Pedersgata nr. 120

Pedersgata 120

Vi ser huset rett ved siden av Samholds bygninger, der ligger nr 120 og 122 side om side.

335

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr 2536 – 197 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 120
1900 Bernt Gabriel Berntsen
1912 Bernt Haugland
1920 Martin Johnsen
1933 K. Åmodt
1955 Samhold


Det er registrert litt næringsvirksomhet her: Pedersgata 120
G. Røsdal etablerte seg som eiendomsmegler i 1904. Han hadde kontor her i 1922, før den tid var han blant annet i Skansegt. og Karlsmindegt. 16 i 1924 var han i Kirkegt. 2. Han flyttet kontoret stadig vekk. Det er lite sannsynlig at han selv bodde her.
Melkeutsalg fra 1929-1946. Ingeborg Olsen drev det.

1922

    1929             1938

          Det var flere meierier som hadde utsalg rundt om i byen.
Rundt 1900 er det første året en finner folk registrert på denne adressen. Jeg har ikke funnet det i panteregisteret og kan heller ikke si når det ble bygd. Det var et våningshus i 2 etasjer.
Her bodde det 6 familier med til sammen 17 personer i 1900. Det var ett kjøkken i hver etasje, som familiene delte. Av de 17 personene som bodde her i 1900 var det 8 under 25 år og en baby. Det var fem hustruer, den ene var enke. Her var fire unge damer rundt 20 år som var i arbeid. Tre var i hermetikken, mens den fjerde arbeidet ved en Sæbefabrikk. To av mannfolka arbeidet ved Stavanger støberi & Dok., en som skibstømmermann og den andre som dokkarbeider. Her var en ugift matros, en skomagersvend, en som gikk i lære som hjulmaker, mens en annen var maskinist ved Stavanger Linvarfabrikk. To av de unge damene bodde til leie eller var såkalt kostjenter hos en av familiene. Det var vanlig at ungdom som flyttet til byen, leide seg inn og betalte litt for kost og losji.

1900 Pedersgata 120
Peder Jacobsen, f. 3-5-1852, dokkarbeider, død 20-8-1914 86 år gammel
Karen Marie, f. 2-6-1855 Skudesnes
Jacobine f. 31-1-1881 Hermetikkarbeider.
Jakob, f. 10-2-1906
Leieboere:
1900 Martha Olsen, f.1800 Tangenes, Hetland, hermetikkarbeider
1900 Lina Olsen, f. 1881, Tangenes, Hetland, hermetikkarbeider
Familien var flyttet til Rylkegt. 4 innen 1910, og bodde i Nymansveien 90 da Peder døde.

1900 Pedersgata 120
Rasmus Iversen, f. 2-1-1869 løsarbeider, død 17-3-1928, 59 år gammel
Bertine, f. Haugland f.16-2- 1870
Robert Betram, f. 9-9-1900
Gudrun Madalen, f. 16-1-1904
Dagfin Iver, f. 30-8-1907.
De var flyttet til Sandsgt 64 innen 1910.

1900-1922 Pedersgata 120
Gurine Malene Haugland, f. 15-12-1838 Lund, enke
Berent Berentsen, f. 1875, skomakersvend, g.m. Bolette Gabrielsen
Ole Kristian f. 1877 død 1900, matros.
Gustav Haugland, f, 1880, hjulmakerlære død 1906
         Gurine var født i Lund ved Flekkefjord, hun var enke allerede i 1900. Da sønnen Ole døde sto Guri og Bernt Hougland, forhenværende underbrandvagt som foreldre. Gurine ble boende her sammen med to sønner. Gustav gikk i hjulmakerlære, men da han døde i 1906 var han sjømann. Sønnene Gustav og Berent underholdt sin mor. Berent ble gift med Bolette og de fikk to barn. Han arbeidet på Stavanger skofabrikk. Gurine «lever av pension av kommunen, fhv. kommunearb.» i 1910

1899 Et hyggeligt Værelse tilleie straks.

Slike annonser går igjen i avisen over flere år.

1900-1922 Pedersgata 120
Bernt Berntsen Haugland, f. 11-2-1875, død 25-112-1955, 81 år gammel, skomager
Bolette Gabrielsen, f. 14-8-1880, død 29-3-1962. 81 år gammel
Borghild, f. 25-8-1901, g.m. Olav Abeland
Edith f. 1914, g.m. Bjarne Marthisen
Berit
Bernt var huseier – paa Stvgr. Skofabrikk 1916, sønn av Gurine Haugland

1900-1907 Pedersgata 120
Ole Tobias Pettersen, f. 19-8-1875 Avaldsnes, Karmøy
Alida Marie Jacobsen, f. 14-9-1878 Kristiania, Gamle Aker
Margit Antonie f. 24-6-1899 død 7-5-1900, bronkitt –
Margit 29-1-1901
Pauline 18-5-1903
Olaf Alfred f. 31-1-1905 død 26-3-1905 
        Ole og Alida giftet seg i mai 1899. Forlover var Hans Christensen som bodde i Pedersgaten 108. Ole var maskinist ved Stavanger Linvarefabrikk. I 1906 var der meget sygdom i familien, 1 barn født og død i 1905. Både Ole og Alida fikk stemme ved valget i 1903. Innen 1910 var de flyttet til Haukeligt. 68.

 

1900   1902

Kjole og Skreddersøm modtages hjemme og ude.                                              En der syr kjolesøm og guttedragter, ønsker arbeide ude i husene.

1902

1900-1904 Pedersgata 120
Halvor Holgersen, f. 1833 Skjold
Bertha Holgersen, f. 1845 Hardanger
Guttorm f. 1866
Hanna f. 1882
Mikal f. 1873
       Halvor var født i Skjold og var skibstømmermann, senere dreier. Kona kom fra Hardanger. De bodde sammen med tre barn. Guttorm på 34 år som var matros og Hanna på 18 år som arbeidet i en sæbefabrikk. Mikal var malersvenn og arbeidet for seg selv, han sto på arbeiderpartiets liste i 1903. Innen 1910 var Bertha blitt enke og bodde i Utsteinsgt. 1. Hun fikk «understøttelse af kassen».

1901.

Damekagaloge tabt torsdag aften – bedes levert –

1903 Pedersgata 120
Hans Sunde, 24 arb. Stavanger støberi & Dok
Pauline 23
Thomine 1


1903-1904 Pedersgata 120
Ole Johnsen Solfjeld, f. 21-6-1881, Hærø, Kjører hos Thu, til dels ledig – Johnsens Vedskjæreri 1904, jagtfører i 1910
Laura, f. 13-1-1881
Arne, f. 11-12-1902
Magnus, f. 6-9-1904
Ingrid, f. 2-3-1907
Odd, f. 28-6-1910
Innen 1910 var de flyttet til Haukeligata 71.


1903 Malen Olsen, 35 fabr.abr. Pedersgata 120
1903-1909 Sara Olsen, f. ca 1837, enke


1903 Pedersgata 120
Halvor Olsen, f. 6-10-1875, Strand, skomager – R. Svendsen, død 19-3-1942, 67 år gammel
Ingeborg Johnsen, f. 31-12-1870, Forsand
Anna, f. 1-7-1899
Johannes, f. 13-2-1901
Ingvalda, f. 22-12-1902
Olaf, f. 22-8-1904
Gunhil Olalia, f. 17-7-1905
Julie, f. 24-5-1907
Haakon, f. 9-4-1909
Karel Emil, f. 1-8-1910
Familien bodde i Risbakken 24 i 1900, innen 1910 var familien flyttet til Nymannsveien 104.


1903 1904 Pedersgata 120
Anton Larsen, f. 22-10-1871, Bodø, maskinistlærling dok
Inga/Inger, f. 5-7-1883
Ulrik, f. 10-8-1903
«Lars», f. 16-9-1910 – Datter!!
Innen 1910 var familien flyttet til Avaldsnesgt 54.

Julen 1903 var Anton Larsen kasserer for jern og metalariberdenes forbund, og han sto for utdeling av av ekstraunderstøttelse
for de som var arbeidsledig. De kunne få fra kr 5- til 12 alt etter familiens størrelse.


1903-1904 Pedersgata 120
Hjalmar Sigurd Larsen, f. 20-4- 1882, Bergen, fyrbøder
Josefine Amalie,f. Knudsen, f. 14-10-1879/81, Haugesund.
Valter, f. 31-9-1904
Josefine bodde i Ryfylkegata 4 og var tjenestepige da de giftet seg i4-5-1903. De bodde i Haugesund i 1910.


1903- 1904 Pedersgata 120
Johannes Thime, f. 1883, kontorist – Mauritzen
Emma Theresia Austad, f. 1882, Chicago
Erling 7. mnd
Emma var tjenestepige og bodde i Pedersgata 116, da de giftet seg i 20-9-1903.


1905 Grethe Braadland, 24 syerske hos skredder Knudsen

1905 Pedersgata 120
Oluf Andersen, 22
Amanda 19
Alfred 1


1905 Pedersgata 120
Johan Andersen, f. 1876, Egersund, matros – støb.arb
Clara Othelie Andersen, f. 1878
De bodde i Støberigt 21 da de giftet seg 16-5-1904.


1906 Pedersgata 120
Torborg Olsen ,75 enke
Johanna 30 ug sygepleierske
Det er mulig at dette er den Torborg f. 1893, Sauda, som bodde i Spilderhauggd. 8 i 1900 sammen med mannen Daniel Olsen.


1906 Pedersgata 120
Martha, 20 fabp.
Christine, 22 fabp.


1907 Pedersgata 120
Carsten Svensen, 27 Matros ”Alcates?”
Karen 22
Sven 1906


1907 En fabrikp. 26

  1908 2 saler og et kammers. kan også deles, tilleie.

1908 1909 Pedersgata 120
Adolf M Andreassen Løvaas, f. 21-9-1872, – 2. maskinist
Bertine, f. 17-6-1873
Jenny, f. 1-10-1899
Margit, f. 7-8-1901
Agnis B. f. 5-6-1910.
De bodde i Spilderhauggt. 20 i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 100.


1908 Pedersgata 120
Olaf Andreas Olsen, fyrbøter f. 1878
Olava Wilhelmsen f. Øverland f. 1880
Berta Ingerda f. 1908


1908 Pedersgata 120
Andreas Egeland, f. 8-11-1882, matros på dampskib
Sanna, f. 3-5-1880, Sogndal
Betzy, 9-11-1901
Einar, 23-1-1905
Svanhild, f. f. 17-6-1909
Innen 1910 var de flyttet til Nymansveien 30.


1909 Pedersgata 120
Brita Underbakke, f. 30-12-1875, Suldal, hermetikarbeider
Malene Underbakke, f. 22-5-1872, Suldal, hermetikarbeider
I 1910 bodde de sammen med foreldre og søster i Hetlandsgate 53

1909 Joren Jensen, 21 fabp..


1910 Pedersgata 120
Olaf Sand, f. 17-11-1887, matros
Olava, f. 19-3-1890
Ervin/Edvin, f. 14-11-1901
Olaf, f. 19-5-1903
Agnes, f. 3-5-1905
Ingara, f. 1-5-1908
Berta 1909
Innen 1910 var familien flyttet til Nymannsveien 113.


1910 Pedersgata 120
Mathias Olai Larsen, f. 17-1-1882, Lødingen, fab.arb
Regine Benjaminsen f.11-3-1880, Rødø
Leif, f. 22-7-1907, Narvik
Henry Marcelius f. 13-7-1909
Ane Ingebretsen, f. 16-9-1850, Borgund, Statland, enke moderen
Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Emmausv. 2.


1910- 1911 Pedersgata 120
Ingebret Pedersen, f. 9-11-1875, Tromøen, matros – ”Mercator” sender kr 5 per måned til konen der bor i Arendal
Bertha Sæther? F. 4-9-1881
Peder Johan. F. 1-5-1909
Familien kom fra Nymansgate 104 i slutten av 1910.


1910 – 1916 Pedersgata 120
Nils Mikalsen, f. 13-10-1867, fabarb. dansk, hos Nic. Wesnes
Størkine/Kine, f. 15-11-1856, Hillevåg
Margrethe, f. 17-5-1893, Amerika, ikke her i 1916
Jens, f. 14-9-1894, 1916 21 år handelsbtj. Hos Floor
Marie, f. 6-9-1901, Amerika.
Det ser ut som om familien har bodd to ganger i Amerika, siden eldste og yngste barnet ble født der, mens sønnen skal være født her.


1910 -1913 Pedersgata 120
Severin Larsen, f. 28-6-1885, herm.
Ingeborg Olene Tollefsen, f. 12-1-1881
Johan Danielsen, 1-3-1895, pleiesønn
Charles Ingolf Larsen f 1911 død 4-4-1912 – 9 mnd. bronkitt.
Severin bodde i Pedersgata 109, mens Ingeborg bodde i Lervig 33 da de giftet seg 6-4-1903.


1910- 1913 Pedersgata 120
Karl Johan Emanuelsen, f. 10-5-1889, herm- sjømann.
Eline Gurine Gundersen, f. 6-2-1888, Sandnes
Arthur Valdemar, f. 9-9-1909
Einar Godtfred 1911


1914 -1922 Pedersgata 120
Elisabeth Iversen, f. 11-10-1840 Nedstrand, enke. 1916 har af fattigkassen til husleien
Ane Iversen, f. 25-5-1869, fab.arb, på Stavanger sardin 1916 er sygelig og har bare arb. 1 mnd. Elisabet var gift med Halver Iversen
og bodde i Badehusgt 28 i 1900. De bodde i Ryfylkegata 12 i 1910.


1914-1915 Pedersgata 120
Ordin J. Stensen Kjølvik, f.16-10-1864, Jelsa, fab.arb. Tinnfabrikken
Lene Andras., f. 11-9-1871, Jelsa
Susanna O. f. 30-6-1892, Jelsa
Hilda, f. 1-3-1907, Jelsa.
Familien bodde i Ryfylkegata 26 i 1910.


1915-1916 Pedersgata 120
Severin Thorsen, f. 8-12-1862, fabarb. Nic. Wesnes
Ingeborg, f. 15-5-1858
Anna, f. 26-7-1892 – bodde ikke her.
Andreas, f. 20-10-1899, fabarb. Stvgr Pres/ blikk
Ingeborg, f. 7-2-1900, pleiebarn
Anna 10
De bodde i Ø: Strandgt 91 i 1910.


1916 – 1918 Pedersgata 120
Lars Aarvik, f. 1891, kaiarbeider
Kaia Nygård, f. 1890
Margit Bertine f. 15-10-1916


1918-1922 Pedersgata 120
Knudsen, Berdinius Tønnessen f. 1893 Gausel glassliper
Agnes f. 1893
Tordis Bertine f. 1918
Johannes f. 1921


1917-1918 Pedersgata 120
Svend Andreassen Jaasund, f. 6-4-1878, Tananger, fab.arb.
Karen, f. 1-9-1877, Revheim, Malde
Andreas, f. 12-1-1900
Edel, f. 31-10-1902
Arne, f. 7-11-1904
Sverre, f. 14-4-1906
Bjarne, f. 24-9-1909.
Denne familien bodde i Brattebergt. 14 i 1910. Hvor lenge de bodde her er usikkert. I et avisintervju forteller Sverre at han flyttet herfra som 11 åring og til besteforeldrenes gård.

1968.

——————–

1920-1922 Pedersgata 120
Johnsen, Martin J. f. 1881 Skudesnes, fab.arb.-sjømann
Hilda Marie. f. Nilsen f 1885


1920 Pettersen, Lars Mandius. f. 1899 Vikedal fab.arb.


1920-1931 Pedersgata 120
Hauge, Edvin Johan. f. 18-3-1872 Bergen, sæbefab.arb.
Andrea Olava. f. 12-8-1877 Skudesnes
Gunda Botella f. 28-5-1805 Skudesnes
Familien bodde i Nedre Dalgt. 39 i 1910.

1920   1936

1920 Berg, Evald Robert. f. 1895 Sverige matros
1922 Andreas Andreassen, hermetikkarb.
1922 Rangvald Rasmussen, sjømann
1924 Johan Oftedal, Kjører

1924 Pedersgata 120

Johannes Riis, f. 26-4-1865, død 13-2-1933, enkemann, bokholder og revisor
1924 Arnold Riis, 28-5-1903, postkassetømmer
Johannes bodde sammen med kona og tre barn i Furrasgate 27 i 1910.


1924 Holger Sporgø, platearbeider


1926 Pedersgata 120
Thomas Olsen, f. 1881, tømmerm.
Klara Pedersen f. 1893
Ingvald Johan f. 1926

Pedersgata 120
1935 – 1937, Andersen, Erik, f. 4-12-1904, snekker
1935 – 1943 Olsen, Bjarne, f. 31-1-1905, sjømann
1931-1939 Olsen, Johannes, f- 16-7-1871, kullarbeider
1935 Olsen, John
1935 -1937 Torgersen, Olai, f. 24-8-1905, maskinist
1930-1948 Aamodt, Katrine Isaksdtr. f. 3-2-1861, hermetikkarbeider
Magda Aamodt, f. 9-11-1911, arbeider

Pedersgata 120
1938 – 1956 Kristensen, Ingvald, f. 21-2-1887, fabrikarbeider
1938-1952 Kristensen, Oskar, f. 3-2-1916, hermetikarbeider.
1947-1952 Kristensen, Olga Ingfrid , f. 16-2-1926
1958-59 Krtistensen, Emil, f. 1-12-1929
1958-59 Kristensen, Emma Marie, f. 3-3-1934, lagerarbeider
1950-55 Borgny Yndestad, f. 26-12-1908, veverske


1941 -1967 Pedersgata 120
Johannessen, John, f. 1915 død 10-4-1973 fisker / arbeider / gummiarbeider
Edith f. Garberg, f. 1916 i Skjold død 26-4-1970 hermetikkarbeider.
Edel f. 12-12-1941, gift Nilsen


1958- 1966 Pedersgata 120
Ragnar Nilsen, f. 4-9-1939
Edel f. 12-12-1941
Tove f. 1961 gift Fjelde
Gro
Eli
      Edel Johannesen har vært så gild å fortelle litt om oppveksten i nr 120.
Edel og foreldrene bodde i 1. etasje. Den hadde de helt alene. Det var på to stuer mot gaten og to soverom og kjøkken. Edel fikk sitt eget rom. Hun gikk på Johannes skole. Da hun giftet seg med Ragnar Nilsen i 1960 bodde de sammen med hennes foreldre. De fikk datteren Tove i 1961. Ragnar og Edel bygde seg hus og flyttet i 1966. Hennes foreldre bodde her fram til ca 1967, da flyttet de / byttet de leilighet med et ektepar som bodde i nabohuset nr 122. Det var Samhold som eide begge husene.
Dette var et stort kassahus på to etasjer, men kjeller og loft. I bakgården var det utedo med to dører. En for hver etasje, og vedbod. Ute var der tørkeplass for klesvasken. Det var bare kjelleren under halve huset. Der var det felles klesgryte som de fyrte opp i når det var vaskedag. Der var det også myntapparater for gass til komfyrene. Her måtte en legge på 25 øringer, så fikk en gass så lenge det rakk. Alle passet på å ha 25 øringer klar slik at en ikke skulle gå tomme for gass før potetene var kokte. Det var portåpning fra gaten og trapp til annen etasje rett innefor. Inngangen til 1 etasje lå litt lenger inn i gården. Der var ikke innvendig trappeforbindelse mellom etasjene. Fra 1 etasje var der en bakgang til noe små oppbevarings rom. På 1960 tallet ble det lagt inn vannklosett.
2. etasje. Her bodde det to familier. Jacobsen og Kristensen. De hadde hver sin stue og soverom, men måtte dele kjøkken. Dessuten var de noen ”rom” på loftet som de brukte.
Da familien Kristensen flyttet fikk Jacobsen hele 2. etasje. Datteren flyttet, mens sønnen Birger giftet seg med Liv og ble boende sammen med hans foreldre. Faren Jens døde og moren kom på gamlehjem, da huset skulle rives.


1941-1952 Pedersgata 120
Kristensen, Ingvald, fabrikkarbeider, han fylte 65 år 20-2-1952, død 15-11-1958
Anna Olava, f. Mjølsnes
Judit, g.m. Agnar Helland USA
Arena, g.m. Olav Tveitane
Olga
Ingfrid, g. Odd Varpe
Oskar


1938-57 Pedersgata 120
Jakobsen, Jens, f. 18-5-1877, slaktermester / pensjonist i 1955, død 28-4-1956, 79 år gammel
Bergitte f. Frafjord, 29-12-1893, hermetikarbeider
Klara, g. m. Håkon Hansen
Birger Johan f. 12-6-1935
Emma Marie, f. 3-3-1934, hjelpearbeider
1948-49 Sverre Paulsen, f. 30-6-1911, motor reparatør


1958 – 1969 Pedersgata 120
Jakobsen, Birger Johan, 12-6-1935, elektriker
Liv, f, 16-6-1914
Stig


1967-1970 Pedersgata 120
Aanonsen, Kåre, død 17-3-2002, 64 år gammel
Berit Odny Ølberg.
Odd
Øyvind.
De giftet seg i mai 1961
De hadde bodd i nabohuset nr 122 og byttet leilighet med John og Edith Johannessen.


Huset ble revet rundt 1970.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net