Pedersgata nr. 056

Pedersgata 56

ATK 2008

326

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Huset må være bygd rundt 1860. Det er et lite hus med stor tomt. Langsiden ligger mot gaten, inngangen er fra baksiden.

Br. nr. 1151, 126 m2 stor tomt
Eiere: Pedersgata 56
1858 Andreas Gitlesens enke selger tomt til
1858 Salve ? til
1869 Andreas Andersen Rohdes enke selger til sønnene
Adolf og Olaus Andersen
1876 til Olaf Andersen
1896 Til Martin Egeland
1926 O. Olsen & co
1938-21-4- til Anna Westergård, f. 10-5-1898
1938- 30-1 til Julia Kvitrud
1938- 9-9- til J.N. Engelstad
1939- 20-3- til Olav Kaltvedt, f. 12-12-1906
1942-22-12 til Anton Jakobsen, f. 28-2-1892
1955 til Gudrun Laurine Haugen.
1977 til Nayyar Connery
2008 Fra Reynaldo De Mesa Buenaventura
2008 til Tahir Kamal Butt og Shazia Tahir Butt

Næringsvirksomhet: Pedersgata 56
T, Hansen skomager 1901-1912
Rasmus Gabrielsen, baker 1941

Folk i huset: Pedersgata 56
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

Rundt 1865 var det 3 leiligheter med til sammen 14 mennesker som bodde her. Det er sannsynlig at det var Andreas som bygde huset. Hans familie bodde her i ca 30 år.

1. 1865 – 1894 Pedersgata 56
Andreas Andersen Rohde, f. 1821 rebslager, død før 1875
Hansine Krestine Andersen, f. 1828 enke, forsørges av sønner
Oluf, f. 1849, seilmager
Adolf, f. 1847 styrmand
Elen, f. 1851
Jakobine, f. 1853
Chrestine, f. 1856
Inga Marie, f. 1861
Andrea Olene, f. 1864
Henrik A. C. f. 1867
Andreas var rebslager, han døde før 1875 for da var Hansine blitt enke og ble forsørget av sine to eldste sønner.
Døtrene Elen og Chrestine ble ikke nevnt i 1875, de har sannsynligvis flyttet ut. I 1885 er det bare døtrene Jakobine (Bine),
Inga og Andrea som bor sammen med moren. De hadde to enker som logerende hos seg. Dermed bodde det 14 mennesker her i 1865.

2. 1865 Pedersgata 56
Rakel Elisabeth Andreassen, f. Rasmusdtr. f. 1836, enke, logerende, død 6-4-1912, 75 år gammel
Lina Andreassen, f. 1858, Bergen – (Oline Talette)
Olava Andreassen f. 1865.
Rakel hadde to små barn og var enke. Hun var ”vasker” og fikk understøttelse (av fattigkassen)
I 1868 giftet hun seg med Nils Aslagsen og flyttet til Pedersgata 62, se der for mer opplysninger. I 1885 bodde hun i Pedersgata 96.

3. 1865- Pedersgata 56
Lisebæth Hendriksen, f. 1814 enke, logerende, iglekone.
Johan Hendreksen, f. 1845 styrmand.
Lisebæth var noe så uvanlig som ”Iglekone”. Hun ble forsørget av sønnen.

4. 1875 Pedersgata 56
Mons Johannessen, f. 1822 Stokkeland, Høiland
Hanne f. 1841 Haaland
Mathilde f. 1861
De var leieboere i 1875, men innen 1885 var de flyttet til Mellomgata 14.

5. 1885- Pedersgata 56
Hans Monsen, f. 1837 Skjold, Jagtfører, død 19-1-1904- 79 år gammel-
Olette, f. 1843
Hans f. 1877
Marthe Elisabeth f. 1879
Olga f. 1881
Laura Gurine f. 1884
Innen 1900 var familien flyttet til Verksgata 45.

6. 1890- Pedersgata 56
Samuel Alsaker, f. 16-1-1848, Onarheim, styrmann
Rakel Serine Holm f. 5-9-1851
Helga, f. 28-6-1882
Knut, f. 1885
Samuel f. 22-10-1890
Innen 1900 var familien flyttet til Langgata 61.

1902  Værelser er tilleie i Nærheden af Støberiet. henvender sig i Pedersgaden 56

7. 1894 Pedersgata 56
?estin, Larsen, 56, enke, af kassen
Anna 14 år

8. 1897- Pedersgata 56
Severin Olsen, f. 1872 matros
Theodora Heljesen, f. 1868
Hilda, f. 1897
Ole, f. 19-10-1899
Innen 1900 var familien flyttet til Nymandsgade 31.

1900 Da var det to husstander med til sammen 6 personer i huset. Det var et lite våningshus med en etasje og kvist.
Det var et kjøkken som de måtte dele. Det var uthus, do og vedbod i bakgården.

9. 1898 – 1913- Pedersgata 56
Tønnes Hansen, f. 26-9-1841 Bjerkreim, skomagermester
Berta Marie f. 6-5-1858/1868
Lisa f. 1881
Larsine f. 1887 døde 1896
Hans f. 3-5-1889/1890
Olava Hansen, 23 år i 1913, skrædderseke hos Gundersen i Pedersgaden
Tønnes var skomagermester, og arbeidet for seg selv i 1908, men 3 år senere oppgir han at han ikke tjener mer enn 7 – 8 kroner pr. uke. Han hadde klaget til begge kommunekommisærene i fjor, men blev ikke tatt under behandling.
Lisa ble ikke nevnt i folketellingen for 1900. Datteren Larsine døde av tæring 9 år gammel i 1896. Da bodde familien i Pedersgaten 79.
Sønnen hans var typograflærling i Vestlandsposten, i 1912 var han på Lillehammer. Marie fikk stemme i 1903. De flyttet i 1913.
Se Pedersgata 69. Tønnes hadde mange uekte barn

1903 En kone ønsker at gaa ude ved vask og rengjøring.

10. 1898 – 1907— Pedersgata 56
Ingeborg Marie Olsen, f. Torgersen, f. 1827 Helland, enke fattig, død 1-12-1906, 79 år gammel
Ingeborg f. 1873 arb.
Anna Olsen f. 1828 Finnås SB
Ingeborg var blitt over 70 år og var strikkerske. Det var ikke nok til å leve av så hun ble dels fattigunderstøttet.
Datteren Ingeborg arbeidet ved enPossefafbrik. Ingeborg var enke etter tømmermann Ole Skjæveland, hun døde 1906. Sammen med dem bodde Anna Olsen, hun trengte også fattigunderstøttelse for å klare seg.

11. 1899 Pedersgata 56
Elenora Hulfeldt, 30 fattig

12. 1903– Pedersgata 56
Gurine Pedersen, 30 syerske

13. 1904 1906 Pedersgata 56
Kristine Bjørnsen, 40 ug. Sykepleierske

14. 1907 – 1908 Pedersgata 56
Martha Laurentse Ellingsen, 1872, hos Østvold
Frantz Ellingsen, 1887, butik, tvilling.
Martha Lorentze og Frantz er søsken. De bodde i Nedre Dalgate 20 i 1900, sammen med faren Frans Ellingsen og to brødre.
Birger f. 1875 og Alf, f. 1887. Alf var tvilling til Frantz. Birger og faren var sjømenn. Foreldrene var styrmand Frantz Blomhof f. 1842,
og Abel Bergitte Jakobsen, f, 1849. Faren og en bror Eilert Ellingsen, omkom med skonnerten «Cammilia» 25-11-1-05.

 1.  Pedersgata 5615. 1909 1910–
  Karine Larsen, 62 arbeider16. 1910- 1912-1913
  Olava Jansen, f. 14-8-1877, syerske, tjeneste
  Bertine Alvestad, f. 21-12-1889, Bokn
  Olava Alvestad, f. 21-8-1889, Bokn, tjeneste, skredderske hos Gundersen i Pedersgt.
  Olava Jansen var melkehandlerske i Jorenholmsgade 3 i 1900.17. 1913 1915–
 2. Pedersgata 56
  Peder Braadland / Baardsen, 39 rørlegger, nu fabrik – Thu Mira 1914 – før fjeldsmuget 1
  Ingeborg 38
  Johan Jakobsen 17 kulkjører
  Anna Jakobsen 16 ligger på sygehuset, 11-12-1913
  Paul Baardsen 13
  Leonard 11
  Karl 9
  Thomas 8
  Borghild 5
  Malvin 1
  Margit f 1915
  Familien bodde i Pedersgata 65 I 1913-
 3. Erling Jensen forteller at dette er hans tippoldemor og har fakta om hele familien. Har noen opplysninger ang. Ingeborg som som bodde i huset i 1913-1915. Hun er min tippoldemor.
  Ingeborg Rebekka Andreassen født 1875 i Askøy ved Bergen. Ble tidlig enke og flyttet til Stavanger og giftet seg med Peder baardsen (f. 1874). Hun døde i Bergen i 1966.
  Barna:
  Jacob Martin Jacobsen født 1894.
  Johan Jacobsen født 1896 på Stord.
  Anna Kristine Jacobsen født 1898 på Stord. (Min oldemor) Hun døde 27 år gammel i 1925 av tuberkulose og etterlot seg fire barn.
  Paul Baardsen født 1900.
  Leonard Baardsen født 1902 på Finnås.
  Karl Baardsen født 1903 på Finnås.
  Tomas Baardsen født 1906 på Finnås.
  Borghild Baardsen født 1908 på Finnås.
  Margit Baardsen født 1910 på Finnås.
  Malvin Baardsen født 1914.
  I 1912 bodde familien i Fjellsmauet 11.
  I 1915 bodde familien i Taugata 24

                      

Ingeborg Rebekka Andreassen  f. 1875                                   Anna Kristine Jacobsen f. 1898

18. 1914 Pedersgata 56
Kornelia Brimsøe, f. 28-8-1887, Brimse, Rennesøy, syerske syr hjemme og ute, før Hetlandsgt 42
Johanna Brimsøe, f. 27-8-1890, fab.arb , Heimdal kom til byen i okt 1913
Kornelia bodde i St. Hansgate 42 i 1910, mens søsteren bodde hjemme på Brimse da.

1911 en stor vaskegryte tilsalgs.

19. 1914 Pedersgata 56
Karen Pedersen, 57, gift, rengjøring, manden Johan Pedersen bor i Bodø som syg – før Avaldsnesgt 51

20. 1913   Peder U?, 23 år agent

21. 1916-17 Pedersgata 56
Martha Svendsen, 2-5-1855, Gilje i Fossan, enke, har af fattigkassen, død 21-8-1923- 66 år gammel-
Malvin, f. 11-10-1890, kjører, hvorsomhelst, hos Klepp
Beathe, f. 15-11-1892, fabrikarbeider hos Bjelland
Harald Gundersen ?år har af fattigkassen for han, dattersønn
De bodde i Nedre Dalgate 13 i 1910. Innen 1923 var hun flyttet til Løvdalsgt. 43.

22. 1917-20   Petrus Kornelius Jørgensen, sjøm.

23. 1918-1922- Pedersgata 56
Robert Hofmoe, f. 19-9-1875, Høland, guldsmed, død 30-3-1953,
Karen Gabrielsen f. 22-3-1879 Imsland
Hjørdis, f. 30-7-1897
Robert f. 1899 sadelmaker, død 11-7-1951
Arne f. 5-11-1903 snekkerlære
Bjørn f. 31-12-1905
Emil f. 16-4-1907
Familien bodde i Nedre Strandgate 10 i 1910.  I 1898 fikk guldsmedsvend Rofert Hofmo 60 kroner i  stipend fra haandverks og industriforeningen til en udstilling i Bergen.

24. 1922   Leiv Fagerli, kassetømrer
1917-18 Bjarne Bredahl, fabrikarbeider

25. 1924 – 1931- Pedersgata 56
John Hansen, f. 26-7-1847, Fjeldberg, død 20-5-1924, 78 år gammel, forhenværende sjømann
Rakel Duedal Hansen, f. 30-5-1860, Rennesøy, død 30-11-1931, frukthandel.
Da Rakel døde ble det opplyst at hun kun hadde en bror Ole Helgesen i Amerika, mannens slekt var ikke kjent.
Hun etterlot seg 900 kr, som skulle gå til begravelsen og resten til stell av gravstedet.
De bodde i Tårngata 23 i 1910.

                 

 1. 1935  Hans Tollefsen, f. 10-1-1878, sjømann. Hans var med på forliset til skuta Seladon som forliste i Sydhavet i 1894. Nesten hele mannskapet berget seg inn på en øy. Der ble de værende ca 1 år før de fikk skyss med et annet skip og varslet at de var i live. Det er skrevet mye i avisene og bøker om den historien.  
 1. 1940/42 Pedersgata 56

Rasmus Gabrielsen, f. 5-4-1871, død 5-4-1942, 70 år gammel, konditori og kafe

Jeg lurer på om han drev kafe her eller om han arbeidet i en kafe i byen.

Bagermester Rasmus Gabrielsen f. 5-4-1878 med kone Anna Oline f. 6-5-1872, og 11 barn i Bernhard Hanssonsgate 28 i 1910.

Var han gift på ny – kone Nilsine i 1942?

28. 1940/43  Pedersgata 56

Torleif Jaasund, 23-2-1910, kassafabrikk arbeider.
Han var oppført i skatte klasse 5. Det skulle tyde på at han hadde flere barn, men jeg kjenner ikke til resten av familien.

29. 1943/45   Fridtjof Jørgensen, f. 10-5-1878, blikkslager.

Fra skattelistene
30. 1933-1934 Pedersgata 56
Kristian Engelstad, 3-6-1868 kjører, død 9-8-1941
Severine Margrethe, f. 17-10-1867- død 27-2-1935
Fredrik Ingeman, f. 29-11-1894, kusk
Martin Johan, f. 27-8-1896, fabarb.
Margit Kristine, f. 21-5- 1898
Kristian, f. 9-11-1902
Aagot Marie, f. 19-12-1904
Helga Elfrida, f. 1-1-1907
Han og familien bodde i Pedersgata 140 i 1912-1914, og i Pedersgata 66 i 1931, se familie 95.

1932

31. 1936-37 Pedersgata 56
Bertha M. Solberg, f. 22-11-1901, syerske
Ingeborg, Solberg, f. 11-5-1904, syerske

32. 1944-46  Karl Johan Olsen, f. 22-9-1889, arbeider 3.kl

33. 1945-46 Pedersgata 56
Johan H. Lerbak, f. 17-6-1886, død 20-12-1953, 67 år gammel, anleggsarbeider i 1943 bodde han i Bødkersmauet 9.

34. 1945-1950   Karl Pedersen, f. 27-2-1887, fyrbøter

35. 1947-48   Willy Hansen, f. 13-5-1920, arbeider skatteklasse 2

36. 1947-1949   Thomas Knudsen, f. 15-3-1880 anleggsarbeider

37. 1948-49   John Otto Reinshorn, f. 28-6-1910, sjåfør

38. 1948-49  Gudrun Sofie Mikkelsen, f. 7-2-1895, rengjøringsarbeid, skatteklasse 2

39. 1949-1950  Margit Langeland, f. 23-8-1916, severingsdame

40. 1953-54 Pedersgata 56
Klara Svendsen, f. 16-10-1911, hermetikarbeider
Else Marie Svendsen, f. 2-2-1932, hermetikarbeider
Gerd Svendsen, f. 24-8-1933, hermetikarbeider

41. 1955-57  Martin Skartveit, f. 22-9-1917, tinnarbeider kl 2

42. 1942 1955 Pedersgata 56
Anton B. Jakobsen, f. 28-2-1892, Steinarbeider , huseier
Johanna Marie f. Knudsen, døde i 1947
De giftet seg i 1942. Anton solgte huset i 1955 til Gudrun Laurine Haugen.

43. 1950-1954 Pedersgata 56
Lars Larsen, f. 1883, lagerarbeid Tou bryggeri
Gustine, f. Pedersen, f. 1884, døde 1938
Lars, f. 1913, døde 1915
Johan, f. 1916
Lars, jr. f. 9-5-1918, treskjærer
Alf, f. 1920
Ingvald Magnus f. 1-9-1922, arbeider
Olaf f. 1926
Edel Margot f. 23-8-1927
Denne familien bodde i Pedersgata 97 i årene 1922-1930. Se familie nr. 66.   Lars Larsen og sønnene Lars jr. og Ingvald og datteren Edel bodde her i 1950 til 1954 i følge skattelistene.  Edel giftet seg Viet 12-8-1950 med Einar Larsen, f. 16-7-1922, møllearbeider, Madla.  Gudrun Haugen var forlover og hun hadde også adresse her.

Fra Gatefortegnelsene 1955-1969 Pedersgata 56

44. Guttorm L. Haugen 1958-1963
1949-1969 Gudrun Haugen, f. 22-11-1908, rengjøringsarbeid,
Wenche Karla Haugen, f. 6-11-1942

45. 1959-1967 Pedersgata 56
Åamund Sæther, f. 20-3-1938, sjømann
Wenche Karin, f. Haugen , f. 6-11-1942

46. 1972 Pedersgata 56
Wenche Karin Sæther, f. Haugen, f. 6-11-1942
Odd Fredrik Karlsen
De giftet seg i 1972.

  1971

  1972

Her har jeg registrer ca 85-90 personer gjennom ca 100 år. I forhold til mange andre hus er det få personer som har bodd her. Det mangler sikkert mange navn på de som holdt til her etter 1920 årene.

Sammentestningen av de forskjellige yrkene som folkene hadde er spennende. Første mann, Andreas var rebslager, sønnene var seilmager og sjømann. Flere av mannfolkene var på sjøen, styrmenn, sjømenn, matros og en jagtefører. Her var også en skomagermester, blikkslager, sadelmager, kassafabrikkarbeider, arbeider, bager-konditor, en snekkerlærling og en typograflærling og en guldsmed. Rørlegger, agent, kullkjører og en kjører som arbeidet hvorsomhelst! fantes også.

Konene var som regel hjemme og stelte huset. De som ble enker slet for å livberge seg. Kvinnene hadde sine typiske yrker, en var ”vasker” en annen vaskekone og en rengjøringsarbeider.  Her var syersker, strikkerske, posefabrikkarbeider, butikkdame, tjenere, skredderske, sykepleier og en som arbeidet hos Østvold, hva nå hun gjorde der. En annen drev frukthandel. . Dessuten var Lisebæth Hendriksen ”Iglekone”. Flere av enkene måtte i tillegg til sitt arbeid få hjelp av fattigkassen for å overleve.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net