vært borte i lang tid, ”sender intet hjem til underhold”. Johan var kolportør, det vil si at han reiste rundt som bokselger. De bodde i Store Skippergt. 9 i 1910. De feiret sølvbryllup 12-12-1909. Da var Johan maskinist ved Victoria kinomatograf.
I 1911 bodde de i Pedersgt 90

1903 Ingeborg Olsen, 80 år enke, fattig

1903. Pedersgata 140
Martin Aaserud, f. 1838, Skauers Prgj. Skog Y.L
Elisabeth f. 1850, Sauda
Odd f. 1884, sjømann/dekksgutt
Mathilde, f. 1887 -15 år fabrikarbeider.
Olga, f. 1889
Magnus, f. 1892
Marie 21 år fabrikpige.
Lilly 1 år -datterdatter
Martin var stenarbeider oppholdet sig i Sirdalen, sendte intet til underhold. De hadde bodd i Nygaten i 1900.

1903-1904. Pedersgata 140
Martin T. Aasland, 1877, Sandnes, støbarbeid, Stvgr. Støberi & dok
Marie Olsen, f. 1879 Sjernarøy
Amanda, f. 1897, Sandnes
Jenny, f. 1898
Theoline 1904
Randi f. 1909
De bodde i Sandnes i 1900. Martin og Marie fikk stamme ved valget i 1904 så de må ha hatt en inntekt over kr. 400. De bodde i Støberigt 31 i 1910

1903-1905. Pedersgata 140
Sven Ludvigsen Haugland, f.1-10- 1879, Varhaug, støbarb Stvgr. Støberi & dok
Elen Gaudesen, f. 3-6-1883, Sand
Lars, f. 16-3-1902
Harald, f. 22-6-1907
Signe, f. 29-4-1910
Innen 1910 var familien flyttet til Nedre Holmegt 9.

 

En god kommode billig til salgs. 1906

1903 – 1910?. Pedersgata 140
Johan Schack Moe, f. 1862, Verdalen, typograf Stvg. Avis. Død 17-11- 1940
Josefine f. Tollefsen, f. 1865
Jakobine 16 arb blikemb., gift m. Lars Følgesvold.
Fridtjo, f. 1895
Birger, f. 1897
Han bodde i Ø. Strandgt I 1901. Familien var flyttet til Løkkeveien 58 i 1910. Jakobine mistet både faren og ektemannen samme dag i 1940.

1903-1916. Pedersgata 140
Peder Larsen, f. 7-8-1875 støberiarb.
Gerhardine Tostensen, f. 17-2-1875
Oscar, f. 17-9-1896
Ivarda Hermanda, f. 26-4-1898
Jakob f. 16-1-1901
Peder f. 3-3-1903 døde 3-5-1905
Peder f. 1-8-1905
Peder var syg og arbeidsudyktig fra 1-10 -09 og fremdeles i 1916. 1913 har vært arbeidsudyktig i 4 aar, ikke skattet, 1916 arbeidsudyktig i 7 år har hjertefeil. Gerhardine var fabrikarbeider hos Ottesen. Oscar 17 år var fabrikarbeider Cement og murerarbeider hos Johnsen i 1916, Ivarda var 15 år og hjemme i 1916, mens Jakob på 13 år var fabrikarbeider på blikktrykkeri i 1916. Familien har flyttet litt fram og tilbake. I 1910 bodde de her og betalte kr 10 for sitt husvære i 2 etasje i måneden.
Bodde i Pedersgaten 72 i 1900

1904. Pedersgata 140
Knud Magnussen, f. 1874 murerarb. I fjor ugift.
Anna, f. Husebø, f. 1871
Johan Jakobsen 6 år
Ole Jakobsen f. 1900
Peder Bertinius f. 1904
Marie, f. 1905, død 9-2-1911
Johan f. 1907
Børre, f. 1909, død 21-2-1911
Arne Karsten, død 1-5-1915 – 1 ½ år gammel
Familien var flyttet til Ryfylkegaten 20 i 1910.

1904. Pedersgata 140
Einar Høie, f. 1870, malersv. / styrmand
Ellen,/Inger, f. Langerud, f. 1871, Vigsnes
Einar, f. 1893
Bergliot, f. 1895
Elinor, f. 1897
Rasmus, f. 1899
Harald Gjermund, død 4-7-1909 – 5 ½ år gammel
Sverre, f. 1906
Hjørdis Isabel, død 9-8-1910
. Familien bodde på Sandnes i 1900 og flyttet til Haukelig 2 innen 1910

1904 – 1905. Pedersgata 140
Ferdinand Johannessen, f. 1857, Lindholmen, svensk, donkymand til sjøs/ støbarb. Stvgr. Støberi & dok
Martha, f. 1863
Oluf, f. 1884, 19 år, sygelig 1905 Stvgr. Støberi & dok
Ferdinanda, f. 1887
Martin, f. 1890
Margit, f. 1894
Gustava f. 1902
Oskar, f. 1906
De bodde i Støberigaten 13 i 1900. Pedersgaten 70 i 1910.De må ha flyttet i løpet av 1910 til Ryfylkegt 20 innen desember for de er oppført der også.

1904-1905. Pedersgata 140
Ole Bertinius Christensen f. 1880, støbarb Stvgr. Støberi & dok
Josefine, f. 1876
Sverre Karsten, f. 1898
John, f. 1901
Olga Borghild, f. 1907
Tonni Konstanse, f. 1910
Denne familien var flyttet til Ryfylkegt 20 i 1910.

1904- 1906. Pedersgata 140
Peder Olsen, f. 1873/1878, Høle, støbarb. Dok – kjøpt hus i vår.
Maren f. 1876
Olaf Bertinius, f. 1898
Magnhild, f. 11-3-1900
Peter 1 år
Astrid f 1904
Anton Abrahamsen 22 år, støbarb.
Peder og familien flyttet til Pedersgaten 13 i 1906.Peder og Maren fikk stemme ved valget i 1904, så de må ha hatt en inntekt over kr. 400.

1904- 1907. Pedersgata 140
Berta Walberg, f. 1858, Søndhordaland, 45 år enke, arb.
Selma Hansine, f. 1889- 12 år ”hjelper moderen efter evne” i 1907
Hagbart.f 1892
Sophia Bertine, f. 1894
Axeline Gustava, f. 1896
Wictor Edvard, f. 1885, 17 år arbeider på Berntsen reberbane, til sjøs som kok på slup ”Harald” 1907
Berta var blitt enke, familien bodde i 1900 i Pedersgaten 103. Hun var gift med Axel Walberg fra Stockholm. De fleste barna var født i Søndhordaland SB. To av døtrene var pleiebarn på Josefine stiftelsen i Kongsgaden 48 i 1910.

1904 -1909 -1914 -1915. Pedersgata 140
Nicoline Bertine f. Larsen g. Zachariassen, f. 25-12-1869 enke arb.
Olaf , f. 1894 død 19-10-1914 Lungetæring.
Lars, f. 1896, død 1914 “Espanse?” av Sandnæs omkom under forliset.
Marie f. 1898 død 1899 meslinger
Otto, f. 1899
Peder, f. 1901 død 1909
Nikoline var gift med Olaus Bernhard Zakariassen. f. 1858. død 1900. Da bodde familien i Pedersgt 100.Se der. Hun hadde også bodd i Pedersgaten 70 og 97
Nicoline bodde i Pedersgt. 70 i 1911, sammen med sine tre sønner. Hun flyttet litt rundt omkring, fra nr 100, så hit, deretter i nr 70 for å komme tilbake hit rundt 1914. Her bodde hun et par år, men jeg vet ikke hvor hun senere flyttet hen. Hun fikk tre barn som ikke vokste opp. Sønnen Lars var 18 år da han omkom da ”Espanse” forliste i 1914. Marie døde av meslinger ca 1 år gammel i 1899. Peder døde i 1909.
Nikoline Bertine Larsen var født i Stavanger 25 des. 1869. Hun var datter til Lars Andreas Larsen fra Bergen og Elen Marie Pedersdatter Tønnesen fra Stavanger. I FT-1875 bor familien i Høkergt. 16. Nicoline bodde i Karlsminnegt. 45 i 1910.

      En næsten ny udtræksseng og klaffebord tilsalgs. 1904

1898-1902 hus 100. Pedersgata 140
Olaus Bernhard Zakariassen f. 1858. død 1900
Nikoline Bertine Larsen f. 1869
Olaf f. 1894
Lars f. 1896
Marie f. 1898 død 1899 meslinger
Otto f. 1899
Peder, f. 18-7-1901
Olaus arbeidet ”ved kasse,” antakelig ved en kassefabrikk, eller at han fikk hjelp av fattigkassen, i 1900 arbeidet han ved høvleri og sagbrugfabrik, Han fikk fattigunderstøttelse. Han var ”syg og sengeliggende i 2 år og 8 mnd.” ”han har lagt på sygehuset i 7 uger til dels hjelp af fattigkassen blev fritatt i fjor.”
Olaus døde i 1900 av hjertelammelse. Nikoline var enke i 1900, og fikk av fattigkassen. Olaus Bernhard og Nikoline Bertinegiftet seg i St. Johanneskirken den 5. mars 1893. Hun var da bosatt i Pedersgaten.

Se Pedersgaten 70 og 140
Olaus Bernhard Zakariassen var født i Stavanger 18 okt 1858. I FT-1865 bodde han på/i Holmens Rode, gadenr. 15. Her bodde også faren Matros Enkemann Zakarias Olsen fra Vanse og en søster. I FT-1875 bodde Olaus i Sølvbjerggade 287. Han var da Læredreng Glasmagerprofesion.

1905. Pedersgata 140
Oluf Svendsen, f. 3-12-1877, Høiland, kramhandel
Bertine, f. 10-7-1876, Hetland, arbeiderske
De bodde i Øvre Banegate 23 i 1910

1905. Pedersgata 140
Oluf Pedersen, 17 blikslager
Antonette 20

1906. Pedersgata 140
Carl Zimmer Aasland, f. 4-10-1883, Stangeland, Jæren, støbarb.
Johanne Gudmundsen, f. 1879, død 2-11-1925
Martha Olene, f. 1905
Ingeborg, f. 1906
Torval, f. 1908
Gudrund, f. 1909
Familien bodde i Lervig 29 i 1910.

1906. Pedersgata 140
Rasmus Andersen, 35 år, arbeider, hos Braadland, fra Vormedalen
Anna 30 år
Olaf Martin, døde ved et ulykkestilfelde 3-7-1900
Axel 6 år
Olaf 4 år
Astrid 2 år
Sigrid 1 år

1906 -1908. Pedersgata 140
Johannes Nikolas Berg, f. 1880 skibsbygger
Johanne Magdalene Larsen, f. 1880
John Bernhard, f. 1907

1906 -1908. Pedersgata 140
Johan Berg, f. 1852, Trondheim, 50
Bertine, f. 1858, Fana
Johannes, f. 1880, fyrbøder på dampskip
Karl Bernhard, f. 1886
Nelly, f. 1889, Bergen
Peter, f. 1892, Aarstad
John, f. 1895, Aarstad
Lilly, f. 1899, Aarstad
Ingeborg, f. 1904
Johan var værksarbeider Stvgr. Støberi & dok, hadde ustabilt arbeid. Han kom fra Bergen. Familien bodde i Aarstad i Hordaland i 1900. Johannes var gift og bodde her sammen med kone og sønn. Karl bodde ikke med foreldrene her.

1906 -1910. Pedersgata 140
Svend Johannesen, f. 1878, bødkersvend
Theodora Serina Nilsen, f. 1881, død 2-4-1935
Thoralf Emanuel, f. 1898
Karen Dorthea, d. 1900
John, død 23-11-1904, 2 ½ år gammel
Iver 4
Svend, f. 1904
Jonny / Jenny? f. 1906
Ranghild Theodora, f. 1908
De bodde i Støberigt. 11 i 1900, og i Dokksmauet 8 i 1910.

1907. Pedersgata 140
Carl Lundgren, 33 år, støbarb. Sverige
Christine 22
August 2

1907 1908. Pedersgata 140
Christen Johnsen, f. 24-6-1846, Rennesøy, blikkslager, enkemann
Helene, f. 9-9-1880, datter
Olava, f. 1882 datter
Kasper Karls.18-6-1901, dattersønn
Karen 23 år i 1907
Elida 3 år datterdatter
Kristian, datteren Helene og barnebarnet var flyttet til Avaldsnesgt 51 innen 1910.

1907 -1908 Olava Pedersen, 52 år, enke

1909. Pedersgata 140
Jørgen Monsen, f. 1861, Sulen Ytre Sogn. fabarb.
Marie, f. 1872, Sulen
Ingrid, f. 1901, Hetland
Laura, f. 1902, Hetland
Bergitte, f. 1904, Sulen
Johan, f. 1908
Familien bodde i Mellomgaten 9 i 1910.

1909-1910. Pedersgata 140
Gabriel Gabrielsen, f. 1884, Tasta, Hetland, herm.
Olga Nilsen, f. 1886
Marie, f. 1905
Clara, f. 1906
Gudrun Olga f. 1909
Familien bodde i Dokksmauet 8 i 1910.

1909. Pedersgata 140
Ovida Wathne, 70 enke død 1-1-1916 se Pedersgata 103.
Hun var mor til Andrea som ble gift med Theodor Tidesen.

1909-1911
Theodor Tidesen, f. 1869 blikslager, død 19-2-1919
Andrea Olava Wathne f. 1879
Ovida f. 1901
Bertha, f. 1902
Thomas f. 1903
Tordis f. 1904
Harald f. 1906
Leif f. 1907
Trygve f. 16-2-1908, han døde 22-4-1908 bare vel 2 måneder gammel.
Edith 7-10-1909, hun døde 13-7-1910. 9 måneder gammel.
Astrid f. 1910, død 15-3-1912
Thor, død 25-11-1911, 4 uker gammel
Astrid, død 11-3-1914, 2 måneder gammel
Familien Tidesen bodde i 1908 i Pedersgt 103. I 1910 var de en familie på 9 stk. De bodde i første etasje og betalte kr 12 i husleie i måneden. Hos Rønneberg.se Pedersgaten 103. Da yngste sønnen døde i 1911 bodde de i Baggaden 12. De mistet fire barn i løpet av fire år.

1910 1911 1912 1914

1909- 1911. Pedersgata 140
Marius Kleppe, 30 år, fabarbeider
Bertha 18 år, nygift i 1910 ?
Martha 1910

1910. Pedersgata 140
Marie Kleppe, f. 1881, Jelsa
Berta Kleppe, f. 1889. Jelsa
De var antakelig kostfolk som bodde hos familien Oskar Larsen. De betalte kr 8 i i leie i måneden. Begge var ugifte og arbeidet i hermetikken.

Etter 1910 bodde disse personene her i kortere eller lenger tid.

1910. Pedersgata 140
Georg Andersen, f. 1882, Kristiansand, Tobaksarbeider
Henriette, f. 1881, Bamle
Aslaug, f. 1900, Bergen
Oscar, f. 1903, Bergen
Agnes, f. 1905, Bergen
Dagfin f. 1906
Jenny, f. 1908
Georg, f. 1910
Denne familien bodde i Bergen til 1905, og kom hit i 1906, da de døpte Dagfin her. De flyttet til Ryfylkegt 20 i slutten av 1910.

1909-1910. Pedersgata 140
Tollef Pettersen, 42 år, løsarb.
Ingeborg, død 14-10-1935 67 år gammel
Petra 16
Svanhild, f. 1902
Thora 7
Arne 2
Einar 1
De bodde i Ø. Strandgt 92 da Ingeborg døde.

1910- 1913- 1937- 1942-1947. Pedersgata 140
Lars Johannesen, f. 13-4-1852, Tysvær, skibsbygger på skibsbyggeriet.
Malene Hanna, f. 9-8-1862, Tysvær, sekkesyerske
Laurits Johan, f.20-10- 1900
Oscar, f. 7-2-1903
De bodde i 1 etasje og betalte kr 8 i måneden i husleie. Malene bodde her i 1937 da hun fylte 65 år, og i 1942 da hun var 70 år

1910-1911. Pedersgata 140
Alette Svela, f.2-6- 1887, hermetikarbeider hos Norrig. Død 23-6-1948
Hun var gift med Salve Salvesen, f. 23910-1884, rebslager, de ble skilt.
Sally, f. 17-3-1905, død 21-5-1962
Gudbjørg Solveig, f. 5-4-1907, død 27-2-1999
Elfrid Dahlberg, f. 18-7-1922, gift med Kai Kanne
De bodde i første etasje og betalte kr 8 i måneden i husleie i 1910.

 

Stort, solrigt Værelse tilleie. 1914

Slike annonser med rom/værelse/stue sto i avisen nesten hvert år.

Et år ville de gjerne leie ut til en sydame, eller det var enslige de ville ha i huset.

Paa grund av overtagelse af en anden forretning, er en stor stue tilleie.  1911.

1911-1912. Pedersgata 140
Alfred Theodor Lind, f. 1871/77 sjømann, fyrbøder. Han døde i 29-6-1911 av blodstyrtning.
Karine Gudmundsen, f. 1883
Alfred Kornelius f. 22-8-1911 han ble født et par måneder etter faren døde. De hadde bodd i Mellom Dalgaten 5 før de kom hit.

1912 Andreas Gutl? 76 år

1912. Pedersgata 140
Martha Angell, f. Godland, f. 1870
Hans, f. 1902
Haakon f, 1906
Martha var bestyrinde på hermetikkfabrikk, og bodde i Hillevåg, Hetland i 1910. Hun var gift med Thomas Angell som omkom de barken «Lindø» forliste i 1913.

 

   1949

1910-1912. Pedersgata 140
Torsten Iversen, 1857, Røn sogn i Valdres, gråsteinmurer, død 23-10-1939
Guro, f. 1858, Vinje sogn i Telemark, død 11-5-1914
Marie, 21 fabrikarbeider
Ingvar Oliver, f. 1895, Øvrebø sogn i Setersdalen, støbriarb.
Olaf Andreas, f. 1899, Bakke sogn, Sirnes
Gudrund Teodora, f. 1903, Bakke Sogn.
Torsten – ”fra Bakke kom hit okt 1910 – i kommunen til mai 1911, senere arbeid hvorsomhelst – nu arbeider f.t. i Haaland – hjemme hver lørdag og går tilbake søndag.”
De bodde i andre etasje og betalte kr 13 i måneden for husleie. Da Guro døde i 1914 bodde de i Vindmøllebakken 12.

1912. Pedersgata 140
Knut Jakobsen, f.8-11- 1845, Strand, fisker
Elen Bergitte, f. 7-6-1852, Strand
Rakel Bergitha Knudsdtr. f. 22-8-1879 syg i flere år krøbling
Thomine Helena Knudsdtr., f.28-3- 1889, Strand, fabarb
Ingeborg Jakobine Knudsdtr. f. 2-12-1892, Haaland
Karen Kristine f. 1911 datterdatter.
Karen var datter av Thomine Jakobsen og ungkar Johannes Berge, f. 1891 Jelsa.
Knut og familien bodde på Ullandhaug i Hetland i 1900. I 1910 bodde de på Bekedal i Hetland.

1923 1923 1924

1912-1915. Pedersgata 140
Lars Olsen Hustvedt, f. 7-2-1874, Imsland, skomager. /blikkemballasjen
Ingeborg Marie. f. Jakobsen 20-1-1876, Sauda – Pedersgaten 140. død 22-12-1966
Helga, f. 1-8-1901
Olaf, f. 28-3-1907
Jakob, f. 16-1-1910
Lauritz Johan, død 29-12-1913, 14 måneder gammel.
Familien hadde bodd i nr 140, men bodde i Pedersgaten 45 i 1910.

1912-1916. Pedersgata 140
Kristoffer Kristiansen Engelstad, f. 10-3-1840, Modum, Ingeborg, f. 11-11-1865, Sauda, Stvgr. Sardine
Dorthea, f. 25-5-1890, svigerdatter, fabrikarbeider
Rangvald, f. 10-3-1994, fabrikarbeider
Ingeborg, f. 29-12-1905
Kristian 22 fabarb. I Amerika fra 1909
Nils, 21, fabarb. I Amerika fra 1911
Kristoffer var huseier, stenarbeider, stenpukker i kommunen
De bodde i Lervig 1 i 1910. Kom hit 14-4-1912.

1918

1912-1914. Pedersgata 140
Kristian Kornelius Engelstad, f. 3-6-1868, Kristiansand, kusk, død 9-8-1941
Severine Margrethe, f. 17-10-1867- død 27-2-1935
Fredrik Ingeman, f. 29-11-1894, kusk
Martin Johan, f. 27-8-1896, fabarb.
Margit Kristine, f. 21-5- 1898
Kristian, f. 9-11-1902
Aagot Marie, f. 19-12-1904
Helga Elfrida, f. 1-1-1907
Familien bodde i Kr. 4des gt 49 i Kristiansand i 1910. Alle barna er døpt der.

1913. Pedersgata 140
Adolf Olsen, 24 år, fabrikarbeider.
Frøida? 20
Nils 1

1913. Pedersgata 140
Rasmus Sand, 51 hermetikarbeider
Olene 44
Thorstein Harbo 17 herm
Karoline 15 herm
Karen 13

Et plyschmøblement sælges billigt. 1914

1913-1915. Pedersgata 140
Halvard Andersen, f. 11-2-1862, Seljord, stenarbeider
Anna, f. 20-9-1863, Bjerkrem
Ane Jonassen, 76 greier seg selv
De bodde på Klepp i 1910.

1914. Pedersgata 140
Peder Andersen, f. 1849, Bjerkrem,
Helene, f. 1850, Sjernarøy
Anna, f. 1890 23 butik frue meieri ½ dag
Anders var 66 år gartner, har av fattigkassen til leien. ”Arbeider hvorsomhelst.” Kom til byen i oktober 1913.? Kona til Peder var antakelig død da de bodde her for hun ble ikke nevnt i folketellingen. De bodde i Andasmauet i 1900.

1914-1932. Pedersgata 140
Erling Olai Olsen, f. 22-5-1891, Bamle, tinnarbeider. Døde i 26-11-1918
Karen Cecilie Aarre f. 2-5-1886 Nedre Horpestad i Klepp, Levde av pensjon.
Sverre f. 12-4-1914 Klepp, gift med Astrid, se under
Einar Torleif Jakobsen. f. 5-6-1916, dro til USA ikke gift.
Noralf f. 4-5-1918, gift med Elsa Isaksen, f. 1921, se under
Gerd Evelyn Karlsen f. 31-10-1920
Erling Olai Olsen var født i Bamle, men faren var fra Stavanger, Anton Ingolf Adsemf. 1866. Erling døde i november 1918 av Lungebetennelse. Det var i den tiden ”Spanskå” herjet i landet. Erling og Karen giftet seg den13 november 1915 i Orre kirke. Karen Cecilie var blitt enke rundt 1920 og hadde pensjon. Hun hadde fire barn fra 6 til 0 år. Sønnene Sverre og Einar hadde hun fra før hun giftet seg. Far til Einar var sjømann Jakob Jakobsen. Einar Torleif var i USA, men bodde her fra 1940 til 1964—–
Gerd Evelyn Karlsen f. 1920 fikk Cecilie med Angel Odin Karlsen, f. 1886. Han var separert maskinist, og hun var enke.
Familien må ha flyttet litt i årene mellom 1914 og 1920, siden da Einar ble født i 1916 bodde de i Avaldsnesgt 49a før de kom tilbake hit. Far til Gerd Evelyn var Angell Odin Jentoft Karlsen. Han er født 2. mai 1893 i Hadsel, Norland. I fødselsregisteret er han oppført som separert maskinarbeider med bostedsadresse Pedersgt. 140. Karen Cecilies søskenbarn Anton Aarre bodde også i dette huset.
Det viser seg ofte at slektninger bor i samme hus eller i nabolaget. Det gjelder denne familien og andre langs hele gaten. Sønnene Sverre og Noralf bodde her til midten på 1940 tallet.
Cecilie ble gift på ny med Jakob Jakobsen og ble boende til rundt 1969.
Det er litt usikkert om hun giftet seg med den Jakob Jakobsen som bodde i dette huset fra 1916 og var gift med Matilda. Karen giftet seg i 1925 med Jakob Severin Jakobsen

1942-43. Pedersgata 140
Sverre Olaf Olsen, f. 25-1-1914, hermetikkarbeider/sjåfør
Astrid
Anne Karin
Svein Arild.
Familien bodde i Karlsminnegt.

1940-43. Pedersgata 140
Noralf Olsen, f. 4-5-1918, sjømann/Stålverksarbeider
Elsa Isaksen, f. 1921- død 2010
Edel Marie
Helge, f. 1946,
Stein Erik, f. 1955.
Noralf flyttet til Jørpeland og bodde der.

1915 -1916. Pedersgata 140
Birger Dahl, f. 1884, støbarb. Død 22-2-1923
Therese Olsen, f. 1889
Olene, f. 1907
Trygve, f. 1909
Tobie Kristine, f. 1911
Josefine 1
Birger kan være sønn av Henrik Dahl som bodde her i 1900. Familien bodde i Ryfylkegt. 25 i 1910.

1915. En sykkel tilsalgs.

1915. Pedersgata 140
Elen Egeland, 32 fabarb
Olga 12
Elen var sannsynligvis fra Varhaug på Jæren. Det bodde en Elen med ektemann og to barn i Stiftelsesgt. 21 i 1910.

1915 Bertha Brodahl, 27 fabarb.

1915. Pedersgata 140
Hans K. Olsen, støberiformann
Ovidia Østbø, død 24-11-1919, 34 år gammel
Anna Olevine, f. 1907, datter

1915 Justine Lund, f. 1862, Hetland, enke, strygerske. Hun bodde i Vinkelgaten 3 i 1910.død 2-11-1925.

1916

Dette var en jobb for “nattmennene” eller dokjørere som en sa.

1916. Pedersgata 140
Wilhelm Wilhelmsen, 24 håndlanger hos Aksel Njaa
Marie Nilsen, f. 1891, død 24 år gl. 2-3-1916 av tæring

1916. Pedersgata 140
Anker Theodor Steinkopf, f. 1895, matros fyrb. På Holmens Preserving, død 10-12-1963, 68 år gammel
Martha Kristine, f. Kristensen, 1895-død 1987
Marton Anker, f. 1914- død 1987
Innen 1918 var de flyttet til Stenkargata 11.

1916. Pedersgata 140
Jakob Jakobsen, 39 fyrb. ”S/S Sjøalf” av Haugesund til juni, syg så med S/S Fjordbuen.
Mathilda 31 fabarb. Viking

1924-1935
Jacob Jacobsen, fyrbøder
Martha Johanne Lund, f. 1917 datter.
Dette kan være samme familie. Jakob ble muligens gift med Cecilie Olsen senere.

1934

1916. Pedersgata 140
Hanna Hansen, 25 fabarb. United Sardin
Herdis 1

1916-1918. Pedersgata 140
Karl Knudsen, f. 1891, kjører
Gina Jacobsen, f. 1892
Grete Marie f. 1916
1919-
Jeg har gått igjennom Adressebøkene for 1922-1924, men ingen av familiene som bodde her før den tid er nevnt der. De må ha flyttet. Fra ca 1919 til 1925 bodde disse familiene her.

1918 -. Pedersgata 140
Anton Aarre, f. 6-10-1893, Bryne, død 23-3-1976
Amanda Sofie Torgersdtr. f. 1894, Førland i Heskestad. Død 17-11-1918
Amanda døde i 1918 av lungebetennelse. De giftet seg i 1915 hos sorenskriveren. Anton var søskenbarnet til Karen Cecilie Aarre. Se dette huset.
Anton bodde her i 1918, men rundt 1958 dukker en Anton Aarre opp igjen i gatefortegnelsene. Jeg vet ikke om det er samme person/familie.

1958-1969. Pedersgata 140
Anton Aarre, f. 6-10-1893, maskinpasser/pensjonist
Reidar Johan Aarre, f. 18-5-1915, kaiarbeider
Bertine Aarre, f. 24-6-1916
Bjarne Emil Aarre, f. 22-8-1944, snekker

      1972

1919. Pedersgata 140
Arvesen, Andreas f. 1893 Kongsberg. Han var tømmermann
Anne f. Olsen f. 1894
Judit f. 1919

1919

1919-1926. Pedersgata 140
Henningsen, Carl f. 1868 i V. Moland, han var tømmermann., død 13-2-1961
Inga Tomine, f. 1872 i Lillesand, død 2-4-1965
Herman , f. 1894, se neste
Gunvald, f. 1894, maskinsnekker, død 22-3-1950.
Olga Josefa, f. 1897 hermetikkarbeider., død 23-4-1964
Dagmar, f. 1905 hermetikkarbeider
Karoline, f. 1910
Alma Marie, f. 1913, død 11-5-1942
Sverre, f. 1916
Karl og Inga feiret sølvbryllup 7-11-1918. Familien kom fra Lillesand, de fleste barna var født der. I 1948 bodde de i Kalhammeren 14.

1958

1922-23. Pedersgata 140
Henningsen, Herman A. f. 1894 Lillesand. Han var glassmaker, død 1-9-1956
Astri Nilsen f. 1896
Anne Marie f. 1923
Da Herman døde i 1953, bodde de på Barkved i Strand.

1920 -1922. Pedersgata 140
Berg, Hilmar Edvin f. 13-8-1896, Belgen. Han var slipp-arbeider./driver, død 18-4-1981
Dagmar Laurentze, f. Karlsen, f. 1898 V: Moland, Grimstad, død 25-9-1959
Sigurd Johannes f. 1918
Astrid Ruth, f. 11-3-1920 død 10-8-1920
Baker Hilmar og Dagmar ble forlovet i 1917 Denne familien bor her i 1922, men deretter finner en dem ikke. De bodde i Pedersgaten 94 i 1966

1922. Pedersgata 140
Thor Kristoffer Andreassen, f. 1894 fyrbøter til sjøs
Marie Jørgensen f. 1892
Borghild Judith Solveig f. 1922
Thor og Marie giftet seg 4-7-1919.

1922. Pedersgata 140
Sigurd Rubin Gjermundsen, f. 1898, Fevik, skibsbygger, død 18-5-1979, gift 1921.
Bergitte Rasmussen f. 1900, Fevik, død 8-2-1968
Ingolf Oliver, f. 1921
Solveig Ruth f. 1922
Egil, død 12-9-1957 ved et ulykkestilfelle., g.m. Anny.

I adressebøkene står disse personene oppført på denne adressen.. Pedersgata 140
Det er bare de som har en viss inntekt som blir nevnt, derfor vet en ikke noe om familiene deres.

1914-15 Andreas Abeland, gartner
1914-15 Gina Larsen, best.
1922 Casper Elvig, tømmermann

1923-24
Gustav Olsen, verksmester
Gustav Emil, f. 1916, sønn
Folk flyttet meget, og i adresseboken for 1924 er det ingen av de som bodde her to år tidligere.

  1923

1924. Pedersgata 140
Morten Nilsen, f. 1899, møbelsnekker, han bodde her.
Aasa Josefine Serine Jakobsen, f. 1903, Sveio, Nymannsv. 122
De giftet seg 9-2-1924
Fedrene var Hans Kristian Nilsen skredder og Mons Olai Jakobsen grb.

1924; Jakob Seldal, kjører
1924; Bertine Voster, fabrikkarbeider
1924; Malene Voster, syerske
1924-1942 syerske Malene Johannessen, hermetikkarbeider

1925-26. Pedersgata 140
Kristian Rosseland, arbeider, død 27-11-1952, 75 år gammel
Severine, f. Watnemo, død 10-1-1986, 90 år gammel
Konstanse, f. 1916,
Norman

1928-1932. Pedersgata 140
Ommund Paulsen, baker/dokkarbeider., død 7-5-1963, 79 år gammel
Josefine, f. Foud, død 10-4-1940
Hilda, g. m. Bjarne Thorstensen
Gerda
Betzy, død 3-6-1959 47 år gammel, g. m. Ole Johannessen
Otta
Paul
Sverre, f. 1915, sønn
Charles Sand, f. 1918 sønn
Lars, f. 1920 sønn
Da Ommund og Josefine feiret sølvbryllup i 1935 bodde de i Nedre Holmegt. 31.

1928-1932. Pedersgata 140
Bernt Nilsen, f. 28-3-1898, donkeymann, død 31-8-1964
Manda, f. Johannessen, død 31-1-1964
Lloyd, f. 20-5-1921, g. m. Bergliot

1931-1961. Pedersgata 140
Bertinius Tønnessen, f. 22-7-1893, fyrbøder/sjåfør/havnearbeider, død 28-2-1978, 84 år gammel
Agnes, f. Olsen Madland, f, 4-3-1893, død 12-11-1979, 86 år gammel.
Tordis, f. 1918, g.m. Jonas
Johannes, f. 28-1-1921, møllearbeider, g.m Nanny Waage i 1951
Else, f. 12-4-1934, g. m. Oddvar Thorsnes i 1953
Bertinius og Agnes kjøpte Pedersgata 131 i 1961 og flyttet dit.

  1936

 

Kristian Haaversen, f. 17-3-1860, som døde 19-12-1928.
Marie, f. Thorsen, f. 1860
De giftet seg 10-5-1919. Da bodde Marie i Lysefjordsgaten 42
De bodde I Pedersgata 139.
Da Kristian døde ble disse barn og barnebarn oppført.
Olav Haaversen
Elisabeth Haaversen
Karl Haaversen USA Han var strøket over????
Karl Jensen
Kristian Jensen
«Efterlader enke Marie av 2.dre ekteskap samt tre myndige barn + og 2 barnebarn av 1. ekteskap eier litt kontanter og innbo. Privat skifte.»
Kristian var enkemann da han giftet seg med Marie. De hadde ikke barn sammen. Kristian hadde vært gift med Johanne, som døde 7-3-1917. De bodde i Pedersgata 107 i 1910.

 

Fra dødsfallprotokollen.

1935-1971. Pedersgata 140
Karen Tjerandsen, f. 3-12-1883, pensjonist annonse 70 år
Botolf Tjerandsen, sjømann 1943, død 27-12-1969, 63 år gammel f. ca 1902
Jeg har ikke funnet foreldrene til Botolf.

 

1941-44. Pedersgata 140
Kristian Kittelsen, f. 1-6-1882, steinarbeider, død 28-4-1941, 59 år gammel
Jensine, f. Gjærtsen, enke i 1943, død 29-6-1965, 86 år gammel.
Erling, g.m. Astrid i 1931

1943-44 Reidar Rasmussen, f. 27-10-1907

1955. Pedersgata 140
Anker Hanstad, 11-10-1917, linjearbeider. Død 8-1-1998
Haldis 22-11-1918, død 2012
Anne Brit, f. 1946
Hans Petter
Morten, f. 1956
Anker var aktiv i arbeiderpartiet i mange år. Anker og Haldis feiret sølvbryllup i 1970, da bodde de i Rokkahaugen 3.

I gatefortegnelsen står disse oppført.

1958-1969. Pedersgata 140
Jon Listheim, f. 9-6-1923, sevicemann
Kari Johanne Listheim, f. 20-11-1936

1941-1967. Pedersgata 140
Einar T. Olsen, hermetikarbeider. Han var en tid i USA, ugift

1958-1967. Pedersgata 140
Mary Larsen, f. 8-7-1900, hermetikarbeider

1966-1969. Pedersgata 140
Thorleif B. Michelsen
Karen Michelsen
De feiret sølvbryllup i 1957. Fikk gevinst i 1966
Årene fra ca 1970 har jeg få opplysninger, men gjennom facebook har jeg fått en del.

Ca 1980—-. Pedersgata 140
Klara Ahlquist, f. ca 1918, død 4-6-1999, 81 år gammel-
Kjersti Hidle Nygård Det bodde min mormor når jeg var liten i mange år ❤️

Administrer
Hun het Klara Ahlquist og årstall er jeg ikke sikker på men det kan jeg finne ut
Hun flyttet inn der ca 1980 deretter flyttet hun ned i vindmøllebakken nr9 men akkurat årstall her er vi ikke sikre på
Klara hadde vært gift med Henry F.D. Ahlquist, som døde i 1974, 51 år gammel. I dødsannonsene sto disse oppført.
Helge og Margreth
Brit Karin og Svein Kåre
Henny og Erik
Per
Barnebarn.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.
Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net