LERVIG 19

LERVIG 19

Kart over Lervig 1915. Jeg har satt rød ring rundt hus nr. 19

56

Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

Jeg vet ikke hvor gammelt huset var og hvor lenge fattigvesenet hadde det. Jeg vet heller ikke hvem som bodde her før 1900. I artikkelen om folk fra Lervig før 1900 er det nevnt mange personer. En kan gå ut fra at noen av de har bodd her. Det er usikkert når huset ble revet.

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Lervig 19 eiere
1897’1909’ Fattigvesenets hus.

1897’1898’1899-1900’ Lervig 19 
Ole Nilsen, f. 1820, Tysvær, fattig
Martha, f. 1842, Tysvær, fattig
Ola Olsen, f. 1885, sagbrugsarb.
Elisebet Olsen, f. 1888

1891’1912’ Lervig 19
Samuel Tollefsen Viig, f. 1863, Fjære v. Grimstad, blikslager for egen regning i 1891, Fattig, 1907 i Bergen paa sygehus for spedalske, død 10-7-1908 i Bergen
Maren Jørgensen Viig, f, 24-6-1864, enke i 1910’ Metodist 1891’sildearbeid
Bertha Larsine Theresia Viig, f. 29-11-1889
Tollevine, 12 år, i 1905
Sigurd Tollefsen, f. 26-1-1896
Samueline Tollefsen, f. 8-3-1896, 8 år
Olava Elsina, f. 16-7-1898
Inger Jørgine Tollefsen, f. 8-5-1902
Berthe Sofie Jørgensen, f. 1830, Kvinesdal, svigermor, fattigv.1891’
Lava Jørgensen, f. 1872, sildearb. Svigerinde, 1891’

I årene 1920-1936 bodde Maren og tre av barna i Lervig 14 ikke mer
Maren Tollefsen, f. 24-6-1865, enke, flaskespyler
Sigurd Tollefsen, f. 25-1-1896, Sandnes, kjører
Olava, f. 16-6-1898
Inger, f. 8-5-1902

1900’ Lervig 19 Lisebeth Staalesen, 32 år, enke

1904 viet 16-8 Lervig 19 
Magnus Wilhelm Roos, f 1878, Næs, blikkslager, omstreifer
Anne Kristine Samuelsen, f. 1885, omstreiferske
Fedre; Andr. W. Larsen Roos, omstreifer og Samuel Tollefsen.

1913’1915’1920’1921-1922-1924 Lervig 19 
Bertinius Johnsen Eik, f 7-10-1866, Bjerkreim, skomager
Martha Sigvesdtr. Johnsen, f 2-4-1867, Skjold
Sigurd, 14 år i 1913
Agnes, 13 år i 1913’
Bjarne Johnsen, f. 1-2-1902, herm
Arthur Johnsen, f. 14-9-1908
Charly Johnsen, f. 29-5-1904, herm.

Adressebok Lervig 19
1914 -1918-Bertinius Eik, skomager
1917 Lisebeth Eik, bryggeriarb.
1918 Martha Eik, fab.arb.
1924-1936-Tandrup Olsen, anlegsarb.
1928- 1930-Thorvald Olsen,
1936- Kristian Olsen

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net