Fhv. skibsfører og fyrvogter Magnus Johansen. f. 1845

Fyrvogter Magnus Johansen.

80 åringen Magnus hadde mye å fortelle.

78

Magnus Johansen ble født i Larvik 23-12-1845. Han dro tidlig til sjøs og ble styrmann som 21 åring. Han var på sjøen i 40 år. Først var det  store seilskip. Senere ble det dampskip han førte. Da han gikk i land, tok han jobb som fyrvokter. Da han fylte 80 år bodde han på Alders Hvile i Stavanger.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net