Lervig 12

Lervig 12

Fra Byarkivet 1987

Nå er adressen endret til Lervigsveien 43.

SØKETIPS: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp

Sidevisninger:   187

Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

Lervig 12 – br.nr. 2038 – 202.4 m2 stor tomt.

Eiere:Lervig 12
1883 fra Jørgen Olsen
1883 til Ole Helgesen
1890 auksjonsskjøte til H. Aschehoug
1903’ Jakob Larsen Skiftuns hus
1906 Rasmus A. Idsøes hus
1915 Jørgen Ladsten?
1912 David Fugleberg
1927 A/S Tou
1949 til Anna Karlsen, f. 1871
1961 Ivar Sundby
1963 S. Dagsland
1963-81 M. E. Solli

Handlende Lervig 12
1894-1901-H Aschehoug, kolonialhandel *
1903-04 J. L. Skiftun, kolonialhandel
1907 Sofie Gudmundsen, handlende*
1910 Ingvald Hegland, kolonialforretning bolig Ryfylkegata 26.
1918-21 Fugleberg, David M. kolonialforretning*
1918 cafe—
1930–? Einar Karlsen, hadde ei «snoba»

Kart fra 1957.

1885-1865’1875’1891’1895 Lervig 12
Gustav Anton Andreassen, f. 1815/27, Tønsberg, omstreifer, fattig, død 15-4-1895, 78 år, omstreifer, enkem. Fattigv.
Berte Olene Kolbensdtr, f. 1833, Romsdalen, Suldal, død 6-2-1893
Andrea Olivia Gustavsdtr, f. 1864
Andrine Gustavsdtr, f. 1867, Mandal
Severine Josefine Gustavsedtr, f. 1867, Mandal
Elen Jakobine Andreassen Gustavsdtr, f. 1870, herm.arb. 1891’
Berthine Olevine Andreassen Gustavsdtr, f. 7-10-1873, konf. 1887, meget godt
Alfred Bernhard Pedersen, f. 1882, dattersøn
Oskar Kornelius Kristiansen, f. 1887, dattersøn, sønn av Josefine og ungk. Matros Thomas Kristiansen, f. 1865, Haugesund.

Denne familien finner vi i Lervig allerede i 1865, uten at vi vet hvilket hus de bodde i.

1885’ 1887 Lervig 12
Jonas Gundersen, f. 1832, Høle, notebestyrer
Sofie Gundersen, f. Aadnesen, f. 1840, Høiland
Berte Gundersen, f. 1861, Høle
Reinert Gundersen, f. 1867, Hetland
Jonas Gundersen, f. 1875
Anna Gundersen, f. 14-4-1873, Kristianlyst, konf. 1887 særdeles godt
Sofie Gundersen, f. 1881

1885 Lervig 12
Ole Heljesen, f. 1833, Sand, sjøfarende
Anna Heljesen, f. 1837, Høle
Seri Andersdtr. F. 1820, Sand

1885 Lervig 12 1875 
Iver Iversen Seldal, f. 1838, Høle, død 1913, Stvgr. Støberi & dok.
Inger Marie Pedersen, f. 1840, Høiland
Peder Iversen Seldal, f. 1864, Høle
Iver Iversen Seldal, f. 1868, Høle
Peder Iversen Seldal, f. 1877
Ingeborg Iversen Seldal, f. 1876
Inga Iversen Seldal, f. 1883
De bodde i Høle i 1865.
Jeg finner familien i 1875 men vet ikke om de bodde i dette huset da.
Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 98.

1886-1943 Lervig 12
Gudmund Gudmundsen, f. 4-4-1847, Jelsa, 56 år fattig i 1901
Ingeborg Marie Gudmundsen, f. 4-3-1851, Rennesøy, 53 år
Elen Karine Gudmundsen, f. 21-4-1875
Emilie, 21 år, i 1905, fab.arb.
Gunvald Gudmundsen, f. 9-5-1886
Gustav Gunvaldsen, f. 12-6-1889
Gunhild Gudmundsen, f. 8-4-1896
Marie Gudmundsen, 12 år i 1905
Johanne Gudmundsen, 24 år,i 1905, fab.arb
Serine Førland, f. 15-5-1887, Strand i 1910’
Gerd Aasland, f. 27-10-1919-(1920’)
Marton Abrahamsen, f. 6-5-1916-(1920’)

1885’1909’ Lervig 12
Ole Gundersen, f, 1841, Erevik, fisker
Inger Gundersen, f. 1840, Lysefjorden, 56 år, enke, af kassen, arb v. tretøffelfabrik, Enke i 1891’etter Ole Gundersen, død 22-5-1913, 78 år gammel.
Gunnar Olsen Gundersen, f. 13-4-1873, Fossan, konf temmelig god. (neste)
Halvard Gundersen, f. 11-2-1876, Fossan, konf. God, rebslagerdreng i 1891’, død 8-6-1902 26 år gammel.
Ole Gabriel Gundersen, f. 14-3-1881, død 26-2-1937, 56 år gammel
Edvart Martinius Gundersen, f. 14-10-1882, konf. Meget godt. Død 20-11-1903
Halvor, 23 år, matros, var på Horten i sommer, 1899 (i militære)
Gunder, 25 år, sygelig, underholder moren 1900.

1910’-1912’ Lervig 15 se lervig 10
Gunnar Gundersen, f. 13-4-1873, Fossan, tøffelmager, på sanatorium, fattig 1912’, død 6-12-1950, 77 år gammel
Elisabeth Sofie Johannessen, f. 26-12-1882, Egersund, død 12-3-1953, 70 år gammel
Ole Ingolf, 7-5-1904
Jakobine Elisabeth, 11-12-1905, Egersund
Gudrun Sofie, 15-12-1907
Lovise Kristine, f. 17-2-1910, død 19-5-1933, 23 år gammel
Henry Edvard, f. 17-2-1910
Ingrid Elisabeth, f. 21-5-1912
Georg Sverdrup, f. 26-10-1916, omkom i 1943 med båten «Førde»
Sverre Johan, f. .25-9-1918
Gunhild Kristine, f. 3-5-1920
De bodde i Lervig 17 i 1910 da tvillingene ble født. Lervig 10
De hadde 15 to sett tvillinger

1891-1898’ Lervig 12 
Ingvald Johnsen, f. 1862, støberiarb. arb. drikker det meste, rømt, vet ikke hvor 1899.
Anna Johnsen, f. 1841, Fister
Jenny Infridia Johnsen, f. 1885
Ingeborg Johnsen, f. 1822, Egersund, fattigv.
Ingvald og hans foreldre bodde i Lervig allerede i 1865, men det er ukjent i hvilket hus.

1891’1893 bodde i Lervig uten kjent adresse. 
Knud Knudsen Vereland, f. 1826, død 14-2-1893, 67 år, gift dagarb. død 1893
Marie Knudsen, f. 1846, Gjesdal
Martin Mathiassen, f. 1872, Høgsfjord, stedsøn, deksgut, Syd Amerika
Gina Marie Mathiassen, f. 1874, Høgsfjord, Stedatter på sygehuset i 1891’
Gudrun Kristine Knudsen,f. 15-1-1879, Høle, konf. 1893. godt
Knud efterlatder seg enke og 3 myndige børn i ægtesk. Skal samt 1 umyndigt barn. Afdøde intet har efterladt, har faaet understøttelse af fattigvesenet. Marie og datteren Gudrun bodde i Lervig 12 i 1902. Les mer om familien der.

Ove Sandvik har skrevet om denne familien. Les mer på hans side. https://oveslekt.blogspot.com/2017/12/familieforviklinger-pa-tengesdal.html?fbclid=IwAR2u7xBDXJFPCg06cLOgE82XqTAAuwWfXYQS9b2DzWh8ASMifnzsj3CZiUg

1893-  Lervig 12
Johannes Larsen, seilmager
Anna Hansen
Lars Birger Larsen, f. 29-11-1878, konf. 1893. godt

1894-1903 Lervig 12 *
Halvor Johannes Boelmann Aschehoug, f, 25-2-1849, Brevig, handelsman fhv.
Les mer under hus Lervig 8.

1898’ Lervig 12 
Eilert Eriksen, 70 år, enkem. af kassen
Rakkel, 25 år, datter

1898’ Lervig 12 
Kristine Svendsen, 38 år
Andreas, 15 år
Agnis, 4 år

1899’1900’ Lervig 12
Theodor Reiersen, f. 1871, matros, SS Gyller, forliste med Forra i nov 1899. se Lervig 7

1899’ Karl Iversen, 21 år Lervig 12

1900’
Marie Nilsen, 72 år, enke Lervig 12 

1900’ Lervig 12
Lars Torkelsen, 60 år, manden er skilt fra konen Lervig 12
Olava, 49 år
Isak, 14 år

1901’– Lervig 12
August Danielsen, 50 år, stenarb.
Bertha, 52
Joren, 14 år

1901’1902’1903’ Lervig 12
Olava Olsen, 32 år, enke, af kassen
Olga, 15 år
Johan, 12 år
Leonora, 9 år
Othelie, 3 år
1901’1902’1903–
Olene Olsen, 67 år, enke, af fattigkassen

1901’ Lervig 12 
Halvor Gundersen, 25 år, cementfar.arb.
Marie, 27 år

1901’ Lervig 12 
Anton Reinholdt Gundersen, f. 1881, 20 år, rørlegger, død 14-5-1901, Lervig 28
Johanne Gudmundsen, f. 1879, 21 år, Lervig 28
Ane, ½ år

De ble viet 13-5-1900.  Fedrene var: Elias Gundersen, arb. og Gudmund Gudmundsen, fisker

1902’1903’1905’ Lervig 12 
Johannes Gundersen, f. 23-9-1879, Hjelmeland, støberi & dok
Hansine, f. 6-1-1883, Gilje
Martha, 2 år
Johan, f. 28-12-1902
Harald, f. 3-7-1906
Innen 1910 var de flyttet til Emmausveien 18.

1902’ Lervig 12 
Marie Knudsen, f. 1836, enke
Gudrund Knudsen, f. 3-2-1878, Høgsfjord
Ole Gustav Sømme, f. 4-2-1899
Sølga Marie Knudsen, f. 4-12-1900
Far til Ole Gustav var ungkar, maskinist Ole Sømme, f. 1873
Far til Sølga var ungkar, matros Theodor Svendsen, f. 1875
Innen 1910 var de flyttet til Spilderhauggata 24.

1903’ Lervig 12 
Johan J. Jaatten, 73 år, af kassen.
Ane, 73 år
Agnes, 14
Han har været på strafarbeid.

1904’ Lervig 12 
Thomas Thorsen, 29 år, cementvarefab.arb.
Lisebeth, 31 år
Theodor, 5 år
Baby, f, 1904.

1904’ Lervig 12 
Ingv. Johnsen, 39 år, arb, Rosenberg
Anna, 31 år

1904 Et værelse tilleie i hus nr. 12, Lervig. Jakob Skiftun– annonse —

1904’1905’ Lervig 12 
Karl Lindgren, f. 9-2-1872, Karlskrona, støberi &dok
De bodde i Lervig 25 i 1910. se der

1904’ 1905’ Lervig 12 
Severin Larsen, f. 28-6-1885, kobberslager, fra Pedersgt 109
Ingeborg, f. 12-1-1881
Innen 1910 var de flyttet til Pedersgata 120.

1905-1906-1907-1908’1909’ Lervig 12
Jørgen Martinius Gudmundsen, f. 28-6-1877, død 14-10-1953, rebslagermester, Berentsens bane
Mathilde Sofie Sivertsdtr. Helliesen, f. 16-12-1879, Skudesnes, død 10-3-1936*
Sivert, f. 17-7-1902
Ingeborg, f. 8-1-1904
Marie, f. 8-6-1906
Georg, f. 16-10-1908
Sølga, f. 12-2-1909
Sofie hadde forretning her i 1908’
Innen 1910 var de flyttet til Lervigsveien 23.

1906’1907’* Lervig 12 
Sven Larsen, f. 29-5-1865, tobaksspinder, fattig
Severine, f. 6-12-1863
Emil, f. 20-5-1892
Charlotte, f. 3-4-1896
Mary, 25-12-1899
Gudrund, f. 6-1-1902
Antonia, f. 27-4-1906
Sylvia, f. 17-4-1906
Innen 1910 var de flyttet til Haukeligata 2.

1907’1908’  Lervig 12
Tollef Tollefsen, f. 4-12-1884, 21 år, arb, dok, kom fra Fevig
Elsine, f. 10-1-1886
Trygve Tollefsen, f. 6-6-1910
De bodde i Grensesteinsgata 2 i 1910.

1908’ Lervig 12 
Martin Aasland, f. 3-4-1877, Sandnes, arb, blikktry. Før Ryfylkegt 6
Marie, f. 8-12-1873, Sjernarøy
Amanda, f. 26-10-1897, Sandnes
Jenny, f. 6-11-1898
Theoline, f. 25-10-1903
Randi, f. 20-12-1909
I 1910 bodde de i Støberigata 31.

1909’1910’1913’ Lervig 12 
Benjamin Enersen, f. 29-9-1879, fisker
Emilie, f. 23-2-1884
Thor, f. 24-4-1902- bybud
Karl Andreas, f. 18-6-1903
Bernhard Emanuel, f. 12-4-1909, død 11-1-1911
Solveig Katy, f. 1912
Karen, f. 1914
Bertine, f. 1916
Bernhard Emil, f. 1919
Fra Badehusg. 16, innen 1920 var de flyttet Øvre Banegata 23.

1909’1910’1911’ Lervig 12 
Anna Abrahamsen, f. 6-12-1862, enke, herm.arb., får av fattigvesenet til leien i 1911’
Anna Abrahamsen, f. 18-3-1895, herm.arb.
Alfred Abrahamsen, f. 20-8-1900

1910’-1920’ Lervig 12
Inger Johannesen Jyland, f. 25-3-1864, enke, Kathus, herm.arb.
Olaf Brinkmand Jakobsen, f. 14-4-1889, matros
Edvard, 20 år i 1916’, kjører
Charles Brinkmand Olsen, f. 27-10-1900,
Ingolf C. Johannesen, f. 5-1-1906
Thorleif Johannesen, f. 5-8-1907

1910’1911’1912’ Lervig 12 
Ole Bertinius Osmundsen Østbø, f. 8-1-1872, Jelsa, skomagersvend
Johanne Østbø, f. 20-11-1875, Tau, Strand
Osello Bergliot Osmundsdtr, f. 6-2-1897
Anna Helene Osmundsen, f. 11-6-1898
Alf Osmundsen, f. 16-1-1900
Agnes Osmundsen, f. 2-10-1901
Olaf Osmundsen, f. 11-2-1903
Jenny Osmundsen, f. 28-9-1904
Peder Osmundsen, f. 6-2-1905
Otto Osmundsen, f. 18-3-1908
Johannes Osmundsen, f. 25-8-1910
Knud Osmundsen, f. 25-8-1910
I 1920 bodde Ole og familien i Lervig 10.

Han bodde i Ladegårdsveien 47b i 1885——

1905  Lervig 12 
Malvin Larsen, f. 18-4-1888, sæbefabrikarb.
Berthe Hansen, f. 7-10-1887, Doksmuget 12
Sverre Larsen, f. 6-3-1905
Hedvig Larsen, f. 24-7-1909
De ble viet 21-21-1905.Fedre: Svend Larsen, tobakspinner og Hans Hansen, smed Innen 1910 var de flyttet til Banevigsgata 1.

1912’1913’1914-1915’ Lervig 12 
Sella Petersen, f. 19-10-1876, Balsfjord, syerske, enke, flaskeskyllerske
Erling, f. 6-6-1898 Tromsø
Liv, f. 22-4-1905, Tromsø
Edel, f. 9-11-1910
Haakon Marius Moland, f. 3-6-1912, død 2-2-1913
Far til Haakon var : Enevald Moland, f. 1886, gift mandag
De bodde i Nedre Strandgate 2 i 1910.

1913’1915’ Lervig 12 
Ingvald Hegland, f. 4-10-1882, colonialforr. Bodde i Ryfylkegt 26. 1910.
Elen Marie, f. 7-7-1886, Tastad
Inghild, f. 1910
Klara, f. 1912

1913’ Lervig 12 
Ole Byberg, 23 år, Støberi & dok
Arne Rasmussen, 20 år, cementarb.

1913’ Lervig 12 
Bertel Emil Hansen, f. 1873, matros se Lervig 18
Nilla Elisa Nilsen, f. 1878
Jenny, f. 22-7-1894
Karen Alvilde, f. 31-7-1897
Amanda, f. 29-10-1899
Hans, f. 1-10-1901
Borghild, f. 8-2-1905
Lovise, f. 9-11-1906
John, f. 8-12-1908
Bertel, f. 1913
De bodde i Haukeligata 2 i 1910’ De bodde i Verksgata 39 i 1920.

1915’ 1920’ Lervig 12 
Ole Emanuel Oftedal, f. 6-9-1868, sjøm.

1915’ Lervig 12 
Wiliam Torp, f. 1863, Høle.
Han bodde i Rennesøygata 22 i 1920. og i Lervig 12

1920’1921 Lervig 12 
Ingebret Pedersen, f. 9-11-1875, Arendal, stenarb.
Berta Pedersen, f. 4-9-1881, Vikedal
Peder Johan Pedersen, f. 30-4-1909
Torleif Pedersen, f. 7-8-1912
Borghild Pedersen, f. 30-3-1914
De bodde i Nymansgate 104 i 1910.

1916’1920’ Lervig 12 
Laurits Kristian Larsen, f. 20-5-1860, kalkkjører,
Les mer om familien i Lervig 20

1916’
Jonas Brattebø se Lervig 16

1918-1920’ huseier 1922- Lervig 12 
David Fugleberg, f. 2-1-1898, Bergen, handel
Edvarda Fugleberg, f. 11-11-1888
Dorit Fugleberg, f. 14-7-1912, Haugesund
Vally Fugleberg, f. 7-12-1916
Iva Kurt Fugleberg, f. 17-9-1919
Ole Tomassen Østerhus, f. 17-3-1881, Avaldsnes, enkem. Lossearb.
I 1938 feiret David 50 års dag, samtidig med at han hadde vært kjøbmann i 25 år. Da bodde han i Ryfylkegata 2.

1924 Lervig 12 
Nils Kristensen, f. 13-8-1884, fisker
Severine Abrahamsen, f. 9-6-1887
Solveig, f. 27-11-1906
Margrethe, f. 15-7-1909
Liv Marie Kristensen, f. 14-12-1924
De bodde i Ryfylkegt. 20 i 1910.

1931- Lervig 12
Osmund Karlsen, f. 22-5-1867, Ådnanes, Strand, transportarbeider/ løsarbeider, død 28-10-1932, 65 år gammel
Anna Helgesen/Iversen f. 20-10-1871, Stjernerø, død 21-7-1960, 89 år gammel.
Martin f. 12-3-1893, Stjernerø, g. m Elfrida Johnsen.
Lina f, 1896
Kristofa, f. 1899
Sofie Marie, f. 1902
Iver f. 27-3-1905
Olaf f. 4-7-1908, gift med Ragna Vigrestad
Henry f. 1913, død 1994
Einar Johannes f. 1917
Familien bodde i Pedersgata 109 fra 1917-til 1930
Da Osmund døde i 1932 bodde de i Lervik 12.
Olav Karlsen var krigsseiler, se egen artikkel om ham.

https://pedersgaten.org/folk-fra-pedersgataa/
  Rut Arnøy, f. 1929 -forteller at Einar hadde snoba i kjelleren.
Einar Karlsen over tok huset etter moren, tror han hadde huset til ca 50 årene. Einar var gild med ungene i gata veldig sosial . Hadde båt og seilte oss til og fra Lille Marøy om sommeren.

1994

1934-61 – Lervig 12
Karl Merano Molde, f. 3-10-1882, Nærø, Namdalen, død 4-10-1942, 60 år gammel, fisker
Eline, f. Eriksen, f.19-10-1886, Skudesnes, død 19-3-1971, 84 år gammel
Konrad Molde, f. 10-2-1908, Skudesnes, død 23-12-1983, 75 år gammel
Anna Molde, f. 1-7-1910, Skudesnes
Karlof Molde, f. 1912
Solveig Molde, f. 1914
Elfrid Molde, f. 1916, Skudesnes
Jarl Molde, f. 1917
Normann Eldor Molde, f. 10-2-1921
Magny Irene Molde, f. 8-3-1923, død 31-1-1987, g. Teunis Harteveld -(mor til Eline Sivertsen)
Lyder Alf Molde, f. 4-5-1925, død 9-5-1998, 73 år gammel
I 1920 bodde de i Gjesdalsgata 9 og senere i Haugesundsgata 59 før de kom hit.

1940-43 Lervig 12 se Lervig 22
Henry Eugen Bringeland, f. 13-6-1897, Kristiania, død 10-8-1956, maskinist
Karoline, f. Knudsen, f. 17-11-1897, Nedstrand, død 4-5-1969, 71 år gammel
Eugen, f. 30-10-1917
Bjarne, f. 17-4-1920, g.m. Emly
Bjørn, g.m. Martha
Gerd, g.m. Kurt Arnøy
Liv, f. 1940, g.m. Per Hana
De bodde i Kalhammaren 45 i 1920. De bodde i Lervig 22 1940-43

-1948- Lervig 12
Bjarne Bringeland, f. 17-4-1920
Emly Enersen
Karin
Thor Bjarne, f. 26-8-1944

1994

1963-1981- Lervig 12
Marinius Evald Solli, død 1981, 81 år gammel
5 døtre

1968-71- Lervig 12
Harald Ørnulf Steen, død 17-12-1998, 60 år gammel, sjømann
Inger, f. Birkeland
Marit
Wenche
Jan Harald
Evy
De var flyttet til Alkeveien i Hafrsfjord innen 1977.

  

Adressebok Lervig 12
1885 Gustav Andreassen *
1885 Jonas Gundersen *
1885 Ole Heljesen *
1885 Iver Iversen Seldal *
1885 Ole Gundersen *
1886 Gudmund Gudmundsen *
1891 Ingvald Johnsen *
1891 Knud Knudsen Veraland *
1893 Johannes Larsen *
1894 H. Aschehoug *
1898 Eilert Eriksen *
1898 Kristine Svendsen *
1899 Theodor Reiersen *
1899 Karl Iversen *
1900 Marie Nilsen *
1900 Lars Torkelsen *
1901 Olava Olsen *
1901 Anton R. Gundersen *
1902 Johannes Gundersen *
1902 Marie Knudsen *
1903 Johan Jåtten *
1904 Thomas Thorsen *
1904 Ingv. Johnsen *
1904 Karl Lindgren *
1904 Severin Larsen*

1901-H Aschehoug, kolonialhandel
1901-August Danielsen, stenarb. *
1901- Gudmund Gudmundsen, fisker,
1901-Halvor Gundersen, arb. *
1903 Edvard Gundersen, blikslager
1903 Evald Gundersen, fisker
1903-07 Ole Gundersen, arb.
1903 J. L. Skiftun, kol.hdl.
1907 Sofie Gudmundsen, handlende
1905 Jørgen Gudmundsen, rebslager *
1905 Malvin Larsen *
1907 Svend Larsen, tobaksspinder *
1907 Tollef Tollefsen *
1907 Ole Tollefsen, støberiarb.
1907 Olaus Østensen, arb.
1908 Martin Aasland *
1909 Anna Abrahamsen *
1910 Inger Johannesen Jyland *

1910 Benjamin Enersen, fisker*
1910 Ingvald Hegland, kol.forr, bolig Ryfylkegata 26.
1910 Jørgen Jørgensen, løsarb.
1910 Torkel Jørgensen, fab.arb.
1910 Ole O. Østbø, skom. *
1912 Sella Petersen *
1913 Ole Byberg *
1913 Bertel Emil Hansen*
1914 Camille Landa, syerske
1914 Ingvald Hegland, kol.forr*
1914 Edvard Johnsen Brinchmann, arb.
1915 William Torg*
1916-17 Jonas Brattebø, fab.arb.*
1917 Edvard Jensen, kjører
1917 Inger Jensen, enke
1917 Ingvald Larsen, sjømann
1917-22 Kristian Larsen, fab.arb.*
1917 Lars Larsen, kjører
1917-24 Ole Oftedal, fab.arb.
1918-21 Fugleberg, David M. kolonialforr.*
1918 Inger Johannesen, fab.arb.
1918 Helena Knudsen, herm,arb.
1918 Ingebrigt Pedersen, fab.arb.

1921-24 Charles Olsen, fab.arb.
1921 Ingebrigt Pedersen, kommarb.*
1922-24 Inger Johansen, fab.arb.
1922 Ole Thomassen, sten.arb.
1924 Nils Kristensen*
1924-28 Berhard Berntsen, herm.arb.
1926- Magnus Larsen, fab.arb.
1926-27 Nils Jørpeland, fyrb.

1930 Kristoffer Vatland, fyrb.
1930 Thormod Thorbjørnsen
1931 Osmund Karlsen*
1932-Paul Bjørvik, herm.arb.
1932- Marie Gundersen, enke
1934-36 Henry Karlsen
1934-61 Anna Karlsen, enke, 1943-1948-*
1934-36 Olaf Karlsen, mek.
1940-43 Einar Karlsen,
1932-40 Henry Karlsen
1932-34 Iver Karlsen
1932- Gabriel Løvås, fisker (avis viet 1928 Marie Elisabeth Bergsaker )
1934-36 Anna Molde, herm.arb.
1934-36 Mareno Molde, sjømann*
1936- Konrad Molde, sjøm.
1936- Rudolf Korsan, arb. ikke avis
1940 Henry E. Bringeland*
1940- Thea Solheim, syerske
1940-42 Arne Martiniussen, fisker
1943-Anton Amundsen, sjøm.
1943-48 Bjarne Bringeland, *
1943-61 Eline Molde, enke,
1934-61 Karlof Molde, hermarb.
1943-48 Lyder, Molde,
1943-48 Normann, Molde
1948-Jarl Molde,
1948-Jens Huth
1948-Sigurd Thorsen,

Det ligger ingen adressebøker fra 1950 årene på nettet.

1961 Anna Asbjørnsen, arb.
1961 Harteveld, Magny, f. Molde
1961 Harteveld, Teunis, mask.passer
1961 Marinius E. Solli*
1961 Elisabeth Karlsen
1968-71 Dagfinn Danielsen,
1968 Thomas Danielsen,
1968-71 Bjarne Laurits Larsen,
1968-71 Turid M. Larsen,
1968-71 Ingebret M. Solli,
1968- Harald Ørnulf Steen, sjøm.*
1968-71 Inger Steen,
1971 Ingrid Bostrøm
1989 Eli W. Kidøy
1998 Haugsgjerd
1998 Kjær
1998 Raza

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net