Pedersgata nr. 048 Næringsliv, låsesmed, italiensk restaurant

I kjelleren i Pedersgata 48 har det vært mye forskjellig.

Besøk på siden: 143

I dette huset har det vært rundt 30 forskjellig forretninger og verksteder i årene fra 1898 og frem til i dag. Alt fra syforretning, melkeutsalg, skomakere, kolonial, fiske – og brødutsalg, til verksteder, sadelmaker, vulkaniseringsbedrift for å ende opp i 2014 som restaurant.

En liten trapp ned og vi kommer inn i kjellerlokalene som har inneholdt mange forskjellig næringsveier. Fra gode vinduer kunne en holde rede på alt som gikk for seg på fortauet og i gata. Lokalet var delt i to, derfor var det ofte to virksomheter side om side.

De fleste opplysningene stammer fra folketellinger og annonser i Stavanger Aftenblad. Avisen er et oppkomme når det gjelder å finne stoff fra tidligere tider. Det er utrolig å se hvor ofte selv små aktører hadde annonser, det må ha vært rimelig å reklamere i avisene. En finner sjelden noe om de som sto bak driften av utsalg og annen virksomhet. Noen av disse bodde i huset, mens andre handlet bare her og bodde andre steder. Listen er ikke fullstendig det er mange hull. Årstallene er fra da annonsene sto i avisen, så dermed vet en at de var her akkurat på det tidspunktet. Hvor lenge butikkene var aktive før eller etter kommer ikke fram. Aktivitetene var mangefoldige, men litt utenom handel, har enkelte fortalt om en “ølklubb”. Ungene syntes det var moro når noen mannfolk som samlet seg der og drakk kom mer eller mindre ravende ut.

Jeg har prøvd å spore opp de personene som er nevnt, men det er ikke alle jeg har mye informasjon om. Se også artiklene om eiendoms kjøp og salg og ikke minst om folk som bodde her.

I nabohusene nr 50 og 52 var Sverdrup Hansen og på hjørnet lå Diversen i årene etter krigen og frem mot århundreskiftet.

Oversikt, annonsene følger nederst.

Næringsvirksomhet, handel, verksteder og diverse.

1898              Marthine Hetland og Laura Engh åpnet en syforretning

1899              Marie Gudjonsen, frihandel colonial

1900-1901      Melkehandel, Ingeborg Petersen,

1904 – 1905    Halvor Olsen, skomager arbeider hjemme for seg selv

1908 – 1909    Anna Solberg, butik Stavanger melkeudsalg

1910              Katrine Dahle, butikk, Frue Meieri her

1910              Jordmor Bertha Henriksen

1910-1913      Hanna Haneberg, colonial, Frue Meieri utsalg her.

1914-1915      Karen Goa, handelsbetjent, Frue meieri

1916-1918      Mekanisk verksted, Olav Larsen (bolig Wesselsgt.)

1918              Olav Amundsen  — kolonial? 

1919              K. Torjussens mek. Verksted

1922              Olaf Lea jr. Sadelmaker

1925              Fagamatøren, verksted ledet av Lars Lende.

1926              Rangvald Henriksens fruktforretning

1927              Melkeutsalg – Sikstrøm

1928              Kolonial opphørssalg

1930              Alfred Steen, utsalg av brød og kaker

1930              K. Finnesand, skomaker

1930             Strikkeforretning 

1931              Fotograf O. Aarvold

1935              Fiskeforretning

1937-1969      Smed, lås og beslagverksted, Lauritz Gundersen produksjon av låser til damevesker.

1936-1955      Solid, Vulkaniseringsverksted. Gustav Haraldseide

1955              Landbruks- og meieriprodukter, Hans Halvorsen

1964             J. Haaland Kunstindustri

1968              Nylunds renseri

1977             Effektlageret

1981             Utstilling av kjøkken. V. Ove Opsal

1984             Fisk & Kolonial innehaver Guttorm Gudmundsen, konkurs

2000-2003     Floret Interiør Design – Gipsdekor

2014-16—      Casa Gio – italiensk restaurant

Annonser fra 1898. :Undertegnede aabner en Syforretning for Guttedragter, Skræddesøm og Huer. Marthine Hetland. Laura Engh.

1901 – En del melk ønskes til udsalg.

1903 – Galoger repareres — Kalosjer ville vi sagt idag.

1907 – Jordmora bodde her en tid før hun flyttet til Bergelandsgata.

   1915

    1916

   1917      1918

  1918

1919

1919

  1922

    1923

Lars H. Lende hadde en tid verksted her. Han var en drivkraft i byen for å lære opp ungdom til praktisk arbeid i verksteder.       Bladet Fagamatøren ga han ut i mange år. Fra 1925.

   1926.

1927 1928

  1928

Erik Anton Sikstrøm kom fra Sverige. Han hadde hatt kolonial i Nymansveien 127, og Ladegårdsveien, dessuten i Pedersgata 27 før han åpnet melkeutsalget her.

1930

1930

Strikkeforretningen holdt til her rundt 1930.

1931

  1935

   1937                                                            1943

De fleste annonsene for Låseverkstedet er fra 1937 og årene etter.

      1960

   1937  1939

  1937

1946

1964

1968

1977

Artikkelen er fra 2000.

2003