Vindmøllebakken 9

Vindmøllebakken 9

Smauet mellom hus nr 7 og 9 var inn til Dokgata.

208

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885-1910*1911 Vindmøllebakken 9
Rasmus D. Likvam, 49 år, f. 26-12-1844/47, Strand, enkem. I 1906, handelsmand i kolonial, død 29-11-1911- 64 år gammel,
I. kona: Ingeborg Maria, f. Nordbø, 49 år, f. 1844, Rennesøy, død 6-3-1904, 60 år gammel
II. Kona: Anna Gurine, f. Johnsdtr. Likvam, f. 16-10-1867, Skudesnes, 46 år, enke i 1911, strygerske, huseier Anna Likvam, enkefru, huseier, strikkerske, 1911-1917-
Kristine Likvam, 70 år, f. 1826, Strand, enke, mor til Rasmus. Underholdes av sønnen.
Elen Sivertsen. 20 år, 1894, død 20-9-1894, 20 år gammel. (hun var datter til Alene og Erik Sivertsen. Ingeborg og Rasmus ble nevnt i annonsen. De var muligens i nær familie.)
Serine Asbjørnsen, 22 år, tjener (1895-1896-1897)
Lars, 2 år, pleiesøn (1896)
Laurense Larsen, 20 år, tj. Pige
Martha, 18 år, tjener 1899
Tobia Olsen, f. 1878, Høle, butikpike (1900)
Rasmus Larsen, f. 1876, Strand, losjerende, stenarbeider i kommunal tjeneste (1900) brandvægter

1903 Vindmøllebakken 9
Adolf Larsen, f. 1877, Strand, losjerende, pølesmagersvend, Idsøe (1900)
Svend Oftedal, 28 år, snedker, kassefabrik, ugift losjerende.
1907-1908- Svend Michalsen, 21 år, maskinistlærling, kr. 3 pr. uge, i fjor i Sandnes
Husholdnings-handelsmand Rasmus Lekvam, død, 1911, 64 år gammel. Efterlater enke men ingen barn. Testamente hvorav mottat gjenpart.
Rasmus kalte seg Nordbøe i 1875 og bodde da med kona Ingeborg Nordbøe i Hølleberggade 250.

1885- Vindmøllebakken 9
Helge Mikalsen, f. 1836, Rennesøy, sømand
Anna Elisabeth, f. 1838, Farsund
Helene Marie Mikalsen, f. 1860
Hans Augustinius Mikalsen, f. 1862, sømand
Helmik Andras Mikalsen, f. 1867, sømand
Anna Mikalsen, f. 1874
Hendrika Mikalsen, f. 1879
Waldemar Welassen, f. 29-9-1883, sønn av Helene Marie og ungkar Villas Villasen, f. 1858. (morens annet leiermål)
Familien bodde på Blaasenborg i 1875, Anna var blitt enke i 1900, hun gog datteren Hendrika bodde i Bødkersmauet 6 i 1900.

1885-1899-1900*-1901-1906-1907- Vindmøllebakken 9
Johannes Pedersen, f. 1841, Ølen, dokarbeider, driver, lidet arbeid
Karen Sofie, f. 1837/44, Egersund, arbeiderske ved hermetisk fabrik
Peder Pedersen, f. 1879
Helene, f. 1881, sygelig, helseløs
Familien bodde i Ryfylkegt 1 i 1910.

1891-1894 Vindmøllebakken 9
Peder Michalsen Espedal, f. 1855, 41 år, Fossand, skomagermester, arbeider for seg selv
Karine, f. 1862, Fossan, 32 år
Rakkel Gurine, f. 1883, Fossan, 10 år
Karen, f. 1885, Fossan, 8 år
Marie, f. 1887, 5 år
Olga, 1 år

Ole, f. juni 1890

1902-1903-1904- Vindmøllebakken 9
Ingeborg Bernhardsen, 29 år, f. 1872, Mele Nor. syforretning, ugift
Otto Herseth, 5 år, f. 1896
Marthe Pedersen, 17 år, oplæres her.
Bodde i Dokgt 12 i 1900.

1905- Vindmøllebakken 9
Ole Osmundsen, f. 11-10-1873, Rennesøy, 34 år, matros, arb. hos Bjelland, har vært hjemme i vinter, kom hjem i okt. 1903, har arb. Delvis paa støberiet, gik vanfør i 2 mndr. Med en fingerskade.
Elisabeth, f. 12-12-1873, Vikedal
Osmund, f. 21-8-1891
Ane Helene, f. 25-5-1894
Johannes, f. 14-6-1896
Gudrun, f. 25-12-1898
Familien var flyttet til Egenæs 5g innen 1910.

1907 Vindmøllebakken 9
Johannes Berg, 50 år, smed, støberiet, i fjor Pedersgt. 140
Anna, 48 år
Ingrid, 22 år, fabrikarb.

1909-1910-1910*1911-1912 Vindmøllebakken 9
Hans Olsen, 60 år, f. 22-6-1845, Sandnæs, fisker, før Pedersgt. 125
Rackel, 62 år, f. 1847, arbeiderske
Selma, 24 år, fabrikpike
Bertha, 22 år, f. 7-10-1887, fabrikpike
1911 ute på hvalfiske, har liten fortjeneste,

1909-1913 Vindmøllebakken 9
Betzy Wiig, 32 år,17-10-1875, Kvitsøy, fabrikpige, restauratrise, ugift, syg fra aug. 1912, har nu en liden frihandel her.

1913-1914-1915-1917 Vindmøllebakken 9
Gustav Hedberg, 47 år, former, har 2 barn, uegte som han betaler for.

1913-1914-1917- Vindmøllebakken 9
John Finnesand, 22 år, maskinlære, støberiet
Reinert Finnesand, 25 år, fyrbøder, DS Aida
Magnhild Finnesand, 19 år, fabrikarb.
Torleif Finnesand, 12 år
Alma Finnesand, 15 år, tjener

1913- Vindmøllebakken 9
Hjalmar Kristoffersen, 43 år, murersv. før paa Obstadanlegget, før Kongstensgt. 11
Elisabeth, 30 år
Sønnøva, 2 år
Gurine, ½ år

1913-1914- Vindmøllebakken 9
Marie Kvilhaug, f. 4-8-1871, skudesnes, 41 år, fabrikarb.
John Kvilhaug, f. 19-10-1904, – pige Marie Kv.s uegte sønn, død 24-11-1913 9 år gammel.
De bodde i Privatgate 8 i 1910.

1915- Vindmøllebakken 9
Johan Hauan, f. 24-7-1874, 40 år, maskinist,
Mathilde, f. 6-3-1874, Sokendal, 39 år
Anna, f. 2-9-1904, 10 år
Jenny, f. 23-6-1907, 8 år
Olaf, f. 18-10-1908, 6 år
Alf Haaland, 18 år, fyrbøder
De bodde i Støberigata 21 i 1910. Deretter flyttet de til Pedersgata 129.

1916-1917 Vindmøllebakken 9
Axel Liberg, f. 4-3-1874, Linkøbing, Sverige, 38 år, murersven, før Rannebergv. 17.
Selma Mathilde, f. Hansen, f. 8-1-1884, 28 år
Gudrun, 14 år
Sigrid Marie, f. 14-9-1900, 12 år
Ruth Kristine, f. 1-1-1904, 9 år
Alf Sigurd, f. 26-10-1910 2 år
Reidun Helene, f. 28-2-1917
Familien Liberg flyttet til Avaldsnesgata 94 i 1931 og bodde til 1946.
Hans Olsen, f. 13-9-1847, Haaland, dokarb. 1914-1934-, far til Selma Liberg
Rakel Olsen, f. 27-6-1848, Haaland
Han har også bodd i Vindmøllebakken 3.

1918-1920*1924-1955-1988 Vindmøllebakken 9
Henrik Olai Haugsgjerd, f. 9-12-1881, Stord, malersvend, død 7-1-1955, 73 år gammel
Anna Gurine, f. Almos, f. 20-3-1882, Stord
Madel, f. 14-11-1905. død 11-11-1988, 83 år gammel.
Nilmar, f. 27-11-1907, g. m. Mary Asbjørnsen i 1938
Judith, f. 22-5-1909
Herman, f. 28-5-1910
John, f. 11-4-1912
Johannes, f. 13-1-1914
Ingvar, f. 6-1-1917
Agnar f. 1918
Berge, f. 11-11-1919

Henrik, f. 1923, død 29-2-1923, 2 måneder gammel.
Henry Haugsgjerd, maler, 1948-
Ingeborg Haugsgjerd, frue, 1961-
Familien bodde i N. Dalgt. 30 i 1910.

1920*1922 Vindmøllebakken 9
Johan Emil Andersen, f. 25-2-1896, Kristiania, cementarb.
Petra Kristofa Karlsen, f. 21-4-1898
Odd August, f. 1922

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Vindmøllebakken 9

Casper Hertervig, herm.arb. 1918-1921-

Johannes Kristensen, lyktet. 1918-
Gerhard Mæland, murer, 1918-
Kristen Mæland, kjører, 1918-

Martinius Olsen, chauff. 1928-1930-1931-1934-

Osmund Hamre, arb. 1948-

John O. Johnsen, 1971-
Berit Henny Johnsen, 1971-

********************************************

Fra Facebokk har jeg klippet disse kommentarene.

John Hult:  Jeg bodde i Vindmøllebakken 9? (nedenfor bilen) på 60-tallet, inngang inn smauet. Det var tanten til min kone som bodde i første etasje. Vi bodde øverst.

Terje Emil Vik: Bodde min første 5 leveår i nr 9, 1965 til 1970 var søster til mormor mi som eigde huset, kalte na bare for Moster, men hette vel Mabel Haugsgjerd.

Judith Tollefsen
Der bodde med oppe i noen år Tanten min eigte nr 9

Judith Tollefsen
Va mormor og morfar så hadde det tante overtok når di døde. Haugsgjerd

Brit Hidle
Der bodde min mor i 2.etasje, og en som het Kåre bodde i første. Dette var på 1980 tallet.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net