Fortjenestmedaljer.

Fortjenestmedaljer.

Det var mange som fikk medalje for lang og trofast tjeneste.

117

Her er fire av byens håndverkere omtalt.

Fra Stavanger Aftenblad 1918.

Personer og steder som er nevnt: Rasmus Johnsen, Johannes Riska, Knud Reiersen og Iver Iversen som fikk fortjenestemedaljen. De arbeidet på Berentsens Reperbane.

Amtmand Larsen, skibsreder Erik Berentsen, Cederberghbanen, Bakerbryggen, Serine Svendsen, Balcke i Bergen, skuteeier Morten Magus i Hogganvik.

 

    

Rasmus Johnsen bodde i Pedersgata 65, les mer om ham og familien der.

Jeg har ikke funnet ut når Knud Reiersen døde.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net