Pedersgata nr. 119

Pedersgata 119

Her ser en Samholds anlegg og husene nr 120, 122 og 124. Nærmest fra venstre ser vi baksidene av nr. 113, 115, 117, 119 og 121.

Hjørnehuset til Støberigata har adresse der og blir ikke med i denne oversikten.

334

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr.1567 – 297 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 119
1869 A. Gitlesens arvinger selger tomt til
Gunder Clementsen som selger til sønnen
1898 Julius Clementsen, han selger
1911 til St. Johannes Barnekrybbe de selger
1941 til Samhold.

Familien Clementsen. Pedersgata 119
Stavanger Støberi & Dok utvidet bedriften rundt 1864. Det har nok tiltrukket seg mange arbeidere, og for fagfolk var det nok ikke vanskelig å få arbeid.
Familien Clementsen hadde i mange år arbeidet ved Ulefos Jernværk i Telemark og Froland verk i Aust Agder. Rundt 1860 flyttet familien til Stavanger. Her bosatte de fleste seg i nærheten av støberiet. Det er usikkert om ”stamfaren” Clemmet Arvesen f. ca 1791 kom hit, men enken og flere av barna bosatte seg her. Sønnene Arve, Gunder og Lars har mange etterkommere. Arve var støberimester, Gunder var mecaniucus mens Lars var støberiformann.
Brødrene Clementsen startet sitt eget jernstøberi i 1899. Stavanger Jernstøberi, her produserte de ovner, komfyrer og annet støpegods.
Arve var støber-Mester, han var født i 1817 og gift med Ane Christine. De hadde to barn og bodde i Dokksmauet 3a i 1865 sammen med Støberibestyreren.
Lars bodde i Dokksmauet 7a i 1865 med kone og tre barn. I 1875 var han blitt enkemann med 6 barn.
Da Gunder fylte 75 år hadde Aftenbladet en stor reportasje, hvor han forteller om sitt liv og Stavanger Støberi & Dok. Se egen artikkel.

1875-1907 Pedersgata 119
Gunder Clementsen, f. 1828, Ulefos Jernværk, mekanicus død 1907
Berthe Marie, f. 1829, Froland Jernværk død før 1885
Carl, f. 1858, mekanicus
Anna Kristine, f. 1861, g.m. Oluf Pedersen. De bodde i Chicago i over 50 år.
Alfred Gustav, f. 1863, konfirmert 1879 se annonse———-
Thorvald, f. 1865 død 1926 – se annonse————
Julius, f. 1868
Berthe, f. 1870
Gunder var blitt enkemann før 1894. Han var pensjonist i 1900 og levde av egne midler. Da han var blitt 74 år i 1903, arbeidet han ikke mer. Rundt 1885 bodde Gunder, smedeformand, sammen med barna, Berta, Julius støber, og Torvald, mekanikus.
Sønnen Carl ble gift med Malene. De bodde i Pedersgaten 98 og 113 se der.
Alfred ble gift med Dorthea, hun var fra Danmark. De hadde bodd i Danmark noen år for barna var født der. Familien bodde i Birkremsgate 1 i 1910. Da var han støberiarbeider, og sønnene Arve og Torvald gikk i formerlære på støberi. Torvald’s sønn Alfred f. 1921 var den siste av familien Clementsen som arbeidet på Stavanger Jernstøberi.
Thorvald flyttet østover og i 1910 var han verksmester ved Skibsbyggeri i Fredrikstad. Han var gift med Helga. Torvald døde 1926.
Julius overtok huset, se nedenfor.
Berthe ble gift med Knud Osmundsen sen nedenfor.
Julius medeier – fabrikeier, bestyrer eget fabrikk 1910
Carl støberieier 1900. og Alfred Gustav.

1875 Pedersgata 119
Maren Catharina Arvesdtr, f. 1840, Froland. Enke, handel.
Eilert Evertsen, f. 1865
Anne Christine Evertsen, f. 1869
Maren Lovise Evertsen, f. 1871
Anne Christine Clementsen, f. 1803, Froland, moder til Maren
Inger Eriksen, f. 1850 Søvde, tjenestepige.
Denne familien bodde på samme gårdsnummer 1567a som dette huset har. Om dette er et tilbygg vet jeg ikke. Maren kan være halvsøster til Gunder. Marens far var Arve, men de har ikke samme mor. Jeg har ikke funnet denne familien i 1900, så jeg vet ikke hvor den ble av.

1875-1885 Pedersgata 119
Alexander Jazinsky, f. 1844, Varschou (Warszawa) Polen, maskinist.
Marie Clementsen, f. 1852 død 1930
Theresia, f. 1869
Berthe Marie, f. 1872
Alexandra, f. 1875
Leopold f. 1877
Johannsdtr. Kristine f. 1849
Caroline Christiansen, f. 1859, Flekkefjord, tjenestepige (1875)
I kirkeboken for St. Petri finnes en vielse som kan være deres. Sept 1869; ungk. Leopold Woicevski? Warshou 26 år
Anne Marie Clementsen 171/2 år.
Fedre Alexander Woicevski? Og Gunder Clementsen.
Marie var bare 17 år de de giftet seg og ble boende i flere år her sammen med hennes foreldre. Familien kan ha bodd i USA, for de er ikke å finne i folketellingene for 1900 og 1910. Da Marie døde var den datteren Alexandra bosatt i USA.

1892-1911 Pedersgata 119
Julius Clementsen, f. 1868, jernstøber – medeier av Stvgr. Jernstøberi, død 20-4-1936
Anna Ellingsen, f. 1872, død 25-1-1925
Borghild, f. 1892
Ragnhild 3 år i 1898
Edvard, f. 1894
Marie, f. 1896, død 1896 1 måned gammel. ”svaghed fra fødselen”
Bryngjerd Margit, f. 1900, død 26-2-1913
Dødfødt gutt 1901
Gudrun Julie, f. 1902
Maren Jakops, f. 1874 tjenestepige 1902-1903
Julius var støber på Støberiet i 1894. Han var med og startet Stavanger jernstøberi i 1899 sammen med broren Carl i 1899. Julius var ”fabrikeier & bestyrer, med eget fabrik A/S” i 1910. I 1904 fikk han et stipend på kr 400 til et ophold i Tyskaland. Julius var også lærer ved Arbeidsskolen for gutter i 1907. Innen 1913 hadde de flyttet til Sandsgt. 16. Julius og Anna feiret sølvbryllup 3-12-1916.

1895-1898 Pedersgata 119
Knud Osmundsen, 26 år, 1. maskinist ”S/S Agnes” død 9-9-1916
Berta Clementsen, f. 1870
Borghild 2 år i 1895
Edvard 1 år i 1895
Gerda 3 år i 1898
Berget, 1 år i 1898
Berta var datter av Gunder Clementsen. Hun ble gift med Knud Osmundsen. De fikk fire barn mens de bodde her, hvor familien ble av vet jeg ikke.
Knud døde i sit hjem i Knysna, Syd-Afrika i 1916.

1900-1901 Pedersgata 119
Hans Trygve Bersaas, f. 1879, Kristiansund, Romsdal, dampskibs maskinist i 1900, 2.mekanikus støberiet maskinist ”DS Sophie.”
Bertha Marie Clementsen, f. 11-11-1881, død 23-8-1949, 68 år gammel
John Kristian, f. 29-4-1900 død 12-6-1900 av krampe
Louise f. 17-11-1900
Louise Magdalene, f. 10-10-1901 – Pedersgaten 98, død mars 1902, 3 1/2 måned gammel.
John Kristian, f. 26-5-1903 – Pedersgaten 98
Bertha Jenny, død 8-5-1916, 3 år gammel, i Haugesund
Louis Sophus, død 27-4-1920, 14 1/2 år gammel. i Haugesund
Trygve, f. 21-10-1909
Bertha var datter av Carl Clemmetsen og barnebarn til Gunder. De bodde her da de giftet seg, senere flyttet de til Pedersgaten 98 og 113. se der. 1910 Flyttet de til Støberigt 13 der bodde de sammen med foreldrene hennes, Carl Clementsen og flere søsken. Da Trygve og Beertha feiret sølvbryllup 27-1-1925 bodde de i Haugesund og er gravlagt der.

Andre leieboere. Pedersgata 119

1899 Pedersgata 119
Nils Bjørnsen, f. 1876 -2. styrm. ”Ss Agro” nylig utreist
Ragna Bergine Husebø, f. 1875
Iver, f. 1896
Børre f. 20-7-1899 død 27-7-1899
Nils var styrmand i 1900 og da bodde de i St. Hansgade 15
.
1901 Pedersgata 119
Else Hansen, 62 enke arb.
Marie 31 arb.
Kornelius Mortensen 1

1902 Pedersgata 119
Harald Haraldstad, 25 matros seiler fra Amerika sender penger.
Elisa, f. 1877 (Lise)
Clarence, f. 6-3-1899, New York.
Familien må ha bodd i Amerika siden sønnen er født der. I 1900 bodde de i Øvre Strandgade 64 før de kom hit.

1903. Ombord i “Reliance”, det nye skib, kom iaar fra amerikansk side skal forsvare amerikapokalen mod englænderne, er bl. a. følgende Stavangergutter hyret. :
G. Gundersen, Harald Haraldstad, Chas. Nielsen, Henrik og John Henriksen, Chr. Baardsen, Blandt det øvrige mandskab, ialt 51 mand, som næsten uden undtagelse er sammensat af norske sjøfolk, findes desuden følgende haugesundere: Claus Clausen, Michael og Mathias Baardsen,
John Olsen, Berdinius Olsen Wiig,

1903-1904 Pedersgata 119
Helmer Bjerkestrand, 39 maskinist
Anna 28
Esther 10
Christine 6
Olga, 18 tjener
Helmer seilte med ”Skandie” af Mandal ? hele aaret med ”S/S Snygg”,
”nu st.dok”. Opplysningene er som regel gitt i stikkordsform, men han arbeidet ved Støberi og Dok i 1904.

1905-1908 Pedersgata 119
Aksel Walfred Solberg, f. 24-5-1879 støbarb. F. Sverige i Norge fra han var 5 år.
Anna Ingeborg Eriksen, f. 22-11-1876, Sverige
Ernst, f. 2-10-1902, Bergen
Hildur, f. 9-6-1904
Else, f. 9-5-1908.
De var flyttet til Skolegaden 22 innen 1910.

1908-1911 Pedersgata 119
Torkel Tollefsen, f. 16-4-1873 kjelesmed/stenarbeider/kommunearbeider
Anna Jonassen, f. 14-6-1881, Jæderen
Sylvia, f. 27-5-1905
Johan f. 13-1-1908
Toralf f. 24-6-1910

1912 Pedersgata 119
Torvald\Thomas Haugvaldstad, 34 blikkemb.
Marie
De har bodd i Pedersgaten 110.

1916 Pedersgata 119
Elisabeth Halvorsen Jørstad, enke, f. 1842, døde her 1916, bronkit.
Kan dette være den Elisebeth Halvorsen, enke, privat pleierske f. 17-11-1842 som bodde i Ø. Strandgade 84 sammen med en datter i 1910?

 

Barnekrybben. Pedersgata 119
Den 12. juli 1911 besluttet dette styret å kjøpe støperi eier J. Clementsens hus, Pedersgt. 119 for kr. 7 500,00. Ominnredning og ny¬anskaffelser av møbler og inventar kostet kr. 2300,00 så det samlede utlegg var kr. 9 800,00. Av dette ble kr. 3 500,00 dekket ved innsam¬lede bidrag gjennom avisene o. a.
Den 23. november s. å. ble krybbens lokaler innvidd av styrets formann, sokneprest Lunde, i nærvær av Stavanger ordfører og mange interesserte. Det ble betont at «krybbens formål er å yte hjelp til selvhjelp ved å motta til forpleining små barn (inntil 3 år) forat mød¬rene kan gå på arbeid».
Krybben fikk straks stor søkning, særlig i arbeidssesongene. Da kunne det være opp til 50 barn der. Betalingen var kr. 0,20 pr. barn pr. dag med moderasjon for søsken. (Og dagen ble regnet fra kl. 7 morgen til kl. 7 om kvelden.)
I årenes løp begynte man å samle midler og se seg om etter et større og bedre skikket hus. Den 9. mai 1939 tilrådde styret på menighetsrådets henvendelse at Nymansveien 67 «Karlsminde») ble kjøpt for kr. 20 000,00. Tanken var da at denne eiendommen skulle gi plass både for barnekrybben og asylet. Men dette er av flere grunner ikke blitt realisert.
Den 30. oktober 1941 flyttet da barnekrybben fra Pedersgt. 119, som ble solgt til Produksjonslaget Samhold for kr. 15 000,00 til Nymansveien 67. Her holdtes da for styret og en del innbudne et festlig åpningssamvær lørdag den 29. november s. å.
Men allerede i april 1944 blir det sagt i et styremøte at det gamle hus i Nymansveien 67 er «mindre tjenlig for krybben, og man begynner å arbeide med planer dels om nybygg, dels vedr. ominnredning av det gamle hus.

1913 St. Johannes barnekrybbe Pedersgata 119
Kirsti\Kitty Gundersen 35 bestyrinde 1913- 1917
Thea Brække, 21 tjener 1914
Anna Hellesøe 24 tjener, 1915 1916
Gaasi?? Svendsen 18 tjener, 1916
Gurine Enge, tjener. 1918
Lund, Ovidia, f. 17-10-1877, diakonisse fra 1918-1920
Rasmussen Malene, f. 28-9-1897, tjenestepige 1919-20
Matre, Rakel, f. 1-2-1880 Skånevik, tjenestepige 1920
Anna Lund, diakonisse, 1922

1930-1934 Martha Kleppe, f. 13-9-1880, husholderske.

1937 -1939 Pedersgata 119
Agnes Haaland, f. 5-1-1906, Bestyrerinne
Anna Aarreberg, tjener
Disse bodde her ved valget i 1937.

1941-1947 Pedersgata 119
Elsa Helliesen f. Løvik, f. 26-9-1916, død 2-6-1998
Ellinor, f. 1934 død 1942
Jan Walter, f. 1938
Elina Løvik, f. Sivertsen, f. 1892, Bergen, musikklærerinne, død 16-6-1953.
Elsa og familien bodde i Nymannsveien 67 før de flyttet hit. Her var St. Johannes barnekrybbe. Den skulle flyttet til Nymannsveien, dermed fik familien leiligheten her.
De bodde sammen med Elsas mor. Jan husker at de tok drosje til sykehuset for søsteren var så syk. Hun døde enten i drosjen eller idet de kom til sykehuset. Mormoren Elina var født i Bergen, faren var organist og venn av Edvard Grieg. Elina gikk i lære hos Edvard Grieg og spilte piano. Hun livnærte seg av å spille på kino i stumfilmens tider og underviste også i musikk. Elina var flink med hendene og startet et kunststopperi i Wesselsgt. I 1947 flyttet familien til Baadegaden 2.
Opplysninger fra Jan Walter Helliesen f. 1938 – 26-11-2012

1921

1946

1947-1957 Pedersgata 119
Ludvig Larsen, f. 8-10-1901, kjører
Jonny Gurine Geliassen, f. 1-12-1903, død 26-5-1970, 66 år gammel.
Marie Mathilde Geliassen, f. 3-10-1928, og Odd Øxnevad feiret bryllup her 13-12-1954
De kom fra Baadegaten og byttet leiligheten med Fam Helliesen.

1948-49 Sigurd Marnes, f. 4-3-1916, fyrbøter

1939-1959 Pedersgata 119
Edvin Harry Gundersen, f. 9-12-1911, sjåfør- gartner/møbelsnekker 1947
Konstanse, 22-9-1919
Jan Harry, f. 1941
Odd Johan, f. 8-12-1942
Kåre, sønn
Datter

1945-1947 Pedersgata 119
Willy Aanonsen, 3-12-1915, barber\arbeider
Laila, datter
De bodde på Løkkeveien 128 i 1955.

1945-1947 Pedersgata 119
Leif Karleif Jordbræk, f. 16-10-1919, arbeider
Julie Marie
Han arbeidet på Stavanger skipsopphogningen på Buøy
De bodde i Rosenberggt. 21b i 1943.

1955 Pedersgata 119
Martin Skartveit, f. 22-9-1917, tinnarbeidere

1955 Kjell Henrik Selbach, 29-9-1934, rørlegger

1960 Pedersgata 119
Knut Nilsen Svihus, f. 18-5-1898

1955-1960 Pedersgata 119
Klara Svendsen, f. 16-10-1911, hermetikarbeider
Else Marie Svendsen, 2-2-1932, hermetikarbeider

1960- 1961 Pedersgata 119
Kjell\Kjetil Henrik Selbach
Edith Dagny
De bodde i Randabergveien 5 i 1955.
Det ser ut for at det ikke bodde folk her etter ca 1965. Jeg vet ikke når huset ble revet.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net