Lervig 11

Lervig 11

Lervig 11. Bilde fra Byarkivet. 1987

Huset ligger på hjørnet med Lervigsveien. Nå er adressen endret til Lervigsveien 27.

SØKETIPS: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Sidevisninger: 97

Lervig er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i. Svært få hus har samme adresse i dag.

Huseiere: Lervig 11, 98 m2 stor tomt.

1897’ Svend Thomas Svendsens hus 1898’-1912’
1912 Martinius Berentsen
1922 J. Østebø
1933 K. T. Rønning
1940 Ane Bleie
1948 A. og M. Bleie
1956 ½ del av Lervig 11 er overdratt fra Margrethe Bleie til broren Asgaut Bleie
1959 til Roald Knutsvik
1998 til Pale Nujen

1894’1896’ Lervig 11
Peder Johnsen Riska, 60 år, fisker
Martha, 51 år
Theodor, 23 år, matros
Karen, 19 år
Berge, 10 år

1894’1896’ Lervig 11
Hans A. Riska, 49 år, arb.
Karen, 49 år
Bertel, 20 år, rebslager , tildels til sjøs
Karl, 17 år, rebslager
Anna, 12 år
Hans, 9 år
Lars Hansen, 78 år, enkem. Af kassen

1895-1902 Lervig 11
Karl Johannesen, f. 1873, 24 år, arb. Baades sæbefab.
Olava Bertine Jørgensen, f. 1872,
Leonard Bertinius, f. 17-9-1895,
Laurits, f. 14-12-1896
Karl, 1 år, i 1900
Johannes, f. 1902

1886- Lervig 11 -1891’-1936-
Tore Torgersen, f. 13-1-1846, Fossand, 51 år, fisker
Sikke Olava, f. 1855, Høgsfjord, død 9-7-1910
Tomas Torgersen, f. 1875, Høgsfjord
Hartvig Martin Meling Torgersen, f. 12-3-1880, konf. Meget godt
Theodor Sigvald Torgersen, f. 1883
Teodor Sigvald, f. 18-2-1889, konf. Meget godt
Ingval Torgersen, f. 21-1-1886

1897’1898’ Lervig 11
Gudmund Gundersen, 41 år, fisker
Ingeborg, 46 år
Johanne, 17 år
Emilie, 15 år
Gunhild, 10 år
Gustav, 7 år
Marie, 6 år
Jørgen, 18 år

1891’’1902’ -1917 – Lervig 11
Elias Gundersen, f. 24-6-1841, Fredrikshald, kalkarb. Fattig i 1900, 1915’ fisker med egen båt.
Martha Karine Gundersen, f. 00-7-1843, Hetland
Gunvald Martinius Gundersen, f. 11-5-1878, konf. Temmelig godt
Anton Reinholdt Gundersen, f. 6-4-1881, død 14-5-1901,
Thore T. Meling, f. 13-1-1846, Meling, enkem.
1920’ Marie Gundersen, 78 år, enke

1899’
Lina Knudsen, 53 år, enke
Elisa, 18 år, fab.arb.

1900’
Rasmus Ruthberg, 21 år, tagskiferfab.arb.

1900’
Berthe O. Knudsen, 53 år, enke
Elen Stenberg, 16 år, fab.arb.

1889-’1912’ Lervig 11
Ebbe Mikkelsen, f. 1826, Kristiansand,70 år, fisker, fattig, død 28-4-1912
Karen olene Olsen, f. 1820, død 26-1-1889,
Les mer om familien i Lervig 7.

1900’ Lervig 11
Berthe O. Knudsen, 53 år, enke
Elen Stenberg, 16 år, fab.arb.

1899’- 1936 Lervig 11
Peder J. Hellesø, f. 24-8-1871, Losse og lastearb. fattig og drikfeldig i 1900.
Barbara Pedersen, f. 4-4-1854
Alma P. Hellesø, f. 26-8-1892, lagerbetj.
Sverre Hellesø, f. 20-1-1894, herm.arb., pa Lindøen i 1907’
Peder Hellesø, f. 6-1-1896
Bjarne Pedersen, f 13-3-1898, død 6-4-1899

1901’ Lervig 11
Amanda Hansen, 22 år, fab.arb.
Inga Hansen. 24 år, fab.arb.
Alf, 1 år

1902’-’1909’ Lervig 11 i
Knud Eriksen, rebslager, fisker, ugift. drikfeldig, før i nr 3.

1903 Johan Sæby, f. 1834, g. skom. Død 21-3-1903

1905’ Lervig 11
Johanne Tollefsen, 53 år, enke
Petra, 20 år, fab.arb.
Elen, 18 år, fab.arb

1904 viet 12-12 – 1906’ Lervig 11
Henrik Andersen, f. 1883, matros Ø. Blåsenborg 1, løsarb.
Agnes Kristine Hultberg, f. 1885, syerske, Lervig 11,
Fedre: Andreas Andersen og Johannes Hultberg, grubearb.

1906 Elisabeth Thorsen, f 1873, g. død 12-4-1906

1907’ Lervig 11
Thomas Thorsen, f. 2-1-1875, Høle, enkem. Cementfab.
Thomine, f. 8-1-1868, Strand, (nylig gift)
Marie, f. 8-1-1896
Thedora, f. 1-5-1898
Karoline, f. 8-10-1903
Solveig, f. 23-7-1908.
Inne 1910 var familien flyttet til Nymansgade 109.

1910’1911’1912’ Lervig 11
Olava Pedersen, f. 23-3-1871. enke, herm.arb.
Helene Pedersen, f. 5-5-1892, Harslev, herm.arb.
Dagmar Pedersen, f. 29-5-1895, Rosenlund Danmark, herm.arb.
Edvin Pedersen, f. 28-3-1904, Slagelse
1913’
Olava Pedersen, 31 år, fraskilt.
Hun bodde i Lervig 12 i 1909.

1915’1916’ Lervig 11
Severine Sigbjørnsen, f. 9-7-1867, Sveen, enke
Hansine, 22 år, fab.arb.
Signe Stenberg, 25 år, fab.arb. datter, på sygehus
Sally A. Stenberg, datter-datter
Fra N. Strandg. 30. De bodde i Bekkegata 2 i 1910 og 1920.

1916’1920 Lervig 11
Ole A. Steen, f.30-5-1844, Sten i Høgsfjord, død 27-6-1918, 72 år gammel, fisker, fattig
Nikoline Gundersdtr., f. 1-1-1852, død 25-12-1920, 70 år gammel,
Ole Bertinius Olsen, f. 29-9-1885, kjøregutt
Ane Gurine Olsen, f. 18-7-1888
Familien bodde i Lervig 20 fra 1897 til 1907. I 1910 bodde de i Lervigsveien 33, for så å flytte til Lervig 11. Da Ola døde bodde de i Lervig 11.

1920’ Marie Gundersen, 78 år, enke

1920 Lervig 11
Peder Heksø, f. 24-8-1871, lossarb.
Barbara, f. 4-2-1856

1920 Lena Olsen, f. 1-1-1870, Strand, enke, fattighjelp.

1920’ Lervig 11
Bjarne Knagenhjelm Hindal, 10-5-1894
Hansine Matilde Hindal, f. 17-5-1892, Egersund
Jonny Marie Hindal, f. 28-4-1915

??  Martinsen, skomager

1948 Lervig 11

Margrethe Bleie, meieriarb. 1948
1956 Asgaut Bleie, fra Ullensvang, veterinær
1961 Asgaut Bleie bor i Randaberg

1959- Lervig 11
Roald Knutsvik, død 13-11-1975, 45 år gammel
Ingjerd, f. Fredriksen
Rolf Inge
Bjørn Audun
Linda

 

Rut Arnøy f. 1929 forteller  i 2021 at hun husker Jårvik var huseier. Tore Torgersen var i 90 årsalderen, Rut og ungene i gata vasket for ham, da fortalte han eventyr. Han bodde på et kammers, hadde seng, kommode og 2-3 stoler. Senere kjøpte veterinær Bleie huset og pusset det opp til et dukkehus. Rundt 1950 bodde Arlin og Andreas Meling her. Jeg har ennå ikke funnet spor etter når disse bodde her. Dessuten var der en skomaker i 1940-50årene.

Jeg har funnet disse personene i adressebøkene. Bøkene tar ikke med hele familiene, som regel bare hovedpersonen. Bøkene inneholder også en del feil og mangler, spesielt i forhold til årstallet de bodde i huset. Folk meldte ikke alltid i fra om flytting. Det er heller ikke utgitt bøker for hvert årstall.

Adresse Lervig 11
1901 Karl Johannesen, arb.
1901 Hartvig Torgersen, blikslager,
1901-32 Thor Torgersen, fisker,
1914 Knud Jakobsen, fisker
1914-1917 Ole Olsen Steen, fisker—se Kvitsøygt 89
1917 Signe Stenberg, fab.arb.
1918 Hansine Sigbjørnsen, fab.arb.
1918 Signe Sigbjørnsen, fab.arb.
1921 1922- enke, Marie Gundersen
1921- Bjarne Hindal, gartner
1921-36 enke-Anna Johannesen, fab.arb.
1922 Amandius Krogenæs, sjøm.
1936 Askaut Ullenhaug, fhv. gårdbruker
1943 Arne Martinsen, fisker, 1943
1948 Margrethe Bleie, meieriarb. 1948
1956 Asgaut Bleie, fra Ullensvang, veterinær
1961 Bernt Pedersen, murer
1961 Inger Pedersen
1961-68 Roald Knutsvik, telegrafist
1961-68 Ingjerd Knutsvik
1989 Ingjerd Knutsvik
1998 Knutsvik
1998 Birkeland

  ”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen , eller på mail til lisatk@lyse.net